Giáo Dục

Giải bài 27,28,29,30,31,32,33 trang 19,20 sgk toán 7 tập 1: lũy thừa của một số hữu tỉ

Ngày đăng: 08/04/2016, 17:45

Tóm tắt lý thuyết Giải 27,28,29,30,31,32 trang 19; Bài 33 trang 20 SGK Toán tập 1: Lũy thừa số hữu tỉ – Chương A Tóm tắt lý thuyết: Lũy thừa số hữu tỉ Lũy thừa với số mũ tự nhiên Lũy thừa bậc n ( n số tự nhiên lớn 1) số hữu tỉ x tích n thừa số x n thừa số ( x ∈ Q, n ∈ N, n> 1) Nếu x = a/b xn =(a/b)n = an/bn Quy ước a0 = (a ∈ N*) x0 = ( x ∈ Q, x ≠ 0) Tích hai lũy thưa số xm xn= x+mx+n ( x ∈ Q, n∈ N) Thương hai lũy thừa số khác xm : xn= x + mx-n ( x ≠ 0, m ≥ n) Lũy thừa lũy thừa (xm)n = xm.n Bài trước: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân B Giải tập SGK bài: Lũy thừa số hữu trang 19,20 Bài 27 (SGK trang 19 Toán tập 1) Tính: Hướng dẫn giải 27: Bài 28 (SGK trang 19 Toán tập 1) Tính: thừa với số mũ lẻ số hữu tỉ âm Hãy rút nhận xét dấu lũy thừa với số mũ chẵn lũy Hướng dẫn giải 28: Nhận xét: Lũy thừa với số mũ chẵn số âm số dương Lũy thừa với số mũ lẻ số âm số âm Bài 29 (SGK trang 19 Toán tập 1) Viết số 16/81 dạng lũy thừa, ví dụ 18/61 = (4/9)2 Hãy tìm cách viết khác Hướng dẫn giải 29: Bài 30 (SGK trang 19 Toán tập 1) Tìm x, biết a) x : (-1/2)3 =-1/2 b) (3/4)5 x = (3/4)7 Hướng dẫn giải 30: a) x : (-1/2)3 =-1/2 ⇒ x = (-1/2) (-1/2)3 = (-1/2)4 = 1/16 b) (3/4)5 x = (3/4)7 ⇒ x =(3/4)7: (3/4)5 = (3/4)2 = 9/16 Bài 31 (SGK trang 19 Toán tập 1) Viết số (0,25)8 (0,125)4 dạng lũy thừa số 0,5 Hướng dẫn giải 31: Ta có: (0,25)8 = [(0,5)2]8 = (0,5)16 ; (0,125)4 = [(0,5)3]4 = (0,5)12 Bài 32 (SGK trang 19 Toán tập 1) Hãy chọn hai chữ số cho viết hai chữ số thành lũy thừa để kết số nguyên dương nhỏ nhất? Hướng dẫn giải 32: Ta có số nguyên dương nhỏ 1, nên: 11 = 12 = 13 = … 19 = 10 = 20 = 30 = … 90 = Bài 33 (SGK trang 20 Toán tập 1) Dùng máy tính bỏ túi để tính: (3,5)2 ;(-0,12)3; (1,5)4; (-0,1)5 ; (1,2)6 Hướng dẫn giải 33: Các em dùng máy tính thực hình đây: Tiếp theo: Giải tập Lũy thừa số hữu tỉ ( tiếp theo) .. .Bài 28 (SGK trang 19 Toán tập 1) Tính: thừa với số mũ lẻ số hữu tỉ âm Hãy rút nhận xét dấu lũy thừa với số mũ chẵn lũy Hướng dẫn giải 28: Nhận xét: Lũy thừa với số mũ chẵn số âm số dương Lũy. .. dương Lũy thừa với số mũ lẻ số âm số âm Bài 29 (SGK trang 19 Toán tập 1) Viết số 16/81 dạng lũy thừa, ví dụ 18/61 = (4/9)2 Hãy tìm cách viết khác Hướng dẫn giải 29: Bài 30 (SGK trang 19 Toán tập 1)… dạng lũy thừa số 0,5 Hướng dẫn giải 31: Ta có: (0,25)8 = [(0,5)2]8 = (0,5)16 ; (0,125)4 = [(0,5)3]4 = (0,5)12 Bài 32 (SGK trang 19 Toán tập 1) Hãy chọn hai chữ số cho viết hai chữ số thành lũy thừa

Xem thêm :  Công thức tính diện tích hình thang


Giải bài 27 trang 19 sgk toán 7 tập 1


Giải bài 27 trang 19 sách giáo khoa toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai27trang19sgktoan7tap1c42a3209.html
Tính: {\\left( {\\dfrac{{ 1}}{3}} \\right)^4};\\,\\,{\\left( { 2\\dfrac{1}{4}} \\right)^3};\\,\\,{\\left( { 0,2} \\right)^2};\\,{\\left( { 5,3} \\right)^0}

Related Articles

Back to top button