Giáo Dục

Ôn tập sinh học 12 chương 1- phần tiến hóa: bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Đề cương ôn tập Sinh học 12 Chương 1 Phần tiến hóa

A. Tóm tắt lý thuyết

B. Một số câu hỏi ôn tập chương 1– Phần tiến hóa

Câu 1. Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là:

            A. Sinh vật cổ

            B. Sinh vật nguyên thủy

            C. Cổ sinh vật học

            D. Hóa thạch

            ĐÁP ÁN: D

Câu  2. Sự kiện xảy ra trong kỳ Pecmơ thuộc đại Cổ sinh là:

            A. Hạt trần xuất hiện, bò sát răng thú phân hóa

            B. Quyết xuất hiện, bò sát phát triển

            C. Thực vật bắt đầu lên cạn, xuất hiện lưỡng cư đầu cứng

            D. Khủng long bi tiêu diệt

            ĐÁP ÁN: A

Câu 3. Đặc điểm nổi bật của sinh giới trong đại Trung sinh là:

            A. Động vật phát triển ồ ạt lên đất liền

            B. Đại phát triển mạnh của cây hạt trần và nhất là bò sát

            C. Đại phát triển mạnh của hạt kín và sâu bọ

            D. Đại có nhiều biến động địa chất nhất

            ĐÁP ÁN: B

Câu 4. Sự kiện chỉ có ở người hiện đại Crômanhông mà không có ở các giai đoạn người tối cổ và người cổ là:

            A. Chế tạo công cụ lao động bằng đá

            B. Chế tạo công cụ lao động bằng xương

            C. Biết sử dụng lửa

            D. Xuất hiện mằm mống các quan niệm tôn giáo

                  ĐÁP ÁN: D

Câu 5. Bò sát khổng lồ bị tiêu diệt vào

            A. Kỷ thứ ba thuộc đại Tân Sinh

            B. Kỷ thứ tư thuộc đại Tân Sinh

            C. Kỷ phấn trắng thuộc đại Trung Sinh

            D. Kỷ giữa thuộc đại Trung Sinh

            ĐÁP ÁN: A

Câu 6. Kỷ thứ tư thuộc đại Tân Sinh được đánh dấu bằng

            A. Sự tiêu diệt của bò sát khổng lồ

            B. Sự xuất hiện của thú

            C. Sự xuất hiện của loài người

            D. Sự phát triển của cây hạt kín

            ĐÁP ÁN: C

Câu 7. Được xếp vào nhóm các thuyết tiến hóa cổ điển là:

            A. Thuyết của Lamac, thuyết của Đacuyn

            B. Thuyết của Lamac, thuyết tiến hóa tổng hợp

            C. Thuyết tiến hóa tổng hợp, thuyết của Đacuyn

            D. Thuyết tiến hóa tổng hợp, thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính

            ĐÁP ÁN: A

Câu 8. Người đầu tiên đã xây dựng một học thuyết có hệ thống về sự tiến hóa của sinh giới là

Xem thêm :  Đóng vai ông hai kể lại truyện ngắn làng (9 mẫu)

            A.  Đacuyn

            B. Lamac

            C. Kimura

            D. Hacđi

            ĐÁP ÁN: B

Câu 9. (A) là nguồn nguyên liệu sơ cấp và (B) là nguồn nguyên liệu thứ cấp của chọn lọc tự nhiên: (A) và (B) lần lượt là:

            A. Biến dị và giao phối

            B. Đột biến và biến dị tổ hợp

            C. Biến dị tổ hợp và sự cách li

            D. Đột biến và sự cách li

            ĐÁP ÁN: B

Câu 10. Mặt tác dụng chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là

            A. Tạo ra sự biến đổi kiểu hình của cá thể

            B. Tạo ra sự khác nhau trong các phản xạ tập tính của động vật

            C. Tạo ra sự phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau

            D. Tạo ra số cá thể ngày càng đông

            ĐÁP ÁN: C

Câu 11. Hợp chất hữu cơ được xem là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là:

            A.  ADN, ARN, emzim, hoocmon

            B.  Gluxit, protein và lipit

            C.  Gluxit, protein, lipit, ADN, ARN, enzim, hoocmon

            D.  Protein và axit nucleic

            ĐÁP ÁN: D

Câu 12. Sự kiện xảy ra ở kỷ Xilua thuộc đại cổ sinh là

            A. Xuất hiện thực vật ở cạn đầu tiên là quyết trần

            B.  Xuất hiện đại diện của ruột khoang

            C.  Xuất hiện tảo ở biển.

            D. Xuất hiện động vật nguyên sinh

            ĐÁP ÁN: A

Câu 13. Thú có nhau xuất hiện ở:

            A. Kỷ Than đá thuộc đại Cổ sinh

            B.  Kỷ Pecmo thuộc đại Cổ sinh

            C.  Kỷ Tam điệp thuộc đại Trung sinh

            D.  Kỷ phấn trắng thuộc đại Trung sinh

            ĐÁP ÁN: D

Câu 14. Các loại loại biến dị theo quan niệm Đácuyn là:

            A.  Biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

            B. Biến dị do tập quán và biến dị do ngoại cảch.

            C.  Biến di không di truyền và biến dị do ngoại cảnh

            D.  Biến dị cá thể và biến dị xác định.

            ĐÁP ÁN: D

Câu 15. Kimura đã đề xuất quan niệm đại đa số ác đột biến ở cấp độ phân tử là rtung tính dựa trên các nguyên cứu:

            A. Về những biến đổi của các phân tử ADN

            B. Về những biến đổi của các phân tử ARN

            C.  Về những biến đổi của các phân tử prôtêin

Xem thêm :  Công suất và hệ số công suất

            D. Về những biến đổi của các phân tử ADN và ARN

            ĐÁP ÁN: C

Câu 16. Câu có nội dung đúng trong các câu sâu đây là:

            A. Hoá thạch ngừơi tối cổ Xinatrốp được phát hiện lần đầu tiên ở Đông Phương.

            B.  Pitêcantrốp chưa biết chế tạo công cụ lao động.

            C. Giai đoạn vượn người và ngừoi tối cổ đều chưa co lồi cằm chứng tỉ tiếng nói chưa phát triển.

            D. gờ xương mày không phát triển ở dạng ngừơi tối cổ Xinantrốp.

            ĐÁP ÁN: C

Câu 17. Cấu trúc và thể thức phát triển của côaxecva ngày càng được hòan thiện dưới tác động của:

            A. Nguồn năng lượng mặt trời

            B. Sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ

            C. Chọn lọc tự nhiên

            D. Các họat động của núi lửa

            ĐÁP ÁN: C

Câu 18. Sự hình thành màng bán thấm ngăn cách côaxecva với môi trường xảy ra trong giai đọan:

            A. Tiến hóa hóa học

            B. Tiến hóa lý học

            C. Tiến hóa lý – hóa học

            D. Tiến hóa tiền sinh học

            ĐÁP ÁN: D

Câu 19. Thú đẻ trứng tiến hóa từ bò sát răng thú xuất hiện ở:

            A. Kỳ than đá thuộc Cổ sinh

            B. Kỳ Pecmơ thuộc đại Cổ sinh

            C. Kỳ Tam điệp thuộc đại Trung sinh

            D. Kỳ Giuva thuộc đại Trung sinh

            ĐÁP ÁN: C

Câu 20. Dạng vượn người hóa thạch Oxtơralôpitec được phát hiện đầu tiên:

            A. ở Nam Phi vào năm 1924

            B. ở tây Phi vào năm 1930

            C. ở Châu Á vào năm 1924

            D. ở Đông Nam Á vào năm 1930

            ĐÁP ÁN: A

Trắc nghiệm Sinh học 12 Chương 1- Phần tiến hóa

Tài liệu tham khảo

Phần này các em có thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ câu hỏi và đáp án làm bài.

Đề kiểm tra Sinh học 12 Chương 1- Phần tiến hóa

Trắc nghiệm online Chương 1- Phần tiến hóa Sinh 12 (Thi Online)

Phần này các em được làm trắc nghiệm online với các câu hỏi trong vòng 45 phút để kiểm tra năng lực và sau đó đối chiếu kết quả từng câu hỏi.

Lý thuyết từng bài chương 1- Phần tiến hóa và hướng dẫn giải bài tập SGK

Lý thuyết Sinh học 12 Chương 1- Phần tiến hóa

Giải bài tập Sinh học 12 Chương 1- Phần tiến hóa

Các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem nội dung chi tiết của tài liệu Ôn tập Sinh học 12 Chương 1- Phần tiến hóa Bằng chứng và cơ chế tiến hóa. Hy vọng tài lệu em giúp ích cho các em ôn tập. Ngoài ra, các em còn có thể chia sẻ lên Facebook để giới thiệu bạn bè cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP và có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà có giá trị từ HỌC247! 

Xem thêm :  Công thức tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay, thể tích khối nón tròn xoay tính như thế nào


Toán học lớp 9 – Ôn tập chương 1 ( tiết 1 )


Toán học lớp 9 Ôn tập chương 1 ( tiết 1 )
Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất . Từ đó giúp các em có một nền tảng kiến thức vững chắc để phát triển tư duy và trí tuệ và giúp các em đạt được những ước mơ của riêng mình . Chúc các em thành công.
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) có đầy đủ chương trình dạy của 3 môn khối B là TOÁN – HÓA –SINH , nếu em nào bị mất kiến thức cơ bản hãy nhanh chân vào đăng kí để lấy lại kiến thức , đồng thời cả thầy và cô có trên 10 năm kinh nghiệm để hướng dẫn tận tình trên các clip đã phát và trên trang cá nhân FACEBOOK .
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) là hoàn toàn miễn phí các em nhé , mau mau đăng kí để học thôi .
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=jjmh8wtwkC0\u0026list=PLCd8j6ZYo0lY8ZFrhrAyzCzuo5x9YIrAm
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=1v13xgCAJr4\u0026list=PLCd8j6ZYo0lY0iwtos1VSPMF4FSuiZ4l
▶ Danh sách các bài học HÓA HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=wfMX0za5WbA\u0026list=PLCd8j6ZYo0lZCN2kNj8hER6G7qYKk9Jmz
▶ Danh sách các bài học SINH HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=91QYJK2gXG4\u0026list=PLCd8j6ZYo0lbqP2uVWNYqsIL_nLMV2HzY
▶ Danh sách các bài học HÓA HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYj4aXZby1k8rOYG_73Fb3L

▶ Danh sách các bài học SINH HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lZ06yJpcx2z5X87V5HSTXUV
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYaVvkI0VXe9rwIgsYw78dG
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/watch?v=CvQs6Hpzv6I\u0026list=PLCd8j6ZYo0lYp2u8igDarK_gOq3AZZ_xI
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbZpOTHAvpljZqe3rAnvQy
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/watch?v=F4pCnUHd_G0\u0026list=PLCd8j6ZYo0lb1MNlwtvKn8Po6NwDQDim
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbwm8pL2Dvr7xs23FovsKXI
☞ Cảm ơn các em đã xem video!
☞ Nếu có câu hỏi nào về bài học các em hãy comment bên dưới nhé ? thanks so much ♥
───────────────────
▶ Đăng ký để học Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) miễn phí và cập nhật các bài học mới nhất:
https://www.youtube.com/channel/UCvclE98tzIK1SiIp8vYa2ew?sub_confirmation=1
@@@
Facebook của thầy Quang :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014579804319
Đăng kí khóa học online tại đây :
https://docs.google.com/forms/d/1NuLmRNvnVJRmS8TK83NgXbucevpTMBOfYIXz7QRVqw/edit

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button