Giáo Dục

Giải bài tập, sách bài tập (sbt) toán 8

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 5 bài nhân đơn thức với đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 1: Làm tính nhân…

 • Giải bài 5, 1.1, 1.2 trang 5, 6 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 5, 6 bài nhân đơn thức với đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 5: Tìm x…

 • Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 6 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 6 bài nhân đa thức với đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 6: Thực hiện phép tính

 • Giải bài 10, 2.1, 2.2 trang 6 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 6 bài nhân đa thức với đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 10: Chứng minh rằng…

 • Giải bài 11, 12, 13, 14 trang 7 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 7 bài 3, 4, 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 11: Kết quả của tích…

 • Giải bài 19, 20, 3.1 trang 7, 8 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 7, 8 bài 3, 4, 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 19: Tìm giá trị lớn nhất của các đa thức…

 • Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 7 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 7 bài 3, 4, 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 15: Biết số tự nhiên a chia cho 5 dư 4. Chứng minh rằng…

 • Giải bài 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 trang 8 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 8 bài 3, 4, 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 3.2: Kết quả của tích…

 • Giải bài 21, 23, 24 trang 8 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 8 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 21: Hãy chọn kết quả đúng…

 • Giải bài 25, 6.1, 6.2 trang 8, 9 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 8, 9 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 25: Chứng minh rằng…

 • Giải bài 26, 27, 28 trang 9 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 9 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 26: Hãy chọn kết quả đúng…

 • Giải bài 29, 30, 7.1, 7.2 trang 9 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 9 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 29: Tính nhanh…

 • Giải bài 31, 32, 33, 8.1 trang 10 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 10 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 8.1: Phân tích thành nhân tử…

 • Giải bài 34, 35, 36, 37 trang 10 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 10 bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 34: Hãy chọn kết quả đúng….

 • Giải bài 38, 9.1, 9.2, 9.3 trang 10, 11 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 10, 11 bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 38: Chứng minh…

 • Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 11 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 11 bài 10 chia đơn thức cho đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 39: Làm tính chia…

 • Giải bài 43, 10.1, 10.2 trang 11, 12 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 11, 12 bài 10 chia đơn thức cho đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 43: Tính giá trị của biểu thức sau…

 • Giải bài 44, 45, 46 trang 12 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 12 bài 11 chia đa thức cho đơn thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 44: Thực hiện phép tính…

 • Giải bài 47, 11.1, 11.2 trang 12 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 12 bài 11 chia đa thức cho đơn thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 47: Làm tính chia…

 • Giải bài 48, 49, 50, 51 trang 13 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 13 bài 12 chia đa thức một biến đã sắp xếp Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 48: Làm tính chia…

 • Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 13, 14, 15 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 13, 14, 15 bài ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 53: Làm tính nhân…

 • Giải bài 52, 12.1, 12.2, 12.3 trang 13 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 13 bài 12 chia đa thức một biến đã sắp xếp Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 52: Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức…

 • Giải bài 57, 58, 59, I.1 trang 14 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 14 bài ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 57: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử…

 • Giải bài I.2, I.3, I.4, I.5 trang 14, 15 Sách bài tập Toán 8 tập 1

  Giải bài tập trang 14, 15 bài ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu I.2: Rút gọn biểu thức…


Toán học lớp 8 – Sách bài tập – Bài 3 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ


Toán học lớp 8 Sách bài tập Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất . Từ đó giúp các em có một nền tảng kiến thức vững chắc để phát triển tư duy và trí tuệ và giúp các em đạt được những ước mơ của riêng mình . Chúc các em thành công.
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) có đầy đủ chương trình dạy của 3 môn khối B là TOÁN – HÓA –SINH , nếu em nào bị mất kiến thức cơ bản hãy nhanh chân vào đăng kí để lấy lại kiến thức , đồng thời cả thầy và cô có trên 10 năm kinh nghiệm để hướng dẫn tận tình trên các clip đã phát và trên trang cá nhân FACEBOOK .
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH LÝ ) là hoàn toàn miễn phí các em nhé , mau mau đăng kí để học thôi .
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=jjmh8wtwkC0\u0026list=PLCd8j6ZYo0lY8ZFrhrAyzCzuo5x9YIrAm
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=1v13xgCAJr4\u0026list=PLCd8j6ZYo0lY0iwtos1VSPMF4FSuiZ4l
▶ Danh sách các bài học HÓA HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=wfMX0za5WbA\u0026list=PLCd8j6ZYo0lZCN2kNj8hER6G7qYKk9Jmz
▶ Danh sách các bài học SINH HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=91QYJK2gXG4\u0026list=PLCd8j6ZYo0lbqP2uVWNYqsIL_nLMV2HzY
▶ Danh sách các bài học HÓA HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYj4aXZby1k8rOYG_73Fb3L

▶ Danh sách các bài học SINH HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lZ06yJpcx2z5X87V5HSTXUV
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYaVvkI0VXe9rwIgsYw78dG
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/watch?v=CvQs6Hpzv6I\u0026list=PLCd8j6ZYo0lYp2u8igDarK_gOq3AZZ_xI
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbZpOTHAvpljZqe3rAnvQy
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/watch?v=F4pCnUHd_G0\u0026list=PLCd8j6ZYo0lb1MNlwtvKn8Po6NwDQDim
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbwm8pL2Dvr7xs23FovsKXI
☞ Cảm ơn các em đã xem video!
☞ Nếu có câu hỏi nào về bài học các em hãy comment bên dưới nhé ? thanks so much ♥
───────────────────
▶ Đăng ký để học Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH LÝ ) miễn phí và cập nhật các bài học mới nhất:
https://www.youtube.com/channel/UCvclE98tzIK1SiIp8vYa2ew?sub_confirmation=1
@@@
Facebook của thầy Quang :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014579804319
Đăng kí khóa học online tại đây :
https://docs.google.com/forms/d/1NuLmRNvnVJRmS8TK83NgXbucevpTMBOfYIXz7QRVqw/edit
@@@ Các nhà quảng cáo nếu có nhu cầu quảng cáo sản phẩm trên kênh thầy quang ( TOÁN HÓA SINH LÝ ) thì liên hệ qua gmail :
[email protected] . Thank you

Xem thêm :  Tính từ là gì? vai trò và chức năng của tính từ – cho ví dụ

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button