Giáo Dục

Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về lam sơn hội tụ dưới ngọn cờ khởi nghĩa của lê lợi?

Câu 1:

Hào kiệt khắp nơi tìm về lam sơn để cùng tổ chức cuộc khởi nghĩa với lê lợi vì lý do :

-Lê lợi là một hào trưởng có uy tín lại có lòng yêu nước nồng nàn và chí khí lớn

-Nhân dân ta muốn thoát khỏi ách đô hộ của giặc minh

-Nhân dân ta yêu nước vô cùng, coi đất nước như cả mạng sống của mình

Câu 2:

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn :

– Do truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến của nhân dân ta, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

– Do sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi… đã có những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, đã biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù

Câu 3:

Ôn tập lịch sử lớp 7

Nhận xét:

◦ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tôg hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất so với trước .Triều đình có đầy đủ các bộ ,tự ,các khoa và các cơ quan chuyên môn. Hệ thống thanh tra giám sát giám sát được tăg cường từ triểu đình đến địa phương

◦ Các đơn vị hành chính và bộ máy chính quyền cấp xã được tổ chức chặt chẽ .

Câu 4:

Khác nhau, luật pháp thời Lê sơ được nhà nước rất quan tâm. Bộ luật Hồng Đức được ban hành là bộ luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tiến bộ nhất trong các bộ luật thời phong kiến ở Việt Nam. Một số điều trong bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ (về kinh tế, gia đình, xã hội).
Câu 5:

Xem thêm :  Dàn ý tả cây phượng hay được chọn lọc và kiểm duyệt

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa, dân tộc.

Sau chiến thắng ngoại xâm Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng đất nước, đóng đô ở Phú Xuân.

– Nông nghiệp:

+ Ban hành chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

+ Giảm tô thuế.

– Công thương nghiệp.

+ Giảm thuế.

+ Mở cửa ải thông thương chợ búa.

– Văn hóa, giáo dục.

+ Ban chiếu lập học.

+ Dùng chữ nôm làm chữ viết chính thức.

+ Lập Viện sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm làm tài liệu học tập

+ Khuyến khích mở trường học

2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.

* Quốc phòng:

+ Thi hành chế độ quân dịch: cứ 3 suất đinh lấy 1 suất lính

+ Củng cố quân đội về mọi mặt, xây dựng nhiều binh chủng, tạo chiến thuyền lớn.

* Ngoại giao:

+ Đường lối ngoại

giao khéo kéo, mềm dẽo nhưng kiên quyết.

+ Tiêu diệt nội phản.

Nhưng đến ngày 16/9/1792, Quang Trung qua đời.

Câu 6:

Khởi nghĩa Lam Sơn:

Nguyên nhân:

+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

+ Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, Nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang,ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.

Xem thêm :  Từ tượng hình, từ tượng thanh

+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

Ý nghĩa:

+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

Ý nghĩa lịch sử:

+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

+ Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc thời Lê sơ.

Nguyên nhân: + Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước. + Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, Nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang,ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân. + Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Ý nghĩa: + Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Ý nghĩa lịch sử: + Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh. + Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc thời Lê sơ.


Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 85 SGK Lịch sử 7


Xem thêm :  “những người khốn khổ”- sự vĩ đại của những cuộc đời giản dị...

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 85 SGK Lịch sử 7 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:http://loigiaihay.com/visaohaokietkhapnoitimvelamsontheoleloikhoinghiac82a13824.html
vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về lam sơn?

Related Articles

Back to top button