Tổng Hợp

Danh sách 167 bưu cục, điểm gửi hàng vietnam post tại đồng tháp

2019-02-01

Danh sách 167 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Đồng Tháp, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại:

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Cao Lãnh

Bưu cục cấp 2 Cao Lãnh

2773822111

Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh

2

Huyện Cao Lãnh

Bưu cục cấp 3 Kiến Văn

2773914109

Ấp 4 (1878_2503), Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh

3

Huyện Cao Lãnh

Bưu cục cấp 3 Mỹ Long

2773910200

Ấp 1 (24 Tổ), Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh

4

Huyện Cao Lãnh

Bưu cục văn phòng VP BĐH CAO LÃNH

 

Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh

5

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX An Bình

2773923500

Ấp An Nghiệp, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh

6

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Ba Sao

2773927200

Ấp 3, Xã Ba Sao, Huyện Cao Lãnh

7

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Bình Hàng Tây

2773914100

Ấp 3 (01_831), Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh

8

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

2773929400

Ấp Bình Mỹ B, Xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh

9

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Gáo Giồng

2773926091

Ấp 5, Xã Giáo Giồng, Huyện Cao Lãnh

10

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp

2773910015

Ấp 1 (10 Tổ), Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh

11

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Mỹ Hội

2773924200

Ấp Đông Mỹ (32 Tổ), Xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh

12

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Mỹ Thọ

2773821200

Ấp 3, Xã Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh

13

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Mỹ Xương

2773924300

Ấp Mỹ Thới, Xã Mỹ Xương, Huyện Cao Lãnh

14

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Nhị Mỹ

2773928100

Ấp Bình Nhất, Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh

15

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Phong Mỹ

2773891602

Ấp 4, Xã Phong Mỹ , Huyện Cao Lãnh

16

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Phương Thịnh

2773926100

Ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh

17

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Phương Trà

2773927100

Ấp 3, Xã Phương Trà, Huyện Cao Lãnh

18

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Tân Hội Trung

2773925000

Ấp 1, Xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh

19

Huyện Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Tân Nghĩa

2773892411

Ấp 2, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh

20

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

2773840002

Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành

21

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 Hòa Tân

2773625135

Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành

22

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 Nha Mân

2773620173

Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành

23

Huyện Châu Thành

Bưu cục văn phòng VP BĐH CHÂU THÀNH

 

Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành

24

Huyện Châu Thành

Đại lý bưu điện Đại lý Bưu Điện Phú Hựu

 

Số Ấp Phú Bìn, Ấp Phú Hưng, Xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành

25

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX An Hiệp

2773612001

Ấp An Hòa, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành

26

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX An Khánh

2773841700

Ấp An Ninh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành

27

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX An Nhơn

 

Ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành

28

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX An Phú Thuận

2773610708

Ấp Phú Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành

29

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Hòa Tân

2773625479

Ấp Hòa Quới, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành

30

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Phú Long

2773618001

Ấp Phú Hội Xuân, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành

31

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Tân Bình

2773626001

Ấp Phú An, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành

32

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Tân Nhuận Đông

2773621026

Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành

33

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Tân Phú

2773623480

Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành

34

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Tân Phú Trung

2773629001

Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành

35

Huyện Hồng Ngự

Bưu cục cấp 2 Huyện Hồng Ngự

2773560555

Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự

36

Huyện Hồng Ngự

Bưu cục văn phòng VP BĐH HỒNG NGỰ

 

Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự

37

Huyện Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Long Khánh A

2773590222

Ấp Long Thạnh B, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự

38

Huyện Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Long Khánh B

2773589123

Ấp Long Thái, Xã Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự

39

Huyện Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Long Thuận

2773581178

Ấp Long Hoà, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự

40

Huyện Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Phú Thuận A

2773582444

Ấp Phú Thạnh A, Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự

41

Huyện Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Phú Thuận B

2773580001

Ấp Phú Lợi B, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự

42

Huyện Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Thường Phước 2

2773595222

Ấp 2, Xã Thường Phước 2, Huyện Hồng Ngự

43

Huyện Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Thường Phước I

2773595200

Ấp Ii, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự

44

Huyện Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu A

2773588110

Ấp Bình Hoà Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự

45

Huyện Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu B

2773584700

Ấp I, Xã Thường Thới Hậu B, Huyện Hồng Ngự

46

Huyện Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Thường Thới Tiền

277589123

Ấp Trung, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự

Xem thêm :  10 gợi ý để trông đẹp hơn trong bức ảnh chân dung nghề nghiệp / ảnh hồ sơ / ảnh đại diện

47

Huyện Hồng Ngự

Kiốt bưu điện Điểm GD- BĐ khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước 1

2773598444

Ấp I, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự

48

Huyện Lai Vung

Bưu cục cấp 2 Lai Vung

2773651651

Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung

49

Huyện Lai Vung

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

2773647930

Đường Quốc Lộ 54, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung

50

Huyện Lai Vung

Bưu cục văn phòng VP BĐH LAI VUNG

 

Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung

51

Huyện Lai Vung

Điểm BĐVHX Định Hòa

 

Ấp Định Thành, Xã Định Hoà, Huyện Lai Vung

52

Huyện Lai Vung

Điểm BĐVHX Hòa Long

2773848666

Ấp Long Hội, Xã Hoà Long, Huyện Lai Vung (

53

Huyện Lai Vung

Điểm BĐVHX Hòa Thành

2773647930

Ấp Tân Bình, Xã Hoà Thành, Huyện Lai Vung

54

Huyện Lai Vung

Điểm BĐVHX Long Hậu

2773656300

Ấp Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung

55

Huyện Lai Vung

Điểm BĐVHX Long Thắng

2773848050

Ấp Long Định, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung

56

Huyện Lai Vung

Điểm BĐVHX Phong Hòa

2773630333

Ấp Tân Lợi, Xã Phong Hoà, Huyện Lai Vung

57

Huyện Lai Vung

Điểm BĐVHX Tân Dương

2773653725

Ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung

58

Huyện Lai Vung

Điểm BĐVHX Tân Hòa

2773636124

Ấp Hoà Tân, Xã Tân Hoà, Huyện Lai Vung

59

Huyện Lai Vung

Điểm BĐVHX Tân Phước

2773656600

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Phước, Huyện Lai Vung

60

Huyện Lai Vung

Điểm BĐVHX Vĩnh Thới

2773638700

Ấp Hoà Định, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung

61

Huyện Lấp Vò

Bưu cục cấp 2 Lấp Vò

2773845101

Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò

62

Huyện Lấp Vò

Bưu cục cấp 3 Tân Mỹ

2773660001

Ấp Tân Thuận B, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò

63

Huyện Lấp Vò

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh

2773670001

Ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò

64

Huyện Lấp Vò

Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ

 

Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ

65

Huyện Lấp Vò

Đại lý bưu điện Long Hưng B

 

Ấp Hưng Thạnh Đông, Xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò

66

Huyện Lấp Vò

Điểm BĐVHX Bình Thành

2773844425

Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Lợi, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò

67

Huyện Lấp Vò

Điểm BĐVHX Bình Thạnh Trung

2773688100

Ấp Bình Hiệp B, Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò

68

Huyện Lấp Vò

Điểm BĐVHX Định An

2773665700

Ấp An Hoà, Xã Định An, Huyện Lấp Vò

69

Huyện Lấp Vò

Điểm BĐVHX ĐỊNH YÊN

2773665903

Ấp An Lợi B, Xã Đinh Yên, Huyện Lấp Vò

70

Huyện Lấp Vò

Điểm BĐVHX Hội An Đông

2773689090

Ấp An Quới, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò

71

Huyện Lấp Vò

Điểm BĐVHX Long Hưng A

2773674312

Ấp Hưng Mỹ Tây, Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò

72

Huyện Lấp Vò

Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng A

2773663003

Ấp An Ninh, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò

73

Huyện Lấp Vò

Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng B

2773662240

Ấp An Thuận, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò

74

Huyện Lấp Vò

Điểm BĐVHX Tân Khánh Trung

2773675002

Ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò

75

Huyện Tam Nông

Bưu cục cấp 2 Tam Nông

2773827401

Đường Nguyễn Sinh Sắc ( Ấp 2), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông

76

Huyện Tam Nông

Bưu cục cấp 3 An Long

2773981101

Ấp An Phú, Xã An Long, Huyện Tam Nông

77

Huyện Tam Nông

Bưu cục văn phòng VP BĐH TAM NÔNG

 

Đường Nguyễn Sinh Sắc ( Ấp 2), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông

78

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX An Hoà

2773985001

Ấp 2, Xã An Hoà, Huyện Tam Nông

79

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Hoà Bình

2773978008

Ấp 4, Xã Hoà Bình, Huyện Tam Nông

80

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Phú Cường

1254668488

Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông

81

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX PHÚ CƯỜNG 2

2773977009

Ấp 1, Xã An Hoà, Huyện Tam Nông

82

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Phú Đức

2773976032

Ấp K 9, Xã Phú Đức, Huyện Tam Nông

83

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX PHÚ HIỆP

2773995001

Ấp K 10, Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông

84

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Phú Ninh

2773980048

Ấp 1, Xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông

85

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Phú Thành A

2773987010

Ấp Long An A, Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông

86

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Phú Thành B

2773995010

Ấp Phú Bình, Xã Phú Thành B, Huyện Tam Nông

87

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Phú Thọ

1257597108

Ấp Phú Thọ A, Xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông

88

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Tân Công Sính

2773978078

Ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông

89

Huyện Tân Hồng

Bưu cục cấp 2 Tân Hồng

2773830101

Số 14, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng

90

Huyện Tân Hồng

Bưu cục cấp 3 Giồng Găng

2773526323

Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng

91

Huyện Tân Hồng

Bưu cục văn phòng VP BĐH TÂN HỒNG

 

Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng

92

Huyện Tân Hồng

Điểm BĐVHX An Phước

2773525456

Ấp An Thọ, Xã An Phước, Huyện Tân Hồng

93

Huyện Tân Hồng

Điểm BĐVHX Bình Phú

2773830678

Ấp Công Tạo, Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng

Xem thêm :  Ghép ảnh online đẹp nhất bằng phần mềm ghép ảnh hình trái tim

94

Huyện Tân Hồng

Điểm BĐVHX Tân Công Chí

2773830888

Ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng

95

Huyện Tân Hồng

Điểm BĐVHX Tân Hộ Cơ

2773529234

Ấp Chiến Thắng, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng

96

Huyện Tân Hồng

Điểm BĐVHX Tân Phước

2773525345

Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng

97

Huyện Tân Hồng

Điểm BĐVHX Tân Thành A

2773522002

Ấp Anh Dũng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng

98

Huyện Tân Hồng

Điểm BĐVHX Tân Thành B

2773520456

Ấp 3, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng

99

Huyện Tân Hồng

Điểm BĐVHX Thông Bình

2773520636

Ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng

100

Huyện Tân Hồng

Điểm BĐVHX Thông Bình 2

2773520002

Ấp Long Sơn, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng

101

Huyện Tân Hồng

Kiốt bưu điện Giao dịch Bưu điện cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

27733529300

Ấp Chiến Thắng, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng

102

Huyện Thanh Bình

Bưu cục cấp 2 Thanh Bình

2773833001

Số 19, Đường Quốc Lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình

103

Huyện Thanh Bình

Bưu cục cấp 3 An Phong

2773533009

Số 109b, Ấp Thị, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình

104

Huyện Thanh Bình

Bưu cục cấp 3 Tân Qưới

2773537002

Số 209b, Ấp Trung, Xã Tân Qưới, Huyện Thanh Bình

105

Huyện Thanh Bình

Bưu cục văn phòng VP BĐH THANH BÌNH

 

Đường Quốc Lộ 30 (Ấp Tân Đông B), Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình

106

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Bình Tấn

 

Số 18b, Ấp 1, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình

107

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Bình Thành

2773541001

Số 24, Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình

108

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Phú Lợi

2773548079

Số 20, Ấp 1, Xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình

109

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Tân Bình

2773535101

Số 112, Ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình

110

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Tân Hoà

2773535101

Số 112, Ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình

111

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Tân Hoà

2773535302

Số 309b, Ấp Tân Dinh, Xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình

112

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Tân Huề

2773535002

Số 109b, Ấp Tân Phong, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình

113

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Tân Long

2773539002

Số 209b, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình

114

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Tân Mỹ

2773548002

Số 22a, Ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình

115

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Tân Phú

2773834348

Số 21, Ấp Tân Hoà B, Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình

116

Huyện Thanh Bình

Điểm BĐVHX Tân Thạnh

2773545004

Số 118, Ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình

117

Huyện Tháp Mười

Bưu cục cấp 2 Tháp Mười

2773825656

Số 36/4A, Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười

118

Huyện Tháp Mười

Bưu cục cấp 3 Đường Thét

2773956900

Ấp Mỹ Tây 2 (1157/c _ 1620/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười

119

Huyện Tháp Mười

Bưu cục cấp 3 Thanh Mỹ

2773967026

Ấp Hưng Lợi (301 _ 800), Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười

120

Huyện Tháp Mười

Bưu cục cấp 3 Trường Xuân

2773954279

Ấp 5a (01/a _ 128/a), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười

121

Huyện Tháp Mười

Bưu cục văn phòng VP BĐH THÁP MƯỜI

 

Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười

122

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Đốc Binh Kiều

2773963001

Ấp 5 (1012 _ 1449), Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười

123

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Hưng Thạnh

2773952101

Ấp 2a (244/b _ 613/b), Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười

124

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Láng Biển

2773948099

Ấp 2 (141 _ 323), Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười

125

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Mỹ An

2773825700

Ấp Mỹ Thị B (291/a _ 668/a), Xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười

126

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Mỹ Đông

2773825300

Ấp 4 (409/b _ 1045/b), Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười

127

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa

2773960400

Ấp 1 (01a _ 226a), Xã Mỹ Hoà, Huyện Tháp Mười

128

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Mỹ Quí

2773946001

Ấp Mỹ Tây 1 (714/c _ 1156/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười

129

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Phú Điền

2773965200

Ấp Mỹ Thạnh (443/b1 _ 600/b1), Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười

130

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Tân Kiều

2773823101

Ấp 3 (442/c _ 854/c), Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mườ

131

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Thạnh Lợi

2773952200

Ấp 1 (01 _ 173), Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp Mười

132

Huyện Tháp Mười

Điểm BĐVHX Trường Xuân

 

Khu Dân Cư An Phong (Đường Thét), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười

133

Thành phố Cao Lãnh

Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Đồng Tháp

2773851122

Số 85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh

134

Thành phố Cao Lãnh

Bưu cục cấp 2 Thành phố Cao Lãnh

2773851301

Số 85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh

135

Thành phố Cao Lãnh

Bưu cục cấp 3 HCC ĐỒNG THÁP

2773876899

Số 27, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh

136

Thành phố Cao Lãnh

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đồng Tháp

2773952173

Số 83-85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh

137

Thành phố Cao Lãnh

Bưu cục cấp 3 Phường 11

2773894143

Số 16-17, Đường Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh

138

Thành phố Cao Lãnh

Bưu cục cấp 3 Phường Sáu

Xem thêm :  Những mật khẩu wifi bá đạo, khó đoán, troll hài hước

2773881997

Số 1020, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh

139

Thành phố Cao Lãnh

Bưu cục văn phòng VP TTTP CAO LÃNH

 

Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh

140

Thành phố Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Hòa An

2773858917

Số 96 Tổ 3, Ấp Đông Bình, Xã Hoà An, Thành Phố Cao Lãnh

141

Thành phố Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Mỹ Ngãi

2773891604

Ấp 2 (tổ 07 Đến Tổ 12), Xã Mỹ Ngãi, Thành Phố Cao Lãnh

142

Thành phố Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Mỹ Tân

2773856682

Số 50, Đường Mai Văn Khải (Ấp 2), Xã Mỹ Tân, Thành Phố Cao Lãnh

143

Thành phố Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Mỹ Trà

2773875686

Số Tổ 5, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Trà, Thành Phố Cao Lãnh

144

Thành phố Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Tân Thuận Đông

2773898001

Số 228 Tổ 6, Ấp Đông Thạnh, Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh

145

Thành phố Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Tân Thuận Đông 2

2773899502

Số Tổ 16, Ấp Đông Định, Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh

146

Thành phố Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Tân Thuận Tây

2773891600

Số Tổ 4, Ấp Tân Dân, Xã Tân Thuận Tây, Thành Phố Cao Lãnh

147

Thành phố Cao Lãnh

Điểm BĐVHX Tịnh Thới

2773881990

Số 68 Tổ 2, Ấp Tịnh Long, Xã Tịnh Thới, Thành Phố Cao Lãnh

148

Thành phố Cao Lãnh

Kiốt bưu điện Mỹ Tân

2773853172

Số 144, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Tân, Thành Phố Cao Lãnh

149

Thành phố Cao Lãnh

Kiốt bưu điện Trần Quốc Toản

2773891300

Số 1472, Đường Quốc lộ 30, Khóm 3, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh

150

Thị xã Hồng Ngự

Bưu cục cấp 2 Hồng Ngự

2773837500

Đường Trương Định, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự

151

Thị xã Hồng Ngự

Bưu cục cấp 3 HCC TX HỒNG NGỰ

2773582444

Đường Trần Phú, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự

152

Thị xã Hồng Ngự

Bưu cục văn phòng VP TX HỒNG NGỰ

 

Đường Trương Định, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự

153

Thị xã Hồng Ngự

Điểm BĐVHX An Bình A

2773580001

Ấp An Lợi, Xã An Bình A, Thị xã Hồng Ngự

154

Thị xã Hồng Ngự

Điểm BĐVHX An Bình B

2773838919

Ấp I, Xã An Bình B, Thị xã Hồng Ngự

155

Thị xã Hồng Ngự

Điểm BĐVHX An Lạc

2773838909

Đường Trần Phú, Phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự

156

Thị xã Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

2773836100

Ấp Bình Thành A, Xã Bình Thạnh, Thị xã Hồng Ngự

157

Thị xã Hồng Ngự

Điểm BĐVHX Tân Hội

2773839100

Ấp Tân Hoà Trung, Xã Tân Hội, Thị xã Hồng Ngự

158

Thị xã Sa Đéc

Bưu cục cấp 2 Sađéc

2773861025

Số 90, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc

159

Thị xã Sa Đéc

Bưu cục cấp 3 Bưu Điện Khu Công Nghiệp C

2773655779

Số TL 848 Khó, Khu Công Nghiệp Sađéc, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc

160

Thị xã Sa Đéc

Bưu cục cấp 3 KHL Sađéc

2773774919

Số 90, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thị xã Sa Đé

161

Thị xã Sa Đéc

Bưu cục cấp 3 Nàng Hai

2773761013

Đường Tỉnh Lộ 848 (Tân Hòa), Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc

162

Thị xã Sa Đéc

Bưu cục văn phòng VP SA ĐÉC

 

Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc

163

Thị xã Sa Đéc

Điểm BĐVHX An Hòa

2773763500

Khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc

164

Thị xã Sa Đéc

Điểm BĐVHX Tân Khánh Đông

2773761397

Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Đông, Thị xã Sa Đéc

165

Thị xã Sa Đéc

Điểm BĐVHX Tân Phú Đông

2773862701

Đường Ngã Bát, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc

166

Thị xã Sa Đéc

Điểm BĐVHX Tân Qui Đông

2773761398

Đường Lê Lợi, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc

167

Thị xã Sa Đéc

Điểm BĐVHX Tân Quy Tây

2773764808

Ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc

Nhanh.vn là phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất hiện nay, kết nối với Vietnam Post và nhiều hãng vận chuyển khác như Giaohangnhanh (GHN Express), Viettel Post, J&T Express, Giao hàng tiết kiệm, EMS, Best Express, Ahamove, EcoTrans, DHL… và cho phép tự kết nối bằng tài khoản vận chuyển riêng của người bán hàng, nên được hưởng chính sách giá và chiết khấu riêng…

Ngoài ra Nhanh.vn còn đồng bộ với các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,… cùng các tính năng quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng, báo cáo, khuyến mại,… hỗ trợ tối đa cho công việc kinh doanh của các nhà bán hàng.


bưu điện đồng tháp: Bước đầu nhận chuyển giao 100% các nhiệm vụ | Cải cách hành chính | THDT


➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương… đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp.
➡ Link tại đây: http://popsww.com/TruyenHinhDongThap.
➡ Đây là Kênh Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
Địa chỉ: số 16, đường Trần Phú, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3 854364 Fax: (0277) 3 883 233
Email: [email protected]
Website: http://www.thdt.vn
Subscribe: https://www.youtube.com/c/DongThapTV?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/DongThapTVonline
Zalo: http://zalo.me/DongThapTV
thdt thdt1 thđt dongthaptv damchatmientay mientay taitumietvuon taitumietvuonthdt

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại xmccomplex.com.vn

Related Articles

Back to top button