Giáo Dục

88 trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2021

Dân trí

Tính đến sáng nay 16/9, hàng loạt trường đại học đã công bố điểm chuẩn theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2021. Điểm chuẩn năm nay tăng hơn năm trước, có ngành khối C Hàn Quốc học lên tới 30 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn vào đại học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của các trường như sau: 

1.Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TPHCM: Thí sinh xem điểm thi TẠI ĐÂY

2. Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TPHCM:  Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

3. Trường ĐH Công nghệ TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

4. Trường ĐH Ngoại thương: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

5. Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

6. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

7. Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

8. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

9. Học viện Chính sách và Phát triển: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

10. Học viện Ngân hàng: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

11. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

12. Trường ĐH Thương Mại: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

13. ĐH Quốc gia Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

14. Trường ĐH Luật TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

15. Trường ĐH Tài chính – Marketing: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

16. Học viện Ngoại giao: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

17. Trường ĐH Giao thông Vận tải: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

18. Trường ĐH Thủy Lợi: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

19. Trường ĐH Nội vụ Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

20. Trường ĐH Hồng Đức: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

21. Học viện An ninh nhân dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

22. Học viện Cảnh sát nhân dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

23. Học viện Chính trị Công an nhân dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

24.Trường Đại học An ninh nhân dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

25. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

26. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

27. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

28. Học viện Quốc tế: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

Xem thêm :  You are welcome là gì? được sử dụng trong hoàn cảnh nào?

29. Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

30. Trường ĐH Bách khoa TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

31. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

32. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

33. Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

34. Trường ĐH Công nghệ (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

35. Trường ĐH Kinh tế (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

36. Trường ĐH Giáo dục (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

37. Trường ĐH Việt Nhật (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

38. Trường ĐH Y Dược (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

39. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

40. Trường ĐH Kinh tế TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

41. Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

42. Trường ĐH Mở Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

43. Học viện Tài chính: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

44. Trường ĐH Điện Lực: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

45. Trường ĐH Công Đoàn: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

46. Đại học Huế: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

47. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

48. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

49. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

50. Trường ĐH Hoa Sen: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

51. Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

52. Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

53. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

54. Trường ĐH Quốc tế: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

55. Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐHQGTPHCM): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

56. Trường ĐH Luật Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

57. Trường ĐH Y Dược Hải Phòng: Thí sinh xem điểm chuẩn  TẠI ĐÂY

58. Học viện Kỹ thuật Quân sự: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

59. Học viện Quân Y: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

60. Học viện Hậu Cần: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

61. Học viện Hải Quân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

Xem thêm :  Đeo nhạc cho mèo - thể loại, tóm tắt, giá trị, dàn ý phân tích tác phẩm

62. Học viện Biên phòng: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

63. Trường Sĩ quan Lục Quân I: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

64. Trường Sĩ quan pháo binh: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

65. Trường Sĩ quan Công binh: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

66. Trường Sĩ quan Thông tin: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

67. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

67. Trường Sĩ quan Phòng hóa: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

69. Trường Sĩ quan Không quân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

70. Trường Sĩ quan Đặc công: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

71. Trường Sĩ quan Chính trị: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

72. Trường Sĩ quan Lục quân 2: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

73. Học viện Phòng không – không quân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

74. Học viện Khoa học Quân sự: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

75. Trường ĐH Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

76. Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

77. Trường ĐH Đại Nam: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

78. Trường ĐH Y Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

79. Trường ĐH Y Dược TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

80. Trường ĐH Sài Gòn: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

81. Trường ĐH Mở TP.HCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

82. Học viện Báo chí & Tuyên truyền: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

83. Trường ĐH Thăng Long: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

84. Trường Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

85. Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

86. Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

87. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

88. Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

Nhật Hồng (tổng hợp)


Danh sách 60 trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2021


60 đại học công bố điểm chuẩn
Tối 15/9, 60 đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là 30,5 với ngành Sư phạm Ngữ văn chương trình chất lượng cao.
Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) gây bất ngờ khi lấy tới 30,5 điểm ngành Sư phạm Ngữ văn chương trình chất lượng cao, tức mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển thí sinh phải đạt 10 và có thêm điểm ưu tiên. Năm ngoái, ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao của trường lấy 29,25 điểm.
Khối trường công an cũng gây bất ngờ khi ngành Xây dựng lực lượng công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội) lấy tới 30,34 điểm với tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), cao hơn năm ngoái 3 điểm.
Ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh nhân dân lấy gần mức tuyệt đối 29,99, tăng hơn năm ngoái gần 2 điểm. Tuy nhiên, cách tính điểm vào khối công an hơi khác do kết hợp với kết quả học tập ba năm THPT, quy về thang điểm 30.
Ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm thứ hai liên tiếp lấy điểm tuyệt đối 30. Thí sinh phải đạt 3 điểm 10, hoặc được 27,25 trở lên và cộng điểm ưu tiên mới trúng tuyển.
Do đề thi tốt nghiệp THPT ra theo hướng tinh giản, phù hợp với bối cảnh Covid19 phức tạp nên mặt bằng điểm thi cao hơn năm ngoái. Điểm chuẩn vào các đại học top cao và top trung vì thế cũng tăng 0,53 điểm.
Trong các ngành kỹ thuật, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin tiếp tục có đầu vào cao. Để giành suất vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh phải đạt 28,43; vào ngành tương tự của Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) phải đạt 28 điểm.
Với khối kinh tế, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu về điểm chuẩn, như Đại học Kinh tế quốc dân lấy 28,3, Đại học Thương mại lấy 27,4.
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số…), tính theo thang 30; một số ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2, thang 40.
00:00 mở đầu
00:06 intro
00:18 Đại Học Hồng Đức
00:45 học viện chính trị công an nhân dân hà nội
01:08 Khoa học xã hội và nhân văn
02:12 Danh sách 60 trường đại học công bố điểm chuẩn

Xem thêm :  Hình chóp tứ giác đều và công thức tính diện tích xung quanh hình chóp

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button