Giáo Dục

Bảng động từ bất quy tắc lớp 5 thường gặp

Đầu tiên bạn hãy chọn những từ nào thường dùng nhất và học trước. Những từ còn lại xem trong bài viết để biết mẹo học bạn nhé.

Bảng 50 động từ bất quy tắc thường gặp nhất.

Có rất nhiều động từ bất quy tắc, vì vậy, bạn nên chọn ra một số từ thường sử dụng nhất để học trước. Tại đây, kibaca có lọc ra 50 từ mà bạn nên biết trước:

RankBase FormPast Tense FormPast Participle1saysaidsaid2makemademade3gowentgone4taketooktaken5comecamecome6seesawseen7knowknewknown8getgotgot/gotten (US)9givegavegiven10findfoundfound11thinkthoughtthought12telltoldtold13becomebecamebecome14showshowedshown15leaveleftleft16feelfeltfelt17putputput18bringbroughtbrought19beginbeganbegun20keepkeptkept21holdheldheld22writewrotewritten23standstoodstood24hearheardheard25letletlet26meanmeantmeant27setsetset28meetmetmet29runranrun30paypaidpaid31sitsatsat32speakspokespoken33lielaylain34leadledled35readreadread36growgrewgrown37loselostlost38fallfellfallen39sendsentsent40buildbuiltbuilt41understandunderstoodunderstood42drawdrewdrawn43breakbrokebroken44spendspentspent45cutcutcut46riseroserisen47drivedrovedriven48buyboughtbought49wearworeworn50choosechosechosen

Cách học bảng động từ bất quy tắc dễ thuộc nhất

Bảng phân loại và nhóm động từ bất quy tắc

Nhóm có V3 có ký tự kết thúc là -en

Các bạn chú ý các động từ V1 có phụ tố cuối cùng là akeeak, chúng có những điểm tương đồng nhau.

V1V2V3MeaningĐuôiarisearosearisenphát sinhenawakeawokeawokenđánh thức, thứcenbefallbefellbefallenxảy đếnenbespeakbespokebespokenchứng tỏenbreakbrokebrokenđập vỡenchoosechosechosenchọn, lựaendrivedrovedrivenlái xeeneatateeatenănenfallfellfallenngã, rơienforbidforbade/ forbadforbiddencấm, cấm đoánenforeseeforesawforseenthấy trướcenforgetforgotforgottenquênenforgiveforgaveforgiventha thứenforsakeforsookforsakenruồng bỏenfreezefrozefrozen(làm) đông lạiengivegavegivenchoenhidehidhiddengiấu, trốn, nấpenmistakemistookmistakenphạm lỗi, lầm lẫnenovereatoverateovereatenăn quá nhiềuenovertakeovertookovertakenđuổi bắt kịpenproveprovedproven/provedchứng minh (tỏ)enretakeretookretakenchiếm lại; tái chiếmenrewriterewroterewrittenviết lạienrideroderiddencưỡienriseroserisenđứng dậy; mọcenshakeshookshakenlay; lắcenspeakspokespokennóienstealstolestolenđánh cắpenstrivestrovestrivencố sứcentaketooktakencầm ; lấyenundertakeundertookundertakenđảm nhậnenunderwriteunderwroteunderwrittenbảo hiểmenunfreezeunfrozeunfrozenlàm tan đôngenwakewoke/ wakedwoken/ wakedthức giấcenwritewrotewrittenviếten

Nhóm i-a-u – nhóm động từ có nguyên âm v1 là i, v2 là a và v3 là u

Động từ
nguyên mẫu
(V1)Thể quá khứ
(V2)Quá khứ phân từ
(v3)Nghĩa của động từphân loạibeginbeganbegunbắt đầui-a-udrinkdrankdrunkuốngi-a-uringrangrungrung chuôngi-a-ushrinkshrankshrunkco rúti-a-usingsangsungca háti-a-usinksanksunkchìm; lặni-a-uspringsprangsprungnhảyi-a-uswimswamswumbơi lộii-a-u

Nhóm động từ có V1 và V3 giống nhau

Động từ
nguyên mẫu
(V1)Thể quá khứ
(V2)Quá khứ phân từ
(v3)Nghĩa của động từphân loạibecomebecamebecometrở nênv1-v3comecamecomeđến, đi đếnv1-v3outrunoutranoutrunchạy nhanh hơn; vượt giáv1-v3overcomeovercameovercomekhắc phụcv1-v3overrunoverranoverruntràn ngậpv1-v3runranrunchạyv1-v3

Nhóm động từ giữ nguyên không thay đổi

Động từ
nguyên mẫu
(V1)Thể quá khứ
(V2)Quá khứ phân từ
(v3)Nghĩa của động từphân loạibesetbesetbesetbao quanhgiữ nguyênbidbidbidtrả giágiữ nguyênbroadcastbroadcastbroadcastphát thanhgiữ nguyêncastcastcastném, tunggiữ nguyêncostcostcostcó giá làgiữ nguyêncutcutcutcắn, chặtgiữ nguyênforecastforecast/ forecastedforecast/ forecastedtiên đoángiữ nguyênhithithitđụnggiữ nguyênhurthurthurtlàm đaugiữ nguyêninputinputinputđưa vào (máy điện toán)giữ nguyêninsetinsetinsetdát, ghépgiữ nguyênletletletcho phép, để chogiữ nguyên

Nhóm động từ có V3 kết thúc là -wn

Các bạn để ý là động từ V1 kết thúc với âm -w

Động từ
nguyên mẫu
(V1)Thể quá khứ
(V2)Quá khứ phân từ
(v3)Nghĩa của động từphân loạiblowblewblownthổiowndrawdrewdrawnvẽ, kéoawnflyflewflownbayowngrowgrewgrownmọc, trồngownknowknewknownbiết, quen biếtownmowmowedmown/ mowedcắt cỏownoutgrowoutgrewoutgrownlớn nhanh hơnownoverflyoverflewoverflownbay quaownoverthrowoverthrewoverthrownlật đổownthrowthrewthrownném ; liệngownwithdrawwithdrewwithdrawnrút luiawn

8 tuyệt chiêu giúp bạn nhớ động từ bất quy tắc như pro.

1. Nhóm các động từ tương tự lại với nhau

Động từ bất quy tắt không theo nguyên tắc nào cả, chính điều này làm cho chúng khó nhớ. Nhưng một vài động từ lại có một số điểm chung. Thay vì học một loạt động từ theo bảng ký tự Aphabe thì bạn có thể nhóm chúng lại thành các nhóm nhỏ giống nhau.

Xem thêm :  So sánh là gì? phân loại và cho ví dụ các kiểu so sánh

Cách nhóm tùy thuộc vào cách nào dễ nhớ nhất đối với bạn. Bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau đây:

 • Động từ giữ nguyên từ hiện tại đến quá khứ, và quá khứ phân từ:
  • Examples: cost and set.
 • Động từ giống nhau ở dạng quá khứ nhưng khác với dạng ở hiện tại:
  • Examples: breed, bred and shoot, shot.
 • Động từ kết thúc với -en trong V3 (quá khứ phân từ)
  • Examples: speak, spoken and wake, woken.

Hãy xem lại bảng động từ bất quy tắc và tìm ra những cách nhớ riêng của mình bạn nhé.

2. Khi học một động từ hãy tìm hiểu thêm dạng của nó ở các thì khác nhau

Khi bạn bắt gặp được từ go. Đừng dừng lại ở đó, bạn hãy học cách dùng từ đó ở dạng quá khứ là went và quá khứ phân từ là gone

3. Nhớ 10 động từ bất quy tắc phổ biến nhất

Không phải động từ bất quy tắc nào cũng sẽ được dùng. Bạn có thể sẽ không bao giờ dùng tới từ broadcast chẳng hạn. Do đó, bạn cần chọn ra những từ nào bạn thường xuyên dùng nhất và học cách sử dụng chúng thật nhuần nhuyễn.

Bắt đầu với list 10 động từ bất quy tắc sau:

 1. Say, said, said
 2. Go, went, gone
 3. Come, came, come
 4. Know, knew, known
 5. Get, got, gotten
 6. Give, gave, given
 7. Become, became, become
 8. Find, found, found
 9. Think, thought, thought
 10. See, saw, seen

Những từ này tương đối quan trọng vì chúng xuất hiện rất nhiều trong các hội thoại hàng ngày.

4. Học thông qua game

Bạn có thể search trên Google các từ khóa như “irregular verbs game” sẽ có nhiều trang web có dạng flashcard hay flash game giúp bạn học và thực hành dùng động từ bất quy tắc một cách nhẹ nhàng và chủ động hơn.

Xem thêm :  Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ bạn đến chơi nhà ( có mẫu )

5. Học trong câu

It might be easier to remember the words when they’re part of a sentence of a phrase. Learn words by putting them into sentences, and you’ll also be learning how to use them correctly.

Việc học một từ trong ngữ cảnh của một câu có thể giúp bạn dễ học hơn rất nhiều. Bởi vì lúc này bạn hiểu và biết cách dùng đúng của từ. Đừng bao giờ học thuộc những thứ bạn không thể hiểu.

Ví dụ: Để học từ “see” (thấy), bạn có thể dùng câu như sau: “I see the bee, I saw the snow, but I’ve never seen a bee in the snow!” (Tôi thấy một con ong, Tôi đã thấy tuyết, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một con trong trên tuyết cả!”

Hãy sáng tạo với cách đặt câu và tình huống, chúng sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn.

6. Học với bài hát

Another great way to give the words more meaning is through using music. You can find many songs for remembering irregular verbs on YouTube. Here are three of the best:

Một cách khác, bạn có thể học thông qua các bài hát, vừa có ngữ nghĩa hoàn cảnh vừa có âm nhạc.

 • FluencyMC : trang này dùng những bài rap có ca từ bắt tay để dạy những động từ bất quy tắc.
 • Những video đáng yêu này adorable cat video kể những câu chuyện và giúp bạn học các động từ bất quy tắc.
 • Schoolhouse Rock là những bộ phim hoạt hình cổ điển với âm nhạc rất hay.
 • Search lời và tập hát những ca khúc mà bạn thích.

7. Học theo phương pháp sĩ tử mùa thi

Bạn hãy viết những động đó theo nhóm vào giấy note và gián chúng những nơi bạn có thể nhìn thấy được.

Mỗi nhóm có từ 5 đến 10 động từ. Hãy nhóm chúng lại theo cách của bạn và gián chúng ở những nơi bạn thường xuyên đi ngang qua lại. Việc lặp đi lặp lại hàng ngày như thế này sẽ đưa các động từ bất quy tắc và vùng trí nhớ dài hạn của bạn.

8. Hãy tập nói

Đừng quên tập nói những động từ mà bạn đã học trong một câu hoàn chỉnh nhé. Đây sẽ là cách học lâu quên. Vì khi bạn đã hiểu và nhớ, sau đó còn dùng được để nói thì chắc chắn sẽ nhớ rất dai đấy nhé.

Xem thêm :  Công thức tính diện tích chu vi các hình cơ bản.

Tổng hợp bài tập và game học động từ bất quy tắc.

(đang cập nhật)


30 ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC CẦN GHI NHỚ – Thi Tiếng Anh


Nhiều phụ huynh và học sinh nhắn tin nhờ cô tư vấn chọn loại máy tính, ipad và apple pencil phù hợp để học online.
Sau nhiều năm sử dụng để học tập và giảng dạy cô tin dùng một số sản phẩm sau.
Các em tham khảo ở link dưới đây nhé: https://susu90.kol.eco
♥♥♥♥♥♥♥♥ Các em học và đọc theo cô cho nhanh thuộc nhé. Đây là 30 động từ và động từ bất quy tắc luôn xuất hiện trong các đề thi từ lớp 6 đến thi đại học nên cố gắng ghi nhớ cả cách viết lẫn cách đọc nhen em.
♥♥ Welcome back to my channel!

HoccungMsTuyet tuyểnsinhvào10mônTiếngAnh
♡ ❤Các em chỉ còn hơn 12 tuần nữa là bước vào kỳ thi rồi.
❤️❤️Mỗi tuần cô sẽ giải cho các em 1 đề. Hi vọng đến lúc thi các em đã có đủ kiến thức để tự tin bước vào kỳ thi. Và tất nhiên, kiến thức chỉ đủ với em nào chịu học và học nghiêm túc đúng không nào. Chúc các em học giỏi thi tốt nhé. ❤️
Các tèo tiếp tục comment đề cần giải nhé. Chúc các em ôn tập được nhiều công thức và từ vựng. Tự tin bước vào kỳ thi nhé em❤️

♡ CLICK TO SUBSCRIBE: https://bit.ly/2DJpWOf
♡ Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoccungMs.Tuyet
▶ để tham gia kiểm tra 1 tiết và học kỳ cùng các bạn em nhé.

♡♡♡ Playlist
1. TIẾNG ANH CHO HS MẤT GỐC
https://www.youtube.com/watch?v=wGSaDbCvxoM\u0026list=PLoXStX_pVftvyD6MIcbEKbubISIyq7RF9
2. HÓA CHO HS MẤT GỐC:
https://www.youtube.com/watch?v=_kQdzX6uy9Y\u0026list=PLoXStX_pVfts9mFUKYen7mvarAKT2Q96o
2. TUYỂN SINH VÀO 10 MÔN TOÁN
https://www.youtube.com/watch?v=g6yvEXSLLU4\u0026list=PLoXStX_pVftv7n5kNIiHR19JtXnOjRQ9V
▶ CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG RA THI TS
https://www.youtube.com/watch?v=g6yvEXSLLU4\u0026list=PLoXStX_pVftv3BGVHvVpoXTQwHznDa4Ki
3. TUYỂN SINH VÀO 10 MÔN ANH
https://www.youtube.com/watch?v=14bjyxG_N9w\u0026list=PLoXStX_pVftvy1O1VkOvhG_HhkY0vI3Gi
2. LỚP 9:
https://www.youtube.com/watch?v=4HmW4SEammk\u0026list=PLoXStX_pVftuKiINB5d6V8z6Sw_UlywJ8
3. LỚP 10
▶ TOÁN ĐẠI 10 :
https://www.youtube.com/watch?v=2OtjNUDUC1s\u0026list=PLoXStX_pVftssLp0uE7xtCjHROzD5RKVz
▶ TOÁN HÌNH 10:
https://www.youtube.com/watch?v=idRqhUaCrLQ\u0026list=PLoXStX_pVftvdIhFGSi0HQEs1eLKRCirm
▶ TIẾNG ANH 10:
https://www.youtube.com/watch?v=2OtjNUDUC1s\u0026list=PLoXStX_pVftssLp0uE7xtCjHROzD5RKVz
▶ HÓA HỌC 10:
https://www.youtube.com/watch?v=LIxqdwG34Ls\u0026list=PLoXStX_pVfttkIKde4jTczQe2JQDeGFdU
4. LỚP 12 \u0026 THPTQG :
https://www.youtube.com/watch?v=nekpXkGgQaE\u0026list=PLoXStX_pVftsP8X1LwKhegxMyz2YQP1S1

Related Articles

Back to top button