Tổng Hợp

Luận văn tốt nghiệp Pháp luật về ly hôn, lý luận và thực tiễn giải quyết tại tòa án

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:12

– File: Word
Luận văn tốt nghiệp Pháp luật về ly hôn, lý luận và thực tiễn giải quyết tại tòa án được biên soạn chi tiết đầy đủ, tổng hợp các bản án tại tòa án, bên cạnh đó luận văn luật được sử dụng 3 bộ luật mới nhất năm 2019: Luật hôn nhân gia đình 2014 Luật dân sự 2015 Luật tố tụng dân sự 2015 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC 04 Lời Mở Đầu 06 Lý chọn đề tài .06 Mục tiêu nghiên cứu đề tài .07 Phạm vi nghiên cứu 07 Phương pháp nghiên cứu 07 Kết cấu chuyên đề 07 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT LY HÔN ……………………………………………………………………………… 08 1.1 Khái quát chung ly hôn 08 1.1.1 Khái niệm ly hôn 08 1.1.2 Sơ lược lịch sử chế định ly hôn pháp luật Việt Nam qua giai đoạn 10 1.2 Những quy định pháp luật hành ly hôn 13 1.2.1 Căn ly hôn 13 1.2.2 Các trường hợp hạn chế quyền ly hôn 14 1.2.3 Hậu pháp lý ly hôn …………………………… 15 1.2.4 Thủ tục giải ly hôn ……………………………… 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN LY HƠN TẠI TAND TP HỒ CHÍ MINH 22 2.1 Thực trạng giải vụ án ly TAND TP Hồ Chí Minh ……………………………………………………………………………… 22 Trang Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 2.2 Những bất cập tồn trình giải vụ án ly TP Hồ Chí Minh 25 2.3 Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu giải ly hôn .26 KẾT LUẬN 31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .32 Trang Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Từ ngàn đời gia đình ln nơi hình thành ni dưỡng nhân cách người Những gia đình tốt đẹp xây dựng xã hội tiến văn minh, xã hội tiến văn minh sở để xây dựng gia đình tốt đẹp Chính vai trò gia đình ngày quan tâm đề cao xã hội Để xây dựng gia đình tốt đẹp trước tiên cần hiểu gia đình gì? Gia đình tập hợp người gắn với quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh quyền nghĩa vụ họ với theo quy định Luật hôn nhân gia đình Khởi nguồn quan hệ gia đình quan hệ nhân, việc kết hôn người nam người nữ theo điều kiện mà pháp luật quy định Như vậy, thấy hôn nhân tốt đẹp tảng để xây dựng gia đình xã hội tốt đẹp Tuy nhiên, năm gần đây, với thay đổi kinh tế – xã hội, quan hệ người người, có quan hệ nhân gia đình bị tác động mạnh mẽ theo số liệu thống kê tòa án cấp, nước hàng năm số lượng vụ án nhân gia đình mà tòa án phải giải 60.000 vụ, việc chủ yếu ly Có ý kiến cho ly hôn thể mặt tiêu cực xã hội, “gia đình tế bào xã hội, gia đình tốt xã hội tốt Hạt nhân xã hội gia đình” Vì lẽ mà xã hội tốt tồn lòng tan rã, chia ly gia đình nhỏ Từng thành viên gia đình đâu, họ sống khơng tổ ấm Nhưng có nhiều người khơng đồng tình với ý kiến đó, theo họ ly hôn thể măt tiến xã hội Bởi sống vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn, xung đột đến mức họ chung sống với nữa, vấn đề ly đặt để giải phóng cho vợ chồng thành viên khác thoát khỏi mâu thuẫn gia đình Trang Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 Trên thực tế, số lượng vụ ly hôn nước ta ngày gia tăng, nguyên nhân dẫn đến ly hôn ngày đa dạng có chiều hướng phức tạp, thực trạng kéo theo hậu mang tính tiêu cực khơng mặt đạo đức mà ảnh hưởng đến toàn kinh tế xã hội đất nước nói chung, địa phương em nói riêng Vì lí trên, em định chọn đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp “Pháp luật ly hôn – Lý luận thực tiễn giải Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh” Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Phân tích vấn đề lý luận ly giải ly Tòa án nhân dân Từ lý luận đó, đánh giá thực trạng giải vụ án ly hôn TAND địa phương, cụ thể Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, qua đề xuất giải pháp biện pháp làm hạn chế, giảm thiểu vụ án ly hôn hướng để nâng cao hiệu giải vụ án ly hơn, để góp phần làm cho thành phố Hồ Chí Minh ngày phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp quê hương, giữ vững phát triênt sắc văn hóa, để góp phần vào phát triển chung đất nước Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quy định hành nhân gia đình, cụ thể ly hôn quy định Luật Hơn nhân gia đình 2014, Bộ luật Tố tụng dân 2015, có so sánh đối chiếu với số văn pháp luật có liên quan trước Ly hôn tượng xảy khắp nước, đặc biệt thành phố lớn Tuy nhiên, đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề thực tiễn ly hôn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian từ 2012 – 2017 tòa án TP Hồ Chí Minh giải Phương pháp nghiên cứu: Trong báo cáo sử dụng phương pháp sau đây: Phương pháp luận; phương pháp lịch sử; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp thống kê; phương pháp so sánh,… Kết cấu chuyên đề: Trang Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 Lời mở đầu Chương 1: Lý luận chung pháp luật ly hôn Chương 2: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc giải vụ án ly Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Kết luận CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT LY HƠN 1.1 Khái qt chung ly hơn: 1.1.1 Khái niệm ly hôn: Hôn nhân tượng xã hội có q trình phát sinh, phát triển bao gồm: kết hơn, trì quan hệ nhân ly hôn Quan hệ hôn nhân chế độ xã hội chủ nghĩa với đặc điểm tồn lâu dài, bền vững suốt đời người xác lập sở tình yêu thương, gắn bó vợ chồng Tuy nhiên, sống vợ chồng, lý dẫn tới vợ chồng có mâu thuẫn sâu sắc đến mức họ chung sống với nữa, vấn đề ly đặt để giải phóng cho vợ chồng thành viên khác thoát khỏi mâu thuẫn gia đình Nếu kết tượng xã hội bình thường, ngược lại ly mặt trái hôn nhân lại mặt thiếu quan hệ hôn nhân thực tan vỡ, quan hệ hôn nhân tồn hình thức.Vấn đề ly quy định hệ thống pháp luật quốc gia khác Một số nước cấm vợ chồng ly (theo Đạo thiên chúa), theo họ quan hệ vợ chồng bị ràng buộc thiêng liêng theo ý chúa Một số nước hạn chế ly cách đưa điều kiện nghiêm ngặt Cấm ly hôn hay hạn chế ly hôn trái với quyền tự dân chủ cá nhân Pháp luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa công nhận quyền tự ly đáng vợ chồng, không cấm đặt điều kiện nhằm hạn chế quyền tự ly hôn Ly hôn dựa tự nguyện vợ chồng, kết hành vi có ý chí vợ chồng thực quyền ly Nhà nước pháp Trang Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 luật khơng thể cưỡng ép nam, nữ phải yêu kết hôn với nhau, khơng thể bắt buộc vợ chồng phải chung sống với nhau, phải trì quan hệ nhân tình cảm u thương gắn bó họ hết mục đích nhân khơng thể đạt Việc giải ly hôn tất yếu quan hệ hôn nhân thực tan vỡ Điều hồn tồn có lợi cho vợ chồng, thành viên gia đình Theo khoản 14, điều Luật nhân gia đình năm 2014 ly định nghĩa sau: “Ly hôn việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án” Khoản Điều 16 Bản tuyên ngôn quyền người ghi nhận: “Nam Nữ đủ tuổi có quyền ly xây dựng gia đình mà khơng có hạn chế chủng tộc, quốc tịch tơn giáo Họ hưởng quyền bình đẳng kết hôn thời gian chung sống chia tay” Thực nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ, nguyên tắc bình đẳng vợ chồng nghĩa phải đảm bảo quyền tự kết hôn quyền tự ly hôn” Pháp luật không bắt buộc nam nữ kết hôn họ không yêu khơng bắt buộc vợ chồng phải chung sống với tình u họ khơng nữa” Pháp luật nhà nước Việt Nam công nhận bảo vệ quyền tự ly đáng vợ chồng Ly hôn dựa tự nguyện vợ chồng, kết hành vi có ý chí vợ chồng Quyền u cầu ly quyền gắn với nhân thân vợ chồng, có vợ chồng hai vợ chồng có quyền yêu cầu ly hôn Thực nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ, nguyên tắc bình đẳng vợ chồng nghĩa phải đảm bảo quyền tự kết hôn quyền tự ly hôn” Việc thừa nhận quyền ly hôn mặt tất yếu nhân, khơng có nghĩa khuyến khích vợ chồng bỏ Thực tự ly hôn tuyệt khơng có nghĩa làm “tan rã” mối quan hệ gia đình mà ngược lại, củng cố mối liên hệ sở dân chủ, sở có vững xã hội văn minh Nhà nước mặt ghi nhận quyền tự ly hôn, mặt khác pháp luật đặt sở pháp lý định xác định tình trạng quan hệ nhân phép ly hơn, kiểm sốt việc giải ly hôn nhằm tránh việc sử dụng quyền ly hôn cách tuỳ tiện Pháp luật quy định Toà án Trang Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 quan nhà nước có thẩm quyền giải việc ly hôn dựa yêu cầu vợ chồng hai vợ chồng Toà án thực chức xét xử, giải yêu cầu công dân theo trình tự thủ tục luật định Tồ án có quyền phán quyết: Bản án tuyên xử ly hơn, định cơng nhận thuận tình ly hôn, định bác đơn yêu cầu ly hôn.Việc giải ly hôn phải dựa ly hôn luật định Như vậy, ly hôn việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo pháp luật, hai bên yêu cầu, hai định án định công nhận Tòa án 1.1.2 Sơ lược lịch sử chế định ly hôn pháp luật Việt Nam qua giai đoạn: Chấm dứt hôn nhân ly hôn biện pháp thừa nhận từ sớm luật Việt Nam Tại Quốc Triều hình luật điều 308 có ghi “phàm chồng bỏ lửng vợ tháng mà không lại (vợ trình với quan sở xã quan làm chứng), vợ Nếu vợ có cho thời hạn năm Vì việc quan phải xa, khơng theo luật Nếu bỏ vợ, mà ngăn cản người khác lấy vợ mình, phải tội biếm” Thật điều luật khơng viết tốt lắm, thực tiễn ly hôn công nhận Việc ly hôn thừa nhận Bộ luật Gia Long Điều 108 (thuận tình ly hôn) Trong thời kỳ lục địa, chế độ ly hôn xây dựng dựa theo quy định Pháp – Thời kỳ pháp thuộc (đến trước năm 1945): Với mục đích phục vụ cho sách cai trị, thực dân Pháp chia đất nước ta thành miền: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ với tổ chức máy hệ thống pháp luật riêng Tại Nam Kỳ áp dụng quy định Dân Luật giản yếu 1883 quy định quyền xin ly hôn người chồng định, người vợ khơng có quyền xin ly áp dụng chế độ “tam bất khứ” để hạn chế quyền xin ly hôn người chồng Trong Bộ Dân Luật Bắc Kỳ Trung Kỳ việc giải ly hôn xác định sở lỗi vợ chồng tiếp tục kế thừa Điều 118, 119 Bộ Dân Luật Bắc Kỳ 1931 để giải duyên cớ ly hôn cho riêng vợ (chồng) Theo Điều 118 Bộ Dân Luật Bắc Kỳ 1931 quy định người chồng ly vợ vì: vợ phạm gian, vợ bỏ nhà chồng mà đi, bắt phải mà không về, vợ thứ đánh, chửi, tệ bạc với vợ Điều 119 Bộ Dân Luật Bắc Kỳ Trang Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 1931 quy định người vợ xin ly dun cớ sau: chồng không làm nghĩa vụ cam đoan sau kết hôn, chồng bỏ nhà hai năm khơng có cớ đáng khơng lo liệu việc nuôi sống vợ Vấn đề ly hôn thời kỳ này, chủ yếu xây dựng tảng Nho giáo phong kiến trước dựa theo Dân Luật Pháp năm 1804 với quan điểm túy coi hôn nhân hợp đồng Dân Luật điều chỉnh – Giai đoạn từ năm 1945 đến 1954: Ngày 10/10/1945 Chủ tịch nước ban Sắc lệnh số 90/ST, cho phép áp dụng quy định luật chế độ cũ có chọn lọc ngun tắc khơng trái với lợi ích nhà nước Việt Nam đó, có vấn đề nhân gia đình hậu ly Và Hiến Pháp nước ta năm 1946 Quyền bình đẳng nam nữ ghi nhận Điều 19 Hiến Pháp: “Đàn bà ngang quyền với đàn ông phương diện” Điều làm sở pháp lý quan trọng cho việc đấu tranh xóa bỏ chế độ nhân gia đình phong kiến, đặt móng cho xây dựng chế độ nhân gia đình dân chủ, tiến – Giai đoạn từ năm 1955 đến 1975: Đây thời kỳ đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền: miền Bắc lãnh đạo quyền nhà nước Việt Nam DCCH, miền Nam cai trị đế quốc Mỹ quyền phong kiến Sài Gòn Trước tình đó, Đảng nhà nước ta đề nhiệm vụ cho miền Ở miền Bắc, sở hiến pháp 1959 ghi nhận bình đẳng dân chủ phụ nữ nam giới mặt, nhà nước bảo hộ quyền lợi bà mẹ trẻ em, bảo vệ hôn nhân gia đình Luật hơnnhân gia đình Quốc hội khóa I thơng qua ngày 29/12/1959 có hiệu lực ngày 13/01/1960 Lần ly hôn xác định hoàn toàn khác Việc giải ly hôn không dựa yếu tố lỗi bên trước mà sở thực trạng quan hệ hôn nhân Căn ly hôn phản ánh hôn nhân tồn nữa, xét thấy “tình trạng trầm trọng, sống chung khơng thể kéo dài, mục đích nhân khơng đạt được” tòa cho ly Ở miền Nam, sau năm 1954, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp, tiến hành chiến tranh xâm lược kiểu Dưới sách cai trị đế quốc Mỹ chế độ ngụy Trang Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 quyền Sài Gòn, hệ thống văn pháp luật nhân gia đình ban hành với nội dung lạc hậu, gồm có: – Luật gia đình ngày 02/01/1959 (Luật số 1-59) chế độ Ngơ Đình Diệm – Sắc luật số 15/64 ngày 23/7/1964 giá thú tài sản cộng đồng – Bộ Dân Luật ngày 20/12/1972 chế độ Nguyễn Văn Thiệu Các văn quy định bãi bỏ chế độ đa thê, song thực nguyên tắc bất bình đẳng vợ chồng, bảo vệ quyền gia trưởng – Từ năm 1976 dến nay: Sự đời Hiến Pháp 1980 có quy định nguyên tắc xây dựng chế độ nhân gia đình đòi hỏi Luật nhân gia đình phải có quy định cụ thể hóa ngun tắc Vì Luật nhân gia đình năm 1959 có số quy định khơng phù hợp Điều đòi hỏi phải có Luật nhân gia đình Xuất phát từ tình hình trên, kỳ họp thứ 12 Quốc hội khóa VII ngày 29/11/1986 thơng qua Luật nhân gia đình năm 1986 gồm 10 Chương, 57 Điều Bộ luật đời có kế thừa có chọn lọc Luật nhân gia đình năm 1959 xây dựng nguyên tắc sau: Hôn nhân tiến bộ, tự nguyện; hôn nhân vợ, chồng; vợ chồng bình đẳng; bảo vệ quyền lợi cha mẹ cái; bảo vệ bà mẹ trẻ em Luật hôn nhân gia đình năm 1986 đời nhà nước ta bắt đầu thời kỳ đổi toàn diện lĩnh vực, để đáp ứng đổi hệ thống pháp luật Việt Nam phải có đổi cho phù hợp, Luật nhân gia đình 1986 trở nên khơng phù hợp với hồn cảnh xã hội Do kỳ họp thứ Quốc hội khóa X ngày 09/6/2000 thơng qua Luật nhân gia đình gồm 13 chương, 110 điều Được xây dựng nguyên tắc: Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, vợ, chồng, hôn nhân công dân Việt Nam thuộc dân tộc tôn giáo, cơng dân Việt Nam người nước ngồi, cha mẹ có nghĩa vụ ni dạy cái, khơng phân biệt trai gái, đẻ ni, ngồi giá thú, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, giúp đỡ bà mẹ thực tốt chức cao quý người mẹ Trang Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 Tại kỳ họp thứ Quốc Hội khóa XIII Ngày 19/6/2014 thơng qua luật nhân gia đình gồm chương, 133 điều Luật nhân gia đình năm 2014 kế thừa, phát triển mở rộng hơn, cụ thể hơn, chi tiết so với Luật nhân gia đình năm 2000 nhằm mục đích giải tốt vấn đề ly hôn xã hội Việt Nam 1.2 Những quy định pháp luật hành ly hôn: 1.2.1 Căn ly hôn: Quan hệ hôn nhân liên quan đến lợi ích riêng tư vợ chồng, gia đình mà ảnh hưởng đến lợi ích chung nhà nước tồn xã hội Vì thế, việc giải ly hôn thiếu kiểm sốt nhà nước pháp luật Theo Luật nhân gia đình năm 2014, ly tình tiết quy định pháp luật xuất tình tiết Tồ án xử cho ly Có ly sau: – Tồ án xem xét u cầu ly xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung khơng thể kéo dài, mục đích nhân khơng thể đạt tồ án quy định cho ly + Tình trạng trầm trọng: Nghĩa vợ chồng có mâu thuẫn gay gắt khơng thể dung hồ được, tình cảm lạnh nhạt (khơng u thương q trọng ) + Đời sống chung kéo dài: Nghĩa vợ chồng khơng thể chung sống bình thường với chịu đựng nhau, thường xuyên sống tình trạng căng thẳng(có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm ) – Trong trường hợp vợ chồng người bị án tuyên bố tích xin ly tồ án giải cho ly (điều 89) Sau Tồ án tun bố người (vợ chồng) bị tích có quyền u cầu xin ly Như vậy, thực tiễn xảy hai trường hợp nêu giải cho ly hôn với người bị tuyên bố tích, tồ án cần ý giải việc quản lý tài sản người bị tuyên bố tích theo quy định điều 89 BLDS Khi vợ chồng vợ chồng có Trang 10 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 + Nếu từ tuổi trở lên muốn thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng tồ án phải tham khảo ý kiến đứa trẻ trước định thay đổi người nuôi dưỡng trực tiếp 1.2.4 Thủ tục giải ly hôn: Quyền yêu cầu ly hôn quyền nhân thân vợ, chồng Có thể vợ chồng u cầu ly (ly hôn bên yêu cầu) hai vợ chồng u cầu ly (thuận tình ly hơn) Dù ly hôn bên yêu cầu hay thuận tình ly hơn, giải phải đảm bảo nguyên tắc: Vừa tôn trọng quyền tự ly vợ chồng, vừa bảo đảm giải xác, không mắc sai lầm định cho phép vợ chồng ly hôn Thủ tục giải ly hôn phải tuân theo bước sau: – Nộp đơn: + Đứng đơn: người đứng đơn vợ chồng Luật khơng có quy định cho phép người giám hộ, người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp vợ chồng bị hạn chế lực hành vi) đứng đơn thay cho người giám hộ người đại diện Luật không dự kiến cho Viện kiểm sát quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu ly hôn thay cho đương + Nơi nộp đơn: theo Điều 39 Bộ Luật tố tụng dân 2015, Tòa án có thẩm quyền giải vụ án dân Tòa án nơi cư trú nơi làm việc bị đơn Thực ra, khơng có yếu tố lỗi ly hơn, khó nói bên hay bên vụ án ly hôn nguyên đơn hay bị đơn Nếu vợ chồng đứng đơn xin ly hôn, đơn nộp cho Tòa án nơi cư trú vợ chồng, vợ chồng có nơi cư trú riêng, nơi cư trú bên bên theo thỏa thuận họ Trong trường hợp người đứng đơn xin ly hơn, đơn nộp cho Tòa án nơi cư trú vợ chồng, vợ chồng có nơi cư trú riêng đơn nộp cho Tòa án nơi cư trú nguyên đơn bị đơn – Hòa giải sở: điều 52 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định: “Nhà nước xã hội khuyến khích việc hòa giải sở vợ, chồng có u cầu ly hơn.Việc hòa giải thực theo quy định pháp luật hòa giải sở” Hòa giải sở có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp vợ, chồng nhận thấy sai lầm dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng Trang 15 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 giúp họ tìm biện pháp nhằm giải mâu thuẫn đó, để họ trở đồn tụ gia đình, mà khơng cần gửi đơn u cầu ly đến quan tồ án Điều 21 Luật hòa giải sở 2014, việc hòa giải tiến hành theo ý kiến tổ trưởng tổ viên tổ hòa giải, theo đề nghị quan, tổ chức cá nhân khác theo yêu cầu bên bên tranh chấp Vậy nghĩa việc hòa giải tiến hành trường hợp bên xin ly hôn u cầu hòa giải sở Việc mặt lý thuyết việc hòa giải sở tiến hành song song với hòa giải Tòa án, chí song song với q trình xét xử Tòa án Nếu hòa giải thành sở, bên tự nguyện rút đơn Tòa án Việc hòa giải sở thực bước đầu thủ tục ly hơn, hòa giải khơng thành, bên bên thức nộp đơn xin ly cho Tòa án – Hòa giải tồ án: Trong trường hợp vợ, chồng hai vợ chồng yêu cầu tồ án giải việc ly hơn, tồ án xem xét tiến hành thụ lý đơn yêu cầu ly vợ, chồng đơn thuận tình ly vợ,chồng Hòa giải Tồ án thủ tục bắt buộc trường hợp xét xử ly hôn.Trong hồ sơ ly hôn mà thiếu biên hòa giải án, định tồ án bị huỷ Khi giải ly hơn, Tồ án cần xem xét tồn diện lợi ích vợ, chồng, con, lợi ích gia đình lợi ích xã hội để cân nhắc định bác yêu cầu ly hôn chấp nhận yêu cầu ly hôn vợ chồng Trong trường hợp ly hôn, dù vợ, chồng xin ly hônvới nguyên nhân, lý tồ án cần phải kiên trì hòa giải, giáo dục, giúp đỡ, động viên vợ chồng giải mâu thuẫn gia đình Nếu hòa giải nhiều lần, xét thấy mâu thuẫn vợ, chồng sâu sắc, tình u thương vợ, chồng khơng còn, tình trạng quan hệ vợ, chồng trở nên trầm trọng, đời sống chung khơng thể kéo dài, mục đích nhân khơng đạt tồ án giải cho vợ, chồng ly hôn (Điều 55, 56 Luật nhân gia đình 2014) Khi hòa giải, vợ, chồng người có quyền lợi ích liên quan phải có mặt (khoản Điều 68 Luật tố tụng dân 2015) Trong trường hợp bị đơn triệu tập hợp lệ Trang 16 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 đến lần thứ mà vắng mặt, Tòa án đưa vụ án xét xử (khoản Điều 207 Luật tố tụng dân 2015), việc hòa giải coi không thành Nếu đương thỏa thuận với việc giải vấn đề vợ chồng, tiếp tục sống chung, Thẩm phán lập biên hòa giải thành Nếu hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên hòa giải thành mà có đương thay đổi ý kiến, Tòa án đưa vụ án xét xử Nếu thời hạn khơng có thay đổi ý kiến phản đối, Tòa án định cơng nhận thỏa thuận đương sự, định có hiệu lực pháp luật Theo quy định Luật nhân gia đình 2014 có hai trường hợp ly hơn: Thuận tình ly ly bên u cầu + Thuận tình ly trường hợp hai vợ, chồng tự nguyện xin ly hôn Sự tự nguyện hai vợ, chồng yêu cầu chấm dứt nhân sở để Tồ án xét xử Nhưng chưa đủ, việc xét xử án phải tuân theo chất việc, phải dựa ly theo luật định Có bảo đảm lợi ích vợ, chồng, cái, lợi ích xã hội Sự tự nguyện ly hôn tự bày tỏ ý chí hai vợ, chồng, không bị cưỡng ép, lừa dối việc thuận tình ly hơn.Việc thuận tình ly phù hợp với chất thật quan hệ hôn nhân, tức phản ánh thực trạng quan hệ vợ, chồng tan vỡ, khơng thể hàn gắn Có trường hợp vợ chồng đứng đơn xin ly hôn, sau thời gian hai người rút lại ý định xin ly hôn, Thẩm phán phải tiếp tục tiến hành trình tố tụng cách chuyển vụ án thuận tình ly thành vụ án ly hôn theo yêu cầu bên + Trong trường hợp bên vợ chồng yêu cầu ly hôn có bên u cầu nhận thức quan hệ nhân tan vỡ, bên khơng muốn ly khơng nhận thức mâu thuẫnvợ, chồng trầm trọng nhận thức song lại khơng muốn ly động lý Trong trường hợp này, Tồ án xét xử vào thực chất quan hệ vợ, chồng Do dù bên khơng làm đơn u cầu ly hơn, khơng đồng ý ly hơn, Tồ án định cho vợ, chồng ly quan hệ hôn nhân thực tan vỡ Khi bên vợ chồng yêu cầu ly hôn Tồ án phải tiến hành hồ giải Sau ngày kể từ ngày lập Trang 17 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 biên hoà giải thành, vợ chồng hai vợ chồng khơng có thay đổi ý kiến Tồ án định cơng nhận hồ giải đoàn tụ thành (khoản 1, điều 212 Bộ luật Tố tụng Dân 2015) Quyết định cơng nhận hồ giải đồn tụ thành có hiệu lực pháp luật đương khơng có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát khơng có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (khoản 1, điều 213 BLTTDS 2015) Trong trường hợp hồ giải đồn tụ khơng thành tồ án lập biên hồ giải đồn tụ khơng thành, đồng thời tiến hành mở phiên xét xử vụ án ly hôn theo thủ tục chung Trường hợp ly hôn bên yêu cầu vụ án dân theo quy định điều 184 BLTTDS 2015, thời hạn khởi kiện trường hợp áp dụng theo quy định Bộ Luật Dân Sự + Ngoài ra, ly đương nhiên trường hợp có người bị tun bố tích, định tun bố tích để ly hơn, Thẩm phán khơng cần (và khơng có quyền) tìm hiểu thêm: sống chung khơng thể kéo dài, trước hết người u cầu khơng có người để chung sống Nên ta nói việc định ly trường hợp đương nhiên Trang 18 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN LY HƠN TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Thực trạng giải vụ án ly Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Mỗi năm Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giải khoảng 100 vụ án nhân gia đình, vụ án ly chiếm tỷ lệ lớn có chiều hướng tăng dần qua năm Biểu đồ 2.1: Thống kê hồ sơ vụ án nhân gia đình từ năm 2012-2017 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: Theo báo cáo công tác thi đua khen thưởng hàng năm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ 2012 -2017) Trang 19 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 Qua biểu đồ ta thấy tổng số vụ án ly hôn tăng liên tục qua năm, chiếm tỷ lệ lớn số vụ án nhân gia đình Cụ thể sau: – Năm 2012, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 606 vụ án nhân gia đình, có 583 vụ án ly hơn, chiếm tỷ lệ 96,20% – Năm 2013, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 658 vụ án nhân gia đình, có 643 vụ án ly hôn (tăng 60 vụ so với năm 2012), chiếm tỷ lệ 97,72% – Năm 2014, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 790 vụ án nhân gia đình, có 779 vụ án ly hôn (tăng 36 vụ), chiểm tỷ lệ 98,60% – Năm 2015, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 852 vụ án nhân gia đình, có 808 vụ án ly (tăng 29 vụ), chiểm tỷ lệ 94,83% – Năm 2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 938 vụ án nhân gia đình, có 856 vụ án ly hôn (tăng 48 vụ), chiểm tỷ lệ 91,25% – Năm 2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 980 vụ án nhân gia đình, có 913 vụ án ly (tăng 57 vụ), chiểm tỷ lệ 95,3% Qua kết phân tích ta thấy thực trạng ly địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cao Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng vây? Thực tiễn quan sát tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho thấy phần lớn cặp vợ chồng ly hôn xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài, chí có cặp vợ chồng sống ly thân năm, làm thủ tục ly hơn, ngun nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng mâu thuẫn kéo dài bạo hành gia đình, ngoại tình… Bảng 2.1: Bảng số liệu thống kê kết giải vụ án ly hôn thụ lý TAND thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 2012 đến năm 2017) Trang 20 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 Vụ Án Năm Kết Củ Mới lại thụ lý Tổng Chuyển Đình Hòa Cơng Xét hồ sơ giải nhận thỏa xử đồn tụ thuận thành đương 2012 67 516 583 23 274 277 2013 94 549 643 12 59 34 367 171 2014 81 698 779 22 175 10 339 233 2015 99 709 808 17 223 452 114 2016 106 750 856 23 244 447 142 2017 106 807 913 19 266 441 187 (Nguồn: Thống kê thụ lý giải vụ án nhân gia đình sơ thẩm năm 2012-2017 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Qua bảng thống kê trên, cho thấy số vụ án ly mà Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý năm tăng cao Nhưng đó, số án đình chuyển hồ sơ nhiều Cụ thể: Số vụ án đình chỉ: Năm 2012: vụ / 583 vụ = 0,17% Năm 2013: 59 vụ / 643 vụ = 9,17% Trang 21 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 Năm 2014: 175 vụ / 779 vụ = 22,47% Năm 2015: 223 vụ / 808 vụ = 27,60% Năm 2016: 244 vụ / 856 vụ = 28,50% Năm 2017: 266 vụ / 913 vụ = 29,13% Các vụ án ly bị đình nhiều do: – Trong q trình hòa giải, Thẩm phán thường hướng vụ án ly theo cách đòan tụ xét thấy bên tình cảm với nhau, đương phần lớn sau cán tòa án tư vấn thường tự thỏa thuận quay lại với nhau, nên rút đơn, phải đình xét xử vụ án – Có nhiều trường hợp, sau hồ sơ vụ án tòa án thụ lý, sau triệu tập nhiều lần, đương khơng có mặt để lấy lời khai tiến hành hòa giải Nhìn chung Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ quy định thủ tục tố tụng Luật tố tụng dân việc giải vụ án ly hơn, nhận thức rõ tính đặc thù trong việc giải vụ án ly hôn, kiên trì hòa giải, với mong muốn hàn gắn giai đình, hạn chế đến mức thấp vụ án phải đưa xét xử Về Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng đắn quy định Luật hôn nhân gia đình, Bộ luật dân 2015 văn pháp luật khác nhân gia đình, hướng dẫn Tòa án Nhân dân Tối cao; tuân thủ đường lối, nguyên tắc Đảng Nhà nước công tác giải vụ an ly hôn Chất lượng giải ngày nâng cao, góp phần ổn định trật tự, an tồn xã hội, phát triển kinh tế, hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân…Phần lớn án, định Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có pháp luật, phù hợp hoàn cảnh xã hội bảo đảm hiệu lực thi hành 2.2 Những bất cập tồn q trình giải vụ án ly Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Trang 22 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 – Trong trình thực tập, tham gia trình hòa giải, thân tơi thấy tích cực cán Tòa án hòa giải vụ ly Họ khơng ngại khó khăn, sẵn sàng vào đời sống xã hội để tìm hiểu ngành, phân tích quyền lợi người vợ, người chồng cách thấu tình đạt lý, nhiên, kết đơi khơng mong đợi – Trong q trình giải ly hôn, việc phân chia tài sản chung vợ chồng, phân chia quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng đất nông nghiệp vấn đề phức tạp khó khăn Trên thực tế nhiều diện tích đất thực mà gia đình sử dụng diện tích đất ghi sổ địa có sai lệch, điều dẫn đến công tác phân chia tài sản Tòa án khó khăn Đứng trước vấn đề cán Tòa án gặp lung túng – Về phía đương sự, họ có nghĩa vụ phải cung cấp tài liệu chứng liên quan đến vụ án Tòa án việc xác minh, thực tế giải vụ án đương quanh co, cho Tòa án phải tự thu thập thơng tin liên quan đến vụ án Đây việc khó khăn phức tạp, gây thời gian cho trình giải – Trong nhiều vụ án, bên bị đơn thường cố tình lảng tránh, bất hợp tác, khơng chịu có mặt Tòa án, chí cán Tòa án phải đến tận nơi để tống đạt, nhiều bị đơn gây khó khăn, làm cho trình giải bị trì trệ, nhiều trường hợp dẫn đến bế tắc – Có trường hợp, trình hòa giải Tòa án, bên đương cố tình đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, dẫn đến cãi vã, gây trật tự quan 2.3 Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu giải ly hơn: – Lượng hóa nội dung tiêu chí ly theo quy định khoản Điều 56 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, cần bổ sung hướng dẫn áp dụng ly hôn vợ chồng có hành vi ngoại tình vào Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hơn nhân gia đình, cụ thể sau: “Trường hợp bên vợ chồng có hành vi ngoại tình lặp lặp lại nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành hành vi mà tiếp tục vi phạm có văn Trang 23 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 quan điều tra có dấu hiệu tội phạm (tội vi phạm chế độ vợ, chồng) chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình Hành vi ngoại tình vợ chồng gây hậu nghiêm trọng Hậu nghiêm trọng gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần bên lại, làm cho gia đình tan vỡ Trường hợp vợ chồng có hành vi ngoại tình bỏ nhà q hai năm mà khơng có tin tức, khơng có trách nhiệm với gia đình, khơng xây dựng mục đích nhân làm cho quan hệ vợ chồng rạn nứt” – Nghị định số 126/2014/NĐ-CP cần bổ sung hướng dẫn áp dụng ly vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình, cụ thể sau: “Trong trường hợp chồng vợ có hành vi bạo lực gia đình vợ chồng Tòa án giải cho ly có sau: Đối với hành vi bạo lực vật chất: Vợ, chồng thường xuyên đánh đập, ngược đãi, hành hạ làm cho người bị ngược đãi, hành hạ ln bị giày vò mặt tình cảm, bị tổn thất danh dự, đau khổ tinh thần bị thương tích, tổn hại đến sức khỏe mà chưa đến mức xử lý hình bị xử phạt vi phạm hành Đối với bạo lực tinh thần: Vợ, chồng bị chửi bới, sỉ nhục, xâm phạm danh dự, nhân phẩm uy tín Hành vi bạo lực vợ, chồng lặp lặp lại nhiều lần, quyền địa phương nhắc nhở bị xử phạt vi phạm hành có văn quan điều tra có dấu hiệu tội phạm (tội ngược đãi vợ; tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác; tội tử) chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” – Pháp luật Việt Nam cần công nhận ly thân xem ly thân ly hôn Căn ly hôn ly thân: “Trong trường hợp vợ chồng sống ly thân năm mà quay với để chung sống hạnh phúc sống ly thân năm theo Trang 24 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 định Tòa án Tòa án giải cho ly hôn mà xem xét, đánh giá thực trạng quan hệ vợ chồng bên chứng minh tình trạng trầm trọng nhân” – cần bổ sung quy định ly hôn chồng vợ phạm tội chấp hành án phạt tù Cần bổ sung quy định ly hôn chồng vợ phạm tội chấp hành án phạt tù, cụ thể sau: “Trong trường hợp vợ chồng người chấp hành án phạt tù u cầu ly Tòa án giải cho ly hôn” – Cần nâng cao chất lượng, nâng cao trình độ, lực thẩm phán cán tư pháp Thẩm phán người “Cầm cân nảy mực”, nhân danh Nhà nước định liên quan đến quyền lợi ích đương Với vai trò quan trọng đòi hỏi người thẩm phán khơng có đạo đức, kinh nghiệm làm việc lâu năm mà phải có trình độ cao lĩnh vực pháp luật Nhà nước cần quan tâm đến ngành Tòa án, trọng nâng cao công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Thư ký, góp phần xét xử cơng minh, giảm tình trạng kháng cáo, kháng nghị gây tốn tiền cho người theo kiện – Cần phải có giải pháp hữu hiệu, khả thi để thực việc tuyển dụng cán bộ, bổ nhiệm thẩm phán phải dựa theo khả thực Tăng cường bổ sung biên chế cán cho TAND tỉnh Đắk Lắk hàng năm số lượng án thụ lý, giải ngành tăng, bổ sung thêm kinh phí, đại hóa trang thiết bị phục vụ cơng tác xét xử, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ – Phải thực việc báo cáo, thống kê kịp thời, đồng thời phải ứng dụng công nghệ tin học công tác thống kê nghiệp vụ – Thường xuyên triển khai việc tập huấn văn pháp luật đến cán cơng chức ngành Tòa án để nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đất nước – Chánh án nên phân công Thẩm phán giải vụ án theo chuyên môn sở trường người, vừa phát huy lực cán bộ, vừa giải nhanh chóng, xác vụ án Trang 25 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 – Phối hợp chặt chẽ Tòa án quyền địa phương việc tống đạt văn tố tụng, chuyển giao cung cấp tài liệu tố chứng cứ… để nâng cao chất lượng công tác xét xử – Những nguyên nhân, lý dẫn tới ly hôn đa dạng phức tạp Vì muốn giải ly xác, để vừa đảm bảo quyền tự ly đáng vợ chồng, vừa đảm bảo lợi ích gia đình xã hội, cán Thẩm phán cần nắm rõ quy định pháp luật, tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn vợ chồng Đồng thời lưu ý đặc điểm kinh tế – trị, xã hội tác động vào quan hệ ly hôn thời điểm giải vụ án để định đắn đường lối sách Đảng nhà nước việc giải án kiện ly hôn, định có ảnh hưởng sâu sắc đến thành viên gia đình xã hội – Ngoài ra, pháp luật quy định trường hợp ly hôn, chưa đến tuổi trưởng thành đến tuổi trưởng thành mà khơng có khả lao động bên khơng trực tiếp ni phải có nghĩa vụ đóng góp ni chung Nhưng thực tế có nhiều vụ án ly hơn, người mẹ nhận ni người cha có nghịa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật, nhiên, thực tế nhiều lý khác nhau, người cha khơng thể thực nghĩa vụ cấp dưỡng thực nghĩa vụ cấp dưỡng không đầy đủ Những trường hợp này, người vợ mong muốn giải thoát mặt tình cảm, nên họ khơng liệt u cầu người chồng thực nghĩa vụ cấp dưỡng họ gặp khó khăn Do đó, ý nghĩa pháp luật chưa thực hiện, quyền lợi phụ nữ trẻ em chưa đảm bảo Do vậy, Nhà Nước cần có quy định cụ thể giao cho đơn vị giám sát việc thực thi định Tòa án sẵn sàng áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành khơng thực – Trong q trình giải ly hôn, tài sản tranh chấp thường bên không tự thỏa thuận thời gian giải vụ án thường phải kéo dài Vì vậy, Tòa án phải thành lập hội đồng định giá tài sản tiến hành định giá khối tài sản trên, Tòa án bị động q trình giải vụ án phải phụ thuộc vào nhiều quan khác Vì vậy, nên có quy định phù hợp để Tòa án tự giải cơng việc cách nhanh chóng, hiệu làm giảm chi phí cho đương Trang 26 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 – Tuyên truyền kiến thức sống gia đình sức khoẻ sinh sản vị thành niên: Đây vấn đề đặc biệt quan trọng cần cấp ngành quan tâm cách sát cho người, gia đình có hiểu biết định có kiến thức sâu sắc quan hệ hôn nhân gia đình Cần nhấn mạnh cho cặp vợ chồng biết hậu khôn lường việc ly hôn thành viên gia đình toàn xã hội – Phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật nhân gia đình: Nâng cao dân chí nói chung, nâng cao ý thức pháp luật nói riêng định hướng chiến lược Đảng nhà nước ta, công hội nhập kinh tế quốc tế ngày Để cặp vợ chồng hiểu quyền trách nhiệm gia đình cần phải có hình thức tun truyền, phổ biến luật nhân gia đình cách phù hợp phối hợp đồng cấp, ngành, đoàn thể quần chúng với quan chun mơn, có công tác tuyên truyền đạt hiệu cao – Căn ly chung chung, trừu tượng, nên việc hiểu áp dụng Luật phụ thuộc vào nhận thức Thẩm phán Quy định điều 89 Luật nhân gia đình, chưa định nghĩa rõ ràng “mâu thuẫn trầm trọng”, “tình trạng kéo dài”…vì việc giải tùy thuộc vào quan điểm Thẩm phán, dẫn đến tình trạng giải chưa hợp lý – Hòa giải bước quan trọng, chí biện pháp giúp hàn gắn gia đinh, nhiên nhiều trường hợp trở thành cản trở, can thiếp sâu vào sống riêng Vì vậy, khơng nên coi hòa giải bắt buộc mà nên khuyến khích áp dụng cần thiết – Cần quy định rõ thời hạn xử bác đơn ly hôn xin ly hôn lại để tránh trường hợp tùy tiện nơi khác Trang 27 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 KẾT LUẬN: Ly hôn vấn đề mang tính chất xã hội rõ rệt sâu sắc, ly hôn đâu để lại hậu pháp lý nghiêm trọng, ảnh hưởng đến gia đình tồn thể xã hội Thực trạng ly hôn địa phương diễn cách khác Khơng khuyến khích ly phải thừa nhận: với hôn nhân “bất hạnh”, nỗ lực mà hàn gắn rạn nứt ly “cánh cửa”, giải pháp cho đương khỏi tình trạng đời sống chung trầm trọng Trong trường hợp ly giải pháp “tối ưu”, nên “giải pháp cuối cùng” Q trình thực tập Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giúp em hiểu thêm chất vụ án ly hôn Do bắt đầu vào tìm hiểu thực tế vụ án nên em nhiều bỡ ngỡ khó khăn Trên kết trình tìm hiểu, học hỏi, thu thập vấn đề trình giải vụ án ly Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét, kiến nghị em rút kết hợp kiến thức em học thực tiễn thời gian thực tập Tòa án Bài báo cáo nhiều thiếu xót khơng tránh khỏi hạn chế, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để có thêm kinh nghiệm học cho thân mình, giúp trình làm việc thực tế sau em tốt nghiệp thuận lợi Em xin chân thành cảm ơn! Trang 28 Khoa Luật – Trường Đại Học Sài Gòn Năm học 2013 – 2018 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: – Bộ luật Dân 2015 – Bộ luật tố tụng dân 2015 – Báo cáo công tác thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 – Bảng thống kê thụ lý giải vụ án nhân gia đình sơ thẩm năm 20122017 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – Bài giảng chấm dứt quan hệ hôn nhân, download địa chỉ: “http://timtailieu.vn/tai-lieu/bai-giang-cham-dut-quan-he-hon-nhan-khai-niemchung-ve-ly-hon-28548/” – Luật hôn nhân gia đình 2014 – Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật nhân gia đình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2007 – Tưởng Duy Lượng (2013), Pháp luật hôn nhân hôn nhân gia đình, thừa kế thực tiễn xét xử , NXB Chính trị quốc gia -Và số tài liệu tham khảo Internet Trang 29 … cáo thực tập tốt nghiệp Pháp luật ly hôn – Lý luận thực tiễn giải Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh” Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Phân tích vấn đề lý luận ly giải ly Tòa án nhân dân Từ lý luận. .. 1: Lý luận chung pháp luật ly hôn Chương 2: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc giải vụ án ly hôn Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Kết luận CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT LY. .. đó, đánh giá thực trạng giải vụ án ly hôn TAND địa phương, cụ thể Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, qua đề xuất giải pháp biện pháp làm hạn chế, giảm thiểu vụ án ly hôn hướng để nâng cao hiệu giải

Xem Thêm :   Review 20 resort Phú Quốc TỐT NHẤT dành cho nghỉ dưỡng 2020

Xem thêm :  Hàm right và cách sử dụng hàm right trong excel

– Xem thêm –

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp Pháp luật về ly hôn, lý luận và thực tiễn giải quyết tại tòa án, Luận văn tốt nghiệp Pháp luật về ly hôn, lý luận và thực tiễn giải quyết tại tòa án

Related Articles

Back to top button