Tổng Hợp

Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh tây ninh

Ngày đăng: 29/12/2017, 20:23

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  HỒ TIỂU BẢO NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂM LINH Ở TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  HỒ TIỂU BẢO NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂM LINH Ở TỈNH TÂY NINH Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHẠM HÙNG Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Những kết số liệu luận văn chưa công bố trước hình thức Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường, trước khoa Du lịch học cam đoan Học viên Hồ Tiểu Bảo LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, vị Chức sắc Tòa Thánh Tây Ninh anh chị nhân viên làm việc khu điểm du lịch đặc biệt Quý cô làm việc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Tây Ninh giúp đỡ tơi có thêm tư liệu để làm hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Q thầy giảng dạy khoa Du lịch học – trường Đại học Khoa học, Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, người truyền đạt kiến thức hữu ích du lịch, làm sở cho thực luận văn Đặc biệt xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy PGS.TS Nguyễn Phạm Hùng tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, tơi cảm ơn Thư viện tỉnh Tây Ninh cung cấp cho số nguồn sách cần thiết để tham khảo cho phần sở lý luận Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình ln tạo điều kiện tốt cho suốt trình học thực luận văn Tơi tin luận văn tránh khỏi điều sai sót hạn chế, tơi kính mong nhận thơng cảm, lời nhận xét đóng góp Q thầy Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập xử lý liệu thứ cấp 4.2 Phương pháp điều tra xã hội học 4.3 Phương pháp chuyên gia 4.4 Phương pháp phân tích tổng hợp Bố cục luận văn Đóng góp luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA TÂM LINH Ở TÂY NINH VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂM LINH Ở TÂY NINH 10 1.1 Khái quát văn hóa tâm linh Tây Ninh 10 1.1.1 Phật giáo 10 1.1.2 Kitô giáo 11 1.1.3 Đạo Cao Đài 12 1.1.4 Đạo Hồi 14 1.1.5 Các đạo khác 15 1.1.6 Các tín ngưỡng dân gian 15 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu văn hóa tâm linh Tây Ninh 17 1.2.1 Ở Việt Nam 17 1.2.2 Ở tỉnh Tây Ninh 19 1.3 Tổng quan lý luận nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh Tây Ninh 20 1.3.1 Tâm linh, văn hóa tâm linh, du lịch tâm linh 20 1.3.2 Những lĩnh vực cần nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh 27 1.3.3 Vấn đề khai thác văn hóa tâm linh phục vụ phát triển du lịch 35 1.3.4 Vấn đề khai thác văn hóa tâm linh phục vụ phát triển du lịch Tây Ninh 36 Tiểu kết chương 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG DU LỊCH TÂM LINH Ở TÂY NINH 40 2.1 Thị trường, khách du lịch tâm linh Tây Ninh 40 2.2 Tài nguyên du lịch tâm linh Tây Ninh 45 2.3 Sản phẩm du lịch tâm linh Tây Ninh 61 2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tâm linh Tây Ninh 63 2.5 Những điểm, tuyến du lịch tâm linh Tây Ninh 72 2.6 Nhân lực phục vụ du lịch tâm linh Tây Ninh 73 2.7 Hoạt động xúc tiến du lịch tâm linh Tây Ninh 75 2.8 Quản lý hoạt động du lịch tâm linh Tây Ninh 80 Tiểu kết chương 86 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂM LINH Ở TÂY NINH 3.1 Căn đề xuất giải pháp 87 3.1.1 Căn pháp lý 87 3.1.2 Căn thực tiễn 89 3.2 Các giải pháp cụ thể 91 3.2.1 Giải pháp phát triển thị trường – khách du lịch tâm linh Tây Ninh 91 3.2.2 Giải pháp phát triển sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tâm linh Tây Ninh 92 3.2.3 Giải pháp phát triển sản phẩn du lịch tâm linh Tây Ninh 95 3.2.4 Giải pháp phát triển nhân lực phục vụ du lịch tâm linh Tây Ninh 98 3.2.5 Giải pháp xúc tiến du lịch tâm linh Tây Ninh 101 3.2.6 Giải pháp quản lý du lịch tâm linh Tây Ninh 104 3.2.7 Giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch tâm linh Tây Ninh 108 Tiểu kết chương .110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC 117 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý CSLT Cơ sở lưu trú ĐVT Đơn vị tính GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa KDL Khách du lịch KNĐ Khách nội địa KQT Khách quốc tế LĐTT Lao động trực tiếp NXB Nhà xuất SVHTT&DL Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTTB Tăng trưởng trung bình UBND Ủy ban nhân dân UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Tổ chức Văn hóa, Khoa học Giáo dục Liên hợp quốc UNWTO United Nations World Tourism Organization Tổ chức Du lịch Thế giới USD Đô la Mỹ VNĐ Việt Nam đồng DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thống kê số lượng tín đồ theo Phật giáo Tây Ninh 11 Bảng 1.2: Thống kê số lượng tín đồ theo Kitơ giáo Tây Ninh 12 Bảng 1.3: Thống kê số lượng tín đồ theo đạo Cao Đài Tây Ninh 13 Bảng 1.4: Thống kê số lượng tín đồ theo đạo Hồi Tây Ninh 14 Bảng 2.1: Hiện trạng khách du lịch đến Tây Ninh, giai đoạn 2012 – 2016 41 Bảng 2.2: Tỉ lệ nhóm tuổi phiếu điều tra 42 Bảng 2.3: Số liệu trạng sở lưu trú du lịch địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2012 – 2016 64 Bảng 2.4: Hiện trạng lao động ngành du lịch tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2013 – 2015 74 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam nhiều năm trở lại định hướng theo nước phát triển để phát triển loại hình du lịch tâm linh Việt Nam với nhiều lợi nguồn tài nguyên du lịch phong phú đa dạng văn hóa, đa dạng lễ hội tơn giáo tín ngưỡng, nhiều cơng trình kiến trúc nghệ thuật tơn giáo, miền, vùng, tỉnh văn hóa tâm linh khác nhau, vừa đan xen lẫn tạo nên sức hút lớn với du khách nước Du lịch tâm linh từ lâu phát triển gắn liền với hoạt động hành hương di tích, danh lam thắng cảnh, chùa, đền… tham gia vào lễ hội văn hóa truyền thống Du lịch tâm linh Việt Nam nói chung du lịch tâm linh Tây Ninh nói riêng trở thành xu hướng ngày phổ biến Tây Ninh nhận định có tiềm phát triển du lịch, loại hình du lịch tâm linh tiêu biểu Trong dịp dự đại lễ mừng Tây Ninh kỷ niệm 180 năm hình thành phát triển, vào ngày 09 tháng năm 2016, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định: “So với địa phương khác khu vực, Tây Ninh có lợi vượt trội phát triển kinh tế du lịch mà tỉnh có được” Trong chuyến thăm làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh ngày 13/5/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn nhận xét: “Tiềm mạnh du lịch Tây Ninh rõ, với lợi nơi có như: khu di tích lịch sử quốc gia Trung ương Cục, siêu thị mua sắm miễn thuế cửa Mộc Bài, khu du lịch Núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát… Mỗi địa điểm có lợi để khai thác phát triển du lịch” Theo công bố tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam công bố cuối năm 2014 Top 10 điểm du lịch tâm linh thu hút khách Việt Nam tỉnh Tây Ninh có điểm du lịch tâm linh khu du lịch Núi Bà Đen (Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Khu Di tích Lịch sử văn hóa – Danh thắng Du lịch Núi Bà Đen) Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh Với tài nguyên du lịch đa dạng hấp dẫn, đặc biệt tài nguyên du lịch tâm linh, Tây Ninh chọn phát triển ngành du lịch ưu tiên để phát triển kinh tế, ngành du lịch Tây Ninh xác định chọn du lịch tâm linh du lịch sinh thái sản phẩm để thu hút nhà đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh làm thương hiệu cho ngành du lịch Tây Ninh nhằm thu hút du khách, đồng thời động lực thúc đẩy du lịch Tây Ninh phát triển nhanh mạnh Nhận định mạnh du lịch tâm linh từ lâu, nhiên du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh chưa thật có bước phát triển tương xứng với tiềm năng, nguồn lực sẵn có Bên cạnh đó, du khách đến điểm du lịch tâm linh địa bàn tỉnh Tây Ninh như: Đền, chùa, Thánh Thất… dừng lại việc tham quan danh lam thắng cảnh hay quan sát lễ hội chưa thật tìm hiểu hay, đẹp, hồn di tích, lễ hội Hoạt động du lịch khu, tuyến điểm diễn tự phát, thiếu định hướng, tập trung phát triển mạnh vào điểm du lịch lớn như: Núi Bà Đen, Tòa Thánh Tây Ninh… mà chưa tập trung thật khai thác hết tài nguyên du lịch tâm linh mà tỉnh có Sản phẩm du lịch dịch vụ cung ứng cho loại hình du lịch chưa hồn tồn đáp ứng hết nhu cầu khách tham quan, khách du lịch Ngồi nhiều hạn chế công tác quản lý xúc tiến du lịch… Du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh chưa nghiên cứu đầy đủ, toàn diện Nhiều vấn đề cụ thể du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh chưa tìm hiểu Từ số trạng đề tài luận văn thạc sĩ: “Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh” góp phần tìm hiểu giá trị tiềm văn hóa tâm linh tỉnh, khai thác hợp lý hiệu giá trị di sản văn hóa tâm linh vật thể phi vật thể tỉnh Tây Ninh, góp phần phát triển loại hình du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh nói riêng loại hình du lịch tâm linh nước nói chung Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn tìm hiểu khái quát tổng quan tâm linh, văn hóa tâm linh, du lịch tâm linh tỉnh; tìm hiểu, phân tích thực trạng du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh qua lĩnh vực cần nghiên cứu như: Nghiên cứu tiềm năng, mạnh nguồn lực văn hóa tâm linh tỉnh Tây Ninh Từ đề giải pháp góp phần phát triển loại hình du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh Để đạt mục đích phải tiến hành giải nhiệm vụ chính: – Nghiên cứu sở lý luận vấn đề liên quan đến tâm linh, đến văn hóa thực tế nay, dự án du lịch thường chậm tiến độ thời gian, xác định phạm vi cho dự án, khu du lịch không rõ liên quan đến nhiều ngành đồng thuận cộng đồng không cao Nguyên nhân, công tác phổ biến truyên truyền quy hoạch chưa trọng, phạm vi số lần phổ biến, truyên truyền hạn chế, chưa cụ thể đến vùng dự án hay khu vực bị tác động quy hoạch nên số phận cộng đồng không nắm vững nội dung có liên quan đến quy hoạch dẫn đến khơng đồng thuận bên liên quan Về công tác tra, kiểm tra điểm du lịch: Cần có biện pháp ngăn chặn xử lý tượng bán hàng không quy định, chèo kéo, bắt nạt du khách… điểm tham quan du lịch tâm linh gây ấn tượng không tốt du khách tham quan Tăng cường công tác tra nhằm phát yếu tố tích cực quản lý để phát huy tìm hạn chế yếu trình quản lý chế sách chưa phù hợp để điều chỉnh, đồng thời phát ngăn chặn hiệu tượng tiêu cực trình khai thác, quản lý phát triển tài nguyên du lịch để xử lý nghiêm vi phạm Về kiện toàn máy quản lý Nhà nước du lịch cấp: Ở cấp tỉnh, cần nhanh chóng bổ sung thêm nhân lực cho phòng nghiệp vụ du lịch – đơn vị trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước du lịch cấp tỉnh Ở cấp huyện, cần tăng cường vai trò lực quản lý nhà nước du lịch phòng văn hóa thơng tin, bố trí cán chuyên trách du lịch, tách bạch rõ ràng chức năng, nhiệm vụ hoạt động cụ thể cho phận Về việc ban hành, bổ sung điều chỉnh chế sách có liên quan đến phát triển du lịch: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cấp phép hoạt động kinh doanh du lịch, thủ tục đăng ký đầu tư, xây dựng sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật du lịch Đơn giản hóa thủ tục cho việc lại, tham quan, cư trú khách du lịch Có chế sách miễn giảm, thuế, cho nộp thuế chậm, lãi suất ưu đãi vốn vay đầu tư dự án đầu tư khu trọng điểm phát triển du lịch; ưu đãi đặc biệt cho tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh, xây dựng khu vui chơi giải 107 trí địa bàn tỉnh 3.2.7 Giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch tâm linh Tây Ninh Đối với quan quản lý Nhà nước: Để quản lý Nhà nước tài nguyên du lịch tâm linh vật thể phi vật thể đạt hiệu Năm 2007 UBND tỉnh phê duyệt Đề án phân cấp Quản lý di tích lịch sử – văn hóa địa bàn tỉnh Quyết định số 19/QĐ-UBND Không thể phủ nhận nỗ lực Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch đồng thuận lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền cấp, ngành hữu quan Tuy nhiên việc quản lý, bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa (Tài nguyên du lịch tâm linh) Tây Ninh số hạn chế định Đó việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích chậm, dẫn đến nhiều di tích bị xâm hại, khơng Ban quản lý di tích sở chưa củng cố nên hiệu hoạt động chưa cao; việc tu bổ, tơn tạo di tích nhiều hạn chế khơng địa phương việc thực nếp sống văn minh nhiều sở tín ngưỡng tơn giáo nhiều bất cập Do vậy, tác giả xin nêu vài giải pháp phải bảo vệ tài nguyên du lịch tâm linh: Tổ chức thực dự án nghiên cứu, sưu tầm, thống kê, phân loại tài nguyên du lịch tâm linh địa bàn tỉnh, sách, báo, tạp chí mà tỉnh phát hành nêu lên thơng tin di tích chùa, đền mà chưa nêu lên trọng tâm giá trị lịch sử di tích đó; Tiến hành kiểm tra, khảo sát thường xuyên, định kỳ di sản văn hóa; Tăng cường cơng tác truyền dạy, trình diễn, phục dựng loại hình di sản văn hóa phi vật thể lễ cúng đạo Cao Đài, lễ hội Kỳ yên, lễ cúng Quan lớn Trà Vong… Đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa; Đối với dự án, quy hoạch tu bổ, phục hồi di tích cần: Kiểm tra trình độ, lực ba nhóm nhân lực định thành bại dự án bảo tồn di sản văn hóa gồm: Những người làm cơng tác quản lý; người tư vấn, thiết kế, giám sát thi công dự án tu bổ, phục hồi di tích cơng nhân trực tiếp thi công Phát triển du lịch tâm linh gắn với phát triển bền vững: Đối với phát triển bền vững du lịch văn hóa tâm linh Tây Ninh giai đoạn cần phải tiếp tục đầu tư tơn tạo di tích xếp hạng 108 xây dựng nội dung kịch lễ hội với sắc văn hoá truyền thống để vừa trì tính ngưỡng tự hào truyển thống, vừa phục vụ thu hút khách Bảo vệ môi trường tự nhiên môi trường xã hội lễ hội, không để biến tướng lễ hội Hoat động bảo tồn, tôn tạo không tách rời với phát triển bền vững, phát huy giá trị di tích thơng qua hoạt động du lịch; phát huy giá trị di tích phải gắn với hoạt động du lịch, có giá trị di tích nâng lên Khai thác di sản phải đôi với bảo tồn: Những giá trị văn hóa truyền thống biến khơng làm sống lại đời sống cộng đồng cư dân quốc gia, dân tộc Bên cạnh đó, việc khai thác di sản văn hóa phải tránh việc trọng khai thác giá trị, đem lại nguồn lợi kinh tế mà phá vỡ giá trị văn hóa truyền thống Trong quy hoạch, trùng tu, phục hồi di tích phải gìn giữ tối đa di tích gốc, tuân thủ nghiêm ngặt Luật Di sản văn hóa khơng nặng khai thác du lịch mà lãng quên chức bảo tồn di tích Việc xây dựng cơng trình dịch vụ du lịch phải tuân thủ quy hoạch; hoạt động dịch vụ phải tuân thủ quy định Ban quản lý khu di tích; tổ chức dịch vụ phải hài hòa, khơng làm phá vỡ khơng gian di tích mà thu lợi nhuận từ di tích dịch vụ di tích nhằm đầu tư vào việc gìn giữ di tích Nâng cao nhận thức cộng đồng du lịch tâm linh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác người dân việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống yêu cầu tất yếu Thực tiễn rằng, việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa đẩy mạnh đạt hiệu người dân tự giác tham gia Do đó, việc giáo dục để nâng cao ý thức tự giác người dân, khơi dậy họ lòng tự hào di sản văn hóa cộng đồng cơng việc có ý nghĩa quan trọng để hướng người dân chủ động tìm tòi, sưu tầm bảo tồn loại hình di sản văn hóa đặc biệt di sản văn hóa phi vật thể Hài hòa lợi ích trách nhiệm bên: Cân đối lợi ích di sản hoạt động du lịch mang lại cho đối tượng: 109 quyền, người dân địa phương, doanh nghiệp khách du lịch Nhà nước tơn vinh có sách đãi ngộ nghệ nhân, nghệ sĩ, người nắm giữ phổ biến nghệ thuật truyền thống Nâng cao trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch: Bảo vệ, giữ gìn vệ sinh khu, điểm du lịch văn hóa đưa khách du lịch tới tham quan, nghiên cứu học tập Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhân viên, khách du lịch giữ gìn bảo vệ di sản văn hóa Việc bảo tồn, tơn tạo di tích tơn giáo tín ngưỡng có ý nghĩa lớn nhằm bảo lưu giá trị văn hóa lịch sử phát huy sắc truyền thống dân tộc Tiểu kết chương Từ thực trạng nghiên cứu chương 2, chương nêu vài giải pháp bản, mang tính pháp lý số giải pháp mang tính thực tiễn cao dựa vào thực trạng khai thác tài nguyên du lịch tâm linh tỉnh Nhóm giải pháp như: Giải pháp phát triển thị trường khách, phát triển sở hạ tầng, giải pháp quản lý du lịch tâm linh… cần phải thực cách đồng bộ, bước có phối hợp bên liên quan từ quan quản lý Nhà nước đến cộng đồng cư dân địa phương, giải pháp phát triển phải mang tính bền vững lâu dài Cũng du lịch văn hóa, du lịch tâm linh có vai trò định đời sống xã hội Đối với nhà quản lý văn hóa hay nhà kinh doanh du lịch phải nắm rõ điều để đưa giải pháp thích hợp giúp cho loại hình phát triển theo hướng tích cực, quan trọng phát triển phải phục vụ cho xã hội, người hay cụ thể du khách 110 KẾT LUẬN Đề tài luận văn thạc sĩ du lịch: “Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh” hệ thống hóa sở lý luận loại hình du lịch tâm linh nghiên cứu thực trạng du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh đồng thời đánh giá đưa giải pháp để thúc đẩy loại hình du lịch tâm linh tỉnh nhiều phương diện khác với hy vọng định hướng tốt nhiều giải pháp đồng hy vọng phát triển nhanh, bền vững, góp phấn xứng đáng vào nghiệp phát triển kinh tế – xã hội nước nói chung tỉnh Tây Ninh nói riêng Ngành du lịch tâm linh nước đà phát triển, ngành du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh năm gần khởi sắc, đạt số thành tựu Trong bậc Khu Di tích Lịch sử văn hóa – Danh thắng Du lịch Núi Bà Đen điểm đến hàng đầu khu vực Nam nơi có nhiều đổi để trở thành trọng điểm du lịch sinh thái, văn hóa – lịch sử tâm linh nước Cũng loại hình du lịch văn hóa khác, du lịch tâm linh khai thác dựa tài nguyên du lịch tâm linh vật thể phi vật thể Đối với du lịch tâm linh điểm đến lại đặc trưng hệ thống di tích tín ngưỡng tơn giáo như: Đền, chùa, đình, miếu, phủ, nhà thờ, lễ hội gắn liền với di tích điểm đến phải đáp ứng hai yếu tố du lịch tâm linh Nhưng vấn đề khai thác thu hút du khách đến với điểm du lịch Tòa Thánh Tây Ninh núi Bà Đen mà chưa khai thác giá trị tài nguyên tâm linh khác, để khai khác tài nguyên tâm linh tiềm cần phải kết hợp nhiều yếu tố từ cấp lãnh đạo đến công ty du lịch, quan quản lý Nhà nước du lịch tỉnh Tây Ninh, bên cạnh khơng thiếu cư dân địa phương, kết hợp đa phương đưa ngành du lịch tỉnh phát triển với tiềm Với nỗ lực lớn quyền ngành du lịch Tây Ninh, hy vọng tương lai ngành du lịch tỉnh ngày khởi sắc, thu hút khách du lịch đến với nơi nhiều hơn, góp phần thúc đẩy du lịch Tây Ninh phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội 111 Nhu cầu tín ngưỡng tâm linh hoạt động tinh thần thiếu phận cộng đồng dân cư nước nên đến ngày lễ hội người dân thường tổ chức đến khu vực như: Đền, chùa chiền, nhà thờ… nơi cho linh thiêng để cúng lễ, cầu nguyện Tỉnh Tây Ninh tỉnh có nhiều khu vực gắn liền với tự tín ngưỡng cộng đồng dân cư, lễ hội địa bàn phong phú mang đậm tín ngưỡng cộng đồng dân cư nên thu hút nhiều người tham dự, đặc biệt lễ hội cộng đồng theo đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, lễ hội Núi Bà Đen, lễ hội chùa Đây điều kiện để tổ chức xây dựng sản phẩm du lịch gắn liền với loại tài nguyên Luận văn mong đóng góp phần vào định hướng phát triển ngành du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh tương lai không xa Đề tài luận văn thạc sĩ du lịch: “Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh” thực thời gian ngắn nên chưa nghiên cứu đầy đủ thực trạng phát triển loại hình du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh, thơng qua số liệu thống kê từ quan Nhà nước, số liệu thống kê từ du khách tham quan khu điểm du lịch Số liệu du lịch tỉnh Tây Ninh có số liệu du lịch tâm linh khó ghi nhận Bên cạnh đó, người viết thiếu nhiều kinh nghiệm lĩnh vực liên quan đến đề tài nghiên cứu, có hội nghiên cứu cố gắng hoàn thiện lần nghiên cứu sau này./ 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chu Quang Trứ (2001), Di sản văn hóa dân tộc tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam, NXB Mĩ thuật Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh (2016), Niên giám thống kê Tây Ninh 2015, Tây Ninh Đào Duy Anh (1992), Việt Nam văn hóa sử cương, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Trung Kiên (1999), Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Đồn Thị Thùy Trang (2010), Tìm hiểu hoạt động du lịch văn hóa tâm linh người Hà Nội (Khảo sát địa bàn quận Đống Đa), Đại học Khoa học – Xã hội – Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Hòa thượng Thích Niệm Thới (Chủ biên) – Phan Kỷ Sửu (2014), Tìm hiểu Phật giáo tín ngưỡng dân gian Tây Ninh, NXB Tơn giáo Hồng Văn Thành (2014), Giáo trình Văn hóa du lịch, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội Huỳnh Minh (2001), Tây Ninh xưa, NXB Thanh niên Lê Minh (1994), Văn hóa gia đình Việt Nam phát triển, NXB Lao Động 10 Lê Thị Tuyết Mai (2004), Du lịch di tích lịch sử văn hóa, NXB trường Đại học Văn hóa Hà Nội 11 Mai Thanh Hải (1998), Tôn giáo giới Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân 12 Nhóm nhiều tác giả (2013), Hỏi đáp văn hóa Việt Nam, NXB Văn hóa Thơng tin 13 Ngơ Đức Thịnh (Chủ biên, 2001), Đạo Mẫu Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 14 Ngơ Đức Thịnh (2001), Tín ngưỡng văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 15 Nguyễn Duy Hinh (2007), Tâm linh Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa 16 Nguyễn Đăng Duy (2001), Các hình thái tín ngưỡng, tơn giáo Việt Nam, NXB Văn hóa Thơng tin, HàNội 113 17 Nguyễn Đăng Duy (2001), Văn hóa tâm linh, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 18 Nguyễn Đăng Duy (1997), Văn hóa tâm linh Nam bộ, NXB Hà Nội 19 Nguyễn Hữu Hiếu (2004), Tìm hiểu văn hóa tâm linh Nam bộ, NXB Trẻ thành phố Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Minh San (1994), Tiếp cận tín ngưỡng dân gian Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc 21 Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) (2014), Địa lý du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam 22 Nguyễn Phạm Hùng (2012), Bảo tồn di sản văn hóa hoạt động phát triển du lịch, Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bối cảnh khủng hoản kinh tế”, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức ngày 06/4/2012 23 Nguyễn Phạm Hùng (2011), Bảo tồn văn hóa tơn giáo Việt Nam nay, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 24 Nguyễn Phạm Hùng (2012), Cần bảo tồn văn hóa cách, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 10 25 Nguyễn Phạm Hùng (1999), Du lịch tơn giáo vấn đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 26 Nguyễn Phạm Hùng (2012), Một số vấn đề văn hóa tơn giáo việc bảo tồn di sản văn hóa tơn giáo Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tư vấn Bảo tồn di sản văn hóa tơn giáo giai đoạn nay”, Trung tâm Bảo tồn văn hóa tơn giáo, Hội di sản Văn hóa Việt Nam, tổ chức ngày 23/3/2012 27 Nguyễn Phạm Hùng (2016), Văn hóa du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Nguyễn Thị Thu Thủy (2011), Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định, Đại học Khoa học – Xã hội – Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 29 Nguyễn Trùng Khánh (Chủ nhiệm) cộng sự, Nghiên cứu loại hình du lịch tâm linh Việt Nam, Báo cáo tổng hợp Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2011-2012, đơn vị chủ trì trường Cao đẳng Du lịch HàNội 30 Nguyễn Văn Huyên (1995), Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam, NXB 114 Khoa học Xã hội 31 Nguyễn Văn Lưu (2009), Thị trường du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Đình Hòa (2008), Giáo trình Marketing du lịch, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 33 Nguyễn Văn Tân (2014), Cẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt Nam, NXB Văn hóa Thơng tin 34 Nguyễn Văn Thắng (2015), Thực hành nghiên cứu kinh tế quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 35 Nguyễn Văn Tuấn (2013), Du lịch tâm linh Việt Nam, thực trạng định hướng phát triển, Hội nghị quốc tế du lịch tâm linh phát triển bền vững, Ninh Bình ngày 21-22/11/2013 36 Phan Huy Xu Võ Văn Thành (2016), Bàn văn hóa du lịch Việt Nam, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 37 Phan Kế Bính (1990), Việt Nam phong tục, NXB Thành phố Hồ Chí Minh 38 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2001), Luật Di sản Văn hóa, luật số 28/2001/QH10 39 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật Du lịch, luật số 44/2005/QH11 40 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2016), Luật Tín ngưỡng, Tơn giáo, luật số 02/2016/QH14 41 Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch tỉnh Tây Ninh (2014), Ẩm thực làng nghề truyền thống tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh 42 Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch tỉnh Tây Ninh (2014), Di tích lịch sử – văn hóa – danh lam thắng cảnh tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh 43 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 29/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 44 Thượng tọa Thích Đạt Đạo (2010), Hoằng pháp với vấn đề du lịch tâm linh, Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2010 Kiên Giang, Kiên Giang ngày 59/5/2010 115 45 Trần Đức Thanh (Chủ biên) Trần Thị Mai Hoa (2017), Giáo trình Địa lý du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 46 Trần Đức Thanh (2005), Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 47 Trần Ngọc Thêm (1997), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục 48 Trần Ngọc Thêm (2006), Tìm sắc văn hóa Việt Nam, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 49 Trần Quốc Vượng (Chủ biên) cộng (2005), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục 50 Trần Thị Minh Hòa (2016), Bài giảng Marketing điểm đến du lịch 51 Trần Thị Minh Hòa (2015), Du lịch Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 52 Trần Thúy Anh (Chủ biên) – Triệu Thế Việt – Nguyễn Thu Thủy – Phạm Thị Bích Thủy – Phan Quang Anh (2014), Giáo trình du lịch văn hóa (Những vấn đề lý luận nghiệp vụ), NXB Giáo dục Việt Nam 53 Trần Văn Mậu (1998), Lữ hành du lịch, NXB Giáo dục 54 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Tây Ninh (2013), Tây Ninh tiềm hội đầu tư, NXB Thông Tấn 55 Từ Chi (1996), Từ định nghĩa văn hóa, Trong Văn hóa học đại cương sở văn hóa Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội 56 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2006), Địa chí Tây Ninh, NXB Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Tây Ninh 57 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2017), Kỷ yếu – Hội thảo quốc tế Du lịch Tây Ninh Tiềm – Lợi – Cơ hội phát triển 58 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2011), Kỷ yếu – Hội thảo Xúc tiến đầu tư du lịch Tây Ninh tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Ninh 59 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2016), Quyết định số 1663/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030” – giai đoạn 2016 – 2020, Tây Ninh 116 PHỤ LỤC Phụ lục Hình ảnh du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh Núi Bà Đen Tây Ninh (Nguồn: http://wru.edu.vn/kinh-nghiem-phuot-leo-nui-ba-den-tay-ninh-2264.html) Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh (Nguồn: http://www.panoramio.com/photo/107144394) 117 Chùa Gò Kén (Chùa Thiền Lâm) (Nguồn: http://giacngo.vn/tuvien/2010/08/18/77601B/) Chùa Phước Lưu (Nguồn: http://vuonhoaphatgiao.com/tu-vien/cac-chua-trong-nuoc/cac-chua-o-tayninh/chua-phuoc-luu/) 118 Phụ lục Phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA (KHẢO SÁT) (Phiếu dành cho du khách) Phiếu số: Địa điểm: Kính chào Q khách! Tơi tên Hồ Tiểu Bảo, học viên khoa Du Lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội Hiện làm nghiên cứu đề tài Luận văn thạc sĩ: “Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh” Xin Quý khách vui lòng dành chút thời gian cho việc khảo sát chúng tôi, ý kiến Quý khách thơng tin q giá để chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Quý khách vui lòng đánh dấu () vào chọn () ghi vào phần ý kiến khác Rất mong nhận giúp đỡ Quý khách Xin chân thành cảm ơn! I THÔNG TIN CHUNG  Nam  Nữ  Từ 22 – 30  Từ 31 – 60  Tiểu học  Trung học sở  Trung học phổ thông  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học Giới tính: Tuổi:  Dưới 22  Trên 60 Trình độ học vấn:  Sau đại học Nghề nghiệp:  Học sinh – sinh viên  Cán viên chức  Cơng nhân  Hưu trí  Buôn bán  Nghề nghiệp khác 119 Quý khách đến từ tỉnh (Thành phố) nào? II HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Đây lần thứ Quý khách quay lại tham quan điểm du lịch này?  Lần thứ  Lần thứ hai  Lần thứ ba  Trên ba lần Quý khách biết đến điểm tham quan văn hóa tâm linh thơng qua kênh nào? (Có thể chọn nhiều phương án)  Công ty, đại lý du lịch  Người quen, bạn bè giới thiệu  Phát thanh, truyền hình  Internet, trang mạng xã hội  Thông tin cơng cộng (Báo, tạp chí)  Các kênh khác: Quý khách đến địa điểm tham quan với mục đích gì? (Có thể chọn nhiều phương án)  Thăm viếng chùa, nhà thờ  Tìm hiểu văn hóa tâm linh  Cầu mong điều  Học tập – nghiên cứu  Du lịch túy (tham quan, nghỉ  Mục đích khác: ngơi, giải trí…) Các hoạt động Quý khách thực hiện, tham gia điểm tham quan văn hóa tâm linh? (Có thể chọn nhiều phương án)  Tham quan, tìm hiểu đời sống  Thưởng thức, mua sắm đặc sản địa người dân, văn hóa địa phương phương  Tham quan, khám phá địa danh tâm  Chiêm bái, hành lễ, thực nghi linh, kiến trúc điểm tham quan thức tâm linh  Tham gia hoạt động vui chơi, giải  Các hoạt động khác: trí điểm tham quan văn hóa tâm linh Quý khách thường du lịch tâm linh vào thời điểm năm?  Dịp cuối tuần  Dịp hè  Thời gian rỗi  Dịp lễ tết, lễ hội Quý khách du lịch tâm linh theo hình thức nào?  Tự tổ chức  Thông qua công ty, đại lý du lịch, cơng ty lữ hành Loại hình lưu trú Quý khách chuyến này?  Khách sạn, nhà nghỉ  Nhà người quen 120  Phòng khách, phòng nghỉ  Đi ngày khu/điểm du lịch văn hóa tâm linh Quý khách vui lòng cho biết mức chi tiêu cho hoạt động du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh nằm khoảng đây? (Đơn vị tính: VNĐ)  Dưới triệu  – triệu  Trên triệu Xin cho biết mức độ hấp hẫn điểm tham quan sau Quý khách tham quan?  Rất hấp hẫn  Hấp dẫn  Bình thường  Rất bình thường Một lần xin cảm ơn chúc Quý khách có chuyến tham quan thú vị! 121 … du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh mở hướng phát triển cho du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh nói riêng ngành du lịch Tây Ninh nói chung 1.3 Tổng quan lý luận nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh Tây. .. nghiên cứu mảng du lịch tâm linh, nhà làm du lịch tâm linh, cấp lãnh đạo loại hình du lịch 1.2.2 Ở tỉnh Tây Ninh Đề tài nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đề tài luận văn thạc sĩ du lịch. .. bá du lịch tỉnh Tây Ninh) 3.2 Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi nội dung: Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tỉnh Tây Ninh Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển cho loại hình du lịch

Xem Thêm :   Bạn đã biết cách làm sinh tố chuối sữa chua chưa?

Xem thêm :  7 phim hoạt hình có tình tiết kinh dị đen tối khiến người lớn cũng phải khóc thét

– Xem thêm –

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh tây ninh , Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh tây ninh

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button