Giáo Dục

Cách dùng otherwise: [cấu trúc, ví dụ&bài tập chi tiết nhất]

Trong giao tiếp hoặc các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, có thể bạn đã từng thấy cấu trúc Otherwise. Thế nhưng bạn đã hiểu rõ về cấu trúc và cách dùng otherwise này chưa? Nhiều bạn học ngoại ngữ thường nhầm lẫn Otherwise với However về ngữ nghĩa khi sử dụng. Vậy hãy cùng Tiếng Anh Free tìm hiểu một cách chi tiết về cấu trúc và cách sử dụng Otherwise, đồng thời phân biệt rõ ràng với cấu trúc However qua bài viết này nhé!

Xem thêm:

Otherwise là gì

Otherwise trong tiếng Anh được hiểu là nếu không thì và thường sử dụng nhằm diễn đạt 2 mệnh đề hay 2 ý kiến trái ngược nhau ở trong câu.

Ví dụ:

 • You must buy it immediately, otherwise he will buy it.

Bạn nên mua nó ngay lập tức còn nếu không anh ta sẽ mua nó đấy.

 • I should clean my room quickly, otherwise my mom will scold me.

Tôi phải dọn dẹp phòng tôi nhanh chóng nếu không mẹ tôi sẽ mắng tôi.

Otherwise nghĩa là gì

Cách dùng Otherwise và cấu trúc

Tiếp theo, hãy cùng khám phá các dạng cấu trúc và cách dùng Otherwise dưới đây để nắm vững kiến thức về dạng cấu trúc Otherwise này nhé.

1. Cấu trúc Otherwise

Cách dùng Other trong tiếng Anh sẽ diễn tả ngữ nghĩa là nếu không thì, kẻo.

Otherwise + Mệnh đề

Ví dụ:

 • You should come here now, otherwise your boss will come here before you.

Bạn phải đến đây ngay bây giờ, nếu không thì sếp của bạn sẽ đến đây trước bạn đấy.

 • I will meet them immadiately, otherwise it will dangerous for them!

Tôi sẽ gặp họ ngay lập tức, nếu không nó sẽ nguy hiểm cho họ!

2. Cách dùng Otherwise

Otherwise được dùng giống như 1 liên từ với ý nghĩa là ngoài ra thì, dẫu sao thì, nếu không thì. Khi chúng ta dùng Otherwise, 2 mệnh đề trong câu cần phải được ngăn cách bởi 1 dấu phẩy.

Ví dụ:

 • Be carefully, otherwise you will be punished.

Hãy cẩn thận đó, nếu không thì bạn sẽ bị phạt đấy.

 • Hurry up, otherwise you’ll be late for class.

Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị trễ giờ học.

Cấu trúc Otherwise ở trong câu điều kiện (đây sẽ là 1 dạng biến thể của câu điều kiện). Nếu như dùng Otherwise ở câu điều kiện, mệnh đề phía sau Otherwise là điều kiện và không có thực đồng thời được lùi 1 thì.

Ví dụ:

 • I have been using his money, otherwise I wouldn’t have beên able to buy this house.

Tôi đã dùng tiền của anh ấy, nếu không thì tôi sẽ không thể mua căn nhà này.

 • I cleaned my room otherwise i would have been scolded by my father.

Tôi đã dọn dẹp phòng của tôi nếu không thì tôi sẽ bị bố tôi mắng.

Cách dùng Otherwise

Xem thêm:

Phân biệt cách dùng Otherwise và However

Otherwise mang nghĩa là “nếu không thì, dù sao thì”, bởi vậy rất dễ mắc nhầm lẫn với however (mang nghĩa là “tuy nhiên”). Dưới đây là 1 số tình huống ngữ cảnh cụ thể để giúp bạn có thể phân biệt 2 từ này một cách rõ ràng:

1. Phân biệt cấu trúc Otherwise và However khi đóng vai trò là một liên từ

Với vai trò là 1 liên từ, However khi làm 1 liên từ thì ở trước hoặc theo sau nó sẽ là 1 mệnh đề, hay có thể đi liền sau 1 từ hoặc cụm từ đầu tiền của mệnh đề.

Với vai trò là 1 liên từ, Otherwise khi làm 1 liên từ sẽ mang ngữ nghĩa là nếu không hoặc kẻo.

Chú ý: Ở ngữ cảnh 2 mệnh đề có ý nghĩa trái ngược nhau, However thông thường sẽ có ngữ nghĩa đó là “nhưng, dù sao, tuy nhiên, thế nhưng”.

Ví dụ:

 • Come back early, otherwise it gets dark.

Về sớm đi kẻo trời tối.

 • She didn’t study hard, however she still got good grades.

Cô ấy không học chăm chỉ, nhưng cô ấy vẫn đạt điểm cao.

2. Phân biệt cấu trúc Otherwise và However khi đóng vai trò là trạng từ

Khi However đóng vai trò là 1 trạng từ, thì sẽ được sử dụng nhằm chỉ mức độ. Liền trước However sẽ là 1 tính từ hoặc trạng từ của nó. 

Khi Otherwise đóng vai trò là 1 trạng từ thì thường đi sau động từ.

Ví dụ:

 • I studied hard otherwise I would have failed my exam.

Tôi đã học chăm chỉ nếu không tôi đã trượt kỳ thi của mình.

 • She is unable to get good grades, however she received praise from her teacher.

Cô ấy không thể đạt điểm cao, tuy nhiên cô ấy đã nhận được lời khen ngợi từ giáo viên của mình.

Cách sử dụng Otherwise

Xem thêm:

Bài tập cách dùng Otherwise

Bạn đã nhớ được tất cả lý thuyết ở trên về cấu trúc Otherwise chưa? Sau đây là một số câu bài tập về cách dùng Otherwise, hãy thực hành để ôn tập lại kiến thức vừa học nhé.

Bài tập: Chọn đáp án sao cho câu chính xác về mặt ngữ pháp:

1. ___________ I study hard, I will fail the exam.

A. If                              B. Unless                           C. Otherwise

2. ____________ we don’t study hard, we will fail the exam.

A. If                              B. Unless                           C. Otherwise

3. You should study hard. ____________, you will fail the exam.

A. Unless                              B. If                          C. Otherwise

4. ____________ I don’t call him, I will miss him.

A. Unless                              B. Otherwise                      C. If

5. You are in love with him. Why do you want to pretend ___________?

A. Unless                              B. Otherwise                       C. If

6. We should buy it now. _____________, we will not buy it.

A. Otherwise                B. If                     C. unless

7. The vaccine has saved tens of thousands of children who would ___________ have died.

A. If                               B.Unless                                 C.Otherwise

8. Of course she is interested in him. ____________, she wouldn’t be asking about his whereabouts.

A. If                               B.Unless                                 C.Otherwise

Đáp án:

1. Unless

2. If 

3. Otherwise

4. Unless

5. Otherwise

6. Otherwise

7. Otherwise

8. Otherwise

Bài viết trên đây đã tổng hợp tát tần tật kiến thức về cấu trúc và cách dùng Otherwise trong tiếng Anh. Hi vọng rằng với những thông tin mà chúng mình cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc Otherwise và ứng dụng một cách chính xác vào trong văn viết cũng như văn phong giao tiếp hàng ngày.

Step Up chúc các bạn học tập tốt!


OTHERWISE, BUT FOR, WITHOUT (IMPLIED IF)


Clip này Captain Bear hướng dẫn các bạn cách dùng của OTHERWISE, BUT FOR, WITHOUT = Ẩn của 1 vế IF.
Chúc các bạn học tốt nha.
Phải xem qua clip 5 loại if và đảo ngữ thì mới hiểu được clip này
https://www.youtube.com/watch?v=h4XxDgJOmqE\u0026list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z\u0026index=57

Xem thêm :  Sơ đồ tư duy bài xa ngắm thác núi lư dễ nhớ, ngắn nhất

Related Articles

Back to top button