Giáo Dục

Bài 17 trang 14 sgk toán 9 tập 1

Bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 17 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1.

Lời giải bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 9 bài 3 để tự tin hoàn thành tốt các bài tập….

Xem chi tiết…

Đề bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

a) \(\sqrt{0,09.64}\);                         b) \( \sqrt{2^{4}.(-7)^{2}}\);

c) \( \sqrt{12,1.360}\);                        d) \(\sqrt{2^{2}.3^{4}}\).

» Bài tập trước: Bài 16 trang 12 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng các công thức:

         +) \(\sqrt{a^2}=\left|a \right|\).

         +) Nếu \(a \ge 0\)  thì \(\left|a \right| = a\).

             Nếu \(a  < 0\)  thì \(\left| a \right| =-a\)

         +) \(\sqrt{a.b}=\sqrt{a}.\sqrt{b}\), với \(a ,\ b \ge 0\).

         +)  \((a^n)^m=a^{m.n}\), với \(m ,\ n \in \mathbb{Z}\).

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta có:

\(\sqrt{0,09.64}=\sqrt{0,09}.\sqrt{64}\)

\(=\sqrt{(0,3)^2}.\sqrt{8^2}\)

\(=|0,3|. |8|\)

\(=0,3.8 =2,4.\)

Xem thêm :  Hằng số điện môi là gì

b) Ta có:

\(\sqrt{2^{4}.(-7)^{2}}=\sqrt{2^4}.\sqrt{(-7)^2}\)

\(=\sqrt{(2^2)^2}.\sqrt{(-7)^2}\)

\(=\sqrt{4^2}.\left| -7 \right| \)

\(=|4|.|-7|=4.7 =28.\)

c) Ta có:

\(\sqrt{12,1.360}=\sqrt{12,1.(10.36)}\)

\(=\sqrt{(12,1.10).36} =\sqrt{121.36}\)                   

\(=\sqrt{121}.\sqrt{36} =\sqrt{11^2}.\sqrt{6^2}\)

 \(=|11|.|6| =11.6 =66.\)

d) Ta có:

\(\sqrt{2^{2}.3^{4}}=\sqrt{2^2}.\sqrt{3^4}\)

              \(=\sqrt{2^{2}}.\sqrt{(3^2)^2}\) 

              \(=\sqrt{ 2^2}.\sqrt{9^2}=|2|.|9|(=2.9=18.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1 

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 17 trang 14 SGK Toán 9 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.


Giải bài 17 trang 14 SGK toán 9 tập 1


Giải bài 17 trang 14 sách giáo khoa toán 9 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai17trang14sgktoan9tap1c44a3065.html
Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:
a) \\sqrt{0,09.64} ; b) \\sqrt{2^{4}.(7)^{2}} ;
c) \\sqrt{12,1.360} ; d) \\sqrt{2^{2}.3^{4}} .

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button