Tổng Hợp

Cách tính giờ trên trái đất – ví dụ cụ thể

cách tính giờ trên trái đất.   

Có 1 số ví dụ cụ thể để các bạn nắm kĩ hơn.   

Chúc các bạn thành công.  

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé

1.

    

Phương trình thời gian

m) và giờ Mặt trời thực (To) tính ở một thời điểm nào đó gọi là phương trình thời gian. Quan sát góc giờ của Mặt Trời ta được giờ Mặt Trời thực To  và cộng thêm trị số của  

h

 tính thời điểm quan sát ta sẽ được giờ Mặt trời trung bình.

Hiệu số giữa Mặt Trời trung bình (T­) và giờ Mặt trời thực (Ttính ở một thời điểm nào đó gọi là phương trình thời gian. Quan sát góc giờ của Mặt Trời ta được giờ Mặt Trời thực Tvà cộng thêm trị số củatính thời điểm quan sát ta sẽ được giờ Mặt trời trung bình.

h

 = Tm – To

= T- T

m  =  

h

 + To

hay T+ T


2. Giờ địa phương và kinh độ Địa lý

Tại một thời điểm vật lý, hiệu giờ địa phương của hai nơi bằng hiệu kinh độ của hai nơi đó (tính theo đơn vị thời gian)

1 – S2 = 

l

1 – 

l

2

– S

1 – S2: là hiệu giờ địa phương

Trong đó: S– S: là hiệu giờ địa phương

l

1 – 

l

2: là hiệu giữa hai kinh tuyến

: là hiệu giữa hai kinh tuyến

3. Giờ múi, giờ quốc tế

0 thì giờ ở múi số M sẽ là : TM = T0 + M

Tại cùng một thời điểm vật lý nếu giờ quốc tế là Tthì giờ ở múi số M sẽ là : T= T+ M

4. Giờ múi, giờ địa phương: (giờ địa phương – giờ trung bình Mặt Trời)

(giờ địa phương – giờ trung bình Mặt Trời)

Giữa giờ múi và giờ địa phương có mối quan hệ đó là: Giờ của múi là giờ địa phương của kinh tuyến giữa múi. Như vậy khi biết giờ múi của một kinh độ, có thể xác định được giờ địa phương hoặc ngược lại biết giờ địa phương xác định được giờ múi.

TM = Tm   

±

  

D

Hay Tm  = TM 

±

 

D

Trong đó: TM  là giờ múi;  Tm  là giờ địa phương hay giờ trung bình Mặt Trời; 

D

t là khoảng chênh lệch thời gian giữa kinh độ giữa múi và kinh độ cần xác định hoặc kinh độ cho trước.

Căn cứ vào kinh độ đứng trước hay sau kinh độ giữa múi đồng thời kinh độ đó ở bán cầu Đông hay bán cầu Tây mà có thể (+) hay (- ).

Ví dụ:

Bài Giải

– Giờ múi : Múi số 7 là 8h

052’Đ thuộc múi số 3, cách múi 7 là 4 múi, sẽ có giờ múi là:

+ 4252’Đ thuộc múi số 3, cách múi 7 là 4 múi, sẽ có giờ múi là:

8h – 4h = 4h

052’T thuộc múi số 21, cách múi 7 là 14 múi, sẽ có giờ múi là:

+ 4252’T thuộc múi số 21, cách múi 7 là 14 múi, sẽ có giờ múi là:

8h +14h = 22h

– Giờ trung bình Mặt Trời:

0 cách 42052’ là 208’ = 4’16’’

Kinh tuyến giữa múi 3 là 45cách 4252’ là 28’ = 4’16’’

052’ Đ có giờ TBMT là: 4h – 4’16’’ = 3h55’44’’

Tại 4252’ Đ có giờ TBMT là: 4h – 4’16’’ = 3h55’44’’

 

052’ T có giờ TBMT là: 22h + 4’16’’ = 22h4’ 16’’

Tại 4252’ T có giờ TBMT là: 22h + 4’16’’ = 22h4’ 16’’

– Kết quả:

 

42052’Đ có giờ múi là: 4h, giờ địa phương là: 3h55’44’’ 

              42

52’T có giờ múi là: 22h, giờ địa phương là: 22h4’16’’

5. Công thức tính giờ: Tm = To + m

Trong đó:

 • Tm: giờ múi

 • To:giờ GMT

 • m: số thứ tự của múi giờ

Thiết lập công thức tính múi giờ:

Ở Đông bán cầu : m=(kinh tuyến Đông): 150

Ở Tây bán cầu: 2 cách

Cách 1: m=(3600 – Kinh tuyến Tây): 150

Cách 2: m = 24 – (Kinh tuyến Tây): 150

Áp dụng:

 

Cho biết ở kinh tuyến số 1000Đ ,1000T, 1150T, 1760Đ thuộc múi giờ số mấy?

Bài làm

Kinh tuyến 1000Đ thuộc múi giờ: 1000 : 15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc toán học là 7).

Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ: (3600 – 1000) : 15 = 17 nên thuộc múi giờ số 17.

Xem thêm :  Xem tướng bàn chân nữ đoán biết giàu sang phú quý

Hoặc 24 – 7 = 17 => 17 – 24 = -7 (nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến 1000T là -7). Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ: (3600 – 1150) : 15 = 16 thuộc múi giờ số 16

Hoặc 24 – 8 = 16 => 16 – 24 = – 8

Kinh tuyến 1760Đ thuộc múi giờ: 176 : 15 = 12.

Tương tư tính múi giờ các nước sau:

Nước

Kinh độ

Múi giờ


Braxin

450T

21

VN

1050Đ

7

Anh

00

Nga

450Đ

3

Mỹ

1200T

16

Ac hen ti na

600T

20

Nam Phi

300Đ

2

Dăm bi a

150T

23

Trung Quốc

1200Đ

8

Tính giờ:

 • Giờ… ( giờ đã biết) “+”; “-” ( khoảng cách chênh lệch 2 múi giờ)-> “+” khi tính về phía đông, “-” tính về phía tây.

 • Tính giờ các nước = giờ nước ta +/- số múi. Dấu “+” nếu nước đó ở bên phải nước ta, dấu “-” nếu nước đó ở bên trái nước ta.

Tóm lại:

 • Giờ phía Đông = Giờ gốc+ khu vực giờ địa phương( múi giờ)

 • Giờ phía Tây =khu vực giờ địa phương(múi giờ)- giờ gốc

Ví dụ:

 

    Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở nước ta là 19 giờ (12 + 7 = 19)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Niu Iooc là 7 giờ (19 – 12  = 7)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Mat-xcơ-va là 15 giờ (12 + 3 = 15)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Niu đê li là  17 giờ (12 + 5 = 17)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở  Bắc Kinh là 20 giờ (12 + 8 = 20)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Tô ki ô là 21 giờ (12 + 9 = 21)

* Tính ngày:

– Cùng bán cầu không đổi ngày.

– Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật của kinh tuyến 1800

 

( bán cầu Tây sang bán cầu Đông lùi 1 ngày và ngược lại).

 Bảng chuyển đổi từ múi giờ 13 đến 23 ra múi giờ âm

Múi giờ

Đổi (giờ đêm)

13

-11

14

-10

15

-9

16

-8

17

-7

18

-6

19

-5

20

-4

21

-3

22

-2

23

-1

VD

 

: Vào lúc 19h ngày 15.2.2006 tại Hà Nội khai mạc SEAGAME 22. Hỏi lúc đó là mấy giờ, ngày bao nhiêu tại các địa điểm sau:

Xeun:120oĐ; Matxcơva : 300Đ ; Pari : 200Đ; Lot Angiơ let : 1200T (Biết Hà Nội :1050Đ)

Bài làm:

– Hà Nội thuộc múi giờ :(105 : 15)=7

Xeun thuộc múi giờ : 120:15= 8

Khoảng cách chênh lệch giữa Xeun và HN là 8 – 7 = 1 .

– Vì giờ HN lúc đó là 19 giờ ngày 12.5.2006

Giờ của Xeun 19 + 1 =20h ngày 12.5.2006 .

– Pari thuộc múi giờ 0 (=24h). Kc chênh lệch từ HN và Pari :7 – 0 =7.

Giờ của Pari 19 – 7 =12h ngày 15.2.2006

– Matxcơva thuộc múi giờ : 30 : 15 = 2

Kc chênh lệch từ HN đến Matxcơva :7 – 2 = 5 .

Giờ của Matxcơva  19 – 5 =14h ngày 15.2.2006

– Lot Angiơ let thuộc múi giờ : (360- 120) : 15 = 16

Kc chênh lệch từ HN đến  Lot Angiơ let:16 – 7 = 9 .

Giờ của Lot Angiơ let  19 + 9  =28h – 24h = 4h ngày 16.2.2006

VD:  Một chiếc máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h ngày 1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh.

Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ, ngày nào tại các địa điểm sau:

Vị trí

Tokyo

New Deli

Xitni

Washington

LotAngiolet


Kinh độ

1350Đ

750Đ

1500Đ

750Đ

1200T

Giờ


Ngày, tháng

Bài làm

Hướng dẫn:

 • Để biết giờ ở các địa điểm trên, thì ta phải biết giờ ở London.

 • Tân Sơn Nhất (múi giờ số 7), London (múi số 0) (=24h). Khoảng cách chênh lệch từ Tân Sơn Nhất và London: 0 – 7 = -7h.

 • Khi máy bay xuất phát thì giờ ở London là: 6- 7 = -1h( 23h ngày 28/2).Lúc đó ở Anh đang là 23h ngày 28/2.

 • Sau 12h bay ( 23 + 12 = 35h – 24h = 11h ngày 1/3 ) máy bay đến Anh lúc 11h ngày 1/3/2006

 • Khi biết giờ ở London thì ta sẽ tính được giờ tương ứng.

Ví dụ:

 

Khi ở London là 11h thì giờ ở Tokyo là:

London cách Tokyo: 0+9=9 múi giờ.

 • 11+9=20h ngày 1/3/2006.

 • Tương tự ta tính giờ các địa điểm còn lại ta được bảng kết quả sau:

Xem thêm :  Chi tiết hình xăm hợp tuổi thân 2004 giúp tài lộc hanh thông

Vị trí

Tokyo

New Deli

Xitni

Washington

LotAngiolet


Kinh độ

1350Đ

750Đ

1500Đ

750Đ

1200T

Giờ

20h

16h

21h

6h

3h

Ngày, tháng

1/3/2006

1/3/2006

1/3/2006

1/3/2006

1/3/2006

………………………………………………………

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

TÍNH GIỜ

Bài 1.

0 Đ, 780T, 600Đ, 600T,
240Đ, 240T.

Giờ múi của Việt Nam là 15h. Hãy xác định giờ múi của kinh tuyến 78Đ, 78T, 60Đ, 60T, 24Đ, 24T.

Bài 2.

038’Đ, giờ múi là 10h
24’. Hãy tính giờ múi và giờ trung bình Mặt trời cùng thời
điểm đó ở nơi có kinh độ 48015’Đ, 48015’T và
100054’Đ, 100054’T

Tại kinh độ 3038Đ, giờ múi là 1024. Hãy tính giờ múi và giờ trung bình Mặt trời cùng thời điểm đó ở nơi có kinh độ 4815Đ, 4815’T và 10054Đ, 10054

Bài 3.

020’Đ là 12h25’.
Tính giờ trung bình Mặt Trời và giờ múi cùng thời điểm đó tại nơi có kinh độ
1130Đ, 1130T.

Giờ Múi tại trạm có kinh độ 6420là 1225. Tính giờ trung bình Mặt Trời và giờ múi cùng thời điểm đó tại nơi có kinh độ 113Đ, 113T.

Bài 4.

028’, giờ múi là 11h25’.
Tính giờ trung bình Mặt Trời và giờ thực Mặt Trời cùng thời điểm đó, biết
phương trình thời gian là -5’.

Tại khu vực có kinh độ 6028’, giờ múi là 1125’. Tính giờ trung bình Mặt Trời và giờ thực Mặt Trời cùng thời điểm đó, biết phương trình thời gian là -5’.

Bài 5.

050’,
giờ trung bình Mặt Trời là 14h 54’ tính giờ múi và giờ thực của Mặt Trời cùng
thời điểm đó, biết phương trình thời gian là – 8.

Một trạm có kinh độ 4050’, giờ trung bình Mặt Trời là 14h 54’ tính giờ múi và giờ thực của Mặt Trời cùng thời điểm đó, biết phương trình thời gian là – 8.

Bài 6.

040’Đ
chỉ là 15h15’ giờ trung bình Mặt trời và 16h03’ giờ múi. Tính sai số đồng hồ.

Thời gian mà tín hiệu truyền từ Lêningrát là 12h. Trên đồng hồ ở trạm có kinh độ là 9240’Đ chỉ là 15h15’ giờ trung bình Mặt trời và 16h03’ giờ múi. Tính sai số đồng hồ.

Bài 7.

040’Đ, nhận được tín hiệu thời gian
phát đi từ Greenwish là 10h. Khi đó đồng hồ trên tàu chỉ 13h50’ giờ Matxcơva và
chỉ 16h02’ giờ múi. Tính sai số đồng hồ.

Một con tàu trên Ấn Độ Dương nằm ở vùng có kinh độ là 8440’Đ, nhận được tín hiệu thời gian phát đi từ Greenwish là 10h. Khi đó đồng hồ trên tàu chỉ 13h50’ giờ Matxcơva và chỉ 16h02’ giờ múi. Tính sai số đồng hồ.

Bài 8.

030’Đ là 13h20’, tính giờ múi
và giờ trung bình Mặt Trời tại kinh độ 143020’Đ và 143020’T.

Giờ trung bình mặt trời đi qua 8430’Đ là 13h20’, tính giờ múi và giờ trung bình Mặt Trời tại kinh độ 14320’Đ và 14320’T.

Bài 9.

Một nhóm nhà khoa học lạc trong rừng không có đồng hồ nhưng có máy đo kinh vĩ, họ có thể xác định giờ địa phương và giờ múi trong cùng một thời điểm tại nơi họ đang đứng bằng cách nào?

Bài 10.

o32’Đ, giờ múi là 14h24’. Tính giờ múi và giờ
trung bình Mặt Trời cùng thời điểm đó ở nơi có kinh độ 58o15’
và  112o9’?

Tại kinh độ 2332’Đ, giờ múi là 14h24’. Tính giờ múi và giờ trung bình Mặt Trời cùng thời điểm đó ở nơi có kinh độ 5815’ và 1129’?

Bài 11.

0 40’Đ, có giờ hiến pháp ở Matxcơva là 13h50’, giờ
múi là 16h02’, giờ quốc tế là 10h. Tính sai số đồng hồ.

Ở kinh độ 8440’Đ, có giờ hiến pháp ở Matxcơva là 13h50’, giờ múi là 16h02’, giờ quốc tế là 10h. Tính sai số đồng hồ.

Bài 12.

Một trận bóng đá được tổ chức tại Anh vào lúc 20h ngày 15/10/2008, thì Hà Nội và Oasinhtơn là mấy giờ và vào ngày nào? Biết nước Anh ở múi giờ số 0, Hà Nội múi giờ số 7, Oasinhtơn múi giờ số 19.

Xem thêm :  4 cách để trích xuất văn bản từ hình ảnh và tài liệu

Bài 13.

20-10-2008. Sau 2 giờ trao đến tay người nhận,
hỏi lúc đó ở Oasinhtơn là mấy giờ?

Một bức điện được đánh đi từ Hà Nội đến Oasinhtơn lúc 5 giờ sáng ngày. Sau 2 giờ trao đến tay người nhận, hỏi lúc đó ở Oasinhtơn là mấy giờ?

Bài 14.

1/1/2008, 5giờ sau máy bay hạ cánh
xuống Pari. Hỏi  lúc đó ở Pari là mấy
giờ?

Một chuyến máy bay bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Pari vào lúc 2 giờ sáng ngày, 5giờ sau máy bay hạ cánh xuống Pari. Hỏi lúc đó ở Pari là mấy giờ?

Bài 15.

Liverpool và Realmandrid diễn ra ở sân vận động tại Anh
lúc 15h ngày 15/3/2008.
Hỏi thủ đô một số nước sau đây là ngày, giờ nào?

Một trận bóng đá giữavà Realmandrid diễn ra ở sân vận động tại Anh lúc 15h ngày. Hỏi thủ đô một số nước sau đây là ngày, giờ nào?

– Hà Nội (múi giờ thứ 7)

– Bắc Kinh (múi giờ thứ 8)

– Matxcơva (múi giờ số 2)

– Oasinhtơn (múi giờ số 19)

……………

Website/apps: iDiaLy.com

Group:idialy.HLT.vn

Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com – Tài liệu Địa Lý miễn phí


Cách tính GIỜ TRÊN TRÁI ĐẤT -Bài tập từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO


Trong video này, BẠN sẽ được hướng dẫn cách để có thể xác định được giờ của các nước trên thế giới
Ngoài ra, video này cũng sẽ đưa ra một số dạng bài tập về cách tính giờ trên trái đất từ cơ bản đến nâng cao. Hy vọng sẽ giúp ích cho quá trình học tập của bạn được hiệu quả hơn!
Đừng quên commnet, like và share video
Đăng kí và nhấn chuông thông báo để đón xem video mới nhất trên kênh các bạn nhé!
============
VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC ĐỊA LÍ ONLINE HAY
1. Hướng dẫn cách xác định nhiệt độ, lượng mưa và biên độ nhiệt:
https://www.youtube.com/watch?v=SoFUi8X3uhg\u0026t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=b0Vg6zS2gxE\u0026t=474s
2. Cách xác định các đới khí hậu trên Trái Đất
https://www.youtube.com/watch?v=RMXU5slu4Es
3. Hướng dẫn cách tính tỉ lệ bản đồ
https://www.youtube.com/watch?v=yYX2IzwGk48\u0026t=284s
4. Hướng dẫn cách xác định kinh độvĩ độ và toạ độ địa lý
https://www.youtube.com/watch?v=y_O97HGGkC4\u0026t=90s
5. ĐỊA 8BÀI 27: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
https://www.youtube.com/watch?v=Rjl2n0rXppo\u0026t=33s
6. HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH NHIỆT ĐỘĐỘ CAO CỦA NÚI:
https://www.youtube.com/watch?v=RXVgfpx7vGk\u0026t=363s
7. HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH GIỜ TRÊN TRÁI ĐẤT:
https://www.youtube.com/watch?v=kmaclno0iIA\u0026t=112s
8. ĐỊA LÍ 7BÀI 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC CHỦNG TỘC TRÊN TRÁI ĐẤT
https://www.youtube.com/watch?v=zHzGpgWFEnw\u0026t=188s
9. ĐỊA LÍ 8: BÀI 35: THỰC HÀNH TÌM HIỂU VỀ KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM
https://www.youtube.com/watch?v=My6UeA1e5TA\u0026t=755s
DANH SÁCH HƯỚNG DẪN CÁCH VẼ, NHẬN XÉT, NHẬN DẠNG BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ
1. Hướng dẫn cách nhận dạng biểu đồ: https://www.youtube.com/watch?v=I2M_8E_UF2M\u0026t=643s
2. Hướng dẫn biểu đồ miền từ AZ https://www.youtube.com/watch?v=FmdYqzPV5pI\u0026t=240s\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
3. Hướng dẫn vẽ biểu đồ đường từ AZ:
https://www.youtube.com/watch?v=I2M_8E_UF2M\u0026t=643s
https://www.youtube.com/watch?v=I2M_8E_UF2M\u0026t=14s\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
4. Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ kết hợp: https://www.youtube.com/watch?v=4pHkVD0uBUY\u0026t=13s\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
5. Hướng dẫn vẽ biểu đồ cột chồng:(thu âm hơi nhiều tạp âm, thầy sẽ cố gắng thu lại video này) https://www.youtube.com/watch?v=Kzox0zFp5H4\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
6. Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ, cách dùng thước đo độ, cách đổi từ đơn vị % sang độ như thế nào (cập nhật mới nhất 2021): https://www.youtube.com/watch?v=NH04K1KC1OM\u0026t=884s\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
7. Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn (lúc đó làm rất gấp nên để giúp Hs ôn thi nên không có hd cách tính nhân 3,6 ): https://www.youtube.com/watch?v=fhE8tf3PT8\u0026t=191s\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỌC ATLAT
1. Hướng dẫn cách đọc Atlat mới nhất năm : https://www.youtube.com/watch?v=c0zTBGjhSE\u0026t=26s\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
2. HưỚNg dẫn cách đọc Atlat (video này mặc dù quay khá lâu òi 2016, lúc đó còn chưa thi tự luận nhưng video này được các bạn rất yêu thích và có khá nhiều lượt xem): https://www.youtube.com/watch?v=hVXRP1p6vwg\u0026t=8s\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
3. Hướng dẩn cách vẽ sơ đồ tư duy, rất hữu ích khi ứng dụng vào học tập, các bạn có thể tham khảo để học tốt, nhất là các môn xã hội: https://www.youtube.com/watch?v=hVXRP1p6vwg\u0026t=8s\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
=================================================
DANH SÁCH HƯỚNG VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC VĂN HAY VÀ HỮU ÍCH
1. VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: https://www.youtube.com/watch?v=LP0XmgZsSEU\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
2. NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ: https://www.youtube.com/watch?v=LP0XmgZsSEU\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
DANH SÁCH VIDEO CHIA SẼ KINH NGHIỆM HỌC LỊCH SỬ:
1. Video hơi rề rà, nói không mạch lạc nhưng được cái rất chân tình nên có khá nhiều lượt xem: https://www.youtube.com/watch?v=qu7zENMbLD8\u0026t=29s\u0026ab_channel=B%C3%ACnhThanhTV
======================
Thông tin liên hệ:
+ Email: [email protected]
+ Youtube:
Bình Thanh TV: https://www.youtube.com/channel/UCky9NUoxbderj9985RicITw
Bình Thanh Official :https://www.youtube.com/channel/UCx7h8atYLf4BO7J4Tm2n5aQ
+ Facebook: https://www.facebook.com/binh.thanh.3557
+Webside: https://huathanhbinh.blogspot.com/
+ Fanpage: https://www.facebook.com/thaybinhthanh/notifications/
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng kí kênh!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại xmccomplex.com.vn

Related Articles

Back to top button