Tổng Hợp

Hàm lọc dữ liệu có điều kiện trong excel, lọc dữ liệu trong excel bằng advanced filter

khi sử dụng excel đôi lúc các bạn cần dò tìm dữ liệu thỏa mãn điều kiện để trích lọc dữ liệu, cùng tìm hiểu nhé. Hôm nay, bdkhtravinh.vn sẽ viết về hàm lấy dữ liệu có điều kiện trong excel.

Bạn đang xem: Hàm lọc dữ liệu có điều kiện

Phương pháp trong Excel là một chương trình hành động các phép tính toán trên bảng dữ liệu. Các công thức này thực hiện những phép toán rất chuẩn xác như phép cộng, nhân, hay so sánh các giá trị. Sau đây là bài đăng hướng dẫn các hàm lấy dữ liệu có điều kiện trong excel.

Các hàm cơ bản trong excel

*

Hàm INDEX

Hàm INDEX sẽ trả về dữ liệu của một ô trong 1 vùng dựa trên chỉ số hàng và chỉ số cột của vùng đó. Về cơ bản, hàm INDEX có cú pháp như sau:

=INDEX(vùng_dữ_liệu, hàng_thứ_mấy, )

vùng_dữ_liệu – là địa chỉ vùng dữ liệu con người ước muốn “nhặt” ra 1 giá trịhàng_thứ_mấy – ô cần quét dữ liệu nằm ở hàng thứ mấy?cột_thứ_mấy – ô cần get dữ liệu nằm ở cột thứ mấy?

– là địa chỉ vùng dữ liệu con người ước muốn “nhặt” ra 1 giá trị– ô cần quét dữ liệu nằm ở hàng thứ mấy?– ô cần get dữ liệu nằm ở cột thứ mấy?

Để thử sử dụng hàm INDEX con người đủ nội lực thử trực tiếp câu lệnh sau trên bảng tính dưới đây

=INDEX(A1:D10,6,3)

Hàm INDEX tìm dữ liệu trong vùng A1:D10 và trả lại dữ liệu trong loại thứ 6, cột thứ 3, tức là ô C6. Kết quả của câu lệnh INDEX trên sẽ làSeoul tương tự như trong ô B14

Hàm MATCH

Hàm MATCH kiếm tìm 1 thành quả trong 1 vùng của bảng tính và đưa lại vị trí tương đối của ô chứa thành quả đấy trong vùng tìm kiếm. Cú pháp của hàmMATCH như sau:

=MATCH(giá_trị_cần_tìm, mảng_tìm_kiếm, )

giá_trị_cần_tìm – trị giá cần được tìm kiếm vị trí trong mảngmảng_tìm_kiếm – mảng chứa trị giá cần kiếm tìmkiểu_tìm_kiếm – kiếm tìm trị giá chuẩn xác hay kiếm tìm trị giá gần nhất.1 – hoặc bỏ qua: tìm thành quả lớn nhất mà trị giá đấy bằng hoặc nhỏ hơn giá_trị_cần_tìm. giá trị trong mảng_tìm_kiếm cần được sắp đặt nâng cao dần0 – tìm trị giá trước nhất trong mảng bằng với giá_trị_cần_tìm. đây là giá trị mà chúng ta sẽ rất hay dùng khi dùng hòa hợpINDEX/MATCH-1 – tìm thành quả nhỏ nhất mà trị giá đấy lơn hơn hoặc bằng giá_trị_cần_tìm

– trị giá cần được tìm kiếm vị trí trong mảng– mảng chứa trị giá cần kiếm tìm– kiếm tìm trị giá chuẩn xác hay kiếm tìm trị giá gần nhất.1 – hoặc bỏ qua: tìm thành quả lớn nhất mà trị giá đấy bằng hoặc nhỏ hơn. giá trị trong mảng_tìm_kiếm cần được sắp đặt nâng cao dần0 – tìm trị giátrong mảng bằng với. đây là giá trị mà chúng ta sẽ rất hay dùng khi dùng hòa hợp-1 – tìm thành quả nhỏ nhất mà trị giá đấy lơn hơn hoặc bằng

Khi đọc đến đây, chắc các bạn sẽ tự hỏi là Cái hàm MATCH này hình như k công dụng lắm thì phải. Đúng thế, nếu như chỉ tương tự như vậy thì hàmMATCH không có nhiều tính năng lắm. nhưng ở phần kế tiếp, khi hòa hợp cùng hàm INDEX thì con người hãy xem xem cặp đôi này dùng gì được cho các

Xem thêm :  Cách sử dụng hàm search trong excel

Hàm Vlookup với 2 điều kiện

Cú Pháp Hàm Vlookup

Lưu ý cú pháp hàm:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,)

Trong Đó:

lookup_value: giá trị sử dụng để dò tìm.
table_array: Bảng thành quả dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng việc nhấn F4).
col_index_num: Thứ tự của cột cần thu thập dữ liệu trên bảng giá trị dò.
range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Cách sử dụng hàm INDEX và MATCH

Hàm INDEX

giá trị sử dụng để dò tìm.Bảng thành quả dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng việc nhấn F4).Thứ tự của cột cần thu thập dữ liệu trên bảng giá trị dò.Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Hàm INDEX sẽ trả về dữ liệu của một ô trong 1 vùng dựa trên thông số hàng và chỉ số cột của vùng đó. Về căn bản, hàm INDEX có cú pháp như sau:

=INDEX(vùng_dữ_liệu, hàng_thứ_mấy, )

vùng_dữ_liệu – là địa chỉ vùng dữ liệu con người mong muốn “nhặt” ra 1 thành quảhàng_thứ_mấy – ô cần lấy dữ liệu nằm ở hàng thứ mấy?cột_thứ_mấy – ô cần lấy dữ liệu nằm ở cột thứ mấy?

– là địa chỉ vùng dữ liệu con người mong muốn “nhặt” ra 1 thành quả– ô cần lấy dữ liệu nằm ở hàng thứ mấy?– ô cần lấy dữ liệu nằm ở cột thứ mấy?

Để thử dùng hàm INDEX con người có thể thử trực tiếp câu lệnh sau trên bảng tính phía dưới

=INDEX(A1:D10,6,3)

Hàm INDEX tìm dữ liệu trong vùng A1:D10 và mang lại dữ liệu trong dòng thứ 6, cột thứ 3, tức là ô C6. Kết quả của câu lệnh INDEX trên sẽ làSeoul như trong ô B14

Hàm MATCH

Hàm MATCH tìm kiếm 1 thành quả trong 1 vùng của bảng tính và đưa lại vị trí tương đối của ô chứa giá trị đấy trong vùng tìm kiếm. Cú pháp của hàmMATCH như sau:

=MATCH(giá_trị_cần_tìm, mảng_tìm_kiếm, )

giá_trị_cần_tìm – thành quả cần được tìm kiếm vị trí trong mảngmảng_tìm_kiếm – mảng chứa giá trị cần tìm kiếmkiểu_tìm_kiếm – tìm kiếm thành quả chính xác hay tìm kiếm thành quả gần nhất.1 – hoặc bỏ qua: tìm thành quả lớn nhất mà giá trị đó bằng hoặc nhỏ hơn giá_trị_cần_tìm. thành quả trong mảng_tìm_kiếm cần được sắp xếp tăng dần0 – tìm giá trị đầu tiên trong mảng bằng với giá_trị_cần_tìm. đây chính là thành quả mà con người sẽ rất hay dùng khi dùng kết hợpINDEX/MATCH-1 – tìm thành quả nhỏ nhất mà giá trị đấy lơn hơn hoặc bằng giá_trị_cần_tìm

– thành quả cần được tìm kiếm vị trí trong mảng– mảng chứa giá trị cần tìm kiếm– tìm kiếm thành quả chính xác hay tìm kiếm thành quả gần nhất.1 – hoặc bỏ qua: tìm thành quả lớn nhất mà giá trị đó bằng hoặc nhỏ hơn. thành quả trong mảng_tìm_kiếm cần được sắp xếp tăng dần0 – tìm giá trịtrong mảng bằng với. đây chính là thành quả mà con người sẽ rất hay dùng khi dùng kết hợp-1 – tìm thành quả nhỏ nhất mà giá trị đấy lơn hơn hoặc bằng

Xem thêm :  Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng trung hay nhất

Khi đọc đến đây, chắc các bạn sẽ tự hỏi là Cái hàm MATCH này hình như không công dụng lắm thì phải. Đúng thế, nếu như chỉ như vậy thì hàmMATCH không có nhiều tác dụng lắm. nhưng ở phần kế tiếp, khi kết hợp cùng hàm INDEX thì con người hãy xem xem cặp đôi này làm gì được cho mọi người.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Hòa Mạng Trả Sau Vinaphone Năm 2021

Sử dụng kết hợp INDEX và MATCH trong excel

Mình sẽ đi làm ngay một ví dụ trước để các nàng có thể hiểu được sự hòa quyện của hàm INDEX và MATCH trong Excel ra sao. chúng ta có bảng Excel sau đây:

chúng ta muốn đi tìm kiếm coi nước nào có thủ đô là Seoul trong bảng này. công thức để tìm ra điều đấy như sau:

=INDEX(B1:B10,MATCH(“Seoul”,C1:C10,0)

Trong phương pháp này:

B1:B10 là cột chứa dữ liệu mà con người mong muốn tra cứu, tìm kiếm hoặc trích lọcMATCH(“Seoul”,C1:C10,0) sẽ cho chúng ta biết Seoul ở vị trí hàng thứ mấy ở trong bảng tính trên. Kết quả Seoul ở vị trí hàng thứ 6 trong bảng tính. Phương pháp với INDEX trở thành: INDEX(B1:B10,6)Khi kết hợp 2 công thức này lại và do tính chất của bảng tính, Seoul sẽ phải nằm cùng dòng với nước có thủ đô là Seoul nên ta có khả năng dùng cách này để tìm ra được kết quả là Hàn Quốc

B1:B10 là cột chứa dữ liệu mà con người mong muốn tra cứu, tìm kiếm hoặc trích lọcMATCH(“Seoul”,C1:C10,0) sẽ cho chúng ta biếtở vị trí hàng thứ mấy ở trong bảng tính trên. Kết quảở vị trí hàng thứ 6 trong bảng tính. Phương pháp với INDEX trở thành: INDEX(B1:B10,6)Khi kết hợp 2 công thức này lại và do tính chất của bảng tính,sẽ phải nằm cùng dòng vớinên ta có khả năng dùng cách này để tìm ra được kết quả là

Tổng quát lại thì con người có công thức sau:

=INDEX( cột cần tra cứu giá trị, (MATCH ( giá trị sử dụng để tra cứu, cột chứa thành quả này, 0 ))

Cách dùng và ví dụ hàm VLOOKUP nhiều điều kiện

Giả sử các bạn có bảng dữ liệu sau, các bạn muốn tra cứu thành quả ở cột Điểm tổng kết, dựa vào điều kiện là cột Họ và cột Tên.

*

Cách sử dụng hàm

Cụ thể các bạn mong muốn tra cứu Điểm tổng kết của người tên Trần Tuấn Anh.

Giải quyết vấn đề:

Các nàng có khả năng dùng hàm Vlookup để tra cứu với điều kiện là hai cột bằng cách các bạn sử dụng thêm cột phụ. Cột phụ sẽ chứa nội dung ghép cột Họ và cột Tên. Như vậy lúc này hàm Vlookup 2 điều kiện sẽ trở thành hàm Vlookup 1 điều kiện. các bạn có thể làm theo quá trình cụ thể như sau:

Bước 1: Tạo cột phụ, sau đấy các bạn điền công thức sử dụng toán tử &:

=C6&” “&D6

hoặc dùng hàm CONCATENATE để nối chuỗi trong cột Họ và cột Tên:

=CONCATENATE(C6;” “;D6)

Lưu ý: Cột phụ cần phải được tạo phía bên trái cột Điểm tổng kết.

*

hàm lấy dữ liệu có điều kiện trong excel

Bước 2: Sao chép phương pháp xuống các dòng phía dưới để hoàn thành thêm cột phụ.

Xem thêm :  Hình ảnh mẹ yêu thương con, tổng hợp những hình ảnh về mẹ đầy xúc động nhất

*

hàm lấy dữ liệu có điều kiện

Bước 3: Tiếp tục điền công thức hàm Vlookup =VLOOKUP(C15&” “&D15;E6:F12;2;0) với C15&” “&D15 là điều kiện dò tìm ghép 2 ô Trần Tuấn Anh, E6:F12 là bảng dò tìm, 2 là giá trị trả về trong cột 2, 0 là kiểu dò tìm tương đối.

*

hàm lấy dữ liệu

Bài viết trên đã giới thiệu đến các bạn các hàm liệt kê có điều kiện trong excel mình mong nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem qua bài viết nhé.

Lộc Đạt-tổng hợp

Tham khảo( bdkhtravinh.vn, connect, … )


Lọc dữ liệu trong excel có nhiều điều kiện siêu hay bằng Advanced Filter


Hướng dẫn các bạn lọc dữ liệu với nhiều điều kiện trong Excel siêu hay bằng Advanced filter trong Excel. Nội dung gồm:
Lọc dữ liệu với nhiều điều kiện trong excel bằng Advance filter
Lọc dữ liệu tùy chỉnh với nhiều điều kiện bằng Advanced filter

ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
1. 25 thủ thuật Excel hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw
2. Các hàm Excel quan trọng nhất: https://youtu.be/f0s05bTM9Eo
3. Làm chủ Excel qua 12 thao tác đơn giản: https://youtu.be/w58e2mlCdv8
4. Top 25 thủ thuật nâng cao: https://youtu.be/ehYRlWmTvCg
5. Bí mật hàm Vlookup trong Excel: https://youtu.be/3FEYTVcTfGY
6. Pivot Table trong Excel: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0
7. Lập Trình VBA trong Excel từ cơ bản đến nâng cao: http://bit.ly/VBAtrongExcel
8. Ứng dụng VBA Excel: http://bit.ly/UngDungVBA
9. Tạo báo cáo động trong Excel (Dashboard): https://youtu.be/yjT3osvH4w
10. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg
11. Toàn bộ các hàm Excel thông dụng trong công việc: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU
12. 10 hàm Excel thông dụng nhất trong kế toán: https://youtu.be/QFCwgWGxg8Y
13. Excel cho Kế toán cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/SPQetkB3p_E
14. Hướng dẫn giải 101 bài thực hành Excel: http://bit.ly/101baiThucHanh
15. Excel nâng cao với công thức mảng: https://youtu.be/LCcTnYknAgs
16. Excel cơ bản cấp tốc cho người mới bắt đầu: https://youtu.be/k81nf5TM8rc
17. Hàm Excel thông dụng: IF, SumIF, CountIF, SumIFs, CountIFs: https://youtu.be/7fDdrJVeVFM
18. Định dạng có điều kiện Conditional Formatting: https://youtu.be/OAXQcmHJGec
19. Các phím tắt thông dụng trong Excel bạn cần biết: https://youtu.be/fU24GY3OSTU
20. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục: https://youtu.be/nxIoELau_so
21. Học VBA trong Excel qua 101 chương trình mẫu: http://bit.ly/101VBA
22. Custom Formatting – Định dạng số trong Excel: https://youtu.be/RDKkkS4Ubrk
23. Hướng dẫn vẽ biều đồ đơn giản và nhanh chóng: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ: https://www.facebook.com/excelchicken
Fanpage Gà Excel: https://www.facebook.com/gaexcelonline
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ và cập nhật video mới nhất từ Gà Excel nhé
Chúc các bạn học tốt Excel!!!
Gaexcel ExcelChicken CungHocExcel ExcelCoBan ExcelNangCao

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại xmccomplex.com.vn

Related Articles

Back to top button