Giáo Dục

Dấu hiệu chia hết cho 9

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ

  • 72 : 9 = 8. Ta có : 7 + 2 = 9, 9 : 9 = 1.
  • 657 : 9 = 73. Ta có : 6 + 5 + 7 = 18, 18 : 9 = 2.
  • 182 : 9 = 20 (dư 2). Ta có : 1 + 8 + 2 = 11, 11 : 9 = 1 (dư 2).
  • 451 : 9 = 50 (dư 1). Ta có : 4 + 5 + 1 = 10, 10 : 9 = 1 (dư 1)

b) dấu hiệu chia hết cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Chú ý : Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

99  ;     1999   ;      108   ;       5643   ;      29385

Hướng dẫn giải:

  • Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không.
  • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

+ Số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18.

   Mà 18 chia hết cho 9 nên số 99 chia hết cho 9.

+ Số 1999 có tổng các chữ số là  1 + 9 + 9 + 9  = 28.

   Mà 28 không chia hết cho 9 nên số 1999 không chia hết cho 9.

+ Số 108 có tổng các chữ số là 1 + 0 + 8 = 9.

   Mà 9 chia hết cho 9 nên số 108 chia hết cho 9.

+ Số 5643 có tổng các chữ số là 5 + 6 + 4 + 3 = 18.

   Mà 18 chia hết cho 9 nên số 5643 chia hết cho 9.

+ Số 29385 có tổng các chữ số là 2 + 9 + 3 + 8 + 5 = 27.

Xem thêm :  Unit 3 listening trang 31 sgk tiếng anh lớp 10

   Mà 27 chia hết cho 9 nên số 29385 chia hết cho 9.

Vậy trong các số đã cho, các số chia hết cho 9 là :

99  ;    108  ;     5643  ;     29385

Bài 2: Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9 ?

96 ;   108 ;   7853 ;   5554 ;   1097

Hướng dẫn giải:

  • Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không.
  • Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

+ Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15.

    Mà 15 không chia hết cho 9 nên số 96 không chia hết cho 9.

+ Số 108 có tổng các chữ số là 1 + 0 + 8 = 9.

   Mà 9 chia hết cho 9 nên số 108 chia hết cho 9.

+ Số 7853 có tổng các chữ số là 7 + 8 + 5 + 3 = 23.

    Mà 23 không chia hết cho 9 nên số 7853 không chia hết cho 9.

+ Số 5554 có tổng các chữ số là 5 + 5 + 5 + 4 = 19.

    Mà 19 không chia hết cho 9 nên số 5554 không chia hết cho 9.

+ Số 1097 có tổng các chữ số là 1 + 0 + 9 + 7 = 17.

    Mà 17 không chia hết cho 9 nên số 1097 không chia hết cho 9. 

Vậy trong các số đã cho, các số không chia hết cho 9 là:

96  ;     7853  ;      5554   ;      1097.

Bài 3: Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9

Xem thêm :  Giải bài tập sgk bài 5: luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit

Hướng dẫn giải:

  • Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Học sinh có thể viết như sau : 351 ;   684.

Bài 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9

Hướng dẫn giải:

  • Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Giả sử chữ số cần điền vào ô trống là x.

+ Đế số \(\overline {31x} \) chia hết cho 9 thì tổng các chữ số chia hết cho 9, hay 3+1+x = 4+x chia hết cho 9. Do đó x = 5.

+ Đế số \(\overline {x35} \) chia hết cho 9 thì tổng các chữ số chia hết cho 9, hay x+3+5 = x+8 chia hết cho 9. Do đó x = 1.

+ Đế số \(\overline {2×5} \) chia hết cho 9 thì tổng các chữ số chia hết cho 9, hay 2+x+5 = 7+x chia hết cho 9. Do đó x = 2.

Ta có kết quả như sau :  


Dấu hiệu chia hết cho 9 – Toán lớp 4 – Cô Hà Phương (DỄ HIỂU NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Toán lớp 4 Dấu hiệu chia hết cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 9 là bài học quan trọng trong chương trình Toán lớp 4. Trong bài giảng này, cô sẽ giúp các em tìm hiểu tất cả các kiến thức trọng tâm nhất bài học. Từ đó, các em sẽ giải các dạng bài tập từ cơ bản nhất đến nâng cao. Các em chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack, toanlop4, dauhieuchiahetcho9
▶ Danh sách các bài học môn Toán lớp 4 Cô Hà Phương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7XTYXl7Yycfp1qzpA5nXFM
▶ Danh sách các bài học môn Tiếng Anh 4 Cô Phạm Hồng Linh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7X6xxlQ8YC4v1o2SjUEUDe
▶ Danh sách các bài học môn Tiếng Việt 4 Cô Hoàng Thị Thơ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VCYmq7vnHJ_W2oMQtR23Gn

Xem thêm :  Axit clohidric là gì? tính chất hóa học của hcl [chi tiết]

Related Articles

Back to top button