Tổng Hợp

Mẫu thẻ kho mới nhất và hướng dẫn cách ghi

Việc lập thẻ kho là một trong những bước quan trọng trong các doanh nghiệp, công ty, đơn vị, cơ quan…. Bởi đây chính là căn cứ để kế toán kho có thể sử dụng các thủ tục liên quan đến thuế, quản lý hàng hóa hoặc vấn đề khác. Theo đó việc lập mẫu thẻ kho được pháp luật quy định cụ thể rõ mẫu.

Vậy mẫu thẻ kho mới nhất 2022 cụ thể ra sao? định nghĩa về thẻ kho, câu trả lời cho những vướng mắc về thẻ kho có bắt buộc không?, cách lập thẻ kho (sổ kho), cách ghi nội dung thẻ kho 2022.

Mời quý vị tham khảo nội dung bài viết dưới đây từ Luật Hoàng Phi để có thể nắm rõ các quy định của pháp luật hiện tại, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến công việc của khách hàng.

>>>>>>> Tham khảo thêm: Mẫu phiếu thu

Thẻ kho (sổ kho) là gì?

Thẻ kho (sổ kho) là loại giấy tờ thường được lập bởi kế toán, quản lý kho, theo đó thì nội dung của thẻ kho sẽ bao gồm nội dung ghi chép về số lượng của hàng hóa nhập vào và số lượng hàng hóa bị tồn đọng ở trong kho.

Ngoài ra, thẻ kho cũng được sử dụng để ghi lại tất cả các thông tin về nguyên vật liệu như công cụ, dụng cụ, sản phẩm có cùng nguồn gốc. Mỗi thẻ kho sẽ chứa thông tin từng loại sản phẩm, hàng hóa, công cụ được ghi chép vào ở thời điểm cuối ngày.

Việc theo dõi chi tiết về số liệu cụ thể của xuất kho và nhập kho thì thủ kho sẽ thực hiện lập thẻ kho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công cụ. sau đó tổng hợp tất cả các thẻ kho để tạo thành quyển sổ kho và gửi lại kế toán.

Thẻ kho là một trong những tài liệu quan trọng đối với kế toán, từ đó ảnh hưởng tới cả sự quản lý, kinh doanh, điều hành của chủ thể.

Mỗi thẻ kho sẽ được dùng cho một thứ dụng cụ, vật liệu, sản phẩm hàng hóa mà có cùng nhãn hiệu và quy cách ở cùng 1 kho. Thẻ kho được thực hiện tách rời, sau đó được đóng lại thành một quyển sổ để nộp cho kế toán.

Lưu ý: trong việc thực hiện làm việc với thẻ kho

– Kế toán lập ra thẻ kho sẵn mẫu để gửi lại cho thủ kho, quản lý kho, sau đó ghi lại những thông tin cần thiết theo yêu cầu của mẫu thẻ kho. Đến cuối mỗi ngày thì kế tóan cần kiểm tra đồng thời xác nhận các thông tin trong thẻ kho, nếu có sai sót phải điều chỉnh cho đúng và hợp lý.

– Để độ chính xác cũng như dễ kiểm soát kho hàng thì nhân viên thủ kho nên ghi lại và thực hiện đều đặn hằng ngày, kiểm soát một cách chính xác tránh tình trạng chênh lệch về thông tin của hàng hóa hoặc sản phẩm trong kho hàng

Ngoài ra, thẻ kho được coi nhà nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm của nhân viên thủ kho

Thẻ kho có bắt buộc không?

Trước khi đi vào nội dung cụ thể về mẫu thẻ kho mới nhất 2022 thì chúng tôi sẽ giải đáp trước về vướng mắc thẻ kho có bắt buộc không?, câu trả lời chi tiết dưới đây:

Xem thêm :  Hướng dẫn thay đổi tên đăng nhập trên windows 10

Hiện nay, chưa có quy định nào bắt buộc phải lập thẻ kho. Tuy nhiên theo thực tế tại doanh nghiệp hoặc công ty, tổ chức vẫn không nên bỏ qua việc lập thẻ kho.

Bởi vì, khi thẻ kho được lập thì mới có sổ kho, theo đó khi kế toán kho cần tổng hợp các thông tin liên quan về sản phẩm, hàng hóa trong kho thì sẽ căn cứ vào sổ kho để có thể ghi nhận lại số liệu.

Cách lập thẻ kho (sổ kho)

Để thực hiện soạn thảo mẫu thẻ kho mới nhất 2022, thì cách để lập thẻ kho quý vị có thể lựa chọn lập thẻ kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc theo mẫu của thông tư 133/2016/TT-BTC. Chi tiết về cách lập thẻ kho (sổ kho ) cụ thể như sau:

Cách lập thẻ kho (sổ kho) theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

– Ghi tên đơn vị, cơ quan,… và địa chỉ trụ sở bên góc trái trên cùng trang giấy

– Bên phải trang giấy ngang với thông tin tên, địa chỉ thì ghi tên mẫu số S12-DN (ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014)

– Tên mẫu: thẻ kho (sổ kho)

– Ngày lập thẻ ghi rõ ngày tháng năm

– Tờ số bao nhiêu?

– Thông tin của loại hàng, vật tư gồm:

+ Tên, nhãn hiệu và quy cách của vật tư

+ Đơn vị tính

+ Mã số của loại hàng hóa, sản phẩm đó.

– Thông tin chi tiết của loại hàng hóa, sản phẩm dược lập bảng, trong đó có các nội dung:

+ Số thứ tự: 1,2,3,4,… ( ô A)

+ Ngày tháng năm cụ thể ( ô B)

+ Số hiệu của chứng từ là xuất hay nhập ( ô C và ô D)

+ Diễn giải: ghi rõ đã thanh toán hay chưa? ( ô E)

+ Ngày nhập, xuất hàng hóa, sản phẩm ( ô F)

+ Số lượng chi tiết về hàng nhập, xuất và hàng tồn trong kho (lần lượt các ô 1,2,3)

+ Ký xác nhận từ kế toán (ô G)

Cộng cuối kỳ các ô số lượng (nhập, xuất, tồn)

– Số trang, trang từ … đến….

– Ngày mở sổ

– Ký và ghi rõ họ tên của người ghi sổ, kế toán trưởng, giám đốc

Cách lập thẻ kho (sổ kho) theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

– Ghi tên đơn vị, cơ quan,… và địa chỉ trụ sở bên góc trái trên cùng trang giấy

– Bên phải trang giấy ngang với thông tin tên, địa chỉ thì ghi tên mẫu số S08-DNN (ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016)

– Tên mẫu: Thẻ kho (sổ kho)

– Người lập thẻ

– Tờ số bao nhiêu?

– Thông tin của loại hàng, vật tư gồm:

+ Tên, nhãn hiệu và quy cách của vật tư

+ Đơn vị tính (lít, kg, chai, lọ,…)

+ Mã số của loại hàng hóa, sản phẩm đó. (tùy từng sản phẩm mà mỗi loại sẽ có mã hàng hóa hoặc sản phẩm khác nhau)

– Thông tin chi tiết của loại hàng hóa, sản phẩm dược lập bảng, trong đó có các nội dung:

+ Số thứ tự: 1,2,3,4,… ( ô A)

+ Ngày tháng năm cụ thể ( ô B)

+ Số hiệu của chứng từ là xuất hay nhập ( ô C và ô D)

Xem thêm :  Cách chọn mua máy máy giã bánh giầy phù hợp với cơ sở kinh doanh bánh giầy

+ Diễn giải: ghi rõ đã thanh toán hay chưa? ( ô E)

+ Ngày nhập, xuất hàng hóa, sản phẩm ( ô F)

+ Số lượng chi tiết về hàng nhập, xuất và hàng tồn trong kho (lần lượt các ô 1,2,3)

+ Ký xác nhận từ kế toán (ô G)

Cộng cuối kỳ các ô số lượng (nhập, xuất, tồn)

– Số trang, trang từ … đến….

– Ngày mở sổ

– Ký và ghi rõ họ tên của người lập phiếu, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật.

Mẫu thẻ kho mới nhất 2022

Hiện nay, mẫu thẻ kho mới nhất 2022 được sử dụng theo một trong hai mẫu được quy định chi tiết theo mẫu tại mẫu số S12-DN của thông tư 200/2014/TT-BTC và theo mẫu số S08-DNN thông tư 133/2016/TT-BTC

– Mẫu thẻ kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC

  Đơn vị:……………………

  Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S12-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


thẻ kho (Sổ kho)

Ngày lập thẻ:………………..

Tờ số……………………………

 

– Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: ………………………………………………

– Đơn vị tính: …………………………………………………………………………

– Mã số: ………………………………………………………………………………..

 

Số

Ngày, tháng
Số hiệu chứng từ
Diễn giải
Ngày nhập, xuất
Số lượng

xác nhận của kế toán

TT
Nhập
Xuất
Nhập
Xuất
Tồn

A
B
C
D
E
F
1
2
3
G

Cộng cuối kỳ
x

x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải (Download? Mẫu thẻ kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu thẻ kho mới nhất 2022 theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S08-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

THẺ KHO (SỔ KHO)

Người lập thẻ:…….

Tờ số………………

– Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư:…………………………………………………..

– Đơn vị tính:……………………………………………………………………………..

– Mã số:…………………………………………………………………………………….

Số TT
Ngày, tháng
Số hiệu chứng từ
Diễn giải
Ngày nhập, xuất
Số lượng
Ký xác nhận của kế toán

Nhập
Xuất
Nhập
Xuất
Tồn

A
B
C
D
E
F
1
2
3
G

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng cuối kỳ
x

x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải (Download) Mẫu thẻ kho mới nhất 2022 theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Cách ghi nội dung thẻ kho 2022

Cách ghi nội dung thẻ kho 2022 theo mẫu của thông tư 200/2014/TT-BTC

  Công ty M

Số 10 Ba Đình, Hà Nội

Mẫu số S12-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

thẻ kho (Sổ kho)

Ngày lập thẻ:21/1/2022

Tờ số: 01

 

– Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Dầu nóng 15ml (chai)

– Đơn vị tính: Chai

– Mã số: daunong

 

Số

Ngày, tháng
Số hiệu chứng từ
Diễn giải
Ngày nhập, xuất
Số lượng

xác nhận của kế toán

TT
Nhập
Xuất
Nhập
Xuất
Tồn

A
B
C
D
E
F
1
2
3
G

1
15/1/2022
NK01

Mua hàng chưa thanh toán
15/01/2022
1 000

500 000

Cộng cuối kỳ
x
1 000

500 000
x

– Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01

Xem thêm :  Cách gọi nhóm trên zalo bằng điện thoại, máy tính có video

– Ngày mở sổ: 21/01/2022

Ngày….. tháng…. năm …….

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Phương

Nguyễn Minh Phương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Cao Văn Chung

Chung

– Cách ghi thẻ kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Công ty D

Số 10 Ba Đình, Hà Nội

Mẫu số S08-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

THẺ KHO (SỔ KHO)

Người lập thẻ: Phương

Tờ số: 01

– Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Dầu đậu lành

– Đơn vị tính: Chai

– Mã số: Daudaulanh

Số TT
Ngày, tháng
Số hiệu chứng từ
Diễn giải
Ngày nhập, xuất
Số lượng
Ký xác nhận của kế toán

Nhập
Xuất
Nhập
Xuất
Tồn

A
B
C
D
E
F
1
2
3
G

1

2

15/1/2022

16/1/2022

NKA

NKB

 

 

Chưa thanh toán

 

 

15/1/2022

16/1/2022

 

100

200

 

500

400

Cộng cuối kỳ
x
100

500
x

– Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01

– Ngày mở sổ: ngày 21/1/2022


Người lập biểu
(Ký, họ tên)PhươngNguyễn Minh Phương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)HùngNguyễn Văn Hùng
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)Cao Văn ChungChung

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến mẫu thẻ kho mới nhất 2022, định nghĩa về thẻ kho, câu trả lời cho những vướng mắc về thẻ kho có bắt buộc không?, cách lập thẻ kho (sổ kho) ra sao?, cách ghi nội dung thẻ kho 2022 cụ thể như thế nào?


Hướng dẫn ghi Thẻ kho (Sổ kho)


Thẻ kho là sổ tờ rời. nếu đóng quyển thì gọi là “Sổ kho”. Thẻ tờ rời sau khi dùng xong phải đóng thành quyển. “Sổ kho” hoặc “Thẻ kho” sau khi đóng thành quyển phải có chữ ký của giám đốc.
Mỗi thẻ kho dùng cho một thứ vật tư, sản phẩm, hàng hóa cùng nhãn hiệu, quy cách ở cùng một kho. Phòng kế toán lập thẻ và ghi các chỉ tiêu: Tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính, mã số vật tư, sản phẩm, hàng hóa sau đó giao cho thủ kho để ghi chép hàng ngày. Hàng ngày thủ kho căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho ghi vào các cột tương ứng trong thẻ kho. Mỗi chứng từ ghi một dòng. Cuối ngày tính số tồn kho.
+ Cột A: Ghi số thứ tự
+ Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho
+ Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho
+ Cột E: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh
+ Cột F: Ghi ngày nhập, xuất kho
+ Cột 1: Ghi số lượng nhập kho
+ Cột 2: Số lượng xuất kho
+ Cột 3: Ghi số lượng tồn kho sau mỗi lần nhập, xuất hoặc cuối mỗi ngày
Theo định kỳ, nhân viên kế toán vật tư xuống kho nhận chừng từ và kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho, sau đó ký xác nhận vào thẻ kho (cột G)
Sau mỗi lần kiểm kê phải tiến hành số liệu trên thẻ kho cho phù hợp với số thực tế kiểm kê theo chế độ quy định

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại xmccomplex.com.vn

Related Articles

Back to top button