Giáo Dục

Bài 4 trang 7 sgk toán 9 tập 1>


 • Bài 5 trang 7 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 5 trang 7 SGK Toán 9 tập 1. Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương I – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút (Đề số 1) – Chương I – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 9


 • Bài 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau…


 • Bài 2 trang 6 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. So sánh: a) 2 và √3 ; b) 6 và √4 ; c) 7 và √47.


 • Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau…


 • Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm số x không âm biết…


 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

  Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1. So sánh


 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau…


 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

  Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:


 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1

  Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

Xem thêm :  Soạn bài trường từ vựng


Giải bài 4 trang 7 sgk toán 9 tập 1̂p 1


Giải bài 4 trang 7 sách giáo khoa toán 9 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai4trang7sgktoan9tap1c44a2773.html Tìm số x không âm, biết:
a) \\sqrt{x}=15 ; b) 2\\sqrt{x}=14 ;
c) \\sqrt{x}\u0026lt;\\sqrt{2} ; d) \\sqrt{2x}\u0026lt;4 .

Related Articles

Back to top button