Giáo Dục

Bài 4 trang 69 sgk toán 9 tập 1>


 • Bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền.


 • Bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2.


 • Bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b.


 • Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x và y trong mỗi hình sau


 • Bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B.


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 10 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 10 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Bài 3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

  Hãy tính x và y trong hình sau


 • Bài 2 trang 68 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình dưới đây


 • Bài 1 trang 68 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau


 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1

  Giải Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức


 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1

  Giải Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Chứng minh

Xem thêm :  Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống ❤️️


Giải bài 4 trang 69 sgk toán 9 tập 1


Giải bài 4 trang 69 sách giáo khoa toán 9 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai4trang69sgktoan9tap1c44a2789.html
Hãy tính x và y trong hình sau:

Related Articles

Back to top button