Giáo Dục

Trắc nghiệm địa lí 7 bài 19: môi trường hoang mạc

Câu 1: Hoang mạc có ở hầu hết các châu lục và chiếm:

 •    A. Gần 1/3 diện tích đất nổi của Trái Đất.
 •    B. Gần 1/2 diện tích đất nổi của Trái Đất.
 •    C. Gần 1/4 diện tích đất nổi của Trái Đất.
 •    D. Gần 1/5 diện tích đất nổi của Trái Đất.

Câu 2: Ý nào sau đây không đúng về vị trí các hoang mạc trên thể giới:

 • A. Tập trung dọc theo hai đường chí tuyến
 • B. Nơi có các dòng biển lạnh cháy qua
 • C. Nằm sâu trong nội địa
 • D. Nơi có các dòng biển nóng chảy qua

Câu 3: Phần lớn các hoang mạc nằm:

 •    A. Châu Phi và châu Á.
 •    B. Hai bên đường chí tuyến và giữa đại lục Á-Âu.
 •    C. Châu Phi.
 •    D. Châu Âu và nằm sâu trong nội địa.

Câu 4: Các dòng hải lưu lạnh chảy gần bờ:

 •    A. Ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.
 •    B. Ảnh hưởng rất ít đến việc hình thành các hoang mạc.
 •    C. Hầu như không ảnh hưởng đến việc hình thành các hoang mạc.
 •    D. Không có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.

Câu 5: Diện tích của các hoang mạc ngày nay diễn biến ra sao?

 • A. Thu hẹp dần     
 • B. Ngày càng mở rộng    
 • C. Giữ nguyên diện tích     
 • D.Đóng băng.

Câu 6: Hoang mạc  khô hạn nhất thế giới là:

 • A.   Ôxtraylia                            
 • B.   A-ta-ca-ma     
 • C.   Gô-Bi             
 • D.   Xahara

Câu 7: Trong các hoang mạc đôi chỗ có các ốc đảo là:

 •    A. Nơi có nước nhưng không có các loài sinh vật và con người sống ở đó.
 •    B. Nơi khô hạn nhất của hoang mạc.
 •    C. Nơi có các loài sinh vật và có rất nhiều nước.
 •    D. Nơi có nước, các loài sinh vật và con người sống ở đó.

Câu 8: Các hoang mạc thuộc đới ôn hoà:

 •    A. Có diện tích lớn hơn các hoang mạc thuộc đới nóng.
 •    B. Có diện tích nhỏ hơn các hoang mạc thuộc đới nóng.
 •    C. Có nhiệt độ lớn hơn các hoang mạc thuộc đới nóng.
 •    D. Đới ôn hòa có nhiều hoang mạc hơn đới nóng.
Xem thêm :  Soạn bài thao tác lập luận phân tích - ngữ văn 11

Câu 9: Trong các hoang mạc thường:

 •    A. Lượng mưa rất lớn.
 •    B. Lượng bốc hơi rất thấp.
 •    C. Biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất lớn.
 •    D. Biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất nhỏ.

Câu 10: Diện tích các hoang mạc có xu hướng:

 •    A. Ngày một giảm.
 •    B. Không có gì thay đổi.
 •    C. Ngày một tăng nhưng không ổn định.
 •    D. Ngày một tăng.

Câu 11: Thực vật sống ở hoang mạc có đặc điểm thích nghi :

 • A. Lá biến thành gai                 
 • B. Thân mộng nước                  
 • C. Rễ dài               
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Loài động vật nào sau đây phát triển mạnh ở hoang mạc?

 • A. Ngựa                
 • B. Bò                    
 • C. Trâu                 
 • D. Lạc đà.

Câu 13: Hoang mạc Xahara ở châu Phi là hoang mạc:

 •    A. Lớn nhất thế giới.
 •    B. Nhỏ nhất thế giới.
 •    C. Lớn nhất ở châu Phi.
 •    D. Nhỏ nhất ở châu Phi.

Câu 14: Các loài sinh vật thích nghi được môi trường hoang mạc có:

 •    A. Lạc đà, linh dương, bò sát, côn trùng, đà điểu… cây bụi gai, xương rồng, chà là.
 •    B. Lạc đà, linh trưởng, bò sát, côn trùng, đà điểu… cây bụi gai, xương rồng, chà là.
 •    C. Lạc đà, hươu, nai, bò sát, côn trùng, đà điểu… cây bụi gai, xương rồng, chà là.
 •    D. Lạc đà, voi, sư tử, bò sát, côn trùng, đà điểu… cây bụi gai, xương rồng, chà là.


ĐỊA LÍ 7 – BÀI 19 – MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC


ĐỊA LÍ 7 BÀI 19 MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC
Đặc điểm môi trường hoang mạc.
Sự thích nghi của thực vật, động vật ở môi trường hoang mạc.

Xem thêm :  Future perfect

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button