Giáo Dục

Giải bài 54,55, 56, 57,58, 59,60 trang 103,104 sgk toán 7 tập 1: ôn tập chương 1 hình

Đáp án và hướng dẫn giải bài 54, 55 trang 103; bài 56, 57, 58, 59, 60 trang 104 SGK Toán 7 tập 1: Ôn tập chương 1 hình học 7: Đường thẳng vuông góc – Đường thẳng song song.

Bài 54hinh37

Trong hình 37 có năm cặp đườngthẳng vuông góc và bốn cặp đườngthẳng //. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng Êke.

Đáp án: a) Năm cặp đườngthẳng vuông góc là:

d3 ⊥ d4; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7; d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2

b) Bốn cặp đườngthẳng song song là: d4//d5; d5//d7; d4//d7; d8//d2

Bài 55 Toán 7 tập 1 .hinh38

Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:
a) Các đường-thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.
b) Các đường-thẳng song song với e đi qua M, đi qua N.

a

Bài 56. Cho đoạn thẳng AB dài 28 mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

b

Bài 57 trang 104.hinh 39 Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O
Hướng dẫn: Vẽ đường-thẳng song song với a đi qua điểm O.

Đáp án bài 57:

Kẻ c//a qua O ⇒ c//bbai57

Ta có: a//c ⇒ ∠O1 = ∠A1 ( So le trong)

⇒ ∠O1 = 380

b//c ⇒  ∠O2 + ∠B1 = 1800 ( Hai góc trong cùng phía)

⇒ ∠O2 = 480

Vậy x = ∠O1 + ∠O2 = 380 + 480

x = 860

Bài 58 trang 104.hinh40 Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy?

dap an 58

Ta có: a⊥c; b⊥c

⇒ a//b ( hai đườngthẳng cùng vuông góc đườngthẳng thứ ba)

Xem thêm :  Ôn tập tiếng anh lớp 10 unit 1 family life

⇒ ∠A + ∠B = 1800 (2 góc trong cùng phía)

⇒  1150 + ∠B = 1800

⇒∠B = 650

Bài 59 Toán 7 tập 1 hinh 41
Hình 41 cho biết a//d’/d” và hai góc 600, 1100. Tính các góc E1, G2, G3, D4, A5, B6.

1) Tính góc ∠E1

Ta có d’//d” (gt)

⇒ ∠C = ∠E1 ( So le trong)

⇒ ∠E1 = 600 vì ∠C = 600

2) Tính ∠G3

Ta có d’//d”

⇒ ∠G2 = ∠D (Đồng vị)

⇒ ∠G1 = 1100

3) Tính ∠G3

Vì ∠G2 + ∠G3 = 1800 (kề bù)

⇒ ∠G3 = 700

4) Tính ∠D4

∠D4 = ∠D (Đối đỉnh)

⇒  ∠D4 = 1100

5) Tính ∠A5

Ta có d//d”

⇒ ∠A5 = ∠ E1 (Đồng vị)

⇒ ∠A5 = 600

6) Tính ∠B6

Ta có d//d”

⇒ ∠B6 = ∠G3 (Đồng vị)

⇒ ∠B6 = 700

Bài 60 Toán 7 . Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ sau, rồi viết giả thiết, kết luận của từng định lí.hinh42

HD:
dap an bai 60


Giải bài 54 trang 103 sgk toán 7 tập 1p 1


Giải bài 54 trang 103 sách giáo khoa toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai54trang103sgktoan7tap1c42a25003.html
Trong hình 37 có 5 cặp đường thẳng vuông góc với bốn cặp đường thẳng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng êke .

Related Articles

Back to top button