Giáo Dục

Câu 6: oxit nào sau đây là oxit axit?a. p2o5b. mgoc. cuod. caocâu 7: công thức hóa học của sắt (iii) oxit là?a. fe2o3b….

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh.

B. Oxi tạo oxit bazơ với hầu hết kim loại

C. Oxi không có mùi và vị

D. Oxi cần thiết cho sự sống

Câu 2: Oxit nào sau đây làm chất hút ẩm?

A. Fe2O3                            B. Al2O3                              C. CuO                              D. CaO

Câu 3: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi có trong không khí?

A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt      

B. Sự cháy của than tổ ong, bếp củi, bếp ga trong đun nấu

C. Sự quang hợp của cây xanh             

D. Sự hô hấp của động vật

Câu 4: Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3                    B. SO3, K2O, BaO, N2O5

C. MgO, CO2, SiO2, PbO                     D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 5: Dãy chất chỉ gồm các oxit axit là:

A. CO, CO2, CaO, Al2O3, N2O5            B. SO3, SO2, MnO, Fe2O3, N2O5

C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3           D. N2O5, CO2, P2O5, SiO2

Câu 6: Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đây?

A. Li2O                B. MgO                  C. CrO3                 D.Cr2O3

Câu 7: Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit?

A. MnO2                    B. Fe2O3                   C. ZnO              D. Mn2O7

Câu 8: Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?

A. CuO               B. ZnO                    C. PbO                      D. MgO

Xem thêm :  Bảng đơn vị đo khối lượng chính xác nhất dễ nhớ nhất

Câu 9: Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơi có tính axit. Khí nào sau đây gây nên tính axit đó?

A. CO2            B. H2            C. N2               D. O2

Câu 10: Tại sao trong phòng thí nghiệm người ta lại điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3?

A. Dễ kiếm, giá thành rẻ                                      B. Giàu oxi và dễ phân huỷ ra oxit

C. Phù hợp với thiết bị máy móc hiện đại            D. Không độc hại, dễ sử dụng

Câu 11: Trong thí nghiệm điều chế khí oxi tại sao người ta thu khí oxi qua nước?

A. Khí oxi nhẹ hơn nước                    B. Khí oxi tan rất nhiều trong nước

C. Khí O2 tan ít trong nước                D. Khí oxi hóa lỏng ở – 183 oC

Câu 12: Để sản xuất khí O2 trong công nghiệp người ta sử dụng chất nào sau đây:

A. KMnO4             B. KClO3               C. KNO3            D. Không khí

Câu 13: Câu nào đúng khi nói về không khí trong các câu sau?

A. Không khí là một nguyên tố hoá học

B. Không khí là một đơn chất

C. Không khí là một hỗn hợp chất của 2 nguyên tố là oxi và nitơ

D. Không khí là hỗn hợp của 2 khí là oxi và nitơ

Câu 14: Đốt chấy 6,4g lưu huỳnh  trong một bình chứa 2,24 lít khí O2( đktc). Thể tích khi SO2 thu được là:

A. 4,48lít              B. 2,24 lít              C. 1,12 lít                 D. 3,36 lít

Xem thêm :  Ôn tập chương 1 đại số 9 - căn bậc hai, căn bậc ba

Câu 15: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí  là nhờ dựa vào tính chất:

A. Khí oxi nhẹ hơn không khí                   B. Khí oxi nặng  hơn không khí             

C. Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí         D. Khí oxi ít tan trong nước

Câu 16: Sự oxi hoá chậm là:

A. Sự oxi hoá mà không toả nhiệt                         B. Sự oxi hoá mà không phát sáng

C. Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng         D. Sự tự bốc cháy

CHƯƠNG V: HIĐRO- NƯỚC

Câu 17: Cho 24g CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóng. Thể tích khí H2 (đktc) cho phản ứng trên là:

A. 11,2 lít            B. 13,44 lít            C. 6,72 lít               D. 2,24 lít

Câu 18: Chất làm quì tím chuyển sang màu đỏ là chất nào dưới đây:

 A. H2O            B. NaCl              C. HCl            D. NaOH

Câu 19: Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?

A. Al, Zn, K, Li                                 B. Cu, Fe, Zn, Ag

C. K, Na, Ca, Ba                                D. Al, K, Na, Ba  

Câu 20: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế:

A. 2KClO3  2KCl + O2                      B. P2O5 +H2O  H3PO4

C. FeO + 2HCl FeCl2 + H2O              D. CuO + H2  Cu + H2O[Mất gốc Hóa – số 15] – Phân biệt được "OXT – AXIT – BAZƠ – MUỐI" – (DÀNH CHO HS MẤT GỐC MÔN HOÁ)


Video này thầy hướng dẫn các em BIẾT ĐƯỢC OXIT AXIT BAZƠ MUỐI
Nguyên tố kim loại : K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H) Cu, Hg, Ag, Pt, Au
(Khi Nào Bạn Cần May Áo Nên Sang Phố (Hỏi) Cửa Hàng Á Phi Âu)
Nguyên tố phi kim : O, H, N, C, P, S, Cl
Chào mừng các em HS đến với kênh Youtube THẦY TUẤN XIPO. Chuyên chia sẻ các kiến thức về bộ môn HOÁ HỌC (Lớp 8, 9, 10, 11, 12) từ cơ bản đến nâng cao các ứng dụng liên quan đến học tập toán vật lí hoá học, các video thí nghiệm sáng tạo giúp các em HS học tốt hơn, hứng thú hơn đối với bộ môn hóa học.
CÁC VIDEO CHO HS MẤT GỐC HÓA
▶ 1) [Mất gốc Hoá Số 1] HỌC THUỘC HOÁ TRỊ LỚP 8 NHANH ĐƠN GIẢN https://youtu.be/XOnsiycZCY0
▶ 2) [Mất hốc Hóa số 2] ]Hướng dẫn viết \

Xem thêm :  Từ vựng tiếng anh lớp 11 mới unit 1 đầy đủ, chi tiết

Related Articles

Back to top button