Giáo Dục

Trả lời câu hỏi 4, 5 bài 1 trang 99 sgk toán 9 tập 1

 • bài 1 trang 99 sgk toán 9 tập 1“>
  Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 1 trang 99 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm, BC=5cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn…


 • Bài 2 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

  Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng.


 • Bài 3 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

  Chứng minh các định lý sau:


 • Bài 4 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 4 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1;-1), B(-1;-2),


 • Bài 5 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 5 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Đố. Một tấm bìa hình tròn không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó.


 • Bài 6 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 6 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?


 • Bài 7 trang 101 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 7 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:


 • Bài 8 trang 101 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 8 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc Ax. Dựng đường tròn (O) đi qua B và C sao cho tâm O nằm trên tia Ay.


 • Bài 9 trang 101 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 9 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ lại hình.


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 9


 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó.


 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

  Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường tròn…


 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

  Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Trên hình 53, điểm H nằm bên ngoài đường tròn (O)

Xem thêm :  Truyện cười là gì, phân loại truyện cười – lava


Giải bài 1 trang 99 SGK toán 9 tập 1


Giải bài 1 trang 99 sách giáo khoa toán 9 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai1trang99sgktoan9tap1c44a3011.html
Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm,\\ BC=5cm . Chứng minh rằng bốn điểm A,\\ B,\\ C,\\ D thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Related Articles

Back to top button