Tổng Hợp

Tên hán việt của bạn là gì ❤️ dịch tên tiếng việt sang hán

tên hán việt của bạn Là Gì ❤️ Cách Dịch Tên Tiếng Việt Sang Hán Việt Chính Xác Nhất ✅ Gợi Ý 1001 Tên Hán Việt và Ý Nghĩa.

Họ tiếng Hán Việt

HỌ VẦN ACHỮ HÁN PHIÊN ÂM Âu Dương欧阳ŌuyángÂn殷YīnAn安ĀnHỌ VẦN BCHỮ HÁN PHIÊN ÂM Bùi裴PéiBối  贝BèiBình 平PíngBao  鲍BàoBành彭PéngBách柏BǎiHỌ VẦN CCHỮ HÁNPHIÊN ÂM Chúc  祝ZhùCát   葛GéChu, Châu朱ZhūCao  高GāoChâu  周ZhōuChữ (Trữ)褚ChǔCố  顾GùChương章ZhāngHỌ VẦN DCHỮ HÁNPHIÊN ÂMDiêu姚YáoDư余YúDoãn尹Yǐn Diệp   叶YèDụ  喻YùDương  杨  Yáng  Du  俞Yú

Ngoài Tra Cứu Tên Hán Việt Của Bạn⚡️ Tặng bạn trọn bộ ❤️️ Họ Tiếng Trung ❤️️ Đầy Đủ Nhất

Tên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtTên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtHỌ VẦN ĐCHỮ HÁNPHIÊN ÂMĐinh   丁DīngĐằng腾TéngĐỗ杜DùĐường唐TángĐông Phương东方DōngfāngĐoàn段DuànĐào桃TáoĐổng
董DǒngĐồng童TóngĐậu窦DòuĐặng邓  DèngĐịch狄DíHỌ VẦN GCHỮ HÁNPHIÊN ÂMGiang江 JiāngHỌ VẦN HCHỮ HÁNPHIÊN ÂMHách  郝HǎoHoa花HuāHạng项XiàngHoa华HuàHuỳnh, Hoàng黄HuángHồ胡HúHùng熊XióngHứa许XǔHà何HéHàn韩HánHạ贺HèHòa和HéHỌ VẦN KCHỮ HÁNPHIÊN ÂMKế   计JìKhang康KāngKhổng  孔KǒngKhương姜JiāngKim  金JīnKỷ  纪JìTên Hán Việt Của BạnHỌ VẦN LCHỮ HÁNPHIÊN ÂMLa罗LuóLam蓝LánLã吕LǚLâm林LínLương梁LiángLôi雷LéiLiễu柳LiǔLỗ 鲁LǔLê  黎LíLý李LǐLưu刘LiúLiêm廉LiánHỌ VẦN MCHỮ HÁNPHIÊN ÂMMao毛MáoMã马MǎMai 梅  MéiMạc莫MòMiêu  苗MiáoMạnh   孟MèngMễ米MǐHỌ VẦN NCHỮ HÁNPHIÊN ÂMNguyễn阮RuǎnNgũ伍WǔNgô吴WúNghiêm严YánNguyên元YuánNhậm任RènNhạc乐YuèNgụy魏Wèi

Bên cạnh Tên Hán Việt Của Bạn⚡️ Tặng bạn 1001 ❤️️ Tên Tiếng Trung ❤️️ Hay Nhất

Tên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtTên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtHỌ VẦN ÔCHỮ HÁNPHIÊN ÂMÔ 邬WūÔng翁FēngHỌ VẦN PCHỮ HÁNPHIÊN ÂMPhùng冯FéngPhượng凤FèngPhương方FāngPhạm范FànPhó傅FùPhong酆FēngPhan藩FānPhí费FèiPhó副FùHỌ VẦN QCHỮ HÁNPHIÊN ÂMQuách 郭Guō HỌ VẦN SCHỮ HÁNPHIÊN ÂMSầm岑CénSử史ShǐHỌ VẦN TCHỮ HÁNPHIÊN ÂMTrịnh郑ZhèngThái蔡CàiThủy水ShuǐTiền钱QiánThạch石ShíTưởng蔣JiǎngThích戚QīTạ谢XièTrương张ZhāngTăng曾CéngTừ徐XúTống宋SòngThư舒ShūThường 常ChángThẩm沈ShénTất毕BìThang汤TāngTô苏SūTào曹CáoTề齐QíTrần陈ChénTriệu赵ZhàoTiết薛XuēTrâu邹zōuThi施ShìTôn孙SūnTần秦QínHỌ VẦN VCHỮ HÁNPHIÊN ÂMVân云YúnVăn文WénVưu尤YóuViên袁YuánVệ卫WèiVi韦WéiVương王WángVũ (Võ)武WǔVu于YúHỌ VẦN XCHỮ HÁNPHIÊN ÂMXương昌Chāng

Tra Cứu Tên Tiếng Hán Của Bạn Là Gì

Sau Khi Có Họ Ở Trên Mời Bạn Tra Cứu Tên Tiếng Hán Của Bạn Là Gì Dưới Đây:

TÊN VẦN ACHỮ HÁNPHIÊN ÂMAN安ĀnẢNH影YǐngANH英 YīngÁNH映YìngÂN恩 ĒnẤN印  YìnẨN隐YǐnÁ亚YàTÊN VẦN BCHỮ HÁNPHIÊN ÂMBẰNG 冯 FéngBẠCH白BáiBỐI贝 BèiBA 波BōBÁCH百BǎiBÍNH柄BǐngBÉ閉BìBÍCH碧 BìBÁ伯BóBẮC北BěiBẢO     宝 BǎoBÌNH        平     PíngBIÊN 边     BiānBÙI   裴    Péi

Ngoài các Tên Hán Việt Của Bạn⚡️ Tặng bạn 1001 ❤️️ TÊN HÁN VIỆT ❤️️ Hay Nhất

Tên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtTên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtTÊN VẦN CCHỮ HÁNPHIÊN ÂMCHI   芝     ZhīCÔNG     公    GōngCẢNH       景     JǐngCHÚNG    众     ZhòngCHÁNH     正   ZhèngCƯỜNG    强     QiángCỬU 九    JiǔCAO 高     GāoCHIẾN      战     ZhànCHẤN       震     ZhènCHUNG    终    ZhōngCHÍNH      正     ZhèngCHUẨN     准     ZhǔnCHIỂU      沼    ZhǎoCUNG     工   GōngCHINH     征    ZhēngCHỈNH      整     ZhěngCHÍ   志    ZhìCHÂU      朱     ZhūTÊN VẦN DCHỮ HÁNPHIÊN ÂMDƯƠNG   杨     YángDŨNG      勇     YǒngDIỆP 叶     YèDUYÊN    缘     YuánDOÃN       尹    YǐnDỤC 育     YùDƯƠNG   羊     YángDOANH    嬴    YíngDUY 维     WéiDIỄM       艳   YànDƯỠNG   养     YǎngDIỆU       妙    MiàoDANH       名     MíngDẠ    夜     YèDUNG       蓉     RóngDỰ   吁     Xū

Bên cạnh các Tên Hán Việt Của Bạn⚡️ Chia sẽ bạn tra cứu ❤️️ Tên Tiếng Trung Của Bạn ❤️️ Hay Nhất

Tên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtTên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtTÊN VẦN ĐCHỮ HÁNPHIÊN ÂMĐAM  担      DānĐIỀM恬       TiánĐÔ      都      DōuĐIỆN  电      DiànĐIỆP  蝶      DiéĐIỂM点       DiǎnĐẠI     大      DàĐỊNH  定     DìngĐOAN 端       DuānĐIỀN  田       TiánĐỊCH  狄      DíĐỨC  德      DéĐÌNH 庭       TíngĐINH  丁       DīngĐÍCH 嫡      DíĐẶNG 邓       DèngĐẮC    得      DeĐỒNG            仝       TóngĐĂNG 灯       DēngĐÔN   惇      DūnĐẢM  担       DānĐỖ     杜       DùĐÀO   桃       TáoĐĂNG登       DēngĐẠM  淡      DànĐÀM  谈      TánĐAN  丹       DānĐẠT   达      DáTÊN VẦN GCHỮ HÁNPHIÊN ÂM GẤM 錦      JǐnGIAO  交       JiāoGIÁP   甲      JiǎGIANG          江       JiāngGIA     嘉      JiāTÊN VẦN HCHỮ HÁNPHIÊN ÂM HÀ      何       HéHIẾU   孝       XiàoHỮU  友       YouHỨA   許 (许)           XǔHOAN 欢      HuanHƯƠNG         香       XiāngHUY   辉       HuHUYỀN           玄       XuánHỌC    学       XuéHOÀN 环      HuánHÙNG 雄      XióngHOẠCH        获     HuòHỎA   火     HuǒHƯNG            兴       XìngHIỂN   显       XiǎnHINH  馨       XīnHIỆN   现       XiànHOÀI  怀       HuáiHUÂN 勋      XūnHUYNH         兄       XiōngHẠ      夏       XiàHỢP   合       HéHOA   花       HuāHOẠN 宦       HuànHIỆP  侠      XiáHOÀNG         黄       HuángHẠNH 行       XíngHỒNG 红      HóngHIỀN   贤      XiáHÒA   和      HéHỢI     亥       HàiHIÊN   萱      XuānHẢI     海      HǎiHỒ      胡      HúHUẤN训     XunHÂN   欣       XīnHÀO   豪      HáoHOÁN 奂       HuànHẠO   昊       HàoHÓA   化      HuàHUỲNH          黄       HuángHẢO   好       HǎoHẰNG 姮       HéngHÀN   韩       Hán

Ngoài những Tên Hán Việt Của Bạn⚡️ Chia sẽ bạn ❤️️ Tên Tiếng Trung Hay Cho Nữ ❤️️ Hay Nhất

Tên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtTên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtTÊN VẦN KCHỮ HÁNPHIÊN ÂM KHÔI              魁     KuìKHOA             科       KēKHA                轲       KēKHUÊ            圭       GuīKHANG                     康      KāngKHẢI               啓 (启)           QǐKHƯƠNG                  羌       QiāngKIỀU               翘       QiàoKHUẤT                       屈      QūKHẢI             凯      KǎiKỲ                   淇      QíKIỆT                杰       JiéKHÁNH                    庆       QìngKIM                金      JīnKHANH                   卿 QīngTÊN VẦN LCHỮ HÁNPHIÊN ÂM LƯƠNG         良      LiángLI         犛       MáoLÝ        李      LǐLÃNH 领      LǐngLEN    縺      LiánLONG 龙      LóngLÊ       黎      LíLIÊN    莲       LiánLÂM   林       LínLY        璃       LíLỄ        礼       LǐLoan   湾       WānLẠI     赖       LàiLINH   泠       LíngLUÂN 伦       LúnLÀNH 令       LàngLỤC     陸      LùLÃ       吕     LǚLAN    兰       LánTÊN VẦN OCHỮ HÁNPHIÊN ÂM OANH莺Yīng

⚡️ Chia sẽ bạn tra Tên Hán Việt Của Bạn với ❤️️ Tên Tiếng Trung Hay Cho NAM ❤️️ Hay Nhất

Tên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtTên Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Tiếng ViệtTÊN VẦN MCHỮ HÁNPHIÊN ÂMMỔ剖PōuMĨ ( MỸ )美MěiMẠNH孟MèngMÃ马MǎMỊCH幂MìMẠC幕MùMINH明MíngMAI 梅MéiMY嵋MéiTÊN VẦN NCHỮ HÁNPHIÊN ÂMNAM南NánNHUNG绒RóngNGUYỄN      阮      RuǎnNGÂN 银       YínNGÔ   吴       WúNHÂN 人       RénNHIÊN            然       RánNHI    儿       ÉrNGỌC 玉       YùNINH        娥 ÉNỮ      女      NǚNHẬT 日       RìNGUYÊN       原       YuánNHƯ   如       RúNGỘ  悟       WùTÊN VẦN PCHỮ HÁNPHIÊN ÂMPHƯƠNG      芳       FāngPHONG          峰       FēngPHỤNG          凤       FèngPHẠM            范       FànPHÙNG         冯       FéngPHONG          风       FēngPHAN 藩       FānPHÍ     费       FèiPHI     菲       FēiPHƯỢNG      凤      FèngPHÚ    富       FùPHÙ    扶       FúTÊN VẦN QCHỮ HÁNPHIÊN ÂMQUÂN 军       JūnQUỲNH          琼       QióngQUANG         光       GuāngQUÁCH          郭       GuōQUYÊN          娟       JuānQUỐC 国       GuóTÊN VẦN SCHỮ HÁNPHIÊN ÂMSÂM   森       SēnSƠN    山       ShānSONG 双       ShuāngSANG 瀧       ShuāngSẨM   審       Shěn

⚡️ Tặng bạn 1001 ❤️️ TÊN NGƯỜI NỔI TIẾNG ❤️️ Hay Nhất

Tên Người Nổi TiếngTÊN VẦN TCHỮ HÁNPHIÊN ÂMTRỌNG          重                         ZhòngTUYẾT            雪       XuěTRẦN 陈       ChénTUÂN 荀      XúnTOẢN  钻      ZuànTÚ       秀       XiùTRANG           妝       ZhuāngTƯỜNG         祥       XiángTRINH 贞       ZhēnTÍN      信       XìnTHƯƠNG      鸧       CāngTHOA 釵       ChāiTÙNG 松       SōngTHOẠI            话       HuàTHUẬN          顺       ShùnTIÊN   仙       XiānTĂNG 曾       CéngTHỊ      氏       ShìTHANH          青       QīngTUẤN 俊       JùnTHỊNH            盛       ShèngTRÚC  竹       ZhúTRỊNH 郑       ZhèngTÂN    新      XīnTRẦM 沉       ChénTHÀNH          诚       ChéngTƯ      胥       XūTHÚY  翠       CuìTHÀNH          成       ChéngTHAO 洮       TáoTÂM   心       XīnTHU    秋       QiūTHƯ   书       ShūTHẮNG          胜      ShèngTRIỂN 展       ZhǎnTHI      诗      ShīTHỔ    土       TǔTRƯƠNG      张       ZhāngTUYỀN           璿       XuánTÀI      才       CáiTHÁI   太      tàiTHÙY  垂       ChuíTHIÊN 天       TiānTÀO    曹       CáoTHÙY  署       ShǔTHẠNH          盛       ShèngTẠ       谢      XièTRÂM 簪       ZānTHẾ     世       ShìTẤN    晋       JìnTIẾN   进       JìnTHIÊM           添      TiānTRÍ      智       ZhìTHIỆN 善      ShànTHỦY  水       ShuǐTHƯƠNG      怆       ChuàngTHỤY  瑞       RuìTỊNH   净      JìngTRUNG          忠       ZhōngTOÀN 全       QuánTRƯỜNG       长       ChángTÔ       
苏       SūTÊN VẦN UCHỮ HÁNPHIÊN ÂMUYỂN苑 YuànUYÊN 鸳YuānTÊN VẦN VCHỮ HÁNPHIÊN ÂMVƯƠNG         王       WángVƯỢNG         旺       WàngVĨNH  永       YǒngVÂN    芸      YúnVY       薇       WéiVIẾT    曰       YuēVĂN   文       WénVÕ      武       WǔVINH  荣      RóngVIỆT    越       YuèVŨ      武       WǔVẤN    问       WènVĨ        伟       WěiVŨ      羽       WǔVI        微       WéiTÊN VẦN YCHỮ HÁNPHIÊN ÂMYÊN安      ĀnYẾN   燕       YànÝ          意       YìTÊN VẦN XCHỮ HÁNPHIÊN ÂMXUYẾN           串       ChuànXÂM               浸       JìnXUYÊN           川       ChuānXUÂN 春       Chūn

Tên Tiếng Hán Việt Hay & Ý Nghĩa

Tiếng ViệtTiếng TrungÝ nghĩaAnh英yīngAnh hùng, chất tinh túy của vậtAn安ānBình anBình平píngHòa bìnhBảo宝bǎoBáu vậtCường强qiángMạnh, lớn mạnhCúc菊júHoa cúcCông功gōngThành côngChính正zhèngNgay thẳng, đoan chínhDuyên缘yuánDuyên phậnDung蓉róngHoa phù dungHuyền玄xuánHuyền bíHưng兴xìngHưng thịnhHạnh幸xìngHạnh phúcHậu厚/后hòuNhân hậuHoàng黄/皇/凰huángHuy hoàng, phượng hoàngKhánh庆qìngMừng, vui vẻKim金jīnVàng, đồ quýKhải凯kǎiKhải hoàn, chiến thắng trở vềLiên莲liánHoa senLinh灵/玲/龄língLinh hồn, lung linhLong龙lóngCon rồngLâm林línRừng câyLan兰lánHoa phong lanLiễu柳/蓼liǔ/ liǎoCây liễu/ tĩnh mịchMai梅méiHoa maiMạnh孟mèngMạnh mẽMây云yúnMây trên trờiMỹ美měiTươi đẹp, mĩ lệDuy维wéiDuy trìDương阳yángÁnh mặt trờiDanh名míngDanh tiếngĐạt达dáĐạt đượcDũng勇yǒngAnh dũngĐức德déĐạo đứcĐông东dōngPhía đôngGiang江jiāngCon sôngGiai佳jiāĐẹp, tốtHải海hǎiBiển cảHoa华huáPhồn hoaHà荷/霞hé/ xiáHoa sen/ ráng chiềuHằng恒héngLâu bền, vĩnh hằngHiền贤xiánHiền thụcHùng雄xióngAnh hùngHiếu孝xiàoĐạo hiếuHương香xiāngHương thơmHuy辉huīHuy hoàngNam南nánMiền nam, phía namNhung绒róngNhung lụaNhật日rìMặt trờiNga娥éThiên ngaNguyệt月yuèÁnh trăngNguyên原/元yuánNguyên vẹn, nguyên thủyTên từ vần P – YPhương芳fāngMùi thơm hoa cỏPhong风fēngGióPhượng凤fèngPhượng hoàngPhú富fùGiàu cóPhúc福fùHạnh phúcQuân军jūnQuân nhânQuyết决juéQuả quyếtQuyên娟juānXinh đẹpQuỳnh琼qióngHoa quỳnhQuý贵guìCao quýQuang光guāngÁnh hào quangSơn山shānNúiTuấn俊jùnAnh tuấn, đẹpTâm心xīnTrái timTài才cáiTài năngTình情qíngTình nghĩaTiến进jìnCầu tiếnTiền钱qiánTiền tàiTiên仙xiānTiên nữThái泰tàiTo lớnThủy水shuǐNướcThùy垂chuíRủ xuốngThư书shūSáchThảo草cǎoCỏThế世shìThế gianThơ诗shīThơ caThu秋qiūMùa thuThanh青qīngThanh xuânThành成chéngThành côngTrường长chángDài, xaUyên鸳/渊yuānUyên ương/ uyên bácVân云yúnMây trên trờiVăn文wénVăn nhânVinh荣róngVinh quangVượng旺wàngSáng sủa, tốt đẹpViệt越yuèVượt qua, tên nước Việt NamYến燕yànChim yến

Cách Dịch Tên Hán Việt Của Bạn

Trên đây là một số họ tên người Việt Nam đã được dịch sang tiếng Hán Việt. Vì tên người phong phú đa dạng nên trong đời sống hằng ngày chúng ta nên bổ sung thêm vào từ điển của mình.

Sau đây SCR.VN xin được hướng dẫn các bạn cách dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hán Việt. Tên tiếng Việt của chúng ta được dịch theo âm Hán Việt.

Ví dụ 1:

  • Tên bạn là Nam, bạn sẽ chọn từ 南 với âm Hán Việt là Nam. Tất nhiên có nhiều chữ khác cũng mang âm Hán Việt là Nam, nhưng chúng ta thường lựa chọn chữ nào có ý nghĩa hay nhất.
  • Tên bạn là Hà, chữ Hà trong tiếng Trung có rất nhiều như 霞 (ráng chiều), 河 (sông), 荷 (hoa sen). Lúc này bạn cần suy nghĩ xem lấy chữ nào làm tên. Nếu bạn là nam, tên 河 hợp hơn, nếu bạn là nữ thì 霞 và 荷 nghe sẽ mềm mại hơn.

     → Tên trong tiếng Việt như nào thì khi dịch sang tiếng Trung thứ tự tên không thay đổi.

Ví dụ 2:

Tên bạn là Nguyễn Thị Oanh, khi dịch sang tiếng Trung cũng thứ tự lần lượt Nguyễn (阮) , Thị (氏) , Oanh (莺).

Về cách đọc tên, bởi vì tiếng Hán Việt là từ đồng âm, đọc giống nhau nhưng viết lại viết khác nhau, và như vậy ý nghĩa cũng khác nhau.

Ví dụ 3:

Tên bạn là Thành, có những âm Hán Việt là Thành như thành trong thành công (成), thành trong thành thật (诚), thành trong đô thành (城).

Nếu bạn chỉ nói tên bạn là /chéng/, người nghe sẽ không biết bạn nói chữ nào. Vậy nên khi đọc tên bạn nên nói rõ tên bạn ở trong từ nào nhé.


[VINE #86] ANIME phiên bản Hán Việt Sẽ Như Thế Nào? | ANIME & MANGA | Ping Lê


[VINE 86] ANIME phiên bản Hán Việt Sẽ Như Thế Nào? | ANIME \u0026 MANGA | Ping Lê
Khi các nhân vật ANIME đọc tên Hán Việt của nhau…
Tải ngay ứng dụng POPS: https://popsapp.onelink.me/PAKN/PingLe
/
? Đăng ký kênh: http://metub.net/pingle
/
▶ Like cả Fanpage của tôi nữa nha: https://www.facebook.com/pingle3k
/
NHẬN HỢP TÁC QUẢNG CÁO VUI LÒNG LIÊN HỆ:
✉️ Email: [email protected]
▶ Facebook: https://www.facebook.com/pingle1211
▶ Fanpage: https://www.facebook.com/pingle3k
/
Nếu có bất kì vấn đề nào liên quan đến bản quyền, vui lòng gửi mình email phía trên để mình cùng nhau thống nhất cách giải quyết. Cảm ơn sự hợp tác từ bạn!!!
/
© Bản quyền thuộc về Ping Lê \u0026 3K Entertainment
© Copyright Ping Lê \u0026 3K Entertainment. Do not Reup
Naruto ungdungPOPS POPSapp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại xmccomplex.com.vn
Xem thêm :  Tổng hợp những cách vẽ mèo đơn giản, dễ thương dành cho người học vẽ, các bé

Related Articles

Back to top button