Tổng Hợp

Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân, công ty viết tay, hợp đồng uỷ quyền 2019

Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân? Mẫu giấy uỷ quyền công ty? Mẫu giấy uỷ quyền nhận tiền? Mẫu giấy uỷ quyền mua bán đất? Mẫu giấy uỷ quyền viết tay sẵn? Mẫu giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động? Xác định thời hạn của giấy ủy quyền?

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, công ty viết tay, mẫu hợp đồng ủy quyền mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Thực tế có rất nhiều giao dịch có thể làm phát sinh quan hệ ủy quyền giữa các cá nhân hay pháp nhân và từ đó đặt ra nhu cầu cho mối quan hệ đại diện này. Bộ luật Dân sự mới đã cho phép một cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân, pháp nhân khác xác lập và thực hiện giao dịch cho mình thông qua giấy uỷ quyền cá nhân hoặc giấy uỷ quyền công ty.

Hiện nay có nhiều mẫu giấy ủy quyền khác nhau như tùy thuộc vào nội dung và mục đích của việc ủy quyền như uỷ quyền nhận tiền, uỷ quyền mua bán đất. Sau đây, Luật Dương Gia sẽ giới thiệu các mẫu giấy ủy quyền viết tay sẵn phổ biến nhất hiện nay cũng như cách viết giấy uỷ quyền chuẩn.

cac-mau-giay-uy-quyen-cua-ca-nhan-cong-ty-thong-dung-moi-nhat

Luật sư tư vấn soạn thảo giấy uỷ quyền, hợp đồng uỷ quyền, tranh chấp về uỷ quyền: 1900.6568

Khi uỷ quyền, có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức uỷ quyền:

+ Giấy uỷ quyền: Sử dụng trong các trường hợp uỷ quyền có nội dung đơn giản. Giấy uỷ quyền lại được chia ra làm 02 trường hợp uỷ quyền khác nhau:

Giấy uỷ quyền cá nhân: Dùng trong trường hợp cá nhân uỷ quyền cho cá nhân khác

Giấy uỷ quyền công ty: Dùng trong trường hợp công ty uỷ quyền cho cá nhân hoặc công ty khác

+ Hợp đồng uỷ quyền: Dùng trong trường hợp uỷ quyền có nội dung phức tạp. Mẫu hợp đồng uỷ quyền có thể sử dụng cho cả cá nhân và công ty.

Xem thêm: Mẫu giấy uỷ quyền nhận tiền hộ, lĩnh tiền giúp mới nhất

Các mẫu giấy ủy quyền:

1. Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân

Tải về giấy uỷ quyền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

Xem thêm: Mẫu giấy uỷ quyền nuôi con, uỷ quyền nuôi dưỡng, uỷ quyền giám hộ trẻ em

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…

Địa chỉ:….

Số CMND (thẻ căn cước): ….Cấp ngày: ……Nơi cấp:…..

Quốc tịch:……

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:….

Địa chỉ:….

Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cho người thân dẫn trẻ em đi máy bay

Số CMND (thẻ căn cước): …..Cấp ngày: …….Nơi cấp:…..

Quốc tịch:….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…..

CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán, chuyển nhượng nhà ở mới nhất

BÊN ỦY QUYỀN                                            BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)                                                         (Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

2. Mẫu giấy uỷ quyền công ty

Tải về giấy uỷ quyền công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–—————–

GIẤY ỦY QUYỀN

Xem thêm: Giấy ủy quyền là gì? Giấy ủy quyền như thế nào là hợp pháp?

(Dành cho tổ chức)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20……  tại Công ty…, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN:

Công ty:…

Địa chỉ:…

Số CMND: …Cấp ngày: ….Nơi cấp:…

Xem thêm: Có cần giấy ủy quyền cho ông ngoại dẫn cháu đi du lịch nước ngoài

Chức danh…

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty……..Giấy ĐKKD số…

Do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh….lần…… thứ……ngày…..tháng…. năm….

Đại diện bởi:…….Chức vụ …

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Công ty:…

Địa chỉ:…

Số CMND: …Cấp ngày: ….Nơi cấp…

Xem thêm: Luật sư tư vấn về hợp đồng ủy quyền trực tuyến miễn phí

Chức danh…

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty……..Giấy ĐKKD số…

Do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh….lần…… thứ……ngày…..tháng…. năm…..

Đại diện bởi:….Chức vụ…

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

……

CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Xem thêm: Chấm dứt hợp đồng ủy quyền trước thời hạn khi người ủy quyền chết

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN                          BÊN ĐƯỢC ỦY QUY

(Ký, họ tên)                                    (ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

3. Mẫu giấy uỷ quyền nhận tiền

Tải về giấy uỷ quyền nhận tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xem thêm: Hợp đồng ủy quyền là gì? Quy định về hợp đồng ủy quyền?

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

– Họ và tên: ….Năm sinh: …

– Số CMND: … Cấp ngày:… Tại:…

Xem thêm :  Những hình nền hot girl cho máy tính full hd, chất lượng cao

– Số điện thoại: …

– Nơi công tác: …

– Hưởng chế độ với số tiền thời điểm hiện tại là:

+ Bằng số: …

Xem thêm: Làm hợp đồng ủy quyền bán và sử dụng đất để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ

+ Bằng chữ: …

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) …..nhận tiền thay.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

– Họ và tên: …..Năm sinh: …

– Số CMND: … Cấp ngày:…Tại:…

– Số điện thoại: …

– Nơi công tác: …

– Mối quan hệ với người cho nhận tiền thay: …

Xem thêm: Căn cứ chấm dứt hợp đồng ủy quyền

– Thời hạn nhận thay: từ ngày …. tháng ….. năm …… đến ngày … tháng …… năm ……

– Nơi nhận: ….

Tôi xin cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ lương. Trong trường hợp Người ủy quyền về công tác hoặc có lý do khác, tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả lương và kế toán.

…, Ngày …… tháng …… năm …

Chữ ký của người nhận thay                   Chữ ký của người hưởng tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)                                         (Ký, ghi rõ họ tên

4. Mẫu giấy uỷ quyền mua bán đất

Tải về hợp đồng uỷ quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm: Chấm dứt hợp đồng ủy quyền

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày     tháng       năm 2018, tại ………, chúng tôi gồm có:

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông ……., sinh năm: ….

CMND số: …….do Công an ….. cấp ngày …

Vợ là bà …..,sinh năm: ………..

CMND số:….. do Công an ………….. cấp ngày …

Xem thêm: Chia đất bằng hợp đồng ủy quyền có đúng không?

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: …

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà …….., sinh năm: ………..

CMND số: …………. do Công an ……………… cấp ngày ……..

Hộ khẩu thường trú tại: ……..

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Hiện tại Bên A đang có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ:…………………………

Xem thêm: Tư vấn về việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt và nhân danh Bên A làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan công chứng và các bên liên quan, làm các thủ tục pháp lý, ký các giấy tờ cần thiết để Bên A nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ:………………………… Các công việc cụ thể bao gồm một, một số hoặc tất cả các công việc dưới đây:

1. Thương lượng, đàm phán và quyết định mọi vấn đề liên quan (kể cả vấn đề giá mua bán, nhận chuyển nhượng nhưng với điều kiện giá mua, nhận chuyển nhượng không được quá………………… đồng) với một, một số hoặc tất cả các chủ sử dụng đất/chủ sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: ……………………..

2. Ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán/hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật với một, một số hoặc tất cả các chủ sử dụng đất/chủ sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: ……………………..

3. Thực hiện các thủ tục kê khai nộp thuế, nộp thuế, đăng ký sang tên quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Bên A tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi đã ký hợp đồng theo khoản 2 điều này và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) khi đã đăng ký sang tên Giấy chứng nhận cho Bên A tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Nhận bàn giao quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi được giao, quản lý, sử dụng, ký kết hợp đồng điện, nước, điện thoại và các hợp đồng khác phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên.

5. Bên B được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

Xem thêm: Quy định về hợp đồng ủy quyền

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc;

– Chịu trách nhiệm về cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

– Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.

2. Bên A có các quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;

– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.

Xem thêm: Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền không?

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó;

– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;

– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền.

2. Bên B có các quyền sau:

– Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải có trách nhiệm thực hiện đúng những điều quy định tại Hợp đồng này và tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này;

Xem thêm :  Tả cảnh mùa hè

– Bên được uỷ quyền đồng ý nhận thực hiện và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực hiện các việc được uỷ quyền nói trên;

– Bên uỷ quyền cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc do Bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền;

– Bên uỷ quyền cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kỳ một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kỳ một người nào khác.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là …. (………) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc chấm dứt trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền không phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền khi thực hiện Hợp đồng này.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những điều khoản đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự năm 2015.

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên/điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

Hợp đồng ủy quyền này được lập thành…… bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)                                         BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B)

5. Mẫu giấy uỷ quyền viết tay sẵn

Tải về mẫu giấy uỷ quyền viết tay sẵn

Giấy ủy quyền có thể được viết tay phải đảm bảo các nội dung sau:

Quốc hiệu tiêu ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên loại giấy tờ

GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền

Bên ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Bên nhận ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Nội dung ủy quyền

Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy uy quyền này có giá trị từ ngày …. đến ngày ….. Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

2. Cách viết giấy ủy quyền chuẩn

Cách viết Giấy ủy quyền cũng tương tự các loại đơn từ và giấy tờ khác, biểu mẫu này cũng được bày trang trọng, bao gồm các thành phần quốc hiệu, tên loại giấy tờ, nội dung trình bày….

– Quốc hiệu tiêu ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Tên loại giấy tờ

GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền

– Bên ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

– Bên nhận ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

– Nội dung ủy quyền

Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy uy quyền này có giá trị từ ngày …. đến ngày ….. Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền.

3. Dịch vụ soạn thảo giấy uỷ quyền

– Tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài về giấy ủy quyền: 1900.6568

– Công ty Luật Dương Gia cung cấp dịch vụ soạn thảo các mẫu giấy ủy quyền.

– Dịch vụ công chứng, chứng thực hợp đồng ủy quyền.

Công ty luật Dương Gia chuyên tư vấn soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan tới công chứng trong giấy ủy quyền nhanh nhất, chính xác nhất.

Đặc biệt, Luật Dương Gia tư vấn, soạn thảo, công chứng các dạng hợp đồng ủy quyền trong mua bán đất đai, ủy quyền thế chấp đất đai, ủy quyền quản lý, cho thuê và sử dụng đất đai,…

6. Mẫu giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Mẫu giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động 

GIẤY ỦY QUYN

Về việc giao kết hợp đồng lao động

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ …. (1)….. ;

…, ngày…..tháng…..năm 20….; chúng tôi gồm có:

BÊN ỦYQUYN:

Họ tên:….

Ngày tháng năm sinh:…..

Địa chỉ nơi cư trú:….

Chức vụ:…

Số CMTND:…, ngày cấp…., nơi cấp…

Số hộ chiếu (nếu có):….

Quốc tịch:….

BÊN NHẬN ỦY QUYN (2):

Họ tên:….

Ngày tháng năm sinh:…..

Địa chỉ nơi cư trú: ….

Chức vụ (nếu có):…..

Số CMTND:…, ngày cấp….., nơi cấp…

Số hộ chiếu (nếu có):….

Quốc tịch:….

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động ….(3) theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…

Điều 3. Thỏa thuận khác (nếu có).

CAM KT CỦA CÁC BÊN:

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành….bản, mỗi bên giữ… bản./.

                                          BÊN ỦY QUYỀN                              BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (4)

Xem thêm :  Hình ảnh, hình nền đồng hồ cát đẹp với ý nghĩa vĩnh cửu

                                           (Chữ ký, họ tên)                                       (Chữ ký, họ tên)

Ghi chú:

(1) Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung căn cứ Luật liên quan, Điều lệ hoạt động, Quy chế liên quan (nếu có);

(2) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền bằng một văn bản cho người đứng đầu các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì ghi bên nhận ủy quyền là người đứng đầu (giám đốc…) các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo danh sách người nhận ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền này.

(3) Ghi rõ giới hạn phạm vi ủy quyền giao kết hợp đồng lao động, ví dụ: Giám đốc chi nhánh ngân hàng X tại thành phố Hà Nội thay mặt Tổng giám đốc ngân hàng X giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động để làm việc tại chi nhánh ngân hàng X tại thành phố Hà Nội.

(4) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền bằng một văn bản cho người đứng đầu các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì bên nhận ủy quyền ký vào danh sách người nhận ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền này.

7. Xác định thời hạn của giấy ủy quyền

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho hỏi, một số văn bản ủy quyền có ghi giấy ủy quyền có hiệu lực đến khi có giấy ủy quyền mới thay thế. Như vậy được coi là đã xác định thời hạn ủy quyền hay không xác định thời hạn ủy quyền (và sẽ được tính là có thời hạn 1 năm trong trường hợp pháp luật không có quy định khác)? Nếu là đã xác định thời hạn ủy quyền, thì làm cách này để xác định giấy ủy quyền vẫn có hiệu lực, chưa có giấy ủy quyền mới thay thế. Cám ơn Luật sư.?

Luật sư tư vấn:

Ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Khi ủy quyền, các bên có thể lập hợp đồng ủy quyền hoặc đơn giản hơn là giấy ủy quyền. Trong giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền thường có những nội dung cơ bản như sau:

– Thông tin của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

– Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

– Thời hạn ủy quyền;

– Công việc ủy quyền;

– Thù lao ủy quyền;

– Chấm dứt hợp đồng ủy quyền.”

Về thời hạn ủy quyền, Điều 582 “Bộ luật dân sự 2015” quy định như sau:

“Điều 582. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.”

Như vậy, thời hạn được ủy quyền được xác định như sau:

– Do các bên thỏa thuận trong giấy ủy quyền hoặc trong hợp đồng ủy quyền

– Do pháp luật quy định (trong văn bản luật chuyên ngành cụ thể)

– Một năm nếu không có thỏa thuận hoặc không có quy định pháp luật khác

xac-dinh-thoi-han-cua-giay-uy-quyen

 Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài: 1900.6568

Theo như bạn trình bày, trong giấy ủy quyền có ghi giấy ủy quyền có hiệu lực đến khi có giấy ủy quyền mới thay thế. Thỏa thuận này đã xác định thời hạn ủy quyền ghi nhận trong giấy ủy quyền, cụ thể thời hạn ủy quyền kéo dài đến khi có giấy ủy quyền mới thay thế. Vì vậy, trường hợp hai bên thỏa thuận xác lập một giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền mới thì chấm dứt việc ủy quyền theo giấy ủy quyền cũ. Để xác định có hay chưa có giấy ủy quyền mới thay thế cần yêu cầu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền cung cấp giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền mới.


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN VIẾT TAY


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN VIẾT TAY
Tải mẫu giấy ủy quyền viết tay tại đây: https://drive.google.com/file/d/1nJQ98Ubu31zcO6REHEl9vzXNee8OOk0/view?usp=sharing
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN VIẾT TAY
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN VIẾT TAY
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN VIẾT TAY
HƯỚNG DẪN CÁC BẠN VIẾT TAY GIẤY ỦY QUYỀN CHI TIẾT VÀ ĐẦY ĐỦ PHÁP LÝ. NỘI DUNG CHI TIẾT NHƯ SAU:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)
Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20……., chúng tôi gồm có:
I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên:
Địa chỉ:
Số CMND:……………… cấp ngày:………….. nơi cấp:
Quốc tịch:
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
Họ tên:
Địa chỉ:
Số CMND:……………… cấp ngày:………….. nơi cấp:
Quốc tịch:
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
IV. CAM KẾT
Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại xmccomplex.com.vn

Related Articles

Back to top button