Giáo Dục

Python: giải phương trình bậc nhất

Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào những phần cơ bản nhất của Python cũng như của lập trình bằng bài toán điển hình mà chúng ta đã học từ chương trình phổ thông. Đó là giải phương trình bậc nhất có dạng: ax + b = 0. Đây cũng là một trong những chương trình đầu tiên mà mình viết lúc mới bắt đầu học lập trình.

Cùng nhớ lại một chút nhé. Để giải phương trình bậc nhất, chúng ta sẽ chuyển vế b, đem chia cho a. Cuối cùng chúng ta sẽ có kết quả là x = -b/a. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử giải với Python xem thế nào nhé.

Ý tưởng: Thông báo cho người dùng mẫu phương trình rồi hHỏi người dùng nhập giá trị a, b và đưa ra kết quả.

print('Hello')                  #       In chuỗi 'Hello'
print('Đây là chương trình giải phường trình bậc nhất có dạng: ax + b = 0')
a = int(input('a = '))       #       Nhập a
b = int(input('b = '))       #       Nhập b
x = -b/a                             #       Gán x cho giá trị -b/a
print('x = ' + str(x))        #       In giá trị x ra màn hình.

Việc in một chuỗi hay bất cứ thứ gì ra màn hình, ta dùng lệnh print() các giá trị cần được in ra sẽ để ở trong ngoặc đơn. Đối với chuỗi ký tự, ta dùng nháy kép để bọc lấy chuỗi: print(‘Hello’)

Xem thêm :  Số nguyên tố là gì? hợp số là gì? tổng hợp kiến thức liên quan

Để tạo ra lệnh nhập từ màn hình, chúng ta sử dụng lệnh input(). Chúng ta sẽ cùng phân tích dòng lệnh: a = int(input(‘a = ‘)). Nó nhìn có vẻ rắc rối. ‘a = ‘ là chuỗi ký tự sẽ được in ra màn hình để cho người dùng nhận biết là mình sẽ phải nhập a tại đây. Còn lệnh int() được sử dụng để chuyển đối giá trị khi người dùng nhập vào từ ký tự sang số. Bởi vì bản thân các ký tự được nhập vào sẽ được cho rằng đó là chuỗi ký tự.

Cuối cùng ta in giá trị x ra màn hình. Để cho rõ ràng thì ta sẽ chon in chuỗi ‘x = ‘ rồi ghép với lại giá trị của x. Tuy nhiên, x vốn dĩ là kết quả của phép chia nên kiểu của nó là số thập phân, việc của chúng ta là chuyển đối giá trị của nó sang kiểu chuỗi. Ta dùng str(x).

Kết quả của chương trình:

Đây là chương trình giải phường trình bậc nhất có dạng: ax + b = 0
a = 1
b = 2
x = -2.0

Vậy là chúng ta đã viết thành công chương trình giải phương trình bậc nhất. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để tạo ra các điều kiện yêu cầu người dùng phải nhập đúng các số mà chúng ta yêu cầu họ nhập.

../Biorobot

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải…


Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 | C Programming


Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong lập trình C.
Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn.
Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0.
Giải phương trình bậc nhất C/C++.
Giải và biện luận phương trình bậc nhất.
Hướng dẫn giải phương trình bậc nhất ax + b = 0, sử dụng ngôn ngữ lập trình C.
ax + b = 0
Lập trình C, giải bài toán phương trình bậc nhất.
Khóa học Lập trình C căn bản.
Hướng dẫn lập trình C cho người mới bắt đầu.
Loạt bài hướng dẫn lập trình C.
Hướng dẫn giải bài tập ngôn ngữ lập trình C.
C Programming Language.
Khóa học lập trình C cơ bản.
Khóa học lập trình C thực hành.
Học lập trình C từ cơ bản tới nâng cao.
Khóa học lập trình C thực hành.
Khóa học thực hành C.
Lập trình C trên Windows.
Bài tập ngôn ngữ C có lời giải
https://www.youtube.com/watch?v=yeztywQJkw\u0026list=PLp1Emx1rT4zV8FuZpNJMgNV_5xBj8S9r
Cprogramming LearnCProgramming LapTrinhC HocNgonNguC LapTrinhCCoBan

Xem thêm :  Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 5

Related Articles

Back to top button