Tổng Hợp

Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh bắc giang năm 2021 mới nhất

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC GIANG  LÀ 230000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh BẮC GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC GIANG

TỈNH/THÀNH PHỐ
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
ZIP CODE
BƯU CỤC
ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232730
Điểm BĐVHX An Bá
Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232660
Điểm BĐVHX Phúc Thắng
Thôn Thước, Xã Phúc Thắng, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232860
Điểm BĐVHX Thanh Sơn
Thôn Chợ, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232850
Điểm BĐVHX Thanh Luận
Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232810
Điểm BĐVHX Long Sơn
Thôn Hạ, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232830
Điểm BĐVHX Dương Hưu
Thôn Thoi, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232620
Điểm BĐVHX Hữu Sản
Thôn Sản 2, Xã Hữu Sản, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232710
Điểm BĐVHX Cẩm Đàn
Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232500
Bưu cục cấp 2 Sơn Động
Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232770
Điểm BĐVHX Tuấn Đạo
Thôn Bãi Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232540
Điểm BĐVHX Lệ Viễn
Thôn Nà Phai, Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232520
Điểm BĐVHX An Lập
Thôn Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232800
Điểm BĐVHX Bồng Am
Thôn Am, Xã Bồng Am, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232600
Điểm BĐVHX Vân Sơn
Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232680
Điểm BĐVHX Chiên Sơn
Thôn Chiên, Xã Chiên Sơn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232750
Điểm BĐVHX Yên Định
Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232640
Điểm BĐVHX Giáo Liêm
Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232690
Điểm BĐVHX Quế Sơn
Thôn Rọp, Xã Quế Sơn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232560
Điểm BĐVHX An Lạc
Thôn Biểng, Xã An Lạc, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232856
Điểm BĐVHX Đồng Rì
Thôn Đồng Rì, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232767
Hòm thư Công cộng độc lập
Khu 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232898
Hòm thư Công cộng độc lập
Thôn Đồng Băm, Xã Thạch Sơn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232595
Hòm thư Công cộng độc lập
Thôn Ao Bồng, Xã Vĩnh Khương, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
232872
Hòm thư Công cộng Độc lập
Thôn Thanh Chung, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
231800
Bưu cục cấp 2 Lục Nam
Khu phố Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232020
Bưu cục cấp 3 Chợ Sàn
Thôn Phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232320
Điểm BĐVHX Cẩm Lý
Thôn Trại Giữa, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232060
Bưu cục cấp 3 Suối Mỡ
Thôn Dùm, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
231970
Điểm BĐVHX Bảo Sơn
Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232160
Điểm BĐVHX Lan Mẫu
Thôn Trung An, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
231950
Điểm BĐVHX Bảo Đài
Thôn Quê, Xã Bảo Đài, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232040
Điểm BĐVHX Cương Sơn
Thôn An Nguyễn, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
231850
Điểm BĐVHX Đông Phú
Thôn Tân Tiến, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
231820
Điểm BĐVHX Tiên Hưng
Thôn Chằm Mới, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232170
Điểm BĐVHX Huyền Sơn
Thôn Chùa, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232210
Điểm BĐVHX Vô Tranh
Thôn Gàng, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232250
Điểm BĐVHX Bình Sơn
Thôn Làng, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232350
Điểm BĐVHX Đan Hội
Thôn Húi, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
231880
Điểm BĐVHX Đông Hưng
Thôn Quan 1, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
231840
Điểm BĐVHX Tiên Nha
Thôn Nghè 2, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
231990
Điểm BĐVHX Thanh Lâm
Thôn Sơn Đình, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232000
Điểm BĐVHX Chu Điện
Thôn Mẫu Sơn, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232200
Điểm BĐVHX Bắc Lũng
Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232110
Điểm BĐVHX Khám Lạng
Thôn Lưu, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232030
Điểm BĐVHX Thị Trấn Lục Nam
Thôn Vườn Hoa, Thị Trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232130
Điểm BĐVHX Yên Sơn
Thôn Nội Đình, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
231920
Điểm BĐVHX Tam Dị
Thôn Thanh Giã 1, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232100
Điểm BĐVHX Trường Giang
Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232300
Điểm BĐVHX Vũ Xá
Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232280
Điểm BĐVHX Lục Sơn
Thôn Hổ Lao, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232230
Điểm BĐVHX Trường Sơn
Thôn Lầm, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232021
Điểm BĐVHX Phương Sơn
Thôn Phương Lạn 1, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
232251
Điểm BĐVHX Đồng Đỉnh
Thôn Đồng Đỉnh, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
230000
Bưu cục cấp 1 Bắc Giang
Sô´151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231482
Đại lý bưu điện Song Mai
Đường 34, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231340
Bưu cục cấp 3 Xương Giang
Đường Ngã 3 Quán Thành, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231310
Bưu cục cấp 3 Dĩnh Kế
Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231460
Điểm BĐVHX Thọ Xương
Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231481
Điểm BĐVHX Song Mai
Thôn Phúc Bé, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
234530
Điểm BĐVHX Núi Cốc
Tổ Dân phố Đông Giang, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
237460
Điểm BĐVHX Song Khê
Thôn Song Khê, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
237410
Điểm BĐVHX Tân Tiến
Thôn Ngò, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
237440
Điểm BĐVHX Đồng Sơn
Thôn Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
237470
Điểm BĐVHX Tân Mỹ
Thôn Mỹ Cầu, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231530
Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Cừ
Sô´34, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
230900
Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bắc Giang
Sô´0, Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231520
Điểm BĐVHX Đa Mai
Thôn Đọ, Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231070
Hòm thư Công cộng Độc lập
Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231440
Đại lý bưu điện Phạm Ngọc Hân
Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231650
Hòm thư Công cộng độc lập
Phố Mỹ Độ, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231591
Đại lý bưu điện Trần Phú
Đường Quang Trung, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231592
Đại lý bưu điện Hà – Cầu Chui
Đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231325
Đại lý bưu điện Tám
Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231151
Đại lý bưu điện Trung tâm GDTX
Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
231150
Bưu cục cấp 3 HCC Bắc Giang
Đường Quảng trường 3/2 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233000
Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn
Khu Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233170
Bưu cục cấp 3 Biển Động
Khu phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233650
Bưu cục cấp 3 Đình Kim
Thôn Kim 1, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233400
Điểm BĐVHX Tân Sơn
Thôn Phố Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233080
Điểm BĐVHX Hồng Giang
Khu phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233110
Bưu cục cấp 3 Phố Lim
Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233020
Điểm BĐVHX Nghĩa Hồ
Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233130
Điểm BĐVHX Phì Điền
Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233040
Điểm BĐVHX Tân Quang
Thôn Sàng Nội, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233140
Điểm BĐVHX Tân Hoa
Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233730
Điểm BĐVHX Tân Mộc
Thôn Tân Giáo, Xã Tân Mộc, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233540
Điểm BĐVHX Qúi Sơn
Thôn Hai Mới, Xã Quí Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233520
Điểm BĐVHX Kiên Lao
Thôn Cống, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233280
Điểm BĐVHX Thanh Hải
Thôn Lai Cách, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233430
Điểm BĐVHX Kiên Thành
Thôn Bản Hạ, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233610
Điểm BĐVHX Nam Dương
Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233260
Điểm BĐVHX Phong Vân
Thôn Cầu Nhạc, Xã Phong Vân, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233630
Điểm BĐVHX Mỹ An
Thôn Ngọc Nương, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233060
Điểm BĐVHX Đồng Cốc
Thôn Phong Đào, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233680
Điểm BĐVHX Tân Lập
Thôn Đồng Con 1, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233580
Điểm BĐVHX Phú Nhuận
Thôn Quéo, Xã Phú Nhuận, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233710
Điểm BĐVHX Đèo Gia
Thôn Ruồng, Xã Đèo Gia, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233190
Điểm BĐVHX Kim Sơn
Thôn Tân Lập, Xã Kim Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233480
Điểm BĐVHX Cấm Sơn
Thôn Bến, Xã Cấm Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233220
Điểm BĐVHX Phong Minh
Thôn Cả, Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233380
Điểm BĐVHX Hộ Đáp
Thôn Đèo Trang, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233240
Điểm BĐVHX Xa Lý
Thôn Xé, Xã Xa Lý, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233470
Điểm BĐVHX Sơn Hải
Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233490
Điểm BĐVHX Trù Hựu
Thôn Hải Yên, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233111
Điểm BĐVHX Giáp Sơn
Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
233340
Điểm BĐVHX Biên Sơn
Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234000
Bưu cục cấp 2 Lạng Giang
Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234570
Bưu cục cấp 3 Kép
Xóm Sậm, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234460
Bưu cục cấp 3 Phố Giỏ
Khu phố Giỏ, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234170
Bưu cục cấp 3 Quang Thịnh
Thôn Cầu Đen, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234110
Điểm BĐVHX Hương Lạc
Thôn 11 Xóm Tự, Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234270
Điểm BĐVHX Đào Mỹ
Thôn Đồng Quang, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234190
Điểm BĐVHX An Hà
Thôn 13 Phố Bằng, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234330
Điểm BĐVHX Dương Đức
Thôn Chùa, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234380
Điểm BĐVHX Mỹ Thái
Khu phố Triển, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234360
Điểm BĐVHX Phi Mô
Thôn Phi Mô, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234400
Điểm BĐVHX Xương Lâm
Thôn Nam Tiến, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234500
Điểm BĐVHX Thái Đào
Khu phố Thái Đào, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234250
Điểm BĐVHX Tiên Lục
Thôn Giếng, Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234040
Điểm BĐVHX Tân Hưng
Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234150
Điểm BĐVHX Tân Thịnh
Thôn Đồng 1, Xã Tân Thịnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234210
Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa
Thôn Hạ, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234290
Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng
Làng Nùa Thôn 3, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234230
Điểm BĐVHX Tân Thanh
Thôn Mải Hạ, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234440
Điểm BĐVHX Xuân Hương
Trại Phúc Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234070
Điểm BĐVHX Hương Sơn
Thôn Kép 11, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234480
Điểm BĐVHX Đại Lâm
Khu phố Đại Lâm, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234560
Điểm BĐVHX Nông Trường Cam
Thôn Trường Thịnh, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234020
Điểm BĐVHX Yên Mỹ
Thôn Yên Vinh, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234171
Điểm BĐVHX Tân Lạc
Thôn Tân Lạc, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234310
Điểm BĐVHX Mỹ Hà
Thôn Trung Phố, Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234473
Điểm BĐVHX Tam Sơn
Thôn Tân Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
234011
Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi
Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234700
Bưu cục cấp 2 Yên Thế
Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
235080
Bưu cục cấp 3 Bố Hạ
Khu phố Thống Nhất, Thị Trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234860
Bưu cục cấp 3 Mỏ Trạng
Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234890
Điểm BĐVHX Xuân Lương
Thôn Làng Dưới, Xã Xuân Lương, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234810
Điểm BĐVHX Canh Nậu
Bản Đồn, Xã Canh Nậu, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234861
Điểm BĐVHX Tam Tiến
Bản Quỳnh Lâu, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234770
Điểm BĐVHX Đồng Tiến
Bản Trại Hạ, Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234750
Điểm BĐVHX Đồng Vương
Bản La Xa, Xã Đồng Vương, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234790
Điểm BĐVHX Tam Hiệp
Thôn Yên Thế, Xã Tam Hiệp, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234920
Điểm BĐVHX Tân Hiệp
Thôn Đồng Tâm, Xã Tân Hiệp, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234840
Điểm BĐVHX Tiến Thắng
Thôn Tiến Thịnh, Xã Tiến Thắng, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234940
Điểm BĐVHX An Thượng
Thôn Tân Vân, Xã An Thượng, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234960
Điểm BĐVHX Phồn Xương
Thôn Phan, Xã Phồn Xương, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
235110
Điểm BĐVHX Đồng Tâm
Thôn Liên Cơ, Xã Đồng Tâm, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234720
Điểm BĐVHX Hồng Kỳ
Thôn Trại Nhất, Xã Hồng Kỳ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234980
Điểm BĐVHX Đồng Lạc
Thôn Thiều, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
235060
Điểm BĐVHX Tân Sỏi
Thôn Phú Bản, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
235090
Điểm BĐVHX Bố Hạ
Thôn Đồng Quán, Xã Bố Hạ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
235000
Điểm BĐVHX Đồng Kỳ
Thôn Cống Huyện, Xã Đồng Kỳ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
235040
Điểm BĐVHX Đông Sơn
Thôn Đông Kênh, Xã Đông Sơn, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
235020
Điểm BĐVHX Hương Vỹ
Thôn Bo Non, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
234730
Điểm BĐVHX Đồng Hưu
Thôn Cổng Châu, Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235300
Bưu cục cấp 2 Tân Yên
Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235510
Bưu cục cấp 3 Nhã Nam
Khu phố Tiến Thắng, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235570
Bưu cục cấp 3 Phúc Sơn
Thôn Lữ Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235780
Bưu cục cấp 3 Kim Tràng
Đội 7 Hàng Cơm, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235880
Điểm BĐVHX Ngọc Vân
Thị tứ Đình Thông, Xã Ngọc Vân, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235520
Điểm BĐVHX Đại Hóa
Thôn Đọ 1, Xã Đại Hoá, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235450
Điểm BĐVHX An Dương
Xóm Cầm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235330
Điểm BĐVHX Cao Thượng
Thôn Phố Bùi, Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235720
Điểm BĐVHX Cao Xá
Thôn Hậu, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235350
Điểm BĐVHX Hợp Đức
Thôn Lục Liễu Trên, Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235590
Điểm BĐVHX Lam Cốt
Thôn Tân Lập, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235550
Điểm BĐVHX Lan Giới
Thôn Bãi Trại, Xã Lan Giới, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235760
Điểm BĐVHX Liên Chung
Thôn Hậu, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235390
Điểm BĐVHX Liên Sơn
Thôn Quân, Xã Liên Sơn, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235630
Điểm BĐVHX Ngọc Châu
Thôn Tân Châu, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235810
Điểm BĐVHX Ngọc Lý
Thôn Làng Đồng, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235830
Điểm BĐVHX Ngọc Thiện
Thôn Tân Lập 1, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235370
Điểm BĐVHX Phúc Hoà
Thôn Phúc Lễ, Xã Phúc Hoà, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235480
Điểm BĐVHX Quang Tiến
Thôn Cầu Đen, Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235660
Điểm BĐVHX Song Vân
Thôn Đông Lai, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235420
Điểm BĐVHX Tân Trung
Thôn Đanh, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235680
Điểm BĐVHX Việt Ngọc
Thôn Phú Thọ 1, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235959
Hòm thư Công cộng độc lập
Thôn Bãi Ban, Xã Nhã Nam, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
235930
Bưu cục cấp 3 Quảng Phúc
Thôn Đường 284, Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236100
Bưu cục cấp 2 Việt Yên
Khu phố Ii, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236350
Bưu cục cấp 3 Sen Hồ
Phố Ga Sen Hồ, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236220
Điểm BĐVHX Kè Tràng
Xóm Chín, Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236310
Bưu cục cấp 3 Hồng Thái
Xóm Bãi Bò, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236430
Điểm BĐVHX Tam Tầng
Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236200
Điểm BĐVHX Thượng Lan
Thôn Thượng, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236140
Điểm BĐVHX Minh Đức
Thôn Cầu Treo, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236120
Điểm BĐVHX Nghĩa Trung
Thôn Tĩnh Lộc, Xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236340
Điểm BĐVHX Tăng Tiến
Thôn Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236450
Điểm BĐVHX Vân Hà
Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236370
Điểm BĐVHX Ninh Sơn
Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236410
Điểm BĐVHX Vân Trung
Xóm 1, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236290
Điểm BĐVHX Trung Sơn
Thôn Chợ Nhẫm, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236240
Điểm BĐVHX Hương Mai
Thôn Xuân Lạn, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236390
Điểm BĐVHX Tiên Sơn
Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236360
Điểm BĐVHX Quảng Minh
Thôn Đình Cả, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236270
Điểm BĐVHX Bích Sơn
Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236170
Điểm BĐVHX Tự Lạn
Thôn Cầu, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236355
Bưu cục cấp 3 KCN Đình Trám
Thôn My Điền, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
236439
Hòm thư Công cộng độc lập
Thôn Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236600
Bưu cục cấp 2 Hiệp Hòa
Khu 3, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236930
Bưu cục cấp 3 Phố Hoa
Khu Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236790
Điểm BĐVHX Bách Nhẫn
Thôn Bách Nhẫn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236680
Điểm BĐVHX Gia Tư
Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236630
Điểm BĐVHX Hoàng Thanh
Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236690
Điểm BĐVHX Thanh Vân
Thôn Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236611
Điểm BĐVHX Ngọc Sơn
Thôn Ngọc Thành 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236900
Điểm BĐVHX Mai Trung
Thôn Trung Hòa, Xã Mai Trung, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236760
Điểm BĐVHX Hòa Sơn
Thôn Dậy, Xã Hoà Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236830
Điểm BĐVHX Thường Thắng
Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236810
Điểm BĐVHX Lương Phong
Thôn Đông, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
237030
Điểm BĐVHX Châu Minh
Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236870
Điểm BĐVHX Danh Thắng
Thôn Trung Phú, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236850
Điểm BĐVHX Hợp Thịnh
Thôn Gò Pháo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236740
Điểm BĐVHX Hoàng Vân
Thôn Lạc Yên, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236660
Điểm BĐVHX Hoàng Lương
Thôn Đồng Hoàng, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
237040
Điểm BĐVHX Mai Đình
Thôn Đông Trước, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236800
Điểm BĐVHX Quang Minh
Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236860
Điểm BĐVHX Đại Thành
Thôn Bảo Mản, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236880
Điểm BĐVHX Đoan Bái
Thôn Tam Đồng, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
237010
Điểm BĐVHX Hương Lâm
Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236750
Điểm BĐVHX Thái Sơn
Thôn Giang Tân, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236700
Điểm BĐVHX Đồng Tân
Thôn Giang Đông, Xã Đồng Tân, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236920
Điểm BĐVHX Xuân Cẩm
Thôn Cẩm Bào, Xã Xuân Cấm, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236791
Điểm BĐVHX Hùng Sơn
Thôn Tân Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236980
Điểm BĐVHX Đông Lỗ
Khu phố Lữ, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
236734
Hòm thư Công cộng Độc lập
Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237200
Bưu cục cấp 2 Yên Dũng
Tiểu Khu 5, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237350
Bưu cục cấp 3 Tân Dân
Phố Tân An, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237510
Điểm BĐVHX Nội Hoàng
Thôn Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237530
Điểm BĐVHX Yên Lư
Thôn An Thái, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237430
Điểm BĐVHX Nham Sơn
Thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237220
Điểm BĐVHX Cảnh Thụy
Xóm 7, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237560
Điểm BĐVHX Tư Mại
Thôn Bắc Am, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237610
Điểm BĐVHX Đồng Phúc
Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237320
Điểm BĐVHX Xuân Phú
Thôn Đông Phú, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237280
Điểm BĐVHX Lãng Sơn
Thôn Đông Thượng, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237580
Điểm BĐVHX Thắng Cương
Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237380
Điểm BĐVHX Tân Liễu
Thôn Tân Độ, Xã Tân Liễu, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237340
Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn
Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237490
Điểm BĐVHX Tiền Phong
Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237370
Điểm BĐVHX Lão Hộ
Thôn Toàn Thắng, Xã Lão Hộ, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237240
Điểm BĐVHX Tiến Dũng
Thôn Ninh Xuyên, Xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237260
Điểm BĐVHX Đức Giang
Thôn Mồ, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237390
Điểm BĐVHX Hương Gián
Xóm Hấn, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237300
Điểm BĐVHX Trí Yên
Thôn Nam Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237590
Điểm BĐVHX Đồng Việt
Xóm Bè, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237345
Bưu cục cấp 3 Chợ Quỳnh
Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237274
Bưu cục cấp 3 Thanh Vân
Thôn Thanh Vân, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237210
Bưu cục cấp 3 Nham Biền
Tiểu Khu 1, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
237352
Hòm thư Công cộng độc lập
Thôn Kim Xuyên, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng

Xem thêm :  Bộ hình nền yoga đẹp ấn tượng nhất, attention required!

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC GIANG. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!


THVL | Người đưa tin 24G: 13 tỉnh thành đổi mã vùng điện thoại cố định từ ngày 11-2


Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvl.vn
Subscribe: https://www.youtube.com/THVLTongHop/?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
Google Plus: https://www.google.com/+THVLTongHop

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại xmccomplex.com.vn

Related Articles

Back to top button