Giáo Dục

Hãy nêu các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,7,9,11,13?

1/. Dấu hiệu chia hết cho 2 :Các chữ số tận cùng là : 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2.Hoặc : Các số chẵn thì chia hết cho 2Chú ý : Các số tận cùng là 1;3;5;7;9 thì không chia hết cho 2.Hoặc các số lẻ thì không chia hết cho 2.2/. Dấu hiệu chia hết cho 3 : Là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3.Ví dụ : 726 : 3 vì 7 + 2 + 6 = 15 chia hết cho 3Chú ý : Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không cia hết cho 3 đồng thời tổng này chia cho 3 dư bao nhiêu thì số đó chia cho 3 dưbấy nhiêu.Ví dụ : Số 5213 không chia hết cho 3 vì 5+2+1+3=11 mà 11:3=3dư2 nên số 5213 : 3 = 1737 dư 2.3/. Dấu hiệu chia hết cho 4 : NHỮNG SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CUỐI TẠO THÀNH MỘT SỐ CHIAHẾT CHO 4 THÌ SỐ ĐÓ CHIA HẾT CHO 4.4/. Dấu hiệu chia hết cho 5 : Các số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.5/. Dấu hiệu chia hết cho 6 : Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 6.Hoặc : Những số chẵn chia hết cho 3 thì chia hết cho 6 và chỉ những số đó mới chia hết cho 6.6/. dấu hiệu chia hết cho 7 : Lấy chữ số đầu tiên nhân với 3 rồi cộng thêm chữ số tiếp theo, được bao nhiêu lại nhân với 3 rồi cộng thêm chx số tiếp theo… cứ như vậy cho đến chữ số cuối cùng. Nếu kết quả cuối cùng này chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7.Để nhanh gọn, cứ mỗi lần nhân với 3 và cộng thêm chữ số tiếp theo talấy kết quả trừ đi 7 hoặc trừ đi các số là bội số của 7 (14,21…)7/. Dấu hiệu chia hết cho 8 : Những số có 3 chữ số cuối tạo thành một số chia hết cho 8 thì chia hếtcho 8.8/. Dấu hiệu chia hết cho 9 : Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.Chú ý : Các số có tổng không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 đồng thời tổng này chia cho 9 dư bao nhiêu thì số đó chia cho 9 dư bấy nhiêu.9/. Dấu hiệu chia hết cho 11 : Từ trái sang phải ta coi các chữ số thứ nhất, thứ ba, thứ năm… là chữ số hàng lẻ, coi các chữ số thứ hai, tứ tư, thứ sáu…là chữ số hàng chẵn.Những số có tổng các chữ số hàng chẵn trừ đi tổng các chữ số hàng lẻ là một số chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11 và cỉ những số đó mới chia hết cho 11.10/. Dấu hiệu chia hết cho 12 : Những số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4 thì chia hết cho 12.11/. Dấu hiệu chia hết cho 15 : Những số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 thì chia hết cho 15.12/. Dấu hiệu chia hết cho 18 : Những số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 9 thì chia hết cho 18.

Xem thêm :  Tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số logarit

Xem nội dung đầy đủ tại:http://123doc.org/document/557091-dau-hieu-chia-het-cho-2-3-4-5-6-7-8-9.htm


Dấu hiệu chia hết cho 7 | toán lớp 4 , 6


Dấu hiệu chia hết cho 7 | toán lớp 4 , 6 thằng thầy lợi ( dấu hiệu chia hết cho 7 lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 72 dấu hiệu chia hết cho 75 dấu hiệu chia hết cho 7 là gì dấu hiệu chia hết cho 7 lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 7 11 13 dấu hiệu chia hết cho 7 và 9 dấu hiệu chia hết cho 7 và 13 dấu hiệu số chia hết cho 7 dấu hiệu chia hết cho 6 7 8 dấu hiệu chia hết cho 7 là dấu hiệu chia hết cho 3 và 7 dấu hiệu chia hết cho 6 và 7 tìm dấu hiệu chia hết cho 7
dấu hiệu chia hết cho ba
dấu hiệu chia hết cho ba và chín
dấu hiệu chia hết cho bốn
dấu hiệu chia hết cho bẩy
dấu hiệu chia hết cho 9 bài 87
dấu hiệu chia hết cho 3 bài 88 trang 6
dấu hiệu chia hết cho 2 bài 84
dấu hiệu chia hết cho 5 bài 85 trang 4
bài tập dấu hiệu chia hết cho 7
dấu hiệu của số chia hết cho 7
dấu hiệu các số chia hết cho 7
chứng minh dấu hiệu chia hết cho 7
dấu hiệu chia hết cho 4 6 7 8
dấu hiệu nhận biết các số chia hết cho 7
dấu hiệu chia hết cho 4
dấu hiệu chia hết cho 3
dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
dấu hiệu chia hết cho 2 và 5
dấu hiệu chia hết cho 2
dấu hiệu chia hết cho 12
dấu hiệu chia hết cho 3 và 5
dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 lớp 6
dấu hiệu chia hết cho 3 7
dấu hiệu chia hết cho hai
dấu hiệu chia hết cho hai và năm
dấu hiệu chia hết cho 3 chia hết cho 9
dấu hiệu chia hết cho 2 dấu hiệu chia hết cho 5
dấu hiệu chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9
dấu hiệu chia hết cho 9 dấu hiệu chia hết cho 3 toán lớp 4
dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3
dấu hiệu chia hết cho một số
dấu hiệu chia hết cho một số tự nhiên
dấu hiệu chia hết cho một tổng
chứng minh dấu hiệu chia hết cho 11
chứng minh dấu hiệu chia hết cho 3
dấu hiệu một số chia hết cho 7
chứng minh dấu hiệu chia hết cho 4
dấu hiệu nhận biết chia hết cho 7
dấu hiệu nhận biết số chia hết cho 7
dấu hiệu chia hết cho sáu
dấu hiệu chia hết cho số lẻ
dấu hiệu chia hết cho tất cả các số
dấu hiệu chia hết cho tám
dấu hiệu chia hết cho 9 trang 97
dấu hiệu chia hết cho 5 trang 96
dấu hiệu chia hết cho 3 trang 98
dấu hiệu chia hết cho 2 trang 94
dấu hiệu chia hết cho 3 toán lớp 4
dấu hiệu chia hết cho 2 toán lớp 4
dấu hiệu chia hết cho cả 3 và 9
dấu hiệu chia hết cho cả 3 và 5
dấu hiệu chia hết cho 2 3 5 7 9
NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199 thằng thầy lợi ( 24/24 ) với cú pháp : CHÀO THẰNG THẦY LỢI , MÌNH CẦN DẠY KÈM
Gọi hotline thằng thầy lợi qua zalo ( 0909496199 )
NHẬN DẠY KÈM TẠI TRUNG TÂM 618/52/14 TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH gần BỆNH VIỆN TÂN PHÚ + NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI NAM BỘ + NHÀ HÀNG BẠCH KIM + GẦN THOẠI NGỌC HẦU + THẠCH LAM + LŨY BÁN BÍCH + LẠC LONG QUÂN liên hệ lợi
Blog http://www.giasuonline.net/
Facebook https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/
thằngthầylợi dấuhiệuchiahết toánlớp6 toánlớp4
dấu hiệu chia hết cho 72
dấu hiệu chia hết cho 75
dấu hiệu chia hết cho 7 là gì
dấu hiệu chia hết cho 7 lớp 4
dấu hiệu chia hết cho 7 11 13
dấu hiệu chia hết cho 7 và 9
dấu hiệu chia hết cho 7 và 13
dấu hiệu số chia hết cho 7
dấu hiệu chia hết cho 6 7 8
dấu hiệu chia hết cho 7 là
dấu hiệu chia hết cho 3 và 7
dấu hiệu chia hết cho 6 và 7
tìm dấu hiệu chia hết cho 7
dấu hiệu chia hết cho ba
dấu hiệu chia hết cho ba và chín
dấu hiệu chia hết cho bốn
dấu hiệu chia hết cho bẩy
dấu hiệu chia hết cho 9 bài 87
dấu hiệu chia hết cho 3 bài 88 trang 6
dấu hiệu chia hết cho 2 bài 84
dấu hiệu chia hết cho 5 bài 85 trang 4
bài tập dấu hiệu chia hết cho 7
dấu hiệu của số chia hết cho 7
dấu hiệu các số chia hết cho 7
chứng minh dấu hiệu chia hết cho 7
dấu hiệu chia hết cho 4 6 7 8
dấu hiệu nhận biết các số chia hết cho 7
dấu hiệu chia hết cho 4
dấu hiệu chia hết cho 3
dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
dấu hiệu chia hết cho 2 và 5
dấu hiệu chia hết cho 2
dấu hiệu chia hết cho 12
dấu hiệu chia hết cho 3 và 5
dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 lớp 6
dấu hiệu chia hết cho 3 7
dấu hiệu chia hết cho hai
dấu hiệu chia hết cho hai và năm
dấu hiệu chia hết cho 3 chia hết cho 9
dấu hiệu chia hết cho 2 dấu hiệu chia hết cho 5
dấu hiệu chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9
dấu hiệu chia hết cho 9 dấu hiệu chia hết cho 3 toán lớp 4
dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3
dấu hiệu chia hết cho một số
dấu hiệu chia hết cho một số tự nhiên
dấu hiệu chia hết cho một tổng
chứng minh dấu hiệu chia hết cho 11
chứng minh dấu hiệu chia hết cho 3
dấu hiệu một số chia hết cho 7
chứng minh dấu hiệu chia hết cho 4
dấu hiệu nhận biết chia hết cho 7
dấu hiệu nhận biết số chia hết cho 7
dấu hiệu chia hết cho sáu
dấu hiệu chia hết cho số lẻ
dấu hiệu chia hết cho tất cả các số
dấu hiệu chia hết cho tám
dấu hiệu chia hết cho 9 trang 97
dấu hiệu chia hết cho 5 trang 96
dấu hiệu chia hết cho 3 trang 98
dấu hiệu chia hết cho 2 trang 94
dấu hiệu chia hết cho 3 toán lớp 4
dấu hiệu chia hết cho 2 toán lớp 4
dấu hiệu chia hết cho cả 3 và 9
dấu hiệu chia hết cho cả 3 và 5
dấu hiệu chia hết cho 2 3 5 7 9

Xem thêm :  Các dạng bài tập về hạt nhân nguyên tử

Related Articles

Back to top button