Giáo Dục

Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 9: nước đại cồ việt thời đinh – tiền lê

Câu 1: Triều đại phong kiến nào nối tiếp nhà Đinh?

 • A. Nhà Lý
 • B. Nhà Tiền Lê
 • C. Nhà Trần
 • D. Nhà Hậu Lê

Câu 2: Hãy cho biết những nghề thủ công phát triển dưới thời Đinh Tiền Lê?

 • A. Đúc đồng, rèn sắt, làm giấy, dệt vải, làm đồ gốm
 • B. Đúc đồng, luyện kim, làm đồ trang sức
 • C. Đức đồng, rèn sắt, dệt vải
 • D. Đúc đồng, rèn sắt, làm đồ trang sức, làm đồ gốm

Câu 3: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

 • A. Đinh Toàn.
 • B. Thái hậu Dương Vân Nga.
 • C. Lê Hoàn.
 • D. Đinh Liễn.

Câu 4: Thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của:

 • A. Làng xã
 • B. Nông dân
 • C. Địa chủ
 • D. Nhà nước

Câu 5: Bộ máy nhà nước thời Đinh-Tiền Lê được đánh giá như thế nào?

 • A. Sơ khai
 • B. Tương đối hoàn chỉnh
 • C. Phức tạp
 • D. Đơn giản

Câu 6: Nhà Đinh tồn tại trong thời gian bao lâu?

 • A. 10 năm
 • B. 15 năm
 • C. 14 năm
 • D. 12 năm

Câu 7: Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì?

 • A. Năm 980, niên hiệu Thái Bình
 • B. năm 979, niên hiệu Hưng Thống
 • C. năm 980, niên hiệu Thiên Phúc
 • D. năm 981, niên hiệu Ứng Thiên

Câu 8: Tầng lớp thống trị thời Đinh – Tiền Lê bao gồm những bộ phận nào?

 • A. Vua, quan văn, địa chủ phong kiến
 • B. Vua, quan lại, một số nhà sư
 • C. Vua, quan lại trung ương và địa phương
 • D. Vua, quan lại, thương nhân
Xem thêm :  Ngày 15: đại từ bất định (indefinite pronouns) | 30 ngày xây gốc ielts

Câu 9: Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi ở đâu?

 • A. Ở sông Như Nguyệt
 • B. Ở Chi Lăng-Xương Giang
 • C. Ở Rạch Gầm-Xoài mút
 • D. Ở sông Bạch Đằng

Câu 10:  Nhà Tiền Lê đã tổ chức các đơn vị hành chính trong cả nước như thế nào?

 • A. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu
 • B. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và huyện
 • C. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có châu và huyện
 • D. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có huyện và xã

Câu 11: Trong xã hội thời Đinh-Tiền Lê, tầng lớp nào dưới cùng của xã hội?

 • A. Tầng lớp nông dân
 • B. Tầng lớp công nhân
 • C. Tầng lớp thợ thủ công
 • D. Tầng lớp nông nô

Câu 12: Khi Lê Hoàn lên ngôi vua, ngước ta phải đối phó với quân xâm lược nào?

 • A. nhà Minh ở Trung Quốc
 • B. nhà Hán ở Trung Quốc
 • C. nhà Đường ở Trung Quốc
 • D. nhà Tống ở Trung Quốc

Câu 13: Dưới thời Đinh – Tiền Lê, tôn giáo nào được truyền bá rộng rãi:

 • A. Nho giáo
 • B. Phật giáo
 • C. Thiên Chúa giáo
 • D. Các tôn giáo trên

Câu 14: Quân Tống do ai chỉ huy tiến vào xâm lược nước ta?

 • A. Ô Mã Nhi
 • B. Triệu Tiết
 • C. Hoằng Tháo
 • D. Hầu Nhân Bảo

Câu 15: Trận đánh lớn nhất trong cuộ kháng chiếng chống Tống của nhà Lê là:

 • A. Trận Chi Lăng.
 • B. Trận Đồ Lỗ
 • C. Trận Bạch Đằng
 • D. Trận Lục Đầu.
Xem thêm :  Góc thắc mắc: điểm ielts bao nhiêu là đủ?

Câu 16: Nhà Đinh có mấy đời vua? Đời vua cuối cùng là ai?

 • A. Hai đời vua. Vua cuối cùng là Đinh Điền
 • B. Hai đời vua. Vua cuối cùng là Đinh Toàn
 • C. Ba đời vua. Vua cuối cùng là Đinh Liễn
 • D. Bốn đời vua. Vua cuối cùng là Đinh Toàn

Câu 17: Tại sao Đinh Bộ Lĩnh lại chọn Hoa Lư làm kinh đô?

 • A. Hoa Lư có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc tập trung dân cư.
 • B. Hoa Lư có địa hình cao, cư dân ít chịu ảnh hưởng của lụt lội.
 • C. Hoa Lư vừa là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh, có địa hình hiểm trở, thuận lợi cho việc phòng thủ đất nước.
 • D. Hoa Lư là nơi tập trung nhiều nhân tài, có thể giúp vua xây dựng đất nước.

Câu 18: Vua Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu là gì?

 • A. Thái Bình
 • B. Thiên Phúc
 • C. Hưng Thống
 • D. Ứng Thiên

Câu 19: Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền Lê?

 • A. Biểu thị ý quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân ta.
 • B. Làm cho nhà Tống và cách triều đại phong kiến sau này của Trung Quốc không dám xâm lược nước ta một lần nữa.
 • C. Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của nước Đại Cồ Việt.
 • D. Quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, củng cố vững chắc nền độc lập, tự chủ.
Xem thêm :  Đề kiểm tra 15 phút toán 7 chương 1 đại số có đáp án, cực hay (4 đề)

Câu 20: Đâu không phải nguyên nhân các tướng lĩnh suy tôn Lê Hoàn lên làm vua?

 • A. Ông là người có tài năng và uy tín trong triều đình nhà Đinh
 • B. Vua Đinh còn quá nhỏ không đủ khẳ năng lãnh đạo đất nước
 • C. Quân Tống đang lăm le xâm lược Đại Cồ Việt
 • D. Do sự ủng hộ của thái hậu Dương Văn Nga


Lịch Sử Lớp 7 Bài 9 – Nước Đại Cồ Việt Thời Đinh – Tiền Lê – Trang 28 – 31


Lịch Sử Lớp 7 Bài 9 – Nước Đại Cồ Việt Thời Đinh – Tiền Lê – Trang 28 31

Related Articles

Back to top button