Giáo Dục

Unit 3 lớp 11 listening – bài nghe a party

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 3 Lớp 11

  • Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. When do you like to organise your birthday party, during the day or in the evening? (Bạn muốn tổ chức tiệc sinh nhật vào lúc nào, ban ngày hay buổi tối?)

2. What foods and drinks are often served at your birthday party? (Loại thức ăn và đồ uống nào bạn thường đãi khách trong bữa tiệc sinh nhật của bạn?)

3. What activities do you often have at your birthday party? (Hoạt động nào bạn thường tổ chức trong bữa tiệc sinh nhật của bạn?)

Guide to answer

1. I’d like to organize my birthday party in the evening.

2. At my birthday party I usually serve fruit, candy, soft drinks and birthday cake.

3. We usually sine our favourite songs.

  • Listen and repeat.

gathering: sự tụ họp restaurant: nhà hàng

prizes: giải thưởng birthday cake: bánh sinh nhật

decorated: trang trí icing: kem lòng trắng trứng

slices: miếng/lát mỏng clapped: vỗ tay

2. While you listen Unit 3 Lớp 11

2.1. unit 3 lớp 11 listening Task 1

Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe và quyết định xem các câu là đúng hay sai.)

1. Mai’s birthday party was held at home in the evening.

2. Over twenty guests were at the birthday party.

3. The birthday cake was cut at the beginning of the party.

4. The birthday party lasted about three hours.

5. All the friends stayed after the party to tidy up the mess.

Guide to answer

1. F

2. F

3. F

4. T

Xem thêm :  Soạn bài quan hệ từ

5. F

2.2. Unit 3 Lớp 11 Listening Task 2

Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. How old was Mai? (Mai bao nhiêu tuổi?)

2. Why didn’t she like having her party at a restaurant? (Tại sao cô ấy không thích tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng?)

3. What did Mai’s mother serve the guests at the beginning of the party? (Mẹ của Mai đã mời khách món gì vào đầu bữa tiệc?)

4. What time was the birthday cake brought out? (Bánh sinh nhật được mang ra lúc nào?)

5. What was the birthday cake like? (Bánh sinh nhật trông như thế nào?)

6. What did all the guests do while Mai was cutting the cake? (Các vị khách làm gì trong khi Mai đang cắt bánh?)

7. What time did the birthday party finish? (Bữa tiệc kết thúc vào lúc nào?)

Guide to answer

1. She was 16 years old.

2. Because it’s noisy and expensive.

3. She served them soft drinks and biscuits at the beginning of the party.

4. The birthday cake was brought out at about 4:30.

5. It was beautifully decorated with pink and white icing.

6. They clapped their hands eagerly and sang “HAPPY BIRTHDAY”.

7. (It finished) At about six in the evening.

3. After you listen Unit 3 Lớp 11

Work in groups. Take turns to talk about Mai’s birthday party. (Làm việc nhóm. Lần lượt kể về bữa tiệc sinh nhật của Mai.)

Guide to answer

Mai is my neighbor. She turned 16 recently and her mother held a birthday party for her. I was one of those invited.

The party began at about three in the afternoon. There were about twenty of us gathering in Mai’s house. She didn’t like having the party at a restaurant because it is noisy and expensive.

Xem thêm :  Soạn bài truyện kiều của nguyễn du

We gave presents to Mai and she happily opened them. It must really be exciting to receive all those presents. After that, Mai’s mother served us birthday cake and biscuits.

Finally at about six in the evening, the party came to an end. We were all tired. The parents of other children came to collect them by motorbikes.

4. Tapescript Listening Unit 3 Lớp 11

Mai is my neighbor. She turned 16 recently and her parents held a birthday party for her. I was one of those invited.

The party began at about three in the afternoon. There were about twenty of us gathering in Mai’s house. She didn’t like having the party at a restaurant because it is noisy and expensive.

We gave presents to Mai and she happily opened them. It must really be exciting to receive all those presents. After that Mai’s mother served us soft drinks and biscuits. We then listened to music and played cards. The winners were given prizes. At about four thirty Mai’s mother brought out the birthday cake. It was beautifully decorated with pink and white icing. Sixteen colorful candles sat in the middle of the cake. We all clapped our hands eagerly and sang “Happy Birthday” as she blew out the candles and cut the cake. We helped ourselves to slices of the delicious cake and sang all the songs that we knew.

Finally at about six in the evening the party came to an end. We were all tired but happy. The parents of other children came to collect them by motorbikes. I helped Mai and her mother clean up the mess we had made. After that I walked home, which was only three doors away.

Xem thêm :  Biểu cảm về mùa xuân


Tiếng Anh 11 – Unit 3 Becoming Independent – Listening – Cô Lê Mai Anh (DỄ HIỂU NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Tiếng Anh 11 Unit 3 Becoming Independent Listening
Trong bài giảng Unit 3 Becoming Independent Listening cô sẽ giúp các em tổng hợp kiến thức về từ vựng, ngữ pháp… kiến thức trọng tâm trong chương trình Tiếng Anh 11. Bên cạnh đó cô sẽ giải chi tiết các một số ví dụ minh họa. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Còn rất nhiều bài giảng hay khác, xem ngay tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack tienganh11 unit3
▶ Danh sách các bài học môn Tiếng anh 11 Cô Lê Mai Anh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfVYAG6C0ZGRcMZu15RWFdX
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 11 Thầy Lê Thành Đạt:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvf9RkJKYmFC70RxaehPB9R5
▶ Danh sách các bài học môn Lịch sử 11 Cô Nguyễn Thúy Hảo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvcIgv2zNqM5mPloRzjysNtq
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 11 Cô Thúy Nhàn:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfv6Y8G4nfXsmStA5h2lH40
▶ Danh sách các bài học môn Vật lý 11 Cô Nguyễn Quyên:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveJma7LrKfrwgsQOKG3i7Gj
▶ Danh sách các bài học môn Hoá học 11 Cô Nguyễn Thị Nhàn:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvcGIFqgvJwjkEjqHTlWtm89
▶ Danh sách các bài học môn Địa lý 11 Cô Vũ Thị Hiên:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveSbylqMnQxFhf3Z6JIzoSu
▶ Danh sách các bài học môn Hóa học 11 Cô Nguyễn Nhàn:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfYfen9Bs_S0zb6jONvFmAS

Related Articles

Back to top button