Giáo Dục

Trả lời câu hỏi 1 bài 2 trang 46 sgk toán 9 tập 1


 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

  Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ


 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hàm số bậc nhất y=f(x)=3x+1…


 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau…


 • Bài 8 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 8 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?


 • Bài 9 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

  Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3


 • Bài 10 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 10 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước…


 • Bài 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

  Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng


 • Bài 12 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

  Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3


 • Bài 13 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 13 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?


 • Bài 14 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 14 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

Xem thêm :  Review cho tôi xin một vé đi tuổi thơ nguyễn nhật ánh


Giải bài 46 trang 27 sgk toán 9 tập 1


Giải bài 46 trang 27 sách giáo khoa toán 9 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai46trang27sgktoan9tap1c44a3761.html
Rút gọn các biểu thức sau với x\\geq 0 :
a) 2\\sqrt{3x}4\\sqrt{3x}+273\\sqrt{3x};
b) 3\\sqrt{2x}5\\sqrt{8x}+7\\sqrt{18x}+28.

Related Articles

Back to top button