Giáo Dục

Giới từ trong tiếng anh, toàn bộ cách dùng, ví dụ và bài tập

4.7/5 – (135 bình chọn)

Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu. Vậy giới từ có vai trò gì đối với việc học tiếng Anh của chúng mình nhỉ?

1 – Chức năng giới từ trong tiếng Anh

Dựa vào chức năng mà giới từ được phân loại như sau, nhớ hãy ghi lại luôn nhé!

Giới từ chỉ thời gian At , in, on, … Giới từ chỉ nơi chốn Before, behind, … Giới từ chỉ chuyển động along, across, … Giới từ khác. By, with, without ,…

 

https://xmccomplex.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927-5.png

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

TỚI NHÀ SÁCH

 

 

2 – Giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ Cách dùng Ví dụ At (ở, tại) Chỉ một địa điểm cụ thể At home, at the station, at the airport … Dùng trước tên một tòa nhà khi ta đề cập tới hoạt động / sự kiện thường xuyên diễn ra trong đó At the cinema, … Chỉ nơi làm việc, học tập At work , at school, at college … In (ở trong, trong) Vị trí bên trong 1 diện tích hay một không gian 3 chiều In the room, in the building, in the park … Dùng trước tên làng, thị trấn, thành phố, đất nước In France, in Paris, … Dùng với phương tiện đi lại bằng xe hơi / taxi In a car, in a taxi Dùng chỉ phương hướng và một số cụm từ chỉ nơi chốn In the South, in the North ,… in the middle, in the back … On (Trên, ở trên) Chỉ vị trí trên bề mặt On the table, on the wall … Chỉ nơi chốn hoặc số tầng (nhà) On the floor, on the farm, … Phương tiện đi lại công cộng/ cá nhân On a bus, on a plane, on a bicycle… Dùng trong cụm từ chỉ vị trí On the left, on the right…

 

Giới từ trong tiếng Anh – 3 giới từ phổ biến nhất IN – ON – AT

2.1 – Một số giới từ trong tiếng Anh chỉ nơi chốn khác

ABOVE (cao hơn, trên) BELOW (thấp hơn, dưới)

OVER (ngay trên) UNDER (dưới, ngay dưới)

INSIDE – OUTSIDE (bên trong – bên ngoài)

IN FRONT OF (phía trước) BEHIND (phía sau)

NEAR (gần – khoảng cách ngắn)

BY, BESIDE, NEXT TO (bên cạnh)

BETWEEN (ở giữa 2 người/ vật) AMONG (ở giữa một đám đông hoặc nhóm người/ vật)

Với mỗi cặp giới từ, bạn hãy đặt một cặp câu để so sánh và ghi nhớ các sử dụng nó nhé!

3 – Giới từ chỉ thời gian

Giới từ Cách dùng Ví dụ At (vào lúc) Chỉ thời điểm At 5pm, at midnight, at noon,… Nói về những kì nghỉ (toàn bộ một kì nghỉ) At the weekend, at Christmas, … In (trong) Chỉ một khoảng thời gian dài : tháng, mùa, năm In September, in 1995, in the 1990s Chỉ một kì nghỉ cụ thể, một khóa học và các buổi trong ngày. In the morning, in the afternoon,… On (vào) Chỉ ngày trong tuần hoặc ngày tháng trong năm On Monday, on Tuesday ,… On 30th October… Chỉ một ngày trong kì nghỉ hoặc các buổi trong 1 ngày cụ thể On Christmas Day, On Sunday mornings …

 

3.1 – Một số giới từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác

DURING (trong suốt một khoảng thời gian)

FOR (trong khoảng thời gian hành động hoặc sự việc xảy ra)

SINCE (từ, từ khi)

FROM … TO (từ … đến …)

BY (trước/ vào một thời điểm nào đó)

UNTIL/ TILL (đến, cho đến)

BEFORE (trước) AFTER (sau)

Với mỗi giới từ, bạn hãy đặt một câu để ghi nhớ các sử dụng nó nhé!

3 – Giới từ chỉ chuyển động

TO (đến, tới một nơi nào đó)

FROM (từ một nơi nào đó)

ACROSS (qua, ngang qua)

ALONG (dọc theo)

ABOUT (quanh quẩn, đây đó)

INTO (vào trong) – OUT OF (ra khỏi)

UP (lên) – DOWN (xuống)

THROUGH (qua, xuyên qua)

TOWARDS (về phía)

ROUND (quanh, vòng quanh)

Với mỗi giới từ trong tiếng Anh, bạn hãy đặt một câu để ghi nhớ các sử dụng nó nhé!

4 – Các loại giới từ trong tiếng Anh khác

Ngoài các giới từ chính đã được liệt kê ở trên, các giới từ và cụm giới từ sau đây được dùng để diễn tả:

4.1 – Mục đích hoặc chức năng:

For + V-ing/Noun

VD: We stopped for a rest. (Chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi)

To/In order to/ So as to + V-bare infinitive

Xem thêm :  Tổng hợp cấu trúc make trong tiếng anh thông dụng

VD: I went out to/in order to/so as to post a letter. (Tôi ra ngoài để gửi thư)

4.2 – Nguyên nhân: for, because of, owning to + Ving/Noun (vì, bởi vì)

VD: We didn’t go out because of the rain. (Vì trời mưa nên chúng tôi không đi chơi.)

4.3 – Tác nhân hay phương tiện: by (bằng, bởi), with (bằng)

VD: I go to school by bus. (Tôi tới trường bằng xe buýt.)

You can see it with a microscope. (Anh có thể quan sát nó bằng kính hiển vi.)

 

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

TỚI NHÀ SÁCH

 

4.4 – Sự đo lường, số lượng: by (theo, khoảng)

VD: They sell eggs by the dozen. (Họ bán trứng theo tá.)

4.5 – Sự tương tự: like (giống)

VD: She looks a bit like Queen Victoria. (Trông bà ấy hơi giống nữ hoàng Victoria.)

4.6 – Sự liên hệ hoặc đồng hành: with (cùng với)

VD: She lives with her uncle and aunt. (Cô ấy sống cùng với chú thím.)

4.7 – Sự sở hữu: with (có), of (của)

VD: We need a computer with a huge memory. (Chúng tôi cần một máy tính có bộ nhớ thật lớn.)

4.8 – Cách thức: by (bằng cách), with (với, bằng), without (không), in (bằng)

VD: The thief got in by breaking a window. (Tên trộm vào nhà bằng cách đập cửa sổ.)

4.9 – Vị trí

Giới từ đứng trước danh từ hoặc đại từ. I bought the coffee maker in January. We recommended the best art school to him. Giới từ không đứng trước tính từ và động từ The city hall is under construction. Not : The city hall is under constructive (Tòa thị chính đang trong quá trình xây dựng.)

 

5 – Bài tập giới từ

5.1 – Phần bài tập

Chọn đáp án đúng cho các câu dưới đây. 

1. _____ time _____ time I will examine you on the work you have done.

A. From / to                 B. At / to                                 C. In / to                                  D. With / to

2. Make a comment _____ this sentence!

A. to                            B. in                                        C. on                                       D. about

3. The clerk _____ that counter said those purses were _____ sale.

A. in/ for                      B. at/ on                                   C. at/ in                                    D. on/ on

4. The people next door are furious _____ us _____ making so much noise last night.

A. at/ with                   B. with/ for                              C. for/ to                                  D. about/ in

5. The Vietnamese participants always take part _____ sports events with great enthusiasm.

A. in                            B. on                                       C. at                                         D. to

Điền giới từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây. 

6. The price of electricity is going up _____ August.

7. They came to visit us _____ my birthday.

8. Did you have a good time _____ Christmas?

9. The children are really excited _____ their summer vacation.

10. We were very disappointed _____ the organization of the festival.

∠ Luyện tập nhiều hơn nữa, truy cập: Bài Tập Tổng Hợp Về Giới Từ trong tiếng Anh

5.2 – Phần đáp án 

1. A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. in 7. on 8. at 9. about 10. with

 

5.3. Phần quiz về giới từ 

Bài 1: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

Results

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

#1.

My friend is good _____ playing volleyball.

at

at

about

about

in

in

on

on

#2.

She complains _____ bullying.

to

to

about

about

on

on

for

for

#3.

They are afraid _____ losing the match.

for

for

at

at

in

in

of

of

#4.

She doesn’t feel _____ working on the computer.

in

in

like

like

of

of

on

on

#5.

We are looking forward _____ going out at the weekend.

to

to

for

for

in

in

on

on

HOÀN THÀNH

Bài 2: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

Results

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

#1.

Laura dreams _____ living on a small island.

about

about

on

on

for

for

of

of

#2.

Andrew apologized _____ being late.

of

of

for

for

to

to

in

in

#3.

I don’t agree _____ hunting.

with

with

of

of

about

about

on

on

#4.

The girls insisted _____ going out with Kerry.

in

in

about

about

on

on

of

of

#5.

Edward often thinks _____ climbing trees.

of

of

at

at

for

for

in

in

HOÀN THÀNH

Bài 3: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

Results

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

#1.

Where do you come _____ ?

from

from

by

by

on

on

to

to

#2.

My cousin lives _____ Norway.

from

from

on

on

by

by

in

in

#3.

They are walking _____ the bridge.

to

to

on

on

over

over

by

by

#4.

I don’t like flying, so I went to Paris _____ bus.

by

by

in

in

on

on

at

at

#5.

You can stay _____ me tonight.

by

by

for

for

with

with

on

on

HOÀN THÀNH

Bài 4: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

Results

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

#1.

My birthday is _____ 29th February.

on

on

in

in

at

at

by

by

#2.

I’ll see you _____ Christmas.

on

on

in

in

by

by

at

at

#3.

Put the books _____ the table, please.

at

at

on

on

by

by

in

in

#4.

I haven’t seen you _____ ages.

by

by

with

with

for

for

at

at

#5.

I like this house _____ the river.

from

from

in

in

by

by

at

at

HOÀN THÀNH

Bài 5: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

Results

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

#1.

She was born _____ 2004.

on

on

in

in

at

at

by

by

#2.

They are waiting _____ the bus.

for

for

at

at

by

by

from

from

#3.

Don’t forget to bring some flowers _____ you.

to

to

for

for

with

with

by

by

#4.

I haven’t smoked _____ ages.

from

from

in

in

by

by

for

for

#5.

You can look up the word _____ a dictionary.

in

in

on

on

with

with

from

from

HOÀN THÀNH

Bài 6: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

Results

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

Advertisement

4.7/5 – (135 bình chọn)

Advertisement

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets

#1.

She is allergic _____ insect stings.

with

with

to

to

about

about

for

for

#2.

I’m looking _____ my keys. Have you found them?

at

at

up

up

on

on

for

for

#3.

The song was written _____ Madonna.

by

by

of

of

from

from

with

with

#4.

He likes to travel _____ Spain in summer.

in

in

for

for

to

to

at

at

#5.

The police car chased the robbers _____ the streets.

in

in

through

through

on

on

at

at

HOÀN THÀNH

 

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

TỚI NHÀ SÁCH

 

Sự kiện

Sự kiện

Tiếng Anh Online 899K

Địa điểm

Elight Learning English

,

Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện

,

Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019

Giá

VND

899000

Buy Tickets


Cách Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh (Dễ Thuộc) | KISS English Ms Thuỷ


Cách Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh | KISS English Ms Thuỷ
► Đăng ký nhận Video mới nhất: https://bit.ly/2YtthGR
✅ ƯU ĐÃI khoá học phát âm chuẩn tiếng Anh: https://kissenglishcenter.com/pro/
✅ ƯU ĐÃI trọn bộ khoá học tiếng Anh online: https://kissenglishcenter.com/online/

Nội Dung Bài Học: Giới từ trong tiếng Anh
1. Giới Từ Chỉ Thời Gian
2. Giới Từ Chỉ Vị Trí
3. Một Số Giới Từ Khác
⭐️ Xem chi tiết bài viết tại đây: https://kissenglishcenter.com/cachsudunggioitutrongtienganh/

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT:
✅ Ưu đãi 68% khoá học tiếng Anh ONLINE: https://kissenglishcenter.com/online/
✅ Thuỷ hỗ trợ SỬA PHÁT M online tại đây: https://kissenglishcenter.com/pro/

⭐️ Xem thêm:
Cách viết email xin việc bằng tiếng Anh: https://youtu.be/AThjpJRlM6w
Nguyên âm, phụ âm \u0026 Nguyên âm đôi trong tiếng Anh: https://youtu.be/O1wnLvrsstM
Cách nói giờ trong tiếng Anh (Đầy đủ): https://youtu.be/45CgIu403l0
Cách so sánh bằng trong tiếng Anh: https://youtu.be/ilhGQ_biFLE
Cách đọc số tiền trong tiếng Anh: https://youtu.be/v8TanZeHu2k
Tên Môn Học Bằng Tiếng Anh: https://youtu.be/aC4QgyXP7FM
Giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh (Cực Hay): https://youtu.be/8R9ggigpLDY

❤️ Thông tin liên hệ:
Zalo: 0938208014
Website: https://kissenglishcenter.com/
Youtube: https://youtube.com/kissenglishcentervn/
Facebook: https://facebook.com/kissenglishcenter/

? Các video có nhiều người xem nhất (nên xem) | KISS English:
Học từ vựng tiếng Anh siêu tốc: https://youtu.be/L3VqGKtoY0U
Những từ tiếng Anh hay phát âm sai: https://youtu.be/61cRQ81zoFw
? Nhận video học tiếng Anh miễn phí: https://kissenglishcenter.com/free/

Related Articles

Back to top button