Giáo Dục

Cách dùng must và have to trong tiếng anh

Chúng ta thường dùng must và have to để diễn tả sự cần thiết vì phải làm một một công việc gì đó. Xét về ý nghĩa, chúng có thể giống nhau. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, giữa MUST và HAVE TO lại có ý nghĩa khác nhau một chút…

Chúng ta thường dùng MUST và HAVE TO để diễn tả sự cần thiết vì phải làm một một công việc gì đó. Xét về ý nghĩa, chúng có thể giống nhau. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, giữa MUST và HAVE TO lại có ý nghĩa khác nhau một chút…


A. MUST và HAVE TO đều được sử dụng để diễn tả sự cần thiết phải làm một việc gì đó và có thể sử dụng giống nhau trong nhiều tình huống.

Ví dụ:

 • Oh, it’s later than I thought. I MUST/HAVE TO go hay I HAVE TO go.

 • You MUST/HAVE TO have a passport to visit most foreign countries.

B. MUST và HAVE TO cũng có một vài sự khác nhau như sau:

1. MUST để diễn tả cảm giác của cá nhân, HAVE TO dùng thiên về quy định

  “You MUST do something” = “Tôi (người nói) nhận thấy việc đó là cần thiết”.

Ví dụ:

 • She’s a really nice person. You MUST meet her. (= I say this is necessary)

 • I haven’t phoned Ann for ages. I MUST phone her tonight.

.

– “You HAVE TO do something” bởi vì đó là luật lệ hay tình huống thực tế bắt buộc.

Ví dụ:

 • You can’t turn right here. You HAVE TO turn left. (because of the traffic system)

 • My eye sight isn’t very good. I HAVE TO wear glasses for reading.

Xem thêm :  Ôn tập sinh học 12 chương 1- phần tiến hóa: bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Note: Trong một vài trường hợp, nếu như chúng ta không chắc chắn nên dùng từ nào thì thông thường để “an toàn” hơn nên dùng HAVE TO.

Ví dụ:

 • I MUST get up early tomorrow. There are a lot of things I want to do.


 

2. HAVE TO dùng cho tất cả mọi thì, MUST để nói về hiện tại hay tương lai

Ví dụ:

a. MUST

 • We MUST go now. (thì hiện tại tiếp diễn)

.

 • We MUST go tomorrow. (không dùng “We MUST go yesterday”)


 

b. HAVE TO

 • I had to go to the hospital (Thì quá khứ)

 • Have you ever had to go to hospital? (thì hiện tại hoàn thành)

3. Trong câu nghi vấn và câu phủ định, HAVE TO đi kèm với do/does/did…, còn MUST thì không

Ví dụ

 • What do I HAVE TO do to get a driving license?

 • Karen doesn’t HAVE TO work on Saturdays.

4. HAVE TO – việc cần thiết phải làm do tác động bên ngoài, MUST – việc cần thiết phải làm do cá nhân người nói nghĩ hay đồng ý là đúng và quan trọng.

Ví dụ:

a. MUST

 •   I feel tired, so I MUST go to bed early

 • You MUST keep it a secret. You MUSTN’T tell anyone. (=don’t tell anyone)


 

b. HAVE TO

 • I HAVE TO arrive at work at 9 sharp. My boss is very strict.

(do có tác động bên ngoài là “My boss is very strict” , nên “I HAVE TO arrive at work at 9 sharp.”)
 

 •   We HAVE TO give him our answer today or lose out on the contract.

Xem thêm :  Từ tượng hình, từ tượng thanh

(do có tác động bên ngoài là “or lose out on the contract”, nên “We HAVE TO give him our answer today”)

 

Tải miễn phí sách ôn tập ngữ pháp tại đây.

 

—————————————————-

Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas
Tiên phong tại Việt Nam về chuẩn giọng tiếng Anh – Chuyên đào tạo tiếng Anh cho người đi làm, du học hay định cư

 • Học MIỄN PHÍ phương pháp tự học tiếng Anh: https://freeweek.emas.edu.vn/
 • Sách tự học tiếng Anh giao tiếp giọng Mỹ: https://22cd.emas.edu.vn/
 • Hotline: 0933.6966.37

 • Facebook: https://www.facebook.com/ChuanHoaTiengAnh/


Elight | Phân biệt MUST, HAVE TO và NEED cực dễ hiểu và dễ nhớ | Học ngữ pháp tiếng Anh


Elight | Cách phân biệt MUST, HAVE TO và NEED cực dễ hiểu và dễ nhớ | Học ngữ pháp tiếng Anh
Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề
1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Hướng dẫn phát âm cho người mất gốc:
https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh
Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới
Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, đăng ký kênh YouTube Elight ngay tại link này nhé: http://bit.ly/dangkykenhElight
Vui lòng không reup lại video khi chưa có sự cho phép từ YouTube Elight Learning English, ghi rõ tên Channel sở hữu và link dẫn về video gốc
Mỗi ngày xem 35 video học tiếng Anh của Elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.
Kết nối với Elight
Official Website: https://elight.edu.vn
Official Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/
Official Instagram: https://www.instagram.com/elight.learningenglish/

Xem thêm :  Bài tập luyện tập este và chất béo - hóa 12 bài 4

Related Articles

Back to top button