Tổng Hợp

Giao an ngu van 8 Yen

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:15

b Tác dụng của yếu tố tự sự, Gọi học sinh trình bày – Học sinh trình bày đoạn miêu tả trong đoạn văn nghị đoạn văn nghị luận đã viết.. luận: giúp cho sự nghị luận..[r] (1)Tiết : VĂN BẢN : TÔI ĐI HỌC Thanh Tịnh S :13/8/2014 G :16/8/2014 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.Kiến thức:Cảm nhận tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ nhân vật “tôi” buổi tựu trường đầu tiên đời Thấy ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, gợi dư vị trữ tình, man mác Thanh Tịnh.Truyện có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.Nghệ thuật miêu tả tâm lí trẻ nhỏ tuổi đến trường 2.Kĩ năng: Đọc – hiểu đoạn trích tự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.Trình bày suy nghĩ,tình cảm việc Thái độ: Có tình cảm yêu quý truyên ngắn,ân tượng ngày tựu trường đầu tiên mình B – Phương pháp:Tích hợp ngang,hỏi đáp, thảo luận C – Chuẩn bị: GV: Giáo án, tài liệu HS: Soạn bài D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động Hoạt động Ghi bảng thầy trò I.Đọc-Tìm hiểu – giáo viên hướng chung dẫn cách đọc cho học – học sinh đọc – Đọc: sinh? – Tìm hiểu tác giả, – Giáo viên nhận xét – học sinh nghe, rút tác phẩm cách đọc kinh nghiệm – Thanh Tịnh (1911- Hướng dẫn học – dạy học, viết 1988), tên Trần Văn sinh đọc thầm phần báo… sáng tác đậm Ninh chú thích chất trữ tình – Dạy học, viết văn, – Nêu vài nét tác – Học sinh xem và làm thơ Sáng tác giả Thanh Tịnh? ghi nhớ mang đậm chất trữ – Giáo viên đưa nội tình, đằm thắm, dung tác giả – văn biểu cảm trẻo – Hướng dẫn học – không thể gọi là – “tôi học” in sinh tìm hiểu từ khó, văn nhật dụng vì tập Quê mẹ – 1941 đặc biệt là là từ số 2, nó có giá trị tư tưởng Thể loại :Truyện 6, nghệ thuật ngắn – Xét mặt thể loại – Được kể theo trình PTBĐ :Tự sự, văn bản, bài này tự thời gian buổi miêu tả + Biểu cảm thuộc thể loại văn tựu trường Từ Bố cục :Theo trình nào? mà nhớ dĩ tự thời gian – Có thể gọi đây là vãng Những thay đổi văn nhật dụng, tâm trạng và văn biểu cảm cảm nhận nhân không? vật tôi qua (2) – Dựa vào dòng hồi tưởng nhân vật,tìmnội dung đoạn là gì? chặng : Trên đường cùng mẹ đến trường, tới trường, lớp – Ngôi thứ 1, ngôi kể này giúp cho người kể chuyện dễ dàng bộc lộ cảm xúc, tình cảm mình cách chân thực – Tôi, mẹ , ông đốc, cậu học trò – Truyện kể Tôi kể nhiều theo ngôi thứ ? nhất, việc II – Đọc -Tìm hiểu Tác dụng ngôi kể kể từ cảm nhận chi tiết ? tôi – Nhân vật “tôi”: a) Khơi nguồn kỷ – học sinh đọc niệm: – Cuối thu – thời điểm khai trường – cảnh thiên nhiên: lá – Truyện có rụng nhiều, mây bàng nhân vật nào ? n/v bạc nào là chính vì ? – cảnh sinh hoạt: em bé rụt tè cùng mẹ đến trường – Vì liên tưởng tương đồng, tự nhiên Gọi học sinh đọc – nao nức, mơn man, câu đầu? tưng bừng, rộn rã – Nỗi nhớ tựu trường – Cảm giác tác giả khơi sáng nảy nở * Tâm trạng: nao nức, mơn man, tưng nguồn từ thời điểm? lòng bừng, rộn rã vì sao?  Từ láy: cảm giác * Luyện tập: sáng nảy nở Bài 1: “Tôi quên đãng” lòng Kỉ niệm trở lại, cảm xúc vui sướng, bồi hồi tâm hồn tươi trẻ lại – Tâm trạng L àm b ài “ Tôi co núi”: nhân vật tôi nhớ bật ý nghĩ non lại kỷ niệm cũ nớt và ngây thơ , nào? Tác giả sử sáng , hồn dụng loại từ gì? Phân nhiên nhân vật tích giá trị biểu cảm Ngôi thứ tôi từ láy cảm xúc – Nhân vật tôi “ Trước mắt hòa ấy? (3) – Những cảm xúc đó có trái ngược, khác không? Vì sao? Bài 1: Tìm các hình ảnh so sánh, rõ tác dụng? “ Con chim ” Tâm lí tuổi thơ buổi tựu trường: vừa khao khát học hành, mơ uớc bay bay tới chân trời xa, chân trời uớc mơ và hy vọng B ài 2: Bài : Ngôi kể sử dụng chủ yếu văn bản? Nhân vật chính là ai? Dặn dò : Học bài và chuẩn bị tiết ấp”: Thể hiênk ngây thơ, hồn nhiên nhân vật tôi VĂN BẢN : Tiết ĐI HỌC TÔI S:16/8/2014 G :19/8/2014 Th anh Tịn h A – Mục tiêu cần đạt Giúp học sinh 1.Kiến thức:Cảm nhận tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ nhân vật “tôi” buổi tựu trường đầu tiên đời Thấy ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, gợi dư vị trữ tình, man mác Thanh Tịnh.Truyện có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.Nghệ thuật miêu tả tâm lí trể nhỏ tuổi đến trường 2.Kĩ năng: Đọc – hiểu đoạn trích tự có yếu tố miêu tả và biểu cảm Th ái đ ộ: C ó t ình c ảm y êu quý truyên ng ắn B – Phương pháp: Tích hợp ngang,hỏi đáp, thảo luận C – Chuẩn bị: GV: Giáo án, tài liệu HS: Soạn bài D- Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: (4) 2) Kiểm tra bài cũ: – Tâm trạng nhân vật “ Tôi” trên đường tới trường nào? Có giống tâm trạng em ngày đầu học không? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Gọi học sinh đọc đoạn 2? Đọc II.Đọc- tìm hiểu chi – Tác giả viết “Con đường này… tiết không, vì nó nhằm diễn tả học” Tâm trạng thay đổi đó cụ b) Khi cùng mẹ cụ thể tâm trạng nhớ lại thể nào? Những chi tiết nào đến trường: và cảm xúc thực “tôi” cử chỉ, hành động, lời nói – Thấy lạ học sinh đọc? “tôi” làm em chú ý? Vì sao? – Cảnh vật thay tập làm người lớn, – Nhận xét từ miêu tả cử đổi thấy tâm trạng mình trang chỉ, hành động, lời nói “tôi” – Lòng tôi có thay trọng đứng đắn đổi lớn cầm đã thấy Tác dụng việc sử dụng động  Trang trọng, đứng nặng, ghì chặt, xóc lên, nắm từ? đắn cẩn thận – Cử chỉ, hành động, động từ đúng chỗ Em hiểu gì tâm trạng nv tôi lời nói: thèm, bặm, – người đọc hình dung dễ ghì, xệch, chúi, muốn, dàng tư thế, cử ngộ … nghĩnh, ngây thơ, đáng yêu  Động từ: Ngộ nghĩnh, ngây thơ, đáng yêu háo hức, hăm hở – Giáo viên đọc đoạn văn c) Khi đến trường: Đọc đoạn – Cho biết tâm trạng “tôi” – Lo sợ vơ, vừa bỡ ngỡ, vừa ước ao thầm vụng lo sợ, bỡ ngỡ ước ao thầm – Nhận xét cách tả và kể đây? – Chơ vơ, vụng về, vụng, chơ vơ, vụng về, lúng – Vậy ý kiến em nào lúng túng, ngập túng tâm trạng đố “tôi” ngừng, e sợ tinh tế và hay – Tâm trạng nào “tôi” buồn  Tả, kể tinh tế và Sự cảm biến tâm trạng cười nhất? hay: Chuyển biến hợp thích hợp quy luật tâm lý trẻ quy luật tâm lý trẻ – chơ vơ, vụng về… muốn d) Khi nghe gọi tên bước nhanh mà toàn thân và rời tay mẹ vào run, chân co chân duỗi, dềnh lớp: Gọi học sinh đọc đoạn văn 4? – Khi nghe ông đốc đọc danh dàng – Lúng túng càng lúng sách học sinh mới, “tôi” có tâm túng lúng túng càng lúng túng trạng nào? – giúi vào lòng mẹ nức – Lúc “tôi” đã làm gì? Vì sao? nở khóc – Có thể nói: chú bé này tinh thần  miêu tả tinh tế, so giúi đầu vào lòng mẹ khóc yếu đuối hay không? sánh hấp dẫn: sợ hãi e) Khi ngồi vào chỗ – không, vì lạ lùng thấy xa và đón nhận tiết học mẹ là tất yếu Gọi học sinh đọc đoạn cuối? đầu tiên: – Tâm trạng “tôi” ngồi vào – Thấy lạ, hay Đọc, trả lời chỗ và đón nhận tiết học đầu tiên hay nào? – lạm nhận (5) – Hình ảnh chim có phải đơn có ý nghĩa thực hay không? Vì sao? – Dòng chữ “tôi học” kết thúc truyện có ý nghĩa gì? – Nhận xét cách kết thúc ấy? – không, tình cờ mà có dụng ý nghệ thuật, có ý nghĩa tượng trưng – mở không gian – trung gian, tâm trạng, giai đoạn đời đứa trẻ Dòng chữ thực chủ đề truyện – phụ huynh chuẩn bị chu đáo, lo lắng hồi hộp; Cho biết cảm nhận em thái bao dung, giàu tình thương độ, cử người lớn đối yêu; với các em bé lần đầu tiên học?  quan tâm dặc biệt đến các – Tìm và phân tích các hình ảnh so em sánh tác giả vận dụng truyện? – Tác dụng hình ảnh so sánh tâm trạng nhân vật “tôi”? Trả lời Truyện sử dụng nét nghệ thuật đặc sắc nào? – Nội dung, chủ đề tác phẩm là gì? Đ ọc ghi nhớ Hướng dẫn học sinh làm 4) Củng cố: văn có kết hợp – học sinh làm bài tập các  hồn nhiên sáng – hình ảnh chim non: có ý nghĩa thực và dụng ý nghệ thuật, có ý nghĩa tượng trưng Nhân vật người lớn: – Phụ huynh: chuẩn bị chu đáo cho con, lo lắng, hồi hộp – Ông đốc: từ tốn, bao dung, giàu tình thương yêu  Trách nhiệm, giàu tầm lòng hệ tương lai III Tổng kết:Ghi nhớ(SGK) IV – luyện tập: Bài 1: SGK Bài2:Từ văn này em rút bài học gì làm văn tự sự? Tạotình truyện, Kết hợp các phương thức biểu đạt A – Mục tiêu cần đạt: Tiết Đọc thêm: Cấp độ khái quát nghĩa tõ ng÷ S:16/8/2014 G:19/8/2014 1.Kiến thức: Hoc sinh hiểu rõ cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ và mối quan hệ cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ.Biết vận dụng hiểu biết cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ vào đọc hiểu và tạo lập văn 2.Kĩ năng:Thông qua bh, rèn luyện tư việc nhận thức mối quan hệ cái chung và cái riêng.Thực hành so sánh phân tích các cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ 3.Thái độ;HS yêu quý tiếng mẹ đẻ B – Phương pháp: Tích hợp, thảo luận C – Chuẩn bị: Bảng phụ D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài (6) Hoạt động thầy Hoạt động trò – Giáo viên cho học sinh quan sát sơ đồ sgk trên máy chiếu? GV sử dụng kĩ thuật các mảnh – học sinh quan sát mẫu ghép Chia lơp nhóm theo tô tra lời C ác nh óm tr ình b ày các câu hỏi – rộng Vì động vật là Vòng 1: nói chung, còn thú chim, Nhóm 1:Nghĩa từ động vật cá là nói riêng tứng loài rộng hay hẹp nghĩa các từ: nhỏ thú, chim, cá? Vì sao? Nhóm 2:Nghĩa từ thú rộng hay – Rộng hẹp nghĩa các từ Voi, Hươu Nhóm 3:Nghĩa từ chim rộng – Rộng hay hẹp nghĩa từ tu hú, sáo? Nhóm 4:Nghĩa từ cá rộng hay – Rộng từ voi, hẹp nghĩa từ cá rô, cá thu? hươu,tuhú,cárô,…nhưng Vì sao? hẹp nghĩa từ động Vòng 2: nhóm cùng trả lơi vật câu h ỏi:Nghĩa từ thú, chim, cá rộng nghĩa từ nào, – Rộng hẹp đồng thời hẹp nghĩa từ nghĩa từ ngữ khác nào? – học sinh quan sát sơ đồ – Vậy nghĩa từ có thể là vòng tròn gì? – Giáo viên đưa sơ đồ vòng tròn từ sơ đồ SGK để học sinh thấy Thực vật mối quan hệ bao hàm Cỏ , cây, hoa – Từ sơ đồ vòng tròn đó, em cho gấu, gà, cam, chanh , cúc, biết: lan + Một từ ngữ coi là nghĩa rộng nào? Ví dụ? + Một từ ngữ coi là nghĩa hẹp nào? Ví dụ?+ Một từ ngữ có nghĩa rộng, đồng thời là nghĩa hẹp Đọc ghi nhớ nào? – Giáo viên hướng dẫn học sinh học sinh làm bài tập làm bài tập? Bài – Y phục: quần (quần đùi, quần dài); áo (áo dài, áo sơ mi) – Vũ khí: súng (súng trường, đại bác); bom (ba càng, bom bi) Bài 2: a) chất đốt; b) nghệ thuật; c) thức ăn; d) nhìn; Bài 3: Ghi bảng I.Từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp Bài tập – Phạm vi nghĩa nó bao hàm phạm vi nghĩa số từ ngữ khác Ghi nhớ: SGKTR10 ) II – luyện tập: e) đánh (7) a) b) c) d) e) xe cộ: xe đạp, xe máy, xe hơi… kim loại: sắt, đồng, nhôm… hoa quả: chanh, cam, xoài chuối… họ hàng: họ nội, họ ngoại, bác, chú, cô, dì… mang: xách, gánh, khiêng… Bài 4: a) thuốc lào; b) thủ quỹ; c) bút điện; d) Hoa tai Bài 5: – Động từ có nghĩa rộng: Khóc – Động từ có nghĩa hẹp: nức nở, sụt sùi 5: Củng cố, HDVN: Học bài, làm bài Tiết Tính thống chủ đề v¨n b¶n S:18/8/2014 G:21/8/2014 A – Mục tieu cần đạt: -Học sinh hiểu 1.KT: chủ đề văn bản, tính thống chủ đề văn Biết viết văn đảm bảo tính thống chủ đề, biết xác định và trì đối tượng trình bày, chọn lựa, xếp các phần cho văn tập trung nêu bật ý kiến, cảm xúc mình KN: Đọc, hiểu v à có khả bao quát toàn vb Tr ình bày v b(nói, viết) thông nhât chủ đề vb T Đ: Yêu quí các văn B – Phương pháp: Tích hợp, thảo luận, quy nạp C – Chuẩn bị: Đọc lại văn “tôi học” D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: (8) Giáo viên giới thiệu vào bài khái niệm văn là gì ? ( văn là sản phẩm hoạt động giao tiếp ngôn ngữ ( Lời nói, bài viết ), nó là thể thống có tính chất tr ọn vẹn v ề nội dung, hoàn chỉnh hình thức Hoạt động thầy Giáo viên yêu cầu học sinh đọc văn “tôi học” và nêu câu hỏi thảo luận: + Văn miêu tả việc xảy (hiện tại) hay đã xảy (hồi tưởng, kỷ niệm)? Đó là kỷ niệm nào? + Tác giả viết văn này nhằm mục đích gì? – Giáo viên gọi đại diện nhóm trả lời câu hỏi trên – Nội dung các em tìm hiểu chình là chủ đề văn chủ đề văn đó là gì? – Vậy chủ đề văn là gì? – Để tái kỷ niệm ngày đầu tiên học, tác giả đặt nhan đề, văn bản, sử dụng từ ngữ, câu văn nào? – Để tô đậm cảm giác bỡ ngỡ, tâm trạng hồi hộp nhân vật tôi buổi tựu trường ấy, tác giả sử dụng các từ ngữ, chi tiết nghệ thuật nào? – Từ phân tích trên cho biết: Hoạt động trò Ghi bảng I.– Chủ đề văn bản: Bài tập “ Tôi học “ – Hồi tưởng, kỷ niệm ngày đầu tiên học – phát biểu ý kiến, bộc lộ cảm xúc mình kỷ niệm sâu sắc thuở học – học sinh trả lời khái niệm Chủ đề là đối tượng, là vấn đề chính mà văn biểu đạt Ghi nhớ : SGK( tr12 ) Đọc ghi nh II – Tính thống chủ đề văn bản: – nhan đề, từ ngữ, các câu Bài tập văn – nhan đề: tôi học – kỷ niệm mơn man buổi tựu trường, lần đầu tiên đến trường, học, vở… – các câu: hôm tôi học… xuống đất trên đường học: đường,… – trên sân trường: Ngôi trường… – lớp học: cảm giác – văn có tính thống xa mẹ chủ đề biểu đạt chủ đề đã xác định, không rời hay lạc sang chủ đề khác Trả lời + Thế nào là tính thống chủ đề văn bản? + Tính thống chủ đề thể phương diện nào văn – nhan đề, đề mục, các (9) bản? + Làm nào để viết văn bảo đảm tính thống chủ đề? – Bài tập nhanh( Phiếu học tập) – Hướng dẫn học sinh làm bài tập luyện tập phần văn bản, từ ngữ ghi nhớ : 2,3 ( tr 12 ) then chốt Đọc ghi nhớ HS làm – học sinh làm bài tập II – luyện tập: Bài 1: Nhan đề văn bản: rừng cọ quê tôi Các đoạn: giới thiệu rừng cọ, tả cây cọ, tác dụng cây cọ, tình cảm gắn bó với cây cọ – Trật tự xếp không nên thay đổi Vì nó đã hợp lý – Câu trực tiếp nói tình cảm người dân sông Thao với rừng cọ: Dù ngược xuôi Cơm nắm lá cọ là người sông Thao – Chủ đề : Sự gắn bó và tình cảm tha thiết, tự hào tác giả rừng cọ quê hương Bài 2: Ý b và d làm cho bài viết lạc đề Bài 3: Nên bỏ câu c, h, viết lại câu b: đường quen thuộc ngày dường trở nên lạ 4) Củng cố: Chủ đề là gì? Để viết hiểu văn ta cần làm gì? 5) Dặn dò: học bài.Chuẩn bị “bố cục văn bản” TiÕt V¨n b¶n :trong lßng mÑ ( TrÝch Nh÷ng ngµy th¬ Êu) Nguyªn Hång S:19/8/2014 G:22/8/2014 A – Mục tiêu cần đạt: Học sinh hiểu 1.KT: Tình cảnh đáng thương và nỗi đau tinh thần nhân vật chú bé Hồng, cảm nhận tình yêu thương mãnh liệt chú mẹ – Cốt truyện, nhân vật, kiện đoạn trích Bước đầu hiểu văn hồi ký và đặc sắc thể văn này qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đượm chất trữ tình, lời văn tự truyện, chân thành giàu sức truyền cảm 2.KN: Bước đầu biết đọc, hiểu văn hồi kí.Vận dụng kiến thức kết hợp các phương thức biểu đạt vb tự để phân tích tác phẩm truyện 3.TĐ: Giúp các em loại bỏ thành kiến cổ hủ, độc ác Bồi dưỡng thêm tình cảm gđinh B – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận C – Chuẩn bị: Tìm đọc tập truyện “những ngày thơ ấu” D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Phân tích tâm trạng nhân vật “tôi” văn tôi học? (10) 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Giáo viên hướng dẫn cách đọc, gọi học sinh đọc văn bản? từ khó – Nhận xét cách đọc học sinh – Nêu vài nét tác giả ? – Nêu vài nét tác phẩm? Giải thích từ khó Văn thuộc thể loại gì? So sánh với bố cục, mạch truyện và cách kể chuyện bài Trong lòng mẹ có gì giống, khác bài Tôi học? – Có thể chia đoạn trích thành hay đoạn? – Truyện kể nhân vật nào? – Gọi học sinh đọc lại đoạn 1? – Nhân vật bà cô thể qua chi tiết nào? Tác giả dùng nghệ thuật gì? – Những chi tiết kết hợp với nào và nhằm mục đích gì? – Trong gặp gỡ tính cách và tâm địa bà cô thể rõ qua phương diện nào? – Cử cười hỏi và nội dung câu hỏi bà cô có phản ánh đúng tâm trạng và tình cảm bà với mẹ bé Hồng không? – Vì em nhận điều đó? – Từ ngữ nào biểu thực chất thái độ bà? – Rất kịch nghĩa là gì? – Vì bà cô lại có thái độ và cách cư sử vậy? – Bà muốn gì nói mẹ – học sinh đọc văn I Đọc, Tìm hiểu chung – tác giả, tác phẩm: (SGK) – học sinh nghe, sữa chữa – Nguyên Hồng tên Nguyễn Nguyên Hồng Ông hướng ngòi bút người cùng khổ và yêu thương thắm thiết – GT 1,3,5,7,14 chú thích – học sinh trả lời Thể loại:tiểu thuyết tự thuật PTBĐ : tự + miêu tả + – đoạn biểu cảm đ1 : đến : Bé Hồng Bố cục : phần xa mẹ đ2: còn lại : Bé Hồng gặp lại mẹ II – Đọc- tìm hiểu chi tiết – bà cô, bé Hồng, người mẹ – nhân vật bà cô: * Cử chỉ: – học sinh đọc – Cười nói kịch * Lời nói: – dịu dàng, ngào, thân mật – tả và kể * Hành động: – Mắt long lanh nhìn chằm chặp – không gian – thời gian, – Khuyên bảo, an ủi, khích việc xảy Bà cô chủ lệ động cho gặp gỡ  mục đích riêng – Lời nói, nụ cười, cử và thái độ – Không – ý nghĩa cay độc giọng nói và nét mặt bà – Rất kịch *Tả tinh tế:Bà cô H là (11) “phát tài” và ngân dài tiếng “em bé” ? Bà cô lên là – Giả dối, giả vờ người nào? – Ác ý với mẹ bé Hồng *BT: Hình ảnh bà côhiện lên là người nào? -A Là người đàn bà – Trêu chọc bé Hồng xấu xa, xảo quyệt, thâm độc với rắp tâm bẩn Khái quát -B.Là người đại diện cho thành kiến phi nhân đạo, cổ hủ XH lúc -C Cả Avà B * Dặn dò : Học bài và làm bài tập, chuẩn bị tiết TiÕt V¨n b¶n: lßng mÑ (tiep) người giả dối, thâm hiểm, độc ác S:23/8/2014 G:26/8/2014 A – Mục tiêu cần đạt: Học sinh hiểu 1.KT: Tình cảnh đáng thương và nỗi đau tinh thần nhân vật chú bé Hồng, cảm nhận tình yêu thương mãnh liệt chú mẹ Bước đầu hiểu văn hồi ký và đặc sắc thể văn này qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đượm chất trữ tình, lời văn tự nguyệ, chân thành giàu sức truyền cảm 2.KN: Bước đầu biết đọc, hiểu văn hồi kí.Vận dụng kiến thức kết hợp các phương thức biểu đạt vb tự để phân tích tác phẩm truyện 3.TĐ: Giúp các em loại bỏ thành kiến cổ hủ, độc ác Bồi dưỡng thêm tình cảm gđinh B – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận C – Chuẩn bị: Tìm đọc tập truyện “những ngày thơ ấu” D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Tóm tắt đoạn trích: Trong lòng mẹ 3) Bài mới: II – Đọc- tìm hiểu chi tiết – Bé Hồng có nhận lời bà cô – học sinh trả lời không? Sau lời từ chối bé – Nhân vật bé Hồng: a) Diến biến tâm trạng (12) Hồng, bà cô lại hỏi gì? – Nét mặt và thái độ bà thay đổi nào? Điều đó thể việc gì? – Lúc bé Hồng làm gì? – Việc bà cô mặc kệ cháu cười dài tiếng khóc, tươi cười kể các chuyện mẹ Hồng, đổi giọng, vỗ vai nghiêm nghị, tỏ xót thương anh trai, điều đó càng làm lộ rõ chất gì bà cô? – Trong truyện cho thấy hoàn cảnh sống bé Hồng nào? – Diễn biến tâm trạng bé Hồng nghe câu hỏi và thái độ cử bà cô nào? Có thể phân chia để theo dõi và phân tích diễn biến thành bước đoạn nào – Khi thấy bóng người đàn bà, Hồng gọi thảng và giả thiết mà tác giả đặt ra: người đó không phải mẹ ý kiến em tâm trạng bé Hồng lúc đó? Và hiệu nghệ thuật phép so sánh là gì? – Gọi học sinh đọc đoạn văn tả cảnh bé Hồng gặp mẹ trèo lên xe, nằm lòng mẹ? – Cử chỉ, hành động và tâm trạng Hồng bất ngờ gặp đúng mẹ mình nào? – Có thể nói đoạn văn này dễ dàng chuyển thành phim hay kịch nói Ý kiến em nào? – Vậy qua đó em thấy bé Hồng là người nào? – So sánh nét chung và riêng với tính chất trữ tình bài – Mắt long lanh nhìn chằm chặp  giả dối, độc ác, nhục mạ – Im lặng cúi đầu, rưng rưng muốn khóc – Độc ác, thâm hiểm – Bố sớm, mẹ xa con, sống với bà cô – Học sinh chia bước: + Trước câu hỏi nhạt đầu tiên bà cô + Trước câu hỏi, lời khuyên + Sau câu hỏi lại và câu chuyện mẹ kể kịch bà cô Hồng đối thoại với bà cô – Hoàn cảnh: + Bố sớm + Mẹ tha hương cầu thực + Sống ghẻ lạnh, hắt hủi họ hàng  Sống thiếu tình thương  Đáng thương b) Diễn biến tâm trạng Hồng: * Trong đối thoại với bà cô: – Im lặng, cúi đầu – Lòng thắt lại – Nước mắt ròng ròng, chan hòa đầm dìa – Cổ nghẹn lại, khóc không tiếng  Miêu tả cách nồng nhiệt, mạnh mẽ, lời kể sinh động * Khi gặp lại mẹ – Mừng, tủi, xót xa, đau đớn, hy vọng, – So sánh – giả định  hy vọng cùng – thất vọng cùng – Học sinh đọc -khao khát tình me – Đồng ý * Giàu tình cảm, giàu tự trọng tự bộc lộ (13) hồi ký Tôi học nào? – Gọi học sinh đọc ghi nhớ? – Vì xếp Tôi học và Trong lòng mẹ là hồi ký tự truyện? tìm từ miêu tả tiếng khóc bé Hồng? Các từ đó có chung điểm gì, ta học tiết sau – HD hs làm luyện tập theo các câu hỏi: Viết đoạn văn ghi lại ấn tượng, cảm nhận ró nhất, bật thân người mẹ mình?Em đã bao nhiêu lần làm mẹ không vui? Hãy nhớ lại, kể lại và nói rõ tâm trạng em và bây 4) Củng cố, HDVN: Em có suy nghĩ gì xã hội phong k – Học sinh tự rút so sánh – Học sinh đọc ghi nhớ – Tổng kết: Ghi nhớ (SGK) – Vì tác giả kể lại thời thơ ấu mình cách chân thực Viết đoạn văn III – Luyện tập: * Viết đoạn văn ghi lại ấn tượng, cảm nhận rõ bật thân mẹ mình – Học sinh ghi thành đoạn văn ngắn khoảng 15 dòng S:23/8/2014 G:26/8/2014 Tiết Trêng tõ vùng A – Mục tiêu cần đạt: Hoc sinh hiểu KT: Thế nào là trường từ vựng, biết xác lập các trường từ vựng đơn giản – Bước đầu hiểu mối quan hệ trường từ vựng với các tượng ngôn ngữ đã học đồng nghĩa, trái nghĩa, ẩn dụ, hoán dụ,… giúp ích cho việc học văn và làm văn.Biết sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu diễn đạt KN: Tập hợp các từ có chung nết nghĩa vào cùng trường từ vựng – Vận dụng kiến thức trường từ vựng để đọc- hiểu và tạo lập vb TĐ: Có tình cảm yêu quí tiếng mẹ đẻ B – Phương pháp: Gợi tìm.thảo luận C – Chuẩn bị: Một vài ví dụ trên bảng phụ trường từ vựng D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Thế nào là từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp, mối quan hệ nghĩa rộng và nghĩa hẹp – Bài tập 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng (14) – Gọi học sinh đọc đoạn văn SGK? – Các từ in đậm dùng để đối tượng là người, động vật hay vật? em biết điều đó? – Nét chung nghĩa nhóm từ trên là gì? – Nếu tập hợp các từ đó thành nhóm từ thì ta có trường từ vựng Vậy trường từ vựng là gì? Cho ví dụ? Giáo viên cho ví dụ, bài tập nhanh: nhóm từ: cao, thấp, gầy, béo, lêu nghêu… Nếu dùng nhóm từ này miêu tả người thì trường từ vựng nó là gì? – Trường từ vựng mắt có thể gồm trường từ vựng nhỏ nào? Ví dụ? – Trong trường từ vựng có thể tập hợp từ có từ loại khác không? Vì sao? – Do tượng nhiều nghĩa, từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác không? ví dụ? – Tác dụng cách chuyển trường từ vựng thơ, văn và sống ngày? Cho ví dụ? – Giáo viên gọi học sinh đọc lại phần ghi nhớ SGK? – Hướng dẫn học sinh làm bài tập luyện tập – Trước hết, học sinh phân biệt trường từ vựng với cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ? – Học sinh đọc đoạn văn I Thế nào là trường từ vựng – Chỉ người Vì các từ đó nằm câu văn cụ thể và có ý nghĩa Bài tập xác định – Chỉ phận thể người Khái niệm:ghi nhớ SGK – Học sinh nêu khái niệm Trường từ vựng là tập hợp từ có ít nét chung nghĩa Ví dụ: hoạt động tay: – Hình dáng người nắm, cầm, sờ… – Bộ phận mắt: lòng đen, – Lưu ý: ngươi,… – Hành động mắt: ngó, liếc – Được, vì từ đó có thể là danh từ, động từ, tính từ cùng trường từ vựng – Có Thuộc trường mùi vị: chát, chua… – Thuộc trường âm thanh: the thé, êm dịu – Tăng sức gợi cảm Ví dụ: Mèo tưởng thịt treo trên trên cửa sổ – Học sinh đọc – Học sinh làm bài tập – Có nét chung nghĩa; (SGK) II – luyện tập: B1 (15) quan hệ so sánh phạm vi nghĩa Bài 2: Dụng cụ để đựng; a) Dụng cụ để đánh bắt thủy sản; b) Hoạt động chân; c) Trạng thái tâm lý; d) Tính cách; e) Dụng cụ để viết Bài 3: Các từ in đậm thuộc trường từ vựng “Thái độ” Bài 4: Khứu giác: mũi, thơm, điếc, thính a) Thính giác: Nghe, tai, điếc, rõ, thính Bài 5: a) Trường dụng cụ đánh bắt thủy sản: lưới, nơm, vó, câu b) Trường đồ dùng cho chiến sĩ: lưới (b40), võng, bạt… c) Trường các hoạt đọng săn bắt người: lưới, bẫy Bài Tác giả chuyển các từ in đậm từ trường từ vựng n2 sang trường từ vựng quân 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc phần lưu ý? Trường từ vựng là gì? Cho ví dụ? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 1, 7.Chuẩn bị “Từ tượng hình, từ tượng * Lập trường từ vựng nhỏ người? Tiết Bè côc cña v¨n b¶n S : 25/8/2014 G :28/8/2014 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh KT: Hiểu bố cục văn bản, đặc biệt là cách sặp xếp các nội dung phần thân bài.tác dụng việc xây dựng bố cục – Biết xây dựng bố cục văn mạch lạc, phù hợp với đối tượng và nhận thức người đọc KN: Sắp xếp các đoạn văn bài theo bố cục định.Vận dụng kiến thức bố cục việc đọc- hiểu vb 3.TĐ:Có tình cảm yêu quí các vb B – Phương pháp: Gợi tìm, tích hợp C – Chuẩn bị: Học sinh đọc lại văn Trong lòng mẹ, bài trường từ vựng D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Văn có tính thống chủ đề nào? Chủ đề là gì? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc văn – Học sinh đọc phần I? I – Bố cục văn bản: – Văn đó xhia làm – phần: mở, thân, kết (16) phần? – Cho biết nhiệm vụ phần văn bản? – Mối quan hệ các phần văn là gì? BT: Phần thân bài văn Tôi học kể kiện nào? – Các kiện xếp theo thứ tự nào? – Chỉ diễn biến tâm trạng bé Hồng “trong lòng mẹ” phần thân bài? – Khi tả người, vật, phong cảnh… em miêu tả theo trình tự nào? Kể trình tự thường gặp mà em biết? – Phần thân bài văn “Người thầy, đạo cao đức trọng” có cách xếp trình tự các việc nào? a) Từ phân tích trên, cho biết cách xếp các việc phần thân bài tùy thuộc vào yếu tố nào? b) Các ý phần thân bài xếp theo trình tự nào? – Cho học sinh thảo luận câu a, b? Khái quát lại nd kt II Cách bố trí, xếp nội dung phần thân bài văn bản: – Học sinh nêu nội dung phần – Gắn bó chặt chẽ, các phần tập trung làm rõ cho chủ đề văn 2.Nhận xét: – Từ phân tích trên, cho biết: – Là tổ chức các đoạn a) Bố cục văn bản: bố cục văn bản? nhiệm văn để thể chủ đề Là tổ chức các đoạn văn vụ phần là gì? để thể chủ đề – Các phần văn quan – Gắn bó, làm rõ cho chủ Văn thường có bố cục hệ với nào? đề phần: Mở bài, thân bài, kết bài b) Nhiệm vụ các phần văn bản: (SGK) – Học sinh nêu kiện 1.BT + Hồi tưởng + Liên tưởng + Tình cảm và thái độ + Niềm vui sướng nằm lòng mẹ – Không gian, thời gian, ngoại hình, quan hệ, cảm xúc; không gian rộng, hẹp, xa gần, ngoại cảnh, cảm xúc + Chu Văn An là người tài cao + Chu Văn An là người đạo đức, học trò kính trọng – Học sinh thảo luận nhóm, đại diện trả lời Đọc ghi nhớ – Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập – Học sinh làm bài tập 2.Ghi nhớ :SGK (17) II – luyện tập: Bài 1: a) Theo không gian: Giới thiệu đàn chin từ xa  gần  đến tận nơi  xa dần b) Theo không gian hẹp: miêu tả trực tiếp Ba vì Rộng: miêu tả Ba Vì mối quan hệ hài hòa với các vật xung quanh Theo thời gian: chiều, lúc hoàng hôn Bài 1c: – Bàn mối quan hệ các thật lịch sử và các truyền thuyết – Luận chứng lời bàn trên – Phát triển lời bàn và luận chứng  Sắp xếp theo tầm quan trọng chúng luận điểm chứng minh 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: – Học bài, làm bài tập 2, – Chuẩn bị “xây dựng đoạn văn văn bản” Tiết V¨n b¶n S : 26/8/2014 G:29/8/2014 Tøc níc vì bê Trích Tắt đèn Ng« TÊt Tè A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Qua đoạn trích thấy mặt tàn ác bất nhân chế độ xã hội đương thời và tình cảm đau thương người nông dân cùng khổ xã hội ấy; cảm nhận cái quy luật thực; có áp có đấu tranh; thấy vẻ đẹp tâm hồn và sức sống tiềm tàng người phụ nữ nông dân – Thấy nét đặc sắc nghệ thuật viết truyện tác giả.Biết đọc, hiểu đoạn trích tác phẩm truyện đại 2.KN: Tóm tắt vb truyện Vận dụng kiến thức kết hợp các phương thức biểu đạt vb tự để phân tích tác phẩm tự viết theo khuynh hướng thực 3.TĐ: Có thái độ trân trọng yêu quí người nông dân Việt Nam B – Phương pháp: Gợi tìm C – Chuẩn bị: Đọc tác phẩm “Tắt đèn” D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Phân tích diễn biến tâm trạng bé Hồng đoạn trích “Trong lòng mẹ” nhà văn Nguyên Hồng 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Giáo viên hướng dẫn cách I – Đọc – Tìm hiÓu chung đọc đoạn trích Tác giả : Nhà văn xuất (18) – Gọi học sinh đọc? – Giáo viên nhận xét cách đọc – Yêu cầu học sinh đọc lại chú thích phần tác giả, tác phẩm? – Giáo viên chốt lại ý chính để học sinh nắm – Lưu ý cho học sinh các từ khó: sưu, thuế – Đoạn trích chia phần? – Nội dung phần là gì? – Học sinh đọc sắc trào lưu VHHT trước – Học sinh nghe, rút kinh cách mạng , nhà báo nghiệm tiếng, cây bút phóng tiếng Tác phẩm Đoạn trích: Chương 18 – Học sinh nghe Chú thích Thể loại : tiểu thuyết Tự + miêu tả + biểu cảm bố cục : phần – phần II Đọc – Tìm Hiểu chi tiết – Tình gia đình chị – Qua đoạn cho thấy tình Dậu chị Dậu nào? – Thê thảm, đáng thương, Tình gia đình chị – Mục đích chị nguy cấp Dậu: lúc này? Có thể gọi đoạn này – Thê thảm, đáng thương và cách hình ảnh là tức nguy cấp nước đầu tiên không? – Được  Thế tức nước đầu tiên – Trong đoạn trích có nhân vật nào – Trong đoạn trích, tên cai lệ nào Nhân vật tên cai lệ: – Bản chất, tính cách sao? – Chị Dậu, cai lệ – Lời nói: quát, thét, mắng, – Những hành động, lời nói hầm hè  thô lỗ y vợ chồng chị – Cử chỉ, hành động: đánh trói Dậu đến thúc sưu  thô bạo, vũ phu miêu tả nào? – Hung dữ, độc ác – Chi tiết tên cai lệ bị chị – Nói: thô lỗ, quát thét, Dậu “ấn giúi cửa, ngã chửi, mắng, hằm hè chỏng quèo trên mặt đất… – Cử chỉ, hành động, đánh kẻ thiếu sưu” đã gợi cho em roi, bắt người cảm xúc và liên tưởng gì? – Gây khoái cảm cho người – Học sinh thảo luận và đại đọc, đem lại cảm giác diện nhóm trả lời hê, khoan khoái – Em có nhận xét gì bút pháp thực NTT đây  Miêu tả sinh động, sắc nét, – Nhận xét chất đậm chất hài: dữ, độc tên cai lệ? – Sinh động, sắc nét, đậm ác, tàn nhẫn, táng tận lương – Chị Dậu đã tìm cách để chất hài tâm  người chó sói bảo vệ chồng nào? – Quá trình đối phó chị với tên tay sai diễn – Nhân vật chị Dậu: nào? – Van xin – Hành động, cử chỉ: – Quá trính hợp lý không? + Giảng giải, van xin (19) vì sao? – Phân tích thái độ chị Dậu từ cách xưng hô đến nét mặt, cử chỉ, hành động? – Nhận xét thái độ đó lúc nào? – Chi tiết nào, hành động nào chị Dậu khiến em đồng tình Học sinh thảo luận và trả lời theo nhóm – Vì chị Dậu có đủ dũng khí để quật ngã tên đàn ông độc ác, tàn nhẫn – Việc tên tay sai thảm bại trước chị Dậu còn có ý nghĩa gì và chứng tỏ điều gì? – Nhận xét nghệ thuật tác giả giới thiệu nhân vật chị Dậu? – Giáo viên hướng dẫn học sinh tổng kết bài các câu hỏi: + Qua bài này, ta nhận thức thêm gì xã hội, nông thôn Việt Nam trước CMT8; người nông dân, người phụ nữ Việt nam – Nhận xét nghệ thuật kể chuyện, miêu tả nhân vật có điểm gì đặc sắc? – Vì nói đoạn trích giàu tính kịch, đậm chất điện ảnh có thể chuyển thành phim hay kịch? – Van xin  liều mạng  cự + Liều mạng cự lại lý lẽ + Đánh trả lại  đánh trả – Xưng hô: + Cháu_ông  tôi_ông – Có  Bà_mày: thay đổi – Tôn trọng kẻ bề trên  Không cúi đầu van xin  đỉnh – Đè bẹp đối phương đạc ngang hàng  tư đè bẹp đối phương – Thay đổi Miêu tả tỉ mỉ, quan sát tinh tế, ngôn ngữ tự nhiên, so sánh – Đánh lại tên tay sai độc đáo: Vẻ đẹp phụ nữ gaìu tình thương, đầy dũng khí, hiên ngang buất khuất, chống lại – Quá giận dữ, vì bị áp cường quyền bạo lực bức, bị dồn đến đường cùng Vì thương yêu chồng, muốn bảo vệ chồng – Sức mạnh tiềm tàng của người nông dân, phụ nữ, chứng minh quy luật xã hội; có áp có đấu tranh – Thối nát, đen tối – Nghèo đói, cam chịu… Tổng kết:ghi nhớ – Có nhiều kịch tính, hấp (SGK) dẫn Đọc ghi nhớ – học sinh đọc phân vai III – luyện tập: 4) Củng cố: – Suy nghĩa và ý kiến em lời can ngăn chị Dậu sau đã hạ ván đối thủ? – Có thể đặt (tên) cho đoạn trích nhan đề nào? 5) Dặn dò: (20) – Học bài, làm bài tập: vẽ tranh minh họa (chân dung) cảnh tên cai lệ thảm hại tay chị Dậu Chuẩn bị “Lão Hạc” Tiếtt:10 X©y dùng ®o¹n v¨n v¨n b¶n S :4/9/2013 G :7/9/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Hiểu khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ các câu đoạn văn và cách trình bày nội dung đoạn văn – Viết các đoạn văn mặch lạc đủ sức làm sáng tỏ nội dung định 2.KN: Nhận biết từ ngữ chủ đề, câu chủ đề,quan hệ các câu đoạn văn đã cho Hình thành chủ đề, viết các từ ngữ và câu chủ đề, viết các câu liền mạch theo chủ đề quan hệ định Trình bày đoạn văn theo kiểu quy nạp, diễn dịch, song hành, tổng hợp 3.TĐ: Yêu quí các văn B – Phương pháp: Tích hợp, gợi tìm C – Chuẩn bị: Đọc lại văn “tức nước vỡ bờ” D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Bố cục văn là gì? Gồm phần nào? – Nêu nhiệm vụ các phần văn và cách xếp nội dung phần thân bài văn bản? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc văn – Học sinh đọc I Thế nào là đoạn văn: SGK? 1.BT: (21) – Văn trên gồm ý? – Mỗi ý viết thành đoạn văn? Nội dung các ý nào? – Em thường dựa vào dấu hiệu hìng thức nào để nhận biết đoạn văn? – Vậy theo em, đoạn văn là gì? – Giáo viên chốt lại – Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn phần I? Tìm các từ ngữ có tác dụng trì đối tượng đoạn văn? – Gọi học sinh đọc đoạn văn 2? – Tìm từ ngữ chủ đề? – Ý nghĩa khái quát bao trùm đoạn văn là gì? – Câu nào đoạn văn chứa đựng ý khái quát ấy? vì sao? – Câu chứa đựng khái quát đoạn văn gọi là câu chủ đề Em có nhận xét gì câu chủ đề? (về nội dung, hình thức, vị trí) – Vậy từ phân tích trên, em hãy cho biết: từ ngữ chủ đề và câu chủ đề là gì? Vai trò? – Dựa vào đoạn văn mục I trả lời câu hỏi: + Tìm câu trực tiếp bổ sung ý nghĩa cho câu chủ đề? + Quan hệ câu chủ đề và câu khai triển, câu khai triển với có gì khác biệt? – Tìm các câu khai triển cho câu: “qua vụ thuế… đương thời”? – ý – Viết thành đoạn văn – Tương đối hoàn chỉnh Ngô Tất Tố và Tắt đèn – Viết hoa lùi đầu dòng và dấu chấm xuóng dòng – Học sinh nêu khái niệm – đoạn văn là đơn vị trên câu, – Học sinh nghe và ghi nhớ có vai trò quan trọng việc tạo lập văn – Học sinh đọc 2.Ghi nhớ ý1:SGK II Từ ngữ và câu – Ngô Tất Tố, (ông, nhà đoạn văn: văn) 1.BT: a) Từ ngữ chủ đề: Là các từ ngữ dùng – Học sinh đọc làm đề mục các từ ngữ – Tắt đèn (tác phẩm) lặp lại nhiều lần, nhằm – Đánh giá thành công trì đối tượng biểu đạt NTT, khẳng định phẩm chất tốt đẹp người lao b) Câu chủ đề: động chân chính – Mang nội dung khái quát, – Câu lời lẽ ngắn gọn, thường đủ – Nội dung: mang ý nghĩa thành phần: chủ ngữ_vị ngữ khái quát – Đứng đầu cuối đoạn – Về hình thức: ngắn gọn, phần chủ – vị ngữ – Vị trí: đầu cuối – Học sinh nêu khái niệm – Câu và – Quan hệ: chính_phụ – Quan hệ: đẳng lập – Câu 4, 5, 6, – Chặt chẽ c) Cách trình bày nội dung đoạn văn: – Các câu đoạn văn có nhiệm vụ triển khái và làm sáng tỏ chủ đề – Có cách: + Diến dịch + Quy nạp + Song hành (22) – Vậy mối quan hệ – Đoạn văn các câu đoạn – Nằm đầu đoạn văn nào? – Trong văn mục I, đoạn văn nào có câu chủ đề? Vị trí nó đâu? – Cách trình bày ý – Có, cuối đoạn đoạn? – Học sinh đọc đoạn văn – cách: Song hành, diễn mục I dịch, quy nạp – Đoạn văn có câu chủ đề 2.Ghi nhớ:SGK không? nằm vị trí nào? – Vậy có cách trình bày nội dung đoạn II – luyện tập: văn? – Học sinh làm bài tập – Gọi học sinh đọc ghi nhớ? – Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: văn gồm ý, (đoạn) ý diễn đạt thành đoạn văn Bài 2:a) Đoạn diễn dịch; b) Đoạn song hành; c) Đoạn song hành Bài 3:Cho câu chủ đề: Lịch sử ta có nhiều kháng chiến vĩ đại chứng tả tinh thần yêu nước dân ta Yêu cầu: Viết đoạn văn theo cách diễn dịch, sau đó biến đổi đoạn văn theo cách diễn dịch thành đoạn văn quy nạp * Theo gợi ý: – Câu chủ đề ( có sẳn) – Các câu triển khai.+ Câu 1: khỡi nghĩa Hai Bà Trưng + Câu 2: Chiến thắng Ngô Quyền.+ Câu3: Chiến thắng nhà Trần.+ Câu 4: Chiến thắng Lê Lợi +câu5:Khág chiến chống Pháp thành công.+Câu6:Khág chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng 4) Củng cố: – Đoạn văn là gì? Một văn có thể có đoạn văn? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập Chuẩn bị “Viết bài làm văn số 1” (23) Tiết: 11+12 ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè S :4/9/2013 G :7/9/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Ôn lại cách viết bài văn tự sự; chú ý tả người, kể việc, kể cảm xúc tâm hồn mình 2.KN:Luyện tập viết bài văn và đoạn văn B – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Tiến hành: Giáo viên ghi đề bài cho học sinh Đề bài: Người (bạn , thầy, người thân, ) sống mãi lòng tôi a) Yêu cầu: – Học sinh phải xác định phương thức biểu đạt là tự sự, miêu tả và biểu cảm Ba phương thức kết hợp bài văn -Xác định ngôi kể thứ nhất, thứ ba -Xác định trình tự kể, tả: + Theo thời gian, không gian + Theo diễn biến việc + Theo diễn biến tâm trạng – Xác định cấu trúc văn (3 phần), dự định phân đoạn và cách trình bày các đoạn văn – Thực bước tạo lập văn b) Đáp án – biểu điểm: – Điểm 8, 9: Bài văn có bố cục phần Văn viết mạch lạc, ngôn ngữ sáng, thể nhuần nhuyễn phương thức biểu đạt nêu phần yêu cầu và các yêu cầu khác đã nêo trên Bài văn giàu cảm xúc, tự nhiên, không quá lỗi chính tả (24) – Điểm 6, 7: Bài văn thực tốt theo yêu cầu đã nêu trên, văn viết mạch lạc, ngôn ngữ cảm xúc đúng, chân thực, không quá lỗi chính tả nhỏ – Điểm 4, 5: Bài văn thực đúng theo yêu cầu nêu trên, văn viết tương đối, ngôn ngữ cảm xúc đúng, chân thực song chưa hay, không quá lỗi chính tả -Đi ểm 2, 3: Bài văn có thực theo các yêu cầu trên chưa hay, chưa thật thích hợp, đôi chỗ còn lúng túng, lộn xộn, văn viết chưa mạch lạc, bài văn chưa có cảm xúc – Điểm 1: Đối với bài văn chưa thực đúng các yêu cầu nêu trên Văn viết vụng về, lời lẽ sơ sài Mắc nhiều lỗi – Điểm 0: Đối với bài văn bỏ giấy trắng lạc đề – Cộng từ 0,5 đến điểm: Đối với bài văn biết vận dụng – kết hợp tốt phương thức biểu đạt (tự sự, miêu tả, biểu cảm), lời văn sáng sủa, hay, gây cảm xúc mạnh mẽ, trình bày đẹp, bố cục cân đối 3) Thu bài, kiểm tra số lượng bài: 4) Dặn dò: Xem lại lý thuyết phương thức biểu đạt nêu trên và nội dung các bài đã học lớp 8.Chuẩn bị “Liên kết các đoạn văn văn bản” Tiết 13+14 V¨n b¶n: L·o H¹c Nam Cao S:8/9/2013 G :11/9/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Thấy tình cảnh khốn cùng và nhân cách cao quý nhân vật lão Hạc, qua hiểu thêm số phận đáng thương và vẻ đẹp tâm hồn đáng trọng người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng -Thấy lòng nhân đạo sâu sắc nhà văn Nam Cao (Thể chủ yếu qua nhân vật ông Giáo): thương cảm đến xót xa và thật trân trọng người nông dân nghèo khổ – thấy nghệ thuật viết truyện bậc thầy nhà văn Nam Cao qua truyện ngắn Lão Hạc – Biết đọc, hiểu đoạn trích tác phẩm thực tiêu biểu nhà văn Nam Cao 2.KN: Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt truyện viết theo khuynh hướng thực – Vận dụng kiến thức kết hợp các phương thức biểu đạt vb tự để phân tích tự 3.TĐ: Yêu quí người nông dân nghèo khổ B – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận C – Chuẩn bị: Học sinh đọc văn và chuẩn bị phần tác giả, tác phẩm D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Nêu diễn biến, tâm trạng chị Dậu đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” – Kiểm tra bài soạn (25) 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Các em bắt gặp hình ảnh người nông dân trước cách mạng qua tác phẩm tắt đèn Hoạt động thầy Hoạt động trò Tr¶ lêi Trình bày hiểu biết tgia,tp Xỏc định thể loaị,ptbđạt,bố HS đọc, giải nghĩa từ khó -TruyÖn ng¾n cục Gọi hoc sinh đọc bài Truyện có nhân vật nào? Tr¶ lêi;2 ph – Câu chuyện hóa tiếp, làm kiếp người sung sướng nói lên điều gì? – Câu nói: không nên hoãn sung sướng lại gợi em nhớ câu nói cửa miệng nhân vật nào phim? – Qua việc lão Hạc nhờ vả ông giáo, em có nhận xét gì nguyên nhân và mục đích chuẩn bị cho cái chết? – Có ý kiến cho rằng, lão Hạc làm là gàn dở, co ý kiến là lão làm là đúng Ý kiến em nào? Ghi bảng I Đọc- Tìm hiểu chung T¸c gi¶, t¸c phÈm: Tõ khã ThÓ lo¹i: -PTB§ Bè côc: II –Đọc – Tìm hiểu văn bản: Đọc Trả lời – Nhân vật lão Hạc: a) tâm trạng: Chu Văn Quềnh phim đất và người – Vì lão khó nói, vì hệ trọng, vì trình độ nói hạn chế – Học sinh thảo luận trình bày ý kiến mình – Bất ngờ với tất người, dội, kinh hoàng – Vì không thể tìm Nam Cao tả cái chết lão đường nào khác – Bộc lộ số phận, tính cách Hạc nào? – Tại lão Hạc chọn cái cao đẹp; người quý trọng, thương tiếc lão chết thế? – Nguyên nhân, ý nghĩa cái – Kể theo ngôi chết lão Hạc? (học sinh thảo luận và trả lời) – So với cách kể chuyện – Cố làm vẻ vui vẻ, cười mếu, mắt ầng ậng nước, mặt co rúm lại, vết nhăn xô lại, ép nước mắt chảy, đầu ngoẹo, miệng mếu máo nít, hu hu khóc  Miêu tả tỉ mỉ, so sánh hấp dẫn: đau đớn, hối hận, xót xa, thương tiếc – Câu chuyện kể lể, giãi bày: chua chát, ngậm ngùi – Câu nói: mang đậm màu triết lý, thể nỗi buồn, bất lực sâu sắc trước tại, tương lai mù mịt, vô vọng b) Cái chết lão Hạc: – Nguyên nhân: tình cảnh đói khổ, túng quẩn – Mục đích: Để bảo toàn nhà, mảnh vườn, vốn liếng cho – Ý nghĩa: + Bộc lộ rõ số phận và tính cách lão Hạc, người nông dân nghèo trước CMT8 + Tố cáo thực xã hội (26) NTT, cách kể chuyện Nam Cao có gì khác thực dân nửa phiến: nô lệ, tăm tối + Hiểu, quý trọng, thương tiếc lão + Tăng sức hấp dẫn, xúc động  Miêu tả tinh tế, quan sát tỉ mỉ: Cái chết bất ngờ, dôi và kinh hoàng  Lão Hạc giàu tình thương, nhân hậu, giàu lòng tự trọng, trọng danh dự – Vừa người chứng kiến, vừa dẫn dắt câu – Nhân vật ông giáo: chuyện Vai trò nhân vật ông giáo – Nghèo, giàu tình thương, – Thái độ: đồng cảm, xót xa nào? giàu tự trọng yêu thương – Thái độ ông lão – Hành động, cư xử: an ủi, Hạc chứng tỏ ông giáo là giúp đỡ lão Hạc trí thức nào? – Ý nghĩ, tâm trạng: buồn  thất – Gọi học sinh đọc đoạn: vọng  đầy tin yêu, cảm phục “chao ôi…nghĩa khác”? – Rút triết lý nỗi buồn – Tại ông giáo lại suy trước đời, người  Kể, tả với giọng buồn, đậm nghĩ vậy? – Có chất trữ tình, mạch tự tự – Em có đồng ý với suy nghĩ – Một người tốt lão nhiên: Chứa chan tình thương, không? vì sao? Hạc cuối cùng bế lòng nhân ái – Đáng buồn theo nghĩa tắc khác là nghĩa nào? – Vì danh dự và tư cách lão – Chưa hẳn đáng buồn là Hạc, cái chết, trọn nào? niềm tin yêu, cảm phục – Truyện lão Hạc chứa chan tình nhân đạo, sâu đậm tính III Tổng kết:ghi nhớ thực điều đó thể (SGK) nào qua nhân vật: – Chất trự tình kết hợp lão Hạc và ông giáo? khéo léo với tự sự, tả – Nhận xét nghệ thuật đặc IV LuyÖn tËp: Em cã suy nghÜ g× sau c¸i chÕt sặc truyện? học sinh đọc cña L·o H¹c? Thảo luận GV hướng dẫn 4) Củng cố: – – Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: – Học bài, làm bài tập sau: Viết đoạn văn trình bày cảm xúc, suy nghĩ em trước cái chết lão Hạc.? Chuẩn bị “Cô bé bán diêm” (27) Tiết : 15 Tõ tîng , tõ tîng h×nh S :11/9/2013 G :14/9/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Hiểu nào là từ tượng hình, từ tượng Công dụng chúng – Có ý thức sử dụng từ tượng hình, từ tượng để tăng thêm tính hình tượng, tính biểu cảm giao tiếp 2.KN: nhận biết từ tượng hình, từ tượng và giá tr ị chúng Lưa chọn Sử dụng phù hợp B – Phương pháp: Gợi tìm C – Chuẩn bị: Tìm số từ láy mô tả âm D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Trình bày khái niệm trượng từ vựng? Cho ví dụ? – Lập các trường từ vựng nhỏ “cây”? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài: Giờ trước các em học trường từ vựng, hôm chúng ta học tiếp bài từ tượng tượng hình – Gọi học sinh đọc các – Học sinh đọc đoạn văn mục I SGK, chú ý từ in đậm I –Đặc điểm, công dụng 1.BT: (28) – Trong các từ ngữ in đậm đó, từ nào gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động, trạng thái vật? – Những từ nào mô âm tự nhiên, người?  Những từ in đậm đó gọi là từ tượng hình, từ tượng – Những từ ngữ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động, trạng thái mô âm có tác dụng gì văn miêu tả, tự sự? – Vậy theo em, nào là từ tượng hình, từ tượng thanh; tác dụng nó? – Cho ví dụ? Gọi học sinh đọc ghi nhớ? – Bài tập nhanh: tìm từ tượng hình, từ tượng đoạn văn sau: “anh Dậu uốn vai ngáp dài tiếng Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên… tay thước và dây thừng” – Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập – Móm mém, xồng xộc, vật vã, rã rượi, xộc xệch, sòng sọc – Hu hu, 2.Nhận xét: – Từ tượng hình là từ gợi tả – Gợi hình ảnh, âm hình ảnh, dáng vẻ, trạng cụ thể, sinh động; có thái vật giá trị biểu cảm cao ví dụ: lom khom – Từ tượng là từ mô âm tự – Học sinh nêu khái niệm nhiện, người Ví dụ: lộp xộp – Tác dụng: – Học sinh cho ví dụ Gợi hình ảnh, âm cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao thường dùng văn miêu tả và – Học sinh đọc ghi nhớ tự – Học sinh làm bài tập tìm Ghi nhớ:SGK các từ: uể oải, run rẩy, sầm sập II – Luyện tập: – Học sinh làm bài tập Bài 1: Các từ tượng hình: rón rén, lẻo khẻo, chỏng quèo Từ tượng thanh: soàn soạt, bịch, bốp Bài 2:( Đi): là dò, lom khom, liêu xiêu, ngất ngưởng, dò dẫm, khật khưởng, thong thả… Bài 3:Cười hả: to, sảng khoái, đắc ý – Cười hô hố: to, thô lỗ, gây cảm giác khó chịu cho người nghe – Cười hì hì: vừa phải, thích thú, hiền lành, hồn nhiên – Cười hơ hớ: thoải mái, vui vẻ, không cần che đậy, giữ gìn Bài 4: Gió thổi ào ào, nghe rõ tiếng cành khô gãy lắc rắc Gió thổi, mưa rơi lộp bộp trên sân gạch (29) Tiếng mưa rơi lách cách Bài5 Bài thơ Động hương tích ( Hồ Xuân Hương) Bày đặt kìa khéo khéo phòm Nứt lỗ hỏm hòm hom Người quen cõi phật chen chân xọc kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm Giọt nước hữu tình rơi thánh thót Con thuyền vô trạo cúi lom khom Lâm tuyền quyến phồn dại Rõ khéo trời già đến dở dom 4) Củng cố: Từ tượng hình, từ tượng là gì? Cho ví dụ? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 4, – Chuẩn bị “từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội” – Viết đoạn văn miêu tả cảnh học sinh lao động, đó có sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh? Tiết 16 Liªn kÕt c¸c ®o¹n v¨n v¨n b¶n S:13/9/2013 G:16/9/2013 A – Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn, khiến chúng liền y, liền mạch – Viết các đoạn văn liên kết mạch lạc, chặt chẽ 2.KN: Nhận biết sử dụng các câu, các từ có chức , tác dụng liên kết các đoạn văn B – Phương pháp: Gợi tìm, nghi vấn C- Chuẩn bị: Chuẩn bị số đoạn văn chưa dùng từ ngữ để liên kết D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Thế nào là đoạn văn? Từ ngữ và câu chủ đề là gì? – Nêu cách trình baỳy nội dung đoạn văn? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Yêu cầu học sinh đọc – Học sinh đọc I – Tác dụng việc liên đoạn văn mục I,1? kết các đoạn văn văn – Hai đoạn văn này có mối – Hai đoạn văn này viết bản: quan hệ gì không? ngôi trường 1.BT: thời điểm tả và phát biểu cảm nghĩ không hợp lý – Gọi học sinh đọc đoạn lỏng lẻo văn mục I,2? – Học sinh đọc – Cụm từ “Trước đó hôm”, viết vào đầu – Bổ sung ý nghĩa thời đoạn văn có tác dụng gì? (30) – Thêm cụm từ trên vào, gian phát biểu cảm nghĩ đoạn văn đã liên hệ với cho đoạn văn nào? – Tạo liên kết hình thức và nội dung với đoạn – Cụm từ “Trước đó văn thứ nhất, đoạn văn hôm là phương tiện liên đó gắn bó chặt chẽ với kết đoạn tác dụng nó văn là gì? – Có dấu hiệu ý nghĩa – Vậy tác dụng liên thời gian kết các đoạn văn? – Yêu cầu học sinh đọc mục II.1a? – Liên kết đoạn văn mặt – Tìm các từ ngữ liên kết hình thức, tăng tính hoàn đoạn văn? chỉnh cho văn – Cho biết mối quan hệ ý nghĩa đoạn văn? – Sau khâu tìm hiểu – Kể thêm các phương tiện liên kết đoạn văn? – Quan hệ liệt kê – Gọi học sinh đọc mục II.1b? – Trước hết, đầu tiên… – Tìm từ ngữ liên kết đoạn văn? – Quan hệ từ ngữ đoạn văn? – Kể thêm phương tiện – Nhưng liên kết? – Gọi học sinh đọc mục – Quan hệ tương phản, đối II.1d? lập… – Tìm từ ngữ liên kết? – Trái lại, vậy… – Mối quan hệ ý nghĩa đoạn văn? – Kể phương tiện liên kết? – Nói tóm lại – Gọi học sinh đọc lại mục – Quan hệ tổng kết, khái II.2? quát – Từ đó thuộc từ loại nào? Kể thêm số từ cùng – Nhìn chung… loại với “đó”? – Trước “đó” là thời điểm nào? – Chỉ từ; này, kia… – Tác dụng từ “đó”? – Gọi học sinh đọc mục II.2? – Quá khứ – Tìm câu liên kết – Liê kết đoạn văn đoạn văn? – Tại câu đó có tác – Ái dà, lại… dụng liên kết? – Vậy cho biết cách liên – Nối tiếp và tiếp ý cụm 2.NX: – Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng các phương tiện liên kết để thể quan hệ ý nghĩa chúng II – Cách kiên kết các đoạn văn văn bản: Có hai cách 1) Dùng từ ngữ để liên kết các đoạn văn: – Quan hệ từ – Đại từ – Chỉ từ – So sánh… 2) Dùng câu nối để liên kết các đoạn văn: (31) kết các đoạn văn văn từ “Bố đóng sách cho mà nào? học” – Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ? 3.Ghi nhớ:SGK II – Luyện tập: Bài 1:Nói :  Quan hệ tổng kết a) Thế mà :  Tương phản b) Cũng :  Quan hệ tiếp nối, liệt kê c) Tuy nhiên :  Quan hệ tương phản Bài 2: a) Từ đó; b) Nói tóm lại; c) Tuy nhiên; d) Thật khó trả lời 4) Củng cố: – Có mây cách liên kết các đoạn văn văn bản? Kể tên? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập Tiết: 17 Từ ngữ địa phơng và biệt ngữ xãhội S :15/9/2013 G :18/9/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu rõ nào là từ ngữ địa phương, nào là biệt ngữ xã hội và tác dụng nó.Nắm hoàn cảnh sử dụng và giá trị từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội văn 2.KN:Nhận biết và hiểu nghĩa số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội – Biết sử dụng từ ngữ địa phương và biết ngữ xã hội đúng lúc, đúng chỗ Tránh lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội, gây khó kgăn giao tiếp B – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp C – Chuẩn bị: Một số đoạn văn sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngư xã hội D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Nêu khái niệm từ tượng hình ,từ tượng thanh? Cho ví dụ? – Viết đoạn văn (5 câu) có sử dụng từ tượng hình? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc ví dụ – Học sinh đọc ví dụ I – Từ ngữ địa phương: mục I? – Trong ba từ: bắp, bẹ và – Ngô Vì nó là từ nằm 1.BT: ngô, từ nào là từ dùng phổ vốn từ vựng toàn biến hơn? dân, có tính chuẩn mực – Vì sao? văn hóa 2.NX: – Trong từ trên, từ nào gọi là từ địa phương? – Bắp, bẹ vì nó dùng Khác với từ ngữ toan dân, từ ngữ địa phương là từ ngữ sử Tại sao? phạm vi hẹp dụng (1 số) địa phương – Vậy từ địa phương là gì? (32) Ví dụ? định – Bài tập nhanh: Các từ – Vừng đen, dứa: Nam “mè đen, trái thơm” có Bộ Ví dụ: đằng  này nghĩa là gì? Nó là từ địa phương vùng nào? – Yêu cầu học sinh đọc ví dụ mục II? – Tại tác giả dùng từ mẹ và mợ để cùng – Mẹ: miêu tả suy nghĩ II– Biệt ngữ xã hội: đối tượng? nhân vật 1.BT: – Trong nước ta, trước – Mợ: xưng hô đúng với CMT8 tầng lớp xã hội nào đối tượng và hoàn cảnh gọi mẹ mợ, cha giao tiếp cậu? – Tầng lớp trung lưu – Các từ: “ngỗng, trúng tủ” có nghĩa là gì? Tầng lớp xã hội nào thường – Ngỗng: điểm dùng từ ngữ này? – Trúng tủ: đúng cái phần 2.NX: Khác với từ ngữ toàn dân, biệt – Những từ đó gọi là biệt đã học thuộc lòng ngữ xã hội dùng ngữ xã hội – Học sinh, sinh viên tầng lớp xã hội định – Vậy biệt ngữ xã hội là Ví dụ: sáng nay, An lại xơi gậy gì? Cho ví dụ? – Cho học sinh làm bài tập III– Sử dụng từ ngữ địa nhanh phương và biệt ngữ xã hội: – Gọi học sinh đọc ví dụ 1.BT: mục III? – Em có dễ dàng hiểu nghĩa các từ in đậm đó – Không không?vì sao? – Vậy sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã – Đối tượng giao tiếp, tình hội, cần chú ý điều gì? giao tiếp, hoàn cảnh – Trong các tác phẩm thơ, đạt hiệu giao tiếp văn, tác giả có thể sử dụng – Tô đậm sắc thái địa lớp từ này, có tác dụng gì? phương, tính cách nhân – Có nên sử dụng lớp từ vật này tùy tiện không? Tại sao? Không, vì dễ gây 2.Ghi nh ớ:SGK – Cho biết, cách sử dụng tối nghĩa, khó hiểu từ ngữ địa phương và biệt Đ ọc ghi nh II – Luyện tập: ngữ xã hội? – Hướng dẫn học sinh làm bài tập Luyện tập? Bài 1: Từ ngữ địa phương Từ ngữ toàn dân Dề Về Dui Vui Té Ngã… (33) Bài 2: – Học gạo: học thuộc lòng cách máy móc – Học tủ : đoán mò số bài nào đó để học thuộc lòng, không ngó ngàng gì tới bài khác – Gậy : điểm Bài 3: Trường hợp a, có thể trường hợp d Bài 4: Răng: sao; Chi: sao, gì; Bây chừ: bây giờ; Rứa: thế, 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ Cho ví dụ từ địa phương 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập Chuẩn bị “Trợ từ, thán từ” Tiết: 18 Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù S :18/9/2013 G :21/9/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu nào là tóm tắt văn tự và nắm cách thức tóm tắt văn tự 2.KN: Đọc- hiểu, nắm bắt toàn cốt truyện vb tự Rèn luyện kỹ tóm tắt văn tự nói riêng, các văn giao tiếp xã hội nói chung B – Phương pháp: Gợi tìm, tích hợp C – Chuẩn bị: Chuẩn bị nội dung chính văn tự đã học (tùy chọn) D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Nêu tác dụng việc liên kết các đoạn văn văn bản? – Trình bày các cách liên quan văn bản? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Cho biết yếu tố – Sự việc và nhân vật I– Thế nào là tóm tắt văn quan trong tác tự sự: phẩm tự sự? – Ngoài yếu tố quan – Miêu tả, biẻu cảm, nhân 1.BT: trọng ấy, tác phẩm tự vật phụ, các chi tiết… còn có yếu tố nào khác? – Sự việc và nhân vật – Khi tóm tắt tác phẩm tự chính thì ta phải dựa vào yếu tố chính nào? – Mục đích việc tóm – Kể lại cốt truyện để tắc tác phẩm tự là gì? người đọc hiểu nội (34) – Yêu cầu học sinh tóm tắc tác phẩm Sơn Tinh, Thủy Tinh? – Kể gọi là tóm tắc tác phẩm tự Vậy theo em, nào là tóm tắt văn tự sự? – Học sinh suy nghĩ và lựa chọn câu trả lời đúng mục I.2? – Yêu cầu học sinh đọc thầm mục II.1? – Văn tóm tắt đó kể lại nội dung văn nào? – Dựa vào đâu em nhận điều đó? – Văn tóm tắt đó có nêu nội dung chính văn không? – Văn đó có gì khác so với văn SGKNV6 độ dài, lời văn, số lượng nhân vật, việc…? – Từ tìm hiểu trên, cho biết các yêu cầu văn tóm tắt? – Vậy muốn viết văn tóm tắt, theo em phải làm việc gì? Các việc phải thực theo trình tự nào? – Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ SGK dung tác phẩm đó – Học sinh thực – Học sinh nêu khái niệm 2.NX: – Tóm tắt văn tự là dùng lời văn mình trình bày – Học sinh thảo luận và trả cách ngắn gọn nội dung chính lời (sự việc tiêu biểu, nhân vật quan trọng) văn đó – Học sinh đọc II.– Cách tóm tắt văn tự sự: – Sơn Tinh Thủy Tinh Những yêu cầu văn – Sự việc và nhân vật chính tóm tắt: – Đáp ứng đúng mục đích và – Có yêu cầu cần tóm tắt – Bảo đảm tính khách quan – Bảo đảm tính hoàn chỉnh – Ngắn gọn – Bảo đảm tính cân đối – Lời người viết tóm tắc Các bước tóm tắt văn bản: – Nhân vật, việc ít SGK tác phẩm – Phản ánh trung thành nội dung văn tóm tắt – Việc gì xảy trước kể 3.Ghi nh ớ: SGK trước III Luyện tập Đ ọc ghi nh Bài1.Học sinh lấy số tình phải tóm tắt Bài Trong văn ban sau văn nào không thể tóm tắt – Thánh gióng, Ý nghĩa vănchương,Lãohạc, Thạch sanh 4) Củng cố: Tóm tắt văn là gì? Tại tóm tắt văn phải thực đúng các yêu cầu tóm tắt văn bản? 5) Dặn dò: – Học bài, làm bài tập tóm tắt văn tự mà em thích – Chuẩn bị “Luyện tập tóm tắt văn tự sự” (35) Tiết: 19 LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù S:18/9/2013 G:21/9/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Vận dụng các kiến thức đã học tiết 18 vào việc luyện tập tóm tắt văn tự 2.KN: Rèn luyện các thao tác tóm tắt văn tự B – Phương pháp: Tích hợp C – Chuẩn bị: Học sinh đọc và tóm tắt văn “Lão Hạc” Nam Cao D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Tóm tắt văn tự là gì? – Nêu cách tóm tắt văn tự sự? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Yêu cầu học sinh nhắc – Học sinh nhắc lại kiến lại các yêu cầu tóm tắt văn thức đã học – Bài 1: tự sự? – Gọi học sinh đọc mục – Học sinh đọc – Bản liệt kê tương đối đầy đủ SGK? nhân vật chính và các việc – Yêu cầu học sinh thảo trình tự còn lộn xộn luận nhóm các câu hỏi? – Sắp xếp lại sau: + Bản liệt kê đó đã nêu – Học sinh thảo luận nhóm theo thứ tự: b, a, d, c, g, e, i, việc tiêu h, k biểu và các nhân vật quan – Học sinh viết văn tóm trọng truyện lão Hạc tắt theo thứ tự đã xếp lại chưa? – Học sinh viết văn tóm + Nếu phải bổ sung thì em tắt thành đoạn văn khoảng nêu thêm ý gì? Sắp xếp 10 – 15 dòng theo thứ tự hợp lý? – Đại diện nhóm trả lời kết – Gọi đại diện nhóm trả thảo luận lời? – Học sinh viết văn (36) yêu cầu học sinh viết văn tóm tắt tóm tắt sau đã – Bài 2: xếp? – Học sinh đọc phần viết – Học sinh trao đổi văn văn tóm tắt – Nhân vật chính: tóm tắt đó cho nhóm – Học sinh nhận xét Chị Dậu nghe – Sự việc tiêu biểu: – Gọi vài học sinh đọc Chị Dậu chăm sóc chồng bị văn tóm tắt? – Học sinh viết đoạn văn ốm và đánh lại cai lệ người – Gọi học sinh nhận xét? nhà lý trưởng để bảo vệ anh – Giáo viên nhận xét, bổ Dậu sung và ghi điểm – Yêu cầu học sinh viết – Nhân vật: chị Dậu văn tóm tắc trên thành Sự việc: Chị Dậu chăm sóc đoạn văn khoảng 10 – chồng bị ốm và đánh lại 15 dòng? cai lệ người nhà lý trưởng – Gọi học sinh nêu để bảo vệ anh Dậu việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng đoạn trích “tức nước vỡ bờ”? – Hướng dẫn học sinh nhà viết văn tóm tắc khoảng 10 dòng? 4) Củng cố: Cho biết trình tự tóm tắt các việc văn tự sự? 5) Dặn dò: – Học bài, làm bài tập 2, – Chuẩn bị “Trả bài tập làm văn số 1” (37) Tiết: 20 S:20/9/2013 G:23/9/2013 tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè A Mục đích yêu cầu đánh giá đợc u điểm – nhợc điểm bài viết số GV nắm đợc tình hình , điều chỉnh phơng pháp phù hợp Häc sinh rót kinh nghiÖm : ph¸t huy u ®iÓm , kh¾c phôc tån t¹i, viÕt bµi sau tèt h¬n B ChuÈn bÞ: GV : ChÊm ch÷a bµi, tr¶ HS tríc hai ngµy HS : Tù ph¸t hiÖn u ®iÓm C Tổ Chức các hoạt động dạy và học I ổn định tổ chức II KT sù chuÈn bÞ III Bµi míi Hoạt động thầy HS nhắc lại đề GV nêu đáp Hoạt động trò PB GHI IV §¸nh gi¸ kÐt Nghe qu¶ Ghi bảng I.§Ò bµi II.§¸p ¸n biÓu ®iÓm A.yªu cÇu: – ThÓ lo¹i : Tù sù – §èi tîng : Ngêi th©n – Bè côc : phÇn – Më bµi : Giíi thiÖu ngêi kÓ – Th©n bµi : + Miêu tả vài nét ngời đó + Kể ngời đó với gia đình và ngời + KÓ kØ niÖm víi m×nh kÕt bµi: C¶m xóc, suy nghÜ vÒ ngêi kÓ Liªn hÖ B.Thang ®iÓm : 8-9 : §óng, hay, lu lo¸t, kh«ng sai chÝnh t¶ 7-8 : còn vµi sai sãt Díi TB :ThiÕu ý, cha m¹ch l¹c 1.1 : Bỏ giấy trắng, lạc đề III.NhËn xÐt chung : (38) V Ch÷a lçi : lçi dùng ®o¹n lçi chÝnh t¶ Tiết: 21+22 a, u ®iÓm : – Nội dung : kể đúng nội dung, nhiều bài viết hay, xúc động – H×nh thøc : §óng thÓ lo¹i, bè côc râ rµng b, Nhîc ®iÓm: Néi dung : KÓ Ýt, s¬ sµi Hình thức:Lỗi dựng đoạn, điễn đạt lủng củng, chÝnh t¶ V¨n b¶n: C« bÐ b¸n diªm S:21/9/2013 G:25/9/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Biết đọc hiểu đoạn trích tác phẩm truyện Khám phá nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, có đan xen thực và mộng tưởng với các tình tiết diễn biến hợp lý truyện “cô bé bán diêm”, qua đó An-đéc-Xen truyền cho người đọc lòng thương cảm ông em bé bất hạnh., 2.KN: Đọc diễn cảm, rèn kỹ tóm tắc và phân tích bố cục, số hình ảnh tương phản văn tự sự, phân tích nhân vật.Phát biểu cảm nghĩ đoạn truyện 3.TĐ: Chia xẻ, cảm thông với số phận người nghèo khổ B – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp.thảo luận C – Chuẩn bị: GV: Soạn bài,nghiên cứu tài liệu.biểu bảng H S: Soạn bài D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Cho biết tâm trạng lão Hạc kể với ông giáo việc bán cậu Vàng? Ý nghĩa cái chết lão Hạc? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Giáo viên hướng dẫn cách đọc đoạn trích? I Đọc – t×m hiÓu chung – Giáo viên đọc đoạn đã bị – Học sinh nghe T¸c gi¶ – T¸c phẩm lược bỏ – Gọi học sinh đọc tiếp đoạn trích? – Giáo viên nhận xét cách đọc? Tóm tắt – Gọi học sinh kể tóm tắt – Học sinh kể tóm tắc đoạn Từ khó : SGK đoạn trích? trích Thể loại : Truyện ngắn – Hướng dẫn học sinh tìm PTBĐ : TS+ MT + BC hiểu phần giải thích từ 5.Bố cục : phần khó? – Học sinh nêu nét chính – Nêu vài nét tác giả và tác phẩm? – Đoạn trích có thể chia – phần phần? nội dung (39) phần? – Nhận xét cách kể truyện? – Hình ảnh cô bé bán diêm đêm giao thừa tác giả khắc họa biện pháp nghệ thuật gì? – Cho biết hoàn cảnh cô bé bán diêm? – Em bé bán diêm hoàn cảnh nào? (thời gian, không gian) Chỉ đối lập, tương phản hoàn cảnh cô bé với người? – Đứng trước hoàn cảnh cô bé, em có cảm nghĩ gì? – Mục đích tác giả đưa cảnh đối lập – tương phản để làm gì? – Câu chuyện tiếp tục nhờ chi tiết nào lặp lại? – Vì em bé phải quẹt diêm? – Theo thời gian, việc  phổ biến truyện cổ tích – Đối lập – tương phản – Mẹ chết, sống với bố khó tính, bà nội qua đời, sống trên gác xác mái nhà… – Phải bán diêm kiếm sống – Đêm giao thừa, trời gió rét, tuyết rơi, đầu trần, chân đất, lạnh, tối đen >< nhà sáng rực… – Đáng thương, đồng cảm – Nổi bật, nhấn mạnh cho ta thấy hoàn cảnh đáng thương cô bé – Chi tiết lần em bé quẹt diêm – Để sưởi ấm, để đắm chìm giới ảo ảnh em tưởng tượng – Lần lượt phần, tác – Lò sưởi, bàn ăn, cây giả cho em mơ thấy thông noel, hình ảnh người cảnh gì? bà xuất hiện, cùng bà – Trong hình ảnh – Lần 1, và lần biến nuối tiếc, thèm thuồng em bé, hình ảnh nào là tưởng tượng, hình ảnh nào có sở thực tại? – Gợi lên trước mắt người – Tạo hình ảnh đọc vẻ đẹp hồn nhiên thiên đường chốc lát ấy, em bé đáng thương nhà văn nhằm mục đích – Lòng nhân ái lãng mạn gì? nhà văn – Thương xót – Khi đọc câu văn “trong buổi sáng lạnh lẻo ấy… em II.Đọc -Tìm hiểu chi tiết văn bản: – Em bé đêm giao thừa: a) Gia cảnh: – Mẹ chết, sống với bố, bà nội qua đời – Nhà nghèo, sống chui rúc xó tối tăm, trên gác sát mái nhà – Bố khó tính, luôn chửi mắng – Phải bán diêm kiếm sống  Đáng thương b) Bối cảnh cô bé bán diêm: – Đêm giao thừa – Giá rét, tuyết rơi – Bụng đói  Tương phản đối lập: bối cảnh đặc biệt  Nhỏ nhoi, cô độc, đói rét, bị đầy ải, lạnh lùng, em bé khốn khổ, đáng thương – Những thực tế và mộng tưởng: lần quẹt diêm – Lần 1: lò sưởi  mong sưởi ấm mái nhà thân thuộc – Lần 2: Bàn ăn thịnh soạn và ngỗng quay  ước ăn ngon, khao khát ăn – Lần 3: Cây thông noel  mơ ước vui chơi – Lần 4: Bà nội  mong che chở, yêu thương – Lần 5: Cùng bà bay lên trời (40) đã chết vì giá rét đêm giao thừa” gợi cho em cảm xúc gì? – Tình cảm và thái độ người nhìn thấy cảnh tượng nào? Điều đó nói lên cái gì? – Cảnh huy hoàng lúc bà cháu bay lên trời đón niềm vui đầu năm có thật hay là ảo ảnh mà thôi? – Nhà văn có thái độ nào em bé? – Chi tiết nào miêu tả em bé tác giả đã thể lòng ấy? – Tại nói “Cô bé bán diêm” là bài ca lòng nhân ái với người nói chung, với trẻ em nói riêng? – Hình ảnh, chi tiết nào làm em cảm động nhất? vì sao? – Từ truyện “cô bé bán diêm”, ta thấy trách nhiệm người lớn trẻ em nào? – Lạnh lùng, thờ mong ước giải thoát nỗi – Cả xã hội vô tình, bất hạnh, tìm đến nơi hạnh lạnh lùng phúc vĩnh  Chi tiết lặp lại, biến đổi, thực – Chỉ là ảo ảnh và ảo ảnh đan xen, nối tiếp, hiện, vụ tắt: em bé bị bỏ rơi, đói rét, cô độc luôn khao khát ấm no, yên – Thương cảm, yêu thương vui, thương yêu – Em chết với đôi má hồng, đôi môi – Cái chết cô bé bán mỉm cười diêm: – Cái chết vô tội, không đáng có – Cái chết thật đau lòng  Số phận hoàn toàn bất hạnh  Xã hội vô tình, lạnh lùng – Cái chết toại nguyện  Lòng nhân hậu và lãng mạn tác giả B ộc l ộ  Cái chết thương tâm và cảm động đọc ghi nhớ Bộc lộ, trình bày III Tổng kết:ghi nhớ SGK IV.Luyện tập Em có suy nghĩ gì cái chết cô bé bán diêm? 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc ghi nhớ? – Từ truyện “cô bé bán diêm”, em nghĩ gì xã hội Đan Mạch? 5) Dặn dò: Học bài, tìm số truyện An- đéc – xen,chuẩn bị “ Đánh ’’ (41) Tiết: 23 Trî tõ , th¸n tõ S:25/9/2013 G28/9/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu nào là trợ từ, thán từ, c ác lo ại th án t – Nh ận bi ết v à hi ểu t ác d ụng c tr ợ t ừ, thán từ vb 2.KN:Biết cách dùng trợ từ, thán từ các trương hợp giao tiếp cụ thể B – Phương pháp: hỏi, đáp C – Chuẩn bị: Một vài đoạn văn có sử dụng trợ từ, thán từ D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc các ví dụ – Học sinh đọc I Trợ từ: mục I.1? 1.VD: – Nghĩa các câu đó có gì – Câu 1: Thông báo khách khác nhau? quan (thông tin kiện) -Là từ chuyên kèm – Vì có khác đó? – Câu 2, 3: thông báo từ ngữ câu để nhấn – Các từ “những và có” khách quan + chủ quan mạnh biểu thị đánh giá kèm với từ ngữ nào câu (thông tin kiện, thông vật, việc nói đến từ biểu thị thái độ gì người tin bộc lộ) ngữ đó nói việc? – Đi kèm với từ ngữ sau Ví dụ: Nói dối là tự làm hại – Những từ gọi là nó, có hàm ý hỏi nhiều, hỏi chính mình trợ từ từ đó là gì? Cho ý 2.Ghi nhớ:SGK ví dụ? – Gọi học sinh đọc ví dụ II Thán từ: mục II.1? 1.VD: SGK – Các từ: này, a, vâng – Học sinh đọc Ví dụ: Ô hay! Cô bé này ừ! Tớ ví dụ đó biểu thị điều gì? đây – Nhận xét cách dùng các từ – Gọi đáp này, a, vâng cách lựa chọn các câu trả lời – a, d SGK mục II.2? xét ví dụ: ôi! Trời hôm đẹp thật – Từ ôi có tác dụng gì? – Những từ có tác dụng phân tích trên gọi là thán từ thán từ là gì? Cho ví dụ? – Bộc lộ cảm xúc – Hướng dẫn học sinh làm Đ ọc ghi nh 2.Ghi nhớ:SGK bài tập Luyện tập II – Luyện tập: Học sinh làm bài tập Bài 1: Trợ từ có các câu: a, c, g, i (42) Bài 2:Lấy : nghĩa là không có lá thư, không có lời nhắn gởi, không có đồng quà – Nguyên: nghĩa là quá vô lý – Nguyên: nghĩa là kể riêng tiền thách cưới đã quá cao – Cả: nhấn mạnh việc lặp lại nhàm chán Bài 3: Này, à, ấy, vâng, chao ôi, Bài 4: – Kìa: tỏ ý đắc chí – Ha ha: khoái chí – Ái ái: tỏ ya van xin – Than ôi: tỏ ý nuối tiếc Bài 5: – Trời! Cái áo đẹp quá – Ôi! Tôi mừng vô kể – Eo ôi! Con Hổ kìa – Ái! Đau quá! 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 5, Chuẩn bị “tình thái từ” (43) Tiết: 24 Miªu t¶ vµ biÓu c¶m v¨n b¶n tù sù S:27/9/2013 G:30/9/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KN: Hiểu vai tr ò yếu tố miêu tả, biểu cảm văn tự -Nhận biết kết hợp và tác động qua lại các yếu tố kể, tả và biểu lộ tình cảm người viết văn tự 2.KN:- Nhận và phân tích tác dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm văn tự -Nắm cách thức vận dụng các yếu tố này bài văn tự B – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận C – Chuẩn bị: – Đọc lại văn “trong lòng mẹ”, “tôi học”, “tức nước vỡ bờ” (học sinh) – Một số đoạn văn có chứa yếu tố kể, tả, biểu cảm D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Thế nào là đoạn văn? Nêu các cách trình bày nội dung đoạn văn? – Kiểm tra bài tập 2, tiết 19 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc đoạn – Học sinh đọc văn? I Sự kết hợp các yếu tố kể, – Học sinh thảo luận câu – Kể: việc, hành động, tả và biểu cảm văn hỏi: nhân vật tự sự: + Căn nào để xác định – Tả: tính chất, màu sắc, BT: các yếu tố miêu tả, mức độ việc, nhân biểu cảm và kể chuyện vật, hành động văn bản? – Biểu cảm: bày tỏ cảm – Gọi đại diện nhóm trả xúc, thái độ lời? – Cuộc gặp gỡ đầy cảm động nhân vật tôi và – Xác định yếu tố tự sự? người mẹ lâu ngày xa cách (trong đoạn trích tác giả kể – Học sinh trả lời lại việc gì) (sự việc bao -Trong văn tự sự, ít trùm) – Tôi thở hồng hộc, trán tác giả kể người, – Sự việc kể lại đẫm mồ hôi… kể việc mà kể thường đan các chi tiết nhỏ nào? – Hay tại… sung túc xen các yếu tố miêu tả và biểu – Tìm các yếu tố miêu tả – Tôi thấy… lạ thường cảm đoạn văn? – Phải bé lại… vô cùng – Chỉ câu văn, từ ngữ – Đan xen vào nhau: vừa nào thể yếu tố biểu tả, kể, biểu cảm cảm? (44) – Nhận xét yếu tố: tự sự, miêu tả và biểu cảm đứng riêng hya đan xen với nhau? Vậy văn tự sự, yếu tố đó sử dụng nào? – Giáo viên đưa ví dụ: “Tôi ngồi trên… lạ thường” – Đoạn văn kể việc gì? – Tìm yếu tố tả? – Tìm yếu tố biểu cảm? – Nếu bỏ tất các yếu tố miêu tả và biểu cảm, ta có đoạn văn sau: giáo viên treo đoạn văn bảng phụ lên – Nhận xét; bỏ yếu tố miêu tả và biểu cảm thì đoạn văn nào? – Nếu tước bỏ yếu tố tự thì đoạn văn nào? – Vậy tác dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm việc kể chuyện? Bài 1:  Rút kết luận Bài học (1) – Tôi ngồi trên xe, cạnh mẹ – Đùi áp đùi mẹ tôi,… – Những cảm giác… – Khô khan không gây xúc động cho người đọc – Không còn các việc và nhân vật, không còn chuyện, trở nên vu vơ, khó hiểu – Hấp dẫn, sinh động, khiến người đọc suy nghĩ, liên tưởng và rút bài học, câu chuyện có ý nghĩa Học sinh đọc *Tác dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm: Làm cho việc kể chuyện sinh động, hấp dẫn và sâu sắc 2.Ghi nhớ:SGK II – Luyện tập: a) Đoạn văn văn “Tôi học” “Sau hồi trống thúc vang dội… Rộn ràng các lớp” – Yếu tố miêu tả: sau hồi trống thúc… hàng… vào lớp, không đi, không đứng lại, co lên chân,… duỗi nhanh đá banh tưởng tượng – Yếu tố biểu cảm: vang dôi lòng tôi, cảm thấy mình chơ vơ, vụng lúng túng, run run theo nhịp bước rộn ràng các lớp b) Đoạn văn văn “lão Hạc” “Chao ôi! Đối với… và lão xa tôi dần dần” – Yếu tố miêu tả: tôi giấu giếm vợ tôi, giúp ngấm ngầm lão Hạc, lão từ chối tất cái gì tôi cho lão, và lão xa tôi – Yếu tố biểu cảm: Chao ôi!… tàn nhẫn, người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì dến nữa, tôi buồn không nỡ giận… Bài 2:Yêu cầu: Kể lại giây phút đầu tiên gặp lại bà… a) Cách làm: – Nên chỗ nào? (45) Tiết: 25+26 V¨n b¶n đánh với cối xay gió S :30/9 G:2/10 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT: – Thấy rõ tài nghệ Xen-Van-Tét việc xây dựng cặp nhân vật bất hủ Đôn-Ki-Hô-Tê, Xan-Chô-Pan-Xa tương phản mặt; đánh giá đúng đắn các mặt tốt, mặt xấu nhân vật ấy, từ đó rút Bài học thực tiễn 2.KN:- Nắm bắt diễn biến các kiện đoạn trích – Chỉ các chi tiết tiêu biểu tính cách nhân vật miêu tả đoạn trích 3.TĐ:- Học tập đức tính tốt nhân vật,phê phán tính cách xấu B- Phương pháp: Gợi tìm C – Chuẩn bị: Đọc tác phẩm Đôn-Ki-Hô-Tê D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng I – Đọc – Tìm hiểu chung – Nêu vài nét tác giả, tác Tác giả : Sgk phẩm? Trả lời Tác phẩm: gồm phần Phần1: 52 chương (1605) – Giáo viên hướng dẫn cách – Học sinh đọc Phần :74chương ( 1615) đọc – Trích chương – Gọi học sinh đọc đoạn Đọc – tóm tắt trích? – Nhận xét cách đọc học sinh – Gọi học sinh kể tóm tắc – Học sinh kể tóm tắc nội dung đoạn trích? Tìm Gt chú thích 5.9 hiểu từ khó? – Giáo viên khái quát lại ý 4.Chú thích chính – đoạn Thể loại : Tiểu thuyết – Cho biết bố cục đoạn PTBĐ : TS+ MT + BC trích? Nội dung đoạn? Bố cục : phần – Tác giả xây dựng nhân vật Đôn-Ki-Hô-Tê và Xan- – Tương phản Chô-Pan-Xa theo lối nghệ II – Đọc-Tìm hiểu văn bản: thuật nào? Hai nhân vật – Nhân vật Đôn-Ki-Hô-Tê: tương phản mặt nào? – Tính cách – Ấn tượng ban đầu em nhân vật là gì? – Không bình thường, – Vì Đôn-Ki-Hô-Tê đánh nhiều biểu đáng cười với cối xay gió? – Tưởng là gã khổng – Trận đánh diễn lồ với hậu nào? (46) – Sau đánh với cối xay gió Đôn-Ki-Hô-Tê có hành động, ý nghĩa gì? – Nhận xét các biểu đó Đôn-Ki-Hô-Tê? – Điều đó cho thấy Đôn-KiHô-Tê là người nào? – Em có cảm xúc gì trước biểu mê muội, hoang tưởng anh ta? – Đáng cười Đôn-Ki-HôTê là chi tiết nào? – Điểm nào Đôn-Ki-Hô-Tê là tốt đẹp, cao quý? Thể chi tiết nào? – Những biểu coi khinh cái tầm thường, thực dụng Đôn-Ki-Hô-Tê? – Những biểu tình yêu? – Từ đó cho thấy tính cách nào Đôn-Ki-Hô-Tê bộc lộ? – Vậy ta có thể khái quát đặc điểm Đôn-Ki-Hô-Tê là gì? – Cảm nghĩ em nhân vật này? – Khi thấy Đôn-Ki-Hô-Tê đánh với cối xay gió, Xan-Chô-Pan-Xa có lời can ngăn nào – Vì Xan-Chô-Pan-Xa có lời can ngăn đó? – Tại chủ bị đau không kêu rên thì Xan-ChôPan-Xa lại nói: “còn tôi… rên rỉ ngay”? – Nhận xét Xan-Chô-Pan-Xa đoạn: “Được phép là khác” – Nhận xét Xan-Chô-Pan-Xa từ đoạn: “Xan-Chô-Pan-Xa thì không thế… đánh thức bác”? – Qua đó đặc điểm tính cách – Ngọn giáo gãy, người và Ngựa văng ra, nằm – Ngoại hình: gầy, cao im không cựa quậy, Ngựa bị toạc nửa vai – Hành động: điên rồ – Không bình thường, điên – Suy nghĩ: hoang tưởng rồ – Tính cách: kiên cường, dũng – Mê muôi, hoang tưởng cảm – Hài hước, buồn cười + Cao thượng – Tính nết: đau không rên la + không thích thú ăn uống – Tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm  miêu tả tỉ mỉ, kể hấp dẫn, – Dù bị đau không sinh động: Đôn-Ki-Hô-Tê rên la Không lấy việc ăn hoang tưởng, điên rồ uống làm thích thú dũng cảm, cao thượng Vừa – Suốt đêm không ngủ để khâm phục, vừa chê cười nghĩ đến nàng… – Cao cả, cao thượng – Hoang tưởng, điên rồ, dũng cảm, cao thượng – Ở là tên khổng lồ mà là cối xay gió – “tôi đã… cối xay” – Vì biết rõ thật là cối xay gió không phải khổng lồ 2.Nhân vật Xan-Chô-Pan-Xa: – Không chịu đau đớn – Con người đau phải – Ngoại hình: béo lùn, khỏe rên mạnh – Thích và biết cách ăn – Suy nghĩ: tỉnh táo, khôn uống ngoan – Tính nết: – Thích và ham ngủ (47) nào Xan-Chô-Pan-Xa bộc lộ – Trong chiến đấu với cối xay gió, Xan-Chô-PanXa luôn đứng ngoài cuộc, cho thấy đặc điểm tính cách nào anh ta? – Vậy Xan-Chô-Pan-Xa có đặc điểm tính cách gì? – Hai nhân vật Đôn-Ki-HôTê và Xan-Chô-Pan-Xa tác giả xây dựng nào tính cách? – Nghệ thuật đó có tác dụng gì? – Đọc truyện, em hiểu nào nhân vật ĐônKi-Hô-Tê và Xan-Chô-PanXa? – Bài học rút từ tính cách nhân vật là gì? – Qua truyện, em thấy tài bật gì tác giả? + Đau là rên la – Luôn tỉnh táo, thực tế và + Thích và biết cách ăn uống thực dụng + Quên lời hứa – Ích kỷ, hèn nhát + Thích và ham ngủ – Tính cách: ích kỷ, hèn nhát – Tỉnh táo, thực dụng, tầm thường  Miêu tả và kể sinh động, tỉ – Đối lập mỉ: Tỉnh táo thực dụng tầm thường Đáng khen đáng chê – Làm bật nhân vật – Con người muốn tốt đẹp thì không hoang tưởng, thực dụng mà phải tỉnh táo, cai thượng – Sử dụng phép tương phản hay Đọc ghi nhớ III Tổng kết: Ghi nhớ :SGK – Nghệ thuật: đối lập tương phản, hấp dẫn – Nội dung: Đôn-Ki-Hô-Tê và Xan-Chô-Pan-Xa là nhân vật bất hủ văn học, có phẩm chất đáng quý có điểm đáng chê IV Luyện tập : Em có suy nghĩ gì tính cách nhân vật trên Bộc lộ, trình bày 4) Củng cố: – Em rút bài học bổ ích và thiết thực gì từ câu chuyện với nhân vật ĐônKi-Hô-Tê và Xan-Chô-Pan-Xa? – Thành công Xéc-Van-Téc là gì? 5) Dặn dò: Học bài, Chuẩn bị “Chiếc lá cuối cùng (48) Tiết: 27 t×nh th¸i tõ S :2/10 G:5/10 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:-Hiểu nào là tình thái từ.Nhận biết và hiểu tác dụng tình thái từ vb – Biết sử dụng tình thái từ 2.KN: – Dùng tình thái từ phù hợp với tình giao tiếp B – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp C – Chuẩn bị: Bảng phụ, số bài tập D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Thán từ, trợ từ là gì? Cho ví dụ? – Làm bài tập: 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc các ví – Học sinh đọc I.Chức tình thái từ: dụ mục I? – Nếu bỏ các từ in đậm – Thông tin kiện không 1.Ví dụ: các câu a, b, c thì ý thay đổi quan hệ – Bạn học bài chứ? – Chúng ta nào! nghĩa câu có gì thay giao tiếp bị thay đổi – Nó là học sinh giỏi đổi không? Vì sao? – Từ “a.” ví dụ d – Kính trong, lễ phép biểu thị sắc thái tình cảm gì người nói? – Bài tập nhanh: xác định tình thái từ câu sau: + Cô đi! – Đi + Chị đã nói ư? – Ư + Sao mà – Cơ chứ? – Học sinh nêu khái niệm Ghi nhớ:SGK – Vậy đó em hiểu tình thái từ là gì? Nêu các loại tình II Cách sử dụng tình thái từ: thái từ? VD: – Gọi học sinh đọc ví dụ – Học sinh đọc – Phải phù hợp với hoàn cảnh mục II? – Các tình thái từ in đậm – à (1) hỏi, lễ phép, người giao tiếp (Quan hệ tuổi tác, tình cảm…) dùng hoie người trên… hoàn cảnh giao tiếp đó ví dụ: khác nào? – Vậy nói, viết ta cần – Học sinh trình bày nội Lan chờ mình nhé! sử dụng tình thái từ dung ghi nhớ nào? – Học sinh thảo luận nhóm – Bài tập nhanh: cho câu trả lời bài tập thông tin “Nam học bài” (49) dùng tình thái từ để thay đổi sắc thái ý nghĩa Đ ọc ghi nh 2.Ghi nh ớ:SGK câu trên? II – Luyện tập: Làm bài tập trên bảng Bài 1: Các câu có dùng tình thái từ: b, c, e, i Bài 2: a) Chứ: nghi vấn b) Chứ: nhấn mạnh c) Ư: Hỏi với thái độ phân vân d) Nhỉ: Thái độ thân mật e) Dặn dò, thái độ thân mật f) Vậy: Thái độ miễn cưỡng g) Cơ mà: Thái độ thuyết phục Bài 4: Thưa thầy, em xin phép hỏi thầy câu không ạ? Bạn đã học bài chứ? Mẹ làm phải không ạ? 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 3, 4, Chuẩn bị “Chương trình địa phương tiếng Việt” (50) Tiết:28 luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp S : 2/10 miªu t¶ vµ biÓu c¶m G:5/10 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1KT: – Thông qua thực hành biết cách vận dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm viết đoạn văn tự 2.KN: Th ưc h ành vi ết đoan v ăn t ự s ự c ó s d ụng y ếu t ố miêu tả và biểu cảm B – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận C – Chuẩn bị: Đọc lại văn Lão Hạc D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Trong văn tự sự, kể người ta kể nào? Tác dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm? – Kiểm tra bài tập 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Cho học sinh đọc các – Học sinh đọc I Từ việc và nhân vật đến liệu mục I đoạn văn tự có yếu tố miêu – Những yếu tố cần thiết để – Sự việc: Hành vi, hành tả và biểu cảm xây dựng đoạn văn tự là động gì? – Nhân vật: chủ đề hành Bài tập – Vai trò các yếu tố miêu tả, động a Quy trình xây dựng đoạn biểu cảm đoạn văn tự văn tự kết hợp với miêu tả sự? – Làm cho việc dễ hiểu, và biểu cảm: – Quy trình xây dựng đoạn hấp dẫn, sinh động văn tự gồm bước? – Bước 1: Lựa chọn việc nhiệm vụ bước là gì? – Học sinh nêu nội dung chính – Bước 2: Lựa chọn ngôi kể – Bước 3: Xác định thứ tự kể – Bước 4: Xác định yếu tố miêu tả và biểu cảm dùng đoạn – Gọi học sinh đọc bài tập 1? văb tự viết – Cho học sinh thảo luận – Học sinh đọc – Bước 5: viết thành đoạn văn phút? – Học sinh thảo luận tự kết hợp miêu tả, biểu – Yêu cầu học sinh viết đoạn cảm văn 10 phút – Học sinh tìm yếu tố miêu – Học sinh tìm yếu tố tả, biểu cảm miêu tả và biểu cảm – Học sinh đọc b.Thực hành đoạn văn đó? – Học sinh nhận xét, đánh – Cho biết việc và ngôi giá – viết đoạn văn 10 phút kể? – Gọi học sinh đọc đoạn văn -chỉ yếu tố miêu tả, biểu đã viết? yếu tố miêu tả, cảm biểu cảm? – Gọi học sinh đánh giá, – Học sinh yếu tố (51) nhận xét đoạn văn bạn? miêu tả, biểu cảm – Giáo viên nhận xét sữa – Học sinh nhận xét chữa lỗi sai xót – Yêu cầu học sinh tìm truyện Lão hạc Nam Cao đoạn văn kể lại giât phút trên? – Chỉ yếu tố miêu tả và biểu cảm? – Những yếu tố miêu tả và biểu cảm giúp Nam Cao thể điều gì? – So sánh đoạn văn em với đoạn văn Nam Cao? II – Luyện tập: Bài 1: Học sinh viết đoạn văn tự kết hợp miêu tả, biểu cảm: Chỉ yếu tố miêu tả, biểu cảm Bài 2: Tìm đoạn văn kể lại giây phút trên truyện Lão Hạc: – Chỉ yếu tố miêu tả, biểu cảm? – So sánh với đoạn văn em viết bài tập 4) Củng cố: Nêu các bước viết đoạn văn tự kết hợp miêu tả, biểu cảm? – Tác dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm? 5) Dặn dò: Học bài, hoàn thành bài tập – Chuẩn bị “Lập dàn ý bài văn tự kết hợp miêu tả, biểu cảm” (52) Tiết: 29+30 S:6/10 G:9/10 chiÕc l¸ cuèi cïng ( O-hen-ri) A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.Kt: Khám phá vài nét nghệ thuật truyện ngắn nhà văn Mỹ Ôhen-ri, rung động trước cái hay, cái đẹp và lòng cảm thông tác giả bất hạnh người nghèo Kn: Vận dụng kiến thức kết hợp các phương thức biểu đạt tác phẩm tự để đọc, hiểu tác phẩm Phát phân tích đặc điểm bật NT kể chuyện nhà văn.Cảm nhận ý nghĩa nhân văn sâu sắc 3.TĐ: Có cảm thông với người nghèo khổ B- Phương pháp: Gợi tìm,thảo luận C – Chuẩn bị: Đọc tác phẩm D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: so sánh nhân vật Đôn-Ki-Hô-Tê và Xan-Chô-Pan-Xa tính cách và đặc điểm 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Giáo viên hướng dẫn học I – Đọc- tìm hiểu chung sinh đọc văn bản? Tác giả, chuyên viết truyện – Gọi học sinh đọc? – Học sinh dọc ngắn, sáng tác ông hướng – Giáo viên nhận xét học vào sống nghèo khổ bất sinh đọc? hạnh – Hướng dẫn học sinh tìm – Học sinh tìm hiểu nghĩa 2.Tác phẩm: hiểu chú thích nghĩa của từ Đoạn trích nằm phần cuối TP từ? – Học sinh nêu nét chính Tóm tắt TP – Nêu vài nét tác giả và Chú thích : SGK tác phẩm? – Học sinh nghe Thể loại : truyện ngắn – Giáo viên khái quát ý PTBĐ : TS+ MT +BC chính và có thể giới thiệu thêm vài nét tác giả? – GV hỏi số ý định II Đ ọc -Tìm hiểu văn bản: hướng – Diến biến tâm trạng – Trong đoạn trích em thấy Giôn-Xi tình trạng nào? – Tình trạng khiến cô ta có tâm trạng gì? – Suy nghĩ Giôn-Xi: lá cuói cùng rụng thì cùng lúc đó cô chết! nói lên điều gì? – Tại tác giả viết: “khi Giôn-Xi: -Bị sưng phổi nặng – Sưng phổi nặng, bệnh nghèo, chán nản – Nghèo túng, không ăn uống – Mệt mỏi, thất vọng – Đã chán sống  Chán nản, thẩn thờ, nghị lực, mỏi mệt, thất vọng – Lạnh lùng, thờ (53) trời vừa hửng sáng GiônXi, người tàn nhẫn lại lệnh kéo mành lên”? – Hành động thể tâm trạng gì Giôn-Xi? Có phải cô là người tàn nhẫn? – Thái độ, lời nói tâm trạng cô sau đó nào? – Vậy nguyên nhân làm cho Giôn-xi khởi bệnh là gì? – Việc Giôn-xi khỏi bệnh nói lên điều gì? – Tại Xiu nghe kể cái chết cụ Bơ-men, tác giả không để Giôn-Xi có thái độ gì? – Tại sai Xiu cùng cụ BơMen sợ sệt ngó ngoài cửa sổ nhìn cây thường xuân nhìn chẳng nói gì? – Sáng hôm sau, Xiu có biết lá cuói cùng là lá giả, lá vẽ hay không? Vì sao? – Nếu biết thì sao? Không biết thì sao? – Vậy Xiu biết rõ thật vào lúc nào? Vì em biết? – Tại tác giả lại Xiu kể lại cái chết và nguyên nhân cái chết cụ Bơ-Men? – Phẩm chất Xiu là gì? – Cụ Bơ-Men ngoài tâm trạng lo lắng, thương yêu đồng nghiệp trẻ nhìn cửa sổ thấy lá thường xuân rụng thì cụ còn có ý nghĩa gì khác? – Tại tác giả không tả trực tiếp cụ BơMen vẽ tranh đêm mưa gió – Cô không quan tâm để ý – Ngạc nhiên, muốn sống, vui đến chăm sóc Xiu vẻ và đã sống  miêu tả tỉ mỉ – Lạnh lùng, thờ ơ, chán chường Giô-Xi yếu đuối, đáng trách – không đáng thương – Ngạc nhiên, cô muốn sống, vui vẻ – Bệnh tật khỏi nhờ nghị lực, tình yêu sống… – Giôn-Xi im lặng, cho Nhân vật Xiu: cảm động thật sâu, thấm thía cô và người đọc – Lo lắng – Động viên – Vì lo cho bệnh và tính – Chăm sóc bạn chu đáo mệnh Giôn-Xi  Thương yêu bạn Tình bạn cao đẹp – không Vì kéo mành cô đã làm cách chán nản – Ngay ngày hôm đó – làm cho câu chuyện diễn tự nhiên, bộc lộ phẩm chất Xiu – Kính phục, nhớ tiếc cụ và hết lòng với bạn – Vẽ tranh lá để cứu Giôn-Xi Cụ họa sĩ Bơ-Men với kiệt tác: – Suốt đời không thành đạt – Vì mục đích cụ là – Nghèo túng cứu Giôn-Xi – Luôn mơ vẽ trạnh (54) và bị bệnh vào bệnh viện qua đời? – Hình dáng, tính tình cụ miêu tả có trái ngược với chất tính cách cụ không? – Có thể gọi tranh đó là kiệt tác không? Vì sao? – Nhận xét tình kết thúc truyện? bất ngờ và hấp dẫn truyện là chỗ nào? – Vậy chủ đề tư tưởng tác phẩm này khía cạnh nào? – Có kiệt tác – Lặng lẽ vẽ trạnh lá đêm gió tuyết: kiệt tác – Được Vì nó có giá trị nhân sinh  miêu tả hoc sinh đ ọc Làm bài 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập – Chuẩn bị “Hai cây Phong” Đảo ngược tình huống: Con người tốt bụng, chất kiên cường, mạnh mẽ, giàu tình thương yêu người III.Tổng kết:Ghi nh SGK IV Luyện tập: Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ em cái chết cụ Bơ men (55) Tiết: 31 chơng trình địa phơng S:9/10 G:12/10 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Hiểu từ ngữ quan hệ ruột thịt, thân thích dùng địa phương các em sống Bước đầu so sánh các từ ngữ địa phương với các từ ngữ tương ứng ngôn ngữ toàn dân để thấy rõ từ ngữ nào trùng với từ ngữ toàn dân, từ ngữ nào không trùng với từ ngữ toàn dân 2.KN: Sử dụng từ ngữ địa phương quan hệ thân thích B – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận C – Chuẩn bị: Học sinh nhà Chuẩn bị câu SGK trước học tiết này D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Nêu chức tình thái từ? cho ví dụ? – Làm bài tập 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Cho học sinh kẻ lại bảng – Học sinh kẻ bảng Lập bảng điều tra từ điều tra ngữ quan hệ ruột thịt, – Học sinh thảo luận theo – Học sinh thảo luận tổ, thân thích dùng địa tổ, tổ bảng điều tra, nhóm phương em: học sinh thảo luận thời gian phút theo nội dung sau: TN toàn TN dùng + Theo thứ tự, ghi rõ từ – Học sinh thảo luận nhóm dân địa phương ngữ dùng địa Cha Cha, ba phương em Mẹ Mẹ, má + Từ ngữ đó có thể trùng Bác (atcha) Bác với từ ngữ toàn dân Bác(cgcha) Cô khác từ ngữ toàn dân? – Đại diện nhóm trình bày Bác(cg mẹ) Dì + Gạch các từ ngữ kết Chú Dượng, chú khác với từ ngữ toàn dân? (chống em – Gọi học sinh đại diện gái mẹ) nhóm, tổ trình bày kết điều tra – Học sinh nghe – Gọi học sinh nhận xét – Giáo viên nhận xét kết 2.Thơ ca sử dụng từ ngữ điều tra học sinh quan hệ ruột thịt thấn thích các nhóm? địa phương: – Học sinh sửa chửa lại – Học sinh thảo luận bảng điều tra và ghi vào a) Chú cha b) Nó lú chú nó khôn – Yêu cầu học sinh thảo – Học sinh đại diện nhóm c) Mấy đời bánh đúc có xương, luận nhóm nội dung câu trình bày kết đời dì ghẻ lại thương (56) SGK? (5phút) chồng – Gọi đại diện nhóm trình – Học sinh từ ngữ bày kết sưu tầm? ,quan hệ ruột thịt, thân – Học sinh từ ngữ thích quan hệ ruột thịt, thân thích và giải thích ý nghĩa từ ngữ đó? – Giáo viên nhận xét, ghi điểm cho học sinh 4) Củng cố: – Từ ngữ địa phương là gì? Cho ví dụ? 5) Dặn dò: – Học bài, làm bài tập 2, – Chuẩn bị “Nói quá” (57) Tiết: 32 lËp dµn ý cho bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m S :9/10 G :12/10 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Nhận diện bố cục các phấn mở bài, thân bài và kết bài văn tự kết hơp với miêu tả và biểu cảm 2.KN: Xây dựng bố cục, biết cách tìm, lựa chọn và xếp các ý bài văn tự kết hợp với miểu tả và biểu cảm Viết bài văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm B – Phương pháp: Gợi tìm C – Chuẩn bị: Học sinh đọc trước bài “Món quà sinh nhật” và văn “cô bé bán diêm” D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài tập, bài tập tiết 28 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc bài văn: – Học sinh đọc I Dàn ý bài văn tự sự: món quà sinh nhật? Tìm hiểu dàn ý bài văn Gọi học sinh đọc phần yêu – Học sinh đọc tự cầu? * Bài tập Học sinh thảo luận nhóm theo câu hỏi yêu cầu: + Chỉ phần bài văn? Nội – Phần 1: kể, tả lại quang dung khái quát phần? cảnh chung buổi sinh hoạt – Phần 2: kể món quà sinh nhật độc đáo cuả người bạn + Truyện kể viêc gì? Ai là – Phần 3: nêu cảm nghĩ người kể chuyện? ngôi mấy? món quà sinh nhật + Câu chuyện xảy đâu? Vào lúc nào? Hoàn cảnh – Buổi sinh nhật Trang nào? – Tôi + Chuyện xảy với ai? Có nhân vật nào? Ai là – Trang, Trinh, Thanh và nhân vật chính? Tính cách các bạn khác nhân vật? + Câu chuyện diến nào? Đỉnh điểm câu chuyện đâu? Kết thúc chỗ nào? – Độc đáo Điều gì tạo nên bất ngờ? Các yếu tố miêu tả, biểu cảm kết hợp thể chôc – Bộc lộ tình cảm bạn bè nào? Tác dụng yếu tố chân thành,sâu sắc đó? Dàn ý bài văn tựu (58) Các nội dung kể Gồm phần: theo thứ tự nào? a – Mở bài: Từ phân tích trên cho biết Giới thiệu việc, nhân vật dàn ý bài văn tự kết hợp – phần: mở, thân, kết và tình xảy câu miêu tả, biểu cảm gồm bài chuyện phần? nêu nhiệm vụ chính b – Thân bài: phần? Kể diễn biến câu chuyện theo trình tự định Khi kể kết hợp miêu tả, biểu cảm c– Kết bài: Gọi học sinh đọc phần ghi Nêu kết cục và cảm nghĩ nhớ? người Hướng dẫn học sinh làm bài – Học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ : SGK tập Học sinh làm bài tập 10 – Học sinh làm bài tập II – Luyện tập: phút? Bài 1:Dàn ý văn “Cô bé Gọi học sinh trình bày? – Học sinh trình bày kết bán diêm”: Giáo viên nhận xét ghi điểm a) Mở bài: Hướng dẫn lập dàn ý BT Giới thiệu quang cảnh đêm Gọi học sinh trình bày? giao thừa Gọi học sinh nhận xét, bổ Giới thiệu nhân vật chính: em sung bé bán diêm Giáo viên nhận xét ghi điểm Giới thiệu gia cảnh em bé bán diêm b) Thân bài: đầu không bán diêm nên: + Sợ không dám nhà + Tìm chỗ tránh rét + Vẫn bị gió rét hành hạ “đội bàn chân đã cứng đờ ra” Sau đó em bật que diêm để sưởi ấm cho mình + Bật que thứ nhất: em tưởng chừng ngồi trước lò sưởi + Que thứ ba: thấy bàn ăn thịch soạn có Ngỗng quay + Qua thứ tư: thấy bà mỉm cười với em Lần bật thứ 5: Bật tất các que diêm để níu giữ bà * Yếu tố miêu tả:Ngọn lửa xanh lam, dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói… Khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vut… Bức tường biến thành rèm băngd vải màu… Hàng ngàn nến… rực rỡ * Biểu cảm:Chà! Giá quẹt diêm mà sưởi… vui mắt Chà! Ánh sáng… dịu dàng Thật là dễ chịu… khoái Em bần thần người và nghĩ rằng… Chưa em thấy bà to lớn và đẹp lão c.Kết bài:Cô bé chết vì giá rét đêm giao thừa Ngày đầu năm người thấy thi thể em bé ngồi bao diêm (59) Bài 2: a) Mở bài:Giới thiệu bạn mình là ai? Kỷ niệm xúc động là kỷ niệm cái gì? b) Thân bài:Thời gian, không gian, hoàn cảnh… kỷ niệm Nhân vật chính và các nhân vật khác Sự việc chính và các chi tiết Điều gì khiến em xúc động nhất? xúc động nào? c) Kết bài:- Nêu cảm nghĩ nhân vật đó 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, hoàn thành bài tập Chuẩn bị “bài viết số 2” (60) Tiết: 33+34 V¨n b¶n : hai c©y phong ( TrÝch Ng¬× thÇy ®Çu tiªn ) S:14/10 G:17/10 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT:Hiểu và cảm nhận tình yêu quê hương và lòng biết ơn người thầy đã vun trồng ước mơ, hi vọng cho tâm hồn trẻ thơ Phát văn bản: hai cây thông có hai mạch kể ít nhiều phân biệt lồng vào dựa trên các đại từ nhân xưng khác người kể chuyện vì bài, người kể chuyện nói mình là họa sĩ nên chúng ta hướng học sinh tìm hiểu ngòi bút đậm chất hội họa tác giả miêu tả cây phong gây xúc động cho người kể chuyện Hiểu rõ nghệ thuật tự sự, miêu tả và biểu cảm vb truyện 2.KN: Đọc, hiểu văn có ý nghĩa văn chương,phân tích đặc sắc vềNT miêu tả, biểu cảm đoạn trích tự sự.Cảm thụ vẻ đẹp sinh động giàu sức biểu cảm các hình ảnh 3.TĐ: Có tình yêu quê hương sâu sắc và lòng biết ơn thầy cô B – Phương pháp: Gợi tìm, tích hợp phần Tiếng Việt: Từ địa phương, tập làm văn kể kết hợp miêu tả và biểu cảm C – Chuẩn bị: Học sinh và giáo viên tìm đọc tác phẩm “Người thầy đầu tiên” D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Vì nói “Chiếc lá cuối cùng” là tranh kiệt tác? Nêu vài nét tác giả Ô-Hen-Ri và tóm tắc tác phẩm? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Nêu vài nét tg,tp Hoạt động trò Ghi bảng I – Đọc – tìm hiểu chung Tác giả, tác phẩm: nằm phần đầu phần , trích “ Người thầy đầu tiên” Đọc – tóm tắt Từ khó Thể loại : Truyện ngắn Tự + Miêu tả + biểu cảm Trả lời Hướng dẫn học sinh cách đọc – Học sinh đọc văn Gọi học sinh đọc văn bản? Giáo viên nhận xét cách đọc – Học sinh trả lời học sinh Giáo viên kiểm tra các chú thích: 3, 5, 6, 7, 11, 14 và 15? Thể loại vb? Đoạn trích chia phần? nội – phần 6.B ố c ục dung phần? Trong văn này xuất – Con người: “tôi” và II Đọc – Tìm hiểu chi tiết loại hình ảnh Đó là gì? “chúng tôi” Trong đó bật là hình ảnh – Thiên nhiên: cây nào? phong và thảo nguyên Quan hệ loại hình ảnh – Gắn bó, thân thuộc – Hai mạch kể lồng ghép: đó có gì đặc biệt? (61) Em có nhận xét gì thay đổi ngôi kể đoạn trích? Đại từ nhân xưng chúng tôi và tôi đoạn 1, 2, ai? Thời điểm nào? Đại từ chúng tôi đoạn ai? Vào thời điểm nào? – mạch lồng ghép – Đại từ tôi và chúng tôi: Chỉ người kể chuyện, họa sĩ, thời điểm nhớ – Người kể chuyện – họa quá khứ sĩ – Hiện nhớ quá khứ – Đại từ chúng tôi: – Người kể chuỵen và Kể chuyện và các bạn bè các bạn bè anh, quá khứ anh, quá khứ thời thơ ấu Thay đổi ngôi kể có thời thơ ấu  Đan xen, lồng ghép thời tác dụng gì? – Câu chuyện sinh động, điểm, – quá khứ, thân mật, gần gũi, chân trưởng thành – niên thiếu, Trong văn có thật… người, nhiều người: phương thức biểu đạt nào? Nổi – tự kết hợp miêu tả, Câu chuyện sống động, thân bật là phương thức nào? biểu cảm mật, gần gũi, ấm áp, đáng tin, Cảm nhận điều gì? chân thật Gọi học sinh đọc lại đoạn 3? Đoạn này có thể chia làm đoạn nhỏ? Nội dung đoạn? Hai cây phong giới thiệu qua chi tiết nào? Tác giả dùng nghệ thuật gì giới thiệu cây phong? Cách so sánh có ý nghĩa gì? Đoạn văn miêu tả cây phong có gì đặc sắc? Điều đó cho thấy tài nghệ nào tác giả? Tìm chi tiết, hình ảnh để làm sáng tỏ tranh cây phong ríu rít tiếng chim và tiếng trẻ nô đùa? Từ trên cao ngất, phép thần thông mở trước mắt lũ trẻ điều gì? Tại chúng say sưa, ngây ngất? cảm giác diễn tả nào? Đoạn văn tả cảnh bọn trẻ làng trèo lên cây phong để từ đó say mê khám phá thảo nguyên mênh mông phía sau làng có ý nghĩa gì? – Học sinh đọc – Hai cây phong và ký ức tuổi thơ: đoạn  so sánh, miêu tả độc đáo, – Giữa đồi… cảm nhận tinh tế, trí tưởng hải đăng đặt trên núi tượng mãnh liệt: – so sánh – Giá trị tín hiệu, khẳng – Là tín hiệu làng định vai trò, niềm tự hào dân làng – vai trò làm nỗi nhớ – Miêu tả đặc điểm cây phong qua tiếng nói – Niềm tự hào dân làng riêng tâm hồn riêng, kết hợp so sánh – Gắn bó, thân thuộc, gần gũi – Năng lực cảm nhận người tinh tế, trí tưởng tượng mãnh liệt – Có sống riêng – Rõ ràng… cổ thụ – Bóng râm… dịu hiền – Nơi hội tụ niềm vui tuổi thơ Học sinh suy luận, phát – Nơi mở rộng chân trời hiểu biểu biết – Chứng nhân lịch sử – cây phong là nơi hội tụ niềm vui tuổi thơ, nơi gắn bó chan hòa Hai cây phong là nơi tiếp sức cho (62) Ở cuối văn bản, cây phong tuổi thơ khám phá nhắc tới với điều bí giới ẩn: người vô danh nào đã – Địa vị cao cây – Hai cây phong và thầy trồng nó với ước mơ, phong Hai cây phong là Đuy-Sen: hy vọng gì? Chi tiết này cho chứng nhân lịch sử biết thêm điều gì hai cây trường Đuy-Sen phong? Từ phân tích trên, em có hình dung nào – Học sinh tự bộc lộ cây phong? Từ hình ảnh cây phong gợi em nhớ gì tuổi thơ nơi quê – Hai cây phong luôn mình? ra… hải đăng trên ấn tượng bật “tôi” núi Như hai cột điện… lần quê là gì? Do đâu có ấn tượng đó? – Gần gũi, yêu quý, cảm Hai cây phong hồi ức nhận nó người thân “tôi” cụ thể – Nhớ cây mãnh liệt, nào? Nhận xét cách miêu nhớ thương người, tả cuả tác giả? nhớ cây say đắm Hai cây phong là hình ảnh Đoạn văn: “mỗi lần quê… sáng, tươi đẹp, thân nhìn rõ”, qua đó “tôi” bộc lộ thuộc với tuổi thơ “tôi” tình cảm gì mình câu phong? – Vì nó là hình ảnh tươi – Miêu tả, so sánh, biểu cảm Trong đoạn : “ta được… sáng thân thuộc với tuổi sâu sắc: ngây ngất” thể trạng thái thơ nhân vật “tôi” + Tình yêu tha thiết, sâu nặng tâm hồn gì “tôi”? – Tâm hồn nhạy cảm, thiên nhiên, người Tại cảm xúc đó lại gắn liền – tưởng tượng mãnh liệt và làng quê với nỗi buồn da diết – Tình yêu sâu nặng, tha + Tâm hồn sáng, giàu nhân vật “tôi”? thiết với cây phong cảm xúc, mang sắc quê Ở đoạn văn miêu tả sống – Ai là người đã trồng hương hai cây phong, nhân vật hai cây phong  Trí tưởng tượng mãnh liệt, “tôi” nghe tiếng nói, tâm – Tình yêu thầy giáo, yêu tâm hồn nhạy cảm hồn riêng chúng Điều đó thiên nhiên cho thấy nhân vật “tôi” là – tình yêu thiên nhiên người nào? người sâu nặng, tâm Điều mà “tôi” chưa nghĩ tới hồn sáng giàu cảm thời bé là gì? xúc Điều đó gợi em hiểu thêm gì “tôi” tại? Hs đ ọc ghinnhớ Vậy em đã học L àm bt III.Tổng kết:Ghi nhớ :SGK điều đáng quý nào tâm IV Luy ện t ập hồn nhân vật “tôi”? 4) Củng cố: Đọc văn này, em cảm nhận vẻ đẹp nào thiên nhiên và người phản ánh 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Ôn tập truyện, ký Việt Nam” (63) Tiết: 35+36 viÕt bµi tËp lµm v¨n sè S:15/10 G :19/10 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT: Biết vận dụng kiến thức đã học để thực hành viết bài văn tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm 2.KN: Rèn luyện kỹ diễn đạt, trình bày, sử dụng đan xen yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm B – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Tiến hành: A Đề Bài : Kể lần em ( Bạn em ) mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn B.Yêu cầu: – Học sinh phải xác định phương thức biểu đạt là tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm yếu tố đó sử dụng đan xen cách nhuần nhuyễn Xác định ngôi kể Xác định việc chính và các chi tiết, yếu tố tả và biểu cảm Xác định nhân vật chính và số nhân vật khác Xác định trình tự kể, tả, biểu cảm thích hợp Xác định cấu trúc bài văn: phần C Đáp án – biểu điểm: – Điểm 8, 9: Bài văn có bố cục phần Văn viết mạch lạc, ngôn ngữ sáng, lời văn chân thành, cảm xúc cao, đáp ứng tốt đầy đủ các yêu cầu nêu trên, không quá lỗi diễn đạt – chính tả nhỏ – Điểm 6, 7: Bài văn thực đầy đủ, đúng các yêu cầu nêu trên, văn viết mạch lạc, ngôn ngữ và cảm xúc chân thành, tự nhiên, không quá lỗi chính tả – diễn đạt nhỏ – Điểm 4, 5: Bài văn thực đầy đủ theo yêu cầu trên Văn viết tương đối, ngôn ngữ cảm xúc chân thực, song chưa hay, không quá lỗi chính tả – Điểm 2, 3: Bài văn có thực theo các yêu cầu trên Văn viết chưa mạch lạc, lời lẽ, ngôn ngữ chưa hay, chưa gây cảm xúc, đôi chỗ còn lúng túng diễn đạt ý Lỗi chính tả còn nhiều – Điểm 1: Đối với bài văn chưa thực đúng các yêu cầu trên Văn viết vụng về, lời lẽ sơ sài, ý văn còn lộn xộn mắc nhiều lỗi chính tả – Điểm 0: Đối với bài văn lạc đề, bỏ giấy trắng – Cộng từ 0,5 đến điểm bài văn sử dụng ngôn ngữ thật hay, vận dụng tốt phương thức tự sự, miêu tả, biểu cảm, trình bày đẹp, rõ ràng 3) Thu bài, kiểm tra số lượng bài: 4) Dặn dò: Xem lại phần nội dung lý thuyết đã học Chuẩn bị “Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp miêu tả, biểu cảm” Tiết: 37 nãi qu¸ S:20/10 G:23/10 (64) A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT: Hiểu nào là nói quá và tác dụng biện pháp tu từ này văn chương sống, giao tiếp, thường ngày 2.KN: Rèn luyện kỹ sử dụng biện pháp tu từ nói qua strong viét văn và giao tiếp B – Phương pháp: Gợi tìm, tích hợp C – Chuẩn bị: D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Viết đoạn văn câu đó có sử dụng từ ngữ quan hệ ruột thịt, thân thích dùng địa phương em? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc các câu – Học sinh đọc I Nói quá và tác dụng tục ngữ, ca dao SGK? nói quá Cách nói các câu tục – Có ngữ, ca dao có (đúng) quá BT: thật không? –NX: Thực chất, cách nói – Nhấn mạnh quy mô, tính – Khái niệm: nhằm mục đích gì? chất, kích thước vật, Tìm ý nghĩa hàm ẩn việc Là biện pháp tu từ phóng đại lời nói các câu tục mức độ, quy mô, tính chất ngữ, ca dao trên? vật, tượng miêu Cách nói có tác dụng – Gây ấn tượng, nhấn tả gì? mạnh, tăng sức biểu cảm Nói là nói quá? – Tác dụng: Vậy nói quá là? Nhấn mạnh, gây ấn tượng Tìm ý nghĩa hàm ẩn? cho tăng sức biểu cảm ví dụ và tác dụng biểu cảm nói quá câu ca – Sự sốt ruột, trông chờ Ví dụ: dao sau: mong mỏi Cười vỡ bụng Đêm nằm lưng chẳng tới giường, Mong trời mau sáng đường gặp em – Học sinh đọc 2.Ghi nhớ:SGK Gọi học sinh đọc ghi nhớ? – Học sinh làm bài tập II – Luyện tập: Hướng dẫn học sinh làm bài tập? Bài 1Sỏi đá thành cơm: thành lao động gian khổ Vất vả, nhọc nhằn (niềm tin vào bàn tay lao động) a) Đi lên tới tận trời: vết thương chẳng có nghĩa lý gì., không phải bận tâm b) Thét lửa: kẻ có quyền uy, quyền sing sát người khác Bài 2:Chó ăn đá gà ăn sỏi a) Bầm gan tím ruột b) Ruột để ngoài da c) Nở khúc ruột d) Vắt chân lên cổ (65) Bài 3:Nàng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành (không gì có thể sánh được) Những chiến sĩ mình đồng da sắt Mình nghĩ nát óc mà không giải bài toán Bài 4: Nói quá và nói khoác: Giống nhau: là phóng đại mức độ, quy mô, tính chất vật, tượng, việc Khác nhau: + Nói quá: Là biện pháp tu từ nhằm mục đích nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm + Nói khoác: Nhằm làm cho người nghe tin vào điều không có thực nói khoác là hành động có tác dụng tiêu cực 4) Củng cố: – Việc viết văn, giao tiếp sử dụng nói quá có giá trị gì? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 3, 4, Chuẩn bị “Nói giảm, nói tránh” Tiết:38 «n tËp truyÖn ký viÖt nam A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh S :21/10 G:24/10 (66) 1.KT:Củng cố hệ, thống hóa kiến thức phần truyện ký đại Việt nam đã học lớp các mặt: nội dung, tư tưởng, hình thức nghệ thuật đặc sắc 2.KN: Rèn luyện kỹ ghi nhớ, hệ thống hóa, so sánh,khái quát và trình bày nhận xét kết luận quá trình ôn tập B – Phương pháp: Gợi tìm, tích hợp C – Chuẩn bị: Trả lời câu hỏi 1, 2, D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc Chuẩn bị bài ôn tập học sinh Phân tích hình ảnh hai cây phong và ký ức tuổi thơ “tôi”? 3) Bài mới: Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập theo câu hỏi SGK I – Bảng thống kê văn truyện ký Việt Nam đã học HKI lớp 8: Năm Tên văn Tác TP Thể Nội dung chủ TT Đặc sắc nghệ thuật giả loại yếu đời Những kỷ niệm Tự kết hợp với trữ tình Thanh tronh sáng Kể chuyện kết hợp vời Tịnh Truyện Tôi học 1941 ngày đầu tiên miêu tả và biểu cảm, đánh (1911ngắn đến trường giá hình ảnh so sánh 1988) học mẻ, gợi cảm Nỗi cay đắng, Tự kết hợp với trữ tình, Trong Hồi ký tủi cực và tình kể chuyện kết hợp với miêu lòng mẹ (đoạn Nguyên thương yêu mẹ tả và biểu cảm , đánh giá (Trích trích Hồng mãnh liệt bé Cảm xúc và tâm trạng nồng hồi ký 1940 tiểu (1918Hồng xa nàn, mãnh liệt, sử dụng so Những thuyết 1982 mẹ, sánh, liên tưởng táo bạo ngày thơ tự nằm lòng ấu) thuật mẹ Vạch trần Ngòi bút thực khỏe mặt tàn ác, bất khoắn, giàu tinh thần lạc Tức nước nhân chế độ quan Xây dựng tình vỡ bờ Tiểu thực dân nửa truyện bất ngờ, khắc họa (Trích Ngô thuyết phong kiến, ca nhân vật và miêu tả chân 1939 chương18, Tất Tố (đoạn ngợi vẻ đẹp tâm thực, sinh động tiểu thuyết trích) hồn sức sống Tắt đèn) tiềm tàng người phụ nữ nông thôn Lão Hạc Nam 1943 Truyện Số phận bi thảm Tài khắc họa nhân vật Cao ngắn và phẩm chất cụ thể, sống động Cách (1915(đoạn cao quý kể chuyện mẻ, linh 1951) trích) người nông dân hoạt ngôn ngữ kể chuyện cùng khổ và miêu tả chân thực, đậm xã hội Việt chất nông thôn, chất triết lý Nam, trước giản dị, tự nhiên (67) cách mạng tháng tám I – Những điểm giống và khác chủ yếu nội dung và hình thức nghệ thuật văn bài 2, 3, và 4: a) Giống nhau: Thể loại: là văn tự sự, là truyện ký đại Thời gian đời: trước CMT8, giai đoạn 1930-1945 Đề tài, chủ đề: nói người và sống xã hội đương thời tác giả, sâu miêu tả số phận cực khổ người bị vùi dập Giá trị tư tưởng: chan chứa tinh thần nhân đạo (yêu thương, trân tình cảm, phẩm chất đẹp đẽ người, tố cáo gì tàn ác xấu xa) Giá trị nghệ thuật: bút pháp thực, lối viết chân thực, gần gũi với đời sống, ngôn ngữ giản dị, kể chuyện và miêu tả cụ thể, sinh động b) Khác nhau: Phương thức Đặc điểm nghệ Văn Thể loại Nội dung chủ yếu biểu đạt thuật Nỗi đau cay đắng Văn hồi ký chân Trong lòng Hồi ký Tự – xen bé Hồng và tình yêu thực, trữ tình thiết mẹ (trích) trữ tình thương mẹ mãnh liệt tha Phê phán chế độ tàn Khắc họa nhân vật ác, bất nhân và ca và miêu tả Tức nước Tiểu thuyết ngợi vẻ đẹp tâm hồn, thực, chân thực, Tự vỡbờ (trích) sức sống tiềm tàng sinh động người phụ nữ nông thôn Số phận bi thảm và Khắc họa nhân vật phẩm chất cao quý cụ thể, sinh động Truyện ngắn Lão Hạc người nông dân Kể, tả chân thực, tự (trích) Việt Nam trước nhiên, đậm chất CMT8 triết lý III – Học sinh viết đoạn văn: Học sinh Chuẩn bị lại bài tập này, gọi học sinh đọc lại đoạn văn.Giáo viên góp ý, nhận xét đoạn văn học sinh – ghi điểm 4) Củng cố: Qua các truyện ký Việt Nam, em đã học tập các tác giả điều gì cách viết truyện?Giải thích ý nghĩa câu thành ngữ “Tức nước vỡ bờ” 5) Dặn dò: Học bài, hoàn thành bài tập trên Chuẩn bị “Thông tin ngày trái đất năm 2000” Tiết: 39 Văn bản: thông tin ngày trái đất năm 2000 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh S:23/10 G:26/10 (68) 1.KT: Thấy tác hại, mặt trái việc sử dụng bao bì ni lông, tự mình hạn chế sử dụng bao bì ni lông và vận động người cùng thực có điều kiện Thấy tính thuyết phục cách thuyết minh tác hại việc sử dụng bao bì ni lông tính hợp lý kiến nghị mà văn đề xuất Từ việc sử dụng bao bì ni lông, có suy nghĩ tích cực các việc tương tự vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, vấn đề vào loại khó giải nhiệm vụ bảo vệ môi trường 2.KN: Tích hợp TLV để tập viết bài văn thuyết minh Đọc hiểu vb nhật dụng vđ x h 3.T Đ: tuyên truyền người hạn chế sử dụng bao bi ni long B – Trọng tâm: Tác hại việc sử dụng bao bì ni lông và biện pháp hạn chế sử dụng nó C – Phương pháp: gợi tìm, thảo luận D – Chuẩn bị: E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kể tên các truyện ký Việt Nam em đã học lớp 8? Nêu điểm giống văn Trong lòng mẹ, Lão Hạc và Tức nước vỡ bờ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Ở lớp 6, em đã học – Học sinh trả lời văn nhật dụng I – Đọc-Tìm hiểu chung nào? Nói vấn đề Xuất xứ: nào? Giáo viên nhắc lại khái – Học sinh nghe niệm văn nhật dụng 22/4/2000.- Theo sở KH-CN Hà Giáo viên hướng dẫn cách Nội đọc 2Đọc-Chú thích: Gọi học sinh đọc văn bản? – Học sinh đọc Hướng dẫn học sinh tìm – Học sinh tìm hiểu chú hiểu chú thích? thích Theo em hiểu, ô nhiễm có nghĩa là gì? Khởi xướng? Thể loại :Văn thuyết Văn này thuộc phương minh thức biểu đạt nào? PTBĐ : TM Vì cho là văn thuyết minh? Tìm bố cục văn bản? – Thuyết minh nội dung đoạn? bố cục bài thuyết minh? 4.Bố cục: phần – đoạn phần mở bài đoạn 1, II đọc – Tìm hiểu văn bản: kiện nào thông báo? – Ngày 22.4 là ngày mang 1.Thông tin ngày trái đất (69) chủ đề bảo vệ môi trường Văn này nhằm thuyết – Có 141 nước tham dự minh cho kiện nào? – Việt nam tham gia 2000 – ngày không dùng bao bì ni lông Nhận xét cách trình bày – Đi từ khái quát đến cụ thể các kiện đó? Từ đó, em thấy nội dung – Trực tiếp, ngắn gọn quan trọng nào nêu – Làm cản trở quá trình phần đầu văn bản? sinh trưởng thực vật, làm tắc các đường dẫn nước ô nhiễm thực phẩm – Kết hợp liệt kê và phân tích – Mang tính khoa học, thực tế, dễ hiểu, nhớ – Làm ô nhiễm môi trường, phát sinh nhiều bệnh chết người – Học sinh tự trả lời Trong phần thân bài, tác hại nào việc sử dụng bao bì ni lông nói đến? Xác định phương hướng thuyết minh Trả lời đoạn văn 2? Nêu tác dụng cách thuyết minh đó? Sau đọc thông tin này, em có kiến thức nào hiểm họa việc dùng bao ni lông? Theo em có cách nào tránh hiểm họa đó? Học sinh thảo luận? Phần đoạn cho biết nội dung gì? Đó là biện pháp Thảo luận nhóm nào? Theo em, biện pháp nào có hiệu nhất? phần kết bài – đoạn 3, thông tin đưa – Biện pháp hạn chế kiến nghị nào? Tại nhiệm vụ chung năm 2000: – Ngày 22.4 gọi là ngày trái đất mang chủ đề bảo ve4ẹ môi trường – Có 141 nước tham dự – Việt nam tham dự năm 2000 với chủ đề “Một ngày không sử dụng bao bì ni lông”  Đi từ khái quát đến cụ thể, lời thông báo trực tiếp, ngắn gọn, dễ hiểu, thuyết minh số liệu: Thế giới và Việt nam quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trái đất – Tác hại và biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông: a) Tác hại: – Làm ô nhiễm môi trường sống – Phát sinh nhiều bệnh hiểm nghèo chết người  Kết hợp liệt kê và phân tích b) Biện pháp hạn chế: – Hạn chế tối đa việc dùng bao bì ni lông (70) nêu trước, hành động cụ thể nêu sau? Khi đưa lời kiến nghị, tác giả dùng kiểu câu gì? Các câu kiến nghị đó có ý nghĩa gì? Đọc, học xong văn này đã đem lại cho em hiểu biết mời nào việc ngày không dùng bao bì ni lông? Em dự định làm gì để thông tin này vào đời sống và trở thành hành động cụ thể? Để bảo vệ môi trường, em cần phải làm công việc gì? – Thông báo cho người hiểu hiểm họa việc dùng bao bì – Cùng quan tâm tới ni lông môi trường và sức TĐ khỏe người – Bảo vệ TĐ, cùng hành động – Kiến nghị việc bảo vệ môi trường trái đất: – Nhiệm vụ chung to lớn chúng ta: bảo vệ trái đất khỏi – Câu cầu khiến nguy ô nhiễm – Hành động cụ thể: “một ngày Khuyên bảo, yêu cầu không dùng bao bì ni lông” người hạn chế dùng bao bì  Câu cầu khiến: Nhằm giữ gìn ni lông trái đất Đọc ghi nhớ Làm bài tập – Tổng kết:ghi nhớ SGK 5.Luyện tập: 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ SGK 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “kiểm tra văn tiết” Tiết: 40 nãi gi¶m , nãi tr¸nh S:23/10 G:26/10 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu nào là nói giảm, nói tránh và tác dụng nó ngôn ngữ đời thường và tác phẩm văn học (71) 2.KN:Có ý thức vận dụng biện pháp nói giảm nói tránh giao tiếp cần thiết Phân biệt nói giảm, nói tránh với nói không đúng thật B – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp C – Chuẩn bị: vài ví dụ D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Thế nào là nói quá? Nêu tác dụng? Cho ví dụ? Làm bài tập 5? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc các ví dụ – Học sinh đọc I Nói giảm nói tránh và tác mục I.1 SGK? dụng nó: Các từ ngữ in đậm ví – Chết dụ đó có ý nghĩa gì? Bài tập Tại người viết, người – Nhằm để giảm bớt đau nói lại dùng cách diễn đạt buồn Nói giảm nói tránh là đó? biện pháp tu từ dùng cách diễn Gọi học sinh đọc ví dụ – Học sinh đọc đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh mục I.2? gây cảm giác quá đau buồn, Tại tác giả dùng từ ngữ – Tránh thô tục, gây cười ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, “bầu sữa” mà không dùng thiếu lịch từ ngữ khác cùng nghĩa? Gọi học sinh đọc ví dụ – Học sinh đọc mục I.3? Cho biết cách nói nào nhẹ – Cách 2: tế nhị, nhẹ nhàng nhàng tế nhị hơn Cách 1: căng thẳng, người nghe? nặng nề Vậy nói cách các ví dụ trên gọi là nói giảm nói tránh Theo em nói giảm nói tránh là gì? Tác dụng? Cho ví dụ? Gọi học sinh đọc phần ghi – Học sinh đọc 2.Ghi nhớ:SGK nhớ SGK Hướng dẫn học sinh làm – Học sinh làm bài tập II Luyện tập các bài tập luyện tập Bài 1: a) Đi nghỉ; b) Chia tay nhau; c) Khiếm thị; d) Có tuổi; e) Đi bước Bài 2: a2; b2; c1; d1; e2  đó là các câu sử dụng cách nói giảm nói tránh Bài 3:Giọng hát chua loét!  giọng hát chưa Chữ viết bạn xấu quá  chữ viết bạn chưa đẹp (72) Cấm cười to  xin cười khẽ chút nhé! Bài 4:Trường hợp bạn lười học, đã khuyên bảo nhiều lần không nghe, ta cần phải nói thẳng rằng: “Bạn học lười quá!” không nên nói “Bạn không siêng lắm” 4) Củng cố: Vì cần phải nói giảm nói tránh? Để đạt hiệu giao tiếp cao, ta phải sử dụng nói giảm nói tránh nào? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 3, Chuẩn bị “Câu ghép” Tiết: 41 kiÓm tra v¨n A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh S: 26/10 G: 30/10 (73) 1.KT:Củng cố, hệ thống hóa lại kiến thức bài học các văn đã học 2.KN:Rèn luyện, củng cố các kỹ khái quát, tổng hợp, phân tích, viết đoạn văn cảm nhận B – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Tiến hành: * Giáo viên phát đề cho học sinh Câu1: ( 1đ) Nối nội dung cột A với nội dung cột B để có nhận định chính xác chủ đề các văn truyện kí đã học TT Cột A TT Cột B Lão Hạc a Nỗi đau chú bé mồ côi và tình yêu thương mẹ chú bé Trong Lòng Mẹ b Phê phán tàn ác, bất nhân chế độ thực dân phong kiến và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng người phụ nữ nông thôn Tôi học c Số phận bi thảm người nông dân cùng khổ và phẩm chất cao đẹp họ Tức nước vỡ bờ d Tâm trạng hồi hộp bỡ ngỡ nhân vật tôi ngày đầu tiên đến trường đ Lòng thương cảm sâu sắc em bé bất hạnh Nối , nối , nối ., nối Câu :(3,5 đ) : Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi …Anh Dậu uốn vai ngáp dài tiếng.Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên.Run rẩy cất bát cháo, anh kề vào đến miệng, cai lệ và người nhà lý trưởng đã sầm sập tiến vào với roi song,tay thước và dây thừng a) Đoạn trích trên trích tác phẩm nào ? Tác giả là ? (1 đ ) b) Sử dụng phương thức biểu đạt nào ? (0,5 đ ) c) Tóm tắt đoạn trích : Tức nước vỡ bờ Ngô Tất Tố ( Khoảng 10 dòng) (2 đ) Câu : ( 1,5 đ) Học xong truyện ngắn Lão Hạc Nam Cao, em hãy cho biết cái chết Lão Hạc nói lên điều gì ? Câu :(4 đ) : Qua hai văn « Tức nước vỡ bờ » Ngô Tất Tố và « Lão Hạc » Nam Cao Em hãy viết đoạn văn ngắn( 8-10 câu) nêu cảm nghĩ em người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng tám 1945 Đáp án Câu :(1đ) Nối đúng 1-C, 2-A, 3-D, 4-B Câu :(3,5 đ) a.( 1đ) Đoạn trích trên trích tác phẩm Tắt đèn nhà văn Ngô Tất Tố b.( 0,5 đ) Sử dụng phương thức biểu đạt : Tự (74) c.( 2đ) Tóm tắt đoạn trích : Tức nước vỡ bờ Ngô Tất Tố ( Khoảng 10 dòng) Câu :(1,5đ) Nói cái chết Lão Hạc thể tình yêu thương vô bờ người cha Bi kịch đói nghèo và phẩm giá làm người Lão Hạc Câu ???? 4đ) Viết đoạn văn ngắn ( 8- 10 câu) nêu cảm nghĩ mình người nông đân Việt Nam trước cách mạng tháng tám 1945 qua hai văn : Tức nước vỡ bờ và Lão Hạc 4) Củng cố: Thu bài , kiểm tra chất lượng 5) Dặn dò: Xem lại bài học Chuẩn bị “Ôn dịch thuốc lá” Tiết: 42 luyÖn nãi : kÓ chuyÖn theo ng«i kÓ kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m S:28/10 G:31/10 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Nắm kiến thức ngôi kể Biết trình bày miệng trước tập thể cách rõ ràng, gãy gọn, sinh động câu chuyện có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm (75) 2.KN:Kế câu chuyện thêo nhiều ngôi kể khác biết lựa ngôi kể phù hợp với câu chuyện kể Lập dàn ý vb tự có sử dụng yéu tố miêu tả, biểu cảm B – Phương pháp: C – Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị kỹ mục I, phần chuẩn bị nhà D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Có loại ngôi kể? đó là loại nào? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Dành phút cho học sinh I – Các bước tiến hành: chuẩn bị lại phần đã chuẩn bị nhà – Ôn tập ngôi kể: Gọi học sinh trả – Học sinh trả lời – Kể theo ngôi thứ nhất: người lời các câu hỏi mục kể xưng tôi  giúp người nghe I.1? – Học sinh nghe, ghi nhớ hiểu việc chính câu Giáo viên nhận xét và chuyện khái quát lại nội dung – Kể theo ngôi thứ 3: người kể các câu hỏi đó để học sinh – Học sinh đọc giấu mình đi, gọi các nhân vật nắm kỹ chính cách khách quan Gọi học sinh đọc đoạn – Từ xưng hô, lời dẫn giúp câu chuyện linh hoạt trích mục I.2? thoại, chi tiết miêu tả, biểu – Thay đổi ngôi kể để: Yêu cầu học sinh trả lời: cảm… + Thay đổi điểm nhìn muốn kể lại đoạn trích trên việc, nhân vật theo ngôi thứ thì phải + Thay đổi thái độ miêu tả, biểu thay đổi gì? – Xưng tôi, lời thoại trực cảm Cụ thể là ta thay đổi tiếp thành lời kể gián nào? tiếp… – Luyện nói: Dành phút cho hs chuẩn – Học sinh chuẩn bị – Khi kể theo ngôi thứ cần bị lại đoạn trích đã thay đổi các yếu tố: Từ xưng thay đổi các nội dung trên? hô, lời dẫn thoại, chuyển lời Gọi hs đóng vai chị Dậu, thoại  lời kể, chi tiết miêu tả, xưng “tôi” và kể lại đoạn biểu cảm truyện trên cho lớp – Học sinh nhận xét – Tập nói: nghe Học sinh đóng vai chị Dậu kể Gọi hs nhận xét phần nội lại đoạn trích theo ngôi thứ dung kể chuyện bạn Tiết: 43 c©u ghÐp A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Nắm đặc điểm câu ghép Nắm hai cách nối các vế câu câu ghép 2.KN: Phân biệt câu ghép với câu đơn và câu mở rộng thành phần S :1/11/2012 G :3/11/2012 (76) Sử dụng câu ghép phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp B – Phương pháp: Hỏi đáp, tích hợp C – Chuẩn bị: Một số ví dụ D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Ở lớp 6, các em đã học các loại câu gì? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc đoạn – Học sinh đọc I – Đặc điểm cuả câu ghép: trích mục I.SGK? 1.BT: Tìm các cụm C-V – Học sinh thảo luận, trả câu in đậm? lời Phân tích cấu tạo câu có hai nhiều cụm C-V? Trình bày kết phân tích hai bước trên vào bảng theo mẫu SGK? * Học sinh thảo luận và trả lời nội dung câu hỏi Học sinh thảo luận Câu ghép là câu trên? Dựa vào kiến thức đã học – Câu đơn: buổi mai… dài nhiều cụm C-V không bao chứa tạo thành Mỗi cụm Cở cho biết câu nào và hẹp các câu trên là câu – Câu ghép: Cảnh vật… tôi V này gọi là vế câu đơn, câu nào là câu ghép học Ví dụ: Vậy nào là câu ghép? – Học sinh trả lời Trời mưa, nước tràn bờ ao Cho ví dụ? 2.Ghi nhớ: SGK Gọi học sinh đọc ghi nhớ HS đọc II – Cách nối các vế câu: Tìm thêm các câu ghép 1.BT: đoạn trích mục I? – Học sinh trả lời: câu 1, Trong câu ghép, các “Hằng năm… tựu trường”, vế câu nối với “những ý tưởng… nhớ cách nào? hết” – các vế câu câu 3, Ví dụ: nối quan hệ từ vì, Vì gió thổi nên mây bay Tìm thêm ví dụ cách nối các vế câu câu – Vế và câu ghép? quan hệ từ vì Câu và vế 2, câu không dùng từ nối Vậy có cách nối các – Vì… nên; tuy… – cách vế câu câu ghép? Cho ví dụ? – cách Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK học sinh đọc ghi nhớ SGK 2.Ghi nhớ:SGK (77) Hướng dẫn học sinh làm các bài tập luyện tập II – luyện tập: Bài 1: a) U van dần, u lạy dần! -> nối dấu phẩp – Dần hãy chị với u, đừng giữ chị  nối dấu phẩp – Chị có đi, u có tiền nộp sưu, thầy Dần với Dần chứ!  nối dấu phẩp – Sáng ngày người ta đánh trói thầy Dần thế, Dần có thương không  nối dấu phẩp – Nếu Dần không buông chị ra, chốc ông lý vào đây, ông trói nốt u, trói nốt Dần  nối dấu phẩp c) Tôi im lặng cúi đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay Nối hai dấu chấm Bài 2:Vì trời mưa to nên tôi không lao động a) Nếu tôi nhanh thì tôi đã gặp cô b) Tuy gia đình khó khăn tôi tiếp tục học c) Không Lan giỏi học toán mà còn giỏi văn Bài 3:Trời mưa to nên tôi không lao động Tôi không lao động vì trời mưa to a) Gia đình khó khăn tôi tiếp tục học Tôi tiếp tục học gia đình khó khăn Bài 4:Tôi chưa đến nó đã a) Bạn làm mình làm b) Tôi càng la rầy nó càng hư hỏng 4) Củng cố: Câu ghép là gì? Cho ví dụ? Nêu các cách nối các vế câu câu ghép? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 2, 4, Chuẩn bị “Câu ghép (t)” Tiết: 44 t×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh S :1/11/2012 G :3/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu vai trò, vị trí, đặc điểm, tác dụng văn thuyết minh đời sống người Thấy Ý nghĩa, phạm vi sử dụng vb thuyết minh 2.KN: Phân biệt văn thuyết minh với văn tự sự, miêu tả, biểu cảm… đã học (78) Trình bày các tri thức có tính chất khách quan, khoa học thông qua tri thức môn ngữ văn và các môn học khác B – Phương pháp: Tích hợp với kiến thức văn và TV đã học C – Chuẩn bị: Xem lại văn “Thông tin ngày trái đất năm 2000” sưu tầm bảng quảng cáo giới thiệu sản phẩm… D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Ở lớp 6, và đầu lớp 8, em đã học các kiểu văn nào? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc các văn – Học sinh đọc I Vai trò và đặc điểm chung SGK? vủa văn thuyết minh * Yêu cầu học sinh thảo – văn a: nêu rõ lợi ích luận nhóm theo câu hỏi riêng câu dừa, cái 1.văn thuyết minh trong mục I.1? riêng này gắn liền với đời sống người: – Mỗi văn trên trình đặc điểm cây bày, giới thiệu, giải thích dừa Bình Định a.BT: điều gì? – văn b: Giải thích – Em thường gặp các loại tác dụng chất diệp lục văn đó đâu? làm cho người thấy lá – Hãy kể thêm vài văn cây có màu xanh cùng loại mà em biết? – văn c: Giới thiệu Huế – Gọi học sinh đại diện với tư cách là trung nhóm trả lời kết thảo tâm văn hóa nghệ thuật lớn luận? Việt nam với – Các nhóm nhận xét, bổ đặc điểm tiêu biểu riêng xung? Huế -b.NX:Là kiểu văn thông – Giáo viên nhận xét, đánh dụng lĩnh vực đời giá Giáo viên cho học sinh – Cung cấp tri thức đặc sống nhằm cung cấp tri thức xem các mẫu văn điểm tính chất… đặc điểm,tính chất, nguyên thuyết minh nhân… các tượng và – văn trên đưa – Học sinh trả lời vật tự nhiên, xã hội nhằm mục đích gì? phương thức trình bày, * Yêu cầu học sinh thảo giới thiệu, giải thích luận nhóm theo nội dung câu hỏi: – Các văn trên có thể – Không, vì có việc, đặc điểm chung văn xem là văn tự (hay diến biến, không miêu tả thuyết minh: miêu tả, nghị luận, biểu cụ thể, không phải luận a.BT: cảm) không? Tại sao? điểm… Chúng khác với các văn chỗ nào? – Các văn trên có – văn tự sự: Trình bày đặc điểm chung nào việc, diễn biến, nhân làm chúng trở thành kiểu vật riêng? – văn miêu tả: trình – Các văn trên đã bày chi tiết cụ thể để ta (79) thuyết minh đối tượng phương thức nào – Ngôn ngữ các văn trên có đặc điểm gì? – Gọi học sinh đại diện nhóm trả lời kết thảo luận? – Vậy văn thuyết minh là gì? Đặc điểm chung văn thuyết minh? – Hướng dẫn học sinh làm bài tập cảm nhận vật… – văn nghị luận: trình bày ý kiến, luận điểm  đặc điểm chung: tri thức phải khách quan, xác thực… – Ngôn ngữ chính xác rõ ràng… H s đ ọc ghi nh học sinh làm bài tập b.NX: Tri thức văn thuyết minh đòi hỏi khách quan, xác thực hữu ích cho người – văn thuyết minh cần trình bày chính xác, rõ ràng, chặt chẽ và hấp dẫn * Ghi nhớ : SGK Tr 117 II – Luyện tập: Bài 1: Hai văn :Khởi nghĩa nông dân Văn Vân và giun đất là văn thuyết minh vì: – Văn a cung cấp kiến thức kiến thức lịch sử – Văn b cung cấp kiến thức sinh vật Bài 2:Văn “Thông tin ngày trái đất năm 2000” là bài văn nghị luận, đề xuất hành động tích cực bảo vệ môi trường, đã sử dụng yếu tố thuyết minh để nói rõ tác hại bao bì ni lông, làm cho đề nghị có sức thuyết phục cao Bài 3: Các văn khác cần phải sử dụng yếu tố thuyết minh vì: – Tự sự: Giới thiệu việc, nhân vật – Miêu tả: Giới thiệu cảnh vật, người, thời – không gian – Biểu cảm: giới thiệu đối tượng gây cảm xúc là người hay vật… – Nghị luận: Giới thiệu luận điểm, luận cứ… 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, chuẩn bị “Phương pháp thuyết minh” Tiết: 45 V¨n b¶n «n dÞch thuèc l¸ S :3/11/2012 G :6/11/2012 A – Mục tiêu cần đat: Giúp học sinh 1.KT: HS Xác định tâm phòng chống thuốc lá trên sở nhận thức tác hại to lớn, nhiều mặt thuốc lá đời sống cá nhân và cộng đồng – Hiểu kết hợp chặt chẽ hai phương thức lập luận và thuyết minh văn 2.KN: Biết đọc, hiểu nắm bắt các vấn đề xã hội vb nhật dụng Tích hợp với TLV để tập viết bài văn thuyết minh vấn đề đời sống XH 3.T Đ: Nhận thức tác hại thuốc lá đ ể ên truy ên m ọi người cùng c ó ý thức bỏ thuốc lá (80) B – Phương pháp: Gợi tìm, giảng bình, tích hợp C – Chuẩn bị: Bài văn, bài báo nói tác hại thuốc lá D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Văn “Thông tin ngày trái đất năm 2000” đã nêu tác hại nào việc sử dụng bao bì ni lông? – Trong văn đó, đã kêu gọi ta vấn đề gì? Vấn đề có tầm quan nào? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài ngoài vấn đề bảo vệ môi trường, chúng ta còn có vấn đề nào ảnh hưởng đến đời sống người chúng ta : Bệnh dịch, DS kế hoạch hóa gia đình Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – HDHS cách đọc văn bản? I – Đọc – Tìm hiểu chung: – Gọi học sinh đọc văn bản? – Học sinh đọc văn Xuất xứ: Bài viết giáo – Yêu cầu học sinh nêu thắc sư- bác si Nguyễn Khắc Viện mắc từ ngữ khó trích “ Từ thuốc lá đến hiểu? ma túy-bệnh nghiện” – 1992 – Giáo viên giải thích, mở – Học sinh nghe Đọc rộng thêm từ ôn dịch cho học Từ khó sinh hiểu kỹ – Giải thích việc dùng dấu phẩp đầu đề văn có thể sửa thành ôn dịch thuốc lá thuốc lá là loại ôn dịch không? Vì sao? Thể loại :Thuyết minh – Văn thuộc phương – Lập luận ( giới thiệu, giải thức biểu đạt nào? Tại sao? – thuyết minh, nội dung có thích, Phân tích, nêu số liệu ) – Tìm bố cục văn và tri thức tác hại nêu ý chính đoạn? thuốc lá… 5.Bố cục: 3ph – Những tin tức nào – phần thông báo phần mở đầu văn bản? II Đọc- Tìm hiểu văn bản: – Trong đó thông tin nào – Có ôn dịch nêu thành chủ đề cho xuất vào cuối kỷ Thông báo nạn dịch VB này? này, đặc biệt là AIDS và thuốc lá: – Để nhấn mạnh vấn đề này, ôn dịch thuốc lá tác giả sử dụng biện pháp tu – Ôn dịch thuốc lá… – Có ôn dịch xuất từ gì? – so sánh vào cuối kỷ này, đặc – So sánh với đại dịch nào? biệt là nạn AIDS và ôn dịch Tác dụng nào? thuốc lá – Nhận xét lời văn thuyết – AIDS minh các thông tin  từ ngữ thông dụng ngành này? – Sử dụng từ thông dụng y tế, phép so sánh, lời văn ngắn – Tác dụng lời văn đó? ngành y tế gọn, chính xác – Em đón nhận thông tin này – thông báo ngắn gọn… với thái độ nào? Vì (81) sao? – Vì tác giả dẫn lời Trần Hưng Đạo bàn việc đánh giặc trước phân tích tác hại thuốc lá? – Điều đó có tác dụng gì lập luận? – Tác hại thuốc lá thuyết minh trên phương diện nào? – Sự hủy hoại thuốc lá đến sức khỏe CN phân tích trên các chứng cớ nào? – Nhận xét các chứng cớ mà tác giả dùng để thuyết minh đoạn này? – Qua chứng cớ đó cho thấy tác hại thuốc lá sức khỏe người mức độ nào? – Theo dõi đoạn văn thuyết minh ảnh hưởng xấu thuốc lá đến đạo đức người, cho biết: thông tin bật đoạn này? – Đoạn này tác giả dùng biện pháp tu từ gì? – So sánh nào? – Với dụng ý gì? – Điều đó cho thấy mức độ tác hại thuốc lá đến sống đạo đức CN nào? – Vậy toàn thông tin phần hai, cho ta hiểu biết thuốc lá nào? – Phần cuối cung cấp thông tin vấn đề gì? – Em hiểu nào là chiến dịch và chiến dịch chống thuốc lá? – Cách thuyết minh đây cách nào? – Chỉ các biểu cụ thể? – Tác dụng phương pháp thuyết minh này là gì?  Nhấn mạnh hiểm họa to lớn nạn dịch – sức khỏe, đạo đức cá nhân, cộng đồng – Tác hại thuốc lá: – Chất hắc ín, chất ô-xít các bon, chất ni-cô-tin, a) Đối với sức khỏe người: – Chứng cớ khoa học, phân tích và minh họa số  Các chứng khoa học, phân liệu nên thuyết phục tích minh họa số liệu: hủy – Hủy hoại nghiêm trọng hoại nghiêm trọng sức khỏe sức khỏe người, người; là nguyên nhân nguyên nhân nhiều nhiều bệnh chét người bệnh chết người – Tỉ lệ thiếu niên hút b) Đối với đạo đức người: thuốc…  Sử dụng phép so sánh: Hủy hoại lối sống, nhân cách người Việt nam, là thiếu – So sánh niên * Là thứ độc hại ghê gớm sức khỏe cá nhân và – Hủy hoại lối sống, nhân cộng đồng Có thể hủy hoại cách người nhân cách tuổi trẻ – Thứ độc hại sức khỏe; hủy hoại nhân cách – Chiến dịch chống thuốc lá Kiến nghị chống thuốc lá:  Dùng các ví dụ, số liệu thống kê và so sánh câu cảm thán: – dùng ví dụ, số liệu thống giới liệt chống hút kê và so sánh thuốc lá nhiều biện pháp phong phú Việt nam kêu gọi (82) – Khi nêu kiến nghị chống thuốc lá, tác giả đã bày tỏ thái độ nào phần kết văn bản? – Em hiểu gì thuốc lá sau đọc, học bài này? – Tác dụng phương thức thuyết minh vấn đề: ôn dịch thuốc lá? – Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hướng dẫn học sinh làm bài tập – Thuyết phục bạn đọc tha thiết, mong mỏi chống tính khách quan thuốc lá – Cổ vũ chiến dịch này Tin tưởng chiến thắng chiến dịch đọc ghi nhớ Học sinh đọc làm bt III – Tổng kết:Ghi nhớ: SGK IV – Luyện tập: 4) Củng cố: – Nghiện thuốc lá có nguy hiểm gì? – Em dự định làm gì chiến dịch chống thuốc lá rộng khắp nay? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập Luyện tập; chuẩn bị “Bài toán dân số” Tiết: 46 c©u ghÐp (TT) S :5/11/2012 G:8/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Hiểu quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép.Cách thể quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép 2.KN: Vận dụng việc này vào việc làm bài tập, viết đoạn văn đúng Tạo lập tương đối thành thạo câu ghép viết đoạn B – Phương pháp: Hỏi đáp C – Chuẩn bị: vài ví dụ D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: (83) – Nêu đặc điểm câu ghép? Cho ví dụ? – Trình bày cách nối các vế câu câu ghép? Ví dụ? – Làm bài tập 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò – Gọi học sinh đọc ví dụ – Học sinh đọc mục I.1? – Xác định các vế và gọi – Vế A: có lẽ… đẹp: kết tên quan hệ ý nghĩa các vế câu – Vế B: vì… đẹp: ghép? nguyên nhân – Trong quan hệ đó, – Quan hệ nguyên nhân – vế câu biểu thị ý nghĩa gì? kết – Vế A: ý nghĩa khẳng định – Dựa vào kiến thức đã – Vế B: ý nghĩa giải thích học lớp dưới, hãy nêu – Quan hệ điều kiện – giả thêm quan hệ ý thiết, quan hệ tăng tiến, lựa nghĩa có thể có các vế chọn, bổ xung, giải thích… câu? Cho ví dụ? – Giáo viên cho ví dụ để học sinh phân tích và nắm rõ các quan hệ ý nghĩa có các vế câu – Mỗi quan hệ thường – Quan hệ từ, cặp quan hệ đánh dấu từ, cặp từ hô ứng… nào? – Học sinh đọc – Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ – Học sinh làm bài tập – Hướng dẫn học sinh làm bài tập Luyện tập Ghi bảng I Quan hệ ý nghĩa các vế câu: 1.BT: Ví dụ: Các em phải cố gắng học tập để thầy cô, cha mẹ vui lòng  Quan hệ mục đích – Nếu chăm học tập thì đạt kết tốt  Quan hệ điều kiện – kết Ghi nhớ : SGK II – Luyện tập: Bài 1: a) Vế và vế 2: Quan hệ nguyên nhân – kết (vì) Vế và vế 3: Quan hệ giải thích b) Hai vế câu có quan hệ điều kiện – (giả thiết) – kết c) Các vế câu có quan hệ tăng tiến d) Các vế câu có quan hệ tương phản e) Câu 1: dùng quan hệ từ “rồi” nối vế quan hệ thời gian nối tiếp Câu 2: có quan hệ nguyên nhân – kết Bài 2: Có thể giả định các câu ghép sau: a) (Nếu) trời xanh thẳm (thì) biển xanh thẳm dâng cao lên, nịch (Nếu) trời rải mây trắng nhạt (thì) biển mơ màng dịu sương (Nếu) trời âm u mây mưa (thì) biển xám xịt nặng nề (84) (Nếu) trời ầm ầm giông gió (thì) biển đục ngầu giậndữ  Cả câu ghép, các vế câu là quan hệ điều kiện – kết b) Buổi sớm, (khi) mặt trời lên ngang cột buồm (thì) sương tan, Buổi chiều, (khi) nắng vừa nhạt (thì) sương đã buông nhanh xuống mặt biển  Quan hệ các vế hai câu ghép là quan hệ nguyên nhân – kết  Không nên tách vế câu câu ghép đã cho thành câu đơn vì ý nghĩa các vế câu có quan hệ chặt chẽ với Bài 4:(Hướng dẫn học sinh làm) 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 3; chuẩn bị “Dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm” Tiết: 47 ph¬ng ph¸p thuyÕt minh S: 8/11/2012 G:10/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Nhận rõ yêu cầu phương pháp thuyết minh Đặc điểm, tác dụng các phương pháp thuyết minh 2.KN: Nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng Rèn kĩ quan sát để nắm bắt chất vật.Tích luỹ và nâng cao tri thức đời sống Phối hợp sử dụng các phương pháp htuyết minh để tạo lập vb theo yêu cầu B – Phương pháp: Gợi tìm, tích hợp C – Chuẩn bị: Đọc lại các văn thuyết minh tiết 44 (85) D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Thế nào là văn thuyết minh? – Nêu các đặc điểm chung văn thuyết minh? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò – Gọi học sinh đọc lại các – Học sinh đọc văn thuyết minh tiết 44? – Sự vật (cây dừa), khoa – Trong các văn đã sử học (lá cây, giun đất), lịch dụng các loại tri thức gì? sử (khởi nghĩa), văn hóa (Huế) – Làm nào để có các tri – Quan sát, học tập , tích thức ấy? lũy – Vai trò quan sát, học tập, tích lũy? – Bằng trí tưởng tượng, suy luận, có thể có tri thức để – Không? làm bài văn thuyết minh không? – Vậy muốn có tri thức để làm bài văn thuyết minh thì – Học sinh nêu phần ghi ta phải làm gì? nhớ – Gọi học sinh đọc các câu mục 2a? – Trong các câu trên ta – Học sinh đọc thường gặp từ gì? (mô hình gì)? – “là”  A là B – Sau từ người ta cung cấp kiến thức nào? – Về văn hóa, khoa học, – Nêu vai trò và đặc điểm nguồn gốc, thân thế… loại câu văn định nghĩa, – Nằm đầu đoạn, bài giait thích văn – Giới thiệu thuyết minh? – Gọi học sinh đọc ví dụ 2b? – Phương pháp liệt kê có tác – Học sinh đọc dụng nào – Giúp người đọc hiểu sâu việc trình bày tính chất sắc, toàn diện và có ấn vật? tượng nội dung – Gọi học sinh đọc ví dụ 2c? thuyết minh – Chỉ ví dụ và tác dụng nó? – Thuyết phục người đọc, – Gọi học sinh đọc ví dụ 2d? làm người đọc tin vào nội – Cung cấp số liệu nào? Nếu dung không có số liệu, có làm Ghi bảng I Tìm hiểu các phương pháp thuyết minh yêu cầu phương pháp thuyết minh: – Phải quan sát, tìm hiểu vật, tượng cần thuyết minh – Nhất là phải bắt chất, đặc trưng chúng, để tránh sa vào trình bày các biểu không tiêu biểu, không quan trọng – phương pháp thuyết minh: – Nêu định nghĩa, giải thích – Liệt kê – Nêu ví dụ – Dùng số liệu – So sánh – Phân tích, phân loại (86) sáng tỏ vai trò thực, vật không? – Nếu không có số liệu thì – Gọi học sinh đọc ví dụ 2e? người đọc có thể chưa tin – Tác dụng phương pháp vào nội dung so sánh? – Gọi học sinh đọc ví dụ 2g? – Bài Huế đã trình bày các – Tăng sức thuyết phục, độ đặc điểm thành phố Huế tin cậy theo mặt nào? Tác dụng? – Vậy để làm bài văn thuyết minh ta phải sử dụng phương pháp nào? Và sử – Học sinh nêu nội dung 3.Ghi nhớ:SGK dụng nào? phần ghi nhớ – Gọi học sinh đọc ghi nhớ – Học sinh đọc II – Luyện tập: SGK? – Hướng dẫn học sinh làm học sinh làm bài tập Luyện bài tập Luyện tập? tập Bài 1:Kiến thức khoa học: tác hại khói thuốc lá sức khỏe và chế di truyền giống loài người – Kiến thức xã hội: tâm lý lệch lạc số người coi thuốc lá là lịch Bài 2: Sử dụng các phương pháp: – Phương pháp so sánh: so sánh với AIDS, với giặc ngoại xâm – Phương pháp phân tích: tác hại ni-cô-tin, khí các-bon – Phương pháp nêu số liệu: số tiền mua bao 555, số tiền phạt Bỉ Bài 3: * Kiến thức: – Về lịch sử, kháng chiến chống Mỹ cứu nước – Về quân – Về sống các nữ niên xung phong thời chống Mỹ cứu nước * Phương pháp chủ yếu: dùng số liệu, kiện cụ thể 4) Củng cố: Muốn có tri thức để làm tốt bài văn thuyết minh, ta phải làm gì? – Trong bài văn thuyết minh, người ta sử dụng các phương pháp nào? Tác dụng các phương pháp đó? 5) Dặn dò:Học bài, làm bài tập 4.Chuẩn bị “Trả bài tập làm văn số 2” Tiết : 48 tr¶ bµi kiÓm tra v¨n, tËp lµm v¨n sè S :8/11/2012 G :10/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Đánh giá ưu khuyết điểm bài viết mình, từ đó có hướng khắc phục, Giúp học sinh sửa chũa khuyết điểm, phát huy nhũng ưu điểm bài viết – Chữa lỗi : Dùng từ, diễn đạt, lỗi chính tả B – Phương pháp: Hỏi đáp, Thuyết trình C – Chuẩn bị: – GV : Chấm bài, thống kê các loại bài, trả trước ngày – HS : Tự đánh giá bài làm mình D – Các bước lên lớp: (87) 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm trasự chuẩn bị 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động Ghi bảng Hoạt động thầy trò Gọi học sinh làm Nhắc lại I Phần tập làm văn bước đề Đề bài Yêu cầu GV thuyết trình * Yêu cầu: NGhe – Học sinh phải xác định phương thức biểu đạt là tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm yếu tố đó sử dụng đan xen cách nhuần nhuyễn -Xác định ngôi kể -Xác định việc chính và các chi tiết, yếu tố tả và biểu cảm -Xác định nhân vật chính và số nhân vật khác -Xác định trình tự kể, tả, biểu cảm thích hợp -Xác định cấu trúc bài văn: phần Nhận xét * Ưu điểm: Gọi hs tự nhận xét PB Cá + Đúng thể loại Đúng yêu cầu, ưu nhược bài làm nhân + Bố cục rõ ràng mình? Một số bài tạo tình hay hấp dẫn + Trình bày đẹp * Nhược điểm :+ Miêu tả , biểu cảm ít Sửa cá nhân Sai lỗi câu , từ , chính tả PB cá nhân Chữa lỗi: Lỗi dùng từ,chính tả Bổ sung yếu tố miêu tả, biểu cảm Đọc bài khá Lấy điểm II Phần văn PB cá nhân Đề bài Gọi hs lên bảng Đáp án , biểu điểm HS nhắc lại đề Câu Câu :(1đ) Nối đúng 1-C, 2-A, 3-D, 4-B Câu :(3,5 đ) a.( 1đ) Đoạn trích trên trích tác phẩm Tắt đèn GV thuyết trình nhà văn Ngô Tất Tố b.( 0,5 đ) Sử dụng phương thức biểu đạt : Tự c.( 2đ) Tóm tắt đoạn trích : Tức nước vỡ bờ Ngô Tất Tố ( Khoảng 10 dòng) Câu :(1,5đ) Nói cái chết Lão Hạc thể tình yêu thương vô bờ người cha Bi kịch đói nghèo và phẩm giá làm người Lão Hạc Câu ???? 4đ) (88) Viết đoạn văn ngắn ( 8- 10 câu) nêu cảm nghĩ mình người nông đân Việt Nam trước cách mạng tháng tám 1945 qua hai văn : Tức nước vỡ bờ và Lão Hạc Nghe Đọc bài Đọc điểm Nhận xét.- Trắc nghiệm tốt – Tự luận+ Ý chưa mạch lạc.Sơ sài đọc bài khá Lấy điểm 4) Củng cố,Dặn dò: tiếp tục chữa lỗi chuẩn bị bài bài toán dân số V¨n b¶n Tiết: 49 bµi to¸n d©n sè S :10/ 11/2012 G :12/11/2012 A – Mục tiêu cần dạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu mục đích và nội dung chính mà tác giả đặt qua văn là cần phải hạn chế gia tăng dân số, đó là đường “tồn hay không tồn tại” chính loại người – Thấy cách viết nhẹ nhàng, kết hợp kể chuyện với lập luận việc thể nội dung bài viết 2.KN: Tích hợp với TLV, vận dụng kiến thức đã học bài pp thuyết minh để đọchiểu nắm bắt vấn đề có ý nghĩa thời vb Vận dụng vào viềc viết bài văn thuyết minh 3.TĐ:Có ý thức tuyên truyền để người hiểu gia tăng dân số ảnh hưởng đến k tốt đến sống gia đình và xh B – Phương pháp: thảo luận, gợi tìm (89) C – Chuẩn bị: Các thông tin dân số Việt Nam và các nước trên giới D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Nêu tác hại thuốc lá? Biện pháp phòng chống? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Hướng dẫn học sinh đọc – Học sinh đọc văn I – Đọc- Tìm hiểu chung văn bản? gọi học sinh đọc? Xuất xứ – Văn trích từ báo giáo dục – Hướng dẫn học sinh tìm và thời đại chủ nhật số 28/ hiểu chú thích? 1995 tác giả Thái An – Văn này thuộc văn 2.Chú thích: SGK gì? 3.Thể loại :Văn nhật dụng – Tại nó là văn nhật dụng? – Văn sử dụng phương 4.PTBĐ :Lậpluận + Thyết minh thức biểu đạt nào? + Tự – Tìm bố cục văn bản? ý – Lập luận kết hợp thuyết chính đoạn? minh và biểu cảm Bố cục : phần II Đọc-Tìm hiểu văn bản: – Ở phần 1, tác giả đã sáng mắt điều gì? “Sáng mắt là nào? Từ ngữ ấy, tác giả sử dụng dấu câu gì? Tác dụng? – Em hiểu nào vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình? Học sinh thảo luận nhóm? – Gọi đại diện nhóm trả lời? – Đoạn văn mở bài có cách diễn đạt nào? – Cách diễn đạt đó có tác dụng gì? – Phần thân bài (2) để làm rõ vấn đề DS và KHHGĐ, tác giả đã lập luận và thuyết minh trên các ý chính nào, tương ứng với đoạn văn nào? – Có thể tóm tắt bài toán cổ nào? – Tại có thể hình dung – Vấn đề DS và KHHGĐ đã đặt từ thời cổ đại Hiểu, nhận – Bài toán DS và KHHGĐ đã đặt từ thời cổ đại: – DS và KHHGĐ là vấn đề đã và quan tâm  Diễn đạt nhẹ nhàng, giản dị, trên giới thân mật, tình cảm, dễ thuyết phục: DS và KHHGĐ là vấn đề đã và quan tâm trên – Nhẹ nhàng, giản dị, thân toàn giới mật, tình cảm, gần gũi, thuyết phục… – Làm rõ vấn đề tốc độ gia – ý chính tăng DS: + Ý 1: đó là… nhường nào  Dùng phép thống kê, so sánh, + Ý 2: Bây giờ…không phân tích, lý lẽ đơn giản, dấu quá 5% câu: + Ý 3: Trong… bàn cờ Mức độ gia tăng DS nhanh chóng, số khủng khiếp (90) vấn đề gia tăng DS từ bài – Con số bài toán toán cổ này? tăng theo cấp số nhân tương ứng với số người – Bàn DS từ bài toán sinh  số khủng cổ, điều đó có tác dụng gì? khiếp – Tóm tắt bài toán DS có – Gây hứng thú, dễ hiểu khởi điểm từ chuyện với người đọc kinh thánh? – Các tư liệu thuyết minh DS đây có tác dụng gì? – Cách tính toán DS từ câu – Thấy mức độ gia chuyện kinhh thánh kết tăng DS nhanh chóng trên hợp với bài toán cổ động trái đất nào đến người đọc? – Gây lòng tin, dễ hiểu, dễ – Theo dõi đoạn thứ thuyết phục phần 2, cho biết: + Dùng phép thống kê để thuyết minh DS tăng từ khả – Cắt nghĩa vấn đề sinh sản người phụ gia tăng DS từ lực nữ, tác giả đã đạt mục sinh sản tự nhiên đích gì? người phụ nữ – Theo thống kê họi nghị – Cảnh báo nguy tiềm Cai-Rô, các nước có tỷ lệ ẩn gia tăng DS… sinh cao thuộc các châu lục nào? – Bằng hiểu biết – Châu Phi, châu Á mình em nhận xét gì gia tăng DS các châu lục này? – Em biết gì thực trạng – Đông dân nhất, tốc độ gia kinh tế, văn hóa các châu tăng DS lớn lục này – Từ đó có thể rút kết luận – Còn nghèo nàn, lạc hậu gì mối quan hệ DS và phát triển xã hội? – Tăng DS quá cao  kìm – Em học tập đựợc gì từ cách hãm phát triển xã lập luận tác giả hội  đói nghèo, lạc hậu phần thân bài văn bản? – Lý lẽ đơn giản, thống kê, – Đoạn kết văn bản, cho biết: so sánh… + Em hiểu nào lời nói “Đừng để cho… càng – Nếu người sinh sôi  tốt” không còn đất sống  phải – Tại tác giả cho rằng: sinh đẻ có kế hoạch “đó là đường tồn hay – Muốn tồn phải điều không tồn tại” chính loài chỉnh, hạn chế gia tăng người? DS – Qua đó, tác giả bộc lộ quan  Tăng DS quá cao kìm hãm phát triển xã hội, là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, lạc hậu – Lời kêu gọi kiến nghị khẩn thiết:  Kết bài ngắn gọn, độc đáo, hấp dẫn: Con người muốn tồn phải biết điều chỉnh, hạn chế gia tăng DS  Có trách nhiệm, trân trọng sống người (91) điểm và thái độ cuẩ mình – Có trách nhiệm với vấn đề DS và KHHGĐ đó là đờisống, trân trọng gì? Bài văn đem lại cho em sống hiểu biết gì vấn đề DS và KHHGĐ? – Con đường tốt để hạn chế gia tăng DS là gì? III – Tổng kết:Ghi nhớ SGK Đọc ghi nhớ IV – Luyện tập: học sinh trả lời các câu hỏi Làm bt phần Luyện tập 4) Củng cố: Tại vấn đề dân số là vấn đề đáng lo lắng giới, quốc gia?Theo em biết, cần sử dụng các biện pháp nào để hạn chế gia tăng DS? 5) Dặn dò: Học bài, hoàn thành bài tập Luyện tập – Chuẩn bị “Chương trình địa phương phần văn” Tiết: 50 dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm S :12/11/2012 G :15/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu rõ công dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm – Biết dùng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm viết 2.KN:Sử dụng, sửa lỗi dấu ngoặc đơn và dấu chấm B – Phương pháp: Hỏi – đáp C – Chuẩn bị: Đọc lại văn “Sông nước Cà Mau” – lớp 6, tác giả Lý Bạch – lớp D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc các – Học sinh đọc I – Dấu ngoặc đơn: (92) đoạn trích mục I? – Dấu ngoặc đơn đoạn trích trên dùng để làm gì? – Nếu bỏ phần dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa đoạn trích trên có thay đổi không? Vì sao? – Giáo viên nói thêm việc dùng dấu ngoặc đơn để học sinh nắm kỹ – Vậy dấu ngoặc đơn dùng để làm gì? Cho ví dụ? – Gọi học sinh đọc ghi nhớ? * Bài tập nhanh: phần nào các câu sau có thể cho vào dấu ngoặc đơn? Vì sao? + Nam, lớp trưởng lớp 8e, có đức tính siêng + Mùa đông, mùa cuối cùng năm, trời mưa nhiều – Gọi học sinh làm bài tập trên? – Gọi học sinh đọc các đoạn trích mục II? – Dấu hai chấm các đoạn trích a, b, c trên dùng để làm gì? – Cách viết hoa sau dấu hai chấm trường hợp nào? – Vậy dấu hai chấm dùng để làm gì? Cho ví dụ? Bài tập a) Giải thích b) thuyết minh c) Bổ sung – Không thay đổi Vì phần đó là phần chú thích, cung cấp thông tin phụ kèm theo – Học sinh nghe – Học sinh trả lời Ví dụ: Lâm (người điều khiển chương trình) có giọng nói hay Ghi nhớ : SGK Tr134 – đọc ghi nhớ – phần nằm hai dấu phẩy vì đó là phần có tác dụng giải thích thêm II – Dấu hai chấm: Bài tập – Học sinh đọc a) Báo trước lời đối thoại b) Báo trước lời dẫn trực tiếp c) Giải thích nội dung – Khi báo trước lời thoại – Gọi học sinh đọc ghi lời dẫn nhớ? – Khi giải thích nội dung * Bài tập nhanh: thêm dấu – Học sinh đọc hai chấm vào các câu sau cho đúng với ý định người viết: – học sinh làm bài tập + Nam nói “Hôm qua Ví dụ: Tục ngữ có câu: “Lá lành đùm lá rách” Ghi nhớ : SGK Tr 135 (93) nó điểm 10” + Tục ngữ có câu “học thầy không tày học bạn” – Hướng dẫn học sinh làm III – Luyện tập: bài tập Bài 1:Đánh dấu phần giải thích ý nghĩa các cụm từ: Tiệt nhiên, định phận thiên thư, hành khan hủ bại hư a) Đánh dấu phần thuyết minh nhằm giúp người đọc hiểu rõ 2290m chiều dài cầu có tính phần cầu dẫn b) Dấu ngoặc đơn dùng vị trí thứ nhất: đánh dấu phần bổ sung Dấu ngoặc đơn dùng vị trí thứ hai: Đánh dấu phần thuyết minh Bài 2:Đánh dấu phần giải thích cho ý: họ thách nặng quá a) Báo trước lời đối thoại và phần thuyết minh nội dung Dế Choắt khuyên Dế Mèn b) Báo trước phần thuyết minh cho ý: đủ màu là màu nào Bài 3:Có thể bỏ dấu hai chấm vì ý nghĩa câu, đoạn văn không thay đổi ý không nhấn mạnh Bài 5:Sai, vì phần nằm dấu ngoặc đơn có chức giải thích cho ý nào đó và nó dùng thành cặp a) Phần đánh dấu dấu ngoặc đơn không phải là phận câu 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc lại gn 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 4,6; chuẩn bị “Dấu ngoặc kép” Tiết: 51 đề văn thuyết minh và cách làm bài v¨n thuyÕt minh S :14/11/2012 G :17/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu đề văn và cách làm bài văn thuyết minh Đặc biệt đây là phải làm cho học sinh thấy bài văn thuyết minh không khó, cần học sinh biết quan sát, tích lũy tri thức và trình bày có phương pháp là 2.KN: Xác định yêu cầu đề văn thuyết minh Quan sát nắm đ điểm cấu tạo, nguyên lí vận hành,công dụng đối tượng cần thuyết minh Tìm ý , lập dàn ý, tạo lập vb thuyết minh B – Phương pháp: Gợi tìm, phân tích C – Chuẩn bị: D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Nêu yêu cầu phương pháp thuyết minh – Có phương pháp thuyết minh? Kể tên? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài (94) Hoạt động thầy – Gọi học sinh đọc các đề bài mục I.1? – Nhận xét phạm vi các đề văn trên? – Đề nêu lên điều gì? – Đối tượng thuyết minh có thể gồm loại nào? – Làm em biết đó là đề văn thuyết minh? – Yêu cầu học sinh đề? Ghi lên bảng các đề đó? Chỉ đối tượng thuyết minh? – Vậy đề văn thuyết minh nêu cái gì? Để làm gì? Hoạt động trò – Học sinh đọc Ghi bảng I Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh – Đề văn thuyết minh: – Đối tượng thuyết minh a Bài tập – Con người, vật, đồ vật, di tích, thực vật, món ăn, lễ tết, đồ chơi… – không yêu cầu kể, miêu tả, biểu cảm, tức là yêu cầu giới thiệu, thuyết minh, giải thích – học sinh trả lời b Ghi nhớ ý1 : SGK : Tr 140 Nêu các đối tượng để – Gọi học sinh đọc bài văn người làm bài trình bày – Cách làm bài văn thuyết Xe đạp? tri thức chúng minh: – Đề nêu lên đối tượng gì? – Học sinh đọc a, Bài tập – Yêu cầu gì? Đề không có chữ “thuyết minh” – Xe đạp em biết là đề yêu cầu – Thuyết minh thuyết minh? – Đề này có tính chất khác với đề miêu tả chỗ nào? – Đề thuyết minh yêu cầu – Đề miêu tả thì yêu cầu trình bày gì? miêu tả cụ thể: Xe – Bài văn thuyết minh trên ai, màu gì, loại gì… có phần? phần có – Cấu tạo, tác dụng – Tìm hiểu kỹ đối tượng thuyết nội dung gì? minh – Phần mở bài giới thiệu chung Xe đạp – phần – Xác định rõ phạm vi tri thức nào? Trong bài đoạn nào là đối tượng đó đoạn giới thiệu? có thể giới thiệu cách khác không? – Được – Sử dụng phương pháp thuyết – Phần thân bài, để giới thiệu minh thích hợp cấu tạo Xe đạp, phải dùng phương pháp gì? Xe gồm phận? đó là các phận nào? – Phân tích – Có thể có cách phân tích – phận: hệ thống nào khác không? truyền động, điều khiển, – Các phận trên chuyên chở giới thiệu theo thứ tự – Ngôn ngữ phải chính xác, dễ nào? Có hợp lý không? Vì hiểu sao? – Có (95) – Nêu cụ thể hệ thống trên? – Có – Nhận xét cách thuyết minh bài văn có dễ hiểu – Dễ hiểu, chính xác không? Ngôn ngữ nào? – Vậy cách để làm bài văn – Học sinh trả lời thuyết minh, cần phải làm gì? – Bố cục bài văn thuyết minh? – Hướng dẫn học sinh làm bài tập b.Ghi nhớ ý 2:SGK Bố cục bài văn thuyết minh: Gồm phần – Mở bài: giới thiệu đối tượng thuyết minh – Thân bài: Trình bày cấu tạo, đặc điểm, lợi ích… đối tượng – Kết bài: Bày tỏ thái độ đối tượng * Ghi nhớ ý 3:SGK II – Luyện tập: Bài 1: Dàn ý a) Mở bài: giới thiệu vẻ đẹp đặc trưng nón lá Việt Nam b) Thân bài: nội dung thuyết minh: – Giới thiệu sơ lược lịch sử và nghế làm nón Việt Nam – Giới thiệu hình dáng, chất liệu, cách làm nón và sản xuất tiếng vùng nào – Tác dụng nón lá sống người Việt Nam – Giá trị biểu trưng nón lá Việt Nam c) Kết bài: Cảm nghĩ nón lá Việt Nam 4) Củng cố: Nêu cách làm bài văn thuyết minh 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập sau: Lập dàn ý cho đề bài: “giới thiệu áo dài Việt nam”.Chuẩn bị “Luyện nói: thuyết minh thứ đồ dùng” Tiết: 52 chơng trình địa phơng : phần văn S :14/11/2012 G:17/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu thêm các tác giả văn học địa phương và các văn học viết địa phương trước 1975.Bước đầu có ý thức quan tâm đến truyền thuyết văn học địa phương 2.KN:Qua chuyện chép bài thơ bài văn viết địa phương vừa củng cố tình cảm quê hương, vừa bước đầu rèn luyện lực thẩm bình và tuyển chọn văn thơ.Biết cách thống kê tài liệu thơ văn viết địa phương B – Phương pháp: Gợi tìm C – Chuẩn bị: Sưu tầm, chép lại bài văn, bài thơ viết địa phương em D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Tình hình gia tăng DS có ảnh hưởng nào đến phát triển và tồn xã hội? Biện pháp hạn chế gia tăng DS? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài – Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh – Giáo viên giới thiệu ngắn gọn yêu cầu tiết học và hình thức tiến hành Giới thiệu cho học sinh nhận thức khái niệm địa phương – Chỉ định học sinh trình bày bảng danh sách các tác giả địa phương? (96) – Gọi học sinh bổ sung Biểu dương học sinh bổ sung đầy đủ và đúng Giáo viên bổ sung thêm và hoàn chỉnh nội dung bảng thống kê? Gọi học sinh đọc bài thơ, bài văn viết địa phương mà học sinh yêu thích? Gọi học sinh phát biểu, giải thích cảm nhận mình tác phẩm bạn vừa đọc? Giáo viên nhận xét và nêu tiêu chuẩn tuyển chọn văn thơ: Giá trị nội dung, nghệ thuật, sắc địa phương, sở thích cá nhân… – Giáo viên nhận xét, đánh giá chuẩn bị học sinh, hoạt động tiết học a) Tên tác giả và tác phẩm chính nhà văn, nhà thơ Hà Nội TT Tác giả NămsinhQuê quán Tác phẩm chính Nguyễn Trãi 1380-1442 Nhị Khê – Thanh oai Đại Cáo Bình NGÔ Phạm Duy Tốn 1883- 1924 PhượngDực-Thường Sống chết mặc bay Tín Nguyến Tuân 1910-1987 ThượngĐình- Hoàng Người lái đò sông Đà Long- Hà Đông NGuyễn Sen 1920 NguyễnĐô-Hoài Đức Dế mèn phiêu lưu ký ( Tô Hoài) Đặng Trần Thi 1921 Tây Tựu – Từ liêm Một lần tới thủ đô ( Trần Đăng ) Lê Kim Nga 1930 Thanh Oai – Hà Nội Cái Hom Giỏ (VũTHịThường) NGuyễnĐìnhTHi 1924 PHú Xuyên –Hà Nội Vỡ Bờ Tạ Duy Anh 1959 HoàngDiệu- Chương BứcTranh em gái tôi Mỹ 10 Quang Thụy 1950 PHú Thọ – Hà Nội Người đẹp sứ Đoài 11 NGuyễnThếXương 1930 Hà đông Cỏ Non ( Hồ Phương) 12 Tản Đà 1889-1939 Ba Vì – Hà Nội Muốn Làm thằng cuội 13 Xuân Quỳnh 1942 La Khê- Hà đông Tiếng gà trưa Từ việc thống kê các tác TB cá nhân phẩm trên em có nhận xét gì quê hương Hà Nội ? em có suy nghĩ gì? -Hà Nội có nhiều tác giả tiếng- Vùng đất văn vật ngàn năm- Vùng đất địa linh nhân kiệt -Tự hào quê hương Hà Nội, cần phải đóng góp sức mạnh cho quê hương II Luyện tập Bài Trình bày đoạn thơ, đoạn văn, bài văn mà em thíchviết phong cách quê hương Hà Nội Số em trình bày Tại em chọn ? 4) Củng cố: – Qua các bài văn, thơ em vừa sưu tầm được, em có suy nghĩ gì quê hương (địa phương) mà mình sống? 5) Dặn dò: – Hoàn thành bài tập tiết học.Chuẩn bị “Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông” (97) Tiết : 53 dÊu ngoÆc kÐp S :20/11/2012 G :22/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu rõ công dụng dấu ngoặc kép B- Phương pháp: Hợi tìm, hỏi đáp C – Chuẩn bị: Một số ví dụ dấu ngoặc kép D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Nêu các quan hệ ý nghĩa các vế câu câu ghép? Ví dụ? – Làm bài tập: Viết đoạn văn câu có sử dụng câu ghép và mối quan hệ ý nghĩa có câu ghép đó? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng I Công dụng dấu ngoặc – Gọi học sinh đọc các Học sinh đọc các đoạn kép: đoạn trích mục I? trích Đánh dấu: Bài tập – Cho biết tác dụng a) lời dẫn trực tiếp (98) dấu ngoặc kép các ví b) từ ngữ hiểu theo nghĩa dụ trên? đặc biệt c) từ ngữ hàm ý mỉa mai d) Tên tác phẩm – Vậy, qua đó dấu ngoặc HS khái quát kép có tác dụng gì? – Đánh dấu từ ngữ, đoạn dẫn trực tiếp – Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai Đánh dấu tên tác phẩm, tập – Cho ví dụ? san… dẫn – Gọi học sinh đọc phần – Học sinh đọc ghi nhớ Ghi nhớ : SGK : Tr 142 ghi nhớ? Ví dụ: Lan bảo với tôi rằng: – Hướng dẫn học sinh làm “Ngày mai, tớ Đà Nẵng” bài tập Luyện tập II – Luyện tập: Bài 1: Công dụng dấu ngoặc kép: a) Đánh dấu câu nói dẫn trực tiếp b) Đánh dấu cho từ ngữ hàm ý mỉa mai c) Đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp, dẫn lại lời người khác d) Đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp và hàm ý mỉa mai e) Đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp từ hai câu thơ Nguyễn Du Bài 2: a) Đặt dấu hai chấm sau từ – cười bảo: Dấu ngoặc kép “cá tươi” và “tươi” b) Đặt dấu hai chấm sau từ – chú Tiến Lê: Dấu ngoặc kép “Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc với cháu” Bài 3: a) Dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vìđể đánh dấu lời dẫn trực tiếp, dẫn nguyênghĩa lời văn chủ tịch Hồ Chí Minh b) Không dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép đoạn a vì câu nói đó không dẫn trực tiếp – nguyên văn (nó là lời dẫn gián tiếp) Bài 4:Thế mà nghe xong câu chuyện này, qua thoáng liên tưởng, tôi “sáng mắt ra” (Bài toán dân số)  tác dụng: đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt a) Theo thống kê hội nghị Cai-Rô họp ngày 5-9-1994 thì tỷ lệ sinh phụ nữ Ấn Độ là 4,5 (Bài toán dân số)  dấu ngoặc đơn: đánh dấu phần bổ sung thêm b) Ngày trước Trần Hưng Đạo dặn nhà vua: “Nếu giặc đánh vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc nhấm tằm ăn dâu”  Dấu hai chấm – đánh dấu lời dẫn trực tiếp 4) Củng cố: – Cho biết tác dụng dấu ngoặc kép? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 2c, Chuẩn bị “kiểm tra Tiếng Việt” (99) Tiết : 54 luyện nói : thuyết minh thứ đồ dùng S :20/11/2012 G: 22/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Dùng hình thức luyện nói để củng cố tri thức, kỹ cách làm bài văn thuyết minh đã học – Tạo điều kiện cho học sinh mạnh dạn suy nghĩ, phát biểu 2.KN: Tạo lập vb thuyết minh Sử dụng nhôn ngữ dạng nói trình bày chủ động thứ đồ dụng trước tập thể lớp B – Phương pháp: Hỏi đáp, thuyết trình C – Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị theo yêu cầu mục I SGK D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Nêu cách làm bài văn thuyết minh? – Trình bày bố cục bài văn thuyết minh? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng ? Nhắc lại nào là văn I Lý thuyết thuyết minh? -Phươngphápthuyết minh -Dàn bài thuyết minh – Kiểm tra khâu chuẩn bị – Học sinh đọc lại mục II Đề bài: (100) bài nhà học sinh – Cho học sinh phút đọc lại mục 2: quan sát và tìm hiểu – Yêu cầu học sinh thảo luận, tập nói theo tổ, nhóm? – Gọi học sinh trình bày trước lớp bài thuyết minh đã chuẩn bị? có thể học sinh trình bày phần bài thuyết minh Thuyết minh cái phích – Học sinh tập nói theo tổ, – Học sinh tập nói theo tổ, nhóm nhóm: – Học sinh trình bày trước lớp – Học sinh trình bày phần theo dàn bài: thuyết minh a) Lời chào, lời giới thiệu đối tượng thuyết minh: b) nội dung thuyết minh: – Cấu tạo: + Chất liệu vỏ: nhôm, nhựa… + Màu sắc: đỏ, xanh… + ruột: lớp thủy tinh… – Công dụng: Giữ nhiệt dùng cho sinh hoạt và Gọi học sinh nhận xét, góp – Học sinh nhận xét, bổ đời sống ý bổ sung phần trình bày sung c) Cảm nghĩ: bạn? – Giáo viên nhận xét, sửa – Học sinh nghe, rút kinh chữa, đánh giá và ghi điểm nghiệm phần trình bày học sinh – Rút kinh nghiệm từ bài luyện noí em là gì? – Nêu yêu cầu luyện nói là gì 4) Củng cố: Để bài văn thuyết minh tăng sức thuyết phục, hấp dẫn… ta phải làm gì? 5) Dặn dò: Học bài phần lý thuyết, hoàn thành bài tập Chuẩn bị “Viết bài tập làm văn số 3” (101) Tiết: 55+56 viÕt bµi tËp lµm v¨n sè S :21/11/2012 G :24/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh -Làm bài văn thuyết minh để kiểm tra toàn diện các kiến thức đã học loại bài này – Luyện kĩ viết bài văn hoàn chỉnh B.Chuẩn bị: Đề bài, thang điểm C Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Tiến hành: Giáo viên ghi đề cho học sinh a) Đề bài: Thuyết minh cây bút máy bút bi b) Yêu cầu: – Học sinh phải xác định phương thức biểu đạt là: thuyết minh; chọn các phương pháp thuyết minh nào để phù hợp với đối tượng thuyết minh – Xác định trình tự thuyết minh – Đảm bảo bố cục bài văn thuyết minh và các yêu cầu, cách làm bài văn thuyết minh c) Đáp án – Biểu điểm: – Điểm 8, 9: Bài văn đảm bảo tốt các yêu cầu trên Văn viết mạch lạc, vận dụng tri thức chính xác dễ hiểu, dùng từ hay, sử dụng kiểu câu ghép và các dấu câu hợp lý vào bài văn Không quá lỗi diễn đạt, chính tả nhỏ (102) – Điểm 6, 7: Bài văn đảm bảo đầy đủ nội dung yêu cầu nêu trên Văn viết mạch lạc, vận dụng tri thức chính xác, người đọc dễ hiểu, có sử dụng thích hợp các loại dấu câu đã học không quá lỗi diễn đạt, chính tả nhỏ – Điểm 4, 5: Bài văn thể các yêu cầu nêu trên Văn viết tương đối, người đọc có hiểu nội dung tri thức còn mức chưa sâu sắc không quá lỗi diễn đạt nhỏ – Điểm 2, 3: Bài văn có thể nội dung yêu cầu trên còn mức hạn chế, tri thức còn sơ sài, diễn đạt còn lúng túng Không quá lỗi diễn đạt – Điểm 1,0.5: Bài văn trình bày chưa đầy đủ các nội dung yêu cầu trên, bố cục chưa rõ, tri thức chưa chính xác Diễn đạt lộn xộn Còn mắc nhiều lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả 3) Thu bài, kiểm tra số lượng bài: 4) Dặn dò: Xem lại lý thuyết đã học,Chuẩn bị “thuyết minh thể loại văn học” S :24/11/2012 Tiết : 57 Đọc thờm : vào nhà ngục quảng đông cảm tác G :27/11/2012 ( Phan Béi Ch©u ) A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Cảm nhận hình ảnh cao đẹp chiến sĩ yêu nước đầu kỷ XX, cụ thể là nhà yêu nước Phan Bội Châu – Phong thái ung dung, khí phách hiên ngang, bất khuất và niềm tin không dời đổi vào nghiệp giải phóng dân tộc dù cho hoàn cảnh nào – Hiểu sức truyền cảm nghệ thuật qua giọng thơ khí hào hùng Phan Bội Châu 2.KN: Đọc ,hiểu vb thơ thất ngôn bát cú đường luật đầu kỉ 20 – Cảm nhận giọng thơ, hình ảnh thơ các vb 3.TĐ:Kính trọng, yêu quí chiến sĩ yêu nước đầu kỷ XX B – Phương pháp: Hỏi đáp- Gợi tìm, tích hợp C – Chuẩn bị: – Học sinh ôn lại thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật lớp 7, tìm đọc tác giả và tác phẩm Phan Bội Châu – Giáo viên: Đọc lịch sử – Giai đoạn văn học 1900-1930, tác giả tác phẩm Phan Bội Châu, sưu tầm ảnh chân dung cụ Phan Bội Châu D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Tốc độ gia tăng DS ảnh hưởng nào đến đờ kinh tế và xã hội quốc gia.Muốn thực có hiệu chính sách DS, ta phải làm gì? (103) 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò – Hướng dẫn học sinh cách đọc văn – Gọi học sinh đọc văn bản? – Gọi học sinh đọc văn – Nhận xét học sinh đọc – Nêu vài nét vể tác giả – Học sinh nghe, rút kinh PBC? nghiệm – Em hiểu gì tác phẩm – Học sinh trình bày cụ Phan Bội Châu? – Giáo viên củng cố nội – Học sinh nghe, ghi nhớ dung và mở rộng thêm tác giả, tác phẩm để học sinh nắm rõ và kỹ – Hướng dẫn học sinh tìm – Học sinh đọc hiểu nghĩa các từ chú thích _ câu , 7chữ – Hiệp vần cuối câu : Thể thơ ntn? 1,2,3,5,8 – Câu: 3-4, 5-6 Bố cục sao? – Bố cục : đề, thực luận , – Gọi học sinh đọc lại câu kết đề – Các từ “hào kiệt, phong lưu” cho ta hình dung người nào? – Trong câu thơ đề tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì? – Điệp từ – Điệp từ “vẫn” đem lại ý nghĩa gì cho câu thơ? – Sống đàng hoàng, sang – câu thứ 2, bộc lộ quan trọng không thay niệm sốnh gì người yêu đổi nước? – Con đường cứu nước là – Nận xét giọng điệu câu dài, chông gai  tạm nghỉ thơ đầu? nơi nhà tù – Vậy đề, cho biết đặc điểm – Vừa cứng cỏi vừa mềm nào tính cách mại người tác giả? – Gọi học sinh đọc câu thực – Học sinh đọc – Các cụm từ: “khách không – Người tự do, đây đó nhà, bốn biển: có ý Trong gian rộng nghĩa nào? – Cả lời thơ “đã khách không – Là tự nhận mình người nhà bốn biển” có nghĩa đây đó gian rộng nào? Ghi bảng I – Đọc – tìm hiểu chung: – tác giả: SGK – tác phẩm: – 1914 bị bắt giam Quảng Đông – Trích “ Ngục trung thư” chú thích: Thể loại : Thất ngôn bát cú đường luật PTBĐ : Biểu cảm 5.Bố cục; II Đọc– Tìm hiểu văn bản: – Hai câu đề:  Điệp từ, giọng thơ vừa cứng cỏi, vừa mềm mại: cách sống đàng hoàng, sang trọng bậc anh hùng ề thay đổi  tự giác, ý thức hoàn cảnh, vượt lên và cao hoàn cảnh: quan niệm sống cao đẹp – Hai câu thực:  Phép đối, đối xứng ý lẫn thanh, giọng thơ trầm tĩnh: Nỗi đau đớn người anh hùng đầy khí phách, lạc quan, kiên cường, bất chấp nguy nan (104) – Thực , tác giả đâu? Vậy tù, tự nhận mình là khách, cho thấy nét đẹp nào tính cách tác giả? – Em hiểu: người có tội lời thơ “Lại người… năm châu” có nghĩa nào? – Điều đó cho ta hiểu thêm tích cách nào nhà yêu nước? – Tác giả sử dụng nghệ thuật gì? – Nhận xét nghệ thuật đó? – Nhận xét giọng thơ? Nó có tác dụng gì? – Vậy cây thơ này làm toát lên vẻ đẹp nào người yêu nước? – Gọi học sinh đọc câu luận? – Ý nghĩa lời thơ: bủa tay ôm chặt bồ kinh tế? – Theo em, câu có ý nghĩa gì?Trong câu thơ, tác giả sử dụng cách nói gì? Cả câu và sử dụng phép nói gì? Nghệ thuật nói quá và phép đối có tác dụng gì cho câu thơ? Gợi tả khí phách gì nhà thơ? – Gọi học sinh đọc câu kết?Các từ :thân ấy, nghiệp” cần hiểu nào gắn với Phan Bội Châu? – Từ đó, lời thơ câu có ý nghĩa gì? – Câu thơ cuối có ý nghĩa gì? Nghệ thuật câu thơ? Cả câu thơ thể điều gì? Bài thơ cung cấp tri thức gì – Đọc bài thơ, em hiểu gì giá trị nội dung và hình thức nghệ thuật văn bản? – Hướng dẫn học sinh làm lớn – Ung dung, lạc quan – Không khuất phục, tin tưởng mình là người yêu nước chân chính – Phép đối: câu trên đối xứng câu ý lẫn – Lạc quan, kiên cường, bất chấp gian nguy – Con người ôm ấp hoài bão trị nước cứu nước – hai câu luận:  Cách nói quá, phép đối, giọng thơ cứng cỏi hùng hồn: – Nói quá Khí phách hiên ngang, không – Đối khuất phục, khát vọng, hoài bão cứu nước  hình ảnh đẹp đầy lãng mạn – Hiên ngang – Học sinh đọc – Hai câu kết:  Điệp từ, giọng thơ hùng hồn, – Quan niệm sống: còn dứt khoát: sống, còn chiến đấu Chấp nhận nguy nan, khẳng định ý chí hiên ngang, – Điệp tin tưởng vào nghiệp cứu – Lịch sử nước  quan niệm sống cao H S đọc III.– Tổng kết *Ghinhớ:SGK III – Luyện tập: Học sinh tự làm bài tập (105) bài tập Luyện tập 4) Củng cố,HDVN Từ bài thơ, em hiểu gì chân dung tinh thần Phan Bội Châu người yêu nước Việt Nam đầu kỷ XX?Soạn Đập đá Côn Lôn” Tiết : 58 đập đá côn lôn (Phan Ch©u Trinh) S :26/11/2012 G :29/11/2012 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT: Cảm nhận hình ảnh cao đẹp người chiến sĩ yêu nước Phan Châu Trinh gian nguy hiên ngang, bền gan vững chí – Nhân cách cứng cỏi nhà yêu nước Phan Châu Trinh – Hiểu sức truyền cảm nghệ thuật qua giọng thơ khí hùng tráng nhà thơ yêu nước Việt Nam Đọc, hiểu vb thơ văn yêu nước viết theo thơ thất ngôn bát cú đường luật Phân tích hình tượng nhân vật trữ tình thơ, cảm nhận giọng điệu, hình ảnh thơ TĐ: Cảm phục,yêu quý nhà cách mạng kiên cường B – Phương pháp: Gợi tìm,thảo luận, bình giảng C – Chuẩn bị: Học sinh tìm đọc tác giả, tác phẩm Phan Châu Trinh D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Qua bài “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác”, em hiểu gìngười chiến sĩ yêu nướcPhan Bội Châu? Nhận xét nghệ thuật bài thơ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Hướng dẫn học sinh đọc I – Đọc – tìm hiểu chung văn – Tác giả: – Gọi học sinh đọc văn bản? – Học sinh đọc SGK (106) – Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chú thích? – Nêu vài nét tác giả? – Nêu nét chính tác phẩm? – Giáo viên khái quát và bổ sung tác giả, tác phẩm cho học sinh nắm kỹ – Nêu đặc điểm hình thức (thuyết minh) thể thất ngôn bát cú từ bài thơ này? – Nhân vật trữ tình bài thơ? – Người đập đá đây liên quan nào đến tác giả bài thơ này? – Xác định bố cục bài thơ? – Nội dung phần? – Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? – ấn tượng chung giọng điệu đặc sắc bài thơ là gì? – Gọi học sinh đọc lại câu thơ đầu? – Câu thơ đầu bối cảnh không gian công việc đập đá là gì? – Đập đá có thể là việc bình thường việc đập đá Côn Lôn có bình thường không? Vì sao? – Em hiểu, “làm trai” đây có nghĩa là gì? – Từ tư đứng, tư cách “làm trai” đã bộc lộ phẩm chất nào người yêu nước Phan Châu Trinh? – Tác giả sử dụng loại từ gì câu thơ đầu? tác dụng? – Trong câu thơ 3, 4, tác giả sử dụng phương thức nào để gợi lên việc đập đá? – Công việc đập đá miêu tả nào? – Học sinh trình bày – Học sinh nghe, ghi nhớ – Tác phẩm: – 4- 1908 Phan Bội châu bị bắt giam – Học sinh tự trình bày -Người đập đá xưng: làm chú thích: 4, 5, trai và kẻ vá trời Thể loại : TNBCĐL – chính là Phan Châu PTBĐ : Biểu cảm + Tự Trinh 5.Bố cục :2 phần – câu đầu, câu cuối – Biểu cảm, tự là yếu tố tham gia Hùng tráng, khỏe khoắn II Đọc– Tìm hiểu chi tiết – Học sinh đọc – Giữa đất Côn Lôn – Bốn câu thơ đầu: công việc đập đá – Không, vì đây là công – Làm trai đứng việc khổ sai, buộc tù nhân – Lừng lẫy phải làm – Xách, đánh tan – Ra tay, đập bể – Khí phách hiên ngang… – Không sợ gian nguy – Từ láy – Miêu tả  Giọng thơ hùng tráng sôi nổi, dùng động từ mạnh, phép đối, nói quá;  Khí phách hiên ngang, ngạo nghễ, oai phong, lẫm liệt đã biến công việc cưỡng – Dùng tay cầm búa đập đá thành công việc chinh phục thành hòn đống thiên nhiên: Tượng đài uy – Nhằm hợp với tư nghi người anh hùng (107) – Tại tác giả không dùng từ: “cầm búa”, “giơ tay” mà lại dùng: “xách búa”, “ra tay”? – Nhận xét nghệ thuật câu thơ? Tác dụng gì? – Tính chất thực công việc đập đá là gì? Nhưng nó còn có ý nghĩa khác, đó là gì? – Nhận xét giọng điệu, nghệ thuật câu thơ đầu? – Vậy qua đó, vẻ đẹp nào người tù yêu nước bộc lộ? – Gọi học sinh đọc câu thơ cuối? – Em hiểu gì từ “tháng ngày, mưa nắng”? – “Thân sành sỏi, sắt son” thể điều gì? – Nhận xét nghệ thuật câu 5, 6? – Qua đó, toát lên phẩm chất cao quý nào người tù yêu nước? – Hai câu thơ cuối nói việc gì? – Tự mình cho là “kẻ vá trời lỡ bước” cho thấy Phan Châu Trinh nghĩ gì thân? – Từ đó, phẩm chất tinh thần cau quý nào người tù bộc lộ? – Bài thơ thể vẻ đẹp bật nào người tù yêu nước? – Nghệ thuật bài thơ? – Nội dung bài thơ – Hướng dẫn học sinh làm bài tập Luyện tập.3 hiên ngang, sừng sững, mạnh mẽ – Nói quá – khoa trương, làm bật sức mạnh người – Biến việc đập đá thành việc chinh phục thiên nhiên – Hiên ngang, ngạo nghễ – Học sinh đọc – Điều kiện để tôi luyện ý chí – Bốn câu thơ cuối: cảm nghĩ việc đập đá: – Bất chấp gian khổ, không đổi chí – Tháng ngày, mưa nắng – Phép đổi – Thân sành sỏi – Dạ sắt son – Buất khuất trước gian – Kẻ vá trời nguy, trung thành lý – Gian nan chi kể tưởng  Giọng thơ bộc bạch, phép đối, từ láy – Tự hào, kiêu hãnh, xem  Không chịu khuất phục hoàn thường việc tù đày cảnh; luôn giữ vững niềm tin, ý chí chiến đấu sắt son – Tin tưởng mãnh liệt nghiệp yêu nước… – Hiên ngang, trung thành với lý tưởng III – Tổng kết: *Ghinhớ :SGK Đọc ghi nhớ IV – Luyện tập: – Học sinh làm bài tập Vẻ đẹp bộc lộ: – Khẩu khí ngang tàng, lẫm liệt thử thách gian lao – Ý chí và niềm tin không dời đổi vào nghiệp (108) 4) Củng cố: – Đọc diễn cảm bài thơ 5) Dặn dò: Học bài, hoàn thành bài tập Luyện tập – Chuẩn bị “Muốn làm thằng Cuội” Tiết : 59 «n luyÖn vÒ dÊu c©u S :28/11/2012 G :1/12/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Nắm các kiến thức dấu câu cách có hệ thống – Có ý thức cẩn trọng việc dùng dấu câu, tránh các lỗi thường gặp dấu câu 2.KN: Vận dụng kiến thức dấu câu quá trình đọc- hiểu và tạo lập vb Nhận biết và sửa lỗi dấu câu B- Phương pháp: Gợi tìm, tích hợp C – Chuẩn bị: Học sinh nắm lại các loại dấu câu và công dụng nó đã học lớp 6, 7, D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Giáo viên kiểm tra việc chuẩn bị bài học sinh – mục I SGK 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Yêu cầu học sinh thảo luận – Học sinh thảo luận I – Ôn luyện dấu câu: lại nội dung mục I SGK? – Dấu chấm: kết thúc câu – Gọi học sinh đại diện nhóm – Học sinh trình bày kết trần thuật trả lời kết thảo luận? thảo luận – Dấu hỏi: kết thúc câu nghi – Giáo viên nhận xét, bổ sung, vấn giúp học sinh hoàn chỉnh nội – Dấu chấm than: cầu khiến, dung dấu câu câu cảm thán – Gọi học sinh cho ví dụ – Học sinh cho ví dụ – Dấu phẩy: tách thành các dấu câu trên? phần, phận câu – Dấu chấm lửng: (109) – Dấu chấm phẩy: – Dấu gạch ngang: – Dâu gạch nối: – Dấu ngoặc đơn: – Dấu hai chấm: – Dấu ngoặc kép: II.– Các lỗi thường gặp dấu câu: 1.BT: Gọi học sinh đọc ví dụ mục – Học sinh đọc II? – Ví dụ trên thiếu dấu ngắt câu – Sau từ “xúc động” thiếu chỗ nào? Nên dùng dấu gì để dấu chấm kết thúc câu đó? – Gọi học sinh đọc ví dụ – Học sinh đọc mục II? – Dùng dấu chấm sau từ “này” – Sai Vì câu chưa kết thúc 2.NX đúng hay sai? Vì sao? Nên Dùng dấu phẩy dùng dấu gì? – Gọi học sinh đọc ví dụ – Học sinh đọc mục II? – Câu này thiếu dấu gì? Đặt – Dấu phẩy dấu đó vào chỗ thích hợp? – Gọi học sinh đọc ví dụ 4? – Học sinh đọc – Các dùng dấu chấm hỏi và – Sai, câu dùng dấu dấu chấm cuối câu và chấm, câu dấu chấm hỏi đúng chưa? Vì sao? Nên dùng dấu gì? – Vậy viết cần tránh các lỗi II – Luyện tập: nào dấu câu? Bài 1: Lần lượt dùng các dấu câu sau vào chỗ dấu ngoặc đơn: (,), (.), (.), (,), (:), (-), (!), (!), (!), (!), (,), (,), (.), (,), (.), (,), (,), (,), (.), (,), (:), (-), (?), (?), ?), (.) Bài 2: a) … ?… Mẹ dặn là anh… chiều b) … sản xuất,… có câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách” c) … năm tháng, nhưng… 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ SGK 5) Dặn dò: – Học bài – Chuẩn bị “Ôn tập Tiếng Việt” (110) Tiết : 60 kiÓm tra TiÕT tiÕng viÖt S :28/11/2012 G : 1/12/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh:Củng cố khắc sâu kiến thức toàn phần tiếng việt học kì I Luyện kĩ viết đoạn văn thành thạo B – Các hoạt động dạy học: 1) Ổn định lớp: 2) Phát đề: I PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( điểm) Chọn và ghi lại nội dung phương án trả lời mà em cho là đúng các câu hỏi sau đây: Câu 1: Từ nào có nghĩa bao hàm phạm vi nghĩa các từ sau : Học sinh, sinh viên, giáo viên, bác sĩ, kĩ sư, luật sư, nông dân, công nhân, nội trợ A.Con người B Môn học C Nghề nghiệp D.Tính cách Câu 2: Câu ghép “ Tôi thở hồng hộc,trán đẫm mồ hôi, và trèo lên xe , tôi ríu chân lại” (“Trong lòng mẹ”- Nguyên Hồng) mối quan hệ ý nghĩa gì? A Quan hệ nối tiếp C Quan hệ bổ sung B Quan hệ đồng thời D.Quan hệ nối tiếp, đồng thời, bổ sung Câu 3: Các từ gạch chân câu văn sau thuộc trường từ vựng nào? Giá cổ tục đã đày đoạ mẹ tôi là mộtvật hòn đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, tôi vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn thôi (“Trong lòng mẹ” –Nguyên Hồng) A Hoạt động miệng C Hoạt động lưỡi B Hoạt động D Hoạt đông môi Câu 4: Các câu sau đây câu nào có chứa trợ từ? A Chính bạn Lan nói với mình C.Bạn Lan nói B Bạn Lan nói với mình D.Bạn Lan nói với mình (111) II TỰ LUẬN: ( ĐIỂM) Câu 1: ( 2đ) Cho các từ : Thân, rễ ,cao, thấp, lá, cành, gốc, xum xuê, rườm rà, hoa, quả, khẳng khiu, um tùm… Hãy xếp các từ trên vào trường từ vựng nhỏ cây Câu2: (1đ) Cho câu đơn sau: – Quyển truyện hay – Tôi vô cùng yêu thích Hãy viết lại câu trên thành câu ghép có quan hệ từ và câu ghép có cặp quan hệ từ Câu 3: ( đ) Cho đoạn văn sau: “… Lão cố làm vui vẻ Nhưng trông lão cười mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước …Mặt lão đột nhiên co rúm lại Những vết nhăn xô lại với ép cho nước mắt chảy Cái đầu lão ngoẹo bên và cái miệng móm mém lão mếu nít Lão hu hu khóc.” (Lão Hạc –Nam Cao) Tìm các từ tượng hình và từ tượng đoạn văn trên C©u 4: (3®) ViÕt mét ®o¹n v¨n ( quy n¹p, diÔn dÞch, song hµnh ) vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i h¹n chÕ sù gia t¨ng d©n sè.(Trong đoạn văn sử dụng câu có trợ từ, câu ghép -gạch chân)  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM I TRẮC NGHIỆM: ( điểm – câu trả lời đúng 0, điểm) II Câu Đáp án C D B A TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 1: 2đ HS xếp các từ trên thành trường từ vựng – Trường phận cây : thân, rễ, lá cành, gốc, hoa, -Trường đặc điểm , hình dáng cây: xum xuê, rườm rà, khẳng khiu, um tùm Câu 2: đ HS đặt hai câu ghép từ các câu đơn cho sẵn: – Quyển truyện hay nên tôi vô cùng yêu thích – Vì tuyện hay nên tôi vô cùng yêu thích Câu 3: đ HS các từ tượng hình : Vui vẻ, ầng ậng, co rúm, ngoeo, móm mém, tượng thanh: hu hu Câu : đ – Viết đợc câu chủ đề: – HS trỡnh bày thành đoạn văn thể rừ kĩ viết đoạn văn có câu chủ đề “ Sự cần thiết phải hạn chế gia tăng dân số – Lời lẽ giọng điệu rõ ràng, mạch lạc – Có sử dụng câu ghép, trî tõ 3) Dặn dò : Chuẩn bị bài ThuyÕt minh vÒ mét thÓ lo¹i v¨n häc (112) Tiết : 61 thuyÕt minh vÒ mét thÓ lo¹i v¨n häc S :1/12/2012 G :4/12/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giỳp học sinh 1.KT:Rèn luyện lực quan sát, nhận thức, dùng kết quan sát mà bài làm thuyết minh – Thấy muốn làm bài thuyết minh chủ yếu phải dựa vào quan sát, tìm hiểu, tra cứu 2.KN: Quan sát đặc điểm hình thức thể loại văn học.Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn thuyết minh thể loại văn học.Hiểu cảm thụ giá trị nghệ thuật, tạo lập vb thuyết minh1 thể loại văn học B – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận C – Chuẩn bị: Đọc lại bài thơ tiết 58, 59, xem lại đối, niêm, vần đã học lớp D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Muốn có tri thức để làm bài văn thuyết minh thì thiết ta phải làm gì? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Giáo viên treo bài thơ I Từ quan sát đến mô tả, ghi bảng phụ lên – Học sinh quan sát thuyết minh đặc điểm để học sinh quan sát và thực thể loại văn học các yêu cầu tron SGK 1.Bài tập : Thuyết minh đặc – Yêu cầu học sinh lên xác điểm thể thơ thất ngôn bát định số tiếng và số dòng – tiếng, dòng (câu) cú bài thơ? – Số dòng, chữ có bắt buộc không? Có thể tùy ý – Không (113) thêm bớt không?” – Ghi ký hiệu trắc cho tiếng bài thơ đó? – Dựa vào kết quan sát, quan hệ trắc các dòng thể nào? – Cho biết bài thơ có tiếng nào hiệp vần với nhau, nằm vị trí nào dòng thơ, đó là vần hay trắc? – Nêu cách ngắt nghịp bài thơ?Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách lập dàn bài – Mở bài, nêu cách hiểu em thể thơ thất ngôn bát cú? – Thuyết minh luật thơ: số câu, chữ, vần, trắc, ngắt nhịp…? – Nhận xét ưu, nhược điểm và vị trí thể thơ này thơ VN? – Nêu vai trò thể thơ thất ngôn bát cú từ xưa tới nay? – Vậy muốn thuyết minh đặc điểm thể loại văn học ta phải làm gì? Yêu cầu nêu các đặc điểm đó? – Gọihs đọc ghi nhớ – Hướng dẫn học sinh làm bài tập – Học sinh thứ 2, lên ghi kí hiệu vào bài thơ – Theo luật: nhât, tam, ngũ bất luận; nhị tứ, lục phân minh  xét niêm, đối tiếng 2, 4, – Bài 1: tù… thù… châu… Đâu: vần – Bài 2: Lên… non… hòn… son… con: vần – 4/3 – Là thể thơ thông dụng thơ Đường luật… * Yêu cầu thuyết minh đặc điểm thể loại văn học: – Có vẻ đẹp hài hòa, cân đối, nhịp điệu trầm lại gò bó – Quan trong, nhiều người ưa chuộng – Trước hết phải quan sát, nhận xét, sau đó khái quát thành đặc điểm – Cần lựa chọn đặc điểm tiêu biểu, quan trọng và cần có ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ các đặc điểm 2.Ghi nhớ :SGK – Học sinh đọc ghi nhớ II – Luyện tập: – Học sinh làm bài tập Bài tập 1: Thuyết minh truyện ngắn “Lão Hạc” Nam Cao a) Mở bài: Định nghĩa truyện ngắn là gì? b) Thân bài: Giới thiệu các yếu tố truyện ngắn: – Tự sự: + Là yếu tố chính, định cho tồn truyện ngắn + Gồm: việc chính và nhân vật chính Ví dụ: việc chính: Lão Hạc giữ lại tài sản cho trai giá Nhân vật chính: Lão Hạc Ngoài còn có các việc, nhân vật phụ Ví dụ: Sự việc phụ: Con trai lão bỏ đi, lão Hạc đối thoại với cậu Vàng, bán Vàng đối thoại với ông giáo, xin bả chó, tự tử… (114) Nhân vật phụ: Ông giáo, trai lão Hạc, Binh Tư… – Miêu tả, biểu cảm, đánh giá: + Là các yếu tố bổ trợ, giúp cho truyện ngắn sinh động, hấp dẫn + Thường đan xen vào yếu tố tự – Bố cục, lời văn, chi tiết: + Bố cục chặt chẽ, hợp lý + Lời văn sáng, giàu tình cảm + Chi tiết bất ngờ, độc đáo 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: Làm bài tập còn lại, Học bài Chuẩn bị “Trả bài tập làm văn số 2” Tiết : 62- Hớng dẫn đọc thêm: muèn lµm th»ng cuéi T¶n §µ S :2/12/2012 G :6/12/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu tâm tư nhà thơ lãng mạn Tản Đà: buồn chán trước thực đen tối và tầm thường, muốn thoát ly khỏi thực ước mộng “ngông” – Cảm nhận cái mẻ hình thức bài thơ thất ngôn bát cú Tản Đà: lời lẽ thật giản dị, sáng, gần với lối nói thông thường, không cách điệu, xa vời, tự ý hàm xúc, khoáng đạt, cảm xúc bộc lộ thật tự nhiên, thoải mái: giọng thơ thoát, nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh duyên dáng 2.KN: Phát hiện, so sánh, thấy đổi hình thức thể loại vh truyền thống 3.TĐ: Yêu quí nhà thơ VN B – Phương pháp: Hỏi đáp, gợi tìm C – Chuẩn bị: Đọc tư liệu tác giả Tản Đà D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thơ “Đập đá Côn Lôn”? Cho biết nội dung, nghẹ thuật bài thơ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Giáo viên hướng dẫn cách I – Đọc – tìm hiểu chung đọc? – Gọi học sinh đọc bài thơ? – Học sinh đọc – Tác giả: – Giáo viên đọc lại bài thơ SGK – Nêu vài nét tác giả? – Học sinh nêu tác giả, tác – Nêu ý chính tác phẩm? phẩm – Tác phẩm: – Giáo viên khái quát ý – Học sinh nghe, ghi nhớ SGK chính để học sinh nắm kỹ – Nhân vật trữ tình bài – Em, cách xưng hô mà tác – Chú ý chú thích 2, 3, và thơ là ai? Có quan hệ giả nhân danh mình (115) nào với tác giả? – Nhân vật trữ tình có tâm gì? – Tên bài thơ này có gì mẻ so với thơ cổ điển mà em đã học? – Gọi học sinh đọc câu đề? – Lời thơ nói tới nỗi buồn đó là nỗi buồn ai? – Đi theo nỗi buồn đó, còn có tình cảm nào lớn nữa? – Vì nội tâm người lại buòn, chán? – Nhận xét nghệ thuật câu thơ? – Từ đó, nhu cầu nội tâm nào tác giả bộc lộ? – Học sinh đọc câu thơ thực? – Khi bế tắc nơi trần thế, tác giả muốn đâu? – Tác giả muốn thoát ly lên cung quế, cành đa, cho thấy nhu cầu tinh thần tác giả có gì đặc biệt? – Giọng thơ và kểu câu gì sử dụng đây? – Hai câu thơ thể mong ước gì tác giả? – Học sinh đọc câu thơ? – Nghệ thuật, giọng thơ đâu nào? Tác dụng? – Hai câu thơ thể nỗi niềm gì tác giả? – Học sinh đọc câu kết? – Có hành động chứa đựng câu thơ? Đó là hành động gì? – Trong đó hành động nào nhấn mạnh bộc lộ trực tiếp thái độ tác giả? Nêu NT,ND toàn bài thơ Những văn Tản Đà mà em biết, đọc số bài vầ nêu giá trị nội dung? – Chán sống trần thế, muốn sống trên cung trăng II Đọc – tìm hiểu văn bản: – Thâm mật, suồng sã, lộ rõ – câu đề: – Của tác giả -> Giọng thơ mặn mà, ngôn ngữ thân mật, đời thường: Tâm buồn, chán bất hòa với trần ngột ngạt, bất công Khao khát sống khác với cõi trần – Chán – Chỉ có thiên nhiên thấu hiểu tâm sự, khát vọng tác giả – câu thực: – Khao khát sống khác với cõi trần chán ghét  Giọng thơ tự nhiên, câu hỏi tu từ, câu cầu khiến: – Lên cung trăng khao khát thoát ly khỏi đời trần để vươn đến cao – Thế giới bao ánh sang, lạ, hướng cái đẹp, sáng yên ả, bình, vui đa tình và “ngông” tươi – câu luận: – Nhu cầu hướng cái Vui vẻ, hóm hỉnh  giọng thơ đẹp, cao sang lạ thân mật, ấm áp; điệp từ, phép đối: Niềm vui sướng tìm đến người tri kỷ để giải nỗi buồn chán – Có bầu, có bạn, để quên – câu kết: buồn tủi để vui cùng  hình ảnh độc đáo, kết thúc bất gió, mây ngờ: buồn chán đến cực điểm, – Điệp từ, phép đối khao khát đổi thay xã hội theo hướng tốt đẹp, thỏa mãn – Cảm thấy cô đơn nhu cầu sống Đỉnh cao hồn thơ lãng mạn và “ngông” Đọc ghi nhớ III Tổng kết:Ghi nhớ SGK (116) – Thảo luận, trình bày IV Những văn Tản Đà – Học sinh làm bài tập 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc diễn cảm bài thơ 5) Dặn dò: – Học bài, làm bài tập Luyện tập – Chuẩn bị “hai chữ nước nhà” Tiết : 63 «n tËp tiÕng viÖt S :4/12/2012 G:8/12/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1,KT:Nắm vứng nội dung từ vựng, ngữ pháp Tiếng Việt đã học HKI 2.KN: Rèn luyện kỹ thực hành Tiếng Việt B – Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận C – Chuẩn bị: Học sinh ôn lại toàn nội dung Tiếng Việt đã học HKI D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kể tên các loại dấu câu đã học? Cho ví dụ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng I – Lý thuyết – Từ vựng: a) Cấp độ khái quát cuẩ nghĩa từ ngữ: – Giáo viên yêu cầu học – Học sinh thảo luận ví dụ: Cây có nghĩa rộng cây ổi, sinh thảo luận nhóm phần nhóm cây xoài… lý thuyết từ vựng? b) Trường từ vựng: ví dụ: Phương tiện giao thông: xe, tàu, máy bay… – Gọi học sinh trình bày c) từ tượng hình, từ tượng thanh: kết đã thảo luận? – Học sinh trình bày kết ví dụ: Lom khom… d) Từ địa phương và biệt ngữ xã hội: – Yêu cầu học sinh cho ví ví dụ: ngô, trẫm… dụ? – Học sinh cho ví dụ e) Biện pháp tu từ từ vựng: – Nói quá: ví dụ: Đẹp tiên – Học sinh thảo luận nội – Học sinh thảo luận – Nói giảm nói tránh: dung lý thuyết ngữ pháp? ví dụ: đời… – Ngữ pháp: a) Trợ từ, thán từ: (117) – Yêu cầu học sinh trả lời – Học sinh trả lời kết ví dụ: Nó chính là kẻ trộm kết quả? Ô hay! Bạn làm à? b) Tình thái từ: ví dụ: Con nghe ạ! – Yêu cầu học sinh cho ví c) Câu ghép: dụ? – Học sinh cho ví dụ ví dụ: Trời mưa, đường trơn II – Luyện tập: Bài 1:Truyện dân gian: Truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười * Từ ngữ chung phần giải thích nghĩa từ ngữ trên là: truyện dân gian (nghĩa rộng) a) Tiếng đồn cha mẹ em hiền Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ đôi  nói quá b) Bà tôi đã già nên dáng lom khom Vid thế, tiếng bước chân bà nghe lẹt đẹt Bài 2: a) Chính bạn là người làm việc à? b) Câu đầu tiên là câu ghép Có thể tách câu ghép đó thành câu đơn Nhưng tách câu đơn thì mối liên hệ, liên tục việc dường không thể rõ câu ghép với vế câu c) Câu và là câu ghép Cả câu ghép, các vế câu nối với quan hệ từ: như, vì 4) Củng cố: Theo em, muốn học tốt phân môn Tiếng Việt thì ta cần chú ý điều gì? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập Chuẩn bị “Thi kiểm tra HKI” (118) Tiết : 64 tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè S :4/12/2012 G :8/12/2012 A – Mục tiêu cần dạt: Giúp học sinh – Tư đánh giá bài làm mình theo yêu cầu văn và nội dung đề bài – Hình thành lực tự đánh giá và sửa chữa bài văn mình B – Phương pháp: Thảo luận C-Chuẩn bị: Xem lại nội dung lý thuyết văn thuyết minh D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng I/ Đề bài Thuyết minh cây bút máy bút Đọc ? H/S đọc lại đề bi II/Yêu cầu: -ĐốitượngTM:HS tùy chọn Tìm ? H/S tìm yêu cầu đề? -Bố cục rõ ràng phần +MB:GT đối tượngTM +TB:Nguồngốc,cấutạo,hìnhdáng, chấtliệu,côngdụng, cách sửdụng,bảo quản +KB: khẳng định giá trị đối tượng TM III/Nhận xét ưu điểm: Nghe GV nhận xét số ưu -Biết làm bài văn TM (đúng yêu cầu) -nhược điểm -Trình bày rõ ràng,lưu loát Nhược điểm : -Thuyết minh thiếu ý – Trình bay ý lộn xộn -Lỗi dựng đoạn (119) Học sinh chữa ?GV gọi số HS chữa lỗi Đọc bài khá tốt IV/Chữa lỗi -Bổ sung ý -sắp xếp ý theo dàn ý -Tách đoạn văn V/Đọc bài khá VI/Lấy điểm Giỏi :0 Khá: 60 % TB: 30 % Yếu :10 % 4) Củng cố: 5) Dặn dò: -Tiếp tục sửa chữa bài,soạn bài ông Đồ Tiết : 65 VĂN BẢN : ÔNG ĐỒ Vũ Đình Liên S : /12/ 2012 G:11/12/2011 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Cảm nhận tình cảnh tàn tạ nhân vật ông đồ, qua đó thấy niềm cảm thương và nỗi nhớ tiếc ngậm ngùi tác giả cảnh cũ người xưa gắn liền với nét đẹp văn hóa cổ truyền 2KN:Thấy sức truyền cảm nghệ thuật đặc sắc bài thơ 3.TĐ: Nỗi nhớ tiếc ngậm ngùi ông Đồ gắn liền với nét đẹp văn hóa cổ truyền B – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận, bình C – Chuẩn bị: Giáo án, tài liệu D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thơ Muốn làm thằng cuội 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Giáo viên hướng dẫn học I – Đọc –Tìm hiểu chung: sinh đọc bài thơ? – Gọi học sinh đọc bài – Học sinh đọc bài thơ – Tác giả: thơ? – Tác phẩm: 1936 – Nêu vài nét tác giả, tác phẩm? – Hướng dẫn học sinh tìm – Chú thích hiểu nghĩa từ? Thể loại : Thơ ngũ ngôn – Thể loai bài thơ? – Phương thức biểu đạt bài thơ? – Vì bài thơ có phương thức đó? – Tìm bố cục bài thơ? Nội dung đoạn? – Biểu cảm kết hợp miêu tả, tự – phần Khổ 1+2 : H/A ông Đồ thời xưa Khổ 3+4 : Thời BC+MT + TS Bố cục: phần (120) Khổ cuối: Nỗi lòng tác giả dành cho ông II Đoc- Tìm hiểu văn bản: – Học sinh đọc đoạn – Gọi học sinh đọc đoạn – Hoa đào  tín hiệu mùa 1? xuân, ông đò có mặt – Hình ảnh ông đồ gắn liền mùa đẹp, hạnh phúc thời điểm nào? Điều đó có – Xuất đặn, hòa ý nghĩa gì? hợp với thiên nhiên – Sự lặp lại thời gian “mỗi năm hoa đào nở”, người thấy “ông đồ già”, “bày mực tàu giấy đỏ – bên phố đông người” có ý nghĩa gì? – Khổ thơ gợi lên cảnh tượng gì? – “hoa tay… rồng bay: – Tài viết chữ ông đồ gợi tả qua chi tiết nào? – Nhận xét chữ viết – Quý trọng, mến mộ ông? – Từ đó, tạo cho ông địa vị nào – Có niềm vui, hạnh phúc người? – Đoạn tạo cho ta thấy sống ông đồ nào? – Khổ thơ thứ ba nói tâm trạng gi? Lời thơ nào buồn nhất? – Sử dụng biện pháp tu từ gì? Tác dụng? – Khổ gợi lên cảnh tượng gì? – Ông đồ kiên trì ngồi đợi viết chữ qua mùa? – Hình ảnh “ông đồ ngồi đây” gợi cho em cảm nghĩ gì? – Khổ thư có gì giống và khác chi tiết” hao đào và ông đồ so với khổ thơ 1? – Sự giống và khác đó có ý nghĩa gì? 1.Hình ảnh ông đồ thời đắc ý: – Xuất đặn, hòa hợp với thiên nhiên, người – Nét chữ: phóng khoáng, sinh động và cao quý  quý trọng, mến mộ  Nhân hóa, so sánh: sống có niềm vui, hạnh phúc – Hình ảnh ông đồ thời tàn: – Buồn: “Giấy đỏ… nghiên – Ông đồ vắng khách: buồn, cô sầu” đơn, hiu quạnh – Nhân hóa – Thê lương, tiều tụy – Một người già nua, lạc lõng phố phường; nhân hóa: thê lương, tiều tụy – Buồn thương – Tâm tác giả: – Đều xuất thời gian: hoa đào nở – Khác – Lòng thương cảm chân thành – Thiên nhiên mãi tồn cho nhà danh giá bị lãng đẹp bất biến, người có quên (121) – Tình cảm tác giả gửi gắm thể trở thành xưa cũ đây là gì? Cho biết nỗi – Xót thương – Thương tiếc giá trị tinh thần bị lòng nhà thơ câu – Thương tiếc tàn tạ cuối? – Từ bài thơ, em đồng cảm – Thương cảm, nhớ III Tổng kết: với nỗi lòng nào nhà thương * Ghi nhớ: SGK thơ? IV.Luyện tập – Khái quát NT,ND bài Đọc ghi nhớ – Đọc diễn cảm bài thơ thơ 4) Củng cố: Bài thơ tiêu biểu cho thơ lãng mạn Em hiểu thêm đặc điểm nào thơ lãng mạn Việt Nam.5) Dặn dò: Học bài, thuộc lòng bài thơ.Chuẩn bị “Quê hương” S:10/12/2012 Hớng dẫn đọc thêm : hai ch÷ níc nhµ G:13/12/201 TrÇn TuÊn Kh¶i A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT:Cảm nhận nội dung trữ tình yêu nước đoạn thơ trích: nỗi đau nước và ý chí phục thù cứu nước – Tìm hiểu sức hấp dẫn nghệ thuật ngòi bút Trần Tuấn Khải: cách khai thác đề tài lịch sử, lựa chọn thể thơ thích hợp, việc tạo dựng không khí, tâm trạng, giọng điệu thơ thống thiết… 2,KN:Đọc, hiểu đoạn thơ khai thác theo đề tài lịch sử B – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận C – Chuẩn bị: Học sinh xem lại thể thơ song thất lục bát đã học lớp Giáo viên xem mục “lưu ý” bài – SNV Ngữ văn 7, tập D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thơ “Muốn làm thằng Cuội”? Phâm tích nội dung, nghệ thuật bài thơ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Hướng dẫn học sinh đọc văn bản? I – Đọc – tìm hiểu chung – Gọi học sinh đọc văn – Học sinh đọc bản? – Học sinh nêu nét chính – Nêu vài ý chính tác tác giả, tác phẩm giả? – Học sinh nghe, ghi nhớ – GV gọi hs TM đặc điểm thể loại này – Tác giả có trực tiếp bộc lộ cảm nghĩ yêu nước mình không? – Vậy ông đã có cách biểu riêng nào? – Tìm bố cục bài thơ? Nêu nội dung phần? – Mượn lời NPKhanh nói – Chú thích SGK vời trai ông bị quân II.Đọc, tìm hiểu nét Tiết: 66 (122) cho biết điều gì đặc biệt Minh giải sang Trung Quốc đời phần người cha NPKhanh? – câu đầu : Tam trạng người cha phải xa đất – Cảnh vật thiên nhiên nước bốn câu thơ đầu – 20 câu tiếp: Nỗi lòng người miêu tả nào? cha cảnh ngộ nước – Những từ: “mây sầu ảm nhà tan đạm, gió thảm đìu hiu, Hổ – câu cuối: Nỗi lòng người thét chim kêu” gây cho em cha dành cho cảm giác gì? – Trong bối cảnh đó, tâm – Núi rừng ảm đạm, heo hút trạng người cha sao? – Em hiểu nỗi bất hạnh – Đau đớn, xót xa người cha đây nào? – Tình cảm vừa nhớ thương – Tác giả sử dụng cách nói vừa căm phẫn bất lực gì? Có tác dụng gì, phù “hạt máu nóng… châu rơi” hợp với văn cảnh không? – Tác giả dùng hình ảnh gì câu thơ: “hạt máu… – Nói ước lệ, phu hợp với văn dặm khơi”? cảnh, gợi không khí nghiêm – Điều đó, cho thấy người trang, thiêng liêng cha là người nào? – Ẩn dụ – Gọi học sinh đọc 20 câu thơ tiếp theo? – Người cha nhắc đến lịch – Xót thương cha cảnh nước sử dân tộc lời nhà tan khuyên câu thơ – Nặng lòng với đất nước, nào? quê hương – Qua các tích thì đặc điểm nào dân tộc nói tới – “Giống hồng lạc… kém gì!” – Điều dó, cho thấy tình – Đặc điểm truyền thống nòi cảm sâu đậm nào gióng cao quý, lịch sử lâu lòng người cha? đời, người anh hùng – Tình hình – Muốn khích lệ dòng máu đất nước lúc này anh hùng người nào? Biểu qua câu thơ nào? – Qua đó, gợi lên đất – Niềm tự hào dân tộc, nước nào? biểu lòng yêu nước – Lời văn nào diễn tả cho tâm trạng đó? Giọng thơ? – Đau thương, tang tóc “bốn – Tác giả sử dụng nghệ phương… con” thuật gì đây? Ý nghĩa biện pháp nghệ thuật – Có giặc, bị hủy hoại, nước chính nghệ thuật, nội dung 1.Nội dung: a tâm trạng người cha trước cảnh ngộ đất nước: – tâm trạng người cha: vừa nhớ thương, vừa căm phẫn bất lực  đau đớn, xót xa – Lời khuyên người cha: lời trăn trối, thiêng liêng, xúc động và có sức truyền cảm mạnh Cha: Nặng lòng với đất nước quê hương b.Tình hình đất nước: Niềm xót thương và căm phẫn vô hạn trước cảnh nước nhà tan  biểu lòng yêu nước c Nỗi lòng người cha và lời trao gửi cho con: Khích lệ nối nghiệp vẻ vang tổ tông Yêu con, yêu nước, tin tưởng (123) ấy? – Những lời nói thảm vong quốc đã bộc lộ cảm xúc gì? Trong lòng người cha? – Người cha cảnh ngộ nào? Thể qua từ ngữ nào? – Mục đích lời khuyên người cha đây là gì? – Nhận xét giọng điệu lời khuyên nhủ đây? nhà tan – Đau thương vào và đất nước  tình yêu hòa tình yêu đất nước, dân tộc – Niềm xót thương, lòng căm phẫn -Khích lệ làm tiếp điều cha chưa làm giúp ích nước nhà.- vì nước gian lao, vì cờ độc lập.- Khích lệ nối nghiệp vẻ vang tổ tông – Thống thiết, chân thành – Từ đó, em hiểu gì nỗi lòng người cha hoàn – Yêu con, yêu nước cảnh nước nhà tan? – Tha thiết với vận mệnh 2.Nghệ thuật: đất nước – Cách nói ước lệ, hình ảnh ẩn Khái quát nghệ thuật bài Thảo luận dụ: thơ? – Nhân hóa, so sánh, câu cảm thán; giọng thơ lâm li, thống thiết: – Giọng văn thống thiết, chân thành Đọc ghi nhớ Tổng kết: Ghi nhớ SGK II – Luyện tập: Đọc 1.Đọc lại bài thơ Giáo viên hướng dẫn học Trả lời 2.Những bài thơ khác cùng đề sinh tài lịch sử Nội dung bài thơ 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc diễn cảm bài thơ? 5.HDVN: Học bài, soạn bài (124) S: 12/12/2012 G: 15/12/2012 Tr¶ Bµi kiÓm tra tiÕng viÖt Tiết 67 A Mục tiêu cần đạt – Đánh giá ưu điểm- nhược điểm bài kiểm tra tiếng vịêt – GV nắm bắt, có hướng khắc phục – Ôn tập tốt kt học kỳ I B.Chuẩn bị : – GV : chấm , chữa bài cho học sinh, trả trước hai ngày _ HS : Tự kiểm tra nắm ưu – nhược điểm bài làm C Tổ chức các hoạt động dạy học ổn định Kiểm tra chuẩn bị 3.Bài Hoạt động thầy Hoạt động Ghi bảng trò Yêu cầu học sinh Đọc nhắc lại đề I.Đề bài II Đáp án biểu điểm J TRẮC NGHIỆM: ( điểm – môi câu trả lời đung đươc 0, điểm) Câu Đáp án A D B BA II TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 1: HS xếp các từ trên thành trường từ vựng -Trường phận cây : thân, rễ, lá cành, gốc, hoa, -Trường đặc điểm , hình dáng cây: xum xuê, rườm rà, khẳng khiu, um tùm Câu 2: HS đặt hai câu ghép từ các câu đơn cho sẵn: -Quyển truyện hay nên tôi vô cùng yêu thích -Vì tuyện hay nên tôi vô cùng yêu thích Câu 3: HS các -từ tượng hình : Vui vẻ, ầng ậng, co rúm, ngoeo, móm mém, (125) tượng thanh: hu hu *Dặn dò: Học sinh chữa lỗi  Chuẩn bị kiểm tra học kỳ Câu : – Viết đợc câu chủ đề: 0,5đ – HS trình bày thành đoạn văn thể rõ kĩ viết đoạn văn có câu chủ đề “ Sự cần thiết phải hạn chế gia tăng dân số – Lời lẽ giọng điệu rõ ràng, mạch lạc – Có sử dụng câu ghép, trî tõ III.Nhận xét ưu điểm : Nhiều em làm tố phần Nhựơc điểm : Câu Đoạn văn thiếu câu ghép IV.Chữa lỗi: viết lại đoạn văn V.Học sinh đọc bài khá VI Lấy điểm Giỏi : 40% Khá: 50% TB : 10% (126) Tiết : 68 69 kiÓm tra tæng hîp häc k× I Đề PGD A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh – Ôn luyện lại nội dung kiến thức đã học HKI – Nhằm đánh giá khả vận dụng linh hoạt theo hướng tích hợp các kiến thức và kỹ phần: Văn, Tiếng Việt và tập làm văn cuẩ môn Ngữ Văn bài kiểm tra – Năng lực vận dụng phương thức thuyết minh phương thức tự kết hợp với miêu tả, biểu cảm bài viết và kỹ tập làm văn nói chung để viết bài văn B – Các bước tiến hành: 1) Giáo viên giao đề: 2.Theo dõi hs làm bài Thu bài, kiểm tra số lượng bài: 4) dặn dò: (127) Tiết: 70 + 71 hoạt động ngữ văn : làm thơ chữ S:12/12/201 G:15/12/201 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Biết cách làm thơ chữ với yêu cầu tối thiểu: đặt câu thơ chữ, bắt ngắt nhịp 4/3, biết gieo đúng vần – Tạo không khí mạnh dạn, sáng tạo, vui vẻ 2.KN: Biết cách làm thơ chữ với yêu cầu tối thiểu: đặt câu thơ chữ, ngắt nhịp 4/3, gieo đúng vần B – Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận C – Chuẩn bị: học sinh (có thể) chuẩn bị mục I SGK, làm trước bài thơ chữ D – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra phần chuẩn bị nhà học sinh 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Giáo viên kiểm tra và nhận xét phần chuẩn bị I – Nhận diện luật thơ: nhà học sinh – Yêu cầu học sinh nhắc – Câu thơ chữ lại phương pháp thuyết – Ngắt nhịp: 4/3 ¾ minh thể loại văn – Vần: có thể trắc học: – Số tiếng, số dòng; bằng, phần nhiều là + Muốn làm thơ chữ, ta trắc; đối, niêm; vần, ngắt + Vị trí gieo vần: tiếng cuối câu phải xác định yếu tố nào? nhịp và (có tiếng cuối câu 1) – Cho học sinh nhận diện – Luật trắc: theo mô hình: luật thơ: a) + Gọi học sinh đọc bài B B T T T B B thơ: chiều và tối? T T B B T T B + Yêu cầu học sinh trả lời – Học sinh trả lời T T B B B T T câu hỏi SGK? B B T T T B B – Cho học sinh đọc bài thơ mình tự làm sưu b) tầm, và trả lời câu hỏi về: T T B B T T B vị trí ngắt nhịp, gieo vần B B T T T B B và luật trắc B B T T B T T (128) – Gọi học sinh chỗ – Dùng dấu phẩy  làm sai sai luật bài thơ “tối” và nhịp; “ánh xanh xanh” sửa chỗ sai đó? “ánh xanh lè” – Yêu cầu học sinh làm – Học sinh tự làm tiếp câu cuối theo ý mình bài thơ Tú Xương? – Học sinh đọc câu thơ tự – Gọi học sinh đọc câu làm thơ làm tiếp đó? – Giáo viên nhận xét? – Học sinh tự làm – Yêu cầu học sinh làm tiếp bài thơ dang dở mục 2b SGK? – Học sinh đọc – Gọi học sinh đọc phần thơ làm tiếp? – Giáo viên nhận xét – Học sinh đọc bài thơ tự – Cho học sinh đọc thơ làm chữ tự làm nhà mình? – Học sinh nhận xét – Gọi học sinh nhận xét – Giáo viên nhận xét: ưu, nhược và cách sửa 4) Củng cố: – Khi làm thơ chữ cần chú ý điều gì? 5) Dặn dò: – Xem lại kiến thức thể thơ chữ? – Chuẩn bị “Trả bài kiểm tra tổng hợp” T T B B T B B II – Tập làm thơ chữ: – Làm tiếp câu cuối bài thơ Tú Xương: – Làm tiếp bài thơ dang dở: Phấp phới lòng bao tiếng gọi Thoảng hương lúa chín gió đồng quê – Học sinh đọc thơ chữ tự làm: (129) Tiết : 72 tr¶ bµi kiÓm tra tæng hîp S :21/12/ 2012 G :22/12/2012 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh – Mức độ vận dụng kiến thức Tiếng Việt để giẩi các bài tập phần văn, tập làm văn và ngược lại – Kỹ viết đúng thể loại văn thuyết minh, kỹ trình bày, diễn đạt, dùng từ, viết câu – Học sinh thêm lần củng cố nhận thức và cách làm kiểm tra theo hướng tích hợp, tự luận – Học sinh tự đánh giá và sửa chữa bài làm mình theo yêu cầu đáp án và hướng dẫn học sinh B – Chuẩn bị: GV: Bài đã chấm có đáp án vavf thang điểm C – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài I.Nhận xét: Ưu điểm:Học sinh làm đươc bài dúmg với kiểu bài văn thuyết minh bảo vệ môi trường vai trò cây xanh , môi trường sống người Nhược điểm: số em lam bài sơ sài, chưa thuyết minh rõ ràng các tác dụng, vai trò bảo vệ môi trường II Trả bài: H S chữa bài Gọi H S đọc bài làm tốt (130) Học kỳ II TiÕt 73+ 74 V¨n b¶n nhí rõng S: 1/1/2013 ThÕ l÷ G: 3/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh Kiến thức: Sơ giản phong trào thơ Tư tưởng yêu nước thầm kín lớp hệ trí thức tây học chán ghét thực tại, vươn tới sống tự do.Cảm nhận niềm khao khát tự mãnh liệt, nỗi chán ghét sâu sắc cái thực tù túng, tầm thường, giả dối thể bài thơ qua lời Hổ bị nhốt vườn bách thú 2.Kĩ năng:Thấy bút pháp lãng mạn đầy truyền cảm nhà thơ Đọc diễn cảm,phân tích chi tiết nghệ thuật tiêu biểu tác phẩm 3.TĐ:Yêu quí tác phẩm thơ B – Trọng tâm: Cảnh Hổ vườn bách thú C – Phương pháp: Gợi tìm, đàm thoại D – Chuẩn bị: GV: Giáo án, tài liệu HS: Soạn bài E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Hướng dẫn học sinh đọc văn I Đọc – tìm hiểu chung: – Gọi học sinh đọc văn – Học sinh đọc văn bản? – Tác giả:Là nhà thơ tiêu biểu – Nêu vài nét tác giả? phong trào thơ ( GV bổ xung) – Giới thiệu tác phẩm? – Con Hổ – Tác phẩm: Sáng tác 1934 – – Khi mượn lời Hổ – Tâm người In tập “ Mấy vần thơ” vườn bách thú, nhà thơ muốn ta liên tưởng đến – chú thích: SGK điều gì người? – Không hạn định lượng câu, – Quan sát bài thơ, chữ, đoạn 4- Thể loại : Trữ tình điểm hình – Mỗi dòng tiếng PTBĐ : Biểu cảm thức bài thơ này so với bài – Ngắt nhịp tự do, vần không thơ đã học, thơ Đường cố định luật chẳng hạn?cho biết thể thơ ? – Biểu cảm gián tiếp – Phương thức biểu đạt Bố cục : phần văn là gì? – phần (131) – Bố cục bài thơ ? II Đọc-Tìm hiểu chi tiết: – Học sinh đọc – Gọi học sinh đọc đoạn thơ và 4? – Hổ cảm nhận vườn bách thú nào? – Những nỗi khổ nào Hổ bị nhốt cũi sắt vườn bách thú? – Là nỗi khổ Cảnh Hổ vườn bách thú: – Không hoạt động, phải không gian tù hãm, thời gian kéo dài – Bị biễn thành trò chơi cho thiên hạ tầm thường; bị chung cùng bọn thấp kém – Nỗi nhục bị biến thành trò – Trong đó, nỗi khỗ nào có chơi lạ mắt cho người sức biến thành khối căm hờn? vì sao? – Cảm xúc hờn kết đọng – Em hiểu khối hờn tâm hồn, đè nặng nhức đây là gì? nhối, không giải thoát – Chán ghét sống tầm – Khối căm hờn biểu thị thường, tù túng thái độ sống và nhu cầu – khát vọng tự nào? – Hoa chăm, cỏ xén, lối – Cảnh vườn bách thú diễn phẳng cây trồng Dải nước… tả qua các chi tiết nào? bí hiểm (đoạn 4) – Đểu giả, nhỏ bé, vô hồn – Cảnh tượng mang tính chất gì? – Niềm uất hận – Cảnh tượng gây nên phản ứng gì tình cảm Hổ? – Trạng thái bực bội, u uất – Em hiểu “niềm uất hận kéo dài ngàn thâu” nào? – Giọng thơ giễu nhại Ngắt – Nghệ thuật bật nhịp ngắn… cảnh này là gì? – Chán ghét thực tại, khao – Phần này cho em hiểu gì khát sống tự tâm Hổ? – Gậm – Gọi học sinh đọc phần 2: Học sinh đọc đoạn 2, 3? – Cảnh sơn lâm gợi – Bóng cả, cây già, tiếng gió tả qua chi thiết nào? gào ngàn, giọng nguồn thét núi… – Nhận xét cách dùng từ – Điệp từ, động từ các câu thơ đó? Nghệ thuật – Gợi tả âm dội Cảnh Hổ chốn giang sơn hũng vĩ nó: – Trong – Khinh – Giương – Sa – Chịu  Giọng u uất, ngắt nhịp ngắn, dồn dập, động từ: chán ghét sống tù túng – Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng cây trồng – dải nước đen giả suối – Mô gò thấp kém – Không bí hiểm  từ ngữ liệt kê liên tiếp, miêu tả Đểu giả, nhỏ bé, vô hồn  bực bội, u uất  Chán ghét sâu sắc thực tù túng, tầm thường, giả dối Khao khát sống tự do, chân thật – Bóng cả, cây già – Gào, thét, hét (132) đó có tác dụng gì? – Âm gợi lên cảnh sơn lâm đây nào? – Trong không gian ấy, hình ảnh chúa tể nào? – Nhận xét cách dùng từ ngữ, nhịp thơ, biện pháp tu từ? – Hình ảnh chúa tể mang vẻ đẹp nào? – đoạn 3, cảnh rừng đây là cảnh các thời điểm nào? – Linh thiêng – Ta bước chân… vật im – Bước, lượn, vờn, qoắc, khiến – Động từ, nhịp tho ngắn thay đổi, so sánh – Ngang tàng, oai phong, lẫm liệt – đêm, ngày mưa, bình minh, chiều – Đêm vàng, ngày mưa chuyển… – rực rỡ, huy hoàng, náo – Cảnh sắc thời động, hùng vĩ, bí ẩn điểm đó có gì bật? – Ta say mồi… tan; ta…đổi – Từ đó, thiên nhiên mới; Tiếng… bừng; Ta đợi… lên vẻ đẹp nào? gay gắt – Giữa thiên nhiên Hổ làm gì? – Tác giả dùng biện pháp tu từ gì các câu đó? Có ý nghĩa gì? Kiểu câu gì? – Điệp từ “đâu” kết hợp với câu thơ cảm thán có ý nghĩa gì? – Nhận xét cảnh miêu tả trên? Tính chất đối lập cảnh tượng này? – Sự đối lập đó có ý nghĩa gì việc diễn tả trạng thái tinh thần Hổ? – Giấc mộng ngàn Hổ hường không gian nào? – Đoạn thơ sử dụng kiểu câu gì? Có ý nghĩa nào?? – Vậy giấc mộng ngàn Hổ là giấc mộng nào? – Nỗi đau từ giấc mộng  Điệp từ, động từ: sức sống mãnh liệt núi rừng bí ẩn  cảnh linh thiêng  Động từ, so sánh; nhịp thơ ngắn, thay đổi: mềm mại, uyển chuyển oai phong, ngang tàng, lẫm liệt – đêm, ngày, chiều: rực rỡ, huy hoàng, náo động, hũng vĩ, bí ẩn – Điệp từ: đại từ “ta”, “đâu” – cảm thán – Đâu: điệp từ, câu cảm thán: Nhấn mạnh nỗi tiếc nuối – Nhấn mạnh, bộc lộ nỗi tiếc sống tự nuối sống tự  Hai cảnh đối lập Khát – Đối lập; bên là cảnh tù vọng sống tự túng, bên phóng khoáng Oai linh, hũng vĩ, thênh Khao khát giấc mộng ngàn: thang  Câu cảm thán: – Câu cảm thán – Nỗi tiếc nhớ sống chân thật, tự do, nỗi đau bi kịch – Mãnh liệt to lớn đau – Khát vọng giải phóng tự xót, bất lực – Sống chân thật xứ sở mình  khát vọng giải phóng – Chán ghét thực giả dối, khao khát tự (133) ngàn phản ánh khát vọng gì Hổ? – Từ tâm trạng nhớ rừng Hổ, em hiểu điều sâu sắc gì tâm gì người? – Qua bài thơ, em hiểu điểm mẻ nào thơ lãng mạn Việt Nam? – Tổng kết: – nội dung: Chán ghét thực tầm thường, giả dối, khao * Ghi nhớ : SGK tr khát tự  lòng yêu nước – Nghệ thuật: Tràn đầy cảm hứng lãng mạn, hình ảnh thơ giàu chất tạo hình; ngôn ngữ, III Luyện tập : nhạc điệu phong phú Bài : SGK Đọc ghi nhớ – Đó là sức mạnh cảm xúc Gv hướng dẫn h sinh làm – Trong thơ lãng mạn, cảm xúc bt mãnh liệt là yếu tố quan trọng hàng đầu Từ đó kéo theo phù hợp hình thức câu thơ – Ở đây cảm xúc phi thường kéo theo chữ bị xô đẩy 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ? 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị câu nghi vấn Tiết : 75 CÂU NGHI VẤN S : 2/1/ 2013 G :5/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT:Hiểu rõ đặc điểm hình thức câu nghi vấn phân biệt câu nghi vấn với các kiểu câu khác 2.KN:Nắm vững chức chính câu nghi vấn: dùng để hỏi Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp B – Trọng tâm: đặc điểm hình thức và chức chính câu nghi vấn C – Phương pháp: Gợi tìm.hỏi đáp D – Chuẩn bị: Học sinh đọc lại (văn bản) tiểu thuyết “Tắt đèn” E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Câu phân chia theo mục đích nói thì có kiểu câu? Kể tên? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc đoạn – Học sinh đọc,trả lời I Đặc điểm hình thức và chức trích? – “sáng ngày… không?”, chính câu nghi vấn: – Trong đoạn trích trên, câu “Thế làm… ăn khoai?”, 1.BT: nào là câu nghi vấn? “hay là… đói quá?” – Dấu chấm hỏi, từ nghi – Đặc điểm hình thức nào cho vấn: có… không; làm sao; biết đó là câu nghi vấn? hay là – Những câu nghi vấn trên – Để hỏi 2.NX: (134) dùng để làm gì? – Gọi học sinh tự đặt câu nghi vấn? – Vậy theo em, câu nghi vấn là câu có đặc điểm hình thức và chức chính nào? – Khi viết, câu nghi vấn viết nào? – Cho ví dụ câu nghi vấn? Có từ nghi vấn: ai, gì, – Học sinh đặt câu nghi đâu, bao giờ, à, có… không…; vấn có từ “hay” (nối các vế có quan hệ lựa chọn) – Dùng để hỏi – Khi viết, câu nghi vấn kết thúc dấu chấm hỏi – Kết thúc dấu chấm ví dụ: Anh hay tôi đi? hỏi * Ghi nhớ: SGK HS đọc ghi nhớ II – Luyện tập: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Luyện tập – Học sinh làm bài tập Bài 1:Xác định câu nghi vấn và đặc điểm hình thức cho biết là câu nghi vấn a) Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không? b) Tại người ta lại phải khiêm tốn thế? c) Văn là gì? Chương là gì? d) Chú mình muốn cùng tơ đùa vui không? Đùa trò gì? Cái gì thế? Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta hả? Bài 2:Căn để xác định câu nghi vấn: có từ “hay” Không thể thay từ “hay” từ “hoặc” nếy thay từ “hay” từ “hoặc” thì câu nghi vấn đó trở nên sai ngữ pháp biến thành câu khác thuộc kiểu câu trần thuật và có ý nghĩa khác hẳn Bài 3:Không thể đặt dấu chấm hỏi cuối câu đó Vì đó không phải là câu nghi vấn – Câu a, b: có từ nghi vấn là “có… không, sao” kết cấu chứa từ này làm chức bổ ngữ câu – Câu c,đoạn: “nào (cũng), (cũng) là từ phiếm định Bài 4:Khác hình thức: có… không; đã… chưa Khác ý nghĩa: câu thứ có giả định là người hỏi trước đó có vấn đề sức khỏe, điều giả định này không đúng thì câu hỏi trở nên vô lý, còn câu hỏi thứ thì không có giả định đó Ví dụ: Cái áo này có cũ không? (đúng) Cái áo này có không? (đúng) Cái áo này đã chưa? (sai) Bài 6:Câu a: đúng Vì không nhiêu kg ta có thể cảm nhận vật nào đó nặng hay nhẹ Câu b: sai Vì chưa biết giá bao nhiêu thì không thể nói món hàng đắt hay rẻ 4) Củng cố: – Khi nói, để biết đó có phải là câu nghi vấn không, thì người nghe có phải dựa vào dấu chấm hỏi kết thúc câu hay không? Mà dựa vào đâu? 5) Dặn dò: – Học bài, làm bài tập – Chuẩn bị : Viết đoạn văn VB thuyết minh (135) Tiết : 76 viÕt ®o¹n v¨n v¨n b¶n thuyÕt minh S: 4/1/2013 G :8/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Biết cách xếp ý đoạn văn thuyết minh cho hợp lý 2.KN: Rèn kỹ viết đoạn văn thuyết minh B – Trọng tâm: Cách xếp ý đoạn văn thuyết minh C – Phương pháp: Gợi tìm,hỏi đáp, thảo luận D – Chuẩn bị: số đoạn văn mẫu E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc đoạn văn – Học sinh đọc, trả lời I Đoạn văn văn a? thuyết minh: (136) – Cho biết câu chủ đề – Câu đoạn văn? – Các câu giải thích, bổ sung? – Câu – Tác dụng các câu đó? – Làm rõ ý cho câu chủ đề – Nhận dạng các đoạn văn thuyết minh a.BT: b.NX: – Học sinh đọc – Gọi học sinh đọc đoạn văn b? – Cho biết câu chủ đề, từ ngữ chủ đề? – Các câu viết theo cách nào? – từ ngữ: Phạm Văn Đồng – Theo lối liệt kê các hoạt động đã làm Sửa lại các đoạn văn – Học sinh đọc thuyết minh chưa chuẩn a.BT: – Gọi học sinh đọc đoạn văn a, – Lộn xộn b.NX b mục 2? – Cho biết yêu cầu thuyết minh đoạn văn, nội dung và nhược điểm đoạn văn – giới thiệu cấu tạo đó? phận: ruột, vỏ và ngoài – Nếu giới thiệu cây bút bi thì còn có các loại bút bi nên giới thiệu nào? – Học sinh làm vào giấy – Đoạn văn trên tách đoạn? đoạn viết lại nào? (Học sinh làm vào giấy) – Lộn xộn – Gọi học sinh trả lời bài chuẩn bị và sửa lại đoạn văn? – Liệt kê theo thứ tự cấu – Yêu cầu đoạn văn b? nhược tạo điểm đoạn văn? Chỉ rõ chỗ không hợp lý – đoạn – Nên giới thiệu đèn bàn phương pháp nào? – Nên tách đoạn b thành – Học sinh làm vào bài đoạn? tập * Ghi nhớ : SGK tr 15 – Mỗi đoạn nên viết nào? Yêu cầu học sinh làm – Học sinh trả lời phần ghi II – Luyện tập: vào bài tập giáo viên kiểm nhớ Đọc tra và hướng dẫn cách sửa, viết lại – Học sinh làm bài tập – Vậy từ bài tập trên cho biết cách viết đoạn văn văn thuyết minh? Hướng dẫn học sinh làm bài tập Luyện tập? Bài 2: Học sinh có thể hoàn thành đoạn văn với các ý: – Người đã suốt đời nêu cao cờ độc lập và tự cho dân tộc (137) – Người đã đoàn kết tầng lớp nhân dân, không phân chia tôn giáo, đảng phái, giới tính, già trẻ, miền xuôi, miền ngược cờ đó – Người đã cùng Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng các đội quân xâm lược hùng mạnh, giành độc lập, thống toàn vẹn cho tổ quốc – Nhân dân Việt Nam kính yêu người, gọi người là “Bác” 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ SGK? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 1, Chuẩn bị bài quê hương Tiết : 77 v¨n b¶n quª h¬ng A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh TÕ Hanh S :7/ 1/2013 G:10/1/201 (138) 1.KT:Cảm nhận vẻ đẹp tươi sáng, giàu sức sống làng quê miền biển miêu tả bài thơ và tình cảm quê hương đằm thắm tác giả – Thấy nét đặc sắc nghệ thuật bài thơ 2.KN:Nhận biết thơ lãng man Đọc diễn cảm thơ, phân tích chi tiết, biểu cảm đặc sắc bài thơ 3.TĐ: tình cảm yêu quí quê hương B – Trọng tâm: Hình ảnh người và sống làng chài quê hương C – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp, thảo luận D – Chuẩn bị: Tìm hiểu tác giả và tác phẩm Tế Hanh E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thơ “Nhớ rừng”? Nêu giá trị NT,ND bài thơ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng I Đọc – tìm hiểu chung – Nêu vài nét chính tác – Tác giả: giả Tế Hanh? Học sinh nêu ý chính Được coi là nhà thơ quê – Xuất xứ bài thơ? tác giả,tp hương, với hồn thơ dung dị và tinh tế 2.– Tác phẩm: – Giáo viên hướng dẫn học – Học sinh đọc sáng tác 1939, tác giả 18 tuổi xa sinh đọc văn bản.( giọng nhà nhẹ nhàng, trẻo, nhịp 3.Đọc- Từ khó: 3-2,3-5) – Gọi học sinh đọc? – Giáo viên nhận xét, giáo viên đọc lại – Gọi học sinh đọc nghĩa -Cánhbuồm: Bằng vải trắng các từ? – Giáo viên khái quát lại ý – Phăng mái chèo: dùng chính phần này cho học quạt nước nhanh , mạnh – Nghề chài lưới: Nghề sinh nắm quăng chài, thả lưới( đánh – Bài thơ sử dụng phương cá) Thể thơ: chữ hs pb cá nhân thức biểu đạt nào? PTBĐ : Miêu tả+ Biểu cảm – Nhận xét thể thơ và bố cục bài thơ? Nội dung – phần – Đ1 : đầu > thớ vỏ: Bố cục: phần phần? Hình ảnh quê hương – Đ2 : còn lại : Nỗi nhớ – Hình ảnh quê hương quê hương II –Đọc, Tìm hiểu văn bản: Giới thiệu chung, đoàn tác giả miêu tả thuyền khơi, trở hình ảnh nào? Hình ảnh quê hương – Hai câu thơ đầu giới – Vị trí làng và nghề thiệu điều gì? quê tác giả (139) – Cảnh dân chài bơi thuyền khơi vào thời điểm nào? Tiết trời sao? – Qua đó, thời điểm và cảnh tượng gợi lên điều gì cho người dân chài khơi? – Khi giới thiệu thuyền và cánh buồm, tác giả dùng nghệ thuật gì? – Hình ảnh so sánh gợi tả điều gì thuyền? – Gợi lên tranh lao động nào? – Trong câu thơ “cánh buồm… góp gió”, ngoài nghệ thuật so sánh, còn có nghệ thuật gì? – Vậy hình ảnh cánh buồm là biểu tượng điều gì? – Tác giả sử dụng bút pháp nghệ thuật gì? – Vậy cảnh dân chài bơi thuyền khơi khăc họa nào? Gọi học sinh đọc đoạn 2? – Cảnh thuyền đánh cá trở miêu tả qua câu thơ nào? – Nhận xét không khí đây nào? – Cuộc sống người dân lúc này nào? – Người dân chài lúc này gợi tả chi tiết điển hình nào? – Cảm nhận em người dân chài qua hình ảnh đó? – Hai câu thơ “chiếc thuyền im… thớ vó” sử dụng nghệ thuật gì? – Nghệ thuật đó gợi cho ta cảm nhận thuyền nào? * Giới thiệu khái quát làng mình: làngchàiven biển – Sớm mai, trời trong, gió nhẹ a.Cảnh dân chài bơi thuyền khơi đánh cá: – Một điều kiện thuận lợi – so sánh – Trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng  miêu tả: buổi sáng đẹp trời Một niềm vui, thuận lợi – Trai tráng – Vẻ đẹp dũng mãnh, hùng – Thuyền tuấn mã tráng, đầy hấp dẫn – Đồng hứng khởi, dào dạt – Phăng, vượt, hăng sức sống – Ẩn dụ – Buồm giương mảnh hồn làng – Rướn – Linh hồn làng chài, sống làng chài – Lãng mạn  so sánh, động từ, nhân hóa, ẩn dụ: vẻ đẹp khỏe mạnh chàng trai và vẻ đẹp dũmg mãnh, hùng tráng đầy hấp dẫn thuyền; biểu tượng linh hồn làng chài – Học sinh đọc b – Cảnh thuyền đánh cá bến: – Ồn ào, tấp nập đông vui – Đầy niềm vui, hạnh phúc – Ồn ào, tấp nập – Cá đầy ghe, tươi ngon  miêu tả: tranh lao động náo – Cả thân hình nồng thở vị nhiệt, đầy ắp niềm vui, sống xa xăm – Người dân: da rám nắng, thân – Cơ thể khỏe mạnh, rắn hình nồng thở vị xa xăm rỏi, mang vẻ đẹp và sống nồng nhiệt – Thuyền: im, nằm, nghe – Nhân hóa  Nhân hóa; miêu tả chân thật, lãng – Một thể sống, gắn bó mạn: trải, phi thường mật thiết với người người và yên bình, mãn nguyện thuyền (140) – Vậy đoạn thơ gợi lên hình ảnh người và sống đây nào? – Tác giả trực tiếp nói điều gì? – Tác giả nhớ gì? – Một sống nào gợi lên từ các chi tiết đó? – Hiểu gì “cái múi nồng mặn” đây? – Câu thơ đã có ý nghĩa gì? – Nỗi nhớ quê hương – Nước xanh, cá bạc, buồm vôi, mùi nồng mặn… – Đẹp giàu, làm lụng và bình – Là mùi riêng làng biển, lòng trung hiếu – Nhấn mạnh nỗi nhớ quê, đặc điểm làng quê – Thắm thiết, bền bỉ, chung thủy, gắn bó Thảo luận nhóm – Bức tranh tươi sáng – Qua đó, cho biết nỗi nhớ – Yêu quê hương tha thiết quê nào và Đọc ghi nhớ lòng quê nào? Đọc bài thơ – Đọc bài thơ, em cảm nhận điều tốt đẹp nào sống và lòng người? 2– Nỗi nhớ làng quê tác giả: – Nhớ biển, cá, cánh buồm, mùi nồng mặn  điệp từ: nỗi nhớ làng quê, gắn bó, chung thủy với quê hương III – Tổng kết: * Ghi nhớ: SGK IV Luyện tập: Đọc bài thơ 4) Củng cố: Em tìm đọc hát số bài thơ thể tình cảm quê hương thắm thiết người Việt Nam – Quê hương Giang nam.- Nhớ sông quê hương Tế Hanh 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập Luyện tập Chuẩn bị “Khi tu hú” (141) Tiết : 78 v¨n b¶n tu hó Tè H÷u S : 9/1/2013 G :12/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Cảm nhận lòng yêu sống, niềm kháo khát tự cháy bỏng người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi bị giam cầm tù ngục thể hình ảnh gợi cảm và thể thơ lục bát giản dị mà tha thiết KN: Đọc diễn cảm thơ thể tâm tư người chiến sĩ cách mạng bị giam giữ ngục tù.Nhận ra,phân tích hình ảnh thơ 3.TĐ: Cảm phục, yêu quí nhà thơ cách mạng B – Trọng tâm: Tâm trạng người chiến sĩ nhà tù C – Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận D – Chuẩn bị: GV: Giáo án, tài liệu HS: soạn bài nhà E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Đọc thuộc lòng đoạn đầu bài thơ “quê hương”? phân tích cảnh dân chài đánh cá? – Hình ảnh người và sống làng chài khổ thơ 2? Nỗi lòng tác giả khổ thơ cuối? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Nêu vài nét tác giả? I.Đọc – Tìm hiểu chung: – Hoàn cảnh sáng tác bài thơ? PB cá nhân – Tác giả: – Giáo viên hướng dẫn học SGK HS đọc sinh cách đọc bài thơ? – Tác phẩm: Tháng 7- 1939 – Gọi học sinh đọc nhà thơ bị bắt giam nàh lao – Giáo viên nhận xét, đọc lại Thừa Phủ ( Huế) bài thơ? – Hướng dẫn học sinh tìm hiểu 3.Từkhó:SGK nghĩa các từ chú thích? Thể thơ : Thơ lục bát – Nhận xét thể thơ? Tác HS giải nghĩa – Thơ lục bát,… PTBĐ : Miêu tả + Biểu cảm dụng? (142) – Tìm bố cục bài thơ? Bố cục : phần – phần – câu đầu: Cảnh mùa hè – Em hiểu nào nhan – câu cuối: Tâm trạng đề bài thơ? người tù Trả lời – Đoạn cho biết nội dung gì? – Thời gian mùa hè gợi tả âm nào? – Một sống nào gợi lên từ âm đó? – Trong bài thơ “bếp lửa” Bằng Việt có tiếng chim tu hú, theo em có gì giống và khác cảm nhận tiếng chim tu hú Bằng Việt và Tố Hữu? – Mùa hè còn gợi tả qua màu sắc không gian điển hình nào? – Một sống nào gợi lên từ màu sắc ấy? – Những sản vật nào điển hình mùa hạ nhắc đến? – Sản vật gợi lên sống nào? – Hai câu: “trời xanh… không” gợi lên không gian nào? – Vậy từ dấu hiệu thời gian và không gian gợi lên cảnh tượng mùa hè nào? – Qua đó, cho thấy tâm hồn nhà thơ cảnh tượng mùa hè nào? – Đọc đoạn thơ cuối, đoạn thơ cho biết nội dung gì? – Tác giả viết: “ta nghe… bên lòng” nhà thơ đón nhận cảnh tượng mùa hè thính giác hay sức mạnh tâm hồn? – Vậy, trạng thái tâm hồn nào tác giả bộc lộ? – Vì tác giả muốn đập tan phòng giam hãm nghe hè II Đọc,Tìm hiểu văn bản: 1.Cảnh mùa hè tâm tưởng người tù: – (Tiếng) tu hú gọi bầy – Cảnh mùa hè – Tiếng ve ngân – Tiếng tu hú, tiếng ve  âm rộn rã, tưng bừng sầu – Vàng hạt – Rộn rã, tưng bừng – Nắng đào – Trời xanh  miêu tả: màu sắc đẹp vẻ tươi thắm lộng lẫy, bình – Vàng (bắp), hồng (nắng đào), xanh (da – Lúa chiêm chín trời) – Trái cây – Vẻ tươi thắm lộng lẫy bình – Bắp rây – Lúa chiêm chín, trái cây ngọt, bắp vàng hạt  Sự sống sinh sôi, nảy nở đầy – Đang sinh sôi, nảy nở đặn, ngào đầy đặn, ngào – Phóng túng, tự  miêu tả, hình ảnh tiêu biểu, giọng thơ tự nhiên: rộn ràng, giàu sinh lực, phóng khoáng, tự – Rộn rã, giàu sinh lực, phóng khoáng, tự – Yêu sống, nhạy – tâm trạng người tù: cảm với đời – Nghe hè dậy bên lòng – tâm trạng người tù – Chân muốn đạp tan phòng – Sức mạnh tâm hồn (143) dậy? – Nhận xét cách diễn đạt lời thơ đó? Ý nghĩa cách diễn đạt ấy? – Em cảm nhận từ lời bộc bạch đó tâm hồn nào? – Mở đầu và kết bài thơ đó có tiếng tu hú kêu tâm trạng người nghe lại khác Vậy nó khác nào? Vì sao? – Em cảm nhận điều mãnh liệt nào diễn tâm hồn người lời cuối bài thơ? – Vậy qua bài thơ, em cảm nhận điều cao đẹp nào từ tâm hồn nhà thơ? – Tác dụng thể thơ lục bát bài thơ này? lòng – Ngột, chết uất – Chim tu hú kêu – Nồng nhiệt với tình yêu sống tự – Bực bội, u uất nhà giam thiếu sinh khí  Ngắt nhịp bất thường, từ ngữ mạnh, câu cảm thán, giọng thơ u uất, đầy đau khổ, uất ức, khao khát cháy bỏng sống tự – Đầy nhiệt huyết sống, khao khát tự Thảo luận p – Thèm khát sống tự do, yêu sống, tự III – Tổng kết: Khái quát rút ghi * GHi nhớ : SGK nhớ, đọc ghi nhớ 4) Củng cố: – Bài tập nhanh Nhận xét nào chưa đúng với nội dung bài thơ” Khi tu hú” A Bài thơ nói thời gian, không gian tiếng chim B Bài thơ nói nỗi lòng nghe tiếng vhim C Bài thơ nói lòng yêu đời, khát vọng tự tác giả D Bài thơ nói tiếng chim tu hú ( Đáp án C) 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Tức cảnh Pác Bó (144) Tiết : 79 c©u nghi vÊn (tt) S :9/1/2013 G :12/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Hiểu rõ câu nghi vấn không dùng để hỏi mà còn dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc… 2.KN: Biết sd câu nghi vấn phù hợp với tình giao tiếp B – Trọng tâm: các chức khác câu nghi vấn C – Phương pháp: Hỏi đáp (đàm thoại), gợi tìm D – Chuẩn bị: Học sinh tìm số ví dụ câu nghi vấn E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Trình bày đặc điểm hình thức và chức chính câu nghi vấn? cho ví dụ? – Kiểm tra bài tập học sinh 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc các đoạn – Học sinh đọc I.Những chức khác trích? câu nghi vấn: – Trong các đoạn trích trên, Trả lời Bài tập câu nào là câu nghi vấn? – Câu nghi vấn các đoạn trích trên có dùng để hỏi – Không không? – Vậy dùng để làm? Cụ thể: câu đoạn trích a dùng để làm Trả lời gì?: a) Câu cầu khiến; b) Khẳng định; c) Phủ định; d) a) bộc lộ tình cảm, cảm Đe dọa; e) Bộc lộ tình cảm, xúc( hòi niệm, tiếc cảm xúc nuối) – Em chọn câu trả lời nào? b) đe dọa – Tương tự vậy, giáo viên Trả lời c, đe dọa hỏi đoạn trích còn lại, học d) khẳng định (145) sinh chọn câu trả lời – Nhận xét dấu kết thúc các câu nghi vấn trên Có phải là dấu chấm hỏi không? – Vậy nhiều trường hợp, câu nghi vấn không dùng để hỏi mà dùng để làm gì? Trong trường hợp thì câu nghi vấn kết thúc dấu gì? Cho ví dụ? e) Bộc lộ tình cảm, cảm xúc – Không – Nếu không dùng để hỏi thì số trường hợp, câu nghi vấn có thể kết thúc dấu chấm, dấu chấm than dấu chấm lửng – Học sinh cho ví dụ – Anh hay tôi Ghi nhớ : SGK tr 22 – HS rút ghi nhớ pb cá nhân,đọc ghi nhớ II – Luyện tập: – Hướng dẫn học sinh làm bài – học sinh làm bài tập tập Luyện tập Bài 1: Các câu nghi vấn có các đoạn trích, chức nó: a) người đáng kính bây theo gót Binh Tư để có ăn cơ?  để bộc lộ tình cảm, cảm xúc b) Cả khổ thơ là câu nghi vấn, trừ câu “than ôi!”  phủ định; bộc lộ tình cảm, cảm xúc c) Sao ta không ngắm biệt ly tâm hồn lá nhẹ nhàng rơi?  cầu khiến; bộc lộ tình cảm, cảm xúc d) Ôi, thì còn đâu là bóng bay?  phủ định; bộc lộ tình cảm, cảm xúc Bài 2:1) Xác định câu nghi vấn, đặc điểm hình thức, chức năng: a) “Sao cụ lo xa quá ?”; “tôi gì bây nhịn đói mà tiền để lại?:; “Ăn mãi hết thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?”  phủ định b) Cả đàn bò giao cho thằng bé không người không ngợm ấy, chăn dắt làm sao?  bộc lộ băn khoăn, ngần ngại c) Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử?  Khẳng định d) Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?  dùng để hỏi 2) Các câu có thể thay câu không phải là câu nghi vấn mà có ý nghĩa tương đương: câu đoạn a, b, c Viết lại câu áo ý nghĩa tương đương I Cụ không phải lo xa quá Không nên nhịn đói mà để tiền lại Ăn hết thì lúc chết không có tiền mà lo liệu II Không biết chức là thằng bé có thể chăn dắt đàn bò hay không III Thảo mộc tự nhiên có tình mẫu tử 4) Củng cố: Ngoài chức để hỏi Câu nghi vấn còn có chức nào? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 3, – Chuẩn bị “Câu cầu khiến” (146) Tiết : 80 Thuyết minh phương pháp ( Cách làm) S : 12/1/2013 G :15/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT:Bổ sung kiến thức văn thuyết minh Biết cách thuyết minh phương pháp, thí nghiệm KN: Quan sát đối tượng cần thuyết minh: phương pháp, cách làm Tạo lập vb thuyết minh B – Trọng tâm: Cách thuyết minh phương pháp, thí nghiệm C – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận D – Chuẩn bị: GV: Giáo án, tài liệu HS: soạn bài nhà E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Khi thuyết minh thể loại văn học, ta cần thuyết minh đặc điểm nào? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng – Gọi học sinh đọc bài a,b – Học sinh đọc I Giới thiệu phương – Khi thuyết minh cách làm – Nguyên vật liệu, cách làm, pháp: đồ vật, người ta thường nêu yêu cầu thành phẩm Bài tập mục nào? – Cách làm trình bày – Cái nào làm trước, cái nào theo thứ tự nào? làm sau, theo thứ tự định, kết – Nhận xét lời văn đây – Gọn rõ nào? – Gọi học sinh đọc văn b? – Học sinh đọc – Khi thuyết minh cách nấu – Nguyên vật liệu, cách làm, món ăn, người ta thường yêu cầu thành phẩm neu mục nào? (147) – Cách làm trình bày theo thứ tự nào? – Nhận xét lời văn đây sao? – Cả văn có mục nào chung? Vì lại thế? – Vậy giới thiệu phương pháp ta cần làm nào? – Gọi học sinh đọc ghi nhớ? – Cái gì làm trước, cái gì làm sau, định – Ngắn, rõ – Nguyên vật liệu, cách làm, yêu cầu thành phẩm – Ví cái gì Thảo luận – Học sinh đọc ghi nhớ Ghi nhớ : SGk Tr 26 II – Luyện tập: Bài 1: Thuyết minh trò chơi: Bố cục phần: Mở bài: Giới thiệu khái quát trò chơi ( ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, đánh chắt ) Thân bài: a, Số người chơi, dụng cụ chơi b, Cách chơi ( luật chơi) Tiến hành nào? ( Thế nào thì thắng, nào thì thua, nào thì phạm luật) C, Yêu cầu trò chơi Kết bài : ý nghĩa , tác dụng trò chơi Hoặc : Cách làm ôtô vỏ hộp a) Mở bài: – Nguyên nhân làm đồ chơi – lại chọn ôtô vỏ hộp b) Thân bài: * chuẩn bị nguyên vật liệu – Các loại vỏ hộp sửa giấy cứng các loại vỏ hộp khác có dạng hình chữ nhật – Que tròn có đường kính 0,5 cm, dài khoảng 12 cm – Các nút chai tròn, hột, hạt… * Cách làm: – Lấy vỏ hộp sửa giấy cứng, kích thước vỏ hộp 20 x 11 x (cm) – Trên mặt to vỏ hộp sửa, ta vẽ hình chữ nhật có kích thước khoảng 10 x cm – Sau đó, dùng dao trổ kéo cắt rời theo cạnh hình chữ nhật, vừa vẽ trên vỏ hộp, cắt bỏ 2/3 chỗ hình chữ nhật vừa cắt, giữ lại 1/3 gấp ngược 1/3 phần còn lại lên để làm mui xe ô tô – Ở mặt bên sường vỏ hộp, dùi lỗ từ mặt sườn bên này thông sang mặt sườn bên vỏ hộp – Lấy nút chai hình tròn để làm bánh xe Mỗi nút chai chọc lỗ nút – Lây que tre xuyên qua lỗ từ sườn bên này sang sườn bên vỏ hộp để làm trục xe Lắp đầu que tre nút chai to và ngoài cùng đầu que tre làm cái chốt chặt để giữ cho bánh xe khỏi bị rời – Lấy nút chai nhỏ gắn phía đầu ô tô làm đèn pha và buộc dây giá trước đầu xe để kéo xe c) Kết luận:Tác dụng đồ chơi này (148) – Em có thích công việc này không? 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 2.Chuẩn bị b ài Tiết : 81 v¨n b¶n tøc c¶nh p¾c bã Hå ChÝ Minh S :14/1/2013 G: 17/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT:Cảm nhận thích thú thật Hồ Chí Minh ngày gian khổ Pác Bó; qua đó, thấy vẻ đẹp tâm hồn Bác, vừa là chiến sĩ say mê cách mạng, vừa “khách lâm tuyền” ung dung sống hòa nhịp với thiên nhiên – Hiểu giá trị nghệ thuật độc đáo bài thơ 2.KN: Đọc- hiểu thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh Phân tích nghệ thuật tiêu biểu tác phẩm 3.TĐ: Kính trọng, yêu quí chủ tịch H C M B – Trọng tâm: “Thú lâm tuyền” Bác Hồ C – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp, thảo luận D – Chuẩn bị: GV: Giáo án, tài liệu và đời, nghiệp Hồ Chí Minh HS: soạn bài nhà E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: – Đọc thuộc lòng bài thơ “khi tu hú”? phân tích cảnh mùa hè tâm tưởng người tù? – Đọc đoạn thơ cuối bài “khi tu hú” phân tích tâm trạng người tù 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng (149) – Hướng dẫn học sinh đọc văn bản, chú thích – Gọi học sinh đọc văn bản? – Gọi học sinh đọc chú thích? – Giáo viên đọc lại bài thơ – Cho biết hoàn cảnh sáng tác bài thơ? – Bài thơ thuộc thể thơ gì? – Phương thức biểu đạt nào kết hợp bài thơ? – Trong đó, phương thức nào là chính? – Em thử cảm nhận chung bài thơ? – Tìm bố cục bài thơ? – Gọi học sinh đọc lại câu đầu? – Nghệ thuật câu thơ đầu? – Giọng thơ, nhịp thơ nào? – Phân tích phép đối câu thơ: – Với nghệ thuật ấy, đã diễn tả hoạt động và quan hệ sống Bác nào? – Câu thơ cho ta hiểu gì sống Bác kho Pác Bó? – Câu 1, cho biết việc Bác, còn câu thứ cho biết việc gì? – Giải thích nghĩa lời thơ: “cháo bẹ rau măng sẵn sàng”? – Nhận xét giọng thơ? – Qua đó, cho ta biết gì sống bác? – Câu thứ 3, sử dụng nghệ thuật gì? Phân tích? – Qua đó, cho biết điều kiện làm việc nào? Nội dung công việc sao? – Ý nghĩa phép đối đó? – Vậy câu thơ đầu kể việc sinh hoạt, làm việc Bác Từ đó lên hình ảnh người cách mạng nào? Thú lâm tuyền Thảo luận 3p – Học sinh đọc – Học sinh đọc chú thích I – Đọc- tìm hiểu chung Tác giả – tác phẩm : SGK Từ khó : SGK – Sống, làm việc hang Thể loại : Tứ tuyệt Pác Bó PTBĐ : biểu cảm + Tự – Thất ngôn tứ thuyệt – Tự kết hợp biểu cảm – biểu cảm – phần: câu; câu Bố cục: phần Đọc, trả lời II Đọc, Tìm hiểu văn bản: – Dùng phép đối – Nhịp 4/3 1.Cảnh sinh hoạt và làm việc Bác Pác Bó: – Đối vế, thời gian, không gian, hoạt động Sáng suối tối vào – Đều đặn, ung dung, hòa hang hợp với thiên nhiên – Phép đối, giọng thơ thoải – Hài hòa, thư thái, có ý mái, phơi phới, nhịp 4/3: nghĩa, làm chủ hoàn cảnh sống hài hòa, thư thái và có ý nghĩa, luôn làm – Việc ăn uống bác chủ hoàn cảnh – Cháo bẹ, rau măng – Vui đùa – Gian khổ – Phép đối: đối ý, đối thanh; từ láy – Tạm bợ >< công việc quan trọng, trang nghiêm – Yêu thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, làm chủ sống – Thiếu thốn, gian khổ có nhiều niềm vui đời cách mạng – Sang trọng, giàu có – Gọi học sinh đọc câu thơ cuối? mặt tinh thần Nội dung câu thơ?  tả thực, giọng thơ vui đùa: sống gian khổ – bàn đá chông dịch sử Đảng  Đối ý, đối thanh, từ láy: điều kiện làm việc tạm bợ công việc quan trọng, nghiêm trang  Yêu thiên nhiên, công việc; hòa hợp với thiên nhiên, cách mạng; làm chủ (150) – Câu thơ cho biết: “cuộc đời cách mạng” cuẩ Bác diễn nào Pác Bó? – Em hiểu “cái sang” đời cách mạng bài thơ này là gì? – Trong thơ, bác hay nói tới “cái sang” người làm cách mạng, em thử tìm vài câu thơ nói điều đó? – Qua câu thơ cuối ấy, cho ta hiểu thêm vẻ đẹp nào cách sống Bác?Bài thơ nói với chúng ta điều gì ngày Bác sống và làm việc Pác Bó? – Bài thơ giúp em hiểu thêm điều cao quý nào Hồ Chí Minh? – Người xưa ca ngợi thú lâm tuyền Bác có gì khác với người xưa? sống: thú lâm tuyền – Cảm nghĩ Bác: – Lạc quan, tin tưởng vào nghiệp cách mạng – Cuộc đời cách mạng thật là sang – Tinh thần cách mạng, cách sống lạc quan Trả lời  Vần bằng, giọng thơ vui vẻ: niềm vui, tinh thần lạc quan, tin tưởng nghiệp cách mạng Khái quát Đọc ghi nhớ III Tổng kết: * ghi nhớ : SGK 4) Củng cố: Gọi học sinh đọc lại bài thơ và ghi nhớ 5) Dặn dò: Học thuộc lòng bài thơ.Chuẩn bị “Ngắm trăng” Tiết : 82 c©u cÇu khiÕn S :15/1/2013 G :19/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu rõ đặc điểm hình thức câu cầu khiến phân biệt câu cầu khiến với các kiểu câu khác 2.KN:Nắm vững chức câu cầu khiến biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với tình giao tiếp B – Trọng tâm: đặc điểm hình thức và chức câu cầu khiến C – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận D – Chuẩn bị: GV: Giáo án, tài liệu và đời, nghiệp Hồ Chí Minh HS: soạn bài nhà E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Nêu các chức khác câu nghi vấn? cho ví dụ? Làm bài tập SGK? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc các đoạn – Học sinh đọc I Đặc điểm hình thức và trích mục SGK? chức câu cầu Yêu cầu học sinh xác định câu – Thôi đừng lo lắng! Cứ khiến: cầu khiến có đoạn trích? đi! Đi thôi bài tập Đặc điểm hình thức nào cho (151) biết đó là câu cầu khiến? Câu cầu khiến đó dùng để làm gì? Gọi học sinh đọc to câu mẫu mục SGK? Giáo viên đọc lại Cách đọc câu “mở cửa!” (b) có khác với cách đọc câu “mở cửa” (a) không? Cho biết chức câu? Vậy câu cầu khiến là gì? Khi viết, câu cầu khiến viết nào? Cho ví dụ câu cầu khiến? Hướng dẫn học sinh làm bài tập Luyện tập – Có từ cầu khiến: đừng, đi, thôi – Khuyên bảo, yêu cầu – Học sinh đọc – Có, (b) đọc với giọng phát nhấn mạnh – Ở (a): dùng để trả lời câu hỏi; (b) để đề nghị, lệnh HS rút ghi nhớ Ghi nhớ : SGK tr 31 ví dụ: Bạn đừng nói chuyện II – Luyện tập: – Học sinh làm bài tập Bài 1: Đặc điểm hình thức câu cầu khiến: a) Có từ cầu khiến: hãy b) Có từ cầu khiến: c) Có từ cầu khiến: đừng * Nhận xét chủ ngữ các câu đó: chủ ngữ câu người đối thoại (hay người tiếp nhận câu nói), nhóm người đó có người đối thoại có đặc điểm khác Trong (a): vắng chủ ngữ dựa vào ngữ cảnh câu trước đó ta biết cụ thể người đối thoại là: Lang Liêu Trong (b): chủ ngữ là “ông giáo”; ngôi thứ số ít Trong (c): chủ ngữ là “chúng ta”; ngôi thứ số nhiều Bài 2: Những câu cầu khiến: a) Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt b) Các em đừng khóc c) Đưa tay cho tôi mau! Cầm lấy tay tôi này! b) Câu (a) có từ cầu khiến:  vắng chủ ngữ c) Câu (b) có từ cầu khiến: đừng  có chủ ngữ, ngôi thứ số nhiều d) Câu (c) không có từ cầu khiến, có ngữ điệu cầu khiến vắng chủ ngữ Bài 3: So sánh ý nghĩa và hình thức câu cầu khiến: hãy Câu (a) vắng chủ ngữ; còn (b) có chủ ngữ, ngôi thứ số ít Nhờ có chủ ngữ câu (b) ý cầu khiến nhẹ hơn, thể rõ tình cảm người nói người nghe 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 4, Chuẩn bị “câu cảm thán” (152) Tiết : 83 thuyÕt minh vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh S :15/1/2013 G :19/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Biết cách viết bài giới thiệu danh lam thắng cảnh 2.KN: Quan sát danh lam thắng cảnh đọc tài liệu,tạo lập vb thuyết minh B – Trọng tâm: Cách viết bài danh lam thắng cảnh C – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp, thaaor luận D Chuẩn bị: Tìm đọc tư liệu hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, quan sát qua tranh ảnh E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Khi giới thiệu phương pháp ta cần phải làm việc gì? Kiểm tra bài tập học sinh 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc bài giới thiệu mẫu – Học sinh đọc, trả lời I.giới thiệu danh SGK? lam thắng cảnh: Bài giới thiệu giúp em có – Nguồn gốc, đặc điểm Bài tập tri thức, hiểu biết nào hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn? Muốn viết bài giới thiệu danh lam thắng cảnh, cần có kiến thức gì? Làm nào để có kiến thức – Phải đọc sách báo, tra (153) danh lam thắng cảnh? Bài viết xếp theo bố cục nào? Theo em, bài này có thiếu xót gì bố cục? Theo em, nội dung bài thuyết minh này còn có thiếu gì? cứu, hỏi han… – Thiếu phần mở bàivà kết bài – Thiếu miêu tả vị trí, độ rộng hẹp hồ, vị trí tháp rùa, đền Ngọc Sơn… thiếu miêu tả quang cảnh xung quanh… – Khô khan, không hấp dẫn Do đó nên bài giới thiệu còn mang nhiều tính chất gì? – P.P : Bài giới thiệu sử dụng phương + phân tích, phân loại pháp thuyết minh nào? +Giải thích Nhận xét lời văn bài thuyết + Nêu số liệu, ví dụ minh? – Chính xác, biểu cảm Sắp xếp, bổ sung bài giới thiệu trên: Theo em, có thể giới thiệu hồ Hoàn – Được Kiếm, đền Ngọc Sơn quan sát – Tốt thì phải đến nơi không? Thử nêu quan thăm thú, quan sát tra sát, nhận xét mà em biết? cứu sách vở, hỏi han Xây dựng bố cục, theo em giới người hiểu biết thiệu thắng cảnh cần chú ý nơi gì? – Vị trí địa lý, các phận thắng cảnh đó… Xây dựng bài giới thiệu hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn? Thảo luận 3p, trình bày Giới thiệu danh lam thắng cảnh ntn Trả lời, đọc ghi nhớ – Bài giới thiệu cần có bố cục đủ phần: + Lời giới thiệu ít nhiều có kèm theo miêu tả, bình luận thì có hấp dẫn + Phải dựa trên sở đáng tin cậy, có phương pháp thích hợp + Lời văn cần chính xác và biểu cảm Ghi nhớ : SGK tr34 II – Luyện tập: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Luyện tập – Học sinh làm bài tập Bài 1: Dàn bài: a) Mở bài: Giới thiệu đối tượng: Đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm là danh lam thắng cảnh tiếng nước ta đã có từ lâu đời b) Thân bài: Nguồn gốc hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn: Có từ bao giờ; tên gọi là gì, đặc điểm hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn 4) Củng cố- Dặn dò: chuẩn bị bài ôn tập văn thuyết minh (154) Tiết : 84 «n tËp vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh S :21/1/2013 G :24/1/2013 A – Mục tiêu cần đại: Giúp học sinh 1.KT:Ôn lại khái niệm văn thuyết minh và nắm cách làm bài văn thuyết minh cách chắn 2.KN: Khái quát, hệ thống kiến thức đã học Đọc hiểu yêu cầu đề bài văn thuyết minh.quan sát đối tượng viết bài văn thuyết minh B – Trọng tâm: Cách làm các kiểu bài văn thuyết minh thông qua bài tập cụ thể C – Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận D – Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị đề a và e mục phần Luyện tập E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Nêu cách viết và xếp các ý văn thuyết minh? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Văn thuyết minh có vai – Cung cấp tri thức đặc I – Ôn tập lý thuyết: trò và tác dụng nào điểm, tính chất… các đời sống? tượng và vật – Vai trò, tác dụng văn Văn thuyết minh có tự nhiên, xã hội thuyết minh: tính chất gì khác với Cung cấp tri thức đặc văn tự sự, miêu tả, biểu điểm, tính chất… các cảm, nghị luận? tượng và vật tự nhiên, Muốn làm tốt bài văn thuyết xã hội minh, cần phải chuẩn bị – văn thuyết minh khác gì? với các văn khác: Bài văn thuyết minh phải – Muốn làm tốt bài văn làm bật điều gì? thuyết minh cần: Những phương pháp thuyết – Liệt kê, nêu số liệu, phân – phương pháp thuyết (155) minh nào thường chú ý loại – phân tích, giải minh thường vận dụng: vận dụng? thích… – Liệt kê – Ví dụ – Phân tích, phân loại Yêu cầu tổ làm đề, Thảo luận 3p, trình bày II – Luyện tập: theo thứ tự SGK? Gọi đại diện tổ trình bày Học sinh nhận xét, bổ phần chuẩn bị sung Giáo viên nhận xét bổ sung, hoàn thành bài tập Hướng dẫn học sinh làm bài tập mục 2, đề a và e Cho học sinh viết vào vở, giáo viên kiểm tra đánh giá – Nêu cách lập dàn ý: Đề a: giới thiệu đồ dùng học tập: phương pháp làm lọ đựng bút trên bàn học a) Mở bài: giới thiệu lọ đựng bút: vật đơn giản, dễ nhìn b) Thân bài: * Nguyên liệu: a) Một mảnh bìa cứng dài 15 cm, rộng 20 cm b) giấy, màu, kéo c) hồ gián, dập ghim d) hoa khô * Cách làm: Cuộn bìa cứng lại có đường kính – 10 cm Dùng dập ghim, ghim bìa cứng thành khối hình trụ Dùng giấy màu cắt thành hình hoa và lá, lấy hồ dán hoa và lá vào bìa vừa cắt Dùng mảnh giấy màu dán vào chỗ vừa ghim xong để che đậy phần ghim Trang trí hoa lá và lọ Dùng nhựa phẳng dán xuống đầu hộp làm đế Dùng hoa khô dán lên bông hoa giấy vừa dán cho đẹp * Yêu cầu thành phẩm: đệp, dễ nhìn; hoa khô, hoa giấy phải cùng màu c) Kết bài: Chiếc lọ đựng bút làm tăng vẻ đẹp góc học tập, đựng bút ngăn nắp – Viết đoạn văn: Học sinh dựa vào dàn bài bài tập viết đoạn văn mở bài, thân bài, kết bài 4) Củng cố: – Để viết tốt đoạn văn thuyết minh, ta phải làm gì? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 2e? Chuẩn bị “viết bài tập làm văn số 4” (156) Tiết: 85 v¨n b¶n : ngắm trăng, đờng Hå ChÝ Minh S :24/1/2013 G :26/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: * Văn “Ngắm trăng”: Cảm nhận tình yêu thiên nhiên đặc biệt sâu sắc Bác Hồ, dù hoàn cảnh tù ngục, người mở rộng tâm hồn tìm đến giao hòa với vầng trăng ngoài trời.Thấy sức hấp dẫn nghệ thuật bài thơ * Văn “Đi đường”: Hiểu ý nghĩa tư tưởng bài thơ: từ việc đường gian lao mà nói lên bài học đường đời, đường cách mạng Cảm nhận sức truyền cảm nghệ thuật bài thơ: bình dị, tự nhiên mà chặt chẽ, mang ý nghĩa sâu sắc 2.KN: Đọc diễn cảm bài thơ, phân tích số chi tiết NT tiêu biểu 3.TĐ: Kính trọng yêu quí chủ tịch Hồ Chí Minh B – Trọng tâm: Tình yêu thiên nhiên, tâm hồn lãng mạn, lạc qua Bác C – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận, hỏi đáp D – Chuẩn bị: Học sinh đọc, soạn Giáo viên: giáo án, tài liệu E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thơ “tức cảnh Pác Bó”? cho biết cảm nghĩ em Bác bài thơ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng hướng dẫn học sinh đọc bài I Đọc, tìm hiểu chung thơ “Ngắm trăng”? (157) Gọi học sinh đọc Giáo viên đọc lại Gt tác giả ? Cho biết hoàn cảnh sáng tác bài thơ? Nhân vật trữ tình bài thơ? Bài thơ thuộc thể thơ gì? Tính biểu cảm bài thơ trực tiếp hay gián tiếp? vì sao? Hồ Chí Minh ngắm trăng hoàn cảnh nào? câu 1, thật nào nói tới? Nghệ thuật gì sử dụng câu 1? Chữ “vô” lặp lại có ý nghĩa? – Học sinh đọc.,trả lời – TG Hồ Chí Minh – Thất ngôn tứ tuyệt – biểu cảm trực tiếp – Trong tù 1.Tác giả Tác phẩm – Tập NKTT – Gồm 133 bài thơ chữ Hán đa số viết theo thể tứ tuyệt II Đọc, Tìm hiểu văn bản: Bài thơ “ Ngắm trăng” – Hai câu đầu: – Rượu, hoa không có; không – Trong tù, không rượu, có thú vui không hoa – điệp từ – Khẳng định không có  Điệp từ: thiếu thốn nhiều thứ, khó thực Ngoài ý nghĩa thật, lời thơ rượu, hoa cho thưởng ngoạn còn có ý nghĩa gì? – Tượng trưng – Khó hững hờ Người xưa ngắm trăng thường gắn với rượu và hoa – Thiếu nhiều thứ, khó thực  Câu nghi vấn: trạng thái đâu ngắm trăng xao xuyến tâm hồn Bác không có, không cầm lòng nào? Vậy để thực – Niềm say mê, tình yêu thiên trước vẻ đẹp thiên nhiên ngắm trăng ấy, người nhiên cần phải có điều gì? – Có tinh thần vượt cảnh ngộ Vậy câu thơ trở nên đa nghĩa, dó là gì? So sánh lời thơ câu 2? – Câu thơ dịch: câu trần thuật, – Hai câu cuối: câu phiên âm và dịch nghĩa: Người ngắm trăng / câu nghi vấn Câu nghi vấn đây dùng để – Vừa để hỏi, vừa đẻ bộc lộ ngoài cửa sổ Trăng nhòm khe cửa / làm gì? cảm xúc tâm hồn tác giả Nếu câu thơ “đối thử… – trạng thái xao xuyến ngắm nhà thơ nhược hà?” là câu nghi vấn tâm hồn không cầm lòng để bày tỏ cảm xúc, thì cảm trước vẻ đẹp khó hững  Phép đối, nhân hóa xúc đó là gì? hờ Chủ động đến với thiên Trạng thái đã biến thành hành vi nào người? – Người ngắm trăng soi ngoài nhiên Tình yêu thiên nhiên mãnh liệt người và Nếu là hành động người cửa sổ ngắm trăng thì thường tình – Để ngắm trăng người tù thiên nhiên gắn bó gần gũi, cái khác hành phải hướng ngoài song sắt thân tình, luôn có cảnh ngộ động ngắm trăng đây là gì? nhà tù Từ đó, em cảm nhận (158) điều gì tình yêu thiên nhiên Bác? Câu thơ 4, tác giả sử dụng nghệ thuật gì? Tác dụng? Trăng ngắm nhà thơ, trăng chủ động đến với người, điều này cho thấy đặc điểm nào quan hệ Bác với thiên nhiên? Khi ngắm trăng và ngắm trăng, người tù thấy mình trở thành thi gia? Vì sao? So sánh bài thơ “tin thắng trận” và bài thơ này có gì giống nhau? Trong câu thơ diễn tả hoạt động ngắm người và trăng, tác giả dùng phép nghệ thuật gì? Nội dung phép đối đây? Tác dụng? Trong bài thơ vừa có cái không, vừa có cái có, điều gì đã khẳng định?Cuộc ngắm trăng diễn điều kiện không bình thường thuộc nhu cầu, nhu cầu đó là gì? Nhu cầu phản ánh vẻ đẹp nào Bác Hướng dẫn học sinh đọc bài thơ “đi đường” Gọi học sinh đọc Hoàn cảnh sáng tác bài thơ? Câu đầu bài thơ thể nội dung gì? Nghệ thuật gì sử dụng? Tác dụng? Đi đường khó nào? Nội dung câu thơ là gì? Nghệ thuật? tác dụng? Nội dung câu thơ 3? Câu thơ diễn tả điều gì? Hình ảnh người nào? Bài thơ có lớp nghĩa, đó là gì? Bác Hồ muốn nêu lên chân lý, bài học gì? – Chủ động đến với thiên nhiên – Nhân hóa; gợi tả trăng có linh hồn thân thiết… – Quan hệ gần gũi, thân tình, luôn có – Trăng xuất hiẹn khiến người tù quên thân phận mình… – Trăng tìm đến làm bạn với người; người thành nhà thơ – Phép đối -Thảo luận p, trình bày – Được giao hòa với thiên nhiên Khát khao cái đẹp – Tổng kết: * Ghi nhớ:SGK – Học sinh đọc – Trả lời – Bài thơ “Đi đường”: – Hai câu đầu: – Điệp từ  Điệp từ, từ láy: Nỗi gian lao người đường triền miên, bất tận – Trùng san chi ngoại hựu trùng san – Hai câu cuối: – Nối gian lao việc đường  Mọi gian lao, khó khăn đã – Điệp từ kết thúc Niềm vui sướng đặc biệt, bất ngờ – Niềm vui sường, bất ngờ (159) Nội dung, nghệ thuật bài – Tổng kết: thơ “đi đường” là gì? * Ghi nhớ : SGK 4) Củng cố: – Qua bài thơ, đã làm bật tâm hồn gì Bác? 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Chiếu dời đô” Tiết : 86 c©u c¶m th¸n S : 24/1/2013 G :26/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Hiểu rõ đặc điểm hình thức câu cảm thán Phân biệt câu cảm thán với các kiểu câu khác 2.KN:Nắm vững chức câu cảm thán Biết sử dụng câu cảm thán phù hợp với tình giao tiếp B – Trọng tâm: đặc điểm hình thức và chức câu cảm thán C – Phương pháp: Đàm thoại, hỏi đáp D – Chuẩn bị: HS: Đọc lại văn “Lão hạc”, “Nhớ rừng” GV: Giáo án, tài liệu E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Cho biết đặc điểm hình thức và chức câu cầu khiến? cho ví dụ? Cho ví dụ câu cầu khiến với chức lệnh, đề nghị, yêu cầu? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc đoạn trích a, – Học sinh đọc I Đặc điểm hình thức và b? – Trả lời chức câu cảm Tìm câu cảm thán có đoạn – Hỡi lão Hạc! thán: trích trên? – Than ôi! Bài tập Đặc điểm hình thức nào cho biết – Có từ cảm thán: hới ôi, đó là câu cảm thán? than ôi Giáo viên lưu ý cho học sinh – Học sinh nghe, ghi nhớ cách kết thúc dấu câu – Bộc lộ trực tiếp cảm xúc Câu cảm thán dùng để làm gì? người nói, viết Khi viết đơn từ, biên bản, hợp – Không Vì ngôn ngữ đồng hay trình bày kết giải các thể loại là NX: (160) bài toán… có thể dùng câu ngôn ngữ “duy lý”, ngôn cảm thán không? Vì sao? ngữ tư lô-gic Vậy theo em, câu cảm thán là câu nào? Viết câu cảm thán kết thúc dấu câu gì? Cho ví dụ Ví dụ: Ôi, tổ quốc ta đẹp Đ ọc to – Là câu có từ ngữ cảm thán: ôi, ôi, chao ơi… dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc người nói, viết; xuất chủ yếu ngôn ngữ nói ngày hay ngôn ngữ văn chương – Khi viết, câu cảm thán kết thúc dấu chấm than 2.Ghi nhớ(SGK) II – Luyện tập: Hướng dẫn học sinh làm bài tập – Học sinh làm bài tập Bài 1: Có câu cảm thán: Than ôi, lo thay!, nguy thay! Hỡi cảnh ghê gớm ta ơi! Chao ôi, có biết đâu rằng: hăng hống hách láo tổ đem thân mà trả nợ cho cử ngu dại mình thôi Không phải tất các câu đoạn trích là câu cảm thán vì có câu trên có từ ngữ cảm thán Bài 2: Tất các câu đó là câu bộc lô tình cảm, cảm xúc a) Lời than thở người nông dân chế độ phong kiến b) Lời than thở người chinh phụ trước nỗi truân chuyên chiến tranh gây c) Tâm trạng bế tắc nhà thơ trước sống (trước CMT8) d) Sự ân hận Dế Mèn trước cái chết thảm thương, oan ức Dế Choắt Tuy các câu trên bộc lộ tình cảm, cảm xúc không có câu nào là câu cảm thán, vì không có hình thức đặc trưng kiểu câu này Bài 3: Mẹ ơi, tình yêu mà mẹ đã dành cho thiêng liêng biết bao! Đẹp thay cảnh mùa xuân khắp nơi 4) Củng cố: – Nhắc lại đặc điểm hình thức và chức câu cảm thán? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập Chuẩn bị “Câu trần thuật” (161) Tiết : 87+88 viÕt bµi tËp lµm v¨n sè S: 24/11/2013 G :29/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh – Tổng kiểm tra kiến thức và kỹ làm kiểu văn thuyết minh – Gi úp H S luy ện k ĩ n ăng l àm b ài v ăn thuy ết minh ho àn ch ỉnh B – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Tiến hành: Giáo viên ghi đề bài Đề bài: Giới thiệu danh lam thắng cảnh quê hương em a) Yêu cầu: Làm đúng theo yêu cầu bài văn thuyết minh, không lạc sang bài văn tự sự, miêu tả hay biểu cảm túy Bài viết trình bày có bố cục, thứ tự mạch lạc, phương pháp thuyết minh thích hợp, chuẩn xác dễ hiểu c) Đáp án – biểu điểm: Điểm 8, 9: bài văn đảm bảo tốt yêu cầu nêu trên Văn viết mạch lạc, vận dụng tri thức chính xác, vận dụng tốt các loại kiểu câu đã học vào bài viết không quá lỗi nhỏ Điểm 6, 7: bài văn đảm bảo tương đối và đầy đủ các yêu cầu trên Văn viết tương đối mạch lạc, tri thức chính xác, có vận dụng kiểu câu dã học vào bài văn Không quá lỗi diễn đạt chính tả Điểm 4, 5: bài văn thể các yêu cầu nêu trên Văn viết chưa mạch lạc, nội dung còn chưa đầy đủ Không quá lỗi Điểm 2, 3: bài văn có thể các yêu cầu trên còn lộn xộn, nội dung còn sơ sài Lỗi nhiều Điểm 1: bài văn chưa thể đầy đủ các yêu cầu trên, nội dung quá sơ sài Diễn đạt vụng về, tri thức chưa chính xác Cộng từ 0,5 đến điểm bài văn thuyết minh hay, có tri thức chuẩn xác, dùng từ hay, trình bày đẹp, rõ ràng 3) Củng cố: Thu bài 4) Dặn dò: Học lại văn thuyết minh (162) Chuẩn bị “chương trình địa phương – phần tập làm văn” Tiết : 89 c©u trÇn thuËt S :27/1/2013 G :29/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Hiểu rõ đặc điểm hình thức câu trần thuật phân biệt câu trần thuật với các kiểu câu khác 2.KN:Nắm vững chức câu trần thuật biết sử dụng câu trần thuật phù hợp với tình giao tiếp B – Trọng tâm: đặc điểm hình thức và chức câu trần thuật C – Phương pháp: Đàm thoại,thảo luận D – Chuẩn bị: HS: Đọc lại văn SGK GV: Giáo án, tài liệu E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Yêu cầu học sinh đọc các đoạn – Học sinh đọc I Đặc điểm hình thức và trích? chức câu trần Những câu nào các đoạn – Tất các câu trên, thuật: trích trên không có đặc điểm trừ câu: 1.BT: hình thức cấu nghi vấn, ÔI Tào Khê!; là câu cảm – Không có đặc điểm hình câu cầu khiến, câu cảm thán? thán thức các kiểu câu: nghi Những câu đó gọi là câu trần vẫn, cầu khiến, cảm thán; thuật thường dùng để kể, thông Những câu đó dùng để làm gì? báo, miêu tả… Ngoài chức trên, câu trần – Ngoài ra, còn dùng để yêu thuật còn dùng để làm gì? – Kể, thông báo, miêu tả… cầu, đề nghị hay bộc lộ tình Khi viết câu trần thuật thường cảm, cảm xúc… kết thúc dấu gì? – yêu cầu, đề nghị… Giáo viên đưa ví dụ để làm – Khi viết, kết thúc dấu rõ nội dung trên cho học sinh – Chấm chấm than, chấm chấm than, chấm (163) nắm vững Trong các kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán và trần thuật, kiểu câu nào dùng nhiều nhất? vì sao? Vậy câu trần thuật có đặc điểm hình thức và chức gì? Cho ví dụ câu trần thuật? Hướng dẫn học sinh làm bài tập chấm lửng lửng – Là kiểu câu và dùng phổ biến giao tiếp – câu trần thuật Trả l ời Ghi nhớ: SGK Đ ọc Ghi nhớ ví dụ: Hôm nay, tôi học trên đường đầy hoa II – Luyện tập: – học sinh làm bài tập Bài 1: a Cả câu là câu trần thuật Câu dùng để kể; Câu 2,3 dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc b Câu 1: câu trần thuật dùng để kể Câu 2: câu cảm thán: dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc (quá) Câu 3, 4: câu trần thuật để bộc lộ tình cảm, cảm xúc Bài 3: a) Câu cầu khiến b) Cậu nghi vấn c) Câu trần thuật Cả câu trên dùng để cầu khiến, chức giống Câu b và c thể ú cầu khiến (đề nghị) nhẹ nhàng, nhã nhặn và lịch câu a Bài 5: Câu hứa hẹn: Tôi xin hứa với bạn ngày mai đến sớm Câu xin lỗi: Tôi xin lỗi bạn Câu cảm ơn: Em xin cảm ơn thầy Câu chúc mừng: xin chúc mừng em 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 2, 4, Chuẩn bị “Câu phủ định” (164) Tiết : 90 v¨n b¶n: chiếu dời đô LÝ C«nguÈn S :28/1/2013 G :31/1/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Thấy khát vọng nhân dân ta đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường và khí phách dân tộc Đại Việt trên đà lớn mạnh phản ánh qua “chiếu dời đô” 2.KN:Nắm đặc điểm thể chiếu thấy sức thuyết phục to lớn “chiếu dời đô” là kết hợp lý lẽ và tình cảm biết vận dụng bài học để viết văn nghị luận 3.TĐ: Yêu quí,kính trọng Lí Công Uẩn B – Trọng tâm: Vì phải dời đô C – Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận, gợi tìm D – Chuẩn bị: Tìm hiểu tiểu sử Lý Công Uẩn E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng phần dịch thơ bài “Ngắm trăng”? phân tích câu cuối? Bài thơ “đi đường” có lớp nghĩa, đó là gì? Bác muốn nói lên chân lý, bài học gì từ bài thơ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hướng dẫn học sinh đọc văn I Đọc – Tìm hiểu chung Tác giả Gọi học sinh đọc văn bản? – Học sinh đọc là người thông minh , có trí Nêu vài nét tác giả? – Trả lời lớn, nhân ái, sáng lập vương – Thông minh, nhân ái, có triều nhà Lý chí lớn… Tác phẩm: Nêu hoàn cảnh đời tác Trả lời Năm Canh tuất niên hiệu phẩm? Thuận Thiên thứ nhất( 1010) Lý Công Uẩn viết bài chiếu bày tỏ ý định dời đô từ Hoa (165) Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chú thích Cho biết đặc điểm thể chiếu? – Văn này thuộc kiểu văn nào? Vì sao? Vậy, vấn đề nghị luận bài chiếu này là gì? Vấn đề đó trình bày luận điểm? luận điểm ứng với đoạn văn nào văn bản? Tác giả Lý Công Uẩn có vai trò gì bài chiếu này? Luận điểm vì phải dời đô làm sáng rõ luận nào? Đoạn văn trình bày luận (1) cho biết: lý lẽ và chứng cớ nào viện dẫn? Tính thuyết phục các chứng và lý lẽ đó là gì? Ý định dời đô cho thấy ý chí nào tác giả và dân tộc ta? Đoạn luận (2), lý lẽ và chứng nào viện dẫn? Tính thuyết phục lý lẽ, chứng cớ đó là gì? Câu: “Trẫm rất… không dời đổi” phản ánh khát vọng gì tác giả? Vậy giải thích lỹ dời đô, tác giả bộc lộ tư tưởng và khát vọng nào vua, dân tộc ta? Luận điểm thứ trình bày luận nào? luận 1, tác giả dùng chứng cớ nào? Nhận xét chứng cớ đó? Vì có sức thuyết phục? luận 2, đất nào gọi là thắng địa? đây tác giả bộc lộ khát vọng gì vua, dân tộc ta? Lời tuyên bố: “Trẫm muốn… nghĩ nào?” cho biết tư tưởng và tình cảm nào tác giả? Qua bài chiếu, em hiểu khát nào Trả lời – Văn nghị luận – Viết phương thức lập luận – Sự cần thiết phải dời kinh đô từ Hoa lư Đại La Lư( Ninh Bình) Đại La ( Hà Nội) Chú Thích : SGK Thể loại : Chiếu – PTBĐ : Nghị luận – luận điểm II.Đọc Tìm hiểu văn bản: – Chứng minh và thuyết phục người việc Vì phải dời đô: dời đô – Nhà Thương lần dời đô, – Mục đích mưu toan nghiệp nhà Chu lần dời đô lớn, xây dựng vương triều phồn thịnh – Tính kế lâu dài cho các hệ sau – Không chịu thua các triều đại trước – Hai nhà Đinh Lê không noi dấu cũ  triều đại không lâu bền  Thuận theo mệnh trời ý dân  Lý lẽ, chứng cớ rõ ràng, thuyết phục, chặt chẽ: khát vọng đưa đất nước đến hùng mạnh, phát triển lâu dài – Muốn thay đổi đất nước để phát triển Vì thành Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất: Cái lợi thành Đại – luận La; là thắng địa đất Việt – Thuyết phục + Vị địa lý: Nơi trung tâm – Được phân tích trên đất trời, mở hướng, có nhiều mặt núi có sông, đất rộng phẳng, cao thoáng – Thống đất nước – Một đất nước vững + Về vị chính trị, văn mạnh hóa: Đầu mối giao lưu, mảnh – Khẳng định ý chí dời đô, đất hưng thịnh tin tưởng việc làm đó  Có đủ điều kiện trở (166) vua và dân tộc ta? Qua bài chiếu em trân trọng phẩm chất nào Lý Công Uẩn? Sức hấp dẫn bài chiếu là đâu?Nhận xét kết cấu bài chiếu? Sự đúng đắn quan điểm dời đô chứng minh nào lịch sử nước ta? thành kinh đô  Luận điểm, luận chặt chẽ, – Về đất nước độc lập thuyết phục, rõ ràng: khát hùng cường vọng thống đất nước, hy – Lòng yêu nước, lòng vọng bền vững hùng tin… cường đất nước Thảo luận 3p – Sự kết hợp lý trí và tình cảm Tổng kết: Ghi nhớ : SGK Đọc ghi nhớ 4) Củng cố,HDVN: Vì nói “chiếu dời đô” đời phản ánh ý chí độc lập tự cường và phát triển lớn mạnh dân tộc Đại Việt? Chuẩn bị “Hịch tướng sĩ” S: c©u phñ định Tiết : 91 31/1/2013 G :2/2/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT:Hiểu rõ đặc điểm hình thức câu phủ định Nắm vững chức câu phủ định Biết sử dụng câu phủ định phù hợp với tình giao tiếp 2.KN: Luy ện k ĩ n ăng s d ụng c âu ph ủ đ ịnh B – Trọng tâm: đặc điểm hình thức và chức câu phủ định C – Phương pháp: Đàm thoại, gợi tìm D – Chuẩn bị: GV:Giáo án, tài liệu HS:Soạn bài E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ:Nêu đặc điểm hình thức và chức câu trần thuật? cho ví dụ? Làm bài tập 5? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Yêu cầu học sinh quan sát I.Đặc điểm hình thức và các ví dụ SGK? Trả lời chức câu phủ Các câu b, c, đoạn có đặc – Các câu b: có từ không, định: điểm hình thức gì khác so câu c: có từ chưa và câu 1.BT với câu a? đoạn: có chẳng – Là câu có từ ngữ phủ Những từ ngữ đó gọi là – Phủ định định: không, chả, từ ngữ gì? (là)… Vậy câu chứa từ ngữ phủ – Phủ định định gọi là câu gì? – Dùng để: Chức câu b, c, đoạn – Câu a: khẳng định việc có gì khác với câu a? Nam Huế là có diễn + Thông báo, xác nhận không Yêu cầu học sinh đọc đoạn còn câu b, e, đoạn dùng để có vật, việc, tính chất, trích mục 2? phủ định việc đó không quan hệ nào Trong đoạn trích, câu nào có diễn từ ngữ phủ định? – không phải, nó chần chẫn + Phản bác ý kiến, (167) Mấy ông thầy bói xem voi dùng câu có từ ngữ phủ định để làm gì? Các câu phủ định này khác với các câu phủ định mục chỗ nào? Vậy em hiểu nào là câu phủ định? Cho ví dụ? Hướng dẫn học sinh làm bài tập cái đòn càn nhận định – đâu có – Phản bác ý kiến, Ví dụ: nhận định người khác Tôi chưa thuộc bài – không có phần biểu thị nội dung bị phủ định Đọc ghi nhớ Ghi nhớ :SGK làm bài II – Luyện tập Bài 1: Có câu phủ định bác bỏ: Cụ tưởng nó chả hiểu gì đâu! Không, chúng không đói đâu! Đó là câu phủ định bác bỏ vì nó “phản bác” ý kiến, nhận định trước đó Bài 2: Tất câu a, b, c là câu phủ định Vì có từ phủ định: a, b có từ phủ định: không; c có từ phủ định: chẳng Nhưng câu phủ định này có điểm đặc biệt là có từ phủ định kết hợp với từ phủ định khác a: Không phải là không; hay kết hợp với từ nghi vấn c: chẳng; kết hợp với từ phủ định khác và từ bất định b: không không Khi có ý nghĩa câu phủ định là khẳng định, không phải phủ định * Đặt câu không có từ ngữ phủ định mà có ý nghĩa tương đương với câu trên: a) Câu chuyện có lẽ là câu chuyện hoang đường, sonh có ý nghĩa b) Tháng tám, hồng ngọc đỏ, hồng hạc vàng, ăn tết trung thu, ăn nó ăn mùa thu vào lòng vào c) Từng qua thời thơ ấu Hà Nội, có lần nghển cổ nhìn lên tán lá cao vút mà ngắm nghía cách ước ao chùm sấu non xanh hay thích thú chia nhấm nháp món sấu dầm bán trước cổng trường Bài 3: Nếu thay từ phủ định “không” “chưa” thì câu viết lại: Choắt chưa dậy được, nằm thoi thóp  Ý nghĩa câu thay đổi Câu văn Tô Hoài phù hợp với câu chuyện Vì nó thích hợp với mạch câu chuyện 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 4, 5, Chuẩn bị “Hành động nói” (168) Tiết : 92 chơng trình địa phơng phần tËp lµm v¨n S: 31/1/2013 G :2/2/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Vận dụng kỹ làm bài thuyết minh 2.KN:Tư giác tìm hiểu di tích, thắng cảnh quê hương mình 3.T Đ:Nâng cao lòng yêu quý quê hương B – Trọng tâm: Vận dụng kỹ làm bài tm để giới thiệu di tích, thắng cảnh địa phương C – Phương pháp: Gợi tìm., hỏi đáp, thảo luận D – Chuẩn bị: Tổ 1, tìm hiểu di tích “nhà bia tưởng niệm xã Điện Hồng” Tổ 3, tìm hiểu thắng cảnh: dòng sông chảy qua xã Điẹnu Hồng E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Nêu cách giới thiệu danh lam thắng cảnh? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng I – nội dung tiến hành: Kiểm tra việc chuẩn bị bài Kiểm tra việc chuẩn bị bài nhà học sinh? học sinh: Học sinh thảo luận tổ Cho học sinh thảo luận và phát – Học sinh thảo luận và bài thuyết minh mình: biểu tổ bài văn thuyết trình bày tổ Học sinh trình bày bài minh mình? thuyết minh đã chuẩn bị Yêu cầu học sinh lên trình bày trước lớp: bài văn thuyết minh mình – Học sinh đại diện tổ trình đã chuẩn bị? bày bài thuyết minh Gọi học sinh khác nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài nhận xét, đánh giá và bổ 4.GV nhận xét, đánh giá thuyết minh đó? sung cho bài thuyết minh Giáo viên nhận xét, đánh giá (169) và sửa chữa chỗ còn sai – Học sinh lắng nghe sót, chưa đúng 4) Củng cố: Qua tiết học này, em hiểu gì văn thuyết minh? Chương trình địa phương đem đến cho em cảm nghĩ gì? 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Trả bài tập làm văn số ” Tiết: 93,94 S :2/2/2013 hÞch tíng sÜ G :5/2/2013 TrÇn Quèc TuÊn A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT: Cảm nhận lòng yêu nước bất khuất Trần Quốc Tuấn, nhân dân ta kháng chiến chống ngoại xâm thể qua lòng căm thù giặc, tinh thần chiến, thắng kẻ thù xâm lược Nắm đặc điểm thể hịch Thấy đặc sắc nghệ thuật văn chính luận Hịch tướng sĩ 2.KN: Biết vận dụng bai học để viết văn nghị luận, có kết hợp tư lô-gic và tư hình tượng, lý lẽ và tình cảm 3.TĐ: Có tình cảm yêu quí cảm phục tác giả B – Trọng tâm: Lòng thù giặc, ý chí chiến, thắng dân ta C – Phương pháp: Gợi tìm D – Chuẩn bị: Tìm hiểu tác giả Trần Quốc Tuấn E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hướng dẫn cách đọc cho I – Đọc- tìm hiểu chung : học sinh Gọi học sinh đọc văn bản? – Học sinh đọc Tác giả:Là người có phẩm Nhận xét cách đọc học chất cao đẹp, văn võ song toàn, sinh có công lớn các k/c Gọi học sinh đọc chú thích – Học sinh đọc chống Mông– Nguyên lần tác giả, tác phẩm? 2( 1285), Lần ( 1287) Tác phẩm: Công bố tháng 9-1284 duyệt binh Đông Đô- Thăng Cho biết đặc điểm chính Long thể hịch và hình thức, – Là thể văn nghị luận Chú thích : SGK mục đích tác động? – Kích động tình cảm, tinh Thể loại: Hịch Từ đó, xác định đặc điểm thần người nghe v¨n b¶n: (170) chính bài hịch tướng sĩ? Tìm bố cục bài hịch này? Tác giả có vai trò gì bài hịch này? Phần mở đầu, cho biết nhân vật nêu gương có địa vị xã hội nào? Những nhân vật này có điểm chung nào để thành gương sáng cho người noi theo? Để mở bài, tác giả dùng phép nghệ thuật và kiểu câu gì? Tác dụng nghệ thuật đó? Vậy phần mở đầu nói lên nội dung gì bài hịch tướng sĩ? đoạn thân bài, tác giả nêu luận điểm? đó là gì? luận điểm 1, thời loạn lạc và buổi gian nan mà tác giả nói thuộc thời kỳ lịch sử nào nước ta? Lúc ấy, hình ảnh kẻ thù lên nào? Nhận xét ngôn từ, giọng văn và phép nghệ thuật đây? Cách tạo lời văn có tác dụng gì? Lúc này kẻ thù nào? Nhận xét thái độ người viết? Đoạn văn: “ta thường… vui lòng”, nhận xét câu, cách dùng từ đoạn văn? Tác dụng các phương diện đó? Nguồn gốc lòng căm thù đây hiểu là gì? Bố cục : đoạn – Gồm đoạn II –Đọc Tìm hiểu văn bản: – Có người là tướng, là gia thần, làm qua nhỏ – Nêu cao gương sáng lịch sử: – Sẵn sáng chết vì vua, vì – Có người là tướng chủ tướng; không sợ nguy hiểm… – Có người là gia thần – Liệt kê, câu cảm thán – Làm quan nhỏ  sẵn sàng chết vì vua., vì chủ tướng – Nêu gương sáng để khích lệ lòng dân  Phép liệt kê, câu cảm thán: – luận điểm khích lệ lòng trung quân ái quốc tướng sĩ – Thời Trần, quân Mông Nguyên lăm le xâm lược nước ta – Lột tả ngang ngược, tội – Khắc họa hình ảnh sinh ác giặc và lòng căm thù động, gợi cảm giặc dân tộc ta: – Bạo ngược, vô đạo, tham lam a) Sự ngang ngược, tội ác giặc:  Ngôn từ gợi hình gợi cảm, so sánh độc đáo, giọng văn mỉa mai, châm biếm: Bạo ngược, vô đạo, tham lam ; căm ghét, khinh bỉ kẻ thù – Vì tình cảm chân thành, nói hộ tình cảm chung b) Lòng căm thù giặc dân (171) Vì cảm xúc căm giận tác giả có sức lây lan đến người đọc? Đoạn văn: “các ngươi… có không?”, đoạn văn liên kết các câu văn có cấu tạo đặc biệt nào? Tác dụng kiểu câu ấy? Những sai lầm nào các tướng sĩ nhắc tới? Qua đó, nhằm phê phán cách sống gì? Cách sống dẫn đến hậu gì? Lời văn đây bộc lộ thái độ gì tác giả? Tiếp đến, tác giả khuyên răn tướng sĩ điều gì? Lợi ích lời khuyên đó đem lại điều gì? Theo em, phần này tác giả thuyết phục người đọc nghệ thuật gì? Vì Trần Quốc Tuấn nói với tướng sĩ rằng: “nếu các ngươi… nghịch thù”? Qua đó, cho thấy thái độ gì Trần Quốc Tuấn tướng sĩ và với kẻ thù? Em cảm nhận điều sâu sắc nào từ nội dung bài học này? Những đặc sắc hình thức nghệ thuật nào bài học đánh giá là bài nghị luận xuất sắc nhất? Cuối bài hịch tác giả viết “ta viết ra… biết bụng ta”, theo em hiểu tướng sĩ lúc này biết Trần Quốc Tuấn là người nào? tộc ta: – Liên kết các câu có vế song hành đối xứng, câu biền ngẫu  Câu biến ngẫu, dấu phẩp, động – Không biết nhục, không từ, điệp ngữ, liệt kê, so sánh, lý biết lo, ham thú vui tầm lẽ sắc sảo thường Quên danh dự, bổn phận… Niềm uất hận trào dâng, sẵn sáng hy sinh để rửa nhục cho – Mất sinh lực, tâm trí, đất nước nước nhà tan – dứt khoát, rạch ròi – Kêu gọi tướng sĩ: – Phải biết lo xa – Tập binh thư yếu lược – Chống ngoại xâm,  Câu nghi vấn, giọng văn mạnh còn nước, còn nhà mẽ, dứt khoát, – Điệp ngữ, liệt kê, so sánh, câu văn, lý lẽ… Thái độ dứt khoát, rõ ràng, cương Quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù – Dứt khoát, cương quyết, tâm chiến đấu – Lời khích lệ chân tình, lòng yêu nước, căm thù giặc – Lời văn giàu hình ảnh, kết cấu chặt… – Trọng danh dự, ghét hưởng lạc, căm thù giặc… HS đọc III– Tổng kết:Ghi nhớ: SGK IV Luyện tập: BT: (172) 4) Củng cố: – Em hiểu đặc điểm chính thể hịch hình thức, mục đích, tác động nào? 5.HDVN: Học bài, soạn bài Tiết :95 hành động nói S :18/2/2013 G :21/2/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Nói là thứ hành động Số lượng hành động nói khá lớn, có thể quy lại thành số kiểu khái quát định 2.KN: Có thể sử dụng nhiều kiểu câu đã học để thực cùng hành động nói B – Trọng tâm: Khái niệm, các kiểu hành động nói gặp C – Phương pháp: Gợi tìm, Đàm thoại D – Chuẩn bị: Đọc lại các đoạn trích: “Hịch tướng sĩ”, “Tức nước vỡ bờ”, “Thạch Sanh” E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm hình thức và chức câu phủ định? Ví dụ? Chấm bài tập: học sinh 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Yêu cầu học sinh đọc đoạn – Học sinh đọc I – Hành động nói là gì: trích mục I? Bài tập Lý Thông nói với Thạch Sanh – Đẩy Thạch Sanh để nhằm mục đích chính là gì? mình hưởng lợi Câu nói nào thể rõ mục đích ấy? – “Con Trăng ấy… lo liệu” Lý Thông có đạt mục đích mình không? Chi tiết – Có nào nói lên điều đó? – Thạch Sanh vội vàng từ Lý Thông đã thực mục giã mẹ Lý Thông đích mình phương – Bằng lời nói tiện gì? Nếu hiểu hành động là “việc làm cụ thể người – Phải Vì nó là việc (173) nhằm mục đích định thì việc làm lý Thông có phải là hành động không? Vì sao? Hành động Lý Thông là hành động nói, hành động nói là gì? Cho ví dụ? Trong lời nói Lý Thông mục I, câu có mục đích riêng, đó là mục đích gì? Gọi học sinh đọc đoạn văn mục II? Chỉ các hành động nói và cho biết mục đích hành động? Liệt kê các kiểu hành động nói mà em đã biết qua đoạn trích mục I và II? Giáo viên chốt lại nội dung bài học này làm có mục đích Trả lời, đọc ghi nhớ Ghi nhớ : sgk Ví dụ: Mẹ nói: – Hôm làm gì? – Dạ, định chợ mua sắm ít đồ dùng II – Một số kiểu hành – Câu 1: để trình bày, câu động nói thường gặp: 2: đe dọa, câu 3: yêu cầu, Bài tập câu 4: hứa hẹn – Học sinh đọc – Hành động Tí: để hỏi, bộc lộ cảm xúc – Chị Dậu: báo tin – Trình bày, đe dọa, cầu khiến, hứa hẹn, báo tin, hỏi… Ghi nhớ : sgk – Người ta dựa vào mục đích hành động mà đặt tên cho nó: + Hành động hỏi, trình bày + Điều khiển + Hứa hẹn + Bộc lộ cảm xúc Hướng dẫn học sinh làm bài – Học sinh làm bài tập tập II – Luyện tập: Bài 1:Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ nhằm mục đích: khích lệ tướng sĩ học tập binh thư yếu lược ông soạn và khích lệ lòng yêu nước tướng sĩ Câu văn thể hành động nói: ta bảo thật các ngươi… răn sợ  cầu khiến Bài 2: Các hành động nói và mục đích hành động nói đó: Bác trai đã khá chứ?  để hỏi Cảm ơn cụ, nhà cháu… mỏi mệt  trình bày Vâng, cháu đã nghĩ… còn gì  bộc lộ tình cảm, cảm xúc Thế thì phải giục… đấy!  điều khiển, trình bày, hứa hẹn Bài 3:Anh phải hứa với em không để chúng ngồi cách xa  yêu cầu, cầu khiến Anh hứa  cầu khiến, lệnh Anh xin hứa  hứa hẹn 4) Củng cố: Dặn dò – Gọi học sinh đọc ghi nhớ -Học bài, làm bài tập 2b, Chuẩn bị “hành động nói (t)” (174) Tiết : 96 tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè S :20/2/2013 G :23/2/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT:Đánh giá toàn diện kết học bài: văn thuyết minh 2.KN: Rút kinh nghiệm làm bài văn hoàn chỉnh B – Trọng tâm: Học sinh nhận lỗi còn sai sót bài văn thuyết minh và chữa lỗi C – Phương pháp: Gợi tìm D – Chuẩn bị: Xem lại lý thuyết văn thuyết minh E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Muốn làm tốt bài văn thuyết minh, ta cần phải làm gì? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng I – Đề bài: Yêu cầu học sinh nhắc lại – yêu cầu: đề bài? – Thể loại: thuyết minh – Thể loại: thuyết minh – nội dung: – Nội dung: Yêu cầu học sinh nêu yêu – phương pháp: giải thích, – Phương pháp: giải thích, định cầu đề bài: thể loại, nội phân loại… nghĩa, phân loại – phân tích dung, phương pháp thuyết – Dàn bài: minh? – Học sinh lập dàn bài a) Mở bài: Giới thiệu chung danh lam thắng cảnh Yêu cầu học sinh thảo luận b) Thân bài: thuyết minh – vị nhóm lập dàn bài? trí địa lý, nguồn gốc – Về đặc điểm, cấu trúc Học sinh nhận xét, bổ sung – Học sinh nhận xét, bổ II – Nhận xét chung: dàn bài? sung dàn bài – Ưu:- Đa số học sinh xác định yêu cầu đề Giáo viên hoàn chỉnh dàn – Diễn đạt số em có tiến bài cho học sinh – Tồn tại:- Một vài em làm sơ (175) Cho học sinh đọc lại bài sài văn và nhận xét bài – Lỗi dựng đoạn mình – Lỗi chính tả còn mắc nhiều, Giáo viên nhận xét chung – Học sinh nghe, rút kinh diễn đạt vài em còn vụng bài làm học sinh nghiệm III – Chữa lỗi sai: Yêu cầu học sinh sửa lỗi – Học sinh chữa lỗi sai – Lỗi chính tả: sai sót: – Lỗi diễn đạt: + Lỗi chính tả IV – Rút kinh nghiệm: + Lỗi diễn đạt Đọc kỹ đề, lựa chọn phương pháp thích hợp… 4) Củng cố: – Khi thuyết minh, ta cần chú ý điều gì? 5) Dặn dò: Học bài.Chuẩn bị “Ôn tập dấu câu” S :20/2/2013 nớc đại việt ta G :23/2/2013 – TrÝch B×nh Ng« §¹i C¸o – NguyÔn Tr·i A – Mục cần đạt : Giúp học sinh 1KT:Thấy đoạn văn có ý nghĩa lời tuyên ngôn độc lập dân tộc ta kỷ XV.Bổ sung kiến thức văn nghị luận trung đại Thấy phần nào sức thuyết phục nghệ thuật văn chính luận Nguyễn Trãi: lập luận chặt chẽ, kết hợp lý lẽ và thực tiễn 2.KN: Nắm đặc điểm nội dung và hình thức đoạn trích TĐ: Cảm phục,yêu quí nhà văn Nguyễn Trãi B – Trọng tâm: Vị trí và nội dung chân lý tồn độc lập có chủ quyền dân tộc Đại Việt C – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận D – Chuẩn bị:Tìm hiểu tác giả Nguyễn Trãi, toàn tác phẩm Bình Ngô đại cáo (đọc) E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Em đã cảm nhận điều sâu sắc nào từ nội dung bài “Hịch tướng sĩ”? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh nhắc lại vài nét I – Đọc – tìm hiểu chung: tác giả Nguyễn Trãi? – Tác giả : là nhà yêu nước, Giáo viên nhấn mạnh thêm anh hùng dân tộc, danh nhân điểm tác giả – Học sinh nêu vài nét văn hóa giới để học sinh nắm chính tác giả: sinh năm, 2- Tác phẩm: mất, quê… – 1428: Sau quân ta đại thắng, diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh giặc- Vương Giáo viên hướng dẫn học Thông rút nước sinh đọc văn – Học sinh đọc văn – Đoạn trích thuộc phần mở Gọi học sinh đọc văn bản? đầu bài cáo Giáo viên đọc lại văn 3.Đọc, từ khó Tiết : 97 v¨n b¶n (176) Gọi học sinh đọc phần chú thích SGK? Giáo viên giải thích nhan đề văn Nêu đặc điểm chính thể cáo: mục đích, bố cục, lời văn, tác giả? Vị trí đoạn trích? Nội dung chính là gì? Vì văn này gọi là văn nghị luận? Tìm bố cục bài văn? – Học sinh nghe, ghi nhớ Thể loại : Cáo PTBĐ : nghị luận – Trả lời – Được xem bảng tuyên ngôn độc lập – Phần mở đầu bài cáo Bố cục: phần Đọc Gọi học sinh đọc lại câu đầu? Nhân nghĩa đây có nội dung nào? Yên dân và điếu phạt đây là ai? Kẻ bạo ngược là ai? Hành động điếu phạt liên quan đến yên dân nào? Vậy từ đó có thể hiểu nội dung tư tưởng nhân nghĩa nêu bài Bình Ngô đại cáo là gì? Cho biết tính chất kháng chiến này? Tư tưởng người viết bài cáo này? Gọi học sinh đọc phần 2? đây Khi nói văn hiến Đại Việt, các biểu nào nói tới? Núi sông đã chia, phong tục khác, các lỹ lẽ này nhằm khẳng định biểu nào văn hiến Đại Việt? Khi nhắc đến các triều Đại Việt xây độc lập cùng các triều đại Trung Hoa, tác giả dựa trên chứng cớ lịch sử nào? Các chứng cớ này đưa nào? Tính thuyết phục nó là gì? Nghệ thuật nào và câu văn gì II – Đọc -Tìm hiểu văn bản: – Vị trí và nội dung nguyên lý nhân nghĩa: – Yên dân, điếu phạt – Yên dân – Điếu phạt – Dân nước Đại Việt ta – Quân xâm lược nhà  Trừ giặc Minh bạo ngược để Minh giữ yên sống cho dân – Trừ Giặc Minh bạo ngược để giữ yên  Nhân nghĩa: lo cho dân, vì dân sống cho dân – Nhân nghĩa là lo cho dân, vì dân – Vị trí và nội dung chân lý tồn độc lập có chủ – Chính nghĩa phù hợp với quyền dân tộc Đại Việt: lòng dân – Thân dân, tiến – Nền văn hiến lâu đời, lãnh thổ riêng, phong tục tập quán, lịch sử, chế độ riêng – Đại Việt là nước độc lập có lãnh thổ, văn hóa riêng – từ Triệu, Đinh, Lý, Trần xây dựng độc lập các đương đầu với các triều đại nhà Hán, Đường, Tống, Nguyên – Mang tính chất thuyết – Nền văn hiến lâu đời – Cương vực lãnh thổ – Phong tục tập quán riêng – Lịch sử, chế độ riêng  Đại Việt là nước độc lập vì có lãnh thổ, văn hóa riêng (177) sử dụng đây? Tác dụng nó? Từ đó tư tưởng và tình cảm nào người viết bộc lộ? Nền văn hiến còn làm rõ qua các chứng cớ còn ghi, chứng cớ ghi lại lời văn nào? Miêu tả cấu trúc biền ngẫu các câu văn này? Tác dụng các câu văn này? Tư tưởng, tình cảm nào người viết bộc lộ? phục – ý nghĩa khách quan thật lịch sử không thể chối cãi – so sánh, câu văn biền ngẫu tạo uyển chuyển nhịp nhàng cho lời văn – Đề cao ý thức dân tộc, tự hào dân tộc – Chứng cớ lịch sử: Triệu, Đinh, Lý, Trần  Thuyết phục, so sánh, câu văn biền ngẫu: ý nghĩa khách quan thật lịch sử không thể chối cãi  Đề cao ý thức dân tộc, tự hào dân tộc – Lưu Cung tham công… – Chứng cớ còn ghi: Giết tươi Ô Mã + Lưu Cung thất bại + Triệu Tiết tiêu vong + Toa Đô bắt sống – Làm bật các chiến + Ô Mã giết tươi Đọc bài này, em hiểu công ta và thất bại điểu sâu sắc nào nước Đại địch… Việt ta? Nội dung nhân nghĩa và dân – Khẳng định độc lập tộc trình bày hình nước ta; tự hào với truyền  Câu văn biền ngẫu: Khẳng định thức văn chính luận cổ có gì thống đầu tranh độc lập, tự hào truyền thống bật? đấu tranh vẻ vang ta – Giàu chứng cớ lich sử, Thảo luận 3p, trình bày giàu cảm xúc tự hào, giọng hùng hồn… Đọc ghi nhớ GV khái quát nd, nt Làm bài GV hướng dẫn hs làm bài 4) Củng cố: – Từ bài này, em hiểu gì Nguyễn Trãi? 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Bàn luận phép học” III – Tổng kết:Ghi nhớ SGK VI Luyện tập: Khái quát trình tự lập luận đoạn trích sơ đồ (178) Tiết : 98 hành động nói ( tiếp ) S :23/2/2013 G :26/2/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:- Nắm cách thực hành động nói, xét quan hệ với các kiểu câu đã học Nắm cách dụng các kiểu câu để thực hành động nói 2.KN: Sử dụng các kiểu câu để thực hành động nói phù hợp.g B – Trọng tâm: cách thực hành động nói C – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp D – Chuẩn bị: Soạn bài E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Hành động nói là gì? Cho ví dụ? Nêu các kiểu câu hành động nói thường gặp? cho ví dụ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc đoạn trích – Học sinh đọc đoạn trích I Cách thực hành SGK? động nói: Yêu cầu học sinh đánh số thứ tự – Học sinh đánh số thứ tự Bài tập trước câu trần thuật? vào các câu trần thuật Yêu cầu học sinh xác định mục đích nói câu cách đánh dấu (+) vào ô thích hợp và dấu (-) vào ô không thích – Câu 1, 2, 3: trình bày hợp theo bảng tổng hợp SGK? – Câu 4, 5: điều khiển Yêu cầu học sinh lập bảng trình bày quan hệ các kiểu câu: 2.NX: Có cách nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, – Trực tiếp: Thực trần thuật, với các kiểu hành kiểu câu có chức động nói trên (ở mục 1)? chính phù hợp với (179) Vậy cách thực hành động nói nào? Cho ví dụ? Trả lời Hướng dẫn học sinh làm bài tập Luyện tập? Đọc – Học sinh làm bài tập hành động đó – Gián tiếp: Được thực kiểu câu khác * Ghi nhớ: sgk II – Luyện tập: Bài 2: Những câu trần thuật có mục đích cầu khiến: a) Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần chiến thắng, tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống tổ quốc Hễ còn tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét nó Quân và dân miền Bắc sức thi đua yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ mình đồng bào miền Nam ruột thịt b) Điều mong muốn cuối cùng tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta phải đoàn kết phấn đấu, xâu dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới  Dùng câu trần thuật để kêu gọi làm cho quần chúng thấy gần gũi với lãnh tụ và thấy nhiệm vụ mà lãnh tụ gaio cho chính là nguyện vọng mình Bài 3: Những câu có mục đích cầu khiến: “Được, chú… nào” Anh đã nghĩ thương em thì hay là anh Đào giúp cho em cái ngách sang bên nhà anh, phòng tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang… Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt  Dế Choắt yếu đuối Dế Mèn nên nói lời đề nghị cách khiêm nhường, nhã nhặn còn Dế Mèn thì huênh hoang và hách dịch Bài 4: Câu dùng để hỏi người lớn: Bác làm ơn dùm cháu bưu điện đâu Bác có thể dùm cháu bưu điện đâu không 4) Củng cố: Nhắc lại bài Dặn dò: Chuẩn bị bài tiếp (180) Tiết : 99 «n tËp vÒ luËn ®iÓm S :25/2/2013 G :28/2/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Nắm vững khái niệm luận điểm, tránh hiểu lầm mà các em thường mắc phải (như lẫn lộn luận điểm với vấn đề cần nghị luận coi luận điểm là phận vấn đề nghị luận…) Thấy rõ mối quan hệ luận điểm với vấn đề nghị luận và luận điểm với bài văn nghị luận 2.KN: Tìm hiểu, nhận biết, phân tích luận đểm.Sắp xếp các luận điểm bài văn nghị luận B – Trọng tâm: Nắm vững khái niệm luận điểm, tránh hiểu lầm các lỗi mà học sinh mắc phải C – Phương pháp: Gợi tìm, đàm thoại D – Chuẩn bị: Xem lại khái niệm luận điểm đã học lớp E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc mục I.1 SGK? – Học sinh đọc I – Khái niệm luận điểm: Yêu cầu học sinh lựa chọn câu trả lời đúng câu đó? – Câu c Bài tập Bài tinh thần yêu nước nhân dân ta Hồ Chủ Tịch sách NV7 có luận điểm nào? “Chiếu dời đô” có phải là bài – Phải văn nghị luận không? Vì sao? Vậy việc mà bạn nêu luận điểm “chiếu dời đô” – Không, vì đó không phải SGK có đúng không? Vì là ý kiến, quan điểm mà sao? chỉu là vấn đề Vậy luận điểm bài văn nghị luận là gì? Ghi nhớ : sgk (181) Vấn đề đặt bài “Tinh thần yêu nước nhân dân ta” là gì? Có thể làm sáng tỏ vấn đề đó không, bài văn Hồ Chí Minh đưa luận điểm: “Đồng bào ta ngày có lòng yêu nước nồng nàn”? Còn luận điểm Lý Công Uẩn “Các triều đại đây đã nhiều lần thay đổi kinh đô” thì mục đích ciủa nhà vua ban chiếu “cần phải dời đo đến Đại La” có đạt không? Vì sao? Vậy bài văn nghị luận, luận điểm phải nào? Yêu cầu học sinh xem mục III.1? Em chọn hệ thống luận điểm nào? Vì sao? Vì hệ thống luận điểm không chọn? Vậy từ hiểu biết đó, em rút kết luận gì luận điểm và mối quan hệ các luận điểm bài văn nghị luận? Gọi học sinh đọc ghi nhớ? Hướng dẫn học sinh làm bài tập II Mối quan hệ luận – Những tư tưởng, quan điểm với vấn đề cần giải điểm, chủ trương… bài văn nghị luận: Bài tập – Không đủ để làm rõ vấn đề “Tinh thần yêu nước nhân dân ta” – Không Vì luận điểm đó không đủ làm sáng tỏ vấn đề “cần phải dời đô đến Đại La” 2.Ghi nhớ : sgk III Mối quan hệ các luận điểm bài văn – Chính xác, rõ ràng, phù nghị luận: hợp với yêu cầu giải 1.Bài tập vấn đề – Hệ thống luận điểm vì đạt các yêu cầu điều kiện SGK nêu HS thảo luận 2p 2.Ghi nhớ : sgk – Học sinh đọc học sinh làm bài tập IV Luyện tập Bài 1: Luận điểm văn không phải là: “Nguyễn Trãi là ông tiên”, không hẳn là: Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc, mà mà “Nguyễn Trãi là tinh hoa đất nước, dân tộc và thời đại lúc Bài 2: a) Các luận điểm lựa chọn phải có nội dung chính xác và phù hợp với ý nghĩa vấn đề “giáo dục là chìa khóa tương lai” Đây là vấn đề nghị luận, đồng thời là luận điển trung tâm Vì thế, không thể chọn ý không có mối quan hệ chặt chẽ với nội dung này (như: nước ta có truyền thống giáo dục lâu đời) làm luận điểm bài văn b) Có thể xếp các luận điểm đã lựa chọn và sửa chữa theo trình tự sau: “Giáo dục coi là chìa khóa tương lai” vì lỹ lẽ sau: e) Giáo dục là yếu tố định đến việc điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số, thông qua đó, định môi trường sống, mức sống… tương lai f) Giáo dục trang bị kiến thức và nhân cách, trí tuệ và tâm hồn cho trẻ em hôm nay, người làm nên giới ngày mai g) Do đó, giáo dục là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế tương lai (182) h) Cũng đó, giáo dục là chìa khóa cho phát triển chính trị và cho tiến xã hội sau này 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài chuẩn bị “Viết đoạn văn trình bày luận điểm” Tiết: 100 viÕt ®o¹n v¨n tr×nh bµy luËn ®iÓm S :28/2/2013 G :2/3/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Nhận thức ý nghĩa quan trọng việc trình bày luận điểm bài văn nghị luận 2.KN:biết cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo các cách diễn dịch và quy nạp B – Trọng tâm: Cách viết đoạn văn trình bày luận điểm C – Phương pháp: Gợi tìm D – Chuẩn bị: Đọc lại văn “Tinh thần yêu nước nhân dân ta” E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Cho biết mối quan hệ các luận điểm bài văn nghị luận? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Yêu cầu học sinh đọc đoạn văn mục 1? Cho biết đâu là câu chủ đề – Học sinh đọc đoạn văn đoạn văn? – Đoạn a: thật là… muôn Câu chủ đề đoạn đặt đời vị trí nào? – Đoạn b: Đồng bào… Trong đoạn văn đó, đoạn văn ngày trước nào viết theo cách diễn dịch, đoạn – Đoạn a: cuối đoạn nào viết theo cách quy nạp? – Đoạn b: Đầu đoạn Phân tích cách diễn dịch và quy nạp đoạn? Vậy trình bày luận điểm – Học sinh đọc ghi nhớ bài nghị luận cần chú ý điều gì? điểm và Gọi học sinh đọc đoạn văn mục 2? – Học sinh đọc Nhắc lại: lập luận là gì? Tìm luận điểm và cách lập luận đoạn Ghi bảng I.Trình bày luận điểm đoạn văn nghị luận Bài tập – Đoạn a: quy nạp – Đoạn b: diễn dịch (183) văn trên? Cách lập luận đoạn văn trên có làm cho luận điểm trở nên sáng tỏ, chính xác và thuyết phục mạnh mẽ không? Em có nhận xét gì cách xếp các ý đoạn văn đó? Nêu tác giả xếp nhận xét N Quế “đùng đùng… chị Dậu” lên trên và đưa nhận xét “vợ chồng… gia súc” xuống thì hiệu đoạn văn bị ảnh hưởng nào? Trong đoạn văn, cụm từ: chuyện chó con, giọng chó má… xếp cạnh có làm cho trình bày luận điểm chặt chẽ và hấp dẫn không? Vì sao? Vậy việc diễn đạt luận điểm nhằm tác dụng gì? GV khái quát – Có – Theo thứ tự hợp lý – làm cho luận điểm “chất chó đểu giai cấp nó” bị mờ nhạt và không bật lên – Có Vì nó làm cho đoạn văn vừa xoáy vào ý chung, vừa khiến chất thú vật bọn địa chủ rõ ràng, lý thú – Học sinh trả lời ghi nhớ – Học sinh làm bài tập Ghi nhớ : sgk tr 81 II – Luyện tập: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: Có thể diễn đạt sau: a) Cần tránh lối viết dài dòng khiến người đọc khó hiểu b) Nguyên Hồng thích truyền nghề cho bạn trẻ Bài 2: Đoạn văn đã trinhg bày luận điểm: “Tế Hanh là người tinh lắm” – Sử dụng các luận cứ: “Tế Hanh đã ghi đôi nét thần tình cảnh sinh hoạt chốn quê hương” + Thơ Tế Hanh đưa ta vào giới gần gũi thường ta thấy cách mờ mờ, cái giới tình cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật * Nhận xét cách xếp luận và cách diến đạt đoạn văn: Luận tác giả xếp theo trình tự tăng tiến, luận sau biểu mức độ tinh tế cao so với luận trước Nhờ cách xếp mà độc giả càng đọc càng thấy hứng thú không ngừng tăng thêm 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 3, Chuẩn bị “Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm” (184) S :28/2/2013 bµn vÒ phÐp häc G : 2/3/2013 luËn ph¸p häc- NguyÔn ThiÕp A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Thấy mục đích, tác dụng việc học chân chính: học để làm người, học để biết làm, học để góp phần làm cho đất nước hưng thịnh, đồng thời thấy tác hại lối học chuộng hình thức, cầu danh lợi Nhận thức phương pháp học tập đúng, kết hợp với học hành học tập cách lập luận tác giả, biết cách viết bài văn nghị luận theo chủ đề định Bổ sung kiến thức văn nghị luận trung đại.Hiểu hoàn cảnh sử dụng và đặc điểm thể tấu văn học trungđại 2.KN: Đọc- hiểu vb viết theo thể tấu.Nhận biết phân tích cách trình bày luận điểm đoạn văn diễn dịch, quy nạp 3.TĐ: Có pp học đúng đắn đạt kết cao B – Trọng tâm: Mục đích và tác dụng việc học chân chính C – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận D – Chuẩn bị: Soạn bài, tài liệu E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Cho biết nội dung nguyên lý nhân nghĩa? Qua bài “Nước Đại Việt ta”, em hiểu gì Nguyễn Trãi? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc phần chú I – Đọc- tìm hiểu chung: thích giới thiệu tác giả, tác – Học sinh đọc tác giả, tác 1.Tác giả phẩm? phẩm Tác phẩm: tháng 8- 1791 Giới thiệu vài nét tác giả Nguyễn Thiếp? -Trả lời Nêu vài nét đoạn trích? Giáo viên khái quát lại ngắn Học sinh nghe và ghi nhớ gọn tác giả và xuất xứ đoạn – Do nguyễn Thiếp viết trích để học sinh nắm dâng vua để bày tỏ kiến Hướng dẫn học sinh đọc văn nghị mình chấn chỉnh học quốc gia Đọc – Từ khó : sgk Gọi học sinh đọc văn bản? Tiết: 101 v¨n b¶n (185) Giáo viên đọc lại Nêu đặc điểm chính thể tấu? bài tấu “Bàn luận phép học” Bài tấu trình bày luận cứ? tìm bố cục bài tấu? Vậy kiểu văn bài này? – Viết văn xuôi, câu văn biền ngẫu – luận = phần Thể loại : Tấu bài tấu – văn nghị luận Bố cục : phần Trong đoạn 1, tác dùng câu châm ngôn: “Ngọc không mài… rõ đạo” để bày tỏ suy nghĩ gì việc học? – Chỉ có học tập người tốt đẹp – không thể không học mà tự thành người tốt  Học tập là quy luật sống người Nhận xét lời văn câu châm – Dễ hiểu, tăng sức thuyết ngôn? phục Theo em, “đạo” có nghĩa là gì? – Lẽ đối xử Khái niệm “học” giải thích hình ảnh cua phép – so sánh từ nào? Vậy mục đích việc học là gì? Khi đưa nhận xét: “người ta đua… ngũ thường” tác giả – Lối học lệch lạc, lối học nhằm phê phán lối học nào? sai trái Khi nhận định “chúa tầm thường… tệ hại ấy”, tác giả – Đảo lộn giá trị người, tác hại nào việc học không có tài, đức, đất nước ấy? thảm họa Thái độ tác giả lối học, mục đích học? – II Đọc – Tìm hiểu chi tiết: 1.Luậnđiểm1:Mụcđích chân chính việc học: – Chỉ có học tập người trở nên tốt đẹp – Không thể không học mà tự thành người tốt đẹp – Học tập là quy luật sống người  Học để làm người – Phê phán lối học lệch lạc: không chú ý nội dung học – Lối học sai trái: học vì danh lợi cá nhân  đảo lộn giá trị người  Câu văn ngắn, liên kết chặt chẽ, dễ hiểu, so sánh cụ thể: xem thường lối học chuộng hình thức, vì danh vọng cá nhân; coi trọng mục đích học thành người tốt đẹp Luận điểm2: Bànvề cách Mở trường học, học theo học: phép học lấy Chu Tử làm chuẩn – Mở rộng trường lớp, thành – Học từ thấp đến cao phần người học – Học rộng, nghĩ sâu, tóm lược bản… – Nội dung học: tiến lên, từ thấp đến cao – tạo nhiều người giỏi, giữ vững đạo đức, – Hình thức học: học rộng gắn với học hành… rộng Đoạn 2, bàn cách học, tác giả đề xuất ý kiến nào? cụ thể cách học bàn, đưa nào? Trong đó, em tâm đắc phép học nào? Vì sao? tác giả lại tin phép học mình đề xuất có thể tạo nhân tài, bền vững nước nhà? Khi đề xuất ý kiến việc học, tác giả dùng từ ngữ gì? – Cầu khiến – Học dôi với hành (186) Qua đó, em hiểu gì thái độ tác giả học, với  từ ngữ cầu khiến: tạo người vua? – Chân thành với học, giỏi, giữ vững đạo đức, tránh tin vua, giữ đạo vua tôi lối học hình thức Đạo học hành có tác dụng gì? Tại đạo học hành lại sinh người tốt? Tại triều đình ngắn liên quan đến đạo học hành? Tại đạo học hành có thể khiến thiên hạ thịnh trị? Theo em, đằng sau lý lẽ bàn luận phép học, tác giả còn thể thái độ gì? Trước vua, tác giả tự nhận điều tấu mình là vu vơ, theo em, lời đó có vu vơ không? Vì sao? Khái quát NT,ND bài tấu Luận điểm 3: Tác dụng phép học: – Vì nó có mục đích chân chính cách học tích cực – Nhiều người giỏi làm quan thì triều đình gay ngắn – Đạo đó tạo nhiều người biết trọng lẽ phải – Đề cao tác dụng việc học, tin đạo học, hy vọng tương lai – Tạo nhiều người tốt – Triều đình ngắn, chế độ vững mạnh, quốc gia hưng thịnh  lý lẽ chặt chẽ, lô gíc: đề cao tác dụng việc học chân chính, tin tưởng đạo học, kỳ vọng tương lại đất nước – Không Thảo luận 2p Đọc ghi nhớ III – Tổng kết: * Ghi nhớ: SGK IV Luyện tập: 4) Củng cố: – Theo em, lời tấu trình Nguyễn Thiếp có ý nghĩa nào việc học hôm nay? 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Thuế máu” (187) Tiết: 102 luyÖn tËp x©y dùng vµ tr×nh bµy luËn ®iÓm S : 2/3/2013 G :5/3/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Củng cố chắt chắn hiểu biết cách thức xây dựng và trình bày luận điểm 2.KN: Vận dụng hiểu biết đó vào việc tìm, xếp và trình bày luận điểm bài văn nghị luận có đề tài gần gũi, quen thuộc B – Trọng tâm: cách xây dựng và trình bày luận điểm C – Phương pháp: Gợi tìm D – Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị mục I SGK trước nhà E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Nêu cách trình bày luận điểm bài văn nghị luận 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Kiểm tra việc chuẩn bị bài nhà I – chuẩn bị nhà: học sinh Yêu cầu học sinh tìm hiểu đề: Bài – Học sinh lập dàn bài các làm cần làm sáng tỏ vấn đề gì? – Phải học tập chăm luận điểm, luận theo đề Cho ai? Nhằm mục đích gì? bài đã cho Học sinh đọc hệ thống luận điểm? Hệ thống luận điểm này có chỗ – Nêu cách trình bày nào chưa chính xác? – Học sinh đọc – luận điểm a: “lao động tốt”, còn thiếu luận Theo em, bạn cần bổ sung điểm cần thiết, cách thêm luận điểm nào? Sắp xếp lại xếp luận điểm chưa hợp lý nào? – Đất nước cần có người tài giỏi hoặc: học chăm học giỏi, Yêu cầu học sinh thảo luận bài thành tài tập 2? – luận điểm b xếp sau luận Gọi đại diện nhóm trình bày kết điểm c, d sau e thảo luận? – Học sinh thảo luận Gọi học sinh đọc luận điểm vừa – Đại diện nhóm trình bày viết? kết thảo luận Gọi học sinh nhận xét, góp ý? – Lớp lắng nghe Giáo viên nhận xét – Học sinh nhận xét, góp ý (188) II – Luyện tập: Bài 1: Xây dựng hệ thống luận điểm: a) Lớp ta có nhiều bạn học giỏi, làm vui lòng thầy cô, cha mẹ, xứng đáng là gương sáng cho người noi theo b) Thế mà số bạn lớp còn tỏ chểnh mảng học tập c) Các thầy, cô giáo và nhiều bậc phụ huynh lớp ta lo buồn d) Các bạn chưa thấy rằng, bây càng ham chơi, không chịu học hành thì sau này càng khó có niềm vui sống e) Đất nước cần có người tài giỏi f) Vậy từ lúc này, các bạn phải câng học tập Bài 2: Trình bày luận điểm: a) Có thể dùng câu để giới thiệu luận điểm c b) Ta có thể chấp nhận cách xếp SGK vì nó phản ánh các bước hợp lý quá trình làm rõ dần luận điểm bước trước dẫn tới bước sau, bước sau bước trước, tới bước cuối cùng thì luận điểm làm rõ hoàn toàn c) Không phải đoạn văn phải có không có kết đoạn d) Đoạn văn diễn dịch Bài 3: – Học sinh đọc luận điểm vừa viết 4) Củng cố: – Khi trình bày luận điểm cần chú ý điều gì? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập Chuẩn bị “Viết bài tập làm văn nghị luận số 5” (189) Tiết: 103+104 viÕt bµi tËp lµm v¨n sè S :4/3/2013 G :9/3/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT:Vận dụng kỹ trình bày luận điểm vào việc viết bài văn chứng minh (hoặc giải thích) vấn đề xã hội văn học gần gũi với các em 2.KN:Tự đánh giá chính xác trình độ tập làm văn thân, từ đó rút kinh nghiệm cần thiết để các bài làm văn sau đạt kết tốt B – Các bước tiến hành: 1) Ổn định lớp: 2) Tiến hành: Giáo viện ghi đề bài a) Đề bài:Từ bài Bàn luận phép học La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ mối quan hệ “ học” và “hành” b) Yêu cầu: Làm đúng theo yêu cầu bài văn nghị luận bài viết trình bày có bố cục rõ ràng, luận điểm đúng, chặt chẽ, cách xếp hệ thống luận điểm phải theo thứ tự hợp lý, ngắn gọn, dễ hiểu c) Đáp án – Biểu điểm: Điểm 8, 9: Bài văn đảm bảo tốt các yêu cầu nêu trên Văn viết mạch lạc, lập luận chặt chẽ, lô gíc Trình bày rõ ràng, đẹp, không quá lỗi nhỏ Điểm 6, 7: Bài văn đảm bảo các yêu cầu nêu trên Văn viết tương đối mạch lạc, lập luận tương đối chặt chẽ và lô gíc Không quá lỗi nhỏ Điểm 4, 5: Bài văn đảm bảo tương đối các yêu cầu nêu trên Văn viết chưa thật mạch lạc lắm; lập luận, luận điểm chưa thật chặt chẽ, cách xếp luận điểm còn vài chỗ chưa thật hợp lý, không quá lỗi Điểm 2, 3: Bài văn có thể thực các yêu cầu nêu trên còn lộn xộn, nội dung sơ sài Lỗi còn nhiều Điểm 1: Bài văn lạc đề chưa đạt yêu cầu trên Cộng từ 0,5 đến điểm: bài văn có hệ thống luận điểm chính xác, chặt chẽ, xếp hợp lý Trình bày đẹp, ró ràng, ngắn gọn 3) Bài mới: Thu bài 4) Dặn dò: Chuẩn bị “Tìm hiểu yếu tố biểu cảm văn nghị luận” (190) Tiết: 105+106 S: 4/3/2013 v¨n b¶n thuÕ m¸u G: 7/3/2013 Trích án chế độ thực dân pháp A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT: Hiểu chất độc ác, mặt giả nhân giả nghĩa thực dân Pháp qua việc dùng người dân các xứ thuộc địa làm vật hy sinh cho quyền lợi mình chiến tranh tàn khốc hình dung số phận bi thảm người bị bóc lột “thuế máu” theo trình tự miêu tả tác giả Thấy ngòi bút lập luận sắc bén, trào phúng sâu cay Nguyễn Ái Quốc văn chính luận 2.KN: Đọc, hiểu văn chính luận đại Phân tích NT trào phúng sắc bén, học cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận 3.TĐ: Thái độ căm ghét thực dân Pháp B – Trọng tâm: Chiến tranh và người xứ, kết hy sinh C – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận D – Chuẩn bị: Tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ:Cho biết mục đích chân chính việc học? tác dụng phép học? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hướng dẫn học sinh đọc văn I -Đọc – Tìm hiểu chung: Tác giả : SGK Gọi học sinh đọc văn bản? – Học sinh đọc văn Tác phẩm : Nêu vài nét tác giả và tác – Học sinh tìm hiểu chú – Bản án CĐTD Pháp : phẩm? thích 1925, gồm 12 chương – Thuế máu : chương Hướng dẫn học sinh tìm hiểu – Thuế máu: gợi lên số chú thích phận thảm thương 3.Đọc, từ khó Cách đặt tên chương, phần người dân thuộc địa tác giả có tác dụng gì? 4.Thể loại : Văn thuộc kiểu văn – văn nghị luận vì 5.Bố cục : nào? Vì em xác định người viết chủ yếu dùng lý thế? lẽ và dẫn chứng… Trong văn này, em còn thấy tác giả sử dụng các yếu tố – Đan xen tự và biểu thuộc phương thức biểu đạt gì? cảm Giáo viên đọc lại phần Tác giả trình bày luận điểm chiến tranh và “người xứ” luận cứ? đó là – luận II ĐọcTìm hiểu văn bản: luận nào? Tìm các đoạn văn tương ứng với luận đó? Chiến tranh và “người luận (1); đoạn văn 1, xứ”: (191) người xứ từ địa vị hèn hạ thành đứa yêu, người bạn hiền chí chính quyền thực dân phong cho danh hiệu tối cao là chiến sĩ bảo vệ công lý, tự do? Các cụm từ đặt dấu ngoặc kép dùng với dụng ý gì? Để làm rõ cái giá phải trả cho cái vinh dự đột ngột ấy, tác giả đã đưa chứng cớ cùng lời bình luận nào? Nhận xét cách đưa dẫn chứng và bình luận tác giả đây? luận (2) số phận người xứ địa phương khái quát việc nào? Cách cấu tạo lời văn đây nào? Tác dụng cấu tạo lời văn ấy? luận (3), cho biết hậu chiấn tranh là gì? Nhận xét lời văn và tác dụng nó? * Gọi học sinh đọc lại đoạn văn 2? Luận điểm này đưa luận cứ? đó là luận gì? Theo dõi đoạn văn trình bày luận Cho biết các thủ đoạn xoay xở từ việc bắt lính tình nguyện? Tại tác giả gọi đó là vụ nhũng lạm trắng trợn? Từ đó cho thấy thực trạng chế độ lính tình nguyện nào? đoạn văn luận điểm (2) cho biết phản ứng người bị bắt lính tình nguyện có gì khác thường? – Vì thực dân Pháp muốn che dấu dã tâm lợi dụng xương máu họ chiến tranh cho quyền lợi nước Pháp – Đó là thủ đoạn bọn chúng người dân thuộc địa – mỉa mai, châm biếm giả dối, thâm độc chế độ thực dân – Người xứ: lìa xa vợ con… Săm-Pa-Nhơ lấy máu… thống chế a) Thái độ các quan cai trị thực dân người dân thuộc địa: – Trước chiến tranh: họ bị xem là giống người hạ đẳng, bị đối xử đánh đạp súc vật – Khi chiến tranh bùng nổ: đột ngột họ tâng bốc, vỗ về, phong cho danh hiệu cao quý  Dùng dấu ngoặc kép: mỉa mai, châm biếm, thủ đoạn lừa bịp, bỉ ổi, giả dối, thâm – sử dụng yếu tố tự độc chế độ thực dân hình thức liệt kê liên tục tư liệu… – Những người làm kiệt b) Số phận người dân sức xưởng thuốc súng… thuộc địa: ngạt – Phải đột ngột lìa xa gia đình, quê hương vì mục – Cả luận là câu đích vô nghĩa, đem mạng văn, dùng nhiều dấu câu sống mà đổi lấy vinh dự – Thông tin nhanh… hão huyền – Bị biến thành vật hy sinh – Tám vạn người không cho lợi ích, danh dự kẻ còn thấy mặt trời cầm quyền  Giọng văn vừa giễu cợt vừa xót xa, yếu tố tự với hình thức liệt kê liên tục, câu văn dài với nhiều dấu – luận phẩy: số phận thảm thương 2Chếđộlính tình nguyện: – tóm người nghèo, khổ; a) Thủ đoạn mánh khóe bắt nhà giàu lính bọn thực dân: – Không dựa trên tình – vì ăn tiền công khai, tự nguyện nào làm tiền – Gây thêm nhiều bệnh tật nguy hiểm – Là hội làm giàu bọn quan chức, củng cố  dấu ngoặc kép, giọng văn địa vị, thăng quan… mỉa mai: – Tìm hội để trốn Cưỡng bức, đàn áp dã (192) Vậy đây, ta thấy thực trạng nào chế độ lính tình nguyện? Đoạn văn luận (3) cho biết phủ toàn quyền Đông Dương đã tuyên bố điều gì? Trong thực tế, thật nào lính tình nguyện phơi bày? Trong đoạn văn này tác giả sử dụng nghệ thuật gì? Sự đối lập thật với lời nói, đối lập đó có ý nghĩa gì? Tác giả thể thái độ gì đây? * Đoạn tác giả đưa luận cứ? Đó là luận nào? Luận nào bật nhất? Trong đoạn văn trình bày luận ấy, tác giả dùng kiểu câu nào nhiều?Các câu nghi vấn dùng để làm gì? Thảo luận nhanh 2p Cấu trúc câu văn: mở đầu từ “chẳng phải”, kết thúc từ “đó sao” lặp lại có tác dụng gì? Lúc này thật nào phơi bày? Thái độ tác giả đây nào? Văn “Thuế máu” đã đem lại cho em hiểu biết nào chất chế độ thực dân và số phận người dân các nước thuộc địa cách đây 2/3 kỷ? thoát… man, thủ đoạn lường gạt tàn nhẫn – Không dựa trên tình nguyện nào, gây nhiều bệnh tật nguy hiểm – Các bạn hãy tấp nập đầu quân… lính thợ b) Lời lẽ bọn cầm quyền: – Lời tuyên bố trịnh trọng; thực là bịp bợm trơ trẽn – Tốp thì bị xích tay… Biên Hòa – Đối lập – Vạch trần thủ đoạn lường gạt tàn nhẫn chính quyền thực dân – Tôn trọng thật, mỉa mai châm biếm thực dân 3.Kết hy sinh: – Sự hy sinh lính tình – Những người tâng nguyện Việt nam bốc trở lại “Giống – Câu nghi vấn người hèn hạ” – Không mang lại lợi ích gì – Khẳng định thật, bộc lộ cảm xúc  Câu nghi vấn, cấu trúc lặp – Nhấn mạnh nội dung, tạo lại: bỉ ổi, vô nhân đạo nhịp nhàng thực dân Cái giá Thuế – Tăng sức thuyết phục máu mà lính Việt Nam phải trả – Sự bỉ ổi, vô nhân đạo – Mỉa mai, châm biếm, tố cáo Bộ mặt giả nhân giả nghĩa, III.Tổngkết :Ghi tàn ác nhớSGK – Sự đau thương người dân thuộc địa IV Luỵện tập Đọc Làm bài 4) Củng cố: – Văn này đã thể cách viết nghị luận độc đáo Nguyễn Ái Quốc trên các phương diện nào? 5) Dặn dò: (193) Học bài Chuẩn bị “Đi ngao du” Tiết: 107 héi tho¹i S :10/3/2013 G :14/3/2013 A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Nắm khái niệm vai xã hội và biết cách xác định vai xã hội các quan hệ xã hội 2.KN: Biết vận dụng hiểu biết vấn đề đó vào quá trình hội thoại, nhằm đạt hiệu cao giao tiếp ngôn ngữ B – Trọng tâm: Khái niệm vai xã hội và sử dụng đúng vai tham gia hội thoại C – Phương pháp: Gợi tìm D – Chuẩn bị: Xem lại văn “Trong lòng mẹ” E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Nêu cách thực hành động nói? Cho ví dụ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Giáo viên giới thiệu vào bài Gọi học sinh đọc đoạn trích? – Học sinh đọc I.Vai xã hội hội Giáo viên đọc lại thoại: Quan hệ các nhân vật – Quan hệ gia tộc BT tham gia hội thoại đoạn trích trên là quan hệ gì? Ai vai trên? Ai là vai dưới? – Người cô : vai trên; bé Hồng: vai Vậy người cô và bé Hồng đã – Dùng vai xã hội tham gia hội thoại cách nào? Như thế, vai xã hội là gì? – Học sinh trả lời ghi nhớ Cách xử người cô có gì đáng chê trách? – Thiếu thiện chí, không Tìm chi tiết cho thấy phù hợp với quan hệ ruột nhân vật chú bé Hồng đã cố thịt và không thể thái gắng kìm nén bất bình độ đúng mực người mình để giữ thái độ lễ trên người phép? Giải thích vì Hồng phải – Vì Hồng là người thuộc làm vậy? vai dưới, có bổn phận tôn Vậy tham gia hội thoại cần trọng người trên chú ý điều gì? – Học sinh trả lời phần ghi Ghi nhớ : SGK tr 94 Ví dụ: Bố làm ạ; nhớ quan hệ trên I – Luyện tập: Hướng dẫn học sinh làm bài Học sinh làm bài tập tập Bài 1: a) Xác định vai xã hội nhân vật tham gia hội thoại đoạn trích: (194) Xét địa vị xã hội: Ông giáo là vai trên – có địa vị cao hơn, Lão Hạc là vai – Nông dân nghèo Xét tuổi tác: lão Hạc là vai trên, ông giáo là vai b) Những chi tiết lời thoại nhân vật và lời miêu tả nhà văn cho thấy thái độ vừa kính trọng, vừa thân tình nhân vật ông giáo lão Hạc: ông giáo nói với lao Hạc lời lẽ ôn tồn, thân mật (Nắm lấy vai lão, mời lão hút thuốc, uống nước ăn khoai) Trong lời lẽ, ông giáo gọi lão là: cụ, xưng hô gộp hai người là “ông mình” (thể kính trọng người già), xưng là “tôi” (thể quan hệ bình đẳng) c) Lão Hạc ông giáo: lão Hạc gọi người đối thoại với mình là “ông giáo”, dùng từ “dạy” thay từ “nói” (thể tôn trọng đồng thời xưng hô gộp người là “chúng mình”, cách nói xuề xòa “nói đùa thế” (thể thân tình) – Chi tiết thể tâm trạng không vui và giữ ý lão hạc: cười thì “ cười đưa đà”, “cười gượng”, thoái thác chuyện lại ăn khoai, uống nước với ông giáo 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: làm bài tập 1, 3, Học bài Chuẩn bị “Hội thoại (tt)” (195) t×m hiÓu yÕu tè biÓu c¶m v¨n nghÞ luËn Tiết: 108 S :13/3/2013 G :16/3/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT: Thấy biểu cảm là yếu tố không thể thiếu bài văn nghị luận hay, có mức lay động người đọc (người nghe) Nắm yêu cầu cần thiết việc đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận, để nghị luận có thể đạt hiệu thuyết phục cao 2.KN: Nhận biết yếu tố biểu cảm và tác dụng nó bài văn nghị luận Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận hợp lí B – Trọng tâm: Yấu tố biểu cảm văn nghị luận C – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận D – Chuẩn bị: Nắm lại khái niệm “biểu cảm” E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài tập học sinh 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Gọi học sinh đọc văn mục – Học sinh đọc I Yếu tố biểu cảm I,1? văn nghị luận: Yêu cầu học sinh thảo luận các – Thảo luận 2p, trình bày Bài tập cây hỏi: + Tìm từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt tác giả và câu cảm thán? + Lời kêu gọi toàn quốc kháng – Giống chỗ có nhiều từ chiến có giống với Hịch tướng sĩ ngữ và câu văn có giá trị không? biểu cảm + Tuy nhiên, văn đó coi là văn nghị luận – Mục đích nó không không phải văn biểu cảm vì phải để biểu cảm mà để sao? nghị luận – Có yếu tố biểu cảm  biểu cảm là yếu tố + Theo dõi bảng đối chiếu cho phụ mà thôi biết vì cột (2) hay cột (1)? – Học sinh trả ghi nhớ Vậy tác dụng yếu tố biểu cảm văn nghị luận là gì? Thông qua việc tìm hiểu các văn “Hịch tướng sĩ”, cho biết: làm – Phải thật có cảm xúc, nào để phát huy hết tác dụng phải biết diễn tả cảm xúc yếu tố biểu cảm văn đó từ ngữ, câu văn nghị luận? truyền cảm Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: a, b, c mục 2? (196) Vậy để bài văn nghị luận có sức biểu cảm cao, người làm văn phải – Học sinh trả lời phần ghi nào? nhớ 2 Ghi nhớ: SGK tr 97 II – Luyện tập: Bài 1: – Học sinh tự tìm yếu tố biểu cảm phần I – Chiến tranh và “người xứ” (văn thuế máu) – Tác giả sử dụng các biện pháp biểu cảm: + Một là “nhai” các từ như: “tên da đen bẩn thỉu”, “An-nam-mit bẩn thỉu”, “con yêu”, “bạn hiền”, “chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do”… là cách xưng gọi bọn thực dân trước và sau chiến tranh Trước thì miệt thị, khin bỉ; sau thì dề cao cách bịp bợm  Tác dụng: phơi bày giọng điệu dối trá thực dân, tạo hiệu mỉa mai + Hai là dùng hình ảnh mỉa mai giọng điệu tuyên truyền thực dân Ví dụ: “nhiều người xứ đã… loài thủy qoái”, “Một số khác… vùng Ban-căng” Lời mỉa mai thể thái độ khinh bỉ sâu sắc giọng điệu tuyên tryuền bọn thực dân và chế nhạo, cười cợt  Tác dụng yếu tố biểu cảm: tạo hiệu tiếng cười châm biếm sâu cay Bài 2: Cảm xúc thể qua đoạn văn: nỗi buồn và khổ tâm nhà giáo chân chính trước “xuóng cấp” lối học văn và làm văn học sinh mà ông thật lòng quý mến – Ông đã dùng: từ ngữ, câu văn và giọng điệu lời văn để tăng sức thuyết phục và gợi cảm 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập chuẩn bị “Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận” Tiết: v¨n b¶n ®i bé ngao du (TrÝch ª- hay vÒ gi¸o dôc – Ru-X«) 109+110 S :12/3/2013 G :16/3/2013 (197) A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh -1.KT: Hiểu rõ đây là văn mang tính chất nghị luận với cách lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục; tác giả lại là nhà văn, bài này trích tiểu thuyết, nên các lý lẽ luôn hòa quyện với thực tiễn sống riêng ông, khiến văn nghị luận không sinh động mà qua đó ta còn thấy ông là người giản dị, quý trọng tự và yêu mến thiên nhiên.Hiểu quan điểm ngao du tác giả 2.KN: Đọc, hiểu vb nghị luận nước ngoài.Tìm hiểu phân tích các luận điểm, luận cứ, cách trình bày vấn đề bài văn nghị luận 3.TĐ: Có ý thức yêu mến thiên nhiên B – Trọng tâm: Luận điểm và C – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận D – Chuẩn bị: Giáo án,SGK, tài liệu E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: văn “Thuế máu” đã đem lại cho em hiểu biết gì chất chế độ thực dân và số phận người dân các nước thuộc địa cách đây gần 2/3 kỷ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hướng dẫn học sinh đọc văn Gọi học sinh đọc văn bản? Gọi học sinh đọc phần chú thích?Sơ lược vài nét tác giả và đoạn trích? Giáo viên khái quát lại phần này để học sinh nắm Tìm bố cục đoạn trích? Mỗi đoạn tương ứng với luận điểm gì? Theo em, cách đặt tên :đi ngao du” đã sát với nội dung văn này chưa? Vì sao? Văn này gọi là văn nghị luận? vì sao? đoạn 1, tác giả sử dụng chủ yếu kiểu câu gì? Tác dụng kiểu câu ấy? điều thú vị nào liệt kê người ngao du? ngôi kể đoạn văn này là gì? Cách lặp lại đại từ “tôi”, “ta” kể có ý nghĩa gì? Hoạt động trò – Học sinh đọc – Học sinh đọc chú thích -Trả lời Ghi bảng I – Đọc – Tìm hiểu chung 1.Tác giả: sgk Tác phẩm :1762 3,Từ khó 4.Thể loại – Học sinh nghe, ghi nhớ – đoạn Bố cục : luận điểm – Tên bài sát với nội dung văn vì tên này đã khái quát nội dung văn II Đọc Tìm hiểu văn bản: – Trần thuật kể lại điều thú vị người ngao du – Ưa lúc nào thì đi, thích dừng thì dừng Quan sát, xem tất cả… – Ngôi thứ tôi, ta – Nhấn mạnh kinh nghiệm Đi ngao du – tự thưởng ngoạn: – Ưa lúc nào thì đi, thích dừng lúc nào thì dừng – Quan sát khắp nơi, xem xét tất (198) Các cụm từ: “ta ưa đi, ta thích dừng, ta muốn… hưởng thụ” xuất liên tục có ý nghĩa gì? Từ đó, tác giả muốn thuyết phục người đọc tin vào lợi ích nào việc ngao du? Khi rằng: “tôi chỉ… bộ”, tác giả đã tự cho thấy mình là người nào? thân… – Nhấn mạnh thỏa mản – Chẳng phụ thuộc vào bất các cảm giác tự cá nhân – Hưởng thụ tất tự đoạn 2; theo tác giả thì ta thu nhận kiến thức gì ngao du talet…? Để nói hẳn kiến thức thu ngao du, tác giả dùng phép tu từ gì và lời bình luận nào? Ý nghĩa cách diễn đạt so sánh kèm theo bình luận ấy? Khi cho ngao du Ta-let…, tác giả đã bộc lộ quan điểm mình nào? Đi ngao du – trau dồi tri thức: – Thỏa mản nhu cầu hòa  câu trần thuật, phép lặp hợp thiên nhiên, cảm giác đại từ: thỏa mản nhu cầu tự hòa hợp với thiên nhiên Đem lại cảm giác tự thưởng ngoạn – Đó là kiến thức nhà khoa học tự nhiên  so sánh kèm theo bình luận Mở mang lực khám – so sánh: kiến thức linh phá đời sống, mở rộng tàm tinh… ngao du hiểu biết, làm giàu trí tuệ Đầu óc sáng láng – Đề cao kiến thức thực tế khách quan, xem thường kiến thức sách giáo điều – Đề cao các nhà khoa học, khích lệ người để mở Đi ngao – tính tình Ở đoạn 3, lợi ích cụ thể mang tri thức vui vẻ: nào việc ngao du nói tới?Tác giả sử dụng loại từ – HS thảo luận 2p, trình  sử dụng tính từ, so sánh, nào nhiều đây? bày câu cảm thán: Tác dụng việc sử dụng từ loại đó? – Sức khỏe, tính khí… Nâng sức khỏe và tinh thần khơi dậy niềm vui Biện pháp tu từ nào sử – Tính từ sống Tính tình vui dụng? vẻ Ý nghĩa việc thể ấy? – Nêu bật cảm giác phấn Đến đấy, tác giả muốn bạn đọc chấn tinh thần tin vào tác dụng nào người ngao du việc ngao du? – so sánh trạng thái tinh thần khác Tác giả sử dụng kiểu câu gì – Khẳng định lợi ích tinh đây? thần Tác dụng kiểu câu phản – Nâng cao sức khỏe, tinh ánh đặc điểm nào văn nghị thần; tạo niềm vui, tính (199) luận Ru-xô? Bộc lộ tinh thần gì tác giả? Đọc văn này, em hiểu thêm lợi ích nào việc ngao du? tình vui vẻ – Cảm thán – Tràn đầy phấn chấn, vui III – Tổng kết: vẻ *ghinhớ:SGK IV Luyyện tập -Đọc ghi nhớ Đọc vb lại 4) Củng cố: – Qua bài “đi ngao du”, cho ta hiểu gì nhà văn Ru-xô? 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Kiểm tra văn tiết” Tiết: 111 héi tho¹i (tt) S :18/3/2013 G :21/3/2013 (200) A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh 1.KT: Hiểu lượt lời hội thoại Biết cách sử dụng lượt lời giao tiếp 2.KN: Xác định lượt lời hội thoại.Sử dụng đúng lượt lời giao tiếp B – Trọng tâm: Nắm khái niệm lượt lợi và cách sử dụng nó C – Phương pháp: Đọc lại văn “Trong lòng mẹ” D – Chuẩn bị: Giáo án, tài liệu E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Vai xã hội là gì? Nó xác định quan hệ xã hội nào? Ví dụ? Làm bài tập SGK? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Yêu cầu học sinh đọc thầm lại I Lượt lời hội đoạn trích: miêu tả trò Đọc bài, trả lời thoại: chuyện nhân vật bé Hồng Bài tập với người cô tiết “hội thoại 1”? Cho biết hội thoại đó, nhân vật nói bao nhiêu lượt? Bao nhiêu lần lẽ Hồng nói Hồng không nói? Sự im lặng thể thái độ Hồng – Thái độ bất bình lời nói người Hồng lời người cô cô nào? nói Vì Hồng không cắt lời người cô bà nói điều không – Vì Hồng ý thức muốn nghe? Hồng là người thuộc Vậy em hiểu lượt lời là gì? Trong vai không phép GHi nhớ : SGK tr 102 giao tiếp cần sử dụng lượt lời xúc phạm cô nào? Cho ví dụ? – học sinh trả lời phần ghi Ví dụ: Bố bảo: – Ngày mai, phải làm nhớ xong bài tập – tôi cúi đầu không đáp – Tôi biết rõ là bài tập đó Hướng dẫn học sinh làm bài tập khó, nằm ngoài khả Luyện tập – học sinh làm bài tập tôi II – Luyện tập: Bài 1: Tính cách nhân vật thể hiện: Chị Dậu: là người phụ nữ đảm đang, mạnh mẽ Tên cai lệ: hống hách, dữ, độc ác tàn nhẫn, tán tận lương tâm Người lý trưởng: hăng, hống hách chưa táng tận lương tâm Anh Dậu: nhút nhát, can chịu Bài 2:Thoạt đầu, cái Tí nói nhiều, hồn nhiên; còn chị Dậu thì im lặng Về sau, cái Tí nói ít hẳn đi; còn chị Dậu lại nói nhiều (201) a) Tác giả miêu tả diễn biến thoại phù hợp với tâm lý nhân vật: Thoạt, đầu cái Tí vô tư vì nó chưa biết là bị bán đi, còn chi8j Dậu thì đau lòng buộc phải bán nên im lặng Về sau, cái Tí biết là bị bán nên sợ hãi và đau buồn, ít nói hẳn đi, còn chị Dậu thì phải nói để thuyết phục hai đứa nghe lời mẹ b) Việc tác giả tả cái Tí hồn nhiên kể lể với mẹ việc nó đã làm, khuyên bảo thằng Dần để phần củ khoai to cho bố mẹ, hỏi thăm mẹ… càng làm cho chị Dậu đau lòng buộc phải bán đứa hiếu thảo, đảm và càng tô đậm nỗi bất hạnh giáng xuống đầu cái Tí Bài 3:Lý lần im lặng thứ nhất: thể thái độ ngạc nhiên, hãnh diện và xấu hổ thân mình trước đối xử tốt đệp gái Lý lần im lặng thứ hai: xúc động cao độ trước tình cảm chân thành, tốt đẹp trước cô em gái dành cho mình Bài 4: Cả nhận xét trên đúng, nhận xét đúng với số hoàn cảnh khác Trong trường hợp cần im lặng để giữ bí mật, để thể tôn trọng người khác, để đảm bảo tế nhị giao tiếp… thì im lặng đúng là vàng Nhưng trước hành vi sai trái, trước áp bát công, trước xúc phạm nhân phẩm mình hay người lương thiện thì im lặng đó là dại khờ, hèn nhát 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài, Viết đoạn hội thoại và phân tích lượt lời Chuẩn bị “Lựa chọn trật tự từ câu Tiết: 112 luyÖn tËp ®a yÕu tè biÓu c¶m vµo bµi v¨n nghÞ luËn A – Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh S :20/3/2013 G:23/3/2013 (202) 1.KT:Củng cố nâng cao hiểu biết yếu tố biểu cảm văn nghị luận mà các em đã học tiết tập làm văn trước Vận dụng hiểu biết đó để tập đưa yếu tố biểu cảm vào câu, đoạn, bài văn nghị luận có đề tài gần gũi, quen thuộc 2.KN: Xác định cảm xúc và biết cách diễn đạt cảm xúc đó bài vă nghị luận B – Trọng tâm: Vận dụng hiểu biết yếu tố biểu cảm để đưa vào câu, đoạn, bài văn nghị luận C – Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận D – Chuẩn bị: chuẩn bị theo phần “chuẩn bị nhà” SGK E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Trình bày các yếu tố biểu cảm văn nghị luận? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Yêu cầu học sinh tìm hiểu Bài 1: Dàn bài đề: Bài làm cần làm sáng – Sự bổ ích tham quan, a) Mở bài: tỏ vấn đề gì, cho ai, cần du lịch Nêu lợi ích việc tham quan phải làm theo kiểu lập luận – Cho học sinh b) Thân bài: nào? – Học sinh thảo luận Nêu các lợi ích cụ thể Yêu cầu học sinh thảo luận – Về thể chất, chuyến câu hỏi ghi mục tham quan du lịch có thể giúp ta II.1? thêm khỏe mạnh Gọi đại diện trả lời – Học sinh đại diện trả lời – Về tình cảm, tham quan du lịch Giáo viên cho học sinh ghi – Học sinh ghi dàn bài giúp ta: dàn bài vào + Tìm thêm thật nhiều niềm vui cho thân + Có thêm tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước – Về kiến thức: + Hiểu cụ thể, sâu điều đã học + Đưa lại nhiều bài học c) Kết bài: Khẳng định tác dụng tham Yêu cầu học sinh đọc đoạn quan trích mục 2a? – Học sinh đọc đoạn văn Bài 2: Cho biết, yếu tố biểu cảm a) Yếu tố biểu cảm: đưa vào đoạn văn cụ – Học sinh thảo luận b) luận điểm gợi cho em cảm thể nào? Đoạn văn nằm xúc: thích thú việc tham vị trí nào bài văn? – Học sinh viết lại đoạn quan… Yêu cầu học sinh đọc đoạn văn – Đoạn nghị luận đó chưa thể văn mục 2b? hết cảm xúc Học sinh thảo luận và trả – Học sinh trình bày đoạn – Học sinh viết lại đoạn văn lời các câu hỏi mục 2b? văn trước lớp – Học sinh trình bày trước lớp Yêu cầu học sinh viết lại đoạn văn? – Học sinh góp ý đoạn Gọi học sinh trình bày văn mà bạn trình bày (203) đoạn văn đã viết trước lớp Gọi học sinh góp ý theo hướng sau: đoạn văn thực có yếu tố biểu cảm chưa? Tình cảm đã chân thành chưa? Sự diễn đạt – Học sinh nghe tình cảm có rõ và sáng không? Giáo viên hướng dẫn học Bài : sinh làm bài tập HS làm bài Giáo viên tổng kết đánh giá tiết Luyện tập để học sinh rút kinh nghiệm 4) Củng cố: – Tác dụng yếu tố biểu cảm bài văn nghị luận? 5) Dặn dò: Học bài, làm tiếp bài 3,đọc thêm Chuẩn bị “Tìm hiểu yếu tố tự và miêu tả văn nghị luận” Tiết: 113 kiÓm tra v¨n Thêi gian :45 phót A – Mục tiêu cần đạt : Giúp GV năm kết học học sinh kiến thức văn học học kỳ II S: 20/3/2013 G :23/3/2013 (204) Rèn kỹ khái quát hóa kiến thức, diễn đạt và làm bài B – Chuẩn bị Gv: Đề bài, thang điểm, đáp án HS: Ôn bài C– Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Phát đề: Tiết: 114 lùa chän trËt tù tõ c©u A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT:Nắm số hiểu biết sơ giản trật tự từ câu, cụ thể: + Khả thay đổi trật tự từ khác S :24/3/2013 G:26/3/2013 (205) + Hiệu diễn đạt trật tự từ khác 2.KN:Hình thành ý thức trật tự từ nói, viết cho phù hợp với yêu cầu phản ánh thực tế và diễn tả tư tưởng, tình cảm thân B – Trọng tâm: Tác dụng xếp trật tự từ C – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận D – Chuẩn bị: Đọc lại văn “Tức nước vỡ bờ” E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Lượt lời là gì? Cách sử dụng lượt lời? Cho ví dụ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Yêu cầu học sinh đọc đoạn trích – Học sinh đọc I – Nhận xét chung: và các câu hỏi mục I? Giáo viên treo câu in đậm đã viết – Học sinh quan sát Bài tập sẵn trên bốn băng giấy lên bảng Gọi học sinh lên thay đổi vị trí các từ trên các băng giấy để tạo – Học sinh thực việc trật tự từ với đièu kiện câu thay đổi trật tự từ vãn là câu đúng và không thay đổi nghĩa Yêu cầu các học sinh khác làm vào giấy nháp riêng – Học sinh thay đổi trật tự mình theo cách xếp khác? từ Để diễn đạt nội dung tương tự câu in đậm đoạn văn có bao – Nhiều cách nhiêu cách xếp trật tự từ? Vì tác giả chọn trật tự từ đoạn trích? – Không Hiệu diễn đạt cách – Cần lựa chọn trật tự từ xếp trật tự từ có giống thích hợp với yêu cầu giao không? Từ đó, em rút kinh tiếp nghiệm gì việc đặt câu? – Học sinh đọc Ghi nhớ : SGK tr Ví dụ: Lộc cộc tiếng Ngựa chạy  Tiếng Ngựa chạy lộc cộc Yêu cầu học sinh đọc đoạn trích II.Một số tác dụng mục II.1? xếp trật tự từ: Cho biết, trật tự từ – Học sinh thảo luận 1.BT: phận câu in đậm đó thể điều gì? – Học sinh trình bày kết Ví dụ: Xào xạc tiếng lá rơi Học sinh thảo luận mục II.2? thảo luận Gọi học sinh trình bày kết  Nhấn mạnh hình ảnh, đặc thảo luận? điểm vật, Vậy từ phân tích mục I và II, tượng cho biết tác dụng xếp 2.Ghi nhớ:SGK trật tự từ? – Học sinh trình bày nội (206) Hướng dẫn học sinh làm bài tập dung phần ghi nhớ III – Luyện tập: – Học sinh làm bài tập Bài 1:Cụm từ câu văn Bác Hồ: kể tên các vị anh hùng dân tộc theo thứ tự xuất các vị lịch sử a) Câu “Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!”: Đặt cụm từ “Đẹp vô cùng” trước hô ngữ “Tổ quốc ta ơi!” để nhấn mạnh cái đẹp non sông giải phóng – Cụm từ “hò ô tiếng hát”: Đảo “hò ô” lên trước “tiếng hát” để bắt vần với “sông Lô” (vần lưng), tạo cảm giác kéo dài, thể mênh mang sông nước; đồng thời đảm bảo cho câu thơ bắt vần với câu trước (vần: ngạt – hát) Vậy đây, xếp trật tự từ nhằm đảm bảo hài hòa ngữ âm cho lời thơ b) Câu văn Nguyễn Công Hoan: lặp lại các từ và cụm từ “mật thám”, “đôi gái” hai đầu hai vế câu là để liên kết chặt chẽ câu với câu đứng trước 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Lựa chọn trật tự từ câu” Tiết: 115 tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh S :25/3/2013 G:28/3/2013 (207) 1.KT:Củng cố lại kiến thức và kỹ đã học phép lập luận chứng minh và giải thích, cách sử dụng từ ngữ, đặt câu… và đặc biệt là luận điểm và cách trình bày luận điểm -Có thể đánh giá chất lượng bài làm mình, trình độ tập làm văn thân mình với yêu cầu đề bài và so với các bạn cùng lớp học, nhờ đó có kinh nghiệm và tâm cần thiết để làm tốt bài sau B – Trọng tâm: Nhận lỗi sai sót và biết cách sửa chữa C – Phương pháp: Gợi tìm D – Chuẩn bị: Nêu lại cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận? E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng I Đề bài: Từ bài “bàn luận phép học” La Sơn Phu Tử Nguyễn Yêu cầu học sinh nhắc lại – Học sinh nêu đề Thiếp, hãy nêu suy nghĩ mối quan đề bài? bài hệ “học” và “hành” Học sinh tìm hiểu yêu cầu – Văn nghị luận yêu cầu: đề bài về: thể loại, nội – Mối quan hệ – Thể loại: nghị luận dung…? “học” và “hành” – Nội dung: Mối quan hệ “học” và Yêu cầu học sinh đọc nội “hành” dung gợi ý đánh giá Dàn bài: SGK? – Học sinh đọc a) Mở bài: Nêu khái quát mối quan hệ Yêu cầu học sinh tự đánh – Học sinh đánh giá, “học” và “hành” giá, nhận xét bài làm nhận xét bài làm b) Thân bài: mình – Làm rõ vấn đề “học là gì? Yêu cầu học sinh lập dàn – Học sinh lâp dàn – Làm rõ vấn đề “hành” là gì? bài? bài – làm rõ mối quan hệ “học” và “hành” – làm rõ tác dụng “học” và “hành” Giáo viên nhận xét, đánh Học sinh nghe, rút c) Kết bài: Khẳng địng cảm nghĩ giá chung bài làm kinh nghiệm vấn đề “học’ và “hành” II Nhận xét chung: Ưu: – Phần lớn học sinh xác định đúng yêu cầu đề – Một số em diễn đạt tốt, trình bày luận Hướng dẫn học sinh tự sửa điểm chính xác hợp lý các lỗi bật bài – Học sinh sửa lỗi sai – Một vài em có tiến diễn đạt sót – Tồn tại: – Một vài em làm bài còn sơ sài, sai lỗi chính tả nhiều GV trả bài III.Trả bài Xem bài – Một số em chưa đầy đủ bố cục – Một số em viết chữ khó đọc III – Chữa lỗi sai sót: (208) Sửa lỗi – Lối chính tả: – Lý thiết  lý thuyết – Việt học  việc học – Lỗi diễn đạt, dùng từ: “Mối quan hệ học và hành là mối quan hệ thống kê qua lại bổ sung cho góp phần hoàn thiện người học gắn với hành là cách học là đúng đén 4) Củng cố: – Cách trình bày luận điểm bài văn nghị luận? 5) Dặn dò: Ôn lại bài Chuẩn bị “Luyện tập đưa yếu tố tự sự, miêu tả vào bài văn nghị luận” (209) Tiết: 116 t×m hiÓu vÒ c¸c yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ v¨n nghÞ luËn S :27/3/2013 G:30/3/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT:Thấy tự và miêu tả thường là yếu tố cần thiết bài văn nghị luận, vì chúng có khả giúp người nghe, đọc nhận thức nội dung nghị luận cách dễ dàng, sáng tỏ Nắm yêu cầu cần thiết việc đưa các yếu tố tự và miêu tả vào bài văn nghị luận, để nghị luận có thể đạt hiệu thuyết phục cao 2.KN: Vận dụng các yếu tố tự vavf miêu tả vào đoạn văn nghị luận B – Trọng tâm: Yếu tố tự và miêu tả văn nghị luận C – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp D – Chuẩn bị: GV: Giáo án, tài liệu H s:Soạn bài E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài tập tiết 112 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Yêu cầu học sinh đọc đoạn – Học sinh đọc I Yếu tố tự và miêu tả văn mục I.1? văn nghị luận: Yêu cầu học sinh thảo luận – Học sinh thảo luận Bài tập nhóm theo nội dung câu hỏi SGK? Gọi học sinh trình bày kết – Học sinh trình bày kết thảo luận thảo luận Giáo viên sơ kết ý kiến thảo luận – Bài văn NL có yếu tố tự Vậy, em có nhận xét gì vai – Học sinh trả lời nội dung và miêu tả trò yếu tố tự và miêu tả ghi nhớ Nó làm cho việc trình bày văn nghị luận? luận đ rõ ràng… Gọi học sinh đọc văn mục – Học sinh đọc I.2? Trong văn đó có yếu tố tự – có và miêu tả không? Hãy đâu là yếu tố tự sự, – Học sinh tìm yếu tố tự đâu là yếu tố miêu tả? và miêu tả Vì tác giả không kể lại đầy – Chỉ cần hình ảnh đủ và cặn kẽ toàn truyện ấy để có lợi cho việc làm mà tả cụ thể số hình ảnh sáng tỏ luận điểm và kể tỉ mỉ số chi tiết câu chuyện ấy? Vậy tác giả có miêu tả tràn lan không? – Không Vậy qua đó, cho biết đưa -Nó k làm phá vỡ mạch lạc yếu tố tự và miêu tả vào bài – Học sinh trả lời nội dung NL bài văn (210) văn nghị luận, cần chú ý điều ghi nhớ gì? Ghi nhớ: SGK Hướng dẫn học sinh làm bài tập II – Luyện tập: – Học sinh làm bài tập Bài 1:Học sinh tự tìm yếu tố tự và miêu tả có đoạn văn nghị luận: Tác dụng yếu tố tự sự: giúp người đọc hình dung rõ hoàn cảnh sáng tác bài thơ và tâm trạng nhà thơ Tác dụng yếu tố miêu tả: Làm cho người đọc trông thấy trước mắt khung cảnh đêm trăng và cảm xúc người tù – thi sĩ, để nhận rõ chiều sâu tâm tư; đó, bên lặng im, có chứa đựng nhiêu tình cảm dạt dào trước trăng, trước đêm, trước cái lành cái đẹp Bài 2:Trong đề văn ấy, người viết có thể sử dụng các yếu tố tự và miêu tả vào bài làm Vì: sử dụng yếu tố miêu tả để gợi lại vẻ đẹp hoa sen, còn sử dụng yếu tố tự cần kể lại kỷ niệm bài ca dao đó 4) Củng cố: – Gọi học sinh đọc lại phần ghi nhớ 5) Dặn dò: Học bài Làm bài: Viết đoạn văn nghị luận có sử dụng yếu tố tự và miêu tả? Chuẩn bị (211) Tiết 117 ¤ng Giuèc- ®anh mÆc lÔ phôc M«- li- e S :27/3/2013 G :30/3/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh -1.KT: Hình dung lớp kịch này trên sân khấu, hiểu rõ Mô-li-e là nhà soạn kịch tài ba, xây dựng lớp kịch sinh động, khắc họa tài tình tính cách lố lăng môt tay trưởng giả học đòi làm sang và gây tiếng cười sảng khoái cho khán giả.Bước đầu biết đọc hiểu văn hài kịch -2 Kĩ năng: Đọc phân vai kịch văn học.Phân tích mâu thuẫn kịch và tính cách nhân vật kịch 3.TĐ: Có thái độ người khoe khoang, học đòi B – Trọng tâm: khắc họa tài tình tính cách lố lăng tay trưởng giả học đòi làm sang nhà soạn kịch Mô-li-e C – Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận D – Chuẩn bị: GV: Soạn bài, tài liệu H s;Soạn bài E – Các bước lên lớp: Tìm đọc tác phẩm “Trưởng giả học làm sang” Mô-li-e 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Thay kiểm tra 15 phút 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hướng dẫn học sinh đọc văn I – Đọc- tìm hiểu chung : Tác giả : SGK Gọi học sinh đọc văn bản? – Học sinh đọc 2.Tác phẩm : Gọi học sinh nêu vài nét tác – Học sinh nêu các ý Trưỏng giả học làm sang: giả và đoạn trích? phần chú thích SGK 1670 Giáo viên khái quát lại nội – Học sinh nghe, ghi nhớ – Đoạn trích: Hồi II dung trên cho học sinh nắm Thể loại : Hài kịch Tìm bố cục bài văn? phần Bố cục: cảnh + Cảnh trước ông Giuốc-đanh mặc lễ phục + Cảnh sau ông Giuốcđanh mặc lễ phục Trong lớp kịch nào xuất kiểu ngôn ngữ? Của ai? – kiểu ngôn ngữ Kiểu ngôn ngữ trực tiếp nhân vật xuất nào? – Nhân vật đối đáp Khi nào tác giả dùng ngôn ngữ trần thuật? – Khi muốn thông báo Vai trò các ngôn ngữ ấy? việc diễn trên sân khấu Lớp kịch này gây cảm hứng gì – hài hước, buồn cười cho người xem? Vì sao? Dặn dò: Học bài.Chuẩn bị phần (212) S :30/3/2013 G :2/4/2013 Tiết upload.123doc.net ¤ng Giuèc- ®anh mÆc lÔ phôc ( tiÕp) Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh:Hình dung lớp kịch này trên sân khấu, hiểu rõ Môli-e là nhà soạn kịch tài ba, xây dựng lớp kịch sinh động, khắc họa tài tình tính cách lố lăng môt tay trưởng giả học đòi làm sang và gây tiếng cười sảng khoái cho khán giả Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: Kể tóm tắt 2.Bài II Đọc- Tìm hiểu văn bản: 1.Cảnh ông Giuốc-đanh trước mặc lễ phục: Theo dõi đoạn 1, cảnh này ông Giuốc-đanh và bác phó Giuốc-đanh và bác phó diễn đối thoại may: may nhân vật nào? Đối thoại việc gì? Chủ nhân – Trang phục ông là ai? Giuốc-đanh, lễ phục Đoạn này, Giuốc-đanh – Lễ phục mang đến chậm, phát khùng lên vì lý gì? đôi bít tất chật, đôi giày – Bác phó may: bị động  chủ động công: vụng khiến đôi chân ông đau Trạng thái đó cho thấy ông là – Thích ăn diện chèo khéo chống người nào? không có kinh nghiệm Chi tiết ông Giuốc-đanh cự lại ăm diện – Ông Giuốc-đanh: chủ bác phó may việc đôi giày động  bị động làm ông đau chân: “tôi – Gây cười tưởng… hay nhỉ!” Là chi tiết + Thích ăn diện không nào? Vì sao? – Lý luận ông vô có kinh nghiệm Sự thật nào người ông nghĩa Giuốc-đanh lộ chi tiết ấy? + Nông nỗi, dễ bị lừa ông lại chấp nhận lễ – Nhận thức lẫn lộn, ngu phục may không đúng quy dốt + Quê kệch, ngu dốt cách sang trọng? – Không có kiến thức nào Đặc điểm nào người ăn mặc + có tiền, muốn sang ông tiết lộ ra? – Quê kệch, ngu dốt  Đối lập, giọng văn mỉa mai – Đã dốt lại thích châm biếm: thích ăn diện HS đọc đoạn (213) khoe, không biết cách làm sang – có tiền, muốn sang trọng quê kệch dốt nát nên thành nhố nhăng – Giàu có thích ăm diện ngu dốt quê kệch, dốt nát  nhố nhăng Hình ảnh Giuốc-đanh bị lột quần áo mặc lễ phục lại trên sân khấu phụ họa cho đặc điểm nào tính cách 2.Cảnh sau ông Giuốcông? đanh mặc lễ phục: Đến đây, ông bị người đời chê ông Giuốc-đanh và thợ cười Ông bị chê cười điều phụ: gì/ Trong hoàn cảnh này, kẻ – Tâng bốc địa vị xã hội – Thợ phụ: ranh mãnh, dùng trưởng giả học làm sang đã bị ông Giuốc-đanh mánh khóe nịnh hót lợi dụng nào? Vì bị lợi dụng? – Phép tăng cấp + Ông lớn  cụ lớn  đức ông: phép tăng cấp muốn moi tiền – Bọn thợ phụ muốn moi tiền, ông Giuốc-đanh thích – Ông Giuốc-đanh: Đoạn 2, cho biết đối tâng bốc thoại diễn xung quanh việc + Về tâm lý: sung gì? sướng, hãnh diện Nghệ thuật gì sử dụng? Lý diễn việc này? – Dùng xưng hô – Về hành động: liên tục thưởng tiền – Cho tiền Bọn chúng tâng bốc ông cách nào? Ông Giuốc-đanh xử với – Sung sướng, hãnh diện đám thợ phục để tâng – Háo danh, ưa nịnh bốc Phản ứng, thái độ ông – Kẻ háo danh khoác  Giọng văn mỉa mai, hài hước: Giuốc-đanh viẹc ấy? thể danh hão lại tưởng thật háo danh, ưa nịnh qua chi tiết nào? Qua đó, tính cách nào ông Thảo luận 2p lộ ra? – Thích sang trọng, háo Điều mỉa mai đáng cười danh, dốt nát việc này là gì? – Ghét lối sống trưởng giả Hãy tóm tắt đặc điểm tính học làm sang cách ông Giuốc-đanh qua – Tạo tiếng cười cho người lớp kịch này?Qua văn này, nghe em hiểu gì nhà viết kịch – Trưởng giả học làm sang Mô-li-e? H S đọc ghi nhớ Làm bài tập SGK Qua bài này, thói xấu nào đáng chê cười? III – Tổng kết:Ghi nhớ SGK IV.Luyện tập: (214) 4) Củng cố- Dặn dò: Học bài.Chuẩn bị “Chương trình địa phương – phần Văn” Tiết: 119 lùa chän trËt tù tõ c©u (LuyÖn tËp) S :1/4/2013 G :4/4/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT: Vận dụng kiến thức trật tự từ câu để phân tích hiệu diễn đạt trật tự từ số câu trích từ các tác phẩm văn học, chủ yếu là tác phẩm đã học 2.KN: Viết đoạn văn ngắn thể khả xếp trật tự từ hợp lý B – Trọng tâm: Phấn tích hiệu diễn đạt trật tự từ các bài tập C – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp D – Chuẩn bị: Giaó án, tài liệu E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Nêu nhận xét chung cách lựa chọn trật tự từ? ví dụ? Trình bày các tác dụng xếp trật tự từ? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập Các học sinh làm việc độc lập, sau đó gọi các em trình bày kết trước lớp Bài 1:Trong đoạn trích, các hoạt động, trạng thái liệt kê theo thứ tự trước sau thứ bậc quan trọng (hoạt động chính, hoạt động phụ), cụ thể: a) Mỗi việc kể là khâu công tác vận động quần chúng, khâu này nối tiếp khâu kia: đầu tiên là phải giải thích cho quần chúng hiểu, sau đó tuyên truyền cho quần chúng hưởng ứng, tổ chức cho quần chúng làm, lãnh đạo để làm cho đúng, kết là làm cho tinh thần yêu nước quần chúng thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến b) Các hoạt động xếp theo thứ bậc: việc chính, việc diễn ra, ngày bà mẹ là bán bóng đèn; còn bán vàng hương là việc làm thêm phiên chợ chính Bài 2:Các cụm từ in đậm lặp lại đầu câu để liên kết câu với câu trước cho chặt Bài 3:Việc đảo trật tự thông thường từ các câu in đậm nhằm mục đích nhấn mạnh hình ảnh tâm trạng nêu các từ đứng đầu câu Bài 5: Có nhiều cách xếp trật tự từ sau: … cây tre can đảm, thủy chung, thẳng, nhũn nhặn, xanh …; ta có nhiều cách xếp trật tự từ cách xếp trật tự từ nhà văn Thép Mới là hợp lý vì nó đúc kết phẩm chất đáng quý cây tre theo đúng trình tự miêu tả bài văn Bài 6: Yêu cầu học sinh viết vào vở, giáo viên gọi chấm điểm, kiểm tra 4) Củng cố: – Cho biết vì phải lựa chọn trật tự từ câu? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập (215) Chuẩn bị “Chữa lỗi diến đạt” Tiết: 120 luyÖn tËp ®a c¸c yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ vµo bµi v¨n nghÞ luËn S : 3/4/2013 G :6/4/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT: Củng cố chắt chắn hiểu biết các yếu tố tự và miêu tả văn nghị luận mà các em đã học tiết tập làm văn trước 2.KN: Vận dụng hiểu biết đó để tập đưa các yếu tố tự và miêu tả vào đoạn, bài văn nghị luận có đề tài gần gũi, quen thuộc B – Trọng tâm: Vận dụng hiểu biết để tập đưa các yếu tố tự sự, MT vào đoạn, bài văn nghị luận C – Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận D – Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị phần I: phần chuẩn bị nhà E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Vì cần phải đưa yếu tố tự và miêu tả vào bài văn nghị luận? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Giáo viên kiểm tra phần I – Nội dung Luyện tập: chuẩn bị bài nhà học – yêu cầu đề: sinh – Thể loại: nghị luận Yêu cầu học sinh tìm hiểu – Thể loại: nghị luận – Nội dung: trang phục và văn đề bài? Em làm nào – Nội dung: trang phục và hóa gặp phải đề bài văn hóa – Xác lập luận điểm: đề bài nêu – Trong luận điểm ấy, có SGK? – Học sinh đọc luận điểm: a, b, c, e phù hợp Gọi học sinh đọc mục II.2? – Không Vì luận điểm d với yêu cầu đề bài Có nên đưa tất các luận không phù hợp với yêu cầu – Sắp xếp luận điểm: điểm vào đề bài trên đề Trình tự xếp các luận không? Vì sao? điểm sau: Yêu cầu học sinh xếp – a  c  e  b a  c  e  b và các luận điểm đã chọn lựa Kết luận; các bạn cần thay đổi có thể bổ sung thêm theo lại trang phục cho lành mạnh, hệ thống chặt chẽ đứng đắn nào? – tập đưa yếu tố tự và Hướng dẫn học sinh tập -Thảo luận nhóm 3p miêu tả vào đoạn văn nghị đưa yếu tố tự và miêu tả Học sinh làm bài tập này luận: vào đoạn văn nghị theo nhóm phân công a) Học sinh viết đoạn văn nghị luận (vào các luận theo các luận điểm đã lựa luận điểm trên) Giáo viên chọn: đưa yếu tố tự và miêu chia nhóm cho học sinh tả vào đoạn văn nghị luận làm bài tập này b) Tác dụng yếu tố tự sự, Gọi học sinh trình bày – Học sinh trình bày đoạn miêu tả đoạn văn nghị đoạn văn nghị luận đã viết văn luận: giúp cho nghị luận (216) Yêu cầu học sinh nhận xét, cụ thể, rõ ràng, sinh động bổ sung? và thuyết phục người đọc Cho biết yếu tố tự sự, miêu II – Kinh nghiệm việc tả đưa vào đoạn văn – Giúp cho đoạn văn nghị đưa yếu tố tự sự, miêu tả vào có tác dụng gì? luận rõ ràng, sinh văn nghị luận: Qua đó, em học tập và rút động, cụ thể… – Phải chọn lựa yếu tố tự sự, kinh nghiệm gì – Phải chọn lựa yếu tố tự miêu tả tiêu biẻu, chủ yếu việc đưa yếu tố tự và sự, miêu tả tiêu biểu – Diễn đạt điều tự sự, miêu tả miêu tả vào văn nghị luận? – Diễn đạt không phá vỡ mạch lạc, phối hợp chặt chẽ với Giáo viên nhận xét tiết mạch nghị luận nghị luận Luyện tập 4) Củng cố: – Tác dụng yếu tố tự và miêu tả văn nghị luận 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập mục II.4 SGK Chuẩn bị “Viết bài tập làm văn số 6” (217) Tiết: 121 chơng trình địa phơng : phần văn S :3/4/1013 G :6/4/1013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KT: Vận dụng kiến thức các chủ đề văn nhật dụng lớp để tìm hiểu vấn đề tương ứng địa phương 2.KN: Bước đầu biết bày tỏ ý kiến, cảm nghĩ mình vấn đề đó văn ngắn B – Trọng tâm: bày tỏ ý kiến, cảm nghĩ em vấn đề văn ngắn C – Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận D – Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị tranh vẽ theo đề tài đã phân công và bài viết E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Qua văn “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục”, cho biết ông Giuốc-đanh là người nào? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Kiểm tra việc chuẩn bị bài I – Nội dung thực hiện: nhà các tổ VB nhật dụng lơp 8: đề cập đến các vấn đề: Yêu cầu các tổ – Các tổ treo bảng, tranh -Địa phương mình: Dân số, môi treo bảng phụ đã chuẩn bị trường, hút thuốc lá… bài viết tranh vẽ Yêu cầu đại diện các tổ – Đại diện tổ trình bày bài 1) Các tổ thảo luận trình bày bài viết tổ viết 2) Các tổ trình bày bài viết: mình? Đại diện tổ trình bày Gọi nhận xét, góp ý, bổ – Học sinh nhận xét, góp ý, 3) Học sinh trao đổi ý kiến: sung, đánh giá bài viết có bổ sung kết hợp từ tranh vẽ? Giáo viên nhận xét, đánh – Học sinh nghe, rút kinh II – Rút kinh nghiệm: giá bài viết, tranh vẽ nghiệm – Phải hiểu biết, tìm hiểu và thâm các tổ nhập thực tế Giáo viên tổng kết tiết học – Chọn lựa chi tiết, hình ảnh tiêu lớp biểu đưa vào tranh – Trình bày rõ ràng, mạch lạc 4) Củng cố: – Từ tiết học, em cho biết tác dụng văn nhật dụng là gì? 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Tổng kết phần Văn” (218) Tiết: 122 chữa lỗi diễn đạt ( lỗi lôgic) S :5/4/1013 G :9/4/2013 A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh -1.KT: Nhận lỗi và biết cách chữa lỗi câu SGK dẫn ra, qua đó trau dồi khả lựa chọn cách diễn đạt đúng trường hợp tương tự nói và viết 2.KN:Luyện kĩ viết đoạn văn B – Trọng tâm: Nhận lỗi và biết cách chữa lỗi diễn đạt C – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp D – Chuẩn bị: Soạn bài E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Làm bài tập 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Yêu cầu học sinh đọc các – Học sinh đọc I – Phát và chữa lỗi: câu mục SGK? a) A: quần áo, giày dép; B: đồ Yêu cầu học sinh tự dùng học tập phát lỗi và chữa lỗi – Học sinh phát và  thuộc loại khác nhau, B không các câu đó? chữa lỗi phải là từ ngữ có nghĩa rộng Gọi học sinh lên bảng chữa A lại câu – cách diễn đạt – Học sinh chữa lại cách  Chúng em đã giúp các bạn học đúng? diễn đạt đúng trên bảng sinh vùng bị bão lụt quần Gọi học sinh nhận xét, bổ – Học sinh góp ý, bổ sung áo, giày dép và đồ dùng học tập sung, góp ý hoàn thành bài b) “A nói chung và B nói riêng” tập thì A là từ ngữ nghĩa rộng, B là từ ngữ nghĩa hẹp  Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, niềm say Giáo viên nhận xét, đánh mê là nhân tố quan trọng dẫn đến giá – Học sinh phát và thành công Hướng dẫn học sinh phát chữa lỗi c) Lão Hạc, bước đường cùng và chữa lỗi diễn đạt và Ngô Tất Tố không phụ thuộc bài tập làm văn cùng trường từ vựng Lão mình Hạc và bước đường cùng là tên tác phẩm; Ngô Tất Tố là tên tác giả  câu c sai  “Lão Hạc”, “Bước đường cùng” và “Tắt đèn” đã giúp… 1945 d) Trong câu hỏilựa chọn “A hay B”? A: trí thức là từ ngữ nghĩa rộng bao hàm B: bác sĩ Vì câu này đã vi phạm nguyên tắc (219) quan trọng câu hỏi lựa chọn  Em muốn trở thành người trí thức hay công nhân? e) Sửa: Bài thơ không hay nghệ thuật mà còn sắc sảo nội dung g) Sửa: Trên sân ga còn lại người Một người thì cao gầy, còn người thì thấp và mập h) Sửa: chị Dậu cần cù, chịu khó và mực yêu thương chồng i) Sửa: Nếu không… không thể hoàn thành những… nặng nề đó k) Sửa: Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khỏe vừa tốn kém tiền bạc II – Phát lỗi diễn đạt bài tập làm văn mình: – Học sinh tự phát và sửa lỗi GV yêu cầu HS tìm và phát lỗi diễn đạt bài viết mình và sửa lỗi H S tìm , phát lỗi điễn đạt và sửa lỗi 4) Củng cố : – Qua tiết học này, giúp em có thêm hiểu biết gì việc diễn đạt câu văn, lời nói? 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Ôn tập phần Tiếng Việt” Tiết: 123+124 viÕt bµi tËp lµm v¨n sè S :8/4/2013 G:13/4/2013 (220) A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.KN:Vận dụng kỹ đưa các yếu tố biểu cảm, tự và miêu tả vào việc viết bài văn chứng minh (hoặc giải thích) vấn đề xã hội văn học 2.KN:Tự đánh gia chính xác trình độ tập làm văn thân, từ đó rút kinh nghiệm cần thiết để các bài tập làm văn sau đạt kết tốt B – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Giáo viên đề: a) Đề bài: Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ thiết tha dặn : “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ phần lớn công học tập các em” Lời dạy Bác giúp em hiểu đề bài trên nào? b) Yêu cầu: Học sinh xác định đúng thể loại văn nghị luận xen yếu tố biểu cảm, tự và miêu tả Xây dựng hệ thống luận điểm thích hợp với yêu cầu đề và xếp theo trình tự định Vận dụng hợp lý yếu tố trên; bài văn có bố cục rõ ràng, đầy đủ c) Đáp án – Biểu điểm: Điểm 8, 9: Bài văn thực tốt, đầy đủ các nội dung yêu cầu trên Văn viết mạch lạc, lời lẽ chính xác, thuyết phục, không quá lỗi chính tả Điểm 6, 7: Bài văn thực đầy đủ và tương đối tốt nội dung yêu cầu trên Văn viết tương đối mạch lạc, lời lẽ chính xác và có sức thuyết phục tương đối, không quá lỗi chính tả Điểm 4, 5: Bài văn trình bày các nội dung yêu cầu trên còn mức bình thường Văn viết chưa mạch lạc lắm, lời lẽ và sức thuyết phục còn hạn chế, không quá lỗi chính tả Điểm 2, 3: Bài văn có trình bày nội dung yêu cầu trên còn nhiều hạn chế Văn viết còn vụng về, hệ thống luận điểm còn lộn xộn, lỗi chính tả còn nhiều Điểm 1: Bài văn quá sơ sài, chưa đảm bảo các nội dung yêu cầu trên Các ý lộn xộn, lỗi diễn đạt quá nhiều Cộng từ 0,5 đến điểm bài văn diễn đạt hay, luận điểm thật tốt, gây sức thuyết phục cao, trình bày đẹp 3) Củng cố: – Thu bài 4) Dặn dò: Xem lại văn nghị luận Chuẩn bị “Văn tường trình” Tiết: 125 tæng kÕt phÇn v¨n A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh S : 8/4/2013 G :11/4/2013 (221) 1.KT: Bước đầu củng cố hệ thống kiến thức văn học qua các văn đã học SGK lớp (trừ các văn tự và nhật dụng), khắc sâu kiến thức văn tiêu biểu Tập trung ôn tập kỹ cụm văn thơ (bài 18, 20 và 21) 2.KN: Khái quát hệ thống hóa, so sánh đối chiếu các tư liệu để nhận xét tác phẩm Cảm thụ phân tích chi tiết nghệ thuật B – Trọng tâm: Học sinh nắm thể loại, nội dung chủ yếu các văn đã học C – Phương pháp: Gợi tìm, đàm thoại D – Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị cac nội dung tiết học này SGK E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Kể tên các văn thơ mà em đã học HKII Em thích văn thơ nào nhất? vì sao? 3) Bài mới: Giáo viên hướng dẫn học sinh các nội dung tiết tổng kết này theo yêu cầu SGK Yêu cầu học sinh trình bày bảng thống kê đã chuẩn bị nhà Học sinh nhận xét Câu 1: lập bảng thống kê các văn văn học Việt Nam đã học từ bài 15 lớp 8: VĂN BẢN TÁC GIẢ THỂ LOẠI GIÁ TRỊ NỘI DUNG CHỦ YẾU Vào nhà ngục Phong thái ung dung, đường hoàng và Phan Bội Thơ thất Quảng Đông khí phách kiên cường, bất khuất chí Châu ngôn BCĐL cảm tác sĩ yêu nước Đập đá Phan Châu Thơ thất Hình tượng lẫm liệt, ngang tàng Côn Lôn Trinh ngôn BC người anh hùng cứu nước Thơ trữ tình Tâm bất hòa với thực tầm thường, Muốn làm Tản Đà lãng mạn xấu xa, muốn thoát ly mộng tưởng thằng Cuội chữ Hai chữ Trần Tuấn Song thất Bộc lộ cảm xúc và khích lệ lòng yêu nước nhà Khải lục bát nước, ý chí cứu nước đồng bào Mượn lời Hổ để diễn tả sâu sắc nỗi Nhớ rừng Thế Lữ Thơ chữ chán ghét thực tầm thường tù túng và niềm khao khát tự Tình cảnh đáng thương ông đồ  Vũ Đình niềm cảm thương chân thành trước Ông đồ Thơ chữ Liên lớp người tàn tạ và nỗi tiếc nhớ tác giả Bức tranh sinh động làng quê miền Quê hương Tế Hanh Thơ chữ biển.Tình cảm quê hương sáng nhà thơ Lòng yêu sống và niềm khát khao Khi tu hú Tố Hữu Thơ lục bát tự cháy bỏng người chiến sĩ cháy bỏng cảnh tù ngục Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung Tức cảnh Hồ Chí Thất ngôn Bác sống cách mạng đầy Pác-Bó Minh tứ tuyệt gian khổ (222) 10 Ngắm trăng Hồ Chí Minh 11 Đi đường Hồ Chí Minh Thất ngôn tứ tuyệt Thất ngôn tứ tuyệt Tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung Bác cảnh ngục tù tối tăm Từ việc đường núi đã gợi chân lí đường đời:vượt qua gian lao tới thắng lợi vẻ vang Câu 2: So sánh a) Sự khác biệt bật hình thức nghệ thuật các văn thơ các bài 15, 16 và 18, 19 Cả văn thơ bài 15, 16 thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật là thể thơ điển hình tính quy phạm thể thơ cổ, với số câu chữ hạn định, với luật trắc, phép đối, quy tắc gieo vần chặt chẽ Còn các văn thơ bài 18, 19 thì khác hẳn, hình thức linh hoạt, phóng khoáng, tự nhiều mặc dù tuân thủ số quy tắc: số chữ các câu nhau, có vần, có nhịp các quy tắc đó không quá chặt chẽ tới mức gò bó thơ Đường luật Hình thức thơ khá linh hoạt, tự do: số câu không hạn định, lời thơ tự nhiên, gần lời nói thường, không có tính chất ước lệ, không công thức khuôn sao, cảm xúc nhà thơ chân thật…  Những điều đó rõ ràng là so với thơ Đường luật nên các văn thơ bài 18, 19 gọi là “thơ mới” b) Chép lại câu thơ em thích nhất, hay các văn thơ bài 15, 16 và 18, 19: Câu 3: Những điểm chung các bài Cảm tác , Đập đá , Ngắm trăng, Đi đường – Đều là thơ người tù, viết tù – Tác giả là chiến sỹ yêu nước cách mạng lão thành, tiếng đồng thời là nhà nho tinh thông Hán học – Thể khí phách hiên ngang, tinh thần bất khuất kiên cường người cách mạng – Sẵn sàng chấp nhận , khinh thường gian khổ, hiểm nguy sống tù đày – Giữ vững phong thái bình tĩnh, ung dung thử thách – Khao khát tự do, tinh thần lạc quan cách mạng 4) Củng cố: – Em hiểu nào là thơ mới, khác với thơ cổ chỗ nào? 5) Dặn dò: Học bài Chuẩn bị “Trả bài kiểm tra văn” Tiết: 126 «n tËp tiÕng viÖt häc k× ii A – Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh nắm vững các nội dung: 1.KT: Các kiểu câu: trần thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán S :13/4/2013 G :16/4/2013 (223) Các kiểu hành động nói: trình bày, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc Lựa chọn trật tự từ câu 2.KN: Sử dụng các kiểu câu phù hợp với hành động nói Lựa chọn trật tự từ phù hợp tạo sắc thái khác B – Trọng tâm: Từ phần lý thuyết giúp học sinh giải các bài tập C – Phương pháp: Gợi tìm, hỏi đáp D – Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị kỹ các nội dung tiết ôn tập E – Các bước lên lớp: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Ta đã học các kiểu câu nào? Cho ví dụ? Các hành động nói nào? 3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hướng dẫn học sinh ôn tập lần I – Kiểu câu: lượt phần theo SGK Trả lời Nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, Câu nghi vấn là câu trần thuật, phủ định nào? Chức năng? 1, Bài 1: Câu cầu khiến là câu Câu 1: Câu trần thuật ghép, có nào? Cách viết? vế là dạng câu phủ định Tương tự, giáo viên đặt câu Câu 2: Trần thuật đơn hỏi chu các kiểu câu còn lại, – Học sinh độc lập làm Câu 3: Trần thuật ghép, có VN học sinh tự làm bài và trình bài và trình bày kết phủ định bày kết quả? phần lý thuyết 2, Bài 2: Đặt câu nghi vấn Hướng dẫn học sinh làm bài – Những gì có thể che lấp cái tập: phân chia học sinh lên – Học sinh làm bài tập tính tốt người ta? bảng làm các bài tập 3, Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm bài – Buồn là buồn! tập mục II? – Học sinh làm bài tập – Ôi, đẹp quá! Gọi học sinh lên bảng làm bài 4, Bài 4: tập: học sinh làm bài tập 1, – Câu trần thuật: 1, 3, 2? – Câu cầu khiến: – Câu nghi vấn: 2, 5, – Học sinh làm bài tập * Câu nghi vấn để hỏi: II – Hành động nói – Bài 1: Hành động kể – trình bày Bộc lộ cảm xúc Nhận định – trình bày Đề nghị – điều khiển Giải thích câu – trình bày Phủ định bác bỏ – trình bày Hỏi Bài tập 2, học sinh tự làm Hướng dẫn học sinh làm bài tập mục III? III – Lựa chọn trật tự từ: – Bài 1: (224) Các trạng thái, hoạt động sứ giả xếp theo đúng thứ tự xuất và thực hiện: tiên là tâm trạng kinh ngạc, sau đó là mứng rỡ và cuối cùng là tâu vua – Bài 2: a) Nối kết câu b) Nhấn mạnh đề tài câu nói 4) Củng cố: – Tại phải lựa chọn trật tự từ câu? 5) Dặn dò: Học bài, làm bài tập 4c mục I; 2, mục II và mục III Chuẩn bị “Kiểm tra Tiếng Việt” Ngµy so¹n: 14/4/2013 Ngµy day: 16/4/2013 A Mục tiêu cần đạt: TiÕt 127 v¨n b¶n têng tr×nh (225) 1KT: – Gióp häc sinh hiÓu nh÷ng trêng hîp cÇn viÕt v¨n b¶n têng tr×nh – Nắm đợc đặc điểm văn tờng trình 2.KN: – Biết cách làm văn tờng trình đúng quy cách – Rèn kỹ phân biệt văn tờng trình với các loại đơn từ, đề nghị báo cáo đã học và thông báo B ChuÈn bÞ: – GV so¹n gi¶ng – HS chuÈn bÞ bµi C Phơng pháp:Hỏi đáp, thảo luận D TiÕn tr×nh lªn líp A ổn định tổ chức B KiÓm tra bµi cò C Bµi míi * GTBM: Têng tr×nh lµ lo¹i v¨n b¶n rÊt thêng gÆp cuéc sèng §ã lµ các tình việc đã sẩy gây hậu quả, ngời có thẩm quyền giải cha có sở đánh giá kết luận và định phơng hớng sử lý Ngời thực chứng kiến việc cần làm tờng trình Vặy tờng trình là gì? Viết tờng trình để làm gì? Hoạt động Thầy hoạtđộngcủa trò néi dung ?Chúng ta đã học văn nào? ?§äc hai v¨n b¶n ?(§äc thªm) ?Ai lµ ngêi viÕt nh÷ng v¨n b¶n đó??Ngời viết có vai trò gì? ?Ai lµ ngêi nhËn v¨n b¶n? ? Ngêi nhËn cã vai trß g×? ?Néi dung têng tr×nh vÒ viÖc g×? ? V× ph¶i viÕt têng tr×nh? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ thÓ thøc trình bầy, thái độ thể lêi v¨n, giäng v¨n cña hai v¨n b¶n? G: Vµ thÓ thøc cô thÓ theo mÉu nh thÕ nµo, giê nµy c¸c em sÏ n¾m ch¾c phÇn néi dung bµi häc tiÕp theo ? VËy em hiÓu têng tr×nh lµ g×?? Ngêi viÕt têng tr×nh lµ ngêi nh thÕ nµo? ? Ngêi nhËn têng tr×nh lµ ngêi nh thÕ nµo? ? HS đọc tình huống?? Trong nh÷ng t×nh huèng trªn, t×nh huèng nµo cÇn ph¶i viÕt b¶n têng tr×nh? V× sao? I §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n têng tr×nh – HS th¶o luËn c¸c c©u hái VÝ dô ( ) ë díi – HS THCS + Ngêi g©y vô viÖc + Ngêi lµ n¹n nh©n cña vô viÖc – Gi¸o viªn bé m«n vµ HiÖu trëng nhµ trêng ( §ã lµ nh÷ng ngêi cã thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm nhËn biÕt vµ gi¶i quyÕt) – Nép bµi chËm vµ viÖc mÊt xe đạp – V× ngêi cã thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cha hiÓu hÕt, hiÓu râ néi dung vµ b¶n chÊt vô viÖc nªn cha thÓ cã kÕt luËn vµ c¸ch thøc gi¶i quyÕt – Theo đúng quy cách hai v¨n b¶n nµy Trả lời , đọc Tr¶ lêi – T×nh huèng a,b ph¶i lµm tờng trình.Vì để ngời có tr¸ch nhiÖm hiÓu râ thùc chÊt vấn đề để có kết luận thoả đáng, kỷ luật thoả đáng – T×nh huèng ( c ) kh«ng cÇn ph¶i lµm têng tr×nh – T×nh huèng ( d ) tuu tµi s¶n bÞ mÊt lín hay nhá mµ viÕt t- Ghi nhí : 1,2 SGK êng tr×nh cho c«ng an NÕu không đáng kể thì không G: Yêu cầu học sinh đọc, quan cần viết tờng trình II C¸ch lµm v¨n b¶n têng s¸t v¨n b¶n têng tr×nh tr×nh SGK mét lÇn n÷a vµ rót §äc (226) nh÷ng phÇn chñ yÕu cña v¨n b¶n têng tr×nh ? Néi dung cña v¨n b¶n têng tr×nh viÕt nh thÕ nµo? HS th¶o luËn, §Ò xuÊt néi ? ThÓ thøc kÕt thóc v¨n b¶n t- dung vµ c¸ch viÕt c¸c phÇn êng tr×nh cÇn lu ý nh÷ng g×? cña v¨n b¶n têng tr×nh ? VËy viÕt v¨n b¶n têng tr×nh cÇn ph¶i tu©n thñ nh÷ng g×? HS đọc ghi nhớ/ SGK (136)? ? Khi viết tờng trình cần lu ý HS đọc ghi nhớ, lu ý ®iÒu g×? GV híng dÉn Hs lµm bµi T×nh huèng cÇn ph¶i viÕt v¨n b¶n têng tr×nh C¸ch lµm v¨n b¶n têng tr×nh a ThÓ thøc më ®Çu – Quèc hiÖu, tiªu ng÷ – §Þa ®iÓm, thêi gian lµm têng tr×nh – Tªn v¨n b¶n – Ngêi nhËn b¶n têng tr×nh b Néi dung c ThÓ thøc kÕt thóc Ghi nhí: SGK 4.Lu ý SGK III.LuyÖn t©p B 1: ViÕt vb têng tr×nh vÒ việc tài sản gia đình em D Cñng cè: §äc l¹i ghi nhí, lu ý E DÆn dß: Häc vµ «n tËp Ngµy so¹n: 14/4/2013 Ngµy d¹y: 16/4/2013 TiÕt 128 luyÖn tËp lµm v¨n b¶n têng tr×nh A Mục tiêu cần đạt: 1.KT: – Giúp học sinh ôn tập lại tri thức văn tờng trình mục đích, yêu cÇu, cÊu t¹o cña mét b¶n têng tr×nh – N©ng cao n¨ng lùc viÕt têng tr×nh cho häc sinh 2.KN: – Rèn kỹ nhận biết tình cần viết văn tờng trình và viết đúng quy c¸ch B ChuÈn bÞ: – GV so¹n gi¶ng, su tÇm mét sè mÉu, b¶ng phô – HS häc «n tËp C Phơng pháp:Hỏi đáp, thảo luận D TiÕn tr×nh lªn líp ổn định tổ chức KiÓm tra.( KiÓm tra giê) Bµi míi Hoạt động thầy ? Häc sinh th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái SGK ? ? Mục đích viết tờng trình là g×?? V¨n b¶n têng tr×nh vµ v¨n b¶n b¸o c¸o cã g× gièng vµ kh¸c nhau? ? Nªu bè côc phæ biÕn cña v¨n b¶n têng tr×nh? ? Nh÷ng môc nµo kh«ng thÓ thiÕu kiÓu v¨n b¶n nµy? hoạt động trò – Học sinh đọc Häc sinh th¶o luËn, tr×nh bµy + Quèc hiÖu + Tªn v¨n b¶n ( Têng tr×nh, b¸o c¸o) + Thời gian và địa điểm viết + Ngời, quan, tổ chức nhận địa chØ néi dung I ¤n tËp lý thuyÕt (227) + Néi dung + Ngêi viÕt kÝ tªn – Néi dung têng tr×nh cÇn tr×nh ? PhÇn néi dung têng tr×nh bÇy cô thÓ, kh¸ch quan, chÝnh x¸c cÇn nh thÕ nµo? diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ cña sù viÖc, mức độ, trách nhiệm, đề nghÞ ( NÕu cã ) – HS đọc bảng phụ – HS đọc các tình – GV: Tæng kÕt vµo b¶ng – Suy nghÜ th¶o luËn phô b¶ng hÖ thèng – HS nhËn xÐt bæ sung ? GV híng dÉn häc sinh lµm Lµm BT II LuyÖn tËp bµi tËp? Bµi tËp – GV chèt – Cả trờng hợp trên kh«ng ph¶i viÕt têng tr×nh v×: a CÇn viÕt b¶ng kiÓm ®iÓm b Cã thÓ viÕt b¶n th«ng b¸o c ViÕt b¶n b¸o c¸o cña ? ChØ chç sai cña a,b,c? chi đội gửi cô Tổng phụ tr¸ch * Chç sai: Ngêi viÕt cha phân biệt đợc mục đích cña v¨n b¶n têng tr×nh víi v¨n b¶n b¸o c¸o Th«ng b¸o cha nhËn râ rµng t×nh huèng – HS tr×nh bÇy t×nh huèng cho nh thÕ nµo th× cÇn viÕt ? Yêu cầu HS xác định bài thân mình giả định và giải v¨n b¶n têng tr×nh tËp 2? thÝch lý Bµi tËp VD1: Tr×nh bÇy víi c¸c – GV nhận xét đánh giá chó c«ng an vÒ vô va ch¹m xe m¸y mµ b¶n ? Tõ t×nh huèng trªn h·y th©n em chøng kiÕn viÕt thµnh mét v¨n b¶n têng VD2: Tr×nh bÇy víi tr×nh cô thÓ? GVCN v× buæi häc h«m – GV nhËn xÐt qua em nghỉ học đột xuất GV: – Trong t×nh huèng để cô thông cản trªn, t×nh huèng A chØ cÇn – HS viÕt, Bµi tËp ngêi m¾c khuyÕt ®iÓm xin HS đọc trớc lớp lỗi Thầy Cô giáo là đủ vì em – HS nhận xét v« ý – T×nh huèng B cÇn lµm Bµi tËp khuyÕt ®iÓm vµ cã thÓ ph¶i đền bù HS lµm BT SGK – T×nh huèng C cÇn viÕt b¶n têng tr×nh v× sù viÖc không đơn giản, cần giải thích rõ ràng cụ thể mức độ gièng gi÷a bµi kiÓm tra – T×nh huèng D cã thÓ viÕt b¶n têng tr×nh cho c«ng an nÕu tµi s¶n mÊt nhiÒu Cñng cè: KTCB DÆn dß: Häc bµi vµ lµm bµi tËp Ngµy so¹n: 17/4/2013 (228) Ngµy d¹y:20/4/2013 TiÕt 129 tr¶ bµi kiÓm tra v¨n A Mục tiêu cần đạt 1.KT: Qua trả bài củng cố lại lần các văn đã học, tiếp tục cñng cè kiÕn thøc, kü n¨ng, c¸ch lµm bµi 2.KN: RÌn kü n¨ng tù nhËn xÐt vµ ch÷a bµi lµm cña häc sinh theo sù híng dÉn cña häc sinh B ChuÈn bÞ – GV chÊm tr¶, ph©n lo¹i bµi kiÓm tra – HS xem lại đề kiểm tra C TiÕn tr×nh lªn líp ổn định tổ chức Bµi míi a GV yêu cầu học sinh nhắc lại đề b Biểu điểm- đáp án C©u (3 ®iÓm) Chép đúng chính tả, thể thơ Ng¾m tr¨ng Trong tï kh«ng rîu còng kh«ng hoa, Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ; Ngêi ng¾m tr¨ng soi ngoµi cöa sæ, Tr¨ng nhßm khe cöa ng¾m nhµ th¬ (Hå ChÝ Minh, NhËt kÝ tï) Nêu đợc cảm nhận mình thể thơ C©u 2: ( đ) a Nêu đúng tp,tg đ b ViÕt ® ®o¹n v¨n c¶m thô ® C©u : ( đ ) – ThuÕ m¸u lµ mét thø thuÕ tµn nhÉn, phò phµng nhÊt lµ bÞ bãc lét x¬ng m¸u, m¹ng sèng – ThuÕ m¸u còng lµ c¸ch gäi cña NAQ gîi lªn sè phËn th¶m th¬ng cña ngêi d©n thuộc địa – Thể lòng căm phẫn, thái độ mỉa mai tội ác ghê tởm chính quyền thùc d©n c GV ch÷a bµi vµ nhËn xÐt chung + Ưu điểm: Hầu hết các em nắm đợc phơng pháp làm bài trắc nghiệm và tự luận + Nhîc ®iÓm: – ChÐp th¬ cßn sai lçi chÝnh t¶, thÓ th¬, thËm chÝ cßn viÕt sai th¬ – Cha biÕt tr×nh bÇy c¶m nhËn th¬ – ViÕt bµi cßn s¬ sµi, cha cã c¶m xóc s©u s¾c – Ch÷ viÕt cÈu th¶ Mét sè em qu¸ lêi häc DÆn dß: Häc vµ lµm bµi tËp (229) Ngµy so¹n: 15/4/2013 Ngµy dËy:20/4/2013 TiÕt 130 kiÓm tra tiÕng viÖt A Mục tiêu cần đạt – Ôn lại kiến thức các kiểu câu, hành động nói, hội thoại – Rèn kỹ xác định các kiểu câu, kỹ xác định lợt thoại B ChuÈn bÞ – GV soạn đề – HS «n tËp C TiÕn tr×nh lªn líp A ổn định tổ chức B KiÓm tra Phát đề : I TRẮC NGHIỆM : Dòng nào nói đúng dấu hiệu nhận biết câu nghi vấn? a Có các từ nghi vấn b Cuối câu có dấu chấm hỏi c Cả ý A và B Câu cầu khiến đây dùng để làm gì? Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc với cháu (Tạ Duy Anh) a Sai khiến b Đề nghị c Khuyên bảo Câu nào đây không phải là câu cảm thán? a Thế thì biết làm nào (Ngô Tất Tố) b Thảm hại thay cho nó! (Nam Cao) c Ở ngoài vui sướng nhiêu! (Tố Hữu)4 Có thể phân loại câu phủ định thành loại bản? a Hai loại b.Ba loại c.Bốn loại Câu “Cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp” là câu gì? a Câu nghi vấn b.Câu cảm thán c.Câu phủ định Nối các câu cột A với các hiệu trật tự từ tương ứng cột B: A B Trả lời Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng a Thể thứ tự trước sau son hoạt động Nhà Pha Luông mưa xa khơi b Nhấn mạnh đặc điểm vật nói tới câu Hắn ho khẽ tiếng, bước c Thể thứ bậc quan trọng bước dài sân vật nói đến Trong tay đủ quản but, lọ d Tạo nhịp điệu mềm mại, uyển (230) mực, giấy trắng và giấy thấm chuyển cho câu nói II TỰ LUẬN ???? điểm) Hành động nói là gì? Phân tích và chữa lỗi diễn đạt câu sau: Hiếu không học giỏi mà còn chăm học Viết đoạn văn ngắn có chủ đề học tập, đó có sử dụng kiểu câu mà em đã học ĐÁP ÁN II Phần trắc nghiệm : ( điểm) 1-c 3–a 2-c 4–a Câu : nối 1–b 2–d 5–c 3–c 4–a II Phần tự luận : ( điểm ) Câu 1: Nêu khái niệm hành động nói Câu 2: – Đây là kiểu câu kết hợp “ Không A mà còn B” thì A và B không bao gi là từ ngữ có quan hệ nghĩa rộng, hẹp với nhau, nghĩa là A không bao hàm B va ngược lại – Học sinh sửa Câu : Học sinh làm được: – Hình thức đoạn văn – Chủ đề : Học tập – Sử dụng hai kiểu câu đã D Cñng cè: GV thu bµi E DÆn dß: Häc vµ «n tËp (231) Ngµy so¹n: 20/4/2013 Ngµy dËy:23/4/2013 TiÕt 131 tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè A Mục tiêu cần đạt 1.KT: Giúp học sinh củng cố lại kiến thức và kỹ đã học các phếp lập luận chứng minh, giải thích, các cách sử dụng từ ngữ, đặt câu đặc biệt cách đa các yếu tè biÓu c¶m, tù sù vµ miªu t¶ vµo bµi v¨n nghÞ luËn 2.KN:RÌn kü n¨ng lµm bµi v¨n nghÞ luËn ®a c¸c yÕu tè biÓu c¶m, tù sù vµ miªu t¶ vµo bµi v¨n nghÞ luËn mµ vÉn kh«ng lµm biÕn chÊt, l¹c thÓ lo¹i cña v¨n nghÞ luËn B ChuÈn bÞ – GV chÊm ph©n lo¹i bµi – HS «n tËp C.Ph¬ng ph¸p: §µm tho¹i D TiÕn tr×nh lªn líp ổn định tổ chức Bµi míi 1.GV chép đề lên bảng ? XĐ đề thể loại, nội dung ? H·y lËp dµn ý ( Yªu cÇu häc sinh ®a c¸c hÖ thèng luËn ®iÓm, c¸c luËn cø, ph¶i cã yÕu tè tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m) – GV + HS nhËn xÐt – GV ®a mét dµn ý chi tiÕt hîp lý GV tr¶ bµi cho häc sinh – Yêu cầu học sinh đọc lại bài, tự chữa bài làm mình NhËn xÐt chung a Ưu điểm – Hầu hết các em nắm đợc thể loại và phơng pháp làm bài văn nghị luËn – Trong bài văn đã có kết hợp các yếu tố tự miêu tả và biểu cảm – Các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm có tác dụng làm sáng rõ luận đỉêm – LËp luËn l«gÝc, cã søc thuyÕt phôc – Chữ viết đẹp b Khuyết điểm.- Một số em cha nắm đợc phơng pháp làm bài văn nghị luận, cha biết ®a yÕu tè biÓu c¶m tù sù, miªu t¶ vµo bµi v¨n Bµi v¨n mê nh¹t kh«ng cã søc thuyÕt phôc – Diễn đạt lủng củng, lập luận không lôgíc – Ch÷ viÕt cÈu th¶ – §¹i ®a sè c¸c em ®a yÕu tè biÓu c¶m vµ miªu t¶ vµo bµi v¨n rÊt Ch÷a mét sè lçi tiªu biÓu: – Chñ yÕu ch÷a lçi vÒ viÖc ®a c¸c yÕu tè tù sù vµ biÓu c¶m vµo bµi v¨n nghÞ luËn §äc mét sè bµi v¨n ®o¹n v¨n – GV gäi mét sè bµi lµm kh¸ – HS tham kh¶o, tù ch÷a ë nhµ Cñng cè: GV kh¸i qu¸t DÆn dß: ¤n tËp Ngµy so¹n: 23/4/2013 Ngµy dËy:27/4/2013 TiÕt 132 tæng kªt phÇn v¨n A Mục tiêu cần đạt 1.KT: Gióp häc sinh cñng cè hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc v¨n häc cña côm v¨n b¶n nghÞ luận đợc học trơng trình văn lớp 2.KN: Rèn kỹ nắm đặc trng thể loại đồng thời thời thấy đợc nét riêng độc đáo nội dung t tởng và giá trị nghệ thuật văn B ChuÈn bÞ (232) – GV so¹n gi¶ng – HS «n tËp C.Phơng pháp:Hỏi đáp- Đàm thoại D TiÕn tr×nh lªn líp ổn định tổ chức KiÓm tra.( Trong giê ) Bµi míi I.Néi dung Gi¸o viªn nªu yªu cÇu vµ tiÕn tr×nh «n tËp – LÇn lît v¨n b¶n nghÞ luËn ( Tªn t¸c gi¶, v¨n b¶n, thÓ lo¹i ng«n ng÷, gi¸ trÞ néi dung t tëng, gi¸ trÞ nghÖ thuËt) – GV treo bảng phụ, học sinh tự đối chiếu với bài làm nhà Bảng hệ thống các văn đã học Tªn v¨n Tªn TG ThÓ Gi¸ trÞ néi dung t tëng Gi¸ trÞ nghÖ thuËt b¶n lo¹i ng«n ng÷ ChiÕu Dêi Lý C«ng UÈn §« (974 1028) ChiÕu Ch÷ H¸n NLT§ – Ph¶n ¸nh kh¸t väng cña – KÕt cÊu chÆt chÏ lËp nhân dân đất nớc độc luận giầu sức thuyết lập, thống đồng thời phôc ph¶n ¸nh ý chÝ tù cêng cña dân tộc đất nớc trên đà lớn mạnh HÞch Tíng TrÇn SÜ Quèc (1825) TuÊn (12311300) HÞch Ch÷ H¸n NLT§ – Tinh thÇn yªu níc cña d©n téc ta cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Nguyªn M«ng ThÓ hiÖn lßng c¨m thï giÆc, ý chÝ quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng, T¸c gi¶ phª ph¸n, khuyªn b¶oTSÜ – ¸ng v¨n chÝnh luËn xuÊt s¾c, lËp luËn chÆt chÏ, lý lÏ hïng hån ®anh thÐp – LËp luËn chÆt chÏ chøng cø hïng hån, x¸c thùc ý tø râ rµng, hµm xóc, kÕt tinh cao độ tinh thần và ý thức d©n téc thêi ku lÞch sö thËt sù lín m¹nh Níc §¹i ViÖt Ta øc Trai NguyÔn Tr·i (13801440) C¸o Ch÷ H¸n NLT§ – ý thøc d©n téc vµ chñ quyền độc lập dân tộc Nh tuyên ngôn độc lập, văn hiến lâu đời, lãnh thæ riªng, phong tôc riªng, chñ quyÒn riªng, truyÒn thèng lÞch sö, qu©n x©m lîc xÏ thÊt b¹i Bµn LuËn VÒ PhÐp Häc La S¬n Phu Tö NguyÔn ThiÕp (17231804) TÊu Ch÷ H¸n NLT§ – Quan niÖm tiÕn bé cña t¸c – LËp luËn chÆt chÏ, giả mục đích và tác dụng luận rõ ràng cña viÖc häc tËp Häc lµm ngời có đạo đức, tri thức, đất níc hng thÞnh th× ph¶i cã häc (233) ThuÕ M¸u NguyÔn ¸i Quèc §i Bé Ngao Du J.Ru X«(1712 – 1778) Phãng sù chÝnh luËn Ch÷ Ph¸p NLH§ – Bé mÆt gi¶ nh©n, gi¶ nghÜa,thñ ®o¹n tµn b¹o cña chÝnh quyÒn TDP viÖc sử dụng ngời dân thuộc địa ChiÕn trnh phi nghÜa Ch÷ Ph¸p – §i Bé Ngao Du Ých lîi nhiÒu mÆt T¸c gi¶ lµ mét ngêi gi¶n dÞ, rÊt quý träng tù vµ rÊt yªu thiªn nhiªn ? H·y nªu nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn hiÖn đại Việt Nam đã học chơng trình lớp 7? – Tinh thÇn yªu níc cña ND ta – §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå – Sự giầu đẹp – ý nghÜa v¨n ch¬ng ? So s¸nh nh÷ng kh¾c biÖt gi÷a nghÞ luËn trung đại và nghị luận đại? GV: Gîi ý – Về lý: Luận điểm xác đáng, lập luận chÆt chÏ – VÒ t×nh: T/C, C/X – Chøng cø: DÉn chøng, sù thËt hiÓn nhiªn để khẳng định luận điểm – T liÖu phong phó x¸c thùc tÝnh chiÕn đấu cao – NT trµo phóng s©u sắc và đại Ngôn ng÷ giäng ®iÖu giÔu nh¹i – Lý lÔ vµ dÉn chøng rót tõ kinh nghiÖm vµ cuéc sèng cña nh©n vËt, tõ thực tiễn sinh động, thay đổi các đại từ nh©n xng B¶ng so s¸nh ph©n biÖt * Nghị luận trung đại: – ViÔn sø triÕt bÊt ph©n – ThÓ lo¹i riªng: TÊu, C¸o – In ®Ëm thÕ giíi quan cña ngêi – Dïng nh÷ng ®iÓn tÝch ®iÓn cè, h×nh ¶nh íc lÖ, c©u v¨n biÒn ngÉu * Nghị luận đại – Kh«ng cã nh÷ng ®iÓm trªn – Sö dông nh÷ng thÓ lo¹i v¨n xu«i đại – C¸ch viÕt gi¶n dÞ, c©u v¨n gÇn lêi nãi II Bµi tËp B Chứng minh các văn trên đợc viÕt cã lý, cã t×nh, cã chøng cø nªn cã søc thuyÕt phôc cao – Chung vÒ néi dung + ý thức độc lập dân tộc, chủ quyền đất níc + Tinh thÇn d©n téc s©u s¾c, lßng yªu níc nång nµn – Chung vÒ h×nh thøc thÓ lo¹i: (234) GV gîi ý HS th¶o luËn ,lµm bµi + Văn nghị luận trung đại + LÝ t×nh kÕt hîp chøng cø dåi dµo ®Çy søc thuyÕt phôc – Riªng vÒ néi dung t tëng: +C D §« lµ ý chÝ tù cêng cña quèc gia đất nớc lớn mạnh thể chñ ch¬ng Dêi §« + HÞch Tíng SÜ: Lµ tinh thÇn bÊt khuÊt, quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng… + Níc §¹i ViÖt Ta lµ ý thøc s©u s¾c §Çy tự hào đất nớc độc lập * Riªng vÒ nghÖ thuËt thÓ lo¹i: ChiÕu, HÞch, C¸o * Những văn đợc coi làTNĐL 1.NQSHµ ( S«ng nói níc Nam) BN§C TN ®lËp cña HCM * So S¸nh – SNNN: L·nh thæ, chñ quyÒn – Nớc đại việt ta: Ngoài lãnh thổ chủ quyÒn, v¨n hiÕn, phong tôc, lÞch sö chiÕn c«ng diÖt ngo¹i x©m Cñng cè: KTCB DÆn dß: Häc vµ lµm bµi tËp Ngµy so¹n: 23/4/2013 Ngµy dËy:27/4/2013 TiÕt 133 «n tËp phÇn tËp lµm v¨n A Mục tiêu cần đạt 1.KT: Giúp học sinh củng cố hệ thống hoá kiến thức và kỹ phần tập làm văn đã häc n¨m N¾m ch¾c kh¸i niÖm vµ biÕt c¸ch viÕt v¨n b¶n thuyÕt minh, biÕt kÕt hîp miªu t¶, biÓu c¶m tù sù, kÕt hîp tù sù, kÕt hîp tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m nghÞ luËn B ChuÈn bÞ – GV so¹n gi¶ng – HS «n tËp C.Phơng pháp: Hỏi đáp, thảo luận D TiÕn tr×nh lªn líp ổn định tổ chức KiÓm tra.( Trong giê ) Bµi míi hoạt động thầy hoạt động trò néi dung (235) ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ tÝnh thèng nhÊt cña mét v¨n b¶n? ? TÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n thÓ hiÖn râ nhÊt ë nh÷ng mÆt nµo? ? Chủ đề văn là gì? ? Cho các chủ đề, hãy viết thành ®o¹n v¨n? GV: Híng dÉn nh÷ng c©u v¨n kÕ tiÕp ph¶i xoay quanh ý chñ chốt ham thích đọc sách em – C¸ch viÕt: NL kiÓu diÔn dÞch ? ThÕ nµo lµ v¨n b¶n tù sù? ? Tóm tắt văn tự để làm gì? Và làm nào để tóm tắt v¨n b¶n tù sù cã hiÖu qu¶? ? C¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m tham gia vµo v¨n b¶n tù sù nh thÕ nµo? GV: chèt ? V¨n b¶n thuyÕt minh cã nh÷ng tÝnh chÊt g× ? H·y nªu c¸c v¨n b¶n thuyÕt minh thờng gặp đời sống hµng ngµy? ? Muèn lµm v¨n b¶n thuyÕt minh tríc tiªn cÇn ph¶i lµm g×? V× ph¶i lµm nh vËy? ? §Ó lµm v¨n thuyÕt minh chóng ta sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo? Cho VD? GV: Mçi kiÓu v¨n thuyÕt minh cã bè côc riªng h·y nhí l¹i vµ tr×nh bÇy kh¸i qu¸t bè côc bµi thuyÕt minh: – §å dïng – HS tr¶ lêi I TÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n – HS nhËn xÐt, bæ xung – HS viết, đọc, nhËn xÐt HS tr¶ lêi II ¤n tËp vÒ v¨n b¶n tù sù III V¨n b¶n thuyÕt minh – HS tr×nh bÇy ng¾n gän ? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm lµ g×? ? Nªu VD vµ nãi tÝnh chÊt cña HS tr¶ lêi nã? VD: TruyÒn thèng yªu níc nång nµn cña d©n téc ta – L§: §ãng vai trß cùc ku quan träng cña v¨n b¶n – Trong v¨n nghÞ luËn ph¶i s¸ng rõ vững có đủ để chứng minh, làm rõ vấn đề ? Vai trß cña c¸c yÕu tè biÓu c¶m, miªu t¶ v¨n nghÞ – HS tr¶ lêi, nhËn xÐt luËn nh thÕ nµo? – VD: + HÞch Tíng SÜ + Tinh ThÇn Yªu Níc cña – GV cho häc sinh ph©n tÝch chøng minh – GV chèt HS tr¶ lêi ? Nh¾c l¹i thÕ nµo lµ v¨n b¶n têng tr×nh? ? Nh¾c l¹i thÕ nµo lµ v¨n b¶n IV.V¨n b¶n nghÞ luËn V V¨n b¶n ®iÒu hµnh V¨n b¶n têng tr×nh V¨n b¶n th«ng b¸o (236) th«ng b¸o? – HS lµm, nhËn xÐt, bæ ? Phân biệt mục đích và cách xung viÕt cña hai lo¹i v¨n b¶n nµy? GV: Híng dÉn, häc sinh vÒ nhµ lµm Cñng cè: KTCB DÆn dß: ¤n tËp Ngµy so¹n: 1/5/2012 Ngµy dËy:3/5/2012 TiÕt 134+135 kiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m I Mục tiêu cần đạt 1.KT: Qua bài kiểm tra nhằm đánh giá khả vận dụng linh hoạt theo hớng tích hîp c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng cña c¶ ba ph©n m«n V¨n- TiÕng viÖt – TËp lµm v¨n cña ph©n m«n Ng÷ v¨n 2.KN: N¨ng lùc vËn dông c¸c ph¬ng thøc tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ biÓu c¶m, ph¬ng thøc thuyÕt minh lËp luËn mét bµi v¨n Nhng träng t©m cña häc ku II lµ néi dung văn thuyết minh và văn lập luận cùng các kỹ TLV nói chung để tạo lập bµi v¨n II ChuÈn bÞ – GV chuẩn bị đề – HS «n tËp, giÊy kiÓm tra III TiÕn tr×nh lªn líp A ổn định tổ chức B KiÓm tra.( Trong giê ) C Bµi míi – GV nªu yªu cÇu tríc lµm bµi kiÓm tra – GV phát đề kiểm tra học sinh làm bài (237) Ngµy so¹n: 11/5/2012 Ngµy dËy:14/5/2012 TiÕt 137 v¨n b¶n th«ng b¸o I Mục tiêu cần đạt – Giúp học sinh hiểu tình cần thiết để viết văn thông báo, đặc điểm văn thông báo đúng quy cách – RÌn kü n¨ng nhËn diÖn vµ ph©n biÖt v¨n b¶n th«ng b¸o so víi v¨n b¶n thông cáo, tờng trình, báo cáo…Bớc đầu viết văn thông báo đơn giản đúng quy c¸ch II ChuÈn bÞ – GV su tầm số văn thông báo các loại đẻ làm mẫu phân tích nhËn diÖn – HS chuÈn bÞ bµi III TiÕn tr×nh lªn líp A ổn định tổ chức B KiÓm tra C Bµi míi Hoạt động thầy hoạt động trò Ai la fngßi th«ng b¸o? lµ ngêi – Ngêi th«ng b¸o : cÊp nhận thông báo? Mục đích thông trên b¸o lµ g× ? – Ngßi nhËn : cÊp díi Mục đích: thông báo c«ng viÖc, t×nh h×nh, chñ tr¬ng chÝnh s¸ch míi cho cÊp díi biÕt thùc hiÖn , tham gia NhËn xÐt vÒ thÓ thøc cña v¨n b¶n th«ng b¸o? – phÇn , cÇn trang träng, râ rµng LÊy sè trêng hîp mµ em biÕt? – Th«ng b¸o cña nhµ trêng vÒ kÕ ho¹ch häc hÌ, tuyÓn sinh líp 6, kÕ hoạch đội , đoàn Qua bai tËp rót thÕ nµo lµ v¨n b¶n th«ng b¸o/ Tr¶ lêi c©u hái Hs rót v¨n b¶n th«ng b¸o cÇn cã c¸c môc nµo? – a: ViÕt têng tr×nh – b : ViÕt th«ng b¸o – c : viÕt th«ng b¸o ( kh¸ch mêi th× viÕt giÊy mêi) néi dung I.§Æc ®iÓm cña v¨n b¶n th«ng b¸o 1.Bµi tËp Ghi nhí : 1,2 : SGk tr 143 II.C¸ch lµm v¨n b¶n th«ng b¸o 1.T×nh huèng cÇn lµm v¨n b¶n th«ng b¸o * bài học : Cần xác định đúng mục đích (238) HS rót phÇn ghi nhí? – phÇn: Më ®Çu, néi dung, kÕt thóc C¸ch lµm v¨n b¶n th«ng b¸o * Ghi nhí : SGK tr 143 III.LuyÖn tËp 1.LÊy mét sè t×nh huèng hs tËp lµm v¨n b¶n th«ng b¸o  DÆn dß : häc lµm bµi tËp  Chuẩn bị chơng trình địa ph¬ng Ngµy so¹n: 14/5/2012 Ngµy dËy:17/5/2012 TiÕt 138 chơng trình địa phơng phần tiếng việt I Mục tiêu cần đạt 1.KT: Gióp häc sinh biÕt nhËn sù kh¸c vÒ tõ ng÷ xng h« vµ c¸ch xng hô các địa phơng 2.KN: Có ý thức tự điều chỉnh cách xng hô địa phơng theo cách xng h« cña ng«n ng÷ toµn d©n nh÷ng hoµn c¶ch giao tiÕp cã tÝnh chÊt giao tiÕp II ChuÈn bÞ – GV so¹n gi¶ng – HS «n tËp III TiÕn tr×nh lªn líp A ổn định tổ chức B KiÓm tra.( Trong giê ) C Bµi míi Hoạt động thầy ? Đọc và xác định yêu cầu hoạt động trò néi dung Bµi tËp (239) bµi tËp 1? ? Em hiÓu thÕ nµo lµ xng h«? ? §Ó xng h« ngêi ViÖt Nam ta thêng dïng nh÷ng g×? ? C¸ch xng h« chÞu nhiÒu nh©n tè, theo em nh©n tè nµo quan träng nhÊt? ? Nh¾c l¹i vai x· héi lµ g×? Mèi quan hÖ chñ yÕu? – Xng ngêi nãi tù gäi m×nh – Ngời nói gọi ngời đối tho¹i tøc ngêi nghe – §¹i tõ (Trá ngêi) – Danh Tõ chØ quan hÖ th©n thuéc vµ mét sè danh tõ chØ nghÒ nghiÖp, chøc tíc – Mèi quan t©m vÒ vai gi÷a ngêi nãi vµ ngêi nghe – Trªn – Díi; Ngang hµng; Díi – Trªn – GV: Mét nh©n tè quan träng kh¸c chi phèi c¸ch xng h« lµ hoµn c¶nh giao tiÕp ? Quay lại bài tập đối tợng xng hô đoạn trích trên? (a) : U (b) : Mî (mÑ) ? Trong ®o¹n trÝch trªn nh÷ng tõ xng h« nµo lµ tõ toµn d©n, nh÷ng tõ xng h« nµo kh«ng ph¶i tõ toµn d©n nhng còng kh«ng ph¶i líp tõ – HS nh¾c l¹i kiÕn thøc địa phơng? đã học, HS nhận ? ThÕ nµo lµ tõ biÖt ng÷ x· héi ? xÐt, bæ xung ? X§ yªu cÇu bµi tËp 2? ? Tìm từ xng hô địa phơng? – §¹i tõ trá ngêi – DT chØ quan hÖ th©n thuéc dùng để xng hô GV: địa phơng có tõ xng h« kh¸c ng«n ng÷ toµn d©n vµ c¸ch xng h« cã sù kh¸c rÊt ®a d¹ng vµ tinh tÕ – Xng h« víi ThÇy, C« gi¸o ( em, ) – ChÞ cña mÑ m×nh ( Ch¸u/ B¸, D× ) – ¤ng Néi: ( Ch¸u/ ¤ng, Néi ) GV: Lu ý: Từ xng hô địa phơng đợc dùng phạp vi giao tiÕp rÊt hÑp ? X§ bµi tËp 4? ? Hãy đối chiếu và rút nhận xÐt? GV: Tuy nhiªn ngoµi tõ chØ quan hÖ th©n thuéc TiÕng ViÖt cßn dùng nhiều phơng tiện khác để xng h« nh: – HS lµm bµi tËp – U, Mî kh«ng thuéc líp tõ xng h« toµn d©n, còng kh«ng thuéc líp tõ xng hô địa phơng – §ã lµ biÖt ng÷ x· héi Bµi tËp 2+3 a Tìm từ xng hô địa ph¬ng b C¸ch xng h« – HS xác định, làm bài tËp – HS cho vÝ dô, nhËn xÐt – Lµm hoµn chØnh bµi tËp c Từ xng hô địa phơng có thể dùng hoµn c¶nh giao tiÕp hÑp ( Gi÷a nh÷ng ngêi gia đình hay ngời cùng địa phong) Bµi tËp – HÇu nh phÇn lín c¸c tõ chØ quan hÖ th©n thuéc có thể dùng để xng h« (240) + §¹i tõ nh©n xng + Tõ chØ chøc vô + NghÒ nghiÖp + Tªn riªng GV: Gîi ý D Cñng cè: KTCB E DÆn dß: Lµm bµi tËp, «n tËp Ngµy so¹n: 15/5/2012 Ngµy dËy:18/5/2012 TiÕt 138 luyÖn tËp lµm v¨n b¶n th«ng b¸o I Mục tiêu cần đạt 1.KT: Gióp häc sinh cñng cè hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ nh÷ng v¨n b¶n đã học, mục đích, yêu cầu, cấu tạo văn thông bao 2.KN: N©ng cao n¨ng lùc viÕt th«ng b¸o cho häc sinh II ChuÈn bÞ – GV so¹n gi¶ng – HS «n tËp III TiÕn tr×nh lªn líp A ổn định tổ chức B KiÓm tra.( Trong giê ) C Bµi míi hoạt động thầy hoạt động trò ? KiÓm tra HS ë c©u hái? ? H·y cho biÕt t×nh huèng nµo cÇn – HS tr¶ lêi lµm v¨n b¶n th«ng b¸o, th«ng b¸o vµ th«ng b¸o cho ai? ? Néi dung vµ thÓ thøc cña mét v¨n b¶n th«ng b¸o? – Néi dung th«ng b¸o thêng lµ g×? – V¨n b¶n th«ng b¸o cã nh÷ng néi dung g×? ? Văn thông báo và văn tờng trình có đặc điểm nào giống nhau, đặc điểm nào kh¸c? – GV nhËn xÐt chung – HS lÇn lît tr¶ lêi ? Đọc và xác định bài tập 1? GV híng dÉn – §äc kü néi dung cÇn viÕt lo¹i v¨n b¶n nµo cho phï hîp – Lùa chän GV nhËn xÐt chung ? HS đọc thầm văn thông báo? – HS thảo luận theo ? XĐ mục đích và yêu cầu bài nhóm.(3 nhóm) tËp? GV: Híng dÉn häc sinh ph¸t hiÖn lçi + Thông báo đã có đầy đủ các môc cÇn thiÕt cha? + PhÇn néi dung c«ng viÖc cÇn néi dung I ¤n tËp lý thuyÕt II LuyÖn tËp Bµi tËp a Th«ng b¸o b B¸o c¸o c Th«ng b¸o Bµi tËp – Ph¸t hiÖn vµ ch÷a l¹i c¸c lçi + Th«ng b¸o: ThiÕu sè c«ng v¨n thiÕu n¬i göi (241) thông báo đã đầy đủ cha? + Lêi v¨n th«ng b¸o cã g× sai sãt? – GV chèt VËy v¨n b¶n nµy ph¶i viÕt l¹i míi đạt yêu cầu Muốn phải trả lời cho râ th«ng b¸o viÖc g×? VD: S¾p tíi trêng tæ chøc kiÓm – HS tr¶ lêi, bæ xung tra vÖ sinh tõ ngµy…ngµy… tháng…lập ban kiểm tra, đề nghị kiÓm tra, lËp kÕ ho¹ch cô thÓ GV yªu cÇu häc sinh bæ sung c¸c môc cßn thiÕu vµo v¨n b¶n th«ng báo theo đúng quy định ? X§ yªu cÇu bµi tËp 3? ? Nh¾c l¹i c¸c t×nh huèng cÇn viÕt thông báo đã tìm tiết trớc? HS th¶o luËn bµn – §¹i diÖn tr¶ lêi – GV yªu cÇu tõng c¸ nh©n viÕt th«ng b¸o ë gãc tr¸i phÝa díi + Néi dung th«ng b¸o kh«ng phï hîp víi tªn v¨n b¶n th«ng b¸o Bµi tËp D Cñng cè: KTCB E DÆn dß: Lµm bµi tËp Ngµy so¹n: 15/5/2012 Ngµy dËy:18/5/2012 TiÕt 139 tr¶ bµi kiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m I Mục tiêu cần đạt – Qua bµi kiÓm tra gióp c¸c em nhËn thøc nh÷ng u khuyÕt ®iÓm làm bài để phát huy và khắc phục đồng thời củng cố nhấn mạnh kiến thức ba phân m«n vµ rót kinh nghiÖm vÒ kü n¨ng lµm bµi kiÓm tra II ChuÈn bÞ – GV ph©n lo¹i bµi kiÓm tra – HS «n tËp III TiÕn tr×nh lªn líp A ổn định tổ chức B Bµi míi (242) I Ch÷a bµi kiÓm tra – Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi kiÓm tra + Bµi tËp tr¾c nghiÖm + Bµi tËp tù luËn – HS tr×nh bÇy, nhËn xÐt, bæ sung * PhÇn tr¾c nghiÖm: – Một số em đọc cha kỹ đề vì làm bài còn sai nhầm lẫn – Khoanh vµo phÇn c©u hái cßn tÈy xo¸ * PhÇn tù luËn: – Hầu hết các em nắm đợc kỹ làm bài – Cßn mét sè em ý thøc häc tËp cha cao – Bµi v¨n nghÞ luËn cßn cha râ hÖ thèng luËn ®iÓm, viÕt trµn lan – Ch÷ viÕt cÈu th¶ sai lçi chÝnh t¶ nhiÒu II GV tr¶ bµi – Häc sinh tù xem bµi cña m×nh – Trao đổi rút kinh nghiệm D Cñng cè: KTCB E DÆn dß: ¤n tËp Ngµy so¹n:23/4/2013 Ngµy dËy:27/4/2013 TiÕt 133 tæng kªt phÇn v¨n (tiÕp) I Mục tiêu cần đạt 1.KT: Gióp häc sinh cñng cè hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc v¨n häc cña côm v¨n b¶n v¨n häc nớc ngoài đợc học cụm văn nhật dụng chơng trình văn lớp 2.KN: RÌn kü n¨ng häc thuéc lßng, tæng hîp,so s¸nh, ph©n tÝch, chøng minh, hÖ thống hoá, thấy đợc nét riêng độc đáo nội dung t tởng và giá trị nghệ thuật v¨n b¶n II ChuÈn bÞ – GV so¹n gi¶ng – HS «n tËp III TiÕn tr×nh lªn líp A ổn định tổ chức B KiÓm tra.( Trong giê ) C Bµi míi Hệ thống hoá các văn đã học Tªn v¨n b¶n Tªn t¸c gi¶ thÓ lo¹i ng«n ng÷ gi¸ trÞ néi dung t tëng đặc sắc nghệ thuật (243) C« BÐ B¸n Diªm (TrÝch TCT) An §Ðc Xen (1805 1875,TK X I X) §an M¹ch Ch©u ¢u TruyÖn Cæ TÝch TiÕng §an M¹ch – Lßng th¬ng c¶m – KÓ chuyÖn hÊp dÉn ®an xen sâu xắc hiÖn thùc vµ méng ¶o em BÐ §an M¹ch bÊt – T×nh tiÕt diÔn biÕn hîp lý h¹nh, chÕt cãng bªn đờng đêm giao thõa §¸nh Nhau Víi Cèi Say Giã (TrÝch TiÓu ThuyÕt §«nKi- H«Tª M XÐt- van tÐt (1547- 1616) TK XVI XVII T©y Ban Nha – Ch©u ¢u TiÓu thuyÕt dµi TiÕng T©y Ban Nha – Sù t¬ng ph¶n vÒ mäi mÆt gi÷a §«n ki h« tª vµ Xan – Ch« Pan – Xa Cả hai cã nh÷ng mÆt tèt đáng quí và đáng trách, đáng cời – Miªu t¶ vµ kÕt cÊu theo thêi gian vµ m©u thuÉn gi÷a hai nh©n vËt Giäng ®iÖu hµi híc giÔu nh¹i ChiÕc ¤- Hen- Ri L¸ Cuèi Cïng (1862- 1910) (TrÝch) TK XI X- XX MÜ Ch©u MÜ TruyÖn HiÖn thùc TiÕng Anh – T×nh yªu th¬ng cao c¶ gi÷a nh÷ng nghÖ sÜ nghÌo – Nghệ thuật đảo ngợc tình huèng lÇn, h×nh ¶nh chiÕc l¸ cuối cùng đặc sắc Hai C©y Phong (TrÝch) T Ai-ma-tèp (1928,TK XX) C-r¬-g-xtan Ch©u ¸ Truþªn ng¾n TiÕng Nga – T×nh yªu quª h¬ng da diÕt g¾n víi c©u truyÖn hai c©y phong vµ thÕ giíi §uy xen thêi th¬ Êu cña t¸c gi¶ – Miªu t¶ hai c©y phong rÊt sinh động Câu chuyện đậm chất håi øc Ngßi bót ®Ëm chÊt héi ho¹ §i Bé Ngao Du (TrÝch) J Ru- X« (Ph¸p TK XVIII) TiÓu – Bµn vÒ lîi Ých cña – Gi¶i thÝch chøng minh luËn thuyết Đi ngao du với lối điểm cách đã dẫn luận đề – sống tự nh÷ng c©u chuyÖn ch©n thËt vµ V¨n b¶n ngêi, víi qu¸ tr×nh hÊp dÉn nghÞ häc tËp, hiÓu biÕt vµ luËn rÌn luyÖn søc khoÎ GV: H·y chän häc thuéc lßng hai ®o¹n hai v¨n b¶n kh¸c ( Mêi dßng trªn đo¹n) II B¶ng hÖ thèng côm v¨n b¶n nhËt dông ? Nhắc lại các văn nhật dụng đã học chơng trình? ? GV híng dÉn häc sinh hÖ thèng ho¸ theo mÉu sau: tªn v¨n b¶n Th«ng Tin VÒ Ngµy Tr¸i §Êt N¨m 2000 tªn t¸c gi¶ Theo tµi liÖu cña së khoa häc C«ng nghÖ Hµ Néi chủ đề – Tuyªn truyÒn, phæ biÕn mét ngµy kh«ng dïng bao bì ni lông, bảo vệ môi trờng trái đất – ngôi nhà chung cña mäi ngêi đặc điểm thể loại nghệ thuật – ThuyÕt minh (Giíi thiÖu, gi¶i thích, phân tích, đề nghị) (244) ¤n dÞch, thuèc l¸ Bµi to¸n d©n sè Theo NguyÔn Kh¾c ViÖn (Tõ thuèc lá đến Ma tuý – BÖnh nghiÖn) – Gièng nh «n dÞch vµ cßn nguy hiÓm h¬n c¶ «n dÞch Bëi vËy, chèng l¹i viÖc hót thuèc l¸ còng ph¶i cã tâm cao và triệt để h¬n c¶ viÖc phßng chèng ôn dịch Vấn đề chống hút thuốc lá đã trở thành vấn đề văn hoá, xã hội quan träng, thêi sù vµ thiÕt thùc cña ngêi – Gi¶i thÝch vµ chøng minh b»ng nh÷ng lý lÏ vµ dÉn chøng cô thÓ, sinh động, gần gũi và hiển nhiên để cảnh báo ngời Theo Th¸i An, b¸o GD-T§ sè 28, 1995 – H¹n chÕ gia t¨ng d©n sè là đòi hỏi tất yếu ph¸t triÓn loµi ngêi – Tõ c©u chuyÖn Bµi to¸n cæ h¹t thãc, t¸c gi¶ ®a c¸c sè buéc ngời đọc phải liên tởng và suy ngÉm ? Hãy phơng thức biểu đạt chủ yếu mà văn sử dụng? – V¨n b¶n: Th«ng tin…,¤n dÞch…, V¨n b¶n thuyÕt minh song kÕt hîp yÕu tè biÓu c¶m – V¨n b¶n: Bµi to¸n d©n sè, V¨n b¶n tù sù kÕt hîp ph¬ng thøc tù sù miªu t¶ ? Hãy nêu lại chủ đề các văn nhật dụng đã học chơng trình ngữ văn 6,7 đã häc? – HS tr¶ lêi, nhËn xÐt – GV nhËn xÐt, bæ sung D Cñng cè: KTCB E DÆn dß: ¤n tËp (245)

Xem Thêm :   Tour Đi Cát Bà 2 Ngày 1 Đêm ❤️Giảm ❸❽% ✅ Chỉ 1690K, Gợi Ý Lịch Trình Du Lịch Cát Bà 2 Ngày 1 Đêm

Xem thêm :  Điểm check-in tuyệt đẹp tại cố đô

– Xem thêm –

Xem thêm: Giao an ngu van 8 Yen, Giao an ngu van 8 Yen